Реферат: Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру ''Торг-преса''

<root/>
еще рефераты
Еще работы по менеджменту