Реферат: Кадровая политика предприятия

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Стр.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">ВСТУП     

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">РОЗДІЛ 1. Розробка кадрової політики.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1.1. Основні напрямки кадрової політики.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1.2. Етапи розробки кадрової політики.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">5

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1.3. Методи прогнозування й планування кадрової політики.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">7

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">РОЗДІЛ 2. Практика керування підприємством зв'язку Укртелеком.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">9

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.1. Характеристика підприємства.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">9

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.2. Основні види послуг.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.3. Розвиток спільних заходів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">10

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">14

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.4. Стратегічна мета й пріоритети розвитку підприємства зв'язку Укртелеком.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.5. Фінансові результати.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">15

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">17

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">РОЗДІЛ 3. Загальне поняття менеджменту.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">23

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.1. Кадри керування (менеджери) і їхня роль у процесі діяльності підприємства.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">23

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.2. Основні функції менеджера.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">24

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.3. Фактори, що впливають на роль менеджера.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">26

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.4. Підготовка й відбір персоналу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.5. Методи визначення потреби в кадрах.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">27

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">27

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">РОЗДІЛ 4. Загальна характеристика керування кадрами.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">30

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4.1. Керування кадрами.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">30

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4.2. Кадрова політика й соціальний захист працівників Укртелекома.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">31

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4.3. Спонсорська й добродійна діяльність.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4.4. Міжнародна діяльність.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">31

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">33

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">ВИСНОВОК.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">ДОДАТКА.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2-10

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Введення

Актуальністьтеми. Одним з найважливіших факторів, що впливають на рівень продуктивностіпраці, а, отже, і ефективності виробництва, є кадри (персонал) підприємства.

Ціль дослідження. Дана робота присвяченавивченню особливостей кадрової політики на підприємстві.

Об'єкт дослідження. Узято одне з найбільшихакціонерних товариств відкритого типу, що перебуває на Україні — Укртелеком.

Методи дослідження. У результаті написання даноїроботи використалися статистичні, розрахунково-конструктивні,економіко-математичні методи, узяті з офіційного сайту httpwww.ukrtelekom.ru .

Структура й обсяг роботи. Структурно роботаскладається із введення, 4-х глав, висновку, списку використовуваної літературиз додатків. Дана робота оформлена на комп'ютері. Робота оформлена російськоюмовою. Офіційні   дані оформлені мовоюоригіналу — українському. Стаття додатка структури керування Укртелекома йстаття додатка аудиторської перевірки скановані й видрукувані з оригіналу.

У першому розділірозглянуті теоретичні основикадрової політики на сучасному етапі. Системи керування. 

Другий розділприсвячений опису загальноїхарактеристики підприємства, форми власності. Описано фінансову, соціальну йорганізаційну структуру ВАТ Укртелеком на підставі офіційних даних.

У третьому розділіописані основні напрямки, етапий методи прогнозування з метою визначення в тих або інших кадрах.

Учетвертому розділірозглянута загальна характеристика керування. Відбитокадрову й соціальну політику Укртелекома, спонсорська міжнародна діяльністьпідприємства.                                                                       У додатку до курсової роботи наведені нормативно-правова документація, таблицій схеми. За обмеженістю обсягу курсовий деякі питання носили лише довідковий характер.

                           

                1. Розробка кадрової політики.

                   1.1. Основні напрямкикадрової політики.

         Раціональна організаціяпроцесу кадрового планування, погодженість й ув'язування послідовнопідготовлюваних планових матеріалів, забезпечення єдності планового процесу прирозробці кадрової політики.

         Важливим методологічним питаннямпри розробці прогнозів, програм, основних напрямків, планів розвиткукадрів є забезпечення виконання наступних вимог:                                                                            сумісністьструктурних елементів (напрямків, розділів, підрозділів) цихдокументів;                                                                             застосування в них«наскрізних» показників, що характеризують ефективністькадрової політики на всіх стадіях;                                                               спадкоємність у розробці заходів щодо реалізації цілей і завданькадрової політики, передбачених у послідовно розроблювальних документах.

         Розвиток програмно-цільовогометоду при розробці кадрової політики припускає створення великомасштабнихцільових комплексних програм по найважливіших кадрових проблемах, а такожудосконалювання методів їхнього вв'язування із планами кадрової роботи,формування сукупності програм на різних рівнях керування кадрами.

         Особливість розглянутогометоду полягає в тому, що в реалізації програми беруть участь структурні ланкикерування, що найбільше ефективно забезпечують досягнення мети програми. Такийпідхід дозволяє перебороти відомчу роз'єднаність, обумовлену галузевоюорганізацією керування.

         Удосконалювання системипланових показників підготовки, розподіли й використання кваліфікованихкадрів припускає обґрунтування такої системи показників, яка б аналітичновідображала систему діючих соціальних й економічних законів. Удосконалюваннясистеми показників планування кадрів – одна з найважливіших проблем кадровоїполітики, оскільки від складу системи показників, їхньої методологічноїєдності, загальної цільової спрямованості багато в чому залежить забезпеченняоптимальних пропорцій, обсягів і структури кваліфікованих кадрів робітників іфахівців.                                                                                       Ця система показників повиннааналітично відображати систему соціальних й економічних законів, таких як законвідповідності рівня розвитку робочої чинності рівню розвитку засобіввиробництва, закон відшкодування робочої чинності, закон зміни праці, соціальнізакони стратифікації й мобільності й ін.                                                                                                 З урахуванням цих передумов необхіднопроаналізувати існуючу систему планових показників розвитку кадрів, виявитиїхню відповідність системі соціальних й економічних законів й умовам, щозмінюються, розвитку виробництва й суспільства, намітити шляхи їхньоїоптимізації.

         Упорядкуваннянормативної бази розробки кадрової політики припускає приведення її увідповідність із вимогами, що включають у себе забезпечення можливостірозрахунків планових показників розвитку кадрів на всіх стадіях;                                                                                                           забезпечення прогресивності нормативних документів на основімаксимального відбиття в них сучасних методів організації керування кадрами;                                                                                                            забезпеченняметодичної єдності при розробці нормативів для різних рівнівдержавного, галузевого й територіального планування й тривалості плановогоперіоду;                                           систематичневідновлення нормативів з урахуванням новітніх досягнень вітчизняного йзакордонного кадрового менеджменту, прогресивних змін в наукової організаціїкерування персоналом;                                 забезпечення автоматизації збору,нагромадження й відновлення норм і нормативів.

         Забезпечення раціональногосполучення державного, регіонального, галузевого й фірмового плануваннярозвитку кадрів припускає правильний облік і відбиття інтересів і потребокремих працівників, підприємств, галузей і регіонів, погоджених із цілями йможливостями розвитку всього держави й суспільства.

         Таким чином, розвиток теоріїй методології кадрової політики вимагає комплексного рішення проблем,пов'язаних зі створенням цілісного подання про закономірності розвитку кадрів йістотних зв'язків цього процесу в сучасних умовах.

                   1.2. Етапи розробки кадрової політики.

         У розробці кадрової політикиможна умовно виділити три основних етапи.

                   Перший етап.На цьому етапі обґрунтовують мета розвитку кадрового потенціалу підприємства йформують склад структурних ланок, що забезпечують досягнення цієї мети. Кадроваполітика повинна реалізовувати кінцеву мету, що складається в найбільш повнімзадоволенні суспільних потреб у формуванні, підготовці й використанні кваліфікованихкадрів.

Для визначення кінцевої мети кадрової політики можна використати спосібструктуризації цілей.

1.Забезпечення наукових досліджень в області кадрової політики.

2.Матеріально-технічне забезпечення системи керування.

3.Забезпечення ефективної експлуатації фонду навчальних закладів і випускуучнів, робітників і фахівців.

4.Забезпечення ефективного керування людськими ресурсами.

         Наведена декомпозиція цілейдозволяє обґрунтовано визначити коло підприємств, організацій й установ, щозабезпечують ефективне функціонування системи керування людськими ресурсами. Можнавиділити наступні групи організацій.

Органи розробки й реалізації кадрової політики:                                         керування державноїслужби, служба зайнятості, органи по праці й соціальних питаннях, органи керуванняутворенням, кадрові служби.                                                                                                                   Науково-дослідні й навчальні установи: центри професійної орієнтації, наукові йінформаційні центри, дошкільні установи, загальноосвітні школи,професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади, навчальні центри поперепідготовці й підвищенню кваліфікації кадрів.

         Обслуговуючіпідприємства й організації: проектно-дослідницькі, будівельні йремонтно-будівельні організації; підприємства матеріально-технічногопостачання; підприємство з виробництва необхідного встаткування й ін.

         Названі групи організацій зурахуванням нинішніх умов і структури державного керування становлятьорганізаційний комплекс по менеджменті людських ресурсів.

                   Другий етап.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1]Цей етап охоплює розробку методичних рекомендацій зі складання цільових програмрозвитку комплексів по керуванню людськими ресурсами.

Програма розвитку розглянутого кадрового комплексу може містити в собінаступні розділи.

1.      Структура комплексу.

2.      Основні показники оцінки йпланування діяльності комплексу і його структурних ланок.

3.      Аналіз вихідного рівнярозвитку кадрового комплексу.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[2]

4.      Розробка прогнозу розвиткукадрового комплексу.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[3]

5.      Кількісне визначення метирозвитку кадрового комплексу на планований період.

6.      Визначення структурної частинирозробки кадрової політики.

7.      Обґрунтування ресурсноїчастини кадрової політики.

                   Третій етап.На цьому етапі вибирають оптимальний варіант кадрової програми з урахуваннямвихідних передумов.

         Ефективність є властивість,властивим цілеспрямованим системам і проявляється в процесі їхньогофункціонування щодо поставлених цілей. Критерієм ефективності функціонуваннясистеми варто вважати ступінь (міру, імовірність) досягнення конкретної мети.Ступінь досягнення цієї мети й буде визначати ефективність підприємства.

         Підвищення (зниження)ефективності використання кваліфікованих кадрів приводить до відповідногопідвищення (зниженню) ефективності виробництва продукції там, де ці кадривикористаються, і в остаточному підсумку до підвищення (зниженню) ефективностівідтворення й функціонування господарства в цілому. Такий підхід до визначенняефективності відтворення кадрів забезпечує взаємозв'язок показниківгосподарської ефективності й ефективності підготовки й використання кадрів.

        

                   1.3.Методи прогнозування й планування

                                               укадровій політиці.

         Головна особливістьпланування розвитку кадрів укладається в його яскраво вираженій соціальнійспрямованості. Плани розвитку кадрів є важливим розділом соціальної програмисуспільства. Складність такого планування обумовлена тривалим циклом підготовкикваліфікованих працівників. Воно повинне опиратися на розробку системипрогнозів (соціально-демографічного, економічного, науково-технічних, розвиткуокремих галузей і регіонів).

         Плани розвитку кадрівповинні містити наступні розділи:                   визначення потреби у кваліфікованихробітниках і фахівцях (у загальнодержавному, галузевому й регіональномумасштабах);                 плануванняпідготовки кваліфікованих робітників і фахівців;                                                                                                                     плануваннярозподілу й перерозподілу робітників і фахівців;                                                                                                                     планування підвищення ефективності використання кадрів.

     Розробціпланів передують складання зведеного балансу трудових ресурсів і виконаннянаступних балансових розрахунків:                           додатковоїпотреби в робітників та службовців і джерел її забезпечення;                                                                                               потребив підготовці кваліфікованих робітників та службовців і джерел її забезпечення;                                                                            залучення молоді на роботу й навчання. Ці документи розробляються в цілому покраїні, економічним районам, областям і містам, галузям і підприємствам.                                                                         На основі цих балансовихрозрахунків розробляються плани підготовки, розподіли й використання кадрів.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4]                                            Система плановихпоказників розвитку кадрів повинна відповідати наступним вимогам:

1.<span Times New Roman"">    

відображати у взаємозв'язку всі фази відтворення кадрів;

2.<span Times New Roman"">    

ураховувати особливості прояву соціальних й економічнихзаконів на кожній фазі;

3.<span Times New Roman"">    

створювати можливість для комплексного плануваннявідтворення всіх категорій працівників (робітників, фахівців, службовців йін.);

4.<span Times New Roman"">    

забезпечувати раціональне сполучення галузевого йтериторіального принципів планування;

5.<span Times New Roman"">    

мати властивості зведення й порівнянності від верхніхланок керування до нижніх, і навпаки;

6.<span Times New Roman"">    

забезпечувати їхній наскрізний розрахунок при різнійтривалості планового періоду (1, 5, 10, 20 і більше років).

         Одним з найважливішихелементів системи керування є розробка прогнозів різної тривалості. Функціїпланування й прогнозування розрізняються тим, що планування у вузькому змісті єпроцес прийняття й практичного здійснення планових, керуючих рішень, а прогнозуванняпокликане формувати й підготовляти наукові передумови прийняття плановихрішень.

         Оскільки прогноз розвиткукадрів є частиною комплексного прогнозу розвитку господарства, його також варторозробляти по відповідних рівнях агрегування (у цілому по країні, галузям ірегіонам).      

         Підхід до кадрів і людськихресурсів у цілому як фактору суспільного розвитку пов'язаний з визначенням(прогнозною оцінкою) оптимальної потреби господарства в працівниках відповіднихпрофесій і рівнів кваліфікації з обліком їхнього демографічного складу. Розглядїх як мета суспільного виробництва вимагає проведення заходів, що забезпечуютьгармонічний розвиток людини як особистості, а також виявлення потреби людей вутворенні й професійній діяльності.

          Вихідним пунктом прогнозу є аналіз основнихзакономірностей і тенденцій, що характеризують процес формування й розвиткукадрів у країні, галузі, регіоні, виявлення основних проблем їхнього розподілуй використання.                                                                                          Особливезначення при цьому мають достовірна оцінка природного й механічного рухунаселення й аналіз всіх форм підготовки кадрів. Крім того, необхіднопроаналізувати сформований рівень забезпеченості кваліфікованими кадрамигалузей матеріального виробництва й невиробничої сфери, рівень організаціїпраці, заробітної плати й методів стимулювання в них.

         З урахуванням результатіваналізу розробляється система прогнозів: природного й механічного рухунаселення; рівня утворення населення; розвитку системи утворення; збільшеннязаробітної плати й інших виплат; потреби країни, регіону, галузі в кадрах;зайнятості населення по сферах і галузям; підвищення продуктивності праці погалузях; скорочення ручної праці.

         Результати прогнозів,виконані на основі викладених методичних вказівок, державні галузеві йрегіональні органи керування використають для обґрунтування довгостроковоїкадрової політики .

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

        2.Практика керування підприємством.

         2.1. Характеристика підприємства.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[5]

Повна назва компанії: відкрите акціонернетовариство «Укртелеком»

Скорочена назва: ВАТ «Укртелеком»

Дата створення: 15 грудня 1993 року

         15 грудня 1993 року булозареєстровано Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектросвязь»(з 1994 — «Укртелеком»), що на початку 1998 року було реорганізованов Українське державне підприємство електрозв'язку «Укртелеком»(відповідно до затвердженого Кабінету Міністрів України -  програми реструктуризації об'єднання). Післяпроведення корпоратизації державного підприємства «Укртелеком» йогобув перетворений на відкрите акціонерне товариство. ВАТ «Укртелеком»,зареєстроване в січні 2000 року, є правонаступником Українського державногопідприємства електрозв'язку «Укртелеком». Сьогодні ВАТ«Укртелеком» — це підприємство, у складі якого функціонує 31 філія, утому числі 27 регіональних, філія «Дирекція первинної мережі», філія«Центральна міжнародна й міжміська телефонно-телеграфна станція»,філія «Головний навчальний центр» і філія з керування спецобъектамиелектрозв'язку.

         Організаційно(правова формаведення господарства: відкрите акціонерне товариство

         Форма власності: колективна

         Орган керування: загальнізбори акціонерів

         Статутний фонд: 4,68 млрд.грн.

Юридична адреса: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 18

Тел.: (044)230-90-11

Факс: (044) 234-39-57, (044) 234-39-58

Е-mail: ukr.telесоm@uкr.еіесот.пе1:

www:/.ukrtelecom.ua<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[6]

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<img src="/cache/referats/20038/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026">

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

                   2.2.Основнівиди послуг і діяльність підприємства.

         Відкрите акціонернетовариство «Укртелеком» є безперечним лідером у галузітелекомунікацій України й разом з підприємствами, створеними при його участі,охоплює близько 60% вітчизняного ринку електрозв'язку. Укртелеком володієпервинної (транспортної) мережею України, магістральними й Зоновими лініямизв'язку, надає практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг:

— міжнародний, міжміський і місцевий телефонний зв'язок;

— телеграфний і телексний зв'язок;

— видеоконференцсвязь;

— супутниковий зв'язок;

— надання в оренду цифрових каналів;

— ISDN;

— передача даних, у тому числі на основі технології ATM/Frame Relay;

— доступ до мережі Інтернет;

— технічне обслуговування мереж радіомовлення й телебачення;

— радіотелефонний зв'язок;

— проводів віщання.

Телефонний зв'язок

Укртелеком забезпечує телефонним зв'язком всю територію України,обслуговуючи понад 9 млн. абонентів.

Міжнародний і міжміський телефонний зв'язок

         Як провідний операторУкртелеком забезпечує високоякісний міжміський і міжнародний зв'язок в Україніз усіма країнами СНД.

Протягом 2003 року абонентам суспільства було надано послуги міжміського йміжнародного зв'язку на суму понад 2 885 млн. грн.

Постійно зростають обсяги надання абонентам послуг доступу до мережоператорів мобільного зв'язку. Загальний розмір тарифних доходів від наданнятаких послуг в 2003 році більш ніж удвічі перевищив рівень 2002 року й становив221 млн. грн.

         Наприкінці 2003 року уведеніпослуги, які надало можливість широким верствам населення по всій територіїУкраїни користуватися якісним міжнародним телефонним зв'язком за допомогоюпідписаних карток.

Місцевий телефонний зв'язок

         ВАТ «Укртелеком» єбезперечним лідером у сфері надання послуг місцевого телефонного зв'язку. Намережі суспільства перебуває в користуванні 9 млн. основних телефоннихапаратів, у тому числі в містах — 7,7 млн., у селах- 1,3 млн., що забезпечуєтелефонну щільність на 100 жителів — 22,4 одиниці. У Києві цей показникрівняється 48,3 телефонів на 100 жителів столиці.

         Зростає кількість телефоннихапаратів на 100 родин. В Україні, за підсумками 2003 року вона становить 48,2.За 2003 рік черга на встановлення телефону скоротилася на 169,8 тис. заяв.

         ВАТ «Укртелеком»володіє розгалуженою таксофонною мережею, що має у своєму складі понад 70 тис.таксофони: 96% від їхня загальна кількість установлена в містах, 4% — усільській місцевості. В універсальному режимі працюють 43 тис. таксофонів (61%).

         Протягом 2003 року велисяроботи з модернізації існуючої таксофонної мережі, всі таксофони булипереведені на 15-секундний режим тарифікації.

         Кількість реалізованихтелефонних карток виросло й за підсумками 2003 року становить 17,4 млн. шт.

         Загалом, протягом останньогороку, споживачам надані таксофонні послуги на суму понад 120,3 млн. грн.

Комп'ютерний зв'язок

Інтернет

         Наймогутніша мережа передачіінформації, прямі міжнародні з'єднання з Європою й Росією черезволоконно-оптические  лінії забезпечуютьвисока якість послуг доступу до Інтернет, які ВАТ «Укртелеком» надаєчисленним клієнтам. Протягом 2003 року Укртелеком збільшив пропускну здатністьз'єднань із глобальною мережею Інтернет до 688 Мбіт/с.

         Загальна кількість споживачівпослуг збільшилося в 2,23 рази, а доходи від їхнього надання порівняно з 2002роком зросли в 2,35 рази.

         Крім того, Укртелеком єлідером серед провайдерів Інтернет в Україні.

         Починаючи з 2000 рокукомпанія забезпечує технічну підтримку вузла обміну Ір-трафиком міжнаціональними провайдерами Інтернет.

         Особлива увага суспільствоприділяє створенню Ір-орієнтованої мережі доступу для кінцевих користувачів, асаме розвитку послуги високошвидкісного доступу до мережі Інтернет (xDSL).

         Технологія ISDN дозволяє назвичайних абонентських лініях організовувати цифровий доступ до мережі, однієюлінією одночасно передавати голос, дані й відео зв'язок.

         На цей час ВАТІВ«Укртелеком», використовуючи 319 портів PRІ й 1 448 портів ВРІ, надаєпослуги базовим і первинного Ізоіч-доступа абонентам 12 регіонів України.Пропонується широкий перелік додаткових послуг:

широкосмуговий доступ до Інтернет;

         можливість підключеннянезалежних абонентських устроїв до однієї телефонної лінії — цифрового йаналогового телефону/факсу, персонального комп'ютера, відеотелефону, дистанційнокерованих відеокамер, охоронної сигналізації й ін.;

         високошвидкісне з'єднання,передача даних і графіків відео текстом;

високоякісний й аудит конференц-зв'язок;

відео телефонний зв'язок і т.п..

         З огляду на перспективністьпослуги відео телефонного зв'язку з використанням технології ISDN, а такожпопит на неї серед жителів України, ВАТ «Укртелеком» проводить роботищодо подальшого поширення по регіонах України послуг відео зв'язку по терміналіISDN BRI.

Доходи від надання послуг ISDN за 2003 рік збільшилися в 1,7 рази й досягли5 904,7 тис. грн. Незважаючи на низьку платоспроможність населення багатьохрегіонів, послуги успішно впроваджуються на території України.

Інші послуги Ргате Неіау

Послуга Ргате Реіау дозволяє в будь-який час і без виконання фізичнихперемикань оптимально підібрати швидкість і напрямок з'єднань корпоративноїмережі клієнта. ВАТ «Укртелеком» надає цю послугу по 1999 року.

         Протягом 2003 рокупродовжувалося нарощування обсягів впровадження послуг Ргате Реіау длязадоволення потреб бізнесів-споживачів (банків, підприємств із розгалуженоюмережею реалізації) у побудові власних корпоративних мереж: організовано 620міжобласних і зонових каналів, які в 2,5 рази більше, ніж в 2002 році.Середньомісячний доход від надання каналів за технологією Frame Relay становить682,9 тис. грн.

Взагалі за 2003 рік від надання послуги Frame Relay Укртелеком одержав 8,2млн. грн., що в 3,64 рази більше, ніж в 2002 році.

Надання в оренду виділених некомутованих каналів

         Суспільство активновпроваджує послуги з надання в оренду аналогових і цифрових виділенихнекомутованих каналів зв'язку як вітчизняним, так й іноземним компаніям, середяких: телекомунікаційні оператори, провайдери Інтернет й Ір-телефонии,корпоративні замовники та інші юридичні особи.

         Взагалі від надання вкористування некомутованих каналів зв'язку в 2003 році ВАТІВ«Укртелеком» одержав 412,5 млн. грн., що на 11% більше в порівнянні здоходами 2002 року. Кількість каналів, які надаються в користування,збільшилася в 1,5 рази, а загальна кількість користувачів цієї послуги в 2003році досягла майже 19 тис.

         Міжнародним операторамзв'язку інших країн суспільство пропонує ресурси своєї первинної (транспортної)мережі для організації транзитів міжнародних високошвидкісних каналів. Причомузручне географічне розташування України й волоконно-оптичні переходи первинноїмережі, побудовані на міжкордонних ділянках із сусідніми країнами в рамкахміжнародних проектів ITUR, TEL/ТАЕ, BSFOCS, дозволяють організовувати назамовлення клієнта будь-який канал за оптимальною ціною.

Передача й прийом тілі й радіопрограм

         ВАТ «Укртелеком»здійснює поширення програм телебачення й радіомовлення, організовує разу(оперативні) телевізійні й радіомовні передачі, кореспондентські канали(звукового супроводу), трансляцію програм по місцях проведення суспільних,політичних, спортивних і культурно-освітніх заходів щодо території України й заїї межами.

         Для організації каналівтелебачення й радіомовлення використаються аналогові радіорелейні лінії зв'язкузагальною довжиною понад 5 тис. км, а також волоконно-оптичні лінії зв'язку(ВОЛЗ) як на магістральних напрямах, так й у межах Києва.

         Укртелеком надаєтелерадіокомпаніям радіомовні канали високої якості з усіма країнами миру (уцифровій формі, по волоконно-оптичних лініях зв'язку із застосуванням стандартуМРЕО-2).

         Прийом й оформлення замовленьна організацію разових телевізійних, радіомовних передач, каналівкореспондентського зв'язку, проведення телерадіомостів, оперативне керуваннямережами телебачення й радіомовлення України здійснює Центр керування мережамизв'язку ВАТ «Укртелеком».   Телеграф

         Протягом 2003 рокупроводилася модернізація й поетапне переустаткування станцій телеграфної мережізагального користування. Уведено в експлуатацію нові станції ЕТК-КП2«Глобус» у Луганську, Миколаєві і Ялті, модернізовані станції ЦКП уДонецьку й проведено перемикання всіх магістральних і зонових зв'язків на новеобладнання.

         З метою підготовкивстатк

еще рефераты
Еще работы по менеджменту (теория управления и организации)