Реферат: Потрійний інтеграл

Потрійний інтеграл в декартових прямокутних координатах зводиться до обчислення трикратного інтеграла.

, де – циліндричне тіло, проекція якого на площину є область і яке обмежене знизу поверхнею, а зверху – .

На практиці найбільш вживаними у просторі є циліндричні та сферичні координати.

Потрійний інтеграл у циліндричних координатах

,

де. Добуток визначає елемент об’єму в циліндричній системі координат.

Потрійний інтеграл у сферичних координатах

Потрійний інтеграл у сферичних координатах

,

де,,. Добуток визначає елемент об’єму в сферичній системі координат.

Задача 26. Обчислити, якщо область обмежена площинами: .

Розв’язання: Область – піраміда, область в площині – прямокутний трикутник. Зробимо рисунок області :

 
 

 


=

еще рефераты
Еще работы по математике