Реферат: Метод Крамера

 

Метод Крамера (Габріель Крамер (1704-1752) ‑ швейцарський математик) застосовують до знаходження розв’язку квадратних систем лінійних рівнянь. В ньому застосовують поняття визначника основної матриці системи і допоміжних визначників, які отримують з визначника заміною першого, другого і так далі до го стовпця на стовпець вільних членів:

,, …, .

Наприклад, для системи, що містить три лінійних рівняння з трьома невідомими

,

маємо:,,, .

В залежності від значення визначника основної матриці та значень допоміжних визначників реалізується один з трьох варіантів:

1) Якщо визначник основної матриці системи (1.8) не дорівнює нулю, то система (1.8) має єдиний розв’язок, який знаходять за формулами Крамера:. (1.10)
2) Якщо основний визначник системи (1.8) дорівнює нулю і всі допоміжні визначники теж дорівнюють нулю, тоді система (1.8) має безліч розв’язків.
3) Якщо основний визначник системи (1.8) дорівнює нулю, а хоча б один з допоміжних визначників не дорівнює нулю, тоді система не має жодного розв’язку.

 

Слід зауважити, що метод Крамера для випадку 2 тільки встановлює існування нескінченної множини розв’язків, але не дає їх виду.

Для однорідної системи лінійних рівнянь при система має єдиний розв’язок. При однорідна система має безліч розв’язків.

 

Приклад 1.7. Розв’язати систему лінійних рівнянь методом Крамера

Розв’язання. Визначник основної матриці системи має вид. Оскільки він відрізняється від нуля, робимо висновок про існування єдиного розв’язку системи.

Обчислимо допоміжні визначники:

,, .

За методом Крамера згідно формул (1.10) маємо розв’язок:

.

Після знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь рекомендується провести перевірку правильності проведених обчислень.

Перевірка: підстановка у вихідну систему одержаних значень невідомих,, призводить до тотожностей: що підтверджує правильність отриманого результату.

 

еще рефераты
Еще работы по математике