Реферат: Маркетингова программа компанії "Nord"

Зміст

Преамбула

1.   Аналіз поточного станувітчизняного ринку холодильників

2.   Аналіз діяльностікомпанії «Nord»

3.   Цілі і задачімаркетингової програми

4.   Маркетинговастратегія

5.   Товарна політика

6.   Цінова політика

7.   Збутова політика

8.   Комунікаційнаполітика

9. Програма дій. Бюджет маркетингу

10. Контроль зареалізацією програми

Списоквикористаних джерел

Додаток


Преамбула

Ринокхолодильників на сучасному етапі характеризується більш стабільним попитом,навідміну від ринків іншої побутової техніки.

Відбулосяпадіння продажів у підсегменті двохдверних холодильників, їх частка перейшла додвохкамерних холодильників.

За твердженнямиекспертів, в Україні, в основному, користуються попитом холодильники середньогоцінового сегменту.

Данамаркетингова програма містить план організації виробництва та реалізаціїукраїнським споживачам двохкамерних холодильників середнього цінового сегментукомпанії «Норд».

Планомпередбачено річний об`єм випускупродукції в 13175 штук.

Річний об`ємвипуску продукції в грошовому вираженні складає 40842500 грн. Розрахунковийприбуток: 7905000 грн.

Ціна одногохолодильника складає 3100 грн.

Для організаціївиробництва потрібно 7800000 грн. Бюджет маркетингу складає 3040532 грн.

Індексрентабельності складає: 1,24.


1.Аналіз поточного стану вітчизняного ринку холодильників

На даний час попитна холодильники, на відміну від решти побутової техніки, є більш стабільним, інавіть попри низьку платоспроможність покупці вимушені витрачати гроші на новийапарат. Сьогодні на ринку присутня порівняно дешева техніка від українських виробниківта виробників країн СНД, що утримують 75-80% ринку, та дорога, переважноімпортна, продукція з усього світу, частка ринку якої становить 20-25% відзагальних продажів. Основні виробники холодильників на ринку України: Ardo, Ariston,Atlant, Beko, Bosch, Daewoo, Electrolux, Gorenje, Indesit, Kaiser, LG,Liebherr, Nord, Samsung, Siemens, Snaige, Toshiba, Whirlpool, Zanussi.

Дослідженнякупівельної поведінки споживачів свідчать про невисокий ступінь їх прихильностідо певного виробника. [1] Буливизначені такі типи покупців стосовно їх ставлення до виробників:

1. Покупці, які орієнтовані на одноговиробника — 6,7%.

2. Покупці, які орієнтовані на 2-3визначені виробника — 41,4%.

3. Нестійкі споживачі — 34,1 %.

В 2009 роціобсяг продажів холодильників скоротився на 40% у грошовому вимірі порівняно з2008 роком. Сукупний продаж пристроїв становив 900 тис. шт., що на 600 тис. шт.менше, ніж роком раніше. Структуру продажів холодильників за ціновимисегментами показано на рис.1.1.

/>

Рис. 1.1. –Структура продажів холодильників за ціновими сегментами у кількісному вираженніу 2009р., %


На даний час вукраїнців в основному користуються попитом холодильники середнього ціновогосегменту. [2]

Структуру збутухолодильників у 2009 році показано на рис. 1.2.

/>

Рис. 1.2. –Структура збуту холодильників (в натуральному вираженні) у 2009 р., %

Скороченняпопиту призводить до посилення конкуренції на ринку холодильників. Значноскоротилася на ринку присутність компаній LG,Samsung (обидваКорея),Веко(Турція),Zanussi (Італія)та деякі інші.

Щодо цін, токриза вплинула на вартість холодильників. У гривневому вираженні вартістьхолодильників, звичайно, зросла. Динаміка цін на холодильники показана на рис.1.3.

За прогнозами від`ємнадинаміка продаж холодильників збережеться, як мінімум до осені 2010 року.Перспективи ринку, скоріш за все, такі: продовжить скорочуватися кількістьканалів роздрібної торгівлі і торгових мереж до повної їх оптимізації.[4,5]

Продовжитьсярозвиток техніки з високим класом енергоефективності («А+», «А++»),усе більше уваги буде приділятися економічності і екологічності матеріалів ітехнологій.


/>

Рис. 1.3. –Динаміка цін на холодильники, 2005-2009 рр.

Щодо експорту таімпорту холодильників, то за 2005-2009 рр. помічена позитивна динаміка імпортуданого виду продукції на територію України в натуральних одиницях виміру, котрамала місце до 2008 р. Так, в 2006 р. по відношенню до 2005 р. імпорт побутовиххолодильників зріс на 24%, а в 2007 р. по відношенню до 2005 р. – на 17%. В2008 р. по відношенню до 2007 р. імпорт даного виду продукції трохи скоротився(на 6%), а в 2009 р. по відношенню до 2008 р. скорочення показника досягло 58%.[11]

/>

Рис. 1.4. – Країни,що імпортували холодильники в Україну, 2009 р.

Динаміка експортупобутових холодильників характеризувалася позитивною тенденцією тільки в 2006р. по відношенню до 2005 р. В цьому періоді спостерігалося зростання об`ємуекспорту на 22%. Починаючи з 2007 р. має місце стійка тенденція до скороченняекспорту холодильників. В 2007 р. по відношенню до 2006 р. темп зниження був несуттєвимі складав 4%, в 2008 р. по відношенню до 2007 р. його значення досягло 26%, а в2009 р. по відношенню до 2008 р. – 37%. [7]

/>

Рис. 1.5. –Імпорт та експорт холодильників, тис. дол. США

Динаміка виробництвахолодильників на території України в натуральних одиницях виміру до 2008 р.характеризувалася незначною позитивною тенденцією. Починаючи з 2008 р.спостерігається суттєве скорочення об`єміввиробництва побутових холодильників, темп якого в 2008 р. по відношенню до 2007р. склав 32%, а в 2009 р. у порівнянні з 2008 р. досягнув 38%.Споживанняпобутових холодильників в 2009 р. по відношенню до 2008 р. скоротилося на 55%. [11]

/>

Рис. 1.6. –Динаміка споживання холодильників в Україні, 2005-2009 рр.


2. Аналіз діяльності компанії «Nord»

Компанія «Nord»була створена в 1963. Займається виробництвом і реалізацією різноманітноїпобутової техніки: холодильники, морозильники, водонагрівачі, пральні машини, газовіплити та ін. Основною продукцію залишається холодильна техніка, що і єпредметом дослідження.

За радянськийперіод «Nord» зазнав 2серйозних реконструкції, в результаті серйозного модернізувавши своєустаткування і підвищивши виробничі потужності.

У 2002 роціМіжнародним Банком реконструкції і розвитку підприємству «Nord»було виділено 12 млн.$ у рамках програми «Екологічно чисте виробництво»,для повної реконструкції заводу. У результаті завод, відновивши свої цехи,отримав міжнародний сертифікат якості ISO9001. У 2003 році компанія Nordпобудувала ще один завод спеціально для виробництва власних компресорів.Уперіод з 2003 по 2004 рр. почалося створення нового покоління холодильників NORD,що працюють в класі енергоспоживання, — А. Було введено в експлуатацію новийзаливальний комплекс пінополіуретанової теплоізоляції і сучасна конструкціяупаковки зі вспіненного полістиролу. У2008 році завод «Nord»з невеликого підприємства по виробництву однокамерних холодильників перетворивсяна величезне науково-виробниче об'єднання.ВУкраїні продукція АТ «Nord»є одним з лідерів на ринку України.

Місія АТ «НОРД»

«Мипрагнемо спростити побутові прилади, щоб користуватися ними було максимальнелегко і зручно в складному сучасному житті. Ми завжди працюємо, щоб поліпшитисвою якість, вартість і виробничу потужність.

Основне правилонашої роботи — постійний розвиток. Розвиток, що випереджає ринок. Уже сьогодніми працюємо над тим, що завтра вимагатиме ринок і споживач».[13,17]


SWOT-аналіз

/>

Висновки: широкийтоварний асортимент продукції дозволяє компанії варіювати в умовах зниженняплатоспроможного попиту, пропонуючи потенційним покупцям продукцію різнихцінових сегментів. Наявність іміджу вітчизняного товаровиробника, що себезарекомендував, позитивно впливає на просування власної продукції з умовоюякнайефективнішного врахування потреб і смаків покупців. Стає можливимзаміщення слабкіших конкурентів навіть в умовах більш жорсткої конкуренції, головне- правильно обрати цільовий ринок для розвитку.

 
3. Цілі і задачі маркетингової програми

Цілі:

1) Досягнення високих стандартів якості;

2) Повне задоволення смаків споживачів;

3) Підтримка іміджу компанії;

4) Забезпечення домінуючого позиціюванняпродукції .

5)  Досягнення лiдируючої позицiї у країнахСНД та Схiдної Європи у сферi виробництва та реалiзацiї холодильної техніки;

Задачі:

1) Збільшення обсягів продажу за рахуноксереднього цінового сегменту двохкамерних холодильників на 10%;

2) Збільшення середнього рівня присутностів роздрібній торгівлі на 7%;

3) Відкриття фірмових магазинів по Україні(м. Донецьк, Киів, Харків, );

4) Проведення заходів стимулювання продажу:організація виставки-продажу, розміщення реклами в 5 виданнях преси, запусктелеролику на каналі "Інтер" та ін.

4. Маркетингова стратегія

Сегментаціяринку компанії «Норд» допоможе обрати сегмент ринку, де в найбільшіймірі можуть проявитися наші переваги. На рис. 4.1. показано сегментацію ринкухолодильників «Норд» за сімейним положенням споживачів.


/>

Рис. 4.1. –Сегментація ринку компанії «Норд» за сімейним положенням споживачів

/>

Рис. 4.2. –Сегментація ринку холодильників «Норд» за рівнем доходу споживачів

/>

Рис. 4.3 — Сегментаціяринку холодильників «Норд» за географічною ознакою


Грунтуючись насегментації ринку холодильників за сімейним станом споживачів, можна сказати,що фірма NORD орієнтується на першідва сегменти ринку: на молоді сім'ї і сім'ї з дітьми. Як правило такі сім'їмають сукупний дохід більше 1000 грн в місяць, і мають можливість покупки холодильникасереднього цінового сегменту. Це велика частина населення країни, щопідтверджується діаграмою сегментації ринку за доходом споживачів. Сегментаціяза географічною ознакою показує, що найбільшу частину ринку займають східнірегіони: тут більше населення, вище рівень економічного розвитку, і рівеньдоходів населення, а також ці регіони розташовані в безпосередній близькостівід місця виробництва даного товару. Серед зарубіжних держав найбільшу частинуринку займає Росія, куди йде більше половини всіх холодильників цього типу, щоекспортуються.

Однокамерні (нижчий ціновий сегмент) Однокамерні (середній ціновий сегмент) Однокамерні (вищий ціновий сегмент) Двохкамерні (нижчий ціновий сегмент) Двохкамерні (середній ціновий сегмент) Двохкамерні (вищий ціновий сегмент) Комбі-холодильники

Side-by-side

холодильники

Вбудовані холодильники Atlant * * * * * Snaige * * * * * Samsung * * * * * * Nord * * * * * * LG * * * * * * Ardo * * * * * * Stinol * * * *

Рис.4.4. – Вибірцільового сегменту

Цільовимсегментом компанії «Норд» обираємо сегмент двохкамерних холодильниківсереднього цінового сегменту, тобто класу «Comfort»,незважаючи на те, що всі аналізовані компанії присутні у цьому сегменті. Цепояснюється тим, що компанія, як внутрішній товаровиробник, має переваги засобівартістю, в порівнянні з зарубіжними конкурентами. Платоспроможність населенняУкраїни сьогодні низька у зв`язку з кризою, тому зріс попит на холодильники заневисокою ціною, але з достатністю функціональних можливостей, чомувідповідають саме двохкамерні холодильники класу «Comfort».

 5. Товарна політика

холодильникмаркетинговий збутовий бюджет

Підконкурентноздатністю будемо розуміти характеристику товару, що відбиває йоговідмінність від конкурента за ступенем відповідності конкретної суспільноїпотреби і витратам на її задоволення.

Одними знайбільш важливих параметрів є технічні характеристики товару, тобто якість.Проведемо аналіз конкурентноздатності побутових холодильників по наступнихтехнічних параметрах побутового холодильника:

- енергоспоживання;

- загальний обсяг холодильника;

- обсяг морозильної камери;

- автономне збереження холоду;

- потужність заморожування.

Основноютехнічною характеристикою холодильника експерти та споживачі вважають енергоспоживання.

Відповіднодо результатів продажів основні конкуренти торговельної марки «Норд»- Samsung, Snaige,LG, Atlant.Базою для порівняння було обрано моделі холодильників за експертною оцінкоюелектронного ресурсу www.e-katalog.com.ua.

Цінаспоживання розрахована, як витрати на експлуатацію(споживання електроенергії)протягом року (365 днів). Ціна електроенергії прийнята у діючих цінах – 24,36коп. за 100кВт/год. Курс долара до гривні складав на 5.04.2010 р. $1– 7,93 UAN.

У результатідослідження цільового ринку було виявлено, які саме властивості даної моделіможна вважати еталонними, визначено найближчі до «Норда»аналоги-конкуренти. Оцінка рівня конкурентоспроможності проводилася щодонайближчого до споживчого еталона товару-конкурента — AtlantXM-4013. [20,21]

Табл. 5.1. –Визначення конкурентних позицій в сегменті двокамерних холодильників

Характеристика Ваго-мість Atlant XM-4013 Snaige RF-315 Samsung RL34ECMS Nord 180-7 LG GA 419BVCA Економічні параметри Роздрібна ціна, 2010 р., $ 0,4 374 383 358 390 386 Ціна споживання, $ 0,6 10 9,3 9,6 11 10

Qек

1 1 1,028 1,044 0,888 0,988 Технічні параметри Загальний обсяг холодильника, л 0,3 328 290 286 287 305 Обсяг морозильної камери, л 0,2 73 61 85 101 99 Автономне збереження холоду, годин 0,15 17 15 17 11 15 Потужність заморожування, кг/год 0,1 6 5 6 11 5 Енергоспоживання, кВТ годин на добу 0,25 0,9 0,83 0,86 0,98 0,9

Qтех

1 1 1,797 1,003 1,05 1,016

ІQ

1 1,748 0,96 1,182 1,028 Позиція бренду 1 4 2 3

За підсумковоюінтегральною оцінкою отримуємо такі результати:

1)Кращупозицію за рівнем конкурентоспроможності має холодильник Snaige(він має низьке енергоспоживання та, відповідно, низьку ціну споживання).

2)Холодильник«Норд» займає другу позицію через його потужність щодо заморожування,але він є не конкурентоздатним серед інших через найвищу ціну споживання черезнайвищий показник енергоспоживання. Слід зазначити, що дана модель має двакомпресори.


/>

Рис.5.1. – Карта позиціонування холодильників АТ «Норд» на ринкухолодильників України

Компанія «Норд»позиціонує свої холодильники як техніку за середньою ціною та середньою якістю.Доцільним є перехід у сегмент «висока якість-середня ціна», якийзараз займає компанія Snaige.Тоді можливим стає захоплення частки ринку цієї компанії за рахунок переважаннявітчизняного виробника. Для цього потрібне нарощування виробничих можливостейта введення інноваційних заходів щодо поліпшення технологічних якостей, функціональностіхолодильників «Норд».

Тобто перехідвід стратегії позиціонування «Стільки ж за стільки ж» до якнайменшедо стратегії «Більше за стільки ж».

Формулапозиціонування: для українських сімей холодильник «Норд» є незаміннимпомічником на кухні щодо зберігання Ваших продуктів, потужність заморожуванняякого перевершує кращі надії.

 
6. Цінова політика

Найважливішимицілями які переслідуються нами в процесі ціноутворення, є наступні:

1) Максимізація поточного прибутку;

2) Максимізація збуту і збільшення часткиринку;

3) Виживання підприємства.

Загальнівитрати на виробництво двохкамерного холодильника середнього цінового сегменту складають2500 грн. Роздрібна ціна холодильника з урахуванням всіх націнок складатиме 3100грн. Річні постійні операційні витрати на виробництво холодильників становлять7800000 грн. Змінні операційні витрати на одиницю продукції — 2500 грн. наодиницю продукції (незалежно від обсягу).

Щобпрацювати без збитку, потрібно випускати не менше 13175 шт. холодильників нарік. Попит на продукцію є еластичним.

Найбільш ефективноюдля підприємства в існуючій ситуації є стратегія «переважної ціни».Вона є продовженням стратегії «прориву на ринок» і підходить,оскільки для двохкамерних холодильників NORDсереднього цінового сегменту прорив на ринок вже успішно завершений. Підприємствунеобхідно підвищувати якість продукції і удосконалювати її функціональніхарактеристики, оскільки основні переваги конкурентів полягають саме в цихчинниках.

«Перважнаціна» передбачає, що ми встановлюємо нижчі ціни на продукцію, алепропонуємо її за кращими властивостями, ніж у конкурентів. Цей висновокпідтверджується позиціонуванням холодильників «Норд» у попередньомурозділі.

Отже, орієнтовнароздрібна ціна, яку ми обираємо становить 3100 грн. При цьому ціна оптовикаскладатиме 2900 грн. Ціна виробництва 2500 грн.


/>

Рис. 6.1. –Вибір орієнтовної ціни на холодильник «Норд» за різних варіантівпродажу

Можливікоригування цін:

1) Накопичення бонусів за покупку на певнуціну і подальші відсоткові знижки при повторній покупці

2) Купівля двох товарів – іншого побутовогоприладу компанії та холодильника зі знижкою на холодильник

3) Знижки на холодильник на новорічні свята,у літній період

4) Знижка на холодильник в розмірі 7% вфірмових магазинах компанії

7. Збутова політика

Система каналівзбуту

Основнимзавданням збутової політики компанії «Норд» є розширення часткиринку.


/>

Рис. 7.1. –Система збуту підприємства «Норд»

Продаж холодильниківпідприємства здійснюється в фірмових магазинах (м. Артемівськ, м. Волноваха, м.Донецьк, м. Червоний Лиман, м. Червоноармійськ, м. Лутугіно), магазинах ісупермаркетах побутової техніки, які виявлять зацікавленість в даному товарі,наприклад, це можуть бути такі магазини і супермаркети, як «Мегамакс»,«Ельдорадо», «Хатина», «Електроленд», «Фокстрот»та інші. Широко розвинута мережа інтернет-магазинів (BT.Kiev.UA,www.GSL.UA,www.technostar.com.ua,www.mobitrade.uaтаін.).

Для реалізаціїхолодильників використовуються як прямий збут через власні магазини, так іоптові продажі посередникам, зокрема, вказаним вище. Широко розвитку останнімчасом набув продаж холодильників через інтернет-магазини.

При визначенніканалів збуту будуть так само враховані і інші чинники:

1) Потенційні покупці сконцентровані, восновному, в містах України;

2) Покупці давнознають про підприємство

3) Товар вимагаєустановки, або щонайменше, присутності фахівця при установці, оскількинеобхідно не пошкодити його при цьому та дотримати вимоги по техніці безпеки;

4) Технічнеобслуговування холодильника полягає в регулярному очищенні морозильної камеривід льоду, а також регулярному митті корпусу і інших його частин, принепередбачених обставинах, можна звертатися в сервісні центри.

Формуваннясистеми руху товару

Замовленняпоступають від торгових точок миттєво, коли на їх складах залишається критичнакількість товару. Товар поставляється з складів підприємства, які постійнопоповнюються. Транспортування проводиться за допомогою спеціальних обладнанихтранспортних засобі. Використовується автомобільний і залізничний транспорт.Порівняно з іншими видами транспорту, такі перевезення дешевші, швидше ібезпечніше для техніки, що перевозиться. Ці види транспорту пристосовані дляперевезень великих об'ємів вантажів і вантажів великих розмірів, що якразпідходить для даного товару. Пріоритетноюна даний момент для компанії «Норд» в формуванні каналів збуту євідкриття нових власних магазинів у містах Донецьк, Київ, Харків, Миколаів,Хмельницький, Львів.

/>

Рис. 7.2. –Міста України, у яких у перспективі планується відкриття нових фірмовихмагазинів «Норд»


8.Комунікаційна політика

1) Оберемо ціллю реклами збільшення об`ємівзбуту двохкамерних холодильників «Норд» середнього цінового сегменту.

2) Задачі:

2.1.Збільшення кількості споживачів на 10%;

2.2.Збільшення частки ринку на 5%.

Рекламаматиме на меті формування у свідомості споживача переваги по відношенню домарки «Норд».

3) Потенційними покупцями двохкамерниххолодильників «Норд»: є молоді сім`ї, сім`ї з дітьми, рівень доходуяких є середнім, при чому ми охоплюємо рекламною компанією і міське, і сільськенаселення, при чому на сільське населення звертається особлива увага, тому щоми пропонуємо містку морозильну камеру, а саме сільське населення не в змозічасто їздити до міста за покупками, тому для людей, що живуть в сільськіймісцевості, розмір морозильної камери відіграє важливу роль.

4) Для розробки бюджету рекламноїдіяльності будемо застосовувати метод «Виходячи з наявних коштів».

5) Вибір засобіві носіїв

Предметрекламної кампанії: двохкамерні холодильники «Норд» сегменту «Comfort».

Суб`єктрекламної кампанії: АТ «Норд».

Рекламнезвернення матиме раціональний мотив. Наголошуватиметься на їх кращихпотужностях щодо заморожування, великому розмірі морозильної камери, гарномудизайні та відносно невисокій ціні.

Рекламнізвернення оприлюднюватимуть на телебаченні, в пресі, спеціалізованих виданнях, навиставках-продажах. Застосовуватиметься специфічна зовнішня реклама (зокрема,рекламні щити), промоакції – фінансування конкурсів, промопереліт групи літаківмістами України, де розташовані фірмові магазини «Норд» та депланується їх відкрити, щоб підняти бренд до великих висот.

 Звичайно,нев`ємною складовою комунікаційної політики залишатиметься інтернет-реклама.[8]

Складовимиелементами рекламного сюжету на телебаченні є: дикторська начитка в кадрі,текст (титри); музичне оформлення; розміщення торгового знака; відеосюжет.

Сучасні прикладивідеосюжетів на телебаченні вважаємо неефективними і невдалими.

Запускрекламного звернення на телебаченні необхідно робити під час новин, кулінарнихпередач, показу фільмів.

Прикладомдикторської начитки в кадрі є:

Надійнезберігання Ваших продуктів – холодильники «Норд»

Двохкамернийхолодильник «Норд» — забудьте на довгий час про походи до магазинів.Потужна містка морозильна камера якнайкраще збереже свіжість Ваших продуктів. Івсе це в шикарному дизайні і за невисоку ціну.

Завітайте дофірмових магазинів «Норд», а також ексклюзивної мережі «Домотехніка-Норд»або до супермаркету техніки у Вашому місті.

Ми працюємо дляВас!

Час проходить,Норд залишається!

Реклама в пресі– охоплення широко відомих і популярних видань України – «Панорама ринку»,«Лиза», «Отдохни», «Люблю готовить»,«Приятного аппетита». [15]


/>

Рис. 8.1. – Реклама«Норд» в пресі – популярні видання

Розміщенняреклами в пресі повинно враховувати правильне оформлення рамки, правильнопідібраний шрифт, має бути вказана адреса потужностей підприємства, має бутифото продукції.

Можназапропонувати фінансування друкування спеціалізованих видань про продукціюкомпанії «Норд».

/>

Рис. 8.2. – Прикладспеціалізованого друкованого видання про продукцію «Норд»

Виставки-продажіявляють собою спеціально організовані представлення товару компанії «Норд»з подальшим правом його придбання.

Зовнішня рекламамає найнижчу вартість із всіх інших засобів та велику кількість повторних контактів.

Приклад такоїреклами:


/>

Рис. 8.3. –Приклад зовнішньої реклами «Норд»

Ноу хау — спонсорствов різних заходах, наприклад, участь у творчому конкурсі. Нагородою переможцямможе слугувати звичайний холодильник середнього цінового сегменту,сумка-холодильник з логотипом та інші сувенірні подарунки. Компанія при цьомумає можливість отримати велику кількість PR-відгуків.

Танайоригінальнішим методом комунікаційної політики можна назвати організаціюпромоперельоту літаків. Літаки можна використовувати як рекламоносій – машинипофарбовані в корпоративні кольори компанії – білий і блакитний з логотипомкомпанії на крилах (щоб ненароком спостерігачі не переплутали з оформленням «Партіїрегіонів»). Не можна заперечувати безумовної переваги авіареклами з оглядуна її комплексність: прямий контакт під час акції з аудиторією, ефект зовнішньореклами і мультиплікаційний шлейф сюжетів на телебаченні, радіо, в друкованихта інтернет-виданнях.

 9. Програма дій. Бюджетмаркетингу

1.06.2010 р. –відкриття фірмового магазину «Норд» у м. Донецьк;

17.07.2010 р. –виставка-продаж холодильників в м.Київ;

З 1.09.2010 р. –розміщення реклами у популярних виданнях української преси, запуск новогорекламного ролику на центральних українських телеканалах;

20.09. 2010 р. –промопереліт літаків у м. Київ;

З 14.11.2010 р.по 14.12.2010 р. – проведення конкурсу «Міс Норд» в м. Донецьк.

Бюджет кожного зетапів

1) Відкриття фірмового магазину у м.Донецьк

Купівляприміщення – 300000 грн. (114,8 кв. м., район ринку «Сокіл»), оформленнямагазину – 45000 грн.

Всього– 345000 грн.

2) Виставка-продаж холодильників в м.Київ

Доставкатовару – 2000 грн.

Арендаприміщення на міс. (розмір 80 кв. м.)– 31680 грн.

Платарекламному агенству за послуги з організації виставки – 5000 грн.

Всього– 38680 грн.

3) Розміщення рекламного ролику нателеканалі "Інтер"

Вартістьвиготовлення ролику– 15000 грн.

Тривалістьзвернення – 30 с.

Розміщенняна телеканалі "Інтер":

10.00– 18.00 (будні – 1с. – 422,33 грн.). Частота виходу – 8 разів. Якщо розрахувативартість розміщення ролику на цьому телеканалі до кінця року, то це будекоштувати – 422,33*30*20*4 = 1013592 грн.

Всього– 1028592 грн.

4) Розміщення реклами у пресі

Лиза1/2 горизон. Тираж – 180000 екз. 47900 грн в міс.

Люблюготовить ½ вертикал. Тираж – 1250000 екз. 28750 грн. в міс.

Приятногоаппетита ½ горизон. Тираж – 50000 екз. 15700 грн. в міс.

Панорамаринку 4200 грн. в міс. (кольорова реклама, виділення жирним шрифтом).

Всього:до кінця року реклама в пресі коштуватиме –

47900*4++28750*4+15700*4+4200*4= 191600+115000 + 62800 + 16800 = 386200 грн.

5) Відкриття фірмового магазину в м. Харків

Купівляприміщення – 540000 грн. (розмір 114 кв. м.)

Додатковівитрати – 35000 грн.

Всього– 575000 грн.

6) Промопереліт літаків у м. Київ

Годиннийпоказ коштуватиме:

Найомлітаків (5 штук) — 50000 грн.

Платапрофесійним пілотам – по 6000 грн. кожному. (30000 грн.)

Витратина паливо для літаків – 23760 грн.

Додатковівитрати – 90000 грн.

Всього– 273760 грн. [9]

7) Проведення конкурсу «Міс Норд»в м. Донецьк

Рекламаконкурсу – 25000 грн.

Арендаприміщення для проведення фіналу – 12000 грн.

Платаагенству за організацію – 10000 грн.

Подарунки:

1холодильник – 3000 грн.

15сумок-холодильників з логотипом компанії – по 150 грн. кожна (15*150 = 2250грн.)

50магнітів на холодильник від компанії «Норд» — (15 грн кожен ) – 15*50= 750 грн.

Найманняартиста – Бондарчук – 42000 грн.: Неангели – 72000 грн.

Всього:167000 грн.

Всьогоза всіма етапами: 2814232 грн. – Комплекс просування

Витратина товарорух:

136300грн. – на формування системи розподілу і товаруху (аналіз ринку з ціллюпланування виробництва і збуту – 15000 грн., втановлення і підтримка контактівзі споживачами – 4000 грн., пристосування товару до потреб споживачів – 10000грн.); організація товароруху (обробка заказів – 2300 грн., доставка – 5000грн., аренда складів – 100000 грн.).

Витратина інші маркетингові заходи:

Навчанняперсоналу – 10000 грн., стимулювання посередників – 25000 грн., на поточнийаналіз ринкової кон`юнктури – 25000грн.

Всього:60000 грн.

Контрольза реалізацією маркетингової програми: 30000 грн.

Бюджетмаркетингової програми: 3040532 грн.

 10. Контроль за реалізацією програми

Контроль заефективністю здійснюваних заходів можна здійснювати за допомогою опитуванняспоживачів методом анкетування. Приклад анкети показаний в додатку. (Додаток)

Того ж ефектуможна досягти застосовуючи таємних покупців, що можуть контролювати дієвістьмаркетингових заходів та системи збуту прямо в місцях продажу.

Можливепроведення опитування споживачів в місцях продажу за допомогою спеціальноорганізованого інтерв`ю.

Крім того, потрібнийпостійний моніторинг позицій компанії «Норд» на ринку, за допомогоюпоточних аналізів ринку холодильників України.


Списоквикористаних джерел

1. ГончарукН. Фактор холоду // Контракти. — №29-30. – 2009. – с.36-37.

2. ГончарукН. Холодна гора // Контракти. — №29-30. – 2009. – с.34-35.

3. МоджухінаК.Д. Конкурентоспроможність на ринку холодильників // Проблемыразвития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций. — №5.– 2010. – с.279-282.

4. Середа Е.Знобыт. Рынок кухонной техники // Бизнес. — №50. – 2009. – с.77-78.

5. Середа Е. Необитаемый остров.Продажи крупной бытовой кухонной техники // Бизнес. — №35. – 2009. – с. 58-59.

6. Середа Е. Новогодние скидки.Бытовая техника // Бизнес. — №49 – 2008 – с.117-120.

7. СередаЄ. Плітна праця. Кухонна техніка // Бизнес. — №34. – 2008. – с.98-101.

8. ТелєтовО.С., Тарасенко О.І. Принципи проведення рекламної кампанії продукціїпідприємств харчової промисловості // Вісник СумДУ. — №1. – 2009. – с.119-129.

9. Швагуляк-ШостакО. Політ рекламний // Контракти. — №27. – 2007. – с.42-43.

10. ТкаченкоІ. Українські виробники холодильників планують збільшити обсяги виробництва[Електронний ресурс].– Режим доступу: photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=139220 –Заголовок з екрану.

11. Анализ украинскогорынка холодильников. Союз-Информ [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=schedule/8418000000_holodilniki – Заголовок з екрану.

12. Архіврубрики «Виробники» [Електроннийресурс].– Режим доступу: ukrainizator.lviv.ua/c/vyrobnyky — Заголовок з екрану.

13. «Домотехника-Норд»[Електроннийресурс].– Режим доступу: www.domotechnika-nord.com/ — Заголовок з екрану.

14. Зпочатку року виробництво холодильників «Норд» скоротилося [Електроннийресурс].– Режим доступу: ua.korrespondent.net/business/777299 – Заголовок зекрану.

15. ЖурналиУкраїни [Електроннийресурс].– Режим доступу: uaportal.com/Media/Magazine/index9.html — Заголовок з екрану.

16. Каталог техники «Норд»[Електронний ресурс].– Режим доступу: www.diorit.ru/live/catalogue_categories.asp?category_id=5018 – Заголовок з екрану.

17. Официальныйсайт «Норд» в России [Електроннийресурс].– Режим доступу: www.nord-holod.ru/about.aspx?id=1942 — Заголовок з екрану.

18. Цены на двухкамерныехолодильники [Електронний ресурс].– Режим доступу: freemarket.ua/bt/big/refrigerator/bilocular/price-b74.html - Заголовок з екрану.

19. Marketgid.Холодильники. [Електронний ресурс].– Режим доступу: goods.marketgid.com/object/6912/ — Заголовок з екрану.

20. Nadavi.Сравнение цен на холодильники [Електронний ресурс].– Режим доступу: nadavi.com.ua/ — Заголовок з екрану.

21. Shopping.Крупная бытовая техника [Електронний ресурс].– Режим доступу: shopping.com.ua/shop/225/229/40387.html — Заголовок зекрану.


Додаток

Приклад анкетидля опитування споживачів, що купили холодильник компанії «Норд»

Дякуємо Вам запокупку! Компанія «Норд» просить Вас висловити свою думку прохолодильник, який Ви придбали. Це дозволить нам розробляти нові моделіхолодильників згідно Ваших побажань. Заповнені і надіслані на адресу торговогопредставництва компанії ( адреса вказана в паспорті виробу) анкети будуть братиучасть в розіграші лотереї. Серед призів якої кухонні плити, пральні машини,пилососи і т.д.

1. Будь ласка, вкажіть, який з варіантіввідповіді найкраще описує місце придбання Вами холодильника:

А)Супермаркет техніки;

Б)Фірмовий магазин «Норд»;

В)Мережа «Домотехніка-норд»;

Г)Інтернет-магазин;

Д)Інший варіант (будь ласка, назвіть).

2. Будь ласка,вкажіть, який варіант відповіді найточніше відповідає умовам придбання даногохолодильника:

А) Купівлядвохкамерного холодильника вперше;

Б) Заміна одноговиробу (наприклад, старої моделі) іншим;

В) Покупканового виробу в доповнення до вже існуючого.

3. Будь ласка,вкажіть 2 головних джерела інформації, які вплинули на Ваш вибір:

А) Реклама вжурналі (будь ласка, вкажіть назву журналу);

Б) Реклама нателебаченні;

В) Стаття вдрукованому виданні (будь ласка, вкажіть тип видання);

Г)Інтернет-реклама;

Д) Рекомендація,отримана від продавця в магазині;

Е) Рекомендаціїзнайомих;

Є) Інші джерелаінформації (назвіть, будь ласка).

4. Будь ласка,вкажіть, які вироби конкурентних компаній Ви розглядали, перш ніж зробили Вашвибір:

Фірма-виробник Модель

_______________ _______________

5. Будь ласка, вкажіть 2 основні причини, чому Ви обрали саме цю модель серед конкурентних моделей:

А)Марка компанії і її репутація;

Б)Відповідність принципу «якість-ціна»;

В)Гарний дизайн;

Г)Рекомендації продавця магазину;

Д)Рекомендації знайомих;

Е)Технічні характеристики;

Є)Власний досвід використання виробів компанії «Норд»;

Ж)Інші причини (назвіть, будь ласка).

6.Будь ласка, вкажіть 2 головні характеристики даного холодильника, які найбільшеВам сподобались:

А)Загальний обсяг холодильника;

Б)Обсяг морозильної камери;

В)Потужність заморожування;

Г)Клас енергоспоживання;

Д)Габарити.

7.Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання стосовно себе:

Стать:Сімейне положення: Ваш вік __________

- чоловіча; — одружений (одружена);

- жіноча. – одинокий (а);

інше.

Професія:___________

Щорічнийсімейний дохід __________________

8. Будь ласка,напишіть Ваше ім`я, прізвище іадресу так, щоб ми могли зв`язатисяз Вами за необхідності: _____________________

еще рефераты
Еще работы по маркетингу