Реферат: Товарознавчий аналіз мінеральної вати

Міністерство освіти і наукиУкраїни

Національний технічнийуніверситет України

“Київський політехнічнийінститут”

Кафедра промисловогомаркетингу


Курсова робота

з дисципліни:„Товарознавство”

на тему: «Товарознавчий аналізмінеральної вати»


Виконала: студентка IV курсу

Перевірила: Салухіна Н. Г.

Київ-2009


Зміст

Вступ

Частина І

1. Загальна технологія виробництва продукту

2. Основні товарознавчі характеристикитовару

3. Споживча вартість товару, їїхарактеристики

4. Торгова класифікація товару

5. Характеристики товарного асортименту

Частина ІІ

1. Аналіз номенклатури показників якостітовару

2. Кліматичні режими зберігання товару

3. Упаковка товару

4. Маркування та інформаційне забезпечення

Висновки

Література


Вступ

Досвід розвинутих країнсвідчить, що на сучасному рівні розвитку будівельної індустрії, витрати тепла воселях можна бути зменшити більш ніж на 35%. Одним з головних напрямків, якийдає змогу реалізувати резерви енергозбереження, є утеплення огороджувальнихконструкцій будинків. Вирішити питання можуть теплоізоляційні матеріали (ТІМ),які представлені на ринку України в широкому асортименті. Одним з найпоширеніших та найдешевшихвидів теплоізоляції є мінеральна вата.

Мінеральна вата — цеволокнистий матеріал, який одержують із гірських порід, металургійних шлаків іїхніх сумішей. Провідні виробники мінераловатної продукції використовуютьвинятково гірські породи, що дозволяє одержувати мінеральну вату високої якостііз тривалим строком експлуатації. Саме такий матеріал рекомендуєтьсязастосовувати для важливих конструкцій — у випадку, коли потрібно багаторічнанадійна робота споруд. Мінеральна вата, отримана з доменних шлаків, не маєдостатню довговічність в умовах знакозмінних температур, підвищеної вологості,дії високих навантажень і деформацій. Її застосування виправдане в дачномубудівництві, при зведенні тимчасових споруд і для конструкцій, у яких легковиконуються ремонтні роботи. Для товарознавчого аналізу в даній роботіобирається мінеральна вата на основі базальту, яку виробляє корпорація «ТехноНІКОЛЬ».Корпорація «ТехноНІКОЛЬ» на ринку будівельних матеріалів з 1993 роки. Широкийспектр продукції включає в себе матеріали гідро -, тепло та звукоізоляції.Корпорація налічує 40 виробничих майданчиків в Росії, Україні і ближньомузарубіжжі, 200 торгових відділень в 35 країнах світу.

Таким чином, досить актуальним єтоварознавчий аналіз такого виду теплоізоляційного матеріалу як мінеральнавата, що дозволить максимально висвітлити об’єктивні характеристикитоварознавчої діяльності компанії.


Частина I

 

1. Загальна технологія виробництва продукту

Виробництвокам'яної вати — це складний багатоступінчастий технологічний процес. Сировиннікомпоненти (гірські породи габро-базальтової групи) системою стрічковихтранспортерів подаються на склад сировини. Далісировина проходить через сита, велика фракція подається на дозатори, якіретельно зважують сировинні компоненти. Тількипісля цього шихта подається в вагранку. Встановлені на підприємстві коксогазовівагранки на гарячому дуття, що дозволяють отримати розплав необхідноїтемператури (близько 1500) і потрібної в'язкості. Отриманий розплавнаправляється на багато валкову центрифугу, де під дією відцентрової силикраплі розплаву витягуються у волокно. Початкова сировина і стабільність складурозплаву дозволяють отримати якісну мінеральну вату з високою хімічноюстійкістю і довговічністю.

Умомент волокно утворення через форсунки, встановлені на центрифузі, подаєтьсясполучна з добавками гідрофобізатори і обеспилівателя за новітньою технологією,розробленою в науковому центрі ТехноНІКОЛЬ.

Сутьтехнології «І-ЕС-БІ-І» полягає в тому, що навколо форсунок упорскуваннявстановлена система електродів, що створюють слабкий заряд на мікроскопічнихкраплях пов'язує. Це забезпечує однорідність і стабільність розміру часток повітряно-крапельноїсуміші, що дозволяє більш рівномірно і повно обробляти волокна теплоізоляції,аж до самих дрібних.

«І-ЕС-БІ-І плюс» — цеостаннє досягнення в розвитку технології зв'язування волокна. Науковий центрТехноНІКОЛЬ спільно з іноземними партнерами розробив спеціальнийбагатофункціональний склад для обробки волокон. В одному розчині вчені змоглипоєднати властивості обезпилювача, що пов'язує і гідрофобізатори. У результатіобробки значно поліпшуються такі якості матеріалу як міцність, гідрофобність,довговічність. Надійна рівномірна зв'язка волокон робить матеріал практично незапилені, а значить — екологічно чистим.

Базальтовеволокно, оброблене сполучною, охолоджуючись потоком повітря, потрапляє натранспортер. Такутворюється первинний килим з мінеральної вати, який надходить на маятниковий розкладальники,що забезпечує рівномірну щільність вироблюваної продукції. Після маятникового розкладаннякилим надходить на гофрировщика-підпресовника, який надає майбутнього виробугофровану структуру за рахунок часткової вертикальної орієнтації волокон, щодозволяє досягти високих механічних властивостей готової продукції. Сформованийу такий спосіб «килим» надходить в камеру термообробки, де при температурі200-2500С відбувається затвердіння сполучного і задаються основніфізико-механічні характеристики. Всі технологічні процеси на лініїконтролюються автоматикою, що забезпечує стабільно високу якість виготовленихматеріалів. В умовах підвищення норм що регламентують відхилення від заданихгеометричних розмірів будівельних матеріалів велику увагу точності різанняготових виробів. Наше устаткування іцентралізований контроль гарантують виконання цих показників.

Готовадо застосування продукція упаковується в термоусадочну плівку, яка виступаєгарантією збереження матеріалу. Пачки з продукцією автоматично штабелюють напіддоні і далі, готовий піддон з продукцією упаковується за технологією «стречхуд» (stretch hood). Ця технологія упаковки знижує транспортні витрати ітрудовитрати за рахунок збільшення швидкості навантаження-розвантаження, аленайголовніше, дозволяє нашим клієнтам зберігати матеріал на відкритому складіабо будівельному майданчику без втрат фізико-механічних показників матеріалу.Корпорація ТехноНІКОЛЬ є єдиним виробником мінераловатних утеплювачів, хтонадає своїм клієнтам такий вид упаковки.


2. Основнітоварознавчі характеристики товару

 

1) Опис асортименту.

Асортиментна характеристикатовару – це сукупність відмітних видових властивостей і ознак товарів, щовизначають їх функціональне і соціальне призначення.

Згідно класифікаціїасортименту товарів, за груповою ознакою теплоізоляційні матеріали на основімінеральних порід відносяться до будівельних матеріалів. Даний асортимент єпромисловим, так як виробник випускає свої товари згідно виробничих можливостей(сировини та матеріалів, технологій, обладнання тощо).

За широтою охвату товарівасортимент ТІМ відносяться до складного асортименту, адже класифікуються більшеніж за трьома ознаками:

· форма і зовнішній вигляд

· структура

· вид початкової сировини

· середня щільність

· жорсткість

· теплопровідність

· горючість

Формою і зовнішньому виглядуТІМ підрозділяються на:

· штучні вироби (плити, блоки, цеглина,циліндри, напівциліндри, шкаралупи, сегменти)

· рихлі і сипкі (вата, перліт, пісок)

· рулонні і шнурові (мати, шнури, джгути).

За своїм видом асортимент ТІМє раціональним, адже задовольняє потреби покупців в повному обсязі, виробляючипродукцію, що відповідає останнім досягненням науки: новітні матеріали ітехнології, що поєднують в собі світовий досвід і розробки власного науковогоцентру Корпорації «ТехноНІКОЛЬ».

За своїм характером потребасортимент є реальним.

2) Якісні характеристики продукту.

Якісна характеристика товару– це сукупність внутрішньовидових споживчих властивостей, що мають здатністьзадовольняти різноманітні ринкові потреби.

За показниками призначенняТІМ з мінеральної вати відрізняється в залежності від того, які температурніумови та навантаження, що залежить від міцності, витримує покриття. (Таблиця1).

Таблиця 1 Міцність тапризначення ТІМ з мінеральної вати

Міцність, кг/м3

Призначення 30 Як ненавантаженого теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях. Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні від мінус 60 до 400 ° С. 35 Як ненавантаженого теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях. Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу. Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 400 ° С. 40 В якості теплової ізоляції у вертикальних і горизонтальних будівельних конструкціях. Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу. Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 400 ° С Більше 40 В якості теплової ізоляції, що піддається навантаженню у вертикальних і горизонтальних будівельних конструкціях. Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). У покриттях з профільованого настилу або залізобетону. Для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А). Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 100 ° С.

В Україні, де загальна площа експлуатованих будівельстановить близько 20 млн. м2, на опалення щорічно витрачаєтьсяблизько 5 млн. т умовного палива, тобто приблизно чверть енергоресурсів країни.Розташування країни передбачає тривалі холодні зими і велику кількість опадів.Тому на одиницю житлової площі витрачається в 2-3 рази більше теплової енергії,ніж у країнах Європи. Проблема економії енергії, а значить і підвищення експлуатаційниххарактеристик будівель, стала для України актуальною задачею, яка потребуєякнайшвидшого вирішення. Одним з найбільш ефективних шляхівекономії енергії визнано скорочення втрат тепла через огороджувальніконструкції будівель і споруд.

Застосування ефективних систем теплоізоляції дозволяєскоротити споживання енергоресурсів на опалення до 10 разів, а також сприяєзменшенню товщини зовнішніх стін, що призводить до збільшення внутрішньої площібудівлі до 5%. При перерахунку надбавки зекономленої площі до її ринковоївартості, виграш буде очевидний.

10 см кам'яної вати відповідає за теплозберігаючі здібності38 см бруса або 140 см кладки з червоної глиняної цегли.

· Пожежнабезпека та вогнестійкість

Дуже мала кількість ізолюючих матеріалів мають високувогнестійкість. Продукція ТЕХНОНІКОЛЬ входить до їх числа. Основною сировиноюдля виробництва кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські породи габро-базальтовоїгрупи. Завдяки цьому вся продукція ТЕХНОНІКОЛЬ є негорючої. Температура плавлення волокон перевищує 1000 С, щодозволяє застосовувати продукцію з мінеральної вати в широких межах робочихтемператур.

Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ володіє ще однією необхідноювластивістю – вогнестійкістю.

Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ утримує від поширення тепла,утвореного в результаті пожежі, і захищає будівельні конструкції від деформаціїі руйнування. Це дає додатковий час, необхідний для евакуації людей, документіві майна. Важливим фактором при виборі теплоізоляції є те, що при дії високихтемператур теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ не виділяє шкідливих для здоров'я абоотруйних речовин.

· Теплопровідність

Кам'яна вата ТЕХНОНІКОЛЬ є високоефективним теплоізоляційнимматеріалом. За термічної ефективності вона готова змагатися з еталонним теплоізолятором — повітрям у нерухомому стані. Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ складаєтьсяз 99% повітря і 1% кам'яних волокон. У більш важких виробах, наприклад ТЕХНОРУФВ, зміст волокон в обсязі плити доходить до 5%.

Високийопір теплопередачі досягається за рахунок утримання великої кількості повітря унерухомому стані всередині утеплювача, за допомогою тісно переплетенихнайтонших і гнучких волокон мінеральної вати.

Завдяки низькій теплопровідності та високому опорутеплопередачі, кам'яна вата ТЕХНОНІКОЛЬ дозволяє зберігати тепло і підтримуватибажану температуру в приміщеннях.

· Гідрофобність

Наявність вологи в утеплювачі негативно позначається на йоготеплоізоляційних властивостях, терміні служби і мікрокліматі приміщення. У разізволоження утеплювача потрібні дорогі і часозатратні заходи щодо усуненнянаслідків, які найчастіше полягають в заміні більшості елементів конструкції.

Матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ стійкі до впливу води, тому що створеніз каменю. Всі теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ оброблені гідрофобізаційнідобавками, що додають утеплювачу водовідштовхувальні властивості

Маючи високу паро проникністю, мінеральна вата не затримує всобі вологу, яка надходить з приміщення у вигляді пари, утвореного прижиттєдіяльності людини, і практично завжди залишається в сухому стані.

· Паро проникність

У зв'язку з тим, що завжди існує перепад температур повітрявсередині і зовні будівлі, і як наслідок, перепад тиску, то завжди існуєдифузія водяної пари через захисну конструкцію у бік області більш низькоготиску. Процес появи вологи та накопичення її в конструкції можна віднести доодного з найбільш шкідливих факторів, який призводить до руйнуванняконструкції, зниження теплозахисту, погіршення мікроклімату, появі цвілі,грибків і т. д У вітчизняних нормативних документах здатність матеріалупротистояти проникненню вологи характеризується паро проникністю μ, мг / (мч Па). Вона визначається кількістю водяної пари,що проходить протягом 1 год. через 1 м2 площі матеріалу товщиною 1 м прирізниці парціальних тисків на протилежних поверхнях 1 Па. На даними параметрслід звернути особливу увагу в умовах застосування сучасних будівельнихматеріалів і технологій: встановлення металевих дверей з гумовимиущільнювачами, пластикових вікон і панелей, застосування вінілових шпалер,лакофарбових виробів, недостатнє поширення систем кондиціювання та примусовоївентиляції.

Застосуванняпродукції ТЕХНОНІКОЛЬ допоможе уникнути скупчення вологи в захисноїконструкції, яка може призвести не лише до втрат теплозберігаючих властивостей,але й руйнування самої конструкції.

Структура матеріалу ТЕХНОНІКОЛЬ на 99% складається з повітря,що є основою паро проникності (стіни «дихають»). Водяні пари вільнопросочуються крізь матеріал, не встигаючи конденсуватися в товщі. Застосуваннягідрофобізаційні добавок матеріалу знижує змочуваність матеріалу, і запобігаютьпопаданню вологи в структуру волокон. Показник паро проникності матеріалівТЕХНОНІКОЛЬ 0.4-0.6 мг \ ч Па м

Причини появи вологи в приміщенні:

1. Приготовлення їжі, миття посуду і підлоги,

2. Кімнатних рослин, акваріум.

3.Життєздатність людини — під час сну в людини випаровується 45 г вологи в 1 год.,при фізичній роботі випаровування збільшується до 250 г / ч.

4.Перепадиатмосферної вологості.

· Міцність

У різних конструкціях матеріал сприймає різні навантаження засилою, напрямком та тривалості впливу. Опірність механічних дій — дуже важливахарактеристика теплоізоляції, якщо матеріал не здатний зберегти форму (товщину)при експлуатації, то він не може забезпечити ні надійність механічногокріплення ні закладені при розрахунках теплотехнічні та звукоізоляційніпоказники конструкції. На кінцевому споживачі це відбитися зниженням рівнякомфорту в приміщенні і подорожчанням витрат на оплату рахунків на опалення.Екології теж буде завдано шкоди збільшенням викидів вуглекислого газу СО2,освіченою спалюванням великої кількості палива, ніж це було б необхідно.

Висока стійкість матеріалів ТЕХНОНІКОЛЬ до механічнихнавантажень забезпечується властивостями як волокна так і структуроюмінеральної вати — чудово працює «каркас» з тісно переплетених і хаотичноорієнтованих в усіх напрямках волокон. Міцність властивості матеріалузнаходяться так само в прямій залежності від таких параметрів як щільністьматеріалу і кількість пов'язує. Варіативність впливів навантажень і конкретнаобласть застосування визначає потрібний параметр механічної міцності або їхсукупність від мінераловатного вироби — міцність на стиск, міцність на відрившарів, міцність на зрушення (зріз), межа міцності. Для кожного матеріалулінійки ТЕХНОНІКОЛЬ параметри міцності задавалися індивідуально, виходячи зісфери застосування теплоізоляції, що гарантує надійне і довговічне утепленняконструкції без втрати якості з часом.

· Екологічність

Виробництвомінераловатного утеплювача — це складний комплекс різних технологічнихпроцесів. Саме тому на заводах завжди приділялася і приділяється особлива увагакожній ланці цього ланцюжка: і якості вихідних сировинних ресурсів, і жорсткогодотримання всіх стадій виробничого процесу — це запорука високих споживчихвластивостей кінцевого продукту.

Питанняекології починаються на стадії підбору сировинних ресурсів. Основною сировиноюдля одержання мінерального волокна ТЕХНО служить кам'яне сировину базальтовоїгрупи порід (базальт, порфіріт, габро-діабази і т.п.). Воно є найпоширенішимкласом мінералів, що входять до складу земної кори і являють собою не що інше,як застигла, що вийшла на поверхню або що залишилася в товщі землі, вулканічнулаву — це матеріал повністю природного походження.

Екологічнабезпека кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ підтверджена повним пакетом обов'язковоїдокументації (гігієнічними та санітарно-епідеміологічними висновками), згідно зякими матеріали можуть застосовуватися зовні і всередині будь-яких типівприміщень (як житлових, так і промислових).

· Довговічність

Уся вироблена продукція марки ТЕХНОНІКОЛЬ відрізняєтьсявеликим терміном зберігання експлуатаційних властивостей у будівельнихконструкціях. Це обумовлено і характеристиками окремого волокна, і роботоювсього конструктиву (каркаса з хаотично спрямованих переплетених між собоюволокон (96-99%), скріплені сполучною (1-4%) теплоізоляційного матеріалу.Використання кам'яної сировини базальтового типу дозволяє домагатися показникамодуля кислотності матеріалу не нижче 1.8, що, у свою чергу, забезпечуєоднорідність і пружність волокна, складовими якого є «стеклофази», безвторинних кристалічних включень. Застосування спеціальних добавок(гідрофобізатори, промоутери адгезії волокон) суттєво збільшують показникидовговічності матеріалу.

Офіційновизнаних методик визначення довговічності волокнистих теплоізоляційнихматеріалів немає. Проте, світовий досвідзастосування таких виробів дає можливість заявляти, що термін служби складає неменше п'ятдесяти років при дотриманні рекомендацій, пов'язаних з умовамиексплуатації.

3) Кількісні характеристикитовару

Кількісна характеристикатовару – це сукупність певних внутрішньовидових властивостей, виражених задопомогою фізичних величин й одиниць їх вимірювання.

В залежності від міцностірозрізняють три види мінеральної вати ТехноЛайт – «Екстра», «Оптіма» та «Проф».Фізико-мезанічні властивості даного товару наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 Фізико-механічнівластивості товару «ТехноЛайт» — мінеральної ТІМ

Показатель Технолайт экстра Технолайт оптима Технолайт проф Плотность, кг/м3 30 35 40 Сжимаемость, % не более - 30 20 Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более 0,037 0,034 0,034 Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более 0,039 0,037 0,036 Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более 0,044 0,040 0,040 Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более 0,047 0,043 0,043 Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,30 0,30 Влажность по массе, % не более 0,5 0,5 0,5 Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5

4) Вартісна характеристикатовару

Цілком логічно виражена прямазалежність між кількісною і якісною характеристиками мінеральної вати:прослідковується залежності ціни від міцності та розмірів, так як геометричнірозміри наступні:

Довжина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Товщина: 40-200 мм, з кроком10 мм.

Ціновийдіапазон цін: 50$-90$ за 1м2

 

3. Споживча вартість товару,її характеристики

Споживча вартість товару –здатність задовольняти потребу споживача.

На рівні одиничної споживчоївартості мінеральна вата необхідна для утеплення зовнішніх стін, крівлі,фундаментів, в перегородках і ін. Проте якщо в деяких випадках вживання певнихматеріалів виправдане і доцільно, то в інших можуть використовуватися різніТІМ, такі, що є рівнозначними (або майже рівнозначними), а інколи вживання тихабо інших матеріалів категорично протипоказано.

Мінераловатні утеплювачінайбільш цілеспрямовано застосовувати там, де потрібна висока паро проникністьконструкції (наприклад, зовнішні стіни житлових будинків) і високізвукопоглинальні характеристики (прикладом може служити використання вперегородках, де потрібно отримати і високий опір теплопередачі, і хорошузвукоізоляцію).

Доцільне вживанняекструдірованного пінополістиролу при утепленні підземних частин будівлі. Цейматеріал володіє окрім прекрасних теплоізоляційних властивостей, украй низьким водопоглинанням, високими щільними характеристиками, довговічністю. Використаннядля цієї ж мети мінераловатних матеріалів, м'яко кажучи, недоцільно. Одна зголовних причин в тому, що волокнисті ТІМ прекрасно абсорбують вологу.

4. Торгова класифікаціятовару

Торгова класифікація товарурозподіляє товари за їх призначенням.

Рід товару – споживчі товари.

Клас товарів – непродовольчітовари.

Підклас товарів –господарські.

Група товарів – будівельніматеріали.

Підгрупа товарів – негорючітверді речовини та матеріали.

Вид товарів – інші неметалевімінеральні вироби.

Різновид товарів – іншінеметалеві мінеральні вироби з мінеральної вати теплоізоляційні.

Найменування товарів – «Плитиізоляційні ТЕХНОЛайтт з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючомутеплоізоляційні ДСТУ Б В.2.7-97-2000».

5. Характеристики товарного асортименту

Згідно споживчих вподобань,вибір мінеральної вати проводиться згідно того, для чого призначений той чиінший теплоізоляційний матеріал на основі мінеральних сполук.

Таблиця 3 АсортиментТІМ з мінеральної вати

Призначення/застосування Назва Щільність Розмір В якості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях.

ТехноЛайт

ТехноБлок

РокЛайт

30

35

40

>40

1000

1200

Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу.

ТехноВент

ТехноФас

170

180

190

1000

1200

ТехноФас 145 Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). ТехноФлор

90

110

170

1000

1200

Для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А). ТехноРуф

110

120

140

160

170

180

1000

1200

Техно

Сендвіч

95

100

105

Фактична широта асортиментустановить 4. Тобто, асортимент мінеральної вати, яку пропонує корпорація, єдостатнім для задоволення всіх потреб споживачів відносно теплоізоляції наоснові мінеральних сполук.

Охарактеризуємо наведенийасортимент підприємства за наступними показниками асортименту: широта, повнота.

Фактична повнота для кожноїгрупи за призначенням варіює від одного до трьох. По кожній групі фактичнаповнота становить:

Фактична повнота мінеральноївати вякості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальнихбудівельних конструкціях –8.

Фактична повнота мінеральноївати якутеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу –8.

Фактична повнота мінеральноївати, яктеплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, щообгороджують –6.

Фактична повнота мінеральноївати, длязовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроємзахисно-покривного шару – 18.

Така повнота асортиментудозволяє задовольнити потреби різних споживачів.


Частина ІІ

 

1. Аналіз номенклатури показників якостітовару

 

Призначення:

1) Функціональне призначення. Мінеральнавата дозволяє зберігати та підтримувати тепло в приміщенні.

2) Класифікаційне призначення. Згіднотехнічного призначення розрізняють таку класифікацію мінеральної вати:

· Вякості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях.

· Якутеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу.

· Яктеплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, щообгороджують (плити з мінеральної вати типу А).

· Длязовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроємзахисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А).

Надійність:

1) Довговічність:

Термінексплуатації – не менше 50 років.

2) Безвідмовність. Середній строк службистановить 15-20 років. Далі мінеральна вата замінюється в ході реконструкційабо ремонтів на більш новітній та модифікований варіант.

3) Ремонтоздатність. Через свою структуру,мінеральна вата не підлягає ремонту, адже використовується цілісно. Припошкодженнях необхідно замінювати частину площі теплоізоляційного матеріалу нанову.

Ергономічні властивості. Мінеральна вата досить простата зручна при встановленні, що дозволяє швидко та якісно ізолювати приміщення.

Естетичні властивості. Вона не створює дискомфортудля людини, адже візуально її не видно – матеріал знаходиться під штукатуркою,або в між стінних перегородках тощо.

Екологічні властивості. Екологічнабезпека кам'яної вати підтверджена повним пакетом обов'язкової документації(гігієнічними та санітарно-епідеміологічними висновками), згідно з якимиматеріали можуть застосовуватися зовні і всередині будь-яких типів приміщень(як житлових, так і промислових)

Безпека. Дуже мала кількість ізолюючих матеріалів мають високувогнестійкість. Продукція ТЕХНОНІКОЛЬ входить до їх числа. Основною сировиноюдля виробництва кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські породи габро-базальтовоїгрупи. Завдяки цьому вся продукція ТЕХНОНІКОЛЬ є негорючої. Температура плавлення волокон перевищує 1000 С, щодозволяє застосовувати продукцію з мінеральної вати в широких межах робочихтемператур.

2. Кліматичні режими зберігання товару татранспортування

Матеріали та вироби транспортують усіма видами транспорту вкритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діютьна кожному виді транспорту.

Рекомендується максимальне використання місткості івантажопідйомності критих вагонів та універсальних контейнерів.

Матеріали та вироби повинні зберігатися в критих складах.

Допускається зберігання під навісом, що захищає матеріали тавироби від впливу атмосферних опадів і сонячних променів. Призберіганні під навісом матеріали та вироби повинні бути покладені на підкладки.

Матеріали та вироби повинні зберігатися упакованими абоукладеними на піддони окремо за видами, марками та розмірами.

Транспортуванняі зберігання плит роблять у відповідності до вимог ГОСТ 25880 та дійсногостандарту.

Плити перевозять критими транспортними засобами усіх видіввідповідно до правил перевезень вантажів, які діють на транспорті даного виду.

Притранспортуванні плит, упакованих та сформованих в транспортні пакети,допускається використовувати відкриті транспортні засоби. При транспортуванніпо залізниці відправлення плит вагонних з максимальним використанням місткостівагона.

Висоташтабеля плит, упакованих в папір або плівку, при зберіганні не повиннаперевищувати 2 м. Відвантаження плит марок 75,125 і 175 споживачеві повинна проводитися не раніше добової витримки їх наскладі, плит марки 225 — не раніше дводобовий витримки.

Термін зберігання плит — не більше 6 місяців з моменту їхвиготовлення.

При закінчення гарантійного терміну плити можуть бутивикористані за призначенням після попередньої перевірки їх якості навідповідність вимогам цього стандарту.

3. Упаковка товару

Дляупаковки теплоізоляційних матеріалів і виробів застосовують жорстку і м'якутранспортну тару, пакувальні матеріали, контейнери.

При пакуванні теплоізоляційних матеріалів і виробівзастосовують такі допоміжні пакувальні засоби: для обв'язки — дріт за ГОСТ3282-74, сталеву пакувальну стрічку за ГОСТ 3560-73, шпагат за ГОСТ 16266-70 таГОСТ 17308-71, для приклеювання — клейову стрічку на паперовій основі за ГОСТ18251-72, бітум за ГОСТ 6617-76, клей по ГОСТ 3056-74 і ГОСТ 18992-80. Допускаєтьсязастосовувати допоміжні пакувальні засоби, що випускаються з іншоїнормативно-технічної документації, за якістю не нижче зазначених.

Кожнеупаковане вантажне місце повинне містити матеріали та вироби одного виду, маркиі розмірів. При ручному навантаженні або розвантаженні маса упакованого місцяне повинна перевищувати 50 кг. Упаковка матеріалів та виробів, що поставляютьсяна експорт, повинна відповідати вимогам цього стандарту та нормативно-технічноїдокументації на конкретні види продукції, що поставляється на експорт, авідправляються в райони Крайньої Півночі — з вимогами цього стандарту і ГОСТ15846-79.

Неорганічніволокнисті штучні вироби (плити, мати довжиною до 1500 мм, картон) передпакування укладають у стопу. Кількість виробів встопі встановлюють у стандартах і технічних умовах на конкретні вироби.

Стопу зусіх боків обгортають папером або плівкою, заклеюють кінець полотна абообв'язують упаковану стопу шпагатом. При пакуванні мінераловатних плит в щитистопу плит, обгорнуту з усіх боків плівкою або папером, укладають між двомащитами і обв'язують сталевий пакувальної стрічкою або дротом. Примеханізованому способі розливу підпресування мінераловатних плит приймаютьвідповідно до вимог нормативно-технічної документації на конкретні вироби. Зазгодою зі споживачем допускається транспортування не упакованих мінераловатніплити марки 300 за умови захисту їх від зволоження та механічних пошкоджень.

Конструкції з мінеральної вати упаковують в решетування увертикальному положенні або обгортають папером або плівкою.

4. Маркування та інформаційнезабезпечення

На відміну від багатьох іншихбудівельних матеріалів, марка теплоізоляційного матеріалу відображає величинуне міцності, а середньої щільності, яка виражається в кг/м3 (ро).Згідно цьому показнику, ТІМ мають наступні марки:

· особливо низька щільність (ОНП) 15, 25,35, 50, 75

· низька щільність (НП) 100, 125, 150, 175

· середня щільність (СП) 200, 250, 300,350

· щільні (ПЛ) 400, 450, 500.

Марка теплоізоляційногоматеріалу позначає верхню межу його середньої щільності. Наприклад, виробимарки 100 можуть мати ро=75-100 кг/м3.

На кожне упаковане (вантажне) місце має бути нанесеномаркування, що містить наступні дані:

а) найменування підприємства-виробника і його товарний знак;

б)найменування продукції;

в)номер партії;

г)кількість продукції в упакованому місці (шт., куб.м);

д)позначення нормативно-технічної документації на продукцію;

е)зображення державного Знака якості за ГОСТ 1.9-67 для виробів, яким вінприсвоєний в установленому порядку.

При необхідності маркування кожного виробу, що повинновказуватися в нормативно-технічної документації на конкретні види продукції,зміст маркування те ж, що і для упакованого місця, за винятком підпункту г.

Допускаєтьсянаносити маркування не на всіх упакованих місцях, але не менш ніж на восьми,укладених по чотири біля дверей вагона з кожного боку, під час перевезенняматеріалів і виробів однієї партії в прямому залізничному сполученні.

Маркуваннянаносять одним із таких способів:

· безпосередньо на таруабо на ярлик з фанери та картону штемпелювання або незмивною фарбою затрафаретом;

· на паперову етикеткудрукуванням типографським способом.

Недопускається нанесення маркування від руки, крім поставлення номера партії наетикетці або ярлику. Паперову етикеткуприклеюють на бічну поверхню упакованого місця або вкладають у конверт зпрозорого матеріалу. Ярлик прив'язують дротом або шпагатом до обв'язціабо планки ящика, обрешітки, щита. На контейнери і транспортні пакетимаркування наносять одним із способів, зазначених вище.

Транспортна маркування повинно проводитися за ГОСТ 14192-77і, при необхідності, мати маніпуляційні знаки, основні, додаткові йінформаційні написи.

Необхідність нанесення і види маніпуляційних знаківвстановлюють у нормативно-технічної документації на конкретні види продукції.

Маркування здійснюютьукраїнською мовою. При відвантаженні виробів за межі України маркуваннядодатково виконують мовою, передбаченою контрактом, і наносять напис«Виготовлено в Україні».

технологічний мінеральний вата пакування


Висновки

В даній роботі булопроаналізовано товарознавчі аспекти одного з видів теплоізоляційних матеріалів– мінеральної вати. Наведено загальну технологію виробництва, описано основністадії та етапи технологічного циклу виробництва, їх вплив на формування тазбереження кількісних та якісних характеристик мінеральної вати.

Описано асортиментну, якісну,кількісну та вартісну характеристики мінеральної вати, проаналізовано характервзаємозв’язку між вартістю та іншими характеристиками.

Охарактеризована споживчавартість, торгова класифікація, товарний асортимент мінеральної вати.

Проаналізовано показникиякості, умови транспортування та зберігання тротуарної плитки, вимогидопакування та маркування мінеральної вати.

 


Література

 

1. Товарознавство: Навч.-метод. Комплексдля студ. спец. «Маркетинг» усіх форм навч. / Уклад.: Н.С. Кубишина, Н.В.Язвінська, В.В. Журило. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 148 с.

2. Огляд теплоізоляційних матеріалів[Електронний ресурс] — Режим доступу: www.proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=1916

3. ГОСТ 9573-96. Межгосударственныйстандарт. Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации,техническому нормированию и сертификации в строительстве.Издание официальное. Киев 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Рррр budinfo.com.ua/dstu/271.htm

4. Минеральная плитка ТехноЛайт.[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.teplo.tn.ru/ru/product1/inner1/index.php?product_id_4=64

5. Приминение минеральной ваты.[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.stroy.md/rus/article/426/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу