Реферат: Розробка стратегїі рекламної дїяльності для ефективного просування на ринок товару кондитерської компанії ЗАТ "АВК"

Курсовий проект

«Розробка стратегіїрекламної діяльності для ефективного просування на ринок товару кондитерськоїкомпанії ЗАТ «АВК»»


Вступ

Розробкастратегії рекламної діяльності я важливим чинником для ефективного просуванняна ринок, бо правильно підібрана реклама може значно збільшити обсяги продажупродукції.

Рекламнастратегія-це широкомасштабна довгостроково програма, яка направлена навирішення важливішої рекламної цілі. Розробка рекламної стратегії передбачає визначеннянаступних елементів: цільова аудиторія, концепція товару, засоби масовоїінформації або рекламоносії, які використовуються для передавання рекламногообороту.

Метоюкурсового проекту є розробка рекламної стратегії для ЗАТ «АВК».Щоб розробитиефективну рекламну стратегію треба ознайомитися з діяльністю підприємства,звернуту увагу на проблеми, вивчити конкурентів та споживачів. Проблемою ЗАТ«АВК» є велика конкуренція на ринку.

Компанія«АВК» – один з найбільших українських виробників кондитерської продукції. «АВК»розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів накондитерські фабрики України. Проте вже через 3 роки було виготовлено першісолодощі – пустотілі шоколадні фігурки. В 1996 році компанія «АВК» придбалаДонецьку, а незабаром й Луганську та Мукачівську кондитерські фабрики, щодозволило виготовляти широкий асортимент кондитерської продукції. Сьогодні доскладу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які розташовані в Донецьку,Дніпропетровську, Луганську та Мукачеве. На ринку України «АВК» – лідеркатегорії шоколадних виробів. Візитними картками компанії «АВК» є такі бренди,як «Королівський Шедевр», «Domior», «Королівський шарм», «Крем-суфле», «Мажор»,«Фрутта – смачна хвилина». Компанія «АВК» перша на Україні розпочалавиробництво желейно-жувальних цукерок. На сьогодні бренд «Жувіленд» єбезумовним лідером даної категорії. Продукти під брендом «АВК» отрималивизнання споживачів в Україні та Росії. Крім того, продукція компаніїекспортується до Казахстану, інших країн СНД та Європи. Якість продукції «АВК»підтверджено міжнародними сертифікатами.

Головноюметою курсового проекту є розробка рекламної стратегії, яка дозволить вивести компаніюАВК у абсолютні лідери з продажу кондитерських виробів.


1. Аналізгосподарський – економічній діяльності підприємства

 

1.1Аналіз внутрішньої середи підприємства

В даномурозділі буде розглянуто внутрішнє середовище ЗАТ, яке є дуже важливим, бо. здійснюєпрямий вплив на функціонування підприємства. «АВК». Внутрішнє середовищевключає в себе зріз про організаційну, виробничу діяльності, організаційнукультуру, а також кадровий, маркетинговий, фінансовий зрізи. Згідно з темою«Розробка рекламної стратегії підприємства» детальніше буде розглянуто маркетинговийзріз.

Організаційнийзріз

Організаційна структураце конструкція організації, на основі якої здійснюється управлінняфірмою. Від організаційної структурі багато що залежить. Організацію можнарозглядати як засіб досягнення цілей, який дозволяє людям виконувати колективноте, що вони не можуть виконати індивідуально. Необхідно, щоб кожен з робітниківзнав своє завдання на фірмі та виконував його. Мета компанії – кінцевий станабо бажаний результат, якого намагається досягти персонал. Завдання – це роботаабо діяльність, яка повинна виконуватись.

Підорганізаційною структурою компанії розуміють насамперед взаємовідносини рівнівуправління і видів робіт (функціональні обов’язки), що існують між різнимичастинами організації. Керівник повинен розподілити обов’язки поміж окремимиробітниками та їх групами, а також узгоджувати їх діяльність, задля досягненнямети

Організаційнаструктура набирає таких форм, як поділ праці, ієрархія посад, внутрішньоорганізаційні процедури.

ВолодимирАвраменко та Валерій Кравець – засновники та директори компанії «АВК», вонивкладають в компанію кошти для її розвитку та функціонування. Андрій Дікунов –генеральний директор, який виконує обов'язки директора. Влада даєтьсягенеральним директором нижчим за званням та реалізується в рамках їх повноважень.

Організаційнаструктура компанії «АВК» є лінійною структурою. Суть лінійної організаційноїструктури полягає в тому, що вона дуже проста за своєю суттю: основнимпринципом побудови лінійної структури є вертикальна ієрархія, тобтопідпорядкованість ланок управління знизу доверху. При лінійній структуріуправління дуже чітко здійснюється принцип єдиноначальності: кожен підрозділочолює керівник, наділений усіма повноваженнями, здійснює одноособовекерівництво підлеглими йому ланками і, який зосереджує у своїх руках усіфункції управління. Керівники підрозділів нижчих ступенів безпосередньопідпорядковуються тільки одному керівнику більш високого рівня управління,вищий орган управління не має права віддавати розпорядження виконавцям, минаючиїхнього безпосереднього керівника. Даний вид структур характеризуєтьсяодномірністю зв'язків: тут мають місце тільки вертикальні зв'язки.

Перевагиорганізаційної структури управління:

· єдність розпорядництва;

· простоту та чіткість підпорядкування;

· повну відповідальність керівника за результати діяльностіпідлеглих йому підрозділів;

· оперативність у прийнятті рішень;

· погодженість дій виконавців;

· одержання нижчестоящими ланками погоджених між собою розпорядженьі завдань.

Недолікиорганізаційної структури управління:

· велике інформаційне перевантаження керівника;

· величезний потік документів;

· множинність контактів з підлеглими, вищестоящими і суміжнимиланками;

· високі вимоги до керівника, який має бути висококваліфікованимфахівцем, що володіє великими різнобічними знаннями і досвідом з усіх функційуправління і сфер діяльності, які здійснюють підлеглі йому працівники;

· структура може бути пристосована тільки до вирішення оперативних іпоточних завдань; структура негнучка і не дає змоги вирішувати завдання,обумовлені умовами функціонування, які постійно змінюються

Виробничийаналіз

Насьогоднішній день компанія «АВК» має п’ять кондитерських фабрики по Україні,які знаходяться в Дніпропетровську, Мукачеве, Донецьку і Луганську.

Компанія«АВК» – один з найбільших виробників кондитерської продукції України. Насьогоднішній день асортимент компанії нараховує приблизно 330 видівкондитерських виробів та 50 видів шоколадних та кондитерських глазурів, а увиробництві робить ставку на високотехнологічні, складні у виробництвіпродукти.

Вкорпорацію «АВК» входять Донецька (в складі «АВК» з 1996 року), Луганськакондитерська фабрика (в складі з 1997 року), Мукачівська кондитерська фабрика(в складі «АВК» з 2003 року), ТОВ «Пчілка»: виробництво глазурі. Загальні технології– 170 тисяч тон продукції (цукерки, снеки, шоколад) за рік.

Заостанні роки загальний об’єм інвестицій, направлених на здобуток новогообладнання і модернізацію існуючих технологічних ліній склав 100 млн. гривень.2006 рік «АВК» закінчила з чистим прибутком 28,5 млн. грн. Компанія інвестувалабільш ніж 30 млн. грн. в технології виробництва високоякісних шоколаднихцукерок (2006 рік). В 2007 році компанія «АВК» (Київ), яка входить в 5найбільших виробників кондитерської продукції, закінчила з чистим прибутком 85 млн.грн. Збільшення прибутку сталося через фокусування на найбільш перспективнихсегментах ринку, зокрема, це категорії шоколадних та желейно-жувальних виробів.

В2007 році компанія провела ребрендінг торгової марки «АВК», в пріоритетних длясебе сегментах компанія вивела нові продукти – колекція цукерок та шоколадуPersona – Collection, цукерки «Шоколадна ніч», «Креамо», молочний шоколад безцукру. При цьому компанія послідовно зменшувала свій асортимент внижньоціновому сегменті. Така корпоративна політика дозволила як зберегтивиробництво давно відомих цукерок – «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», так іналагодити випуск нових продуктів і брендів – «Шедевр», «Hrusters», «Молен Ружde Paris», «Оріано», «Біско», «Кремовка», «Клубжеле», «Тайго», «Фрутта» та «Бам– Бук».

Якуже відомо, компанія виводить на ринок «Молочний шоколад без цукру». Цейпродукт направлений не тільки на тих, кому заборонений цукор, а й наспоживачів, які орієнтуються на здорове і правильне харчування.

Недивлячись на складність створення рецептури шоколада без цукру, технологіїкомпанії «АВК» створили високоякісний продукт, який не поступається світовиманалогам. Шоколад без цукру виготовляється на основі якісного какао-масла, прицьому він значно дешевше західних аналогів. Основним відмінком шоколаду безцукру компанії «АВК» від звичайного шоколаду є заміна сахарози (цукровогобуряка) на фруктозу, котра міститься в плодах рослин, нектарі квітів і в меді.Ось чому даний продукт рекомендований людям, які займаються виснажливимифізичними навантаженнями, або тим, кому по будь-яким причинам необхіднообмежити в споживання глюкозу, сахарозу.

«АВК»пропонує споживачам чорний, а зараз й молочний шоколад без цукру.

Длястворення ексклюзивної коробки цукерок «Шедевр Premio» кондитерська компаніязапросила всесвітньо відомого кутюр'є Пако Рабана. Склад цукерок «ШедеврPremiо»: шоколодно-молочна глазур (цукор, какао-масло, какао подрібнене, молокосухе обезжирене, концентрати фосфатидні, ароматизатор ідентичний натуральному),цукор, рослинний жир, піджарене цільне ядро горіха, листові вафлі, сухе молоко,какао порошок, кондитерська глазур для оздоблення, ароматизатор ідентичнийнатуральному, ванілін. В 100 грамах продукту міститься: білків – 7,9 г, жирів – 39,7 г, вуглеводів – 45,9 г. Енергетична цінність 100 грам продукту – 569 ккал.Маса нетто, г – 300, 160.

Харчовата біологічна цінність цукерок «Шедевр» була підвищена за рахунок високоїхарчової та біологічної цінності горіхів фундук. Крім високого вмісту в горіхахосновних харчових речовин (8–9% білків, 26–30% жирів і 4–6% вуглеводів), вонихарактеризуються ще й високою засвоєністю цих речовин, збалансованим складомамінокислот та значною кількістю у жирах таких поліненасичених жирних кислот,як лінолева (47%) та ліноленова (15,8%), а також високим вмістом мінеральнихречовин – калію та фосфору. Через це горіхи рекомендуються як дієтичний продуктдля профілактики атеросклерозу, підвищення імунітету тощо.

Какао-порошок,що входить до складу цукерок «Шедевр», містить значну кількість білків, жирів,мінеральних речовин, у т.ч. таких важливих, як залізо, калій, фосфор, магній, атакож вітаміни групи В, клітковину, алкалоїд теобромін, дубильні речовини.Завдяки такому складу і високій енергетичній цінності какао відноситься допродуктів високої біологічної активності: воно сприяє підвищенню імунітету,вмісту гемоглобіну у крові, має протизапальний ефект. Тому какао рекомендуєтьсявикористовувати у харчуванні як здорових, так і хворих дітей при бронхітах,бронхоаденітах, анеміях, а також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Запідсумками 2006 року, компанія збільшила реалізацію шоколадних виробів на 7%, вгрошовому виді – до 617 млн. грн.

Системауправління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогамсвітового стандарту ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 9001:94 бувотриманий компанією ще в 2000 році і щорічно підтверджується аудитами. В 2003році виробництво і управління компанією «АВК» сертифіковане стандарту ISO9001:2000. А в 2008 році ЗАТ «АВК» провела сертифікацію виробничих сил (випускуготової продукції) за міжнародними стандартами ISO 22000.

Сьогодніна фабриках компанії діють найновіші лінії по випуску шоколадних іжелейно-жувальних цукерок, печива, вафель, виготовленню крапельної глазурі.Потужність «АВК» дозволяє випускати до 450 тон продукції за добу.

Заразкомпанія експортує свою продукцію в 24 країни ближнього та дальнього закордону,що закріпляє позицію компанії, як сильного національного виробника.

З2003 року компанія є партнером Міністерства освіти і науки України в проведеннівсеукраїнського конкурсу студентських і наукових робіт, направлених на розвитокхарчової галузі. Десятки студентів та аспірантів за ці роки отримали грошовіпремії, грамоти, і стимул розробляти та приносити на виробництво передовінаціональні технології.

Розрахуєморентабельність, яка показує прибутковість підприємства:

1)Затратний вид:

Рз=Ф2стр. 050 / Ф2стр.040=421150/1353973=0,31=31%

Рз –рентабельність по затратному виду

Ф2 стр. 050-валовийприбуток

Ф2стр.040-собівартість

2)Доходний вид:

Рд=Ф2стр.050/Ф2стр.035=421150/1775123=0,24=24%

Рд-рентабельністьпо доходному вігляду

Ф2стр.035-чистийдоход

3) Рентабельністьвласного капіталу:


Рвк=Ф2стр.220/(Ф1стр(380н+380к)/2)=0/((324528+321107)/2)=0

Ф2стр220-чистийприбуток

Ф1стр380-власнийкапітал підприємства

Якщорентабельність власного капіталу дорівнює 0, то це значить, що неефективно буливкладені кошти в підприємство.

Кадровийаналіз внутрішнього середовища

Невід’ємнаскладова успіху «АВК» – це команда професіоналів. Сьогодні – це більш ніж 8000співробітників. В організації працюють спеціалісти в області кондитерськихвиробів. Майже 96% працівників отримали вищу освіту.

Директоррізними способами мотивує робітників як зовнішніми, так і внутрішнімичинниками. Робітник має право на відпустку, лікарняний, вихідний, без затримоквидає заробітну плату, додаткову платню за позаурочну роботу, винагороджуєкращу та швидшу упаковку та ін. Для дітей – подарунки на свята, «новорічнаялинка» та безкоштовні поїздки влітку на море, або в санаторій.

Щорічнопроводиться зліт представників компанії для підвищення кваліфікації. Вінпроходить на Чорному морі, приблизно тиждень та повністю оплачуєтьсякерівництвом. Працівники мають можливість поспілкуватися між собою, поділитисязнаннями, виступити на конференції. Особливо, якщо це молодий спеціаліст, якийнещодавно прийшов в компанію, то він має почуття гордості та поваги до своєїперсони, бо керівництво вибрало саме його і він має цінність для компанії. Це євеликим стимулом, оскільки, за допомогою такого методу, робітники цілий рікнамагаються добре й ефективно працювати, щоб зрештою поїхати на конференцію.

Компанія«АВК» регулярно підвищує кваліфікацію свого персоналу. З працівникамипроводяться різні тренінги та курси для тих, хто бажає отримати додатковізнання, наприклад, як користуватися новою технікою. «АВК» застосовує методстимулювання та навчання працівників, для досягнення кращих та ефективнішихрезультатів роботи. Наприклад, «збутова команда» – це «перша лінія»,представники компанії на першому плані бізнесу. Яким би гарним не був продукт іякі б ефективні інструменти просування не використовувались би – вони неспрацюють в руках низько кваліфікованих спеціалістів. Саме працівники департаментупродаж проводять презентацію продукту торгівлі, ведуть переговори і заключаютьдоговори. Через високу конкуренцію на ринку професіоналізм сейл-менеджерів єодним з визначаючих факторів успішного продажу. Компанія створила ефективну системунавчання, яка дозволяє за короткий проміжок часу з новачка зробити кваліфікованогопродавця. «АВК» має окремий департамент навчання та розвитку персоналу, якізаймаються виключно розвитком співробітників продажу. Підвищують кваліфікаціюробітників внутрішні спеціалісти – корпоративні тренери, які мають великий опитпрактичної роботи. Крім того, щоб не відставати від сучасних методик продажу,до організації постійно запрошують зовнішніх бізнес-тренерів. В підрозділіпродажу використовується «вертикальна» система навчання, яка будується наоснові його організаційної структури. Торгівельних представників навчаютьсупервайзери. Супервайзерів навчає корпоративний бізнес-тренер і територіальнийменеджер. З останніми працюють внутрішні менеджери вищої ланки, отже зтериторіальним – дивізіональний, а з дивізіональним – національний менеджер зпродажу.

Вкомпанії існує два види оцінки торгових представників – це оцінка персоналу таasassement-центр. Оцінка персоналу є обов'язковою і проходить раз в півроку,при цьому кожному співробітнику присвоюється певна категорія, яка впливає нарівень заробітної плати. При оцінці враховуються як кількісні показники,наприклад, результати роботи співробітників, так і якісні – рівеньпрофесіональних знань, відповідальність, організація праці. Оцінка проходить пометоду 360° – таким чином, враховується про співробітника його керівника,колег, та самого оцінювача.

Проведенняперсональної оцінки персоналу дозволяє виявити рівень компетенції працівників,а також тісно зв'язати систему винагороди праці не тільки з досягненнямключових показників, але й з загальними результатами діяльності компанії.

В тойже час asassement – це свого роду конкурс на заміну вакантної посади. В ньомумають можливість приймати участь всі співробітники, всіх рівнів структури.Asassement приймає виключно ініціативу працівників, які, наприклад, хочутьотримати підвищення в посаді. Участь в оцінці конкретного працівника можеініціювати, як його керівник, який вважає, що його кваліфікація не підходитьзаймаємій посаді, так і сам працівник. Проведення процедури оцінки персоналу іAsassement дозволяє формувати кадровий резерв компанії «АВК».

Значнучастину свого прибутку компанія «АВК» заплановано інвестує в підвищеннякваліфікації своїх працівників. Інвестиції в професіональний розвитокпрацівників щорічно зростають і за останні 2 роки складали більше ніж 100 тисячгривень. Серед партнерів «АВК» в сфері освіти рейтингові вузи і організації –Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнароднийінститут бізнесу та інші.

Основнівимоги, щодо прийняття на роботу працівників на прикладі менеджера по роботі зосновними клієнтами.

Вимоги:

· навики роботи в крупній компанії FMCG не менше ніж 2 роки напозиції не нижче чим торговий супервайзер;

· вища освіта;

· володіння ПК на рівні опитного користувача MS Offise;

· власний автомобіль.

Професійнінавики:

· високо розвинені навики ведення переговорів, презентацій;

· реалізація, в тому числі маркетингових по виконанню плановихпоказників;

· підбір, розміщення, адаптація, навчання торгових агентів імерчендайзерів;

· організація роботи по створенню бази даних ТП і формуваннюефективних маршрутів;

· постановка задач команді (робота в цілях по SMART) і контроль їхвиконання;

· проведення зборів.

Маркетинговийаналіз

Маркетинг – це діяльністьна ринку з ціллю створення методів впливу на продавців та покупців.

Загальновідомийстатус торгової марки «АВК» підтверджується на основі результатів досліджень,визнання серед українських споживачів, відомостях про масштабні інвестиції врекламу на протязі багатьох років, довгому періоду існування на ринку іуспішних показниках продаж. Професійний підхід до створення своєї продукції танезмінно висока якість забезпечують «АВК» визнання та високу лояльністьспоживачів України, та інших країн СНД.

Маркетологикомпанії щороку виводять на ринок нову та якісну продукцію, яка користуєтьсяширокою популярністю серед споживачів. Вони використовують всі засоби масовоїінформації, створюють пробні дигустації та різні акції.

Наприклад,напередодні новорічних та різдвяних свят, компанія «АВК» представляє новуколекцію новорічних подарункових наборів з додатковими цінностями. Вперше вцьому році, за побажаннями споживачів, компанія представляє широкий вибірбагатофункціональних подарунків, в яких об'єднані солодощі та дитячі ігри.

Спеціалістикомпанії приділяють велику увагу розвитку сезонної кондитерської продукції, дояких відносяться і новорічні подарунки. В цьому сезоні на 70% компанія оновилаасортимент своїх подарунків: змінився дизайн і форми упаковок подарунковихнаборів, а також вміст новорічних подарунків.

Сезоннакондитерська продукція в Україні стає все більш преміальною: подарункові наборинаповнюються більш дорогими, високоякісними виробами. Сьогодні велику долю,приблизно 80%, в наповненні новорічних наборів «АВК» складають улюбленісолодощі споживачів – шоколадні цукерки та батончики, а 20% – унікальні новинкикомпанії. В складі дитячих наборів «АВК», крім солодощів входять такожлистівка-поздоровлення з новорічними святами.

Основначастина святкових наборів компанії «АВК» уже традиційно має додаткові переваги,збільшуючи споживчу вартість подарунків. Наприклад, подарунки «Шоколаднийзамок», «Шоколадний театр», «Будинок ельфів» (1160 г.), конструкція якоговиготовлена з металопластикового картону та «Королівство Сніжної королеви»мають ігри, маскарадні маски, наліпки. А рюкзаки в формі м'яких іграшок можнавикористовувати в майбутньому як стильні аксесуари – символи наступаючого року (іграшка«Квіткова Муня» – додаток 3). Ще один подарунок можна використовувати яккормушку для птахів.

Відмінноюособливістю колекції 2008/2009 року є зручне її розміщення на палетках вторгових залах супермаркетів – основному каналі збуту подарунків компанії. Ваганаборів цього року виросла в середньому на 15%. В той же час, за допомогоюдодаткового захисту упаковки від відкриття, виключена можливість випадковоговипадіння цукерок з набору. Цукерки в наборах «АВК» додатково запаковані вполіетиленовий пакет, а сама упаковка оснащена саморозривними замками, якінеможливо відкрити, не пошкодивши цілісність упаковки.

«Великачастина наборів відноситься середньому ціновому сегменту – 25–30 грн. Однак, подарунковінабори розраховані на покупців з будь-якою заробітною платнею – сьогодні «АВК»пропонує споживачам обрати подарунок на свій смак з 24 різних видів наборів.Асортиментна лінійка подарунків охоплює ціновий діапазон від економ-класу – по10–14 грн. за упаковку до преміум-класу – по 70–75 грн. за набір», – відмічає ОлександрОстапченко – директор по маркетингу компанії «АВК».

Компанія«АВК» вивела в 2007 році ТМ «Жувіленд» з під зонтичного бренда «АВК». Вподальшому розвитку на основі цієї марки буде сформований самостійний зонтичнийбренд. Самостійне існування ТМ «Жувіленд» дозволить більш ефективно розвиватикатегорію желейно-жувательних цукерок. Методи просування цієї категорії будутьзначно відрізнятися від «материнського» бренда «АВК», об'єднуючого, переважно,шоколадні вироби.

Маркетологита технологи компанії «АВК» обновили сам продукт, розробили новинки вжелейно-жувальній категорії. В виробництво були запущені в 2007 році солодощі«Кучерява кола» та «Очуміла полуниця».

Упаковкапродукції під ТМ «Жувіленд» в майбутньому також зміниться. Зокрема, в логотипіторгової марки не буде фігурувати ТМ «АВК», а герої на упаковці постануть вновому образі.

Виведенняновинок та ре-дизайна марки супроводжувалось масштабною рекламною компанією нателебаченні та в пресі, трейд-маркетинговою активністю в точках продажу. Вроздрібній мережі була проведена дигустація новинок і розміщена напільнареклама замість основної викладки продукції.

Масштабнірекламно-маркетингові міри дозволили збільшити впізнання ТМ «Жувіленд» середцілої аудиторії до 55%. При цьому значно збільшиться об'єм продаж за підсумкамироку.

Загальновідомийстатус торгової марки «АВК» підтверджується на основі результатів досліджень, підтверджуючихїї широку відомість серед українських споживачів, даних о масштабнихінвестиціях в рекламу на протязі багатьох років, довгому періоду існування на ринкуі успішних показниках продаж.

Своюпродукцію компанія розповсюджує по всім регіонам країни за допомогою власноїроздрібної мережі. Команда зі збуту в компанії забезпечує присутність виробівпід торговою маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр»,«Клубжеле», «Крем-Суфле»), в більше ніж 48000 роздрібних торгових точокУкраїни, що складає більше ніж 67%.

Насьогоднішній день асортимент компанії нараховує близько 350 позицій і компаніяпланує його переглянути. «АВК» (м. Донецьк) намагається виводити на ринокблизько 10% нової продукції щорічно. Оскільки мода та вподобання змінюютьсядуже швитко, то компанія повинна пристосовуватись до ситуацій, що складаютьсяна ринку.

Компаніяекспортує близько 50% своєї продукції в Росію і 5–7% – в країни Європейськогосоюзу.

Вякості основного метода утворення ціни на продукцію обрано метод зниженнясобівартості. Для цього за основу розрахунку беруться витрати на виробництвопродукції, виплату заробітної плати, частки прибутку і інше. Враховуються такожціни конкурентів на аналогічну продукцію.

Таблиця1 «Утворення ціни на продукцію»

Найменування статті За звітній період За попередній період Матеріальні затрати 1354313 998317 Витрати на оплату праці 32845 53627 Відрахування на соціальні заходи 7477 13382 Амортизація 42185 29021 Інші операційні витрати 235629 180485 Собівартість продукції 1672449 1274832 Прибуток підприємства 421150 321580 Ціна на продукцію 2093599 1596412

Зтаблиці видно, що витрати на матеріали за рік значно зросли, така тенденціяхарактерна не тільки для АВК і харчової промисловості, але і для виробничоїсфери економіки всієї країни. Але з іншого боку зріс і прибуток, порівняно зминулим роком.

Фінансовийаналіз

Вкомпанія «АВК» щорічно вкладає в свій розвиток та виробництво мільйони гривень.Так наприклад, в 2004 році компанія збільшила продаж на 32%, чи на 206,524 млн.гривень до 851,424 млн. гривень в порівнянні з 2003 роком. По результатам 2004року, на українському кондитерському ринку доля компанії «АВК» складає 14,7% вгрошовому вираженні. В 2005 році було збільшено реалізацію продукції на 17,5% –до 1 млрд. 450 тис. грн.

Компанія«АВК» за підсумками 2006 року збільшила реалізацію шоколадних виробів на 7% угрошовому вираженні. Обсяг продажів даної продукції склав близько 617 млн. грн.За даними ринкових досліджень, частка компанії на українському ринку шоколаднихвиробів склала 12%, у тому числі – у вагових шоколадних цукерках – порядку 30%(у грошовому вираженні).

Реалізаціяжелейно-жувальних цукерок за цей же період виросла на 31% у грошовому вираженній склала більше 50 млн. грн. При цьому компанія стала лідером у цьому сегменті,її частка на ринку желейно-жувальних цукерок України за підсумками року склала28%.

Завоюванняй утримання лідерських позицій у сегментах шоколадних і желейно-жувальнихвиробів є пріоритетною метою компанії «АВК». За словами генерального директоракомпанії «АВК» Андрія Дикунова, послідовна реалізація стратегічних планівдозволить «АВК» в 2007 році подвоїти чистий прибуток, що склав за підсумкамиминулого року 28,5 млн. грн.

В2006 році інвестиції в закупівлю сучасних виробничих ліній, розробку йпросування нових, складних продуктів шоколадної й желейно-жувальної груписклали порядку $20 млн. Модернізація виробництва супроводжувалося відмовою відвипуску великої кількості безперспективних виробів – без додаткових цінностей,без відмітних властивостей, з падаючою популярністю в споживача (карамель,цукрове печиво, драже). Загальна сума інвестицій в 2006 році є рекордною для«АВК» за всі роки її діяльності.

Укомпанії розраховують, що відновлення виробництва, підвищення ефективностіуправлінських процесів, оптимізація асортиментів і вдосконалення дистрибуціїдозволить до кінця 2008 року збільшити обсяг реалізації шоколадних іжелейно-жувальних виробів більш ніж на 30%.

В складкомпанії входять кондитерські фабрики в Дніпропетровську, Донецьку, Мукачеве,Луганську. 25,1% акцій «АВК» належить компанії Western NIS Enterprise Fund –фонду прямого інвестування, капіталізованого правлінням США, котрий працює вУкраїні та Молдові.

Протягом2005–2007 років в інвестиції закупок сучасних виробничих ліній шоколадних тажелейно-жувальних груп склали більше ніж 1236, 30 млн. Продукція компаніїгарантує високу якість своєї продукції. «АВК» володіє чудовими смаковимиякостями, а також має оригінальний дизайн, нестандартну упаковку, власнийстиль, який виділяється на фоні продуктів – конкурентів.

Зараздоходи облігацій «АВК» в порівнянні з великим об'ємом емісії, сильнимифінансовими і виробничими показниками компанії робить дані цінні папери одним знайбільш цікавих і ліквідних інструментів ринка облігацій України.

Вмайбутньому «АВК» планує здійснювати випуск корпоративних облігацій, оскількиподібні позики є більш цікавими і фінансовим інструментом, чим прямі кредити.Вони дозволяють заманювати значні кошти без залога і, крім того, полегшуютьпроцедуру отримання коштів. Плаваюча процентна ставка робить умови позики більшвигідними як через вартість отриманих коштів, так і через строк повернення. Дотого ж цей метод дозволяє компанії самостійно реалізувати інвестиційні проекти.

Длявизначення фінансового стану підприємства існує велика кількість коефіцієнтів. Вкурсовому проекті розрахуємо такі коефіцієнти:

1) Коефіцієнтфінансової незалежності:

За2007 рік:

Кфн =Ф1стр.380+стр. 430/ Ф1 стр. 640=324528+1384/777534=0,4

 

Ф1стр. 380 – власний капітал (усього за розділом)

Ф1стр.430– забезпечення наступних виплат і платежів (усього за розділом)

Ф1стр. 640 – балланс

За2008 рік:

Кфн=Ф1стр.380+ стр. 430/ Ф1 стр. 640=321107+1157 /1552326=0,2

 

Коєфіцієнтфінансової незалежності дуже низький, порівняно з нормою, це означае щоприбутку від вкладанб підприємства не вистачає, щоб оплачувати витрати.

2) Коєфіцієнтпоточної ліквідності:

Кпл=ф1 р. 280 / ф1 р. 620

Ф1 р. 280– баланс активу

Ф1 р. 620– поточні забов’язаня

За2007 рік:

Кпл=777534/300372=2,6

За2008:

Кпл=1552326/702652=2,2

Коєфіцієнтпоточної ліквідності по стандарту повинен бути від 1–3, порівнянно з нормою, у ЗАТАВК достатньо коштів, щоб погашати короткострокові займи.

3)Коєфіцієнт фінансового ризику:


Кфр=(Ф1стр. 480+620)/(Ф1стр.380+430)

Ф1 стр. 480– довгострокові забов’язання

За2007 рік:

Кфр=(151250+300372)/(324528+1384)=1,4

За2008 рік:

Кфр=(527410+702652)/(321107+1157)=3,8

Коєфіцієнтфінансового ризику більший за норму (норма 1), це значить, що підприємство є недостатньофінансово незалежним.

Аналізорганізаційної культури

Основнимбагатством компанії є її персонал. Адже, без гарного колективу й наладженоїроботи неможливе ефективне просування компанії. Одним з перших, хто роз'яснив поняттякультури був М.Х. Мескон: «Атмосфера чи клімат в організації називаєтьсяїї культурою. Культура відображає переважаючи звичаї в організації». Сучаснийменеджмент розглядає культуру як міцний стратегічний інструмент, який дозволяєорієнтувати всі підрозділи і робітників на взаємні цілі.

Компанія«АВК» має налагоджений клімат в колективі й не зупиняється на цьому. Організаціявикористовує культуру для залучення робітників визначених типів і длястимулювання поводження. Культура, образ форми підкріплюється чи послаблюєтьсярепутацією компанії. Оскільки «АВК» має гарну репутацію, як кондитерськийвиробник, то вона має й гарний клімат в колективі.

Основнафункція культури в компанії – це створити і зберегти рамки, у яких відбуваютьсянаступні цикли:

1)спочатку працівникам пропонують визначені дії;

2) з них можна вибрати ті, що імпонуютьробітникам;

3) після чого робітники діють, впевнені в тім, щоце буде зрозуміло іншим;

4) що дана культура надасть визначений набір вчинківі іншим;

5) що ці інші зможуть відповісти нам тим же,

6) що буде зрозуміло і що ця ж культура потімзапропонує нам нові дії… і т.д.

Цикли, подібні цьому, діють у рамках культури длябудь-якого випадку – вони диктують нам, як працювати в колективі. Суть культури– дозволити працівникам, не задумуючись, відтворювати щодня сотні цих циклів.Але в швидко мінливій обстановці сучасних організацій з'являється усе більше «правилповодження», які не мають сталості і повторні процеси стають усе більшpаздpобленими. І чим скоріше це відбувається, тим складніше робітникамpазібpатися, який вчинок буде доречний у даній ситуації і як до ньоговіднесуться люди, з якими ми вступаємо в контакт.

Організація «АВК» намагається якомога ефективнішевикористовувати потенціал своїх працівників. Так як девіз компанії «Зроблено злюбов'ю. Зроблено для Вас!» Компанія постійно намагається підтримувати клімат вколективі, наприклад, на кожне свято працівники постійно поздоровляють одинодного, по вдалому завершенню проекту відбувається святкова вечірка. Хоча зоднієї сторони, це не є основним мотивом для роботи, але все ж краще працюватив колективі з налагодженими та дружніми відносинами ніж там де завжди пануютьсуперечки, пліткарство, коли робітники намагаються усунути один одного нездоровою конкуренцією, а нечесним способом.

Керівники намагаються використовувати метод«кнута та пряника», оскільки, для того, щоб був гарний клімат в колективі,необхідно роз'яснити співробітникам правила, повноваження й норми поведінки.Адже, щоб гарно працювати не потрібно переходити «рамки» припустимого.Працівник, вищий за званням, не повинен дозволяти своєму підлеглому ставитисядо себе без поваги та необхідної покори. Адже, повноваження – цеобмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля їїспівробітників на виконання завдань. Правила – точне визнання того, щоварто робити в конкретній унікальній ситуації. Норма керованості – цеколо повноважень менеджера, що називається також сферою контролю.


1.2Аналіз зовнішнього середовища компанії

 

Аналізвпливу факторів макросередовища

Економічнесередовище

20квітня Верховна Рада України 266 голосами ратифікувала Угоду про формуванняЄдиного економічного простору, підписану Президентом України, Росії, Казахстанута Білорусії 19 вересня 2003 року в Ялті під час саміту СНД. Головна мета цьогодоговору – це підвищення конкурентоздатності української економіки, адже економікаУкраїни носить відкритий характер, понад половини ВВП реалізується назовнішньому ринку. В Росії в 2003 році існували заборонені бар'єри та мита на11 видів українських товарів, серед яких, зокрема, цукор та кондитерськівироби. З функціонуванням зони економічної торгівлі, Україна, а саме «АВК»,може експортувати в Росію свою продукцію.

У2008 році Україна переживає економічну кризу. Для компанії «АВК» це має великезначення, адже, якщо населення країни не матиме сталого доходу, то попит напродукцію впаде, оскільки, солодощі не являються товарами першої необхідності.Через кризу багатьом організаціям, фірмам, фабрикам та заводам доводитьсязвільняти своїх робітників. З 69,2% до 76,1% збільшилась кількість тих, хтовідчув кризу у вигляді стрімкого росту цін, з 2% до 8,1% – через втратувкладів.

Ринокпраці вже відчув на собі наслідки кризи. З початку листопада відсоток тих, чиїдрузі чи родичі були звільнені збільшився з 33,9% до 49,6%. Також збільшиласьчастина тих, хто зіткнувся з затримкою заробітної плати (з 15,3% до 18,3%),переходом на неповний робочий тиждень (з 1,5% до 4,8%) та відпусткою, яка невиплачується (з 1,4% до 3,3%).

Значнозбільшилась частина тих, хто збирається економити на продуктах харчування (з 42%до 53,2%), одежі (з 33,1% до 40,3%), відпустці (з 16,4% до 23,3%) та розвагах(з 18,1% до 22,2%). Останні результати показали, що українці намагаютьсяекономити навіть на медикаментах (15,7%). Отже, судячи з статистики видно, що вмайбутньому компанія «АВК» може не отримувати прибутку, це в кращому випадку, ав гіршому, вона може повністю розоритися.

Українавступила до ВТО, для кондитерського сектору Укряїни це є позитивним фактором.Андрій Дікунов, генеральний директор компанії «АВК», вважає, що вкороткостроковій перспективі можна прогнозувати деяке збільшення імпорту навнутрішньому кондитерському ринку.

Політико-правовесередовище

Кондитерськівироби в компанії «АВК» мають широке визнання у споживачів, а також цепідтверджується різними сертифікатами якості та законами, які дозволяютьвипускати дану продукцію.

Регулювання–це обмеження діяльності організації загальнодержавними, регіональними й місцевимизаконодавствами та постановами. Закони – це прийняті суспільствомцінності та норми поведінки, дотримання яких забезпечують судові органи.Більшість законодавчих актів, прийнятих на загальнодержавному, регіональному тамісцевому рівнях, покликані забезпечити сумлінність конкуренції та чесну діловупрактику. Споживачам законодавство прагне забезпечити захист від недоброякіснихтоварів, несумлінної та небезпечної торговельної практики.

Законодавствопро захист конкуренції та прав споживачів регулює загальні умови ринковоїдіяльності підприємства, також і компанії «АВК».

Закони,які стосуються товарів. Розробляючи товарну політику, слід врахувати законодавчіакти, які регулюють питання якості, стандартизації та сертифікації, пакування,товарних знаків. У цій сфері діють закони: «Про стандартизацію тасертифікацію», «Про стандартизацію». Компанія «АВК» провела сертифікаціювиробництва по випуску готової продукції по міжнародному стандарту ISO 22000.Отримання цього сертифікату підтверджує бездоганну роботу системи управліннябезпеки харчової продукції на підприємствах компанії.

Контрольі гарантія якості є важливим завданням компанії, на протязі багатьох років«АВК» орієнтується на принципи та стандарти, прийняті в міжнародному конгресі.

Цільстандарту – гармонізувати на глобальному рівні вимоги до менеджментубезпеки продуктів харчування та зробити процес удосконалення контролю за якістюпродукції непереривним.

Використаннята захист товарних знаків регулюють законами України з питань інтелектуальноївласності та іншими законодавчими актами, такими як Кримінальний кодекс (стаття229 «Незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмовогонайменування, кваліфікованого зазначення походження товару»).

Правоверегулювання ціноутворення. Законодавство України про ціноутворення засновуєтьсяна Законі «Про ціни і ціноутворення», який було прийнято 3 грудня 1990 року.Він регулює державну політику ціноутворення, повноваження Кабінету МіністрівУкраїни в галузі ціноутворення, встановлення та застосування цін і тарифів.

Закони,які діють у сфері розповсюдження. Основним правовими проблемами розповсюдженняє питання укладання та дотримання контрактів, а також взаєморозрахунків тапередачі прав власності на продукцію від продавця до покупця. Від 2004 рокустав чинним новий Цивільний кодекс України, який детально регулює питаннявласності та відповідальності.

Законодавствопро рекламу. Засади рекламної діяльності в Україні та відносини у процесівиробництва, розповсюдження та споживання реклами, регулюються Законом України«Про рекламу». Відповідно до цього закону рекламою вважається інформація проособу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб іпризначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхнійінтерес до такої особи чи товару. Реклама на території України розповсюджуєтьсявиключно українською мовою.

Законодавствопро захист прав споживачів. Україна має добре розвинуте законодавство у сферіправ споживачів. «АВК» використовує Закон «Про захист прав споживачів» від 12 травня1991 року, який регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) івиробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлюєправа споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їхніх прав.

Крімзазначених ЗАТ «АВК» в своїй діяльності використовує ще такі закони, як: КонституціяУкраїни (Основний Закон України), Кодекс законів про працю України, ЗаконУкраїни «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції впідприємницькій діяльності» від 18 лютого 1991 р., Закон України «Прооподаткування прибутку підприємств» із змінами, внесеними законами України №607/97-ВРвід 04.11.97 р. та №639/97-ВР від 18.11.97 р.), Про підприємництво;Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14; 1992. – №48, 51; 1993. – №30;1994. – №3, 28, 40, 49; 1995. – №6, 7, 10, 14.

Торгівельнамарка «АВК» визнана загальновідомою в Україні. Таке рішення прийняла Апеляційнапалата Департаменту інтелектуальної власності Міністерства науки і освітиУкраїни.

Вминаннямарки «АВК» загальновідомою збільшує її комерційну цінність. Новий статус ТМзабезпечує її більш широку і безстрокову правову охорону, створює привілеї взахисті марки на ринках інших країн. Статус загальної підвищує також престижмарки.

Кондитерськівироби в асортименті випускаються за нормативною документацією – ГОСТ 4570–73,ГОСТ 4570–93, ТУ У 18.00382036.033–99, ТУ У 15.8–30482582.003–2002, ТУ У 15.6–30482582.001–2001;всі кондитерські вироби пройшли державну санітарно-гігієнічну експертизу –висновки санітарно-гігієнічної експертизи №№5.10/27786, 5.10/27787 від30.07.2002 року №5.10/36471 від 14.10.02.

Демографічнаситуація

Природноюосновою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основисуспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачемматеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, якіорієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерноюрисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудовихресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальнуроль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.

Нинішнясоціально-економічна криза ускладнила демографічні процеси, призвела до помилокі проблем, які болюче позначаються на головному суб'єкті нинішніх перетворень –населенні. Статистичні порівняння з іншими країнами свідчать, що за основнимипоказниками природних змін населення – народжуваності, смертності, природногоприросту – Україна стоїть не тільки після країн Заходу, але й республікколишнього СРСР. За рівнем народжуваності (9,6 ‰) вона посідаєпередостаннє місце серед них та країн Європи, за смертністю населення (15,4 ‰)– 2-е місце серед країн континенту, за рівнем дитячої смертності (14,4 дитинина 1000 новонароджених) її показники входять у першу сумну десятку показниківдля європейських країн, за очікуваною тривалістю життя (67 років) – 109-е місцеу світі, коли ще у 1994 р. посідала 87-е.

Загрозоюдля перспектив розвитку нації стають обсяги й темпи депопуляції, тобтоабсолютного зменшення населення внаслідок перевищення кількості померлих надкількістю народжених. Вона почалася в Україні з 1991 р. і нині такезменшення становить близько 1 млн. осіб. Крім того, різко зменшилася кількістьшлюбів, зростає число розлучених, удівців і особливо удовиць, збільшуєтьсячастка бездітних і однодітних родин, а це ще більше погіршує демографічніперспективи держави.

ВУкраїні постійно зростає рівень смертності населення. Спостерігається особливовисока смертність чоловіків у працездатному віці, яка перевищує смертністьжінок в аналогічному віці майже вчетверо. Тільки за рахунок цього фактораУкраїна втратила у 1969–1993 рр. понад 500 тис. чоловіків у віці від 16 до 50років. В результаті зниження народжуваності населення країни «старішає». Часткаосіб похилого віку у 1995 р. становила в цілому по Україні понад 1/5, а вселах – 1/3 всього населення.

Від1989 року співвідношення між міським та сільським населенням у цілому по країнізалишається майже незмінним. Із кожних 100 громадян в України в містах проживає67, а в сільській місцевості – 33. Частка населення зросла в 11 областяхУкраїни, а зменшилася – у 5, в інших 11 – залишилася без змін. Зміни відбулисяпереважно у центральних, а також у деяких західних та південних регіонах. Особливовисока частка населення у Донецькій (90%), Луганській (86%) таДніпропетровській (83%) областях, а низька (менше 50%) характерна дляВінницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької таЗакарпатської областей. Отже, компанія «АВК» повністю забезпечена робочоюсилою, так як 3 з її компаній знаходяться в містах (Донецьк, Луганськ таДніпропетровськ).

Алепозитивним моментом є ще й те, що в Україні відбувається подальше зростаннярівня освіченості населення. Якщо в 1989 році повну вищу освіту мали 4,2 млн.українців, то в 2001 році цей показник зріс до 5,66 млн. Мати вищу освіту сталомодно (Див. Додаток 6). Зростає попит на висококваліфікованих працівників –влаштуватися на престижну роботу без диплома без диплома університету майженеможливо.

Тобто,кондитерська компанія «АВК» дуже залежить від демографічної ситуації. Оскільки,зараз в країні спостерігається старіння нації, то в майбутньому, для компаніїможе скластися невигідна ситуація. По-перше, буде менше споживачів, через щокомпанія не отримуватиме прибутку, по-друге, не буде молодого персоналу. Отже,в майбутньому компанія має стимулювати своїх працівників та споживачів.Керівники та маркетологи повинні придумати такий бізнес план, клієнти споживалисаме нашу продукцію та, щоб робітники йшли працювати до компанії «АВК». Хоча єй позитивна сторона. Перед усім це те, що компанія забезпечена працівниками, атакож на роботу приймають лише кваліфікованих спеціалістів, тобто рівень освітиу населення (робітників) збільшується.

Екологічнесередовище

Особливовідчутним в умовах кризових явищ в економіці стало загострення екологічноїситуації. Унаслідок нераціонального й неконтрольованого використання природнихресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети екологічної катастрофи.

Характернимирисами погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичнезабруднення повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування тазабруднення землі. Великомасштабні осушувальні роботи на Поліссі призвели допадіння рівня ґрунтових вод і ерозії ґрунтів. У результаті катастрофи наЧорнобильській АЕС та радіоактивного забруднення ускладнилося використання ґрунтівта лісу, склалися загрозливі умови для проживання населення.

Потужнимнародногосподарським комплексом з високорозвинутою промисловістю, інтенсивнимбагатогалузевим сільським господарством, широко розгалуженою транспортноюсистемою є Донбас. Розвиток промисловості відбувався там переважно екстенсивнимшляхом, без здійснення комплексу заходів з охорони навколишнього природногосередовища. Довгострокове поєднання вуглевидобутку з роботою металургійних,нафтохімічних і машинобудівних підприємств призвело до того, що Донбас ставнайбільш забрудненим регіоном не тільки в Україні, а й у світі. Як вам ужевідомо, дві фабрики компанії «АВК» розташовані в районі Донбасу – Донецька таЛуганська. Екологічна ситуація на підприємствах ускладнюється відходамипромисловості інших заводів й розкривних порід, засмічується природнесередовище – земельні угіддя, водні джерела та повітряний простір. Компанія«АВК» слідкує за екологічною ситуацією на своєму виробництві, вона використовуємашини, які не забруднюють навколишнє середовище.

Нафабриці «АВК» в місті Мукачеве екологічна ситуація дещо краща, оскільки воназнаходиться в Закарпатті, а там немає такої кількості заводів, які забруднюютьсередовище, їх більше на сході.

Другимрегіоном з розвинутою промисловістю є Придніпров'я, яке характеризуєтьсявисокою концентрацією гірничорудної, чорної та кольорової металургії,будівельної індустрії, важкого машинобудування. Орієнтація на використаннямісцевої сировини обумовила виснаження запасів природних ресурсів. Для цьогорегіону характерні високий рівень забруднення повітря та води, механічнепорушення земель, критичні екологічні умови життя населення.

Керівництвокомпанії «АВК» намагаються змінити ситуацію, оскільки зараз в світі настаєглобальне потепління, з-за викидів відходів в навколишнє середовище. Еколог напідприємстві слідкує за тим, щоб фірма не викидала більше норми шкідливих газівз виробництва. ЗАТ «АВК» влаштовує різні демонстрації для підтримкинавколишнього середовища, його очистки. Хоча цим компанія не змінить вже створившисьситуацію, але все ж таки, хоч призупине.

Культурнесередовище

Сферадіяльності – кондитерська промисловість. Протягом свого існування компанія«АВК» отримувала наступні винагороди:

1.Переможець фестивалю «Вибір року 2005» ТМ «Шедевр» у номінації «Цукерки рокупремiум-класу».

2.Почесний диплом лауреата Міжнародного конкурсу Міжнародна премія «Олімп» заприсвоєння звання «Золота торгівельна марка». Нагороджується торгівельна марка«АВК» – 2004 рік.

3.Цукерки «Шедевр із вершковим кремом і цільним горіхом» займають 1-ше місце наобласному рівні конкурсу «100 кращих товарів України» в 2003 році.

4.Переможець фестивалю «Вибір року 2002» у номінації «Ласощі» – торгівельнамарка «Клубжеле».

5. Диплом8-ої міжнародної виставки-ярмарку «Ласощі 2002».

1-шемісце одержали: сластики «Клубжеле», тришарове печиво «Тайго», цукерки«Кармелла», «Ванесса», «Лорелла», цукерки «Фрукти в крем-брюле», вафельнийбатончик з начинкою «Боніта»;

2-гемісце – крекер «Фан».

6. Дипломза випуск високоякісних кондитерських виробів, використання сучаснихтехнологій, постійне розширення й відновлення асортиментів (Слов'янський базар,Харків 2002 рік).

7. ДипломЦентра Незалежних Експертиз «За відмінну якість». Оцінка продукції«Мікс» – «Відмінно», 2001 рік.

8. Золотімедалі 7 міжнародної спеціалізованої виставки-ярмарку «Ласощі 2001» одержалишоколадно-вафельний торт і цукрове печиво «Ажур», срібло в карамелі «Му-Му»,бронзою відзначений чорний шоколад «АВК», що також одержав диплом у номінації«Симпатія виставки». Диплом у номінації «Самий смачний продукт виставки» поправу належить серії батончиків «Мажор», а найвітамінішим продуктом стала серіяцукерок «Клубжеле».

9. Дипломлауреата конкурсу «Обличчям до споживача», згідно якому за результатамипорівняльних випробувань та за співвідношенням «ціна/якість» желейніцукерки «Клубжеле», що виробляються компанією «АВК», одержали оцінку «Дужедобре» (16.06.2000).

10. Сертифікатвідповідності BVQI. Розробка й виробництво шоколаду, кондитерських виробів інапівфабрикатів, 2000 рік.

11. Дипломвиставки-ярмарку «Ласощі. Весна'99» за активну роботу зі збільшення асортиментупродукції й підвищенню її конкурентоспроможності (Київ, квітень 1999року).

12.Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію «АВК» для врученнянагороди в номінації «Премія якості» – 1997 (Париж, 10/11/1997).

13. Міжнародна Європейська організація з якостіобрала компанію «АВК» для вручення нагороди в номінації «Краща торгівельна марка»

КомпаніяResearch & Branding Group з 5 по 15 листопада 2006 року провелавсеукраїнське соціологічне дослідження. Респондентам було запропоновано назвати5 самих відомих українських торгових марок.

Збірінформації проводився методом власного інтерв'ю (face – to – face) поспеціально розробленому опроснику. Респонденти відбирались по квотній виборці,репрезентуюче доросле населення України згідно з місцем проживання (область),статі та віку.

Об'ємвиборців склав 2215 чоловік, що забезпечило достатньо високу точність отриманихрезультатів: в цілому по виборці погрішність не перевищує + – 2,0% при рівні довіреноїймовірності 95,4%.

Самівідомі українські торгові мари:

1.Торчин продукт

2.Світоч

3.Оболонь

4.Roshen

5.Чумак

6.Хортиця

7.Nemiroff

8.Наша Ряба

9.Корона

10.Верес

11.Олейна

12.Союз-Віктан

13.АВК

14.Чернігівське

15.Конті

16.Рогань

17.Славутич

18.Сармат

19.Рейнфорд

20.Злагода

21.NORD

22.Мівіна

23.Олімп

24.Біола

25.Президент

Компанія«АВК» має широке визнання у споживачів. Вони заслуговували це визнання багатороків. У корпорації гарна репутація, на протязі всього свого існування вонаотримувала винагороди за свою продукцію. Продукція «АВК» користуєтьсяпопулярністю за рахунок якісних та смачних кондитерських виробів. Прикладом визнанняпродукції компанії є її прибуток, який вона щорічно збільшує.

Згідноз результатами щомісячного рейтингу медіа-присутності українських виробниківкондитерських виробів в жовтні 2007 року, проведеного ІЦ «ЕЛВІСТІ», найбільшзгадуваною компанією стала «АВК». В трійку лідерів увійшли також компанії«Конті» та «Roshen».

Аналізвпливу факторів мікросередовища

Постачальникикомпанії

Київськийзавод солодових екстрактів є постачальником компанії «АВК». Це єдинеспеціалізоване підприємство в Україні з випуску солодових екстрактів. Упродовжостанніх 40 років завод, що має понад столітню історію, випускає більше 20видів високоякісних солодових екстрактів, призначених для молочної, пивоварної,безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузей промисловості.

Солодовіекстракти – це натуральні продукти, виготовлені з пророслих зерен злаковихкультур (солоду): ячменю, жита, вівса, пшениці, кукурудзи й ін. Продукціязаводу солодових екстрактів є джерелом таких цінних і життєвоважливих речовиняк вуглеводи, амінокислоти, вітаміни та мікроелементи.

Кондитерськакомпанія «АВК» працює з ТОВ «Астра-Київ» з 2004 року. За підсумками 2005 року«Астра-Київ» знаходиться на першому місці в п'ятірці найбільших постачальниківцукру на ЗАТ «АВК». При роботі ТОВ «Астра-Київ» з кондитерською компанією, увагазавжди акцентується на хорошому сервісі з супроводу контрактів, чіткість тасвоєчасність відвантажень, висока якість продукції, доброзичливість та професіоналізмменеджменту.

Клієнтикомпанії

Клієнтамикомпанії «АВК» є різноманітні супермаркети, магазини. Продукція має визнанняспоживачів навіть закордоном. Вона експортує свою продукцію до Росії, та іншихкраїн Європи. «АВК» експортує продукцію у 15 країн світу.

Компаніяекспортує до Білорусії високоякісну кондитерську продукцію, переважно шоколаднівироби. Продукцію середнього і вище цінових сегментів, бренд, а не простосолодощі.

ЗАТ«АВК» розпочала експортувати свою продукцію в США, починаючи з вересня 2005року, з цілью закріпитися на американському кондитерському ринку. Також, «АВК»активно продає свою продукцію в Росію, деякі страни Європейського Союзу.

Приреалізації продукції велику роль грає якість, ціна та індивідуальність товару.Компанія завжди орієнтується на споживача.

Партнерикомпанії

Компанія«АВК» входить до Української Асоціації власників товарних знаків, яке є непросто об'єднанням підприємств, це об'єднання зусиль провідних фахівців у сферіінтелектуальної власності для удосконалення чинного законодавства та механізмівйого застосування. Асоціація відстоює інтереси суб'єктів господарювання, якізацікавлені у тому, щоб національна правова система охорони прав на товарнізнаки відповідала нормам світових станадартів у цій галузі.

Компаніяє партнером асоціації «Українське морозиво», яке об'єднує 26 провіднихпідприємств галузі виробництва морозива з усіх регіонів України. Це такі як:ВАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Ласунка», ЗАТ «Геркулес», ТОВ«Луганськхолод» та інші. Цій асоціації неможливо відстояти провідні позиції наринку без належного партнерства. Одним з партнерів і є компанія «АВК», якавиробляє наповнювачи, глазурі та упаковки для морозива.

Щеодним партнером компанії є МІМ-Київ, який навчає співробітників компанії.Співпраця МІМ-Київ зі своїми корпоративними клієнтами грунтується на основіконцепції life-long learning – навчання протягом усього життя. Вони обирають тіметодології та формати програм, які найкращим чином відповідають потребамстратегічного розвитку партнерів, зокрема й «АВК».

Компанія«АВК» є користувачем послуг УкрСиббанку, він входить до числа лідеріввідчизняного ринку за пропозиціями банківських технологій, послуг та продуктівдля корпоративних клієнтів.

ТзОВ«ЗакарпатЄвроТранс» займається міжнародними та внутрішніми вантажними перевезеннями,перевезенням по Європі та Україні, ремонтом автомобілів. ЗАТ «АВК» є постійнимклієнтом ТзОВ «ЗакарпатЄвроТранс», оскільки вони пропонують сервіс західногорівня, відповідальність, високу надійність і дружнє ставлення.

«Модерн-Експо»– один з найбільших виробників і постачальників торговельного обладнання. ЗАТ«АВК» є одним з її партнерів. Група компанії «Модерн-Експо» працює на ринкуторгівельного устаткування з 1997 року. Для швидкого та якісного обслуговуванняпартнерів є представництва компанії в Україні, Польщі та Росії. Головнінапрямки діяльності «Модерн-Експо»: стелажі, касові бокси, брендованеобладнання.

Конкурентикомпанії

Конкурентнавідмінність – висока компетентність організації в якійсь сфері, що даєорганізації найкращі можливості залучити й зберегти клієнтуру.

Рівеньконкуренції серед фірм, що діють на ринку, залежить від темпу зростання галузі.В умовах повільного зростання компаніям потрібно переборювати жорсткішуконкуренцію, щоб завоювати будь-яку частку ринку. Високі постійні витрати такожсправляють конкурентний тиск на фірми, примушуючи їх завантажувати незадіянівиробничі потужності.

Конкурентами«АВК» в Україні є такі компанії, як: «Roshen», «Київ – Конті», «Ласунка»,«Корона», «Світоч» та інші. Наприклад в 2007 році кондитерські компанії «АВК»та Roshen зациклились на шоколаді. Так, компанія «АВК» інвестувала більше ніж$10 млн. в купівлю і модернізацію обладнання по виробництву шоколадних виробівна Дніпропетровській шоколадній фабриці і збільшила долю шоколадних виробів взагальному обсязі виробництва солодощів з 70% до 85%. Roshen, в свою чергу,повністю відмовилась від виробництва бісквітної продукції і сконцентруватись навиробництві шоколаду та вафель. Конкуренти «АВК» почали орієнтуватися закордон. Першою на кіпівлю підприємства в Росії наважилась корпорація Roshen, в2001 році група Петра Порошенка стала власником карамельної фабрики «Лінконф» вЛіпецьку. А в 2006 році за $2 млн. отримала Клайпедську кондитерську фабрику (уінвесткомпанії Invalda). Компанія «Конті» Бориса Колеснікова в 2005 році купилаза $200 тис. Курську кондитерську фабрику.

Кондитерськафабрика «Світоч», що входить до п'ятірки найбільших виробників солодощів,нещодавно розпочала виробництво 100 – грамових плиток молочного шоколаду злісовими горіхами, натомість припинивши виробництво аналогічних плиток чорногошоколаду. Новий вибір – четверта з початку року новинка в лінійці виробів змолочного шоколаду «Світоч». Представники підприємства пояснюють свою стратегіютим, що, згідно з їхніми маркетинговими дослідженнями, понад 50% покупціввіддають перевагу молочному шоколаду.

Компанія«Конті» має намір цього року презентувати дві нові категорії продуктів. Воназаймає другу позицію на українському кондитерському ринку (частка ринку в грошовомувираженні в 2006 році склала 10,6%) і входить до основних гравців ринку РФ (зчасток 1,9%). За маркетинговими даними Про-консалдинг, за кількістювиготовленої продукції в 2006 році в сегменті шоколаду і шоколадних виробів«АВК» та «Roshen» займають по 21% ринку, а «Конті» – 9% зробленої шоколадноїпродукції.


2.Місія і цілі компанії

 

2.1Місія компанії

Місія – сформульована вищим керівництвом і оприлюднена загальнастратегічна мета організації, зміст її існування з погляду інтересівгромадськості.

Формування місії – відповідь на це питання: чому організаціяробить те, що вона робить? Це дещо більше, чим визначення ролі організації.Місія інформує членів організації, що чекає суспільство від організації і щоорганізація чекає від своїх членів.

Головні зусилля компанії «АВК» зосереджуються розвитку своєїбрендової продукції, а виробництві робить ставку на високоякісні, складні увиготовленні вироби, такі як шоколадні цукерки, екструзійні та борошнистівироби. Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 145 найменуванькондитерських виробів.

Девіз компанії «АВК» – «Шоколадна розкіш» – відображає головнуідею: продукція кондитерської компанії «АВК» несе в собі ту любов, якою приємнонасолоджуватися, якою варто поділитися. Тому, купуючи в магазині кондитерськівироби «АВК», людина вибирає собі спосіб життя, у якому є життя, у якому єлюбов та взаємопорозуміння, радість, сміх і щастя. Свою продукцію компаніярозповсюджує по всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збутудистриб'юторів. Зустріч всіх дистриб'юторів відбувається в місті Шарм-ель-Шейхкраїни Єгипет.

Протягом останніх кількох років компанія «АВК» провела комплексзаходів, які посилили конкурентоспроможність компанії. Перш за все, вонисфокусувались на найбільш перспективних і свідомо скоротили свою присутність унизькомаржинальних сегментах ринку.

По-друге, обравши «спеціалізацію» – виробництво шоколаднихпродуктів, компанія інвестувала в 2005–2007 роках понад $30 млн. у придбаннянових сучасних виробничих ліній і модернізацію існуючих. Це дозволило їмрозробити та вивести на ринок низку оригінальних продуктів, які і користуютьсявисоким попитом споживачів, а також значно збільшити свої виробничі потужностіз випуску шоколадних виробів.

По-третє, на завершальному етапі перетворень компанія провеларебрединг, аби уточнити у сприйнятті споживача своє унікальне позиціонування тавідмінні якості своєї продукції. У компанії «АВК» є сильні бренди. Саме ціпереваги, а не ціна продукції, є визначальними для успіху компанії на висококонкурентному кондитерському ринку.

Компанія «АВК» в 2009 році планує профінансувати проекти за такиминапрямками:

· проведення всеукраїнської освітньої компанії серед дітей тапідлітків з метою пропаганди здорового способу життя, норм здоровогохарчування;

· створення незалежного інформаційно-консультаційного центру дляспоживачів продуктів харчування;

· проведення тренінгів для журналістів, які спеціалізуються наспоживчий тематиці й ринках продуктів харчування, з метою їхнього професійногорозвитку.

Місіякондитерської компанії «АВК» – «Зроблено з любов'ю. Зроблено для Вас!». Одним зосновних механізмів реалізації своєї місії «АВК» бачить у створенні якісноїпродукції, орієнтованої на споживачів. Таким лозунгом компанія хоче показати,що вона робить продукцію з любов'ю, з повною віддачею своїх сил та можливостей.

Формуваннямісії «АВК» охоплює наступне:

- удосконалення технології виробництва позитивно вплинуло нарозвиток компанії, адже якісна продукція виготовляється з меншими витратами;

- ціль на прибуток та виживання, що спонукає «АВК» створювати нову,якісну та оригінальну продукцію;

- компанія турбується про смаки та вподобання своїх споживачів;

- створення сезнної продукції допомагає розкрити потенціал компанії;

- кондитерська компанія «АВК» турбується про свій престиж;

- «АВК» орієнтована на гарний клімат в колективі, створеннядостатньої кількості робочих місць, тобто не тільки на створення гарноїпродукції, але й на працівників, які працюють в компанії;

- проводить політику збільшення частини виробів з високою додатковоювартістю;

- «АВК» орієнтується на самі високі європейські стандарти;

- формує рівень культури споживання кондитерських виробів.

Сліднаголосити на тому, що компанія приділяє велику увагу своїйконкурентоспроможності на ринку, задовольняє потреби клієнтів.

2.2Цілі компанії

Цілі–конкретний кінцевий стан чи бажаний результат, якого бажає досягти група,працюючи разом.

Способидосягнення цілі – існуючи в природі і суспільстві предмети або дії (дляорганізації – її структура і процеси), об'єднані в систему ціленаправленоїдіяльності і які забезпечують отримання певного результату.

Як відомо, у Женеві відбулася офіційна церемонія підписанняПротоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ). Протоколбув ратифікований Верховною Радою України до 4 червня 2008 року, повноправнимчленом СОТ Україна стала за 30 днів після ратифікації документу.

Компанія «АВК» не очікує негативних наслідків для свого бізнесупісля вступу України до СОТ. В організації було досить часу та можливостейпідготуватися до спрощення доступу на внутрішній ринок країни іноземнимвиробникам.

Вже вкотре бренд «Шедевр» компанії «АВК» став генеральним партнером єдиної в Україніпрофесійної акції національного масштабу Ukrainian Fashion Week.

Основнамета партнерства з Ukrainian Fashion Week – досягти такого синергетичногоефекту, коли споживачі будуть асоціювати українську моду з брендом «Шедевр» інавпаки: бренд «Шедевр» – з українською модою. Інструментом досягнення цихцілей буде слугувати, зокрема, формування іміджу серед безпосередніхвідвідувачів заходу – особистостей, які визначають тенденції у світі моди.Талант і смак дизайнерів, які відображені в кожній колекції, гармонують зталантом тих, хто створив бренд і смак преміальних цукерок «Шедевр». Він є законодавцеммоди в кондитерському мистецтві України. Цього року компанія презентує гостям UkrainianFashion Week новий символ бренду «Золоту стрілу» із золотих цукерок, яказнаходиться в центрі холу «Альфа-Експо». Ця стріла символізує розвиток бренду,сформовану популярність, а також прагнення бренду до нових висот, до більшоїпопулярності.

В компанії щороку відбувається зустріч дистриб'юторів в Єгипті.Головною темою зліту цього року стали підсумки минулого, стратегії компанії«АВК» та плани реалізації продукції на території України. Відкрив зустрічпривітальними словами генеральний директор ЗАТ «АВК» Андрій Дикунов. Багатоуваги на конференції приділяється маркетинговим планам, ребредингу та новимстратегіям продажу продукції. Окрім того, власна мережа збуту дозволяєзабезпечувати дотримання корпоративних стандартів та максимальної присутностіпродукції в регіоні.

Сьогоднішній кондитерський бізнес – дуже складний і з поглядутехнологій, і з погляду управлінських рішень, тому компанія прагне бути більшзрозумілою для своїх партнерів, інвесторам, споживачам. «АВК» хоче бутипрогнозованою компанією, щоб непрості процеси в галузі, рішення компаніїсприймалися з розумінням, щоб за цими змінами партнери бачили перспективи, якбачать їх усередині «АВК».

ЗАТ «АВК» прагне в наступні 3–5 років досягти таких цілей:

- збільшити долю ринка за рахунок зростання об'єму реалізаціїпродукції в сегментах середнього, а також вище середнього рівня;

- збільшити частку організації на ринку України з 21% до 25%;

- отримати нових клієнтів;

- відкрити в Росії новий завод;

- збільшити впізнання бренда «Жувіленд» серед цілої аудиторії до 55%;

- збільшити об'єм продаж в желейно-жувальній категорії за підсумками2008 року;

- завершення ребрендингу торгової марки до кінця 2008 року;

- компанія планує, що сегмент кондитерського ринку, а самешоколадних цукерок, буде випереджати темпи зростання ринку;

- збільшити долю продажу середнього та преміум-сегмету (в грошовомувираженні) до 80% національного ринку новорічних і різдвяних подарунків;

- планує розвиток дистриб'юторської мережі у Росії;

- створення дочірнього підприємства в Росії, що володітимевиробничими лініями;

- до кінця 2008 року збільшити обсяг реалізації шоколадних іжелейно-жувальних виробів більш ніж на 30%;

- добитись більшої злагоди в роботі дирекцій компанії «АВК» змаркетингу і продажу, встановити єдину шкалу мотивації;

- зв'язати оцінку результативності з досягненням цілей всієїкомпанії.

На мій погляд, завдяки чітко сформованим цілям, компанія «АВК» умайбутньому досягне успіху, отримає більший прибуток, переможе своїхконкурентів та доведе своє лідерство на кондитерському ринку України.

 


3. Аналіз сильних і слабких сторін компанії

SWOТ-аналіз– це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізупідлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішньогосередовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішньогосередовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявленнясильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановленнязв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулюваннястратегії організації.

ТеоріяМ. Портера про конкурентоспроможність організації була в основу даноїметодології аналізу у власній галузі. Процес SWOT-аналізу проводять на основіаналізу діяльності організації

Нижчеподано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища з метою визначенняможливостей і загроз відповідно до сприятливих і несприятливих тенденцій, якіможуть вплинути на ринкові позиції компанії ЗАТ «АВК», а також сильних таслабких сторін, які зумовлюють відповідно конкретні переваги і конкурентнувразливість організації.

 


4.Функціональні стратегії організації

 

Розробкастратегії рекламної діяльності для ефективного просування товарів на ринокдля ЗАТ АВК, яка допоможе компанії збільшити об’єм продажу та закріпити своїпозиції на ринку.

Рекламає досить важливою в ефективній діяльності компанії. Завдяки вдалій рекламікомпанія просуває свої новинки та уже давно відомі продукти. В даній курсовійроботі розглянуто діяльність кондитерської компанії «АВК». Роблячи висновок ізSWOT-аналізу, можна спрогнозувати деякі вигідні перспективи для цієї компанії:

1) Якуже відомо, ЗАТ «АВК» має власну торгову марку, на ринку вона знаходиться доситьдавно, а також у неї вже є значна кількість постійних клієнтів, які люблять таповажають продукцію, отже компанія може значно збільшити прибуток, якщо вигіднопоєднає ці фактори.

2) «АВК» єдина компанія в Україні, яка спеціалізується нажелейно-жувальних виробах, вона займає одне з провідних місць з продажу.Організація вже вивела ці вироби з зонду компанії та розвиває їх. Желейнівироби мають власну торгову марку «Жувіленд». Також «АВК» співпрацює зіноземними компаніями, отже «АВК» може збільшити свій прибуток у декількаразів, за рахунок нового бренду.

3) Компанія є лідером національного ринку вагових шоколаднихцукерок в пакетах, вона займає одне з перших місць з продажів в країні, а такожмає налагоджені зв'язки з постачальниками, отже вона має змогу знизити ціну напродукцію.

4) Як відомо, на ринку кондитерських виробів є багато конкурентіву різних сегментах, а компанія має великий досвід роботи на ринку, вона працюєз 1991 року і вже визнана багатьма споживачами, в «АВК» працюєвисококваліфікований персонал, для якого навчання проводяться щороку понабуванню нових знань, отже завдяки цьому вона може подолати частинуконкурентів.

5) У 2008 році ціна на цукор зросла, через економічну кризу, аоскільки компанія використовує власну сировину і сама її постачає, тому вонамає змогу домовитися з постачальниками і знизити її.

6) Компанія витрачає значні кошти на транспортування своєїпродукції у різні частини світу, а також до своїх споживачів всередині країни.Завдяки тому, що «АВК» заключає довгострокові контракти з клієнтами, вона маєзмогу знизити свої затрати на транспортування, уклавши договір співпраці зтранспортною фірмою.

7) Завдяки тому, що «АВК» має можливість зв'язку з біржею праці, унеї існує значна кількість постійних клієнтів, отже вона може найнятивисококваліфікованих працівників і зменшити плинність кадрів, а також збільшитиобсяги продажів.

Плануванняуспішної рекламної стратегії має велике значення для ефективної й успішної діяльностікомпанії, в тому числі й для ЗАТ «АВК». На сьогоднішній день кондитерськакомпанія «АВК» намагається випускати продукцію, що знайде канали збуту іпринесе прибуток. Для цього ЗАТ «АВК» вивчає суспільні та індивідуальніпотреби, запити ринку, як умову і передумову виробництва

Реклама допомагає компанії просунути свій новий продукт на ринок,впевнивши споживачів, що він має високу якість, неперевершений смак і вигіднуціну. Сучасна система управління виробництвом ґрунтується на ринковійконцепції. Це, насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача докількісних і якісних характеристик продукції.

Кондитерська компанія «АВК» завжди намагається створити гарнурекламу для своїх виробів. Вона використовує всі засоби масової інформації,такі як: телебачення, журнали, радіо. Маркетологи компанії намагаються вигадатирізноманітні новинки, наприклад, в новорічно-різдвяні подарунки для дітейкладуть розвиваючи ігри, а також м'які іграшки.

Напередодні Новорічних свят працівники компанії створюютьрозпродаж цукерок, кошти з яких будуть спрямовані на допомогу дітям всирітський будинок, або в лікарню.

Реалізація визначеної асортиментної структури ЗАТ «АВК» маєзабезпечити підприємству одержання максимальних прибутків або стабільнестановище на ринку. В умовах науково-технічного прогресу відбуваються істотнізміни в науці і техніці. Тому для «виживання» компанії «АВК» дедалі важливішимстає швидкість її адаптації до цих змін, переходу на виробництво і споживаннянайбільш ефективної і новітньої продукції. Філософія маркетингу полягає увипуску кондитерською компанією такої продукції, якій заздалегідь забезпеченийзбут, досягненні підприємством визначеного рівня рентабельності та одержаннімаси прибутку.

Стратегіярекламної діяльності для ЗАТ АВК

1. Розташуванняреклами бренду АВК на потягах в метрополітенах у таких містах, як Харків іКиїв. Реклама повинна бути яскравою з великим написом АВК та зображенням продукції,обов’язково з назвами цих продуктів, щоб споживач знав що саме йому купувати. Дляреклами обрати таку продукцію: цукерки «Орейро», цукерки «Шоколадні, без цукру»,цукерки «Цьом-цьом», цукерки «Масик», цукерки «Аромат сонця» та цукерки«Фарандоля», бо це новинки серед цукерок.

Обраннятакого рекламного кроку, обгрунтовано тим, що метро в цих містах найбільш відвідуванемісце ї цю рекламу побачить близько 1000 000 людей, враховуючи кількістьнаселення цих міст.

Такяк АВК має виробничі потужності на території Росії, то там також требапроводити активну рекламну діяльність, використовує поки що прибуток з українськогоринку збуту, бо в Росії АВК ще не закрепів свої позиції.

УМоскві і Санкт-Петербурзі також розташувати рекламу на декількох потягахметрополітену. Стратегія реклами таж сама, що і для Києва з Харковом, тількипрорекламувати треба таку продукцію: цукерки

«КоролівськийШарм», цукерки «Парижель», цукерки «Суфле-желе», цукерки «На десерт», а такожцукерки «Желешка». Для реклами на ринку Росії бул обрано саме ці цукерки, босаме вони є найбільш популярні серед українських споживачів і вони зможутьзарекомендувати бренд АВК якнайкраще.

Для Європейськогоринку поки що не буде розроблятися реклама, бо він достатньо відрізняється від ринкузбуту пострадянських країн, і для розробки реклами у Європі будуть наймані самеєвропейські фахівці для кращого просування на ринок продукції, бо вони вжедосконало знають європейський ринок.

2. Рекламана телебаченні. Реклама на телебаченні буде здійснюватися тільки на Україні. Достатньобуде купити ефір на телеканал «СТБ» та «Інтері», перший канал був обраний, бовін зараз є найпопулярнішим завдяки своїм новим проектам. Другий канал булообрано, бо він транслюється майже у всі міста України, а також займає гарнемісце серед телеглядачів. В рекламному ролику треба зробити акцент напродукцію, а не на сам бренд, бо споживачі купують те що їм подобається ї рідкокеруються брендом при покупці цукерок. В рекламному відео треба створити теплуатмосферу сімейного кола, як сама це буде виглядати, вирішить режисер тасценарист, найнятий спеціально для розробки цього ролику. Такий сюжет обрано. томущо місія кондитерської компанії «АВК» – «Зроблено з любов'ю. Зроблено для Вас!»і така атмосфера якнайкраще донесе до споживачів місію компанії.

Прорекламуватив відео требо таку продукцію: цукерки «Шатенка вишня», цукерки «Шатенка»,цукерки «Крем сливки». Для реклами обрано ці цукерки, бо вони є новинкою івиробники прогнозують великий попит на них серед споживачів. Відеороликпланується показувати в продовж двох місяців, потім проаналізувати рух попиту іпо результатам вирішувати, як далі рекламувати цей продукт.

3. Вукраїнських супермаркетах регулярно робити дегустації нової продукції. Дегустаціюпланується проводити у таких метражах супермаркетів: «Сільпо», «Велика кишеня»,«АТБ», а також у регіональних мережах супермаркетів.

Цярекламна стратегія розроблена на наступні півроку за час рекламної компанії плануєтьсязбільшити продаж рекламуємо продукції на від 30% до 35%.


Висновок

Вданій курсовій роботі було розглянуто діяльність кондитерської компанії «АВК»,яка займає одне з провідних місць на ринку України. Організаційна структурапідприємства – це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт(функціональні обов’язки), які виконують підрозділи організації або окреміпрацівники. ЗАТ «АВК» має лінійну організаційну структуру. Ця структура єдосить простою у керуванні, так як всі підрозділи підкорюються безпосередньодиректорові компанії. Для такої структури характерно: чітко виражений принципєдиного початку, високий рівень централізації управління, повноваженняфункціональних спеціалістів незначні, мають рекомендаційний характер. Допереваг лінійної структури належать: єдність, чіткість розпоряджень; узгодженнядій виконавців; один канал зв’язку; чітко визначена відповідальність;оперативність у прийнятті рішень; особиста відповідальність керівника закінцевий результат. Недоліки: високі вимоги до керівника; відсутність ланцюгівпо плануванню і підготовці рішень; перевантаженість інформацією, контактами;концентрація влади. Вищою керівною ланкою організації є її засновники.Виконавчу владу має директор, який здійснює поточне управління діяльностікомпанії.

Компаніяскладається з п'яти кондитерських фабрик в Україні, які розташовані в такихмістах як Дніпропетровськ, Мукачеве, Донецьк та Луганськ. Щороку в ці фабрикикомпанія вкладає багато коштів для удосконалення технологій, навчанняпрацівників.

Насьогоднішній день асортимент компанії нараховує приблизно 330 видівкондитерських виробів та 50 видів шоколадних та кондитерських глазурі, а увиробництві робить ставку на високотехнологічні, складні у виробництвіпродукти. Компанія є лідером серед желейно-жувальних виробів.

Увиробничому аналізі говориться, що компанія постійно проводить сертифікаціюякості. Цього року вона провела сертифікацію виробничих сил за міжнароднимистандартами ISO 22000.

Значнучастину свого прибутку компанія «АВК» інвестує в підвищення кваліфікації свогоперсоналу. За останні два роки вони склали більше ніж 100 тисяч гривень. Також,в компанії існує два види оцінки торгових представників – це оцінка персоналута asassement-центр. Ці методи дозволяють формувати кадровий резерв «АВК». Вкомпанії працює більше ніж 8000 працівників.

Вмаркетинговому аналізі показано, що щороку на ринок виводиться нова та якіснапродукція, яка користується популярністю серед споживачів. Для цього,спеціалісти створюють пробні дегустації та використовують всі засоби масовоїінформації.

Маркетологиприділяють велику увагу розвитку сезонної продукції, до них відносять іноворічні та різдвяні подарунки. Компанія орієнтується на створення новорічнихнаборів не тільки з смачними цукерками, але й з подарунками всередині,наприклад, іграшками. Цього року компанія «АВК» представила нову колекціюноворічно-різдвяних подарунків. Святкові набори компанії традиційно на 70–85%складаються з шоколадних цукерок, яких в цьому році стало ще більше. Усі набори«АВК» в колекції 2008/2009 виріс в середньому на 15%.

ЗАТ«АВК» має власну роздрібну мережу, за допомогою якої вона розповсюджує своюпродукцію по всіх регіонах країни.

Компаніящороку збільшує обсяг продажів своєї продукції. За останніми даними досліджень,частка компанії на українському ринку шоколадних виробів склала 12%, а ваговихшоколадних цукерок – порядку 30% (у грошовому вираженні).

Основнафункція культури в компанії – це створити і зберегти рамки циклів. Головним багатствомкомпанії є її персонал. ЗАТ «АВК» намагається створити в організації такийклімат, який буде найсприятливішим для ефективної роботи, просування тадосягнення бажаного результату.

У2008 році Україна переживає економічну кризу. Для компанії «АВК» це має великезначення, адже, якщо населення країни не матиме сталого доходу, то попит напродукцію знизиться, оскільки, солодощі не являються товарами першоїнеобхідності. Через кризу багатьом організаціям, фірмам, фабрикам та заводамдоводиться звільняти своїх робітників. З 69,2% до 76,1% збільшилась кількістьтих, хто відчув кризу у вигляді стрімкого росту цін, з 2% до 8,1% – черезвтрату вкладів. Значно збільшилась частина тих, хто збирається економити напродуктах харчування (з 42% до 53,2%), одежі (з 33,1% до 40,3%), відпустці (з16,4% до 23,3%) та розвагах (з 18,1% до 22,2%).

Компанія«АВК» у своїй діяльності та для захисту своєї продукції використовує такізакони: «Про захист прав споживачів», «Про стандартизацію», «Про стандртизаціюта сертифікацію», «Про ціни й ціноутворення», Закон України «Про рекламу», «Прообмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції впідприємницькій діяльності», «Про оподаткування прибутку підприємств» та інші.

Насьогоднішній день, склалася наступна демографічна ситуація в країні:

- загроза перспектив розвитку нації – депопуляції, тобто абсолютногозменшення населення внаслідок перевищення кількості померлих над кількістюнароджених. В Україні постійно зростає рівень смертності населення;

- від 1989 року співвідношення між міським та сільським населенням уцілому по країні залишається майже незмінним. Із кожних 100 громадян в Українив містах проживає 67, а в сільській місцевості – 33;

- відбувається подальше зростання рівня освіченості населення.

Як відомо,дві фабрики компанії «АВК» розташовані в районі Донбасу – Донецька таЛуганська. Екологічна ситуація на підприємствах ускладнюється відходамипромисловості інших заводів й розкривних порід, засмічується природнесередовище – земельні угіддя, водні джерела та повітряний простір. Компанія«АВК» слідкує за екологічною ситуацією на своєму виробництві, вона використовуємашини, які не забруднюють навколишнє середовище.

Нафабриці «АВК» в місті Мукачеве екологічна ситуація дещо краща, оскільки воназнаходиться в Закарпатті, а там немає такої кількості заводів, які забруднюютьсередовище, їх більше на сході.

Компаніянамагається не перевищувати норму викидів в навколишнє середовище. ЗАТ «АВК»влаштовує різні демонстрації для покращення екологічної ситуації.

Компанія«АВК» має широке визнання у споживачів. Вони заслуговували це визнання багатороків. У корпорації гарна репутація, на протязі всього свого існування вонаотримувала винагороди за свою продукцію. Продукція «АВК» користуєтьсяпопулярністю за рахунок якісних та смачних кондитерських виробів. Прикладом визнанняпродукції компанії є її прибуток, який вона щорічно збільшує.

Компаніяекспортує свою продукцію більше ніж у 20 країн світу. Наприклад, Білорусію,Росію, США та інші.

Кондитерськакомпанія «АВК» працює з ТОВ «Астра-Київ», з асоціацією «Українське морозиво», зкомпанією МІМ-Київ, є користувачем послуг УкрСиббанку, є постійним клієнтом ТзОВ«ЗакарпатЄвроТранс» та багато інших.

Конкурентами«АВК» в Україні є такі компанії, як: «Roshen», «Київ – Конті», «Ласунка»,«Корона», «Світоч», «Бісквіт-Шокола», «Полтавкондитер», «Житомирські ласощі»,«Світ ласощів», «Запорізька кондитерська фабрика».

Протягомостанніх кількох років компанія «АВК» провела комплекс заходів, які посилиликонкурентоспроможність компанії.

Місіякондитерської компанії «АВК» – «Зроблено з любов'ю. Зроблено для Вас!». Одним зосновних механізмів реалізації своєї місії «АВК» бачить у створенні якісноїпродукції, орієнтованої на споживачів. Таким лозунгом компанія хоче показати,що вона робить продукцію з любов'ю, з повною віддачею своїх сил та можливостей.

Компанія«АВК» має чітко сформовані цілі, які визначають її плани на майбутнє. На мійпогляд, завдяки їм, «АВК» досягне успіху, отримає більший прибуток, переможесвоїх конкурентів та доведе своє лідерство на кондитерському ринку України.

«АВК»єдина компанія в Україні, яка спеціалізується на желейно-жувальних виробах,вона займає одне з провідних місць з продажу. Організація вже вивела ці виробиз зонду компанії та розвиває їх. Желейні вироби мають власну торгову марку«Жувіленд». Також «АВК» співпрацює з іноземними компаніями, отже «АВК» можезбільшити свій прибуток у декілька разів, за рахунок нового бренду.

У2008 році ціна на цукор зросла, через економічну кризу, а оскільки компаніявикористовує власну сировину і сама її постачає, тому вона має змогу домовитисяз постачальниками і знизити її.

Рекламнастратегія розроблена для збільшення обсягів продажу продукцію і для закріпленнямісця на ринку кондитерських виробів, для розширення ринку збуту в Росії.Обрана рекламна стратегія повинна збільшити обсяги продажу на рекламуємопродукцію від 30% до 35%.


Списокджерел інформації

стратегія функціональний середовище

1. Ансофф И. Стратегическое управление: Учеб. пособие: Пер. с англ.М., 1989.

2. Стровский Л.Е. Внешний рынок и предприятие. – М., 1993.

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек,стратегия, организация, процесс. – М.: Фирма Гардарика, 2004.

4. Мескон М, X; Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. М., 1992.

5. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах: Пер. сангл. М., 1972.

6. Савельев Є.В. Міжнародний маркетинг: Ч. І: Навч. посіб.: Пер. зрос. – К., 1995.

7. Забелин П.В., Моисеева И.K. Основы стратегическогоуправления: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,1997. – 195 с.

8. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. сангл. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-590 с.

9. Амрин Г., Ритчи Дж., Моди К. Организация производства иуправление в американских корпорациях: Пер. с англ. – М., 1991.

10. Сливоцки А., Моррисон Д. Маркетинг co скоростью мысли. – M.:Изд-во ЗКСМО-Пресс, 2002. -448 с.

11. Бойцов М.А. Реклама: культурный контекст / ТатьянаЭдуардовна Гринберг (общ. ред.), Марина Владимировна Петрушко (общ. ред.). – М.:РИП-холдинг, 2004. – 186 с.

12. Еванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. – К.: Економіка, 2003.

13. Кортленд Л., Аренс А., Уільям Ф. Сучасна реклама.К., 2007.

14. Котлер Ф.Основы маркетинга. – М: Прогресс, 1990.

15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерсд Д., Вонг В.Основы маркетинга: пер. с англ. – К.: Уильямс, 2005.

16. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. и свступлением В.Д. Щетинина. – М., 1993.

17. Батра Р., Меерс Д.Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент.Пер. с англ. – 5-е изд. – М.; СПб; К.: Изд.дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

18. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Росинтер, 1996.

19. Маркетинг: Підручник / Б. Руделіус, О М. Азарян, О.А. Виноградовта ін. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконаленняменеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

20. Уотермен Р. Фактор оновлення: Як зберігають конкурентоспроможністьнайкращі компанії: Пер з англ. – К., 1988.

21. Хопкінс К. Реклама. Науковий підхід. – К., 2006.

22. Храмов Л.В. Рекламна діяльність: мистецтво, теорія,практика. – Х., 2007.

23. http://www.google.ru

24. http://www.avk.ua

25. http://probusiness.in.ua

26. Конституція України(Основний Закон України).

27. Закон України «Прооподаткування прибутку підприємств» із змінами,

внесеними законамиУкраїни №607/97-ВР від 04.11.97 р. та №639/97-ВР

від 18.11.97 р.) //Галицькі контракти. – 1998. – с. 1–2.

28. Прозахист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – №30.

29. ЗаконУкраїни «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції впідприємницькій діяльності» від 18 лютого 1991 р. // Підприємництво іринок України. – 1992. – №7. – с. 22–23.

30. Про підприємства вУкраїні: Закон України зі змін. та доповн. //

Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1991. – №24, 36; 1992. – №17,

38, 39; 1993. – №7, 11,13, 17, 24, 26, 27; 1994. – №3, 38; 1995. – №13, 14.

31. Про підприємництво;Закон України зі змін. та доповн. // Відомості Верховної Ради України. –1991. – №14; 1992. – №48, 51; 1993. – №30; 1994. – №3, 28, 40, 49; 1995. – №6,7, 10, 14.

32. Кодекс законів пропрацю України. – К., 1995.

33. ЗаконУкраїни «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції впідприємницькій діяльності» від 18 лютого 1991 р. // Підприємництво іринок України. – 1992. – №7. – С. 22–23.

34. ЗаконУкраїни «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 1996. – №137–138. –с. 6–7.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу