Реферат: Аудит відділу маркетингу компанії ООО "Епіцентр К"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРАМАРКЕТИНГУ

Самостійна робота

здисципліни

“Сучаснітехнології маркетингу та управління продажами”

Натему: « Аудіт відділу маркетингу компанії ООО «Епіцентр К»

Дніпропетровськ

2011

 


Маркетинговый аудит

 

1. Оцінказовнішнього господарського середовища

 

Макросередовище:

-        гіпермаркет «Епіцентр К» знаходиться у місті Дніпропетровську за адресою:вул. Бабенко 23, с.м.т. Ювілейне. Дуже зручне місце знаходження затранспортними шляхами. Асортимент товару задовольнить попит споживачів різногосоціального і вікового стану. На даний момент магазини класу «зроби сам»пропускають до 15 тис. чоловік щоденно і кількість їх клієнтів постійно росте. Усітовари мають документи, які відповідають за якість товару. Великий вибірінструментів та технічного обладнання також можливо придбати в гіпермаркеті «ЕпіцентрК». На цей час вже відкрито 26 маркетів, які забезпечують населення як робочимимісцями, так і усім необхідним для будівництва та покращення господарства.

Мікросередовище:

-        компаніяТОВ «Епіцентр К» є лідером в своїй галузі, про що свідчать винагороди якіотримуються з 2006 року. ТОВ «Епіцентр К» є переможцем міжнародного фестивалю«Вибір року» в Україні – 2006р., 2007р., 2008р., 2009р. в номінації «Мережа рокугіпермаркетів будівельних матеріалів», лауреатом щорічної національної премії«Український Торговельний Олімп» 2007 року в номінації «Національна мережагіпермаркетів будівельних матеріалів», а також переможцем Всенародногоконкурсу-рейтингу «Бренд року 2008». Експерти ринку прогнозують, що навіть вумовах затяжного падіння об'ємів капітального будівництва в Україні, зростанняв цьому сегменті продовжиться. Споживачами товарів є як великі будівельнікомпанії, так і роздрібні покупці. Завдяки своїм досягненням, а такожпрагненням покращити якість обслуговування, збільшити можливість вибору товару,компанія забезпечує велику конкуренцію іншим будівельним мережам по всійУкраїнї. Конкуренти ТОВ «Епіцентр К» це:

— компанія«Нова Лінія»;

— львівське ТОВ«НПП ЕРГО»;

— компанія«Торговельно-будівельний будинок „ОЛДІ“;

— супермаркет»Тако";

— торгівельнагрупа «Майстер»;

— торгівельнамережа «Ганза-Україна»;

— компанія«Metro Cash&Carry»;

— національнамережа складів-магазинів «БудМакс»;

— торгівельнакомпанія Українські будівельні склади «21 століття».

Конкурентнимиперевагами є накопичувальні знижки у відділі комплектації, знижки на окремігрупи товарів та подарунки, які отримують покупці. Орієнтована на лідерствокомпанія «Епіцентр К» завоювала ринок своїм клиентоорiєнтованим обслуговуванням, широкимасортиментом товарів і послуг, а також професіоналізмом співробітників. Канализбуту товару налаштовані на великий попит будівельно-господарчих товарів. Будівельнікомпанії та соціальні організації є оптовими покупцями товару. Постачаютьтовари до гіпермаркетів з усього світу. Також велика кількість вітчизнянихтоварів.

 

2. Аудитцілей і стратегій маркетингу

 

ООО «ЕПІЦЕНТР К»

МІСІЯ: ПОВНЕЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ

Загальною місієюкомпанії є забезпечення мешканців України широким асортиментом якісних ідоступних товарів, заощадження часу клієнта за допомогою зручної технологіїобслуговування та надання повного спектра товарів і послуг під одним дахом. Найголовнішимбажанням будівельно–господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» — це можливістьстворити найсприятливіші умови для будівництва, ремонту та облаштування оселікожного мешканця України. Також повний соціальний пакет при працевлаштуванні,та кар’єрний зріст усіх співробітників.

Цілі в областімаркетингу :

-        спільніцілі компанії сформульовані за метою маркетингу у формі чітких показників інормативів, які можливо використовувати при складанні плану маркетингу і вимірірезультатів господарської діяльності будівельного гіпермаркету «Епіцентр К»

Цілі в областімаркетингу :

-        увідділі маркетингу компанії ООО «Епіцентр К», розробили дуже багато заходів длястимулювання збуту товару, які складаються з різноманітних акцій та сезоннихзнижок, а також подарункові сертифікати у відділі «ДЕКО». Конкурентнимиперевагами є накопичувальні знижки у відділі комплектації, знижки на окремігрупи товарів та подарунки, які отримують покупці.

Стратегії маркетингу:

-        керівництво компанії, має читку маркетингову стратегію, втіленняякої доводить до досягненняпоставлених цілей в області маркетингу;

-        реалізація цієї стратегії виконується у повному обсязі;

-        можливість відповідностістратегії маркетингу до відношення життєвого циклу продукту, доводить, що лідером серед усіх будівельних мережстала компанія ООО «Епіцентр К».

Стратегіїмаркетингу:

-        у рамкахринку будівельних матеріалів, експерти компанії ООО «Епіцентр К», виділяютьнаступні сегменти з відповідною орієнтацією на цільову аудиторію у виглядісередніх і дрібних будівельних організацій. Представники цього формату займаютьблизько 30% ринку роздрібної торгівлі будівельними матеріалами України в цілому;

—        у цьомуцільовому сегменті представлені тільки товари, що відповідають вибранійцільовій групі споживачів, — цемент, сухі будівельні суміші, гіпсокартонелектроінструменти, сантехнічна арматура, системи тепло- і гідроізоляції і т.д

Стратегіїмаркетингу :

-        компаніяООО «Епіцентр К», орієнтується на індивідуальних покупців, а також на дрібнібудівельні бригади, які придбавають будівельні матеріали роздрібними абодрібнооптовими партіями для тих же цілей, що і фізичні особи, тобто для ремонтуі обробки квартир;

-        маркетингові ресурси компаніїна мій погляд розподілені читко, по елементам вдосконалення на основі аналізупродукту, реклама для більшого просування та розширення збутових каналів;

-        так,   розрахований бюджет маркетингу, відповідає поставленим цілям.

 

3.Оцінка структури управліннямаркетингом

 

а) структури:

-        статус посадовця, який відповідає замаркетинг в компанія ООО «Епіцентр К», належним чином відповідає висоті йогорівня, для задоволення потреб споживачів;

-        укомпанії ООО «Епіцентр К», лінійний персонал забезпечує безпосереднєкерівництво виробництвом, функціональний же персонал допомагає лінійномукерівництву виконувати функції управління своїм підрозділом (відділом маркетингу),при цьому між лінійними керівниками та посадовими особами апарату

оптимальнорозподілєні види маркетингової роботи.

б) ефективність роботи:

-        так, взаємодія між відділом збуту компанії та службою дослідження ринку налагоджена;

-        звичайно, службами маркетингувимагається додаткове стимулювання для навчання, проведення тренінгів,семінарів та інше.

в) взаєминислужб :

-        увзаєминах між службою дослідження ринку і виробничими, інженерними, фінансовимита бухгалтерськими відділами, серйозних проблем не існує.

 

4.Аудит основних систем маркетингу

 

а) інформаційнісистеми:

-        інформація, про стан ринку поступає дуже оперативно;

-        так, для ухвалення рішень, керівники усіх рівнів управління, використовують потрібні результати маркетингових досліджень;

-        так, застосовує, прогресивний підход моделювання і прогнозування системи

дослідженняринку, створений на основі найсучасніших наукових досягнень і передовихінформаційних технологій і є ефективним і зручним інструментом моделюванняринкової ситуації і створення сценаріїв розвитку подій у різних економічнихумовах: виявлення ключових тенденцій і пошук закономірностей розвиткуекономічних систем; сценарне прогнозування можливих наслідків прийняттяуправлінських рішень або зміни зовнішніх умов; пошук оптимальних керуючихпараметрів економічної системи при заданих обмеженнях.

б) системи планування :

-        100% точність прогнозуваннязбуту;

-        так,інтегрований план маркетингу в компанії складається;

-        цілі планумаркетингу мають чітке кількісне вираження.

в) системи контролю :

-        чіткий регламентдля процедури періодичного контролю і складання звітів про виконання заходівплану маркетингу існує;

-        маркетинговідослідження в компаніїООО «Епіцентр К», проводятьсяпостійно;

-        так, бюджет маркетингу на періодичній основі, оцінюють по ефективності його окремих статей, та витратам на окремі заходи плану маркетингу.

г) розробка новихпродуктів :

-        компанія    ООО «Епіцентр К» організована так, щоб збирати,генерувати, підтримувати і реалізовувати нові ідеї і розробки;

-        так, проведення серйозної аналітичної і підготовчої роботи, неодмінно потрібно для прийняття рішення про інвестиції в нові продукти;

-        в достатній мірі, перед початкоммасового виробництва виробів, вкомпанії ООО«Епіцентр К», приділяєтьсяувага тестуваннюяк продукту так і ринку.

 

5. Оцінкаефективності бюджету маркетингу

 

а) прибуток:

-        прибуток компанії розрізняється по обсягам продаж у регіонах збуту, видах виробів і послуг та каналах збуту;

-        компанія ООО «Епіцентр К», тільки розширюєсвій бізнес, про що свідчать 26 маркетів які відкрито по Україні;

-        урезультаті проведених досліджень вибираються найбільш ефективні співвідношення«витрати-ціни» (внутрішні умови, витрати виробництва) і «ціна-прибуток»(зовнішні умови), співвідношення цін, який би давав можливість одержаннянайбільшого прибутку при найменших витратах (мінімізація витрат та максимізаціявигоди).

б) витрати:

-        в компанії ООО «Епіцентр К», окремі види маркетингової роботи не дуже дорогі.

Які кроки по скороченнювитрат можуть бути зроблені? Коли їх слід здійснити?

 

6. Оцінкарезультативності маркетингових досліджень

 

а) продукт:

-        змінити асортиментпропонованих послуг, зробити його більш відповідним новим запитам і скоротилисяфінансові можливостями потенційних замовників;

-        відповідає;

-        данимпитанням відповідні посадовці, які слідкують за реалізацією товару;

-        товари будівельнихгіпермаркетів по Україні не дуже відрізняються, тому компанія ООО «Епіцентр К», пропонує більшийвибір супроводжуючих послуг, чим завоювала неодмінно краще відношення ніж конкуренти;

-        самий важливий параметр, заяким необхідно удосконалитипродукти це якість.

б) ціна:

-        ціль в ціновій політицікомпанії – отримання максимального прибутку з кожної угоди, а визначають ціни за мониторингом інших гіпермаркетів;

-        ціни на наші продуктизалежать від витратвиробництво;

-        так, ціна і цінність нашого продуктувідповідає в очах наших покупців;

-        керівництво компанії знає всепро цінову еластичністьпопиту.

-        нашацінова політика, відповідає інтересам дистриб'юторів, дилерів, інших збутовихпосередників в повній мірі


в) канали збуту :

-        ціль стратегії компанії в області збутової мережі, охопити весь ринок;

-        різні збутовіпосередники, діють дуже ефективно, це видно по результатам продажів.

г) просування продукту:

-        ціль реклами наших продуктів,це розширення каналів збуту і збільшення обсягів продажу;

-        реклама фінансується в залежності віднеобхідності;

-        бюджет реклами визначається за розрахунками витрат на окремі етапи виробництва, в залежностівід різновиду реклами;

-        що ваші споживачідумають про вашу рекламу?

-        засоби масової інформації, для розміщення нашої реклами, вибрані правильно, це радіо, телебачення, змі та ін.;

-        заголовки рекламних повідомлень є вдалими«День від дня, низька ціна»;

-        добре,www.epicentrk.com.ua ;

-        витрати напросування продукту на ринку, тарозвиток зв'язків з громадськістю є достатнім;

-        так,служба по зв'язках з громадськістю, нашої компанії, володіє достатнім творчимпотенціалом і винахідливістю для поліпшення і вдосконалення роботи компанії.

макросередовищемікросередовище аудит маркетинг

еще рефераты
Еще работы по маркетингу