Реферат: Порівняльна характеристика асортименту холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

ЗМІСТ

Вступ

1. Стан асортименту холодильників на ринку України

2. Класифікація холодильників вітчизняного тазакордонного виробництва

3. Аналіз асортименту холодильників у магазині«Тритон»

4. Порівняльна характеристика асортиментухолодильників різних виробників

5. Удосконалення асортименту холодильників у магазині«Тритон»

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

торгівляхолодильник асортимент магазин

Загальний кризовий станекономіки України позначився на розвитку споживчого ринку та призвів дозначного скорочення виробництва і споживання. В сучасних умовах досягненняефективної збалансованості кон’юнктури споживчого ринкуобмежується незадовільними умовами формування попиту та пропозиції. Такаситуація склалася в наслідок зниження до мінімуму соціальних гарантійжиттєдіяльності населення, яке стримує рух реінвестицій у виробництво товарівнародного вжитку та зумовлює скорочення матеріальної бази відтворенняпідприємств, за рахунок незадовільних умов формування пропозиції в зв’язку знизькою ефективністю використання ресурсів в національномувиробництві та обтяжливим податковим навантаженням.

Ринокхолодильників зі своїми стабільними цінами та обсягами продажів, що плавно, алевпевнено зростають, забезпечує підприємцям цілком прийнятний рівень прибутку.Причина — в особливостях самого товару, що визнаний у побуті апаратом №1. Йогопридбання є абсолютним пріоритетом щодо будь-якої іншої домашньої техніки таелектроніки.

Попит нахолодильники, на відміну від решти побутової техніки, досить стабільний, інавіть попри низьку платоспроможність покупці вимушені витрачати гроші на новийапарат. Якщо холодильник уже не тримає в камерах необхідної температури, токошти на його купівлю, зазвичай, знаходяться, навіть якщо родині доводитьсявідмовитися від поїздки на відпочинок, а то й залізти в борги. Одне слово,холодильник, що давно перейшов до розряду предметів першої необхідності, в часиекономічної скрути набув ще й додаткового статусу важливого сімейногопомічника, дозволяючи довго зберігати запас харчів. Тому, попри економічнінегаразди в країні, ринок побутових холодильників розвивається стабільно і маєнеабиякі перспективи.

Фахівці в одинголос стверджують: холодильні машини — найпопулярніша продукція на вітчизняномуринку побутової техніки. Навіть пральні машини приблизно в півтора разипоступаються холодильникам за обсягами продажів. Наразі майже половина всієї«білої» техніки, що її реалізують в Україні, припадає на холодильніагрегати. Втім, зростаюча зацікавленість українців сучасною, але дорогоюімпортною технікою значно охолола за час фінансової кризи. Навіть добрерозкручені марки, за найобережнішими оцінками, втратили понад 20% обсягупродажів. Натомість вітчизняні виробники холодильників, чи не єдиною перевагоюяких є більш-менш «доступна» ціна, отримали слабеньку надіюзачепитися на перспективному ринку.

Мета роботипровести дослідження асортименту та споживчих властивостей холодильників вітчизняногота закордонного виробництва.

Відповідносформульованій меті курсової роботи передбачається виконання наступних завдань:

1) проаналізуватистан виробництва торгівлі та споживання холодильників;

2) провестикласифікацію асортименту та споживчих властивостей холодильників;

3)охарактеризувати магазин «Тритон» та його асортимент холодильної техніки.

Об’єктомдослідження є асортимент холодильників вітчизняного та закордонноговиробництва.

Предметомдослідження є проведення споживчих властивостей холодильників в магазині«Тритон».

Інформаційну базудослідження становлять положення товарознавчої теорії, публікації вітчизнянихта зарубіжних вчених, законодавчі акти України та відомості магазину «Тритон».

Структура роботискладається із вступу, п'яти розділів, джерел.


1. СТАНАСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Україна за часів Союзу була потужним виробником холодильників(Донбас). У 1990 році понад 20 підприємств продукували близько 800 тис.агрегатів. Згодом налагодили випуск холодильників «Днепр», «Норд».

Але загальна економічна криза в країні не дозволила вчасномодернізувати вітчизняне виробництво, та й щойно запроваджені закордоннітехнології теж були вже не першої «свіжості». Крім того, в магазинахз'явилися сучасні холодильні агрегати з Італії, Швеції, Німеччини, ПівденноїКореї тощо. Внаслідок цього випуск вітчизняних машин активаторного типузнизився до 147 тис. Натомість пропозиція імпортної техніки за останні 5 роківзросла у 8 разів. За відсутності потужного вітчизняного виробника закордоннапродукція почала опановувати широкі простори ринку. Імпортери знають, що зі 100українських сімей 19 взагалі не мають жодної холодильної техніки, а 70користуються холодильниками, вік яких перевищує 6 років (табл. 1.1). Єдине, щостримує безмежний збут (потенційними покупцями вважають 13 млн сімей), — горезвісна низька купівельна спроможність населення[13, с.131-137].

Таблиця 1.1

Кількість холодильників, що припадаєна 100 домогосподарств (в середньому по Україні)

Загальна кількість агрегатів У тому числі зі строком служби: до 5 років від 6 до 10 років від 11 до 15 років від 16 до 20 років понад 20 років 81 10 30 25 11 5

Сьогодні ринок холодильників достатньо широкий, вони можутьзадовольнити різні потреби споживачів. Всі холодильники можна об'єднати зафункціональними ознаками, габаритами, дизайном. Немаловажливим фактором єцінова група, яка визначається функціональними можливостями і престижністювиробника. Поділ холодильників за ціновою групою досить умовний, так як один іто й же виробник змушений виготовляти як дешеві, так і дорогі холодильники [1,с.33-43].

До низькоцінової групи відносяться всі холодильникивітчизняного виробництва, а також країн співдружності. Більш дорогі машиниіталійських фірм Ardo, Candi, частина моделей Indesit, a також турецької фірмиВеко.

До середньоцінової групи можна віднести: італійські маркиZanusi, Ariston, словенську Gorenja, корейські LG, Samsung, американськуWhirlpool, французьку Brand, німецьку Kaiser.

Наступну цінову групу складають німецька Bosch, шведськаElectrolux, англійська Hoower.

До високоцінової групи можна віднести також німецькі Simens,AEG, шведському Asko, французькому Miele.

Чи не головноюособливістю вітчизняного ринку холодильників, яка спричиняє вирішальний впливна кон'юнктуру, є присутність на ньому потужного вітчизняного виробника – АТ «Норд».За даними маркетологів представництва «Норду» в Києві, всі інші підприємства,що за радянських часів продукували українські холодильники, з тих чи іншихпричин ринок майже полишили[2, с.58-59].

На відміну відрешти „українців”, донецький „Норд” зумів не тільки втриматися на ринку, але йзайняв у ньому надійну, і то немаленьку (50% загальних продажів) нішу. Врезультаті такого успішного стримування натиску імпортної техніки ринок чіткорозділився на дві частини, що значно відрізняються за ціновими показниками ітому живуть окремим життям.

Ринокхолодильників в Україні в 2009 році виріс на 30,1% в порівнянні з аналогічнимперіодом 2008 року — до 13630 млн грн, повідомила компанія GFK Ukraine зпосиланням на результати панелі дослідження Retail and Technology.

«Ринокхолодильників продемонстрував надзвичайно позитивну динаміку в 2009 році: упорівнянні з періодом минулого року — обсяг продажів виріс на 40%. Збільшенняпродажів спостерігалося у всіх сегментах ринку, зростання кожного сегментаперевищив 20%», — йдеться в повідомленні. При цьому компанія уточнює, щообсяг ринку в другому кварталі склав 6,45 млн грн.

Найбільшезростання у сегменті виробника Ardo — продажі зросли на 77%, до 333 тис. грнза квартал, зростання за півріччя склав 69,2% — до 634 тис. грн. «Цейрезультат став можливим завдяки поєднанню переваг покупців і помірною середньоїціни на виріб.», — відзначають аналітики GFK Ukraine.

Продажі техніки холодильникыв Bosh за підсумками другого кварталу зрослина 63,3% — до 84 тисячі грн, в першу чергу за рахунок росту моделей KUR 15A50. При цьому за підсумками першого півріччя сегмент показав зростання на65,2% — до 31 тис. грн. Аналітики відзначають практично 50%-ве зростанняпродажів моделейKUR 15A50 за підсумками другого кварталу — до 12 тис. грн і майже чотириразовезростання продажів KUL 15A50.

Сегмент техніки Bеко за квітень-червень зріс майже на 50%- до 332 тис. грн, а за підсумками півріччя — на 48%, до 301 тис. грн.«Веко залишилися однією з найбільших груп товарів на ринку побутовоїтехніки та електроніки Україні, їх продажі зросли на 66%. Частка холодильників у загальному обсязі продажів секторатакож виросла до 61%», — відзначають в компанії.

Продажі Whirlpool техніки за підсумкамидругого кварталу зросли на 28,5% — до 17 тис. грн. У той же час зростання за підсумками півріччя склав всього 8,1% — до 27 тис. грн за рахунок падіння в першому кварталі. «Лідирували затемпами зростання моделі ARG 585/3 та ARG 928/3,на які припадає 6% від обороту сектора: обсяг продажів такої техніки значнозбільшився — на 126%», — повідомляють у GFK, пояснюючи таке зростання«рішенням українських споживачів додати до холодильника спеціалізованийпристрій електронної пам'яті».

Продажі моделей Атлантхолодильників в квітні-червні зростали темпами — на 27,4%, до 461 тис. грн, прицьому за підсумками півріччя продажі виросли на 23% — до 1,04 млн. грн. «Уцілому в цьому секторі зафіксовано дві основні тенденції. По-перше, збільшеннядорогих цінових сегментів. Цей тренд спостерігався в найбільшій групі товарів –ХМ 5010 (29% від обсягу сектора), де зростання на 24% багато в чому обумовленийпотужними і технологічно просунутими моделями. Другий тренд, який варто відзначити, — це МХМ 2826, депродажі малих моделей дозволили досягти зростання на 39%, МХМ 2835 — збільшення продажів на 31%,», — говориться в дослідженні.

За прогнозами GFKUkraine, ринок холодильників буде найбільш стабільним в наступні місяці.

При цьому в GFKUkraine відзначають, що єдиними товарними групами, які показали зниження вквітні-червні, стали виробники Днепр (падіння продажів на 33%), Норд (падінняна 21%), Binatone (падіння на 13%) і MPM (падіння на 35%).

У поточнихекономічних умовах ринок в цілому і кожен окремий сектор, швидше за все, будутьпродовжувати відновлювати обсяги продажів у другому півріччі з темпамизростання понад 10%. GFK Ukraine — українська дослідницька компанія, що вивчаєринки в Україні, Молдові та Білорусі. Компанія входить у міжнароднудослідницьку мережу GFK Group — четверту за розмірами дослідницьку групу усвіті.

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

По своєму призначенню холодильні прилади підрозділяються на холодильники,морозильники і холодильники-морозильники.

За способом здобуття холоду — на компресійних, абсорбцію ітермоелектричні.

По числу камер — на однокамерних, двокамерних, трьохкамерних ібагатокамерних.

За способом установки — на підлогових типу шафа, підлогових типу стіл,вбудовані настіні, блокові вбудовані.

По здатності працювати при максимальних температурах довкілля холодильніприлади підрозділяються на наступні класи:

Клас А (холодильники): SN, N — не вище 32 °С; STне вище 38 °С; Т — не вище 43 °С.

Клас Б (морозильники і холодильники-морозильники): N — не вище 32 °С; Т — не вище 43 °С.

За характеристиками визначаються у відповідності до законодавства Україниза формулами та коефіцієнтами зазначеними у додатках А- В.

Позначення на дверцях морозильної камери (МК) є поєднанням одній великійі трьох малих зірочок. Двокамерні холодильники, як правило, маркірують чотирмазірочками, що вказує можливість заморожування в них продуктів завдяки чомузберігається їх клітинна структура[8, с.101].

Залежно від виконуваних функцій холодильні прилади підрозділяються нагрупи складності (Табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Групи складності холодильників залежно від виконуваних функцій

Виконувана фукнкція Група складності і наявнісмть виконуваної функції 1 2 3 4 5 Зберігання охолоджених продуктів + + + + + +

Зберігання заморожених продуктів при температурі:

мінус 6 °С

мінус 12 °С

мінус 18 °С

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

Заморожування продуктів - - - - - Розморожування продуктів спеціальним засобом + - - - - - Автоматичне відтаювання випарника холодильної камери (при його наявності) + + + - - + Автоматичне або напівавтоматичне відтаювання випарника - - - + - - Відтаювання випарника вручну - - - - + - Сівітлова сигналізація режимів роботи + + - - - - Звукова сигналізація про порушення правил експлуатації + - - - - -

Зарубіжніхолодильники підрозділяються на три класи комфортності: функціональнийклас; комфорт-клас; преміум-клас.

Функціональний клас відповідає найбільш важливим функціональним вимогамдо умов зберігання продуктів і економічності холодильника в експлуатації приоптимальному поєднанні ціни і якості.

Холодильники комфорт-класу окрім основних функцій мають додаткові, такі,що підвищують комфортність і зручності експлуатації.

Холодильники преміум-клас мають найбільший вибір функцій і елементівкомфортності

Для того, щоб при покупці можна було порівняти, характеристики витратиелектроенергії, в європейських країнах вся холодильна і морозильна техніказабезпечується так званою «євро-наклейкою», що свідчить про споживану енергію.Прилади всіх виробників розділені на «класи енергоспоживання» за пятибалльной шкалою від А до G:

— економічні моделі (колір наклейок на корпусі від темно-зеленого дожовто-зеленого) — А, В і З;

— проміжний клас (жовта наклейка) — D;

— моделі з високою витратою електроенергії (колір наклейок відпомаранчевого до червоного) — Е, F і G.

Енергоспоживання домашніх холодильників складає близько 24 % загальногоенергоспоживання домашніх електричних апаратів, рівно стільки складаютьенерговитрати на освітлення. У зв'язку з цим можна передбачити в майбутньомузбільшення виробництва досконаліших з точки зору енерговитрат апаратів приодночасному зменшенні ринкової долі малоефективної продукції.

Побутові холодильники по варіантах виконання можна класифікувати як:

-   універсальний однокамерний варіант, класичний;

-   морозильна камера;

-   однокамерний холодильник без низькотемпературного відділення;

-   двокамерний (багатокамерний) холодильник;

-   холодильник без інею (No Frost) [5, с.59-62].

Універсальний однокамерний варіант(він же звичайний, класичний).Холодильники цього класу виконані за найпростішою схемою з одним випарником, щоодночасно виконує роль низькотемпературного відділення, це те, що прийнятоназивати морозилкою. Призначений для зберігання невеликої кількості продуктівпри низьких температурах, і зберігання інших продуктів при температурахблизьких до 0°С. У всьому холодильникумаксимально низька температура у випарнику, служить випарник для зберіганнязаморожених продуктів. Охолоджування останньої частини об'єму холодильникапоходить від випарника за рахунок природної конвекції повітря усерединіробочого простору холодильника під ним. Температурний режим підтримуєтьсятерморегулятором, який періодично досягши заданої температури розмикаєелектричний ланцюг, зупиняє роботу мотор-компресора, як тільки температурапідвищується терморегулятор, включає мотор-компресор, замикаючи ланцюг, і циклповторюється. Налаштування терморегулятора таке, що б підтримувати температурув морозильному відділенні в діапазоні від — 12°С до -18°С. Площа поверхні випарникав порівнянні із загальним об'ємом холодильника мала, це не дає можливостіохолодити весь об'єм до небажаних температур при яких продукти в холодильномувідділенні стали б перемерзати.

Морозильна камера. По своєму пристрою нагадує універсальний однокамернийваріант, виконана так само з одним випарником з тією лише різницею, що випарникзаймає весь робочий об'єм камери, площа поверхні досить велика по відношенню дооб'єму, що дозволяє ефективно охолоджувати весь простір. Налаштуваннятерморегулятора виконане таким чином, що б забезпечувати робочу температуру вдіапазоні від -18°С до — 24°С. Призначена для тривалогозберігання досить великої кількості продуктів при низьких температурах.

Однокамерний холодильник без низькотемпературного відділення. Виконаний за простою схемою,з одним випарником, розташованим як правило вертикально уздовж задньоївнутрішньої стінки холодильника. Призначений для зберігання продуктів вдіапазоні температур від 0°С до +10°С. У конструкціїприсутній нагрівальний елемент закріплений на випарнику, призначення якоговидаляти іній, що утворюється в період робочого циклу мотор-компресора. Процес відтаювання відбувається кожного разу, колитерморегулятор відключає мотор-компресор при охолоджуванні випарника до заданоїтемператури. Налаштування терморегулятора виконане таким чином, що відключеннявідбувається, як і у всіх холодильників досягши заданої температури, авключення, після того, як відтає весь іній з поверхні випарника. Постійнанаявність крапель, що циклічно повторюється, на поверхні такого випарника,пояснює його назва — випарник типа, що «плаче». По своїй конструкції такийхолодильник є половиною двокамерного холодильника позбавленогонизькотемпературного відділення.

Двокамерний (багатокамерний) холодильник.У звичайному варіанті виконання єхолодильником з послідовно сполученими випарниками, з одним компресором,зібраних разом в єдиному корпусі, але встановлювані в різні відсіки (камери).Той випарник, що охолоджується в першу чергу встановлюється в низько температурневідділення. Випарник охолоджуваний в другу чергу встановлюється впозитивно-температурне відділення. Відтаювання випарника впозитивно-температурному відділенні відбувається автоматично. Існують протеваріанти компоновки в єдиному корпусі двох (декілька) незалежних системохолоджування що мають в своїй схемі по окремому випарнику на кожну камеру,роботу яких забезпечує відповідна кількість компресорів.

Також існують схеми компоновки «два в одному», коли є можливістьз'єднати, або навпаки розділити, корпус морозильної камери і холодильника.

Холодильник без інею (No Frost). По своїй конструкції може бути якоднокамерним так і багатокамерним, або ж це може бути просто морозильна камерасистеми No Frost. У конструкції такої системизастосовується високоефективний ребристий випарник, вентилятор, таймер інагрівальний елемент. Вживаний ребристий випарник в парі з вентиляторомзабезпечує достатнє охолоджування всього об'єму холодильника. Таймер забезпечуєперіодичне включення холодильника в режим відтаювання через певні проміжкичасу. Нагрівальний елемент підвищеної потужності в режимі відтайки, досить швидкий видаляє ту кількістьінею яке скупчується на випарнику за час роботи холодильника в робочому режимі.Таким чином холодильник і працює в режимі, що циклічно повторюється, щопозбавляє користувача від необхідності розморожувати його в ручну[5, с.59-62].

3. АНАЛІЗАСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ У МАГАЗИНІ «ТРИТОН»

Метою магазину «Тритон» є здобуття стабільного високого прибутку.

Структура управління магазину «Тритон» представлена на рисунку 3.1.


/>


Рис. 3.1. Структура управління магазином «Тритон»

Керівництво поточною діяльністю магазину здійснюється завідуючим, якийздійснює весь комплекс заходів по забезпеченню раціонального і нормальногофункціонування магазину.

Основне завдання товарознавців — своєчасно оформити замовлення на товар ізабезпечити його доставку в магазин. Завдання продавців-касирів — ввічливе іякісне обслуговування покупців, правильне здійснення розрахунково-касовихоперацій.

Розглянемо економічні показники діяльності магазина «Тритон» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Показники економічної діяльності магазина «Тритон» в 2008-2009 рр.

Показники Роки Відхилен. 2009 р.від 2008р.(+/-)

2009 р.в

% до 2008р.

2008 2009 Товарообіг, тис. грн. 5705,3 5765,1 59,8 1,01 Сума витрат обороту, тис. грн. 4278,9 4346,9 67,9 1,02 Рівень суми витрат обігу, % 75,0 75,4 0,4 1,01 Валовий дохід, тис. грн. 1626,0 1718,0 92,0 1,06 Рівень суми валового доходу, % 28,5 29,8 1,3 1,05 Прибуток тис. грн. 199,7 190,2 -9,4 0,95 Рентабельність, % 3,5 3,3 -0,2 0,94 Торгівельна надбавка середньо-фактична, % 25,0 25,0 0,0 1,00

Об'єм роздрібного продажу, або товарообіг магазина «Тритон» в 2008 роцісклав 5705,3 тис. грн. У 2009 році спостерігається його деяке збільшення до5765,1 тисяч грн. (на 1% до рівня 2008 року.)

Витрати на закупівлю товарів є найвагомішими і складають 75% відтоварообігу в 2008 році і 75,4% в 2009 році. Загальні витрати також змінюютьсяу бік збільшення, але трохи — всього на 0,8%. При цьому доля витрат залишаєтьсяпрактично незмінної за рахунок скорочення частки відрахувань до ремонтногофонду, а також витрат на перевезення із-за схеми доставки товарів[10, с.21-24].

Перейдемо безпосередньо до розгляду холодильників магазину «Тритон», щореалізовуються. Слід відразу відзначити, що асортимент холодильників в магазиніє не досить широкий, але має стійкий попит споживачів (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Асортимент холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

Виготівник Маркування Ardo IMP 16 SA, IMP 15 SA. Ariston BD 2421 НА, BSZ 882147, BD 2930 V, BCB 172137, BCB 182137, BD 293 V НА, BCB 183337 V C, BCB 333 AVEI, BCB 183337 FF, BCB 333 AVEI FF, BCZ M 400 IX. Bosch KUR 15A50, KUL 15A50, KIR 20A51, KIL 24A51, KIV 38 X 01, KIS 38A51. Gorenje RKI 41295, RKI 55295, NRKI 55288, RKI-ORA-S. Indesit IN CH 310 AA VEI. NORD ДХ-239-7-010, НОРД ДХ-271-010, НОРД ДХ-403-010. Whirlpool ARG 585/3, ARG 928/3, ART 471/4, ART 483/4, ART 496 NFV. Zanussi ZUS 6140, ZBA 3154, ZBA 3224, ZBB 3294, ZBB 7297, ZBB 6286. Атлант ХМ 4007, ХМ 4214, ХМ 4014, ХМ 6020, ХМ 6019, ХМ 6022, ХМ 6021, ХМ 6024, ХМ 6023, ХМ 6025, ХМ 6026, ХМ 5010, ХМ 5011, ХМ 5012, ХМ 5013, ХМ 5014, ХМ 5015, МХМ 268, МХМ 2706, МХМ 2712, МХМ 2808, МХМ 2835, МХМ 2826. Днепр 212, 221, 229Д, ДХ-212Е, 442Д, 416-7-010, ДХ442.

Таблиця 3.3.

Структура асортименту холодильників що реалізовуються в магазині «Тритон»в 2009 р.

№ п/п Виготівник Об'єм продаж, (тис. грн) Кількість ,% 1. Атлант 126,20 32,73 2. NORD 80,56 20,89 3. Ariston 76,5 19,84 4. Днепр 56,80 14,74 5. Інші види 45,50 11,80 Всього 385,56 100

Таблиця 3.4.

Структура асортименту холодильників за окремими показниками, щореалізовуються в магазині «Тритон» в 2009 р.

№ п/п Ознаки Объем продаж, (тис. грн) Кількість ,% 1. Двохкамерні 35,20 61,97 2. Двох-компресорні 16,56 29,15 3. З малим об'ємом 5,04 8,87 Всього 56,80 100

На підставі структури асортименту холодильників, що реалізовуються вмагазині «Тритон» в 2009 р. видно, що більший попитзаймають двохкамерні холодильники – 61,97 %.

 

4. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКААСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

У магазині«Тритон» асортимент холодильної побутової техніки досягає великогорізноманіття, які за своїми модельними та функціональними характеристикамимають різні ознаки:

— габаритнірозміри;

— вага;

— витратаелектричної енергії за добу;

— потужністьзаморожування, кг/доба;

— споживнапотужність, Вт;

— об'єм, (л);

— кількістькомпресорів;

— матеріал полицьта їх кількість;

— рівень шуму;

— гарантія.

Здійснимодетальне порівняння за основними ознаками кожного з модельних рядів (Табл. 4.1.– 4.10.)

Таблиця 4.1.

Характеристикамодельного ряду холодильника Ardo в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Ardo Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) IMP 16 SA 81.7x59.5x54.8 147 А 1 3 IMP 15 SA 86,7*59,5*54,8 120 А 1 3

Таблиця 4.2.

Характеристикамодельного ряду холодильника Ariston в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Ariston Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) BD 2421 НА 144.6x54.0x55.0 230 В 1 3 BSZ 882147 81*58*54 116 В 1 1 BD 2930 V 54.3x55x164.4 215 В 1 3 BCB 172137 178*54*55 206 А 1 3 BCB 182137 186*54*55 220 А 1 3 BD 293 V НА - 370 В 1 3 BCB 183337 V C 186*54*55 272 А 1 1 BCB 333 AVEI 185*54*55 220 А 1+електроклапан 3 BCB 183337 FF 178*54*55 206 А 1 3 BCB 333 AVEI FF 186,3*54*55 223 А 1 3

 

Таблиця 4.3.

Характеристикамодельного ряду холодильника Bosh в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Bosh Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) KUR 15A50 82*59*54 141 А 1 1 KUL 15A50 82*59*54 128 А 1 1 KIR 20A51 102*54*54 184 А+ 1 1 KIL 24A51 122*54*54 206 А 1 1 KIV 38 X 01 177*54*54 219 А 1 2 KIS 38A51 177*54*54 285 А+ 1 3

 

Таблиця 4.4.

Характеристикамодельного ряду холодильника Gorenje в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Gorenje Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) RKI 41295 178*55*55 284 А 1 3 RKI 55295 183*58*65 221 А 1 2 NRKI 55288 178*56*55 266 А 1 2 RKI-ORA-S 178*56*55 270 А+ 1 1

 


Таблиця 4.5.

Характеристикамодельного ряду холодильника Indesit в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Indesit Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) IN CH 310 AA VEI 177*55*54 264 А 1 3

 

Таблиця 4.6.

Характеристикамодельного ряду холодильника Nord в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Nord Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) ДХ-239-7-010 174*57*51 300 А 1 3 ДХ-271-010 141*57*61 256 А 1 3 ДХ-403-010 85*50*52 111 А 1 3

 

Таблиця 4.7.

Характеристикамодельного ряду холодильника Whirpool в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Whirpool Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) ARG 585/3 82*59*54 148 А 1 1 ARG 928/3 122*54*54 202 А 1 1 ART 471/4 177*54*54 263 В 1 1 ART 483/4 122*54*54 202 В 1 1 ART 496 NFV 178*54*54 280 А 2 1

 


Таблиця 4.8.

Характеристикамодельного ряду холодильника Zanussi в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Zanussi Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) ZUS 6140 82*60*54 133 А 1 1 ZBA 3154 174*57*51 300 А 1 3 ZBA 3224 177*54*54 219 А 1 2 ZBB 3294 177*54*54 263 В 1 1 ZBB 7297 102*54*54 184 А+ 1 1 ZBB 6286 185*54*55 220 А 1+електроклапан 3

 

Таблиця 4.9.

Характеристикамодельного ряду холодильника Atlant в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Atlant Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) ХМ 4007 82*59*54 141 А 1 1 ХМ 4214 82*59*54 128 А 1 1 ХМ 4014 102*54*54 184 А+ 1 1 ХМ 6020 122*54*54 206 А 1 1 ХМ 6019 177*54*54 219 А 1 2 ХМ 6022 177*54*54 285 А+ 1 3 ХМ 6021 122*54*54 206 А 1 1 ХМ 6024 177*54*54 219 А 1 2 ХМ 6023 177*54*54 285 А+ 1 3

Таблиця 4.10.

Характеристикамодельного ряду холодильника Dnepr в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Dnepr Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років) 212 82*59*54 148 А 1 3 221 122*54*54 202 А 1 3 229Д 177*54*54 263 А 1 3 ДХ-212Е 122*54*54 202 А 1 3 442Д 178*54*54 280 А 2 3 416-7-010 177*54*54 219 А 1 2 ДХ442 177*54*54 285 А+ 1 3

 

Визначившихарактеристики холодильної техніки іноземного та вітчизняного виробництва, слідзазначити, що за опитуванням споживачів та експериментальними випробуваннямизаводів виготівників найкращими у використанні у відповідності до показників«функціональність – гарантія – якість» являються холодильники німецькоговиробника, та як не дивно, холодильники вітчизняного виробництва Норд, узв'язку із запровадженням в техніку новітніх технологій.

 

5. УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУХОЛОДИЛЬНИКІВ У МАГАЗИНІ «ТРИТОН»

Процес оптимізації товарного асортименту складається з введення новихвидів товарів, зняття деяких видів товарів з продажу, розширення асортиментуабо його звуження, надання переваги одному виду перед іншим.

Спираючись на реальну ситуацію зробимо спробу провести оптимізацію подеяким видам товарного асортименту.

В магазині «Тритон» холодильники реалізовується різних марок та моделей.Для того, щоб вияснити який вид даного товару користується перевагою успоживача, визначимо їх рейтинг за спеціальною шкалою (табл. 3.1 і табл… 3.2).

Позначимо холодильники з малим об'ємом літерою “М”, а з великим — літерою “В”.

Таблиця 5.1

Рейтингова шкала для товарів М і В

Основні фактори Рейтинг дуже добре “5“ достатньо добре “4” нормально “3” досить погано “2” дуже погано “1” 1 2 3 4 5 6

Обсяг продажі:

— товар М

— товар В

* *

Конкурентоспроможність:

— товар М

*

*

Конкурентоспроможність:

— товар В

*

“Ноу-Хау”

— товар М

— товар В

*

*

Матеріаломісткість:

— товар М

— товар В

* *

Додаткові переваги:

— товар М

— товар В

* *

Схожість з іншими товарами:

— товар М

— товар В

* *

Імідж:

— товар М

— товар В

*

*

Вимоги фінансування:

— товар М

— товар В

* *

Дані в таблиці 3.2 порівнюємо сукупний бал отриманий двома товарами,причому позиції “конкурентоспроможності”, “матеріаломісткості” і “додатковіпереваги” є вдвох важливішими для успіху товару, ніж “об’єкт продаж”, “схожістьз іншими товарами” і “імідж”, а позиції “Ноу-хау” і “вимоги фінансування”займають проміжне місце між двома групами.

Таблиця 5.2

Порівняння товарів М та В

Основні фактори Віднос-на су-марна “вага” Товар М В 5 4 3 2 1 Разом 5 4 3 2 1 Разом Об’єм продаж Х х 1 Х 3 Х 4 Конку-ренто-спро-можність Х х 2 Х 6 Х 6 “Ноу-хау” Х х 1.5 Х 1.5 Х 1.5 Матеріа-ломіст-кість Х х 2 Х 6 4 8 Додатко-ві пере-ваги Х х 2 Х 4 Х 8 Схожість з іншими товарами Х х 1 Х 4 Х 3 Імідж Х х 1 Х 4 Х 4 Вимоги фінансу-вання Х х 1.5 Х 6 Х 4.5 Разом 34.5 39 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Як бачимо рейтинг холодильників з великим об’ємом дещо вищий ніжхолодильників з малим об’ємом і тому, якщо постане питання про надання перевагиодному з цих товарів, то більше шансів залишитися в асортименті повинен матихолодильник з великим об’ємом.

В результаті проведених міроприємств по формуванню товарногоасортименту, в магазині «Тритон», товарні запаси планується зменшити на 20%.Підрахуємо показник ефективності маркетингу – кількість обертів товарнихзапасів на запланований рік, оберту за рік.

Запланована собівартість реалізованих виробів на 2011 рік:

/> (5.3.1)

Собівартість товарних запасів на початок року:

/> (5.3.2)

Запланована собівартість товарних запасів на кінець року:

/> (5.3.3)

Тоді визначаємо спочатку середню собівартість товарного запасу:

/> (5.3.4)

Кількість обертів товарних запасів у запланованому році:

/> (5.3.5)

Тоді як в базовому році (2010р.), при:


/> -собівартість реалізованої продукції;

/> -вартість товарних запасів.

/>

Отже, отримали зростання кількості оберту товарних запасів, що дастьзмогу зменшити оборотний фонд коштів.


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, відповіднодо сформульованої мети курсової роботи було виконано:

1) проаналізованостан виробництва торгівлі та споживання холодильників;

2) проведенокласифікацію асортименту та споживчих властивостей холодильників;

3) охарактеризованомагазин «Тритон» та його асортимент холодильної техніки.

Всі дані моделі холодильників призначені для зберігання продуктів уохолодженому і замороженому стані, приготування харчового льоду і охолоджуваннянапоїв в побуті.

Конструкція холодильників постійно удосконалюється, тому моделі, щорозглядаються в даній роботі мають відмінності в технічних характеристиках,дизайні і зручності використання.

На основі проведених досліджень та аналізів магазину «Тритон» можнаоцінити переваги та недоліки даного магазину.

Переваги:

— вся мережа магазинів знаходиться у найвигідніших територіях міста, щодає змогу збільшити кількість відвідувачів (потенційних споживачів), підвищитиплани товарообігу тощо;

— наявність розширеної сфери послуг, додаткових форм обслуговування, щонадаються магазином (продаж товарів в розстрочку, доставка товарів покупцю),вдосконаленої системи продажу товару по попереднім заявкам та замовленням;

— підприємства мережі мають службу, що займається вивченням попитунаселення;

— присутні рекламні заходи, в тому числі кіно- та радіо- реклама,створений свій рекламний відеоролик;

— гарантія низьких цін;

— надання кредитів найбільш розповсюдженими банками;

— здійснюється пошук нових клієнтів;

— підтримування контактів з наявними клієнтами, збирання інформації проконкурентів;

— укладання торгових угод;

— формування (або підтримування) сприятливого іміджу магазину;

— пошук нових посередників;

— демонстрування можливостей товару;

— підтримування інформованості споживачів щодо реклами товарів.

Недоліки:

— магазин не вичерпав всі резерви для більш ефективного використання торговельноїплощі;

— недостатньо раціонально використовується площа, що зайнята під торгівельнеобладнання;

— недостатньоефективно здійснюється планування часу роботи персоналу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Акулич М. Анализконкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями //Маркетинг №6, 2003. — с. 33-43.

2. Бондаренко С., Бокій В. Промеханізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства// Економіст №9, 2001.- с.58-59.

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теоріяі практика: навч. посібник — К.: — Вища школа, 2004 — с.128-130.

4. Герещак М.Г., Колот В.М.,Наливайко А.П. Економіка підприємства — К.: — КНЕУ, 2000 – с.190-195, 350-351.

5. Деревянко С. Лидеры бытовойтехники // Новый маркетинг №6, 2002. — с.59-62.

6. Ещенко В. Ф., Товароведениехозяйственых товаров: Учебник для товаровед, фак. торг. Вузов. В 2-х томах.Т.2.-М.: Экономика, 2004.-400с.

7. Жиряева Е.В., Товароведение. — СПб: Питер, 2002. — с.122-181.

8. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К.,Кушнір М.К., Орлова Н.Ю., Салашинський М.А. Теоретичні основи товарознавства:Навчальний посібник для студентів кооперативних вищих навчальних закладів. -К.:НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – с. 91-167.

9. Козлова В.А. и др. «Товароведениенепродовольственных товаров» «Справочник товароведа непродовольственныхтоваров» в 3 книгах. М. 2003– с. 91-167.

10. Ксенз Л. Холодный расчет //Компаньйон №4, 2006. — с. 21-24.

11. Лиорац М.А., Лежкин Е.Д.«Исследование непродовольственных товаров» 2008– с. 105-162.

12. Лісовенко М. Технологічний прорив«Норду» // Урядовий кур'єр № 130, 2003. — с. 19.

13. Макаренко О.В.Стан і перспективирозвитку ринку холодильників в Україні//Вісник КНТЕУ №6, 2006. — 131-137.

14. Милейко Я. Бытовые холодильники// Ukrainian Market Review №2, 2003. — с. 59-60.

15. Михайлов B.I. Товарознавствоелектропобутових товарів: підручник. — К.: ВІД КДТЕУ, 2009. — с 73-110.

16. Омельченко Е. Скоро вхолодильники будут встраиваться даже будильники// Потребитель «Бытовая техника»№8, 2003. — с.55-69.

17. Правила роздрібної торгівлінепродовольчими товарами: Наказ Мінекономіки та з питань європейськоїінтеграції України // затверджено від 11.04.2004 № 98. – с. 91-167.

18. Прилади холодильні електричніпобутові. Загальні технічні умови. ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95). — К.:Держстандарт України, 2004. — 35 с.

19. Сидоренко О.В. Товарознавчіскладові ринкознавства. Навч. Посіб. — К.: КНТЕУ, 2001 — с.25-31.

20. Смолін І.В, Лещук Н.М. Стратегіярозвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. — К.: — КДТЕУ, 2008 — с.37.

21. Ткаченко Н.Б. Маркетинговатоварна політика: навч.посіб. — К.: — КДТЕУ, 2000 – с. 32-57.

22. Товароведение. — К., 2009. — 158с.: ил., табл.

23. Товарознавство. Терміни тавизначення. ДСТУ 3993-2000, К.: Держстандарт України, 2001. — 17 с.

24. Шершньова З.Е, Оборська С.В.Стратегічне управління. К: КНЕУ – 2009 – с. 9-16.

25. Лепаев Д. А. Ремонт бытовых холодильников: Справочник. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1999 – с.1-7.

26. Лепаев Д. А. Бытовые электроприборы: Учебник для сред. проф.-техн.уч-щ. – М.: Легкая индустрия, 1999 – с. 9-67.

27. Єрмолін Н. П. Електричні машини малої потужності. – М.: „Вища школа” 1997 – с. 18-156.


Додаток А

Коефіцієнтиваги для різних типіввідділень холодильних приладів

 

Типи відділень Коефіцієнти ваги Xc Yc Відділення для охолодження продуктів 1,25 1,35 Відділення для зберігання свіжих продуктів 1,2 1,3 Відділення, температура повітря в якому дорівнює 0 град.C 1,15 1,25 Низькотемпературне відділення, не марковане зірочкою 1,15 1,25 Низькотемпературне відділення, марковане однією зірочкою (*) 1,12 1,2 Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**) 1,08 1,15 Низькотемпературне відділення, марковане трьома зірочками (***), та морозильне відділення, марковане чотирма зірочками (****) 1,05 1,1

 


Додаток Б

Формули  для визначення максимальнодозволеного рівня

споживанняелектроенергії (Emax) холодильними приладами

Категорія Найменування холодильного приладу

Формула для визначення Emax кВт x год/доба

1 Холодильник без низькотемпературного відділення (0,207 x Vпр + 218) /365 2 Холодильник з відділенням, температура повітря в якому становить +5 град.C та/або +12 град.C (0,207 x Vпр + 218) /365 3 Холодильник з низькотемпературним відділенням, не маркований зірочкою (0,207 x Vпр + 218) /365 4 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований однією зірочкою (*) (0,557 x Vпр + 166) /365 5 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований двома зірочками (**) (0,402 x Vпр + 219) /365 6 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований трьома зірочками (***) (0,573 x Vпр + 206) /365 7 Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****) (0,697 x Vпр + 272) /365 8 Морозильник-шафа (0,434 x Vпр + 262) /365 9 Морозильник-скриня (0,48 x Vпр + 195) /365

 


Додаток В

Формули для визначення максимальнодозволеного рівня

споживанняелектроенергії (Emax) холодильними приладами

з більше ніж двомадверима

Відділення з найнижчою температурою Категорія холодильного приладу

Формула для визначення Emax кВт x год/доба

> — 6 град.C 1 — 3 (0,207 x Vпр + 218) /365 <= — 6 град.C (*) 4 (0,557 x Vпр + 166) /365 <= — 12 град.C (**) 5 (0,402 x Vпр + 219) /365 <= — 18 град.C (***) 6 (0,573 x Vпр + 206) /365 <= — 18 град.C(****) 7 (0,697 x Vпр + 272) /365

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу