Реферат: Смакові товари: слабоалкогольні напої (пиво)

Державна митна служба України

Академія митної служби України


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни: „ Товарознавство в митній справіта УК ТНЗЕД ”

На тему: „ Смакові товари: слабоалкогольні напої”

Дніпропетровськ

2002


Порівняльна оцінка якості пива

До слабоалкогольних напоїв відноситься пиво, яке є продовольчимтоваром. Основні показники якості визначаються за 25-бальною системою, в якійзазначаються всі показники і властивості цього смакового товару.

Для цього необхідно одержати достовірний експериментальнийматеріал, який дає змогу робити висновок щодо дієвості заходів, вжитих пивоварноюпромисловістю з метою поліпшення якості пива.

Для оцінки якості пива необхідно вирішити такі завдання: .

1) у поданих зразках визначити вплив масової частки сухих речовин упочатковому суслі на органолептичні властивості пива;

2) на підставі досліджень за фізико-хімічними і органолептичнимипоказниками оцінити якість і виявити дефекти у пиві, яке вироблене різними підприємствами.

Для вірного результату подавати слід не менш ніж три зразки пива,яке вироблене різними підприємствами (бажано одного виду за кольором).

Зразки, подані на заняття, після випуску їх із підприємства зберігають переддослідженням в ідентичних умовах, передбачених ДСТУ 3888-99 «Пиво.Загальні технічні умови» (п. 8.3).

Для дослідження за фізико-хімічними показниками береться одинзразок пива, а для органолептичної оцінки — всі зразки, подані на заняття, і оцінюєїх за 25-баловою системою.

На підставі даних, що були отримані в процесі дегустаційної оцінкинеобхідно розрахувати середнє арифметичне значення дегустаційної оцінки в балахтого зразка пива, який був досліджений ним за фізико-хімічними показниками, ідат словесний висновок щодо його якості (відмінно, добре і т.д.).

якість пиво органолептичний


Визначення якості зразка пива

Найменування зразка пива Завод-виробник Фізико-хімічні показники Масова частка сухих речовин у початковому суслі, %, не менше, Масова частка спирту, %, не менше, Кислотність, см3 1 п. розчину гідроокису натрію на 100см3 пива Колір, см30,1 н йоду на 100 мл води

 

Якість зразків пива за органолептичними показниками

Показники якості пива Оцінка, балів Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Прозорість 3 1 1 0 (знімається з дегустації) Колір 3 2 1 Смак 5 4 3 2 Хмільова гіркота 5 4 3 2 Аромат 4 3 2 1 Ціноутворення 5 4 3 2 Висота піни, мм 40 ЗО 20 Менш ніж 20 Піностійкість, хв. 4 3 2 Менш ніж 2 Разом балів 22-25 19-21 13-18 1 2 і менше

Органолептична оцінка пива за 25-бальною системою

Показник якості Органолептична оцінка Оцінка, балів Примітка 1 2 3 4 Прозорість Прозоре, з блиском, без суспензій 3 (відмінна) Прозоре, без блиску, з поодинокими дрібними суспензіями (пилоподібними) 2 (добра) Слабка опалесценція 1 (задовільна) Дужа опалесценція, мутне Знімається з дегустації як нестандартне Колір Відповідає типу пива, знаходиться на мінімальному встановленому рівні для даного типу пива 3 (відмінний) Відповідає типу пива, знаходиться на середньому рівні 2 (добрий) Відповідає типу пива, знаходиться на максимально допустимому рівні для даного типу пива 1 (задовільний) Не відповідає типу пива, світліше або темніше встановленого стандартом рівня 0 (незадовільний) Аромат Відмінний, притаманний даному типу пива, чистий, свіжий, виразний 4 (відмінний) Гарний, притаманний типу пива, але не досить виразний 3 (добрий) Зі стороннім відтінком трохи сирого, фруктового, дуже виразного солодового тону 2 (задовільний) 3 виразними сторонніми тонами: фруктовий, кислуватий, дріжджовий, аромат молодого пива і т.п. 1 (задовільний) Смак Відмінний, повний, чистий без сторонніх присмаків, гармонічний, відповідний даному типу пива 5 (відмінний) Гарний, чистий, відповідний даному типу пива, але не дуже гармонічний 4 (добрий) Не дуже чистий, незрілий, присмак молодого пива, карамельний, порожній, слабковиразний 3 (задовільний) Порожній смак і сторонні присмаки — дріжджовий, фруктовий, гострий, кислуватий 2 (незадовільний) Хмільова гіркота Чисто хмільова, м'яка, злагоджена, відповідна типу пива 5 (відмінна) Чисто хмільова, не дуже злагоджена, трохи залишається, дещо грубувата 4 (добра) Хмільова, груба, залишається або слабка, не відповідає типу пива 3 (задовільна) Нехмільова, груба 2 (незадовільна) Піна і насиченість двоокисем Густа, компактна, стійка піна, яка добре прилипає, висотою не менш ніж 40 мм і стійкістю не менш ніж 4 хв. при сильному виділянні бульбашок газу 5 (відмінна) Компактна, стійка піна висо тою не менш ніж 30 мм і стійкістю не менш ніж 3 хв при слабкому і швидко зникаючому виділянні бульбашок газу 4 (добра) Піна висотою не менш ніж 20 мм і стійкістю не менш ніж 2 хв 3 (задовільна)

Органолептичну оцінку якості пива необхідно проводити за баловоюсистемою, встановленою окремо для світлих і темних сортів пива.

Під час органолептичної оцінки пива за 25-баловою системою показники якостісвітлого пива оцінюють за 25-баловою системою,  а результати заносять утаблиці.

Дані дегустаційної оцінки пива (сума балів) і відповідний словеснийвисновок (відмінно, добре і т.д.) заносять у загальну таблицю. Після цього данітаблиці розшифровують, складаючи в групи відповідним чином оцінки в балах (аіноді і словесні висновки), під час подальшого аналізу можна отримати доситьдостовірні дані з питань, передбачених завданням цієї роботи.

 

Порівняння за якістю пиво одноіменних сортів,які постачаютьсярізними підприємствами

У третю графу таблиці по кожному зразку пива заносять середні арифметичнізначення загальних дегустаційних оцінок.

П'яту графу заповнюють після обговорення питання щодо поміченихдефектів у порівнювальних сортозразках.

Порівняння за якістю пиваодноіменних сортів

Найменування сорту пива Найменування підприємства Загальна дегустаційна оцінка за 25-баловою системою, балів Відповідність вимогам стандарту за фізико-хімічними показниками (+,-) Помічені дефекти 1 2 3 4 5

Приупаковці пива використовують чотири вида тари: скляні пляшки ( як правило 0,5літра, іноді 0,3 літра), жерстяні баночки ( 0,3 і 0, 5 л.), пластикові пляшки 1,5 і 2-літрової ємності і кеги великої ємності.

Примаркуванні пива проставляється торгова марка, компанія-виробник ( пивоварнийзавод ), дата випуску, вміст алкоголю, тощо.

Пивоповинно бути добре запаковано і закрито, пластикові пляшки не повинні міститиподряпин, а скляні – дефектів скла.

Притранспортування пива в скляних пляшках необхідно дотримуватися безпекиповодження з такого роду тарою, а при транспортуванні пива у пластиковихпляшках особливої обережності при перевезенні не потрібно, їх лише не слід ставитибіля гострих і легкозаймистих предметів.


Література

 

1. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов.-М.:ИРПО.,2000

2. НиколаеваМ.А. Товарная експертиза.-М.: Деловая литература.,1998

3. Тищенко Є.В. Товарознавство продовольчих товарів.-К.: Київськийдержавний торгівельно-економічний університет.,2000

4. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/Под ред.А.Н. Невечерова, Т.И. Чалых.-М.: ИРПО.,2000

5. Якість та безпечність харчових продуктів / Укладач О.Л. Романенко-К.:Київський державний торгівельно-економічний університет.,1999

еще рефераты
Еще работы по маркетингу