Реферат: Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА


Тести

та тему:

«Маркетинговадіяльність та планування діяльності підприємства»

Підготував

студент 401-к групи

Попович Ігор

Чернівці

2010


1. Збирання, обробка та аналіз даних зметою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень – це

a. Розробка плану підприємства

b. Розробка плану збуту

c. Розробка товару

d. Маркетингове дослідження

2. Обсяг збуту продукції широкоговжитку планується на основі

a. Договору між підприємством тазамовниками

b. Маркетингового дослідженняринку та діяльності конкурентів

c. Рівня попиту на продукцію

d. Наявності на ринку товарівсубститутів

3. Ефективне маркетингове дослідженняскладається із такої кількості етапів

a. 6

b. 5

c. 4

d. 3

4. Прогнозування обсягів продажупроводять на основі

a. Договору між підприємством тазамовниками

b. Маркетингового дослідженняринку та діяльності конкурентів

c. Рівня попиту на продукцію

d. Наявності на ринку товарівсубститутів

5. Попит може визначатися на такихрівнях

a. 6-ти товарних, 5-титериторіальних і 3-х часових

b. 5-ти товарних, 6-титериторіальних та 4-х часових

c. 5-ти товарних, 5-титериторіальних та 3-х часових

d. 7-ми товарних, 4-хтериторіальних та 3-х часових

6. Загальна місткість ринку протягомпланового періоду (МР) включає

a. Кількість покупців товару

b. Середню кількість покупокодного покупця

c. Середню ціну товару

d. Усі відповіді правильні

7. Маркетингове дослідження не включає

a. Постановку завдання тавизначення цілей

b. Збір інформації

c. Надання результатів

d. Контроль

8. Визначення реальних цілей заобсягами збуту та способів їх досягнення з точки зору маркетингу – це

a. Стратегічний план підприємства

b. Кінцева мета проведеннямаркетингового дослідження

c. Місія підприємства

d. Результат діяльностімаркетолога підприємства

9. План збуту продукції промисловогопідприємства може враховувати

a. Державні замовлення

b. Контракти

c. Інші замовлення

d. Усі відповіді правильні

10. ЖЦТ складається з

a. 7-ми етапів

b. 6-ти етапів

c. 5-ти етапів

d. 4-х етапів

11. При визначенні попиту невизначається

a. Результати ринкових тестувань,що проводять з метою вивчення можливостей реалізації нового товару

b. Результати аналізу ринку заминулі роки

c. Точна кількість продукції, якабуде реалізована у майбутньому періоді

d. Загальна місткість ринкупротягом планового періоду.

12. Збір інформації, розробка товару тайого створення відбувається на такому етапі ЖЦТ

a. 0-му

b. 1-му

c. 2-му

d. 1-му та 2-му разом

13. До основних чинників при формуванніплану збуту не входять…

a. канали поширення

b. реклама

c. місце розміщення підприємства

d. упаковка

14. Ідентифікація цільового ринку є

a. Етапом створення маркетинговогодослідження

b. Етапом ЖЦТ

c. Етапом планування реклами

d. Всі відповіді вірні

продукція збут планування


15. При формуванні рекламного бюджетувикористовують такі підходи

a. Аналітичний

b. Синтезу

c. Неаналітичний

d. Аналізу

16. До неаналітичного підходу відносятьтакі методи

a. Конкурентного паритету

b. Що виходить з принципу

c. Метод фіксованого відсотка

d. Усі відповіді вірні

17. До аналітичного підходу не входитьтакий метод

a. Цільовий

b. Метод максимальних витрат

c. Метод моделі, що встановлюєзалежність величини рекламного бюджету від зміни частки ринку, яку маєорганізація

d. Усі методи входять доаналітичного підходу

18. Залишки нереалізованої продукціївключають

a. Запаси готової продукції

b. Сплачені товари відвантаженіспоживачам

c. Товари відвантажені споживачам,але несплачені ними

d. Залишки готової продукції зминулого періоду, але реалізовані в теперішньому

19. Залишки відвантаженої, аленеоплаченої на початок планового періоду продукції визначають за даними

a. На кінець планового періоду

b. На кінець звітного періоду

c. На початок звітного періоду

d. У будь який період

20. План реалізації продукції включає

a. План обсягу виробництвапланової продукції

b. Залишки нереалізованої плановоїпродукції на початок планового періоду

c. Залишки нереалізованої товарноїпродукції на кінець планового періоду

d. Усі показники включаються

Ключ до тестів

1. d 11. c

2. a 12. a

3. b 13. b

4. c 14. c

5. a 15. a, c

6. d 16. d

7. d 17. b

8. b 18. a, c

9. d 19. b

10. b 20. D

еще рефераты
Еще работы по маркетингу