Реферат: Види політичної реклами

ПланВступ1. Види політичноїреклами2. Політичнареклама в Інтернеті3. Поштоварозсилка в політичній рекламі4. Інституційнаполітична реклама5. Прийом«свідоцтво» в політичній рекламі6. Плакат ілистівкаВисновокЛітература
ВступПолітична реклама різниться від комерційної тількиодним – товаром, що рекламується, є людина. При цьому, як і у звичайнійрекламі, в рекламі політичній на перший план виходять не загальніхарактеристики об'єкта, а його переваги для конкретних виборців. Політичнапартія має чітко підкреслювати те, як ідеї її лідера поліпшать життя пересічнихгромадян. Отже, проблема влади цілком аналогічна проблемі продажу товару.Так само аналогічною є й методологія створення іміджуполітика. Недарма, починаючи з 50-х років XX ст., американці вважають, що вони«продають» своїх майбутніх президентів, створюючи політикам бажаний імідж. Ісправді, уже в 1933–1934 рр. з'явилася перша професійна іміджева фірмаВайтекера і Вакстера, яка забезпечувала перемогу республіканців протягомнаступних двадцяти років. Ця каліфорнійська фірма з 1935 по 1958р. спланувала75 значних політичних кампаній і перемогла у 90 відсотках таких кампаній. У60-х роках фірми політичної реклами почали з'являтись у значній кількості.Сучасна політична реклама має такі відмітніособливості:- товаром, що рекламується, є людина або певна соціальнафілософія, а не продукт, послуга чи підприємство;- тривалість політичної рекламної кампанії, як правило,обмежується точно визначеним часом;- у політичній рекламі найгострішими проблемами єморально-етичні, бо успіх чи неуспіх політичної рекламної кампанії завжди маєдалекосяжні наслідки для великих груп людей, а іноді для всієї країни;- створення іміджу політику або політичній партії є незамінником політики, а тільки додатком до неї;- створення іміджу політику або політичній партії требапочинати задовго до початку виборчої кампанії.Зростання ролі політичної реклами потребувало розробкиспеціальних передвиборчих технологій проведення рекламних кампаній. Якстверджують фахівці, використання таких не забезпечує абсолютної гарантіїперемоги, але ігнорування обов'язково призводить до поразки.Беручи загалом, можна сказати, що основна засадаполітичної кампанії полягає в тім, що іміджмейкери самі виступають як творцінеобхідних політику подій та рекламують заздалегідь передбачені позитивнірезультати цих подій. Зрозуміло, що такі події треба попередньо відрепетирувати.Аналізуючи хід цих репетицій, іміджмейкери, ці політичні рекламісти, створюютьумови, що в них політик може бути найбільш вигідно пред'явленим електорату.
1. Види політичної реклами

Практично всівиди рекламної дії можуть бути використані в політичній меті. Різниця лише втому, що політичні ідеї неможливо розкласти на прилавку магазина або виставитиу вітрині.

Арсеналполітичної реклами, як і реклами комерційної, виключно багатоманітний, її видиі форми практично незчисленні. Із стародавніх часів він значно поповнився,особливо в XX столітті, завдяки науковомупрогресу, новим комунікаційним технологіям, появі телефону, радіо, телебачення,комп'ютерної техніки, нарешті – Internet.

Важливим засобом політичної реклами були і залишаютьсяплакати. Не менше ефективна форма реклами – транспаранти. Цікаво, що в першіроки радвлади текстильники виходили на демонстрації і несли транспарант з такимтекстом «Ми тчемо саван світової буржуазії!». Рідкісна політична акція обходитьсябез листівок.

Певну рекламну дію надають і всілякі тенденційні ілюстрації і карикатурина політичні теми, якими рясніють наші друкарські видання.

Політична реклама– це девіз партії, виконаний за допомогою кольорів на газоні, це проектованийна глухий торець десятиповерхового будинку слайд з портретом кандидата вдепутати і тезовим викладом його програми. Це – великомасштабні значки зпортретом кандидата і коротким, часом вельми дотепним написом. Це – наклейки наавтомобілях, трамваях і автобусах, майки з відповідними написами, всілякі «графіті».Це – девізи, емблеми, прапори і інша атрибутика політичних сил.

 

2. Політична реклама в Інтернеті

Однією з новихформ політичної реклами є Internet. Для будь-яких партій, об'єднань, фундацій, рухів і навітьокремих політиків. Глобальна павутина виявилася прекрасною знахідкою, якадопомагає сповістити «місту і миру» про свої позиції, програми, доводити дозведення всіх і вся про успіхи своїх організацій.

Головна мета цих «сторінок» – не тільки інформувати про програмипретендентів, про події, що відбуваються в їх житті, але і вербувати своїхприхильників, пропонуючи вступити в партії і навіть зареєструвати свій вступ увідповідному сайті, у віртуальному світі Internet. Звичайно, для широкої аудиторії виборців ці сайтималодоступні. У них своя, досить специфічна аудиторія – політологи, журналісти,співробітники різних передвиборних штабів і т.п. Саме вона і переноситьвідповідну інформацію в традиційні засоби масової інформації. При цьому,природно, проводиться цілеспрямований відбір інформації, її коментування,інтерпретація, спотворення і т.д.

Якщо ж розглядати можливості використовування Internet в глобальному масштабі, то тутситуація складається досить складна. Мир вже знає випадки, коли в Internet запускаються провокаційнічутки з метою підірвати авторитет влади. Електронну пошту активновикористовують «для зв'язку з громадськістю» всілякі повстанські рухи,нелегальні і напівлегальні організації, зокрема в Латинській Америці. Ціорганізації не мають доступу до офіційних засобів інформації, але через Internet вони повідомляють своїпрограми, пропагандистські матеріали, сповіщають про свої успіхи. Цілкомможливо, що і терористи використовують «павутину» в своїй меті.

Безперечно, Internet зйого доступністю і величезною аудиторією, стає високоефективним засобомполітичної боротьби, контролювати який вельми важко, якщо взагалі можна.

 

3. Поштова розсилка в політичнійрекламі

Вельми ефективноюформою політичної реклами є розсилка від імені кандидата «персональних листів»потенційним виборцям – те, що у нас називають «прямою поштою» (поганий перекладз англійського «direct-mail»).Про психологічний механізм дії цієї форми реклами я вже розказував в розділі,присвяченому комерційній рекламі. Виборець навряд чи проігнорує лист відкандидата на політичний пост, якщо цей лист адресований «особисто» йому жкандидат в листі називає його по імені-по батькові, і неначебто знає про йоговласні біди і тривоги. Насправді штаб кандидата готує декілька варіантів такихлистів, адресованих різним соціальним групам служать, робітникам,військовослужбовцям, пенсіонерам, молоді, жінкам і т д, в яких враховуютьсяспецифічні характеристики цих груп. Що ж до «особистого обігу» – та ця справатехніки. Існують фірми, що спеціалізуються в області адресної розсилкирекламних матеріалів по «прямій пошті». Вони використовують свою базу даних абож орендувати її у фірм, спеціально що займаються збором такої бази даних.

 

4. Інституційна політична реклама

Важливоюскладовою частиною політичної реклами виступає так звана «інституційна реклама»– реклама партії або руху як соціального інституту. І це – не тільки пропагандасвоєї атрибутики, своїх гасел. Така партія може виступити спонсором того абоіншого соціального, економічного, екологічного і будь-якого іншого проекту,який викличе підтримку і подяку потенційних виборців. Особливо ефективнаполітична інституційна реклама у вигляді добродійних акцій і кампаній.

 

5. Прийом «свідоцтво» в політичнійрекламі

В рекламіполітичній, так само як і в рекламі комерційній, використовується прийом «свідоцтво».Якщо в комерційній рекламі «свідки» захоплюються парою, яка виходить від праскифірми Roventa, то тут – «привабливістю»,«мудрістю» і іншими реальними і уявними достоїнствами політичного діяча.

Річ у тому, що на маси, які не дуже то знають кандидата на політичнийпост, гіпнотично діє підтримка цього кандидата популярними в народі особами. Їххаризма наче «проектується» і на кандидата. Причому не обов'язково, щоб ціособи виступали в підтримку кандидата. Достатньо, щоб вони були поряд.

Для тих, хто користуватиметься цим популярним прийомом, слід пам’ятати,що він добрий тільки для політика вже відомого, чий імідж зірка», що «свідчить,не затьмарить.

 

6. Плакат і листівка

Незмінною івельми поширеною формою політичної реклами є плакат. Він відносно недорогий увиробництві, поєднуючи візуальний образ і лаконічний текст, легко сприймаєтьсяі легко запам'ятовується.

Головні вимоги до політичного плаката ті ж, що і до комерційного, – яскравість,зрозумілість, лаконізм. Багатослівний текст вбиває дієвість плаката, адже вінповинен бути «схоплений» з першого погляду кожним перехожим, повинен зрозумітиі відображений в пам'яті.

Працюючи над плакатом, необхідно враховувати можливості спотвореного йоготрактування.

З друкарської політичної реклами найпоширенішим виглядом є, звичайно,листівка. В поштових ящиках виборців в зарубіжних країнах мало не щодня можназнайти найрізноманітніші політичні листівки або «фолдери» – доладні листівки,як правило, багатобарвні, надруковані на першокласному папері. У нас цей видполітичної реклами теж вельми поширений. Тільки якість їх в більшості своїйнизьке – скучний текст, убоге поліграфічне виконання на поганому папері.

Рекламісти повинні свято шанувати правило: якістьрекламної продукції підсвідомо проектується і на об'єкт реклами, в даномувипадку – на кандидата і політичні сили, які за ним стоять. Листівка,надрукована на другорядному папері, недбала по виконанню сприймається яксвідоцтво немічності тих політичних сил, від імені яких вона випущена. Як вирозумієте, це відноситься не тільки до листівки.

 


Висновок

Політична рекламавиконує істотну роль в передвиборній ситуації. Вона здатна інтегрувати діїрізних чинників, що впливають на електоральну поведінку, організувати цей впливі підпорядкувати його виборчій стратегії даної партії або кандидата. Політичнареклама виступає як певний вид вектора, що збирає воєдино можливі поведінковіреакції електорату і що задає їм той єдиний вірний напрям, який може принестиуспіх на виборах.

Змістовненаповнення політичної реклами визначається потребами електорату. Основна їїкомунікативна задача полягає в «пов'язанні» запиту об'єкту і пропозиціїсуб'єкта. Система чинників, що формують політичний вибір, – складна,багаторівнева, але достатньо гнучка освіта. Управляючи цими чинниками окремо,комплексно або використовуючи різного роду комбінації, можна варіювати якнюанси вибору, так і загальний його напрям. Цієї мети і служать різні варіантирекламної дії.

Бурхливі зміни,що відбуваються в українському суспільстві за останні роки, розвиток ринковихвідносин, поширення їх на політику – все це вимагає переосмислення ситуації всферах діяльності, нерозривно пов’язаних з суспільною свідомістю, насамперед утих умовах, де діяльність здійснюється в умовах конкурентної боротьби. Доостанніх, без сумніву, відноситься і політична реклама.

Техніка йтехнології політичної реклами розраховані на постійну присутність буквально увсіх масових інформаційних потоках: увага громадян винна бути завойованою, вониповинні зробити „усвідомлений „ вибір тієї чи іншої політичної позиції. Силарекламних технологій буває настільки високою, що людина здійснює не тількидеякі конкретні дії, скажемо, голосує визначеним чином, але й змінює власніпереконання й ціннісні орієнтації.

 


Література

 

1. Вторая научно-практическая конференция «Новыеизбирательные технологии: особенности региональных выборов» // Полит.маркетинг. – 2000. – N 8.

2. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. – Ростов-на-Дону.;1996.

3. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. –М.; 1999.

4. Ковлер А.И. Основы политического маркетинга. – М.; 1993.

5. Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М.: ИВЦ«Маркетинг», 2000.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу