Реферат: Маркетингова програма підвищення якості продукції ВАТ "Лубенський молочний завод"

Міністерствоосвіти і науки України

Сумськогодержавного університету

Шосткинськийінститут

Кафедраекономіки підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговапрограма підвищення якості продукції ВАТ «Лубенський молочнийзавод»

 

 

 

 

Виконала

студентка групи Е – 81 Ш

Ліпатова Ганна Валеріївна

Перевірив викладач

Пригара І.О.

Шостка 2010р.


1 Преамбула

Йогурт– це кисломолочний продукт, що може бути із фруктами або без них. Відповідно доДержстандарту «йогуртами» можуть називатися тільки ті продукти, щомістять живі йогуртові культури, що не пройшли термічну обробку, бо продуктзалишається «живим» тільки тому, що йогуртна культура додається післяпастеризації.

На смак «живий» йогурт від термізованого відрізнитипрактично неможливо. Але від цього цінність термооброблених продуктів невтрачає, адже в них теж багато білків і вітамінів.

Йогурти бувають різних видів: молочні, вершкові, фруктові,дієтичні, йогурти для діабетиків. Стандартно до ферментованого молока додаютьсяфрукти, ягоди, мед або різні злаки. Йогурти, в які додається розчинна клітковина,здатні знижувати рівень холестерину в крові; також корисний тим, хто страждаєна серцеві захворювання. Стоматологи, в свою чергу, не радять захоплюватисяйогуртами, тому що вони (разом із фруктами, соками й карамеллю) через ту жмолочну кислоту, руйнують зубну емаль.

Вданий час можна виділити три основні види йогурту ТМ «Гармонія».

1. Біойогуртзі смаком фруктів. Він не містить цукор, а також жодних інгредієнтів ідобавок. Даний вигляд йогурту — найбільш корисний. Активних покупців, щоспоживають цей вид йогурту 20% від загальної кількості населення — 58600 чол.місткість ринку — 8057500 грн.

2.Звичайнійогурти. У їх склад входять ароматизатори, як натуральні, так і ідентичнінатуральним. Такі ароматизатори не є шкідливими, проте, і користі не несутьжодній. Активних покупців, що споживають цей вид йогурту 45% від загальноїкількості населення — 131850 чол. місткість ринку — 29666250 грн.

3.Йогурти з шматочками фруктів. Є найбільш популярним виглядом йогуртів. Різніфрукти і ягоди займають приблизно 30% його об'єму. При цьому виконуються всівимоги до вмісту необхідних кисломолочних продуктів. Активних покупців, щоспоживають цей вид йогурту 35% від загальної кількості населення — 102550 чол.місткість ринку — 53838750 грн.

Бюджетмаркетингу складе 4023800 грн.: на рекламу 3792600 грн; на стимулювання збуту231200 грн.;

Затрати на інші маркетингові заходи складе 83730 грн.: на навчанняперсоналу 7000 грн.; на постачання продукції – 136758 грн.; на розробку новихтоварів – 40000 грн.

 

2 Стратегіярозвитку цільового ринку

Ідучив ногу із часом ВАТ „Лубенський молочний завод” одним з перших серед молочнихпідприємств України розробив і впровадив у себе систему менеджменту якості, щовідповідає вимогам міжнародного стандарту ІSО 9001:2000 і ДСТУІSО 9001-2001. В лютому 2004 р. успішно пройшла її сертифікація. Євиробником йогурту ТМ «Гармонія».

Вданий час можна виділити три основні види йогурту ТМ «Гармонія».

1.Неароматизовані йогурти без додавання фруктів. Він не містить цукор, а такожжодних інгредієнтів і добавок. Даний вигляд йогурту — найбільш корисний.

2.Ароматизовані йогурти. У їх склад входять ароматизатори, як натуральні, так іідентичні натуральним. Такі ароматизатори не є шкідливими, проте, і користі ненесуть жодній.

3.Йогурти з шматочками фруктів. Є найбільш популярним виглядом йогуртів. Різніфрукти і ягоди займають приблизно 30% його об'єму. При цьому виконуються всівимоги до вмісту необхідних кисломолочних продуктів.

Засічень-червень 2010 року в Україні було вироблено 367 тис. тонн йогурту.Основна частина виробленого продукту — це йогурт з харчовими добавками. Випускйогурту без харчових продуктів і харчових добавок в даному періоді склав 60тис. тонн (16%).

Усічні 2010 року імпорт йогуртів зменшився на 84,7%, або на 0,133 тис. тонн впорівнянні з груднем 2009 року до 0,024 тис. тонн на 0,024 млн доларів. У січнійогурти імпортувалися в основному з Молдови. Частка ринку компанії в сегментійогуртів за підсумками 2009 року становить 48,3%.

Основнимиконкурентами йогурту ТМ «Гармонія» є йогурт ТМ «Данон». В даний час існують триосновні напрями подальшого розвитку компанії. В першу чергу це свіжі молочніпродукти і живлення для дітей. Потім йдуть печиво і мінеральна вода. Саме цінапрями закладені в стратегії концерну, і на всіх трьох ринках Danone займаєлідируючі позиції. Відмітимо, що близько 18% акцій російської компанії«Вімм-білль-дан» належать Danone. Вони стали одним з перших зарубіжнихінвесторів при виході компанії Сергія Пластіна на міжнародний ринок. Тепер«Вімм-білль-дан» є важливим активом концерну з Франції. Підводячи підсумки,приведемо трохи статистики. Частка ринку компанії в сегменті йогуртів запідсумками 2009 року становить 36,8%. Дохід корпорації Danone за 2009 рік склав12,7 млрд. євро, з яких 4,1 мільярд – чистий прибуток. Всього в компанії працює76 000 чоловік, а керує концерном як і раніше Франк Рібу. Другим конкурентом єйогурт ЗАТ «Галичина»— українська молочна компанія, заснована у 1998 році. Насьогодні молочна компанія „Галичина“ є лідером з виробництва кисломолочноїпродукції та входить до трійки найбільших виробників йогуртів в Україні. Часткаринку компанії в сегменті йогуртів за підсумками 2009 року становить 14,9%, вкисломолочній продукції — понад 10%.

/>

Рис. 1Частка ринку компанії в сегменті йогурту ТМ «Гармонія», ТМ «Данон» і ТМ«Галичина» за 2009 рік

3 Сильні таслабкі сторони роботи підприємства ВАТ „Лубенський молочний завод”

До сильнихсторін роботи підприємства ВАТ„Лубенський молочний завод” можна віднести:

Ø  Наявність висококваліфікованих кадрів і своєчасне підвищеннякваліфікації кадрів;

Ø  Відсутністю шкідливих для здоров’я складників та натуральністюінгредієнтів;

Ø  Екологічно чиста упаковка;

Ø  Якісна пропозиція відповідно до попиту споживачів;

Ø  Загалом увесь асортимент продукції дбайливо виготовляється попринципу „для людей як для себе”;

Дослабких сторін роботи підприємства ВАТ„Лубенський молочний завод” можна віднести:

Ø  неможливість застосування нового обладнання для виготовленнявисокоякісної продукції, оскільки працівники не мають досвіду на освоєння цьогообладнання;

Ø  відсутність власної дистриб’юторської мережі;

Ø  відсутність рекламної компанії.

 

4 Мета тазавдання

Основноюціллю маркетингової програми підприємства щодо якості є постійне задоволенняпотреб споживачів якісними продуктами на основі натурального молока, укріпленняпозицій з продажу продукції в освоєних регіонах і постійний сталий розвитокпідприємства та його підрозділів. Надзвичайно велику увагу підприємствоприділяє екологічним аспектам господарювання, що безпосередньо впливає наякість продукції.

Сьогоднівисокий рівень задоволеності споживача забезпечується:

— високою якістю продукції, що випускається;

— прекрасним смаком продукції;

— широким асортиментом;

— оптимальним співвідношенням ціна — якість;

— довірою споживачів до торгової марки виробника;

— традиційністю споживання продукції нашого виробництва у Полтавському регіоні.

Дляпідвищення якості продукції необхідно розв’язати такі задачи:

1)впровадженій системі управління якістю ІSО 9001:2000, якапередбачає постійний внутрішній та зовнішній аудит усіх процесів виробництва;

2)відсутністю шкідливих для здоров’я складників та натуральністю інгредієнтів;

3)екологічно чистій сировинній зоні та високим рівнем роботи по заготівлісировини;

4)принципової орієнтації топ-менеджменту та технологічного відділу підприємствана випуск „живої” та натуральної продукції, що означає свідому політикупідприємства.

5)регіональності підприємства, адже „жива” молочна продукція споживається там, деі виробляється, що має позитивний соціальний вплив та зокрема збільшуєбезпосередній контроль громади за підприємством, на відміну від деякоїімпортної продукції.

 

5 Маркетинговастратегія

 

Цільові ринки. На основіАнкети (додаток 1) проведемо сегментацію йогурту ТМ «Гармонія» за їхрізновидами: біойогурт зі смаком фруктів; йогурт звичайний; йогурт зішматочками фруктів, орієнтуючись на споживачів міста Суми.


/>

Рис. 2

Споживачамийогурту є діти, люди, які дотримується дієти, студенти, школярі. Місткістьринку буде розраховуватися для споживачів йогурту міста Суми, віком від 18-50років. Загальна кількість жителів міста Суми 293 тис. чол.

1. Біойогурт зі смаком фруктів. Споживачами його є: люди, які дотримуються дієти, діти. Активнихпокупців, що споживають цей вид йогурту 20% від загальної кількості населення.

293000чол.*20% =58600 чол.

Цебуло досліджено шляхом спостереження ( додаток 1). За допомогою спостереженнябуло зроблено висновок, що середня норма споживання 1 людиною 0,5 л на тиждень.Кількість тижнів в році 50.

Середнянорма споживання на рік 1 людиною складає:

0,5л * 50 тижнів = 25,0 л.

Середняціна за 0,5 л = 5,5 грн.

Знаходимомісткість ринку:

25,0л * 5,5 грн. * 58600 чол. = 8057500 грн.

2. Йогурт звичайний. Його споживачами є школярі, студенти, діти, люди похилого віку.Активних покупців, що споживають цей йогурт 45% від загальної кількостінаселення.

293000чол. * 45% = 131850 чол.

Цебуло досліджено шляхом спостереження. Внаслідок проведення дослідження булозроблено такий висновок, що середня норма споживання 1 людиною 1,0 л на тиждень

Середнянорма споживання на рік 1 людино складає:

1,0л * 50 тижнів = 50,0 л.

Середняціна за 1,0 л = 4,5 грн.

Знаходимомісткість ринку:

50,0л * 4,5 грн. * 131850 чол. = 29666250 грн.

3. Йогурт зі шматочками фруктів. Його споживачами є школярі, студенти, діти. Активних покупців35 % від загальної кількості населення.

293000чол. * 35% = 102550 чол.

Цебуло досліджено шляхом спостереження і було зроблено такі висновки, що середнянорма споживання 1 людиною 1,5 л на тиждень.

Середнянорма споживання на рік 1 людиною складає:

1,5л * 50 тижнів = 75,0 л

Середняціна 7,0 грн.

Знаходимомісткість ринку:

75,0л * 7 грн. * 102550 чол. = 53838750 грн.

Комплекс маркетинг. Реалізаціяпродукції буде відбуватися через торгових посередників. Постійним клієнтам буденадавитися знижка.

Дляпросування йогурт і для підвищення його купівельної спроможності я будувикористовувати рекламу на телебаченні і на білборді. Стимулювати збут я будушляхом розміщення реклами в журналі і розсиланням поштою купонів.

 

6 Товарнастратегія

Йогурт– це кисломолочний продукт, що може бути із фруктами або без них. Відповідно доДержстандарту «йогуртами» можуть називатися тільки ті продукти, щомістять живі йогуртові культури, що не пройшли термічну обробку, бо продуктзалишається «живим» тільки тому, що йогуртна культура додається післяпастеризації.

На смак «живий» йогурт від термізованого відрізнитипрактично неможливо. Але від цього цінність термооброблених продуктів невтрачає, адже в них теж багато білків і вітамінів.

Йогурти бувають різних видів: молочні, вершкові, фруктові,дієтичні, йогурти для діабетиків. Стандартно до ферментованого молока додаютьсяфрукти, ягоди, мед або різні злаки. Йогурти, в які додається розчиннаклітковина, здатні знижувати рівень холестерину в крові; також корисний тим,хто страждає на серцеві захворювання. Стоматологи, в свою чергу, не радятьзахоплюватися йогуртами, тому що вони (разом із фруктами, соками й карамеллю)через ту ж молочну кислоту, руйнують зубну емаль.

Вживанняйогурту допомагає організму боротися з грибковими інфекціями. Ацидофільнакультура, що міститься в йогурті, сприяє підтриманню нормального бактеріальногосередовища на слизових оболонках. Деякі йогуртовінаповнювачі ще додають йому цілющих властивостей.

ЙогуртТМ «Гармонія» випускається в такій упаковці: пакети, бутилки, та стаканчики.

Заданими закордонних дослідників, споживання кисломолочних продуктів ізпробіотиками дозволить не тільки зберегти здоров'я, але й, у певній мірі,замінити ліки. Відповідно до міжнародних стандартів, молочні продукти, щомістять не менше 1 млн. пробіотичних молочнокислих бактерій на грам, можутьпродаватися з позначкою «біо» на упаковці й ставитися до розряду «healthfood». Так воно чи ні вирішувати в першу чергу споживачам.

Дляпідвищення конкурентоспроможності і привабливості для споживачів нашого йогуртуми проведемо модифікацію в товарі, тобто планується змінити упаковку на більшяскраву, а також застосовувати при виробництві йогурту більше натуральнихдобавок, ніж штучних — 40000 грн.

Таблиця 1.Порівняльна характеристика основних конкурентів

Галузь порівняння

 

/> Йогурт ТМ «Данон» Йогурт ТМ «Галичина Йогурт ТМ «Гармонія»

 

Якість Висока якість Йогурти багаті на вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії.

високаякість, продукція не містить штучних інгредієнтів, екологічно чиста сировина

 

Низькі ціни відсутні присутні Не найдешевша, бо продукція такої якості не може мати найнижчу ціну

 

Широкий асортимент присутній відсутній

Широкий асортимент продукції

 

Реклама На телебаченні На телебаченні На телебаченні, вітрина в магазині, об’ява в журналі

 

Імідж майже престижний низький Престижний

 

 

7 Стратегіяформування й розвитку каналів розподілу(збуту) руху товарів

Дляреалізації продукції передбачається її доводити до кінцевих споживачів:

- напряму (підприємство маєвласну збутову мережу, що має кваліфікований персонал, власні складськіприміщення, власну мережу торгівлі);

/>


Затратина поставку товару на пряму підприємство витрачає 33678 грн.

- через посередників(товаровиробник знаходить посередників, передає їм товар, а вони в свою чергуреалізують їх кінцевим споживачам).


/>


Затратина поставку товару через роздрібний магазин витрачає 48390 грн. Затрати напоставку товару через оптовий магазин, а потім через роздрібний магазин витрачає54690 грн. В загальному затрати на поставку складають 136758 грн.

Таблиця 2

Основні постачальники сировини ВАТ „Лубенський молочнийзавод” по регіонах за 2004 рік

Регіони Особисті селянські господарства Сільськогосподарські підприємства Разом, т. Структура постачальників сировини,% /> т. % т. % Токмацький 5255,66 17,24 1994, 19 16,73 Мелітопольський 488,33 1,60 68,13 0,57 Дніпропетровський 5552,84 18,21 - - Веселівський 1515,26 4,97 433,86 3,64 Оріхівський 869,44 2,85 673, 20 5,65 Михайлівський 2284,68 7,49 654,70 5,49 Чернігівський 4971,58 16,31 172,79 1,45 Приморський 503,95 1,65 113,71 0,95 Велико-Білозірський 4922,05 16,14 1474,84 12,38 Бердянський 1129,58 3,71 2840,75 23,84 Приазовський 563,22 1,85 569,06 4,78 Новомиколаївський 218,69 0,72 - - Василівський 356,44 1,17 28,12 0,24 Гуляй-Польський 199,75 0,66 11,79 0,10 Вільнянський - - 419,53 3,52 Кам'янка-Дніпровський - - 55,56 0,47 Куйбишевський - - 2406,96 20, 20 Пологи 1655,45 5,43 - - Разом 30486,91 100 11917,18 100

На основі даних таблиці можемо визначити, що підприємство маєшироке коло постачальників сировини (обслуговується 18 регіонами). В свою чергувизначили, що питома вага у постачанні молока особистими селянськимигосподарствами майже втричі більша ніж сільськогосподарськими підприємствами.Найбільшу питому вагу у структурі постачанні молока по регіонах займають:Токмацький, Велико — Білозірський, Дніпропетровський та Чернігівський регіони,відповідно 17,10; 15,09; 13,10 та 12,13 відсотків. Це пов'язано з тим, що у с.Велика Білозіра та смт. Чернігівка знаходяться філії цього підприємства, що єосновними пунктами прийому сировини.

Безперервний процес виробництва характеризується певнимирезультатами, які відображають його ефективність та доцільність.

 

8 Цінова стратегія

Дляйогурту ТМ «Гармонія» доцільно застосувати стратегію змінна ціна.

Стратегіязмінна ціна передбачає те, що ціна встановлюється в прямій залежності відпопиту і пропозиції і поступово знижується в міру насичення ринку.Застосовується для товарів масового попиту.

Призастосуванні даного методу необхідно:

1. Перешкодити появіконкурентів на ринку;

2. Постійно піклуватися пропідвищення якості вироби, щоб збільшити обсяги продажу;

3. Знижувати витративиробництва.

Звичайнаціна йогурту 5,50 грн. На весні і влітку ми знизимо ціну до 5,00 грн і нашйогурт буде більш купівельно спроможним. Оскільки на весні і влітку йогуртвтомлює спрагу. Восени і взимку ціна йогурту підвищиться до звичайної ціни,тобто 5,50 грн. Оскільки в цей період йогурт купують вже в менших кількостях.

Головнимиконкурентами ТМ «Гармонія» є ТМ «Данон» та ТМ «Галичина». Якщо виробникийогурту ТМ «Гармонія» змінить дизайн упаковки і підвищить ціну, а його головніконкуренти нічого не змінять, то звичайно попит на йогурт ТМ «Гармонія»збільшиться.

Таблиця 3. Показникиекономічної ефективності виробництва у ВАТ „Лубенський молочний завод”

Показники

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

2004 р. до 2000р.,%

Виручка від реалізації, тис. грн. 16735,3 31198,7 24893,4 44520,7 46808,4 279,70 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 14822,2 29123,2 23087,9 41555 44764 302,01 Прибуток від реалізації, тис. грн. 1913,1 2075,5 1805,5 2965,7 2044,4 106,86 Норма прибутку 30,43 27,43 36,15 50,1 30,53 100,33 Рівень рентабельності,% 12,9 7,1 7,8 7,1 4,5 -

Головною метою діяльності Товариства є одержання прибутку відгосподарської діяльності по насиченню ринку товарами та послугами, задоволенняекономічних та соціальних інтересів його акціонерів.

Для вирішення цієї цілі Товариство здійснює:

- переробку молочної сировини з метою виготовлення з неї молочнихпродуктів;

- торгівельну діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі тагромадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів,алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- закупку, переробку і реалізацію товарів народного споживанняпродовольчої та непродовольчої груп;

- закупочну, торгово-посередницьку, брокерську діяльність, оптову,комісійну, лоточну, консигнаційну та роздрібну торгівлю;

- виробництво і реалізацію продукції науково-технічного,культурно-побутового призначення, будівельних матеріалів, товарів народногоспоживання;

- загально будівельні, монтажні, ремонтні роботи;

- виробництво, заготівлю, переробку і реалізаціюсільськогосподарської продукції, та інших видів діяльності передбаченихСтатутом Товариства.

 

9 Стратегіяформування попиту й стимулювання збуту

Длястимулювання збуту передбачено ряд таких заходів:

1. Розміщення в журналі 1об’яви раз на тиждень, тобто в місяць 4 рази, а на рік 48 об’яв.

2. Розсилання купонівспоживачам, планується 4 рази на рік, тобто взимку, навесні, влітку і восени,загальна кількість тиражу 70000 купонів.

3. Розміщення реклами наТелебаченні. Рекламний ролик триватиме 30 секунд. За день показ рекламнихроликів складе 5 разів.

4. Оренда 3 білбордів на 3місяці.

 

10 Бюджетреалізації маркетингової програми, оцінка її ефективності й контроль

Вданий час можна виділити три основні види йогурту ТМ «Гармонія».

1. Біойогуртзі смаком фруктів. Він не містить цукор, а також жодних інгредієнтів ідобавок. Даний вигляд йогурту — найбільш корисний. Активних покупців, щоспоживають цей вид йогурту 20% від загальної кількості населення — 58600 чол.місткість ринку — 8057500 грн.

2.Звичайнійогурти. У їх склад входять ароматизатори, як натуральні, так і ідентичнінатуральним. Такі ароматизатори не є шкідливими, проте, і користі не несутьжодній. Активних покупців, що споживають цей вид йогурту 45% від загальноїкількості населення — 131850 чол. місткість ринку — 29666250 грн.

3.Йогурти з шматочками фруктів. Є найбільш популярним виглядом йогуртів. Різніфрукти і ягоди займають приблизно 30% його об'єму. При цьому виконуються всівимоги до вмісту необхідних кисломолочних продуктів. Активних покупців, щоспоживають цей вид йогурту 35% від загальної кількості населення — 102550 чол.місткість ринку — 53838750 грн.

Бюджет маркетингу складе 4207558грн. на рік:

— нарекламу на телебаченні, рекламний ролик тривалістю 30 секунд, за день загальнакількість показу роликів 5 разів. Ціна 1 секунди ролику = 70 грн. Тобто 30секунд ролику = 2100 грн. За день ціна рекламного ролика = 10500 грн. За місяць= 315000 грн. За рік = 3786000 Також реклама буде розміщена на білборді. Оренда1 білборду — 2200 грн. Планується орендувати 3 білборди = 6600 грн. Затрати нарекламу = 3792600 грн.;

— стимулювати збут будемо шляхом розміщення в журналі об'яви. Розміщення1 об'явина тиждень = 150 грн. Вихід об'яви на місяць 4 рази = 600 грн. На рік = 7200грн. Розсилання купонів 4 рази на рік. Загальний тираж 280 000 штук.Затрати на стимулювання збуту = 231200 грн.

— затрати на інші маркетингові заходи складе 183758 грн.: на навчанняперсоналу 7000 грн.; на постачання продукції: затрати на поставку товару на пряму підприємство витрачає 33678грн; затратина поставку товару через роздрібний магазин витрачає 48390 грн; затрати напоставку товару через оптовий магазин, а потім через роздрібний магазин витрачає54690 грн.– 136758 грн.; на розробкунових товарів — для підвищення конкурентоспроможності і привабливості дляспоживачів нашого йогурту ми проведемо модифікацію в товарі, тобто плануєтьсязмінити упаковку на більш яскраву, а також застосовувати при виробництвійогурту більше натуральних добавок, ніж штучних – 40000 грн.

 


 

Додаток 1

 

Анкета

1. Як часто Ви купуєте йогуртТМ «Гармонія»?

□ 1 раз натиждень;

□ 1 раз намісяць;

□ кожен день;

□ ваша відповідь___________________________________________________

2. Який йогурт Вамбільше подобається?

□ біойогурт зісмаком фруктів;

□ йогуртзвичайний;

□ йогурт зішматочками фруктів.

3. Яка упаковка дляВас є найбільш зручнішою?

□ в пакеті;

□в бутилці;

□ в стакані.

4. Якими критеріямиВи керуєтесь при купівлі йогурту?

□ смакові якості;

□ ціна;

□ зовнішній видупаковки;

□ корисність дляздоров’я;

□ відомийвиробник чи ТМ;

□ вашавідповідь___________________________________________________

5. Скажіть, де визвичайно купуєте йогурт?

□ супермаркет;

□ звичайнийпродовольчий магазин;

□ торгова точка;

□ відкритийринок;

□ вашавідповідь___________________________________________________

6. З відки Видізнались про наш йогурт?

□ з реклами наТБ;

□ з реклами набілборді;

□ за порадою;

□ вашавідповідь___________________________________________________

7. Як давно Виспоживаєте наш йогурт?

□ менше одного

□ 1 – 3 роки;

□ 3 – 5 роки;

□ більше 5 роки.

8. Для кого Викупуєте йогурт?

□ для себе;

□ для іншихчленів родини;

□ для друзів;

□ вашавідповідь___________________________________________________

9. Оцініть за 5 – тибальною шкалою якість нашого йогурту

□ 1 бал

□ 2 бали

□ 3 бали

□ 4 бали

□ 5 балів

10. Чи подобаєтьсяВам емблема нашого йогурту?

□ Так;

□ Ні.

11. Вкажіть Ваш вік?

□ 18 – 29 років;

□ 30 – 39 років;

□ 40 – 59 років;

□ 60 – 69 років;

□ більше 70років;

12. Вкажіть своюстать?

□ чоловіча;

□ жіноча.

Ваші побажання тазауваження по покращенню якості йогурту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за участь!!!


Література

 

1.  Балабанов Л.В Маркетинг. Київ: Знання-Прес, 2004 р.

2.  Должанський І.З. Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства.Київ: Центр навчальної літератури, 2006 р., 384 с.

3.  Евдокимов Ф.И. Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учебное пособие Д.:Сталкер, 2003 р.

4.  Економіка підприємства: Підручник / За аг. ред. С.Ф. ПокропивногоВид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2001 р.

5.  За ред. А.П. Румянцева. Міжнародна економіка. Київ: Знання, 2006р.

6.  Іванов І.В. Менеджмент підприємства. Київ: Київський національнийторгово – економічний університет, 2001 р.

7.  Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. – Метод.Посібник для самот. вивч. дисц. – К: КНЕУ, 2000 р.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу