Реферат: Метод проектування логотипу

Реферат

натему:

«Методпроектування логотипу»


Зміст:

Вступ

Методикапроектування логотипу

Основністилі логотипу

Авторськеправо. Захист товарного знаку

Основністилі для виконання логотипу


Товарний знак,логотип — позначення, розташоване на товарі (або упаковці) промисловими іторговими підприємствами для індивідуалізації товару і його виробника(продавця). логотип — один з об'єктів промислової власності, що виконує функціїгарантії якості товару і його реклами.

Зображення(image):

Формапредставлення інформації, призначена для зорового сприйняття. Зображення є дуженаочною і ємною формою представлення інформації. Це пов'язано не тільки зхарактером її сприйняття мозком людини, але і з можливостями його органу зору.Людина легко оперує із зоровими образами. Характерно, що в середньому, на колірприпадає близько 80% інформації, що міститься в зображенні. На якістьзображення в значній мірі впливає також характер освітлення останнього івиникаючі при цьому тіні. Зображення може бути одно-, двох-і«тривимірним» 3D.

Логотип — це«обличчя» і відмінна ознака виробника і його виробу.

Товарні знакимають часто виступають власними назвами: ретельність, з якою їх вибирають іпідносять; їх написання з великої літери, їх магічна здатність викликатиасоціації, мало не освячене релігією походження; реєстрація, винятковість іправова охорона. (Каспер Д. Вєркоманія)

У будь-якійрекламі перше, що кидається в очі — це товарний знак, і його менше всьогозабувають. Логотип називають безмовним продавцем, вітриною, але в дійсностійого гучний голос звучить всюди.

Мистецтвостворення знаку-символу.

Звідки пішовсимвол?

Ясно, що його невчора винайшли… Ще на зорі зародження людства існували наскельнімалюнки-символи, коли художники максимально виразно передавали сутністьзображуваного об'єкта, використовуючи мінімум коштів. Були й ієрогліфи, ітотеми, і піктографія ...

Історія знаковоюсимволіки безпосередньо пов'язана з розвитком цивілізації, виникненнямписьмового образотворчого мови, її генезисом в часі і просторі. До того ж одній ті ж зображення можна спостерігати у різних народів у різних частинах світу.Це відноситься, в першу чергу, до простих геометричних фігур — коло, квадрат,трикутник, зірка, хрест.

Тотемізм:

Комплексвірувань і обрядів первісного суспільства, пов'язаних з тотемами (мовою оджибвеототем — його рід) — видами тварин і рослин, рідше явищами природи і неживимипредметами.

/>

Фетишизм:

Фетишизм (відфранц. Fetiche — ідол, талісман), культ неживих предметів — фетишів, наділених,за поданнями віруючих, надприродними властивостями. Був поширений у всіхпервісних народів. Збереглися риси — віра в амулети, обереги, талісмани.

/>

Ієрогліфи:

Ієрогліфи (відгрец. Hieros — священний і glyphe — те, що вирізано), стародавні рисунковізнаки єгипетського листа.

/>

Ідеограми:

Ідеографічноїлист (від грец. Idea — ідея, образ і grapho — пишу), принцип листа, якийвикористовує ідеограми. Значною мірою ідеографічний характер малидавньоєгипетська, шумерська і інші найперші системи письма. Найбільшогорозвитку досягло в китайській ієрогліфіки.

/>

Клинопис:

Клинопис,писемність, знаки якої складаються з груп клиноподібних рисок (знакивидавлювали на сирій глині). Виникла бл. 3000 до н. е… в Шумері і пізніше булапристосована для аккадського, еламського, хетської, урартського та інших мов.За походженням клинопис — ідеографічних-ребусное, пізніше — словесно-складовеписьмо.

/>/>

Якими буваютьхудожні символи?

1. Геометричнісимволи — картини, логотипи, знаки комунікації і т.д

2. Інформативнісимволи — знаки комунікації, дорожні піктограми ...

3. Символи звинятковим вмістом — ікони ...

4. Індекснісимволи — цифри, букви ...

Товарний знак.

TradeMark (TM):ТМ — зареєстрована в установленому порядку позначення, що служить длявідмінності товариства або її вироби. ТМ являє собою оригінально оформленезображення, спеціальне позначення, емблема, поєднання букв, цифр, слів і т.д.Однак, товарний знак не містить геральдичних позначень, географічних назв, бовони не можуть бути об'єктом виключної власності юридичної особи. Особливимтоварним знаком є торгова марка, яку також називають фірмовим знаком. Торговоюмаркою є позначення, яке може бути упізнано покупцем, але не може бути описанословесно. Цей знак вказує на виробника товару, а не на вигляд продукції, щовипускається. Наприклад, IBM (корпорація IBM), Novell (корпорація Novell).Володар товарного знака має виключне право на його використання. Знакохороняється законом і може бути переуступлені іншим юридичним особам. Нерідко,щоб підкреслити факт реєстрації товарного знака, в його кінці ставиться символR, обведений колом. Прикладами товарних знаків є: ARCNET, Windows, Sony.

Знак:

Відповідністьстандарту, грошові, пакувальні, екологічні, технологічні, застережливі

/>/>/>/>/>/>/>


Піктограма(pictogram):

Піктограмивикористовуються з давніх часів, про що свідчать наскальні зображення фігурок,знайдених в різних країнах. Найбільш широко відомі дорожні знаки у виглядіпіктограм, які необхідні для регулювання руху на вулицях. В інформатиціпіктограми широко застосовуються в поліекранній технології.

знакикомунікації метро, вокзалів, олімпіад, транспорту, фірм, міст

/>/>/>/>/>

Символ(character):

Те, що служитьумовним позначенням якогось поняття, явища, процесу. Символом або знаком єцифра, літера, знак пунктуації або ієрогліф природної мови, розділовий знак,знак пробілу, спеціальний знак, символ операції.  астраномічні, зодіакальні,технічні, спортивні, побутові, метеорологічні

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

Методикапроектування логотипу

загальніпринципи-стандарти:

Логотипстворюється не на століття. І згодом всилу ряду причин може зажадати свогоредизайну.

Необхіднаінформація про майбутнє знаку (обговорюється з замовником).

1. Описпоточного стану справ та напрямків діяльності організації в майбутньому

2. Видиповерхонь, предметів і матеріалів, на які буде наноситися знак

3. Використаннятоварного знака в різних засобах реклами та запропоновані зміни його розмірів

4. Територіальнірамки використання товарного знака

5. Схожістьпроектованого знака на вже використовувані фірмою або спорідненимиорганізаціями;

6. Термінипроектування і кількість представлених ескізних варіантів знака.

Після отриманогозавдання на проектування починається етап передпроектного дослідження аналогів.Як правило, це збір інформації з теми проекту, за поточним станом графічноїмоди. Джерелами відомостей в першу чергу служать публікації в журналах, книгах,каталогах промислових фірм і виставок, патентні матеріали і, звичайно ж,повсякденна творча практика. Аналізований матеріал графічно фіксується увигляді замальовок, ксерокопій, вирізок ...

Проектуванняможе істотно спроститися, якщо дизайнер точно вибере одну з характеристик виробуабо послуги, що виробляються організацією, і графічно обіграє цю властивістьдля створення необхідної асоціації в сприйнятті товарного знака.

1. Джерелопоходження

а) Виробник.

А.А. Позначеннявиробника.

А.Б. Позначенняпідприємства.

А.В. Позначеннягалузі.

б. Географічні,адміністративно-політичні, етнічні джерела.

Б.А. Місцезнаходження підприємства.

Б.Б. Країнапоходження.

Б.В. Національнакультура виробника.

в) Додатковіджерела.

в.а.Проісхожденіесировини і матеріалів.

г) Технологіявиробництва.

д) Спосібдоставки до місця продажу.

2. Опції вироби

а) Застосування.

б) Призначення.

3. Склад виробуі його упаковка

а) Сировина.

б) Склад.

в) Інгредієнти.

г) Упаковка.

4. Фізичнівластивості

а) Форма.

б) Колір.

в) Вага.

г) Структура.

д) Смак.

е) Еластичність

ж) Міцність.

з) Зовнішнійвигляд.

і) Температура.

к) Точність.

л) Фактура.

5. Эксплуатационные ипотребительские свойства

а) Качество.

б) Безопасность инадежность.

в) Скорость.

г) Комфортность.

д) Способприготовления.

е) Долговечность.

ж) Способ потребления.

з) Целебные свойства.

6. Психологическиесвойства

а) Престижность.

б) Ценность какпредмета роскоши.

в) Чувственноевосприятие.

г) Сексуальныеассоциации.

д) Привлекательность.

е) Таинственность.

7. Экономическиефакторы

а) Цена.

б) Доступность.

в) Родство саналогичными продуктами.

8. Результатыиспользования.

а) Результаты.

б) Полезность.

Лейтмотиви, щовикористовуються в зображенні товарного знаку.

Вживання вякості мотиву в проектуванні товарного знака відомих зображень вселяє довіру, легкосприймається, але, внаслідок цього, часто не відрізняється оригінальністю.Навпаки, незвичні зображення не подобаються через їх новизну, сприймаються зпрацею, але зате володіють високим ступенем оригінальності. Визначити межірозумного при використанні традиційної або нової форми знака — задача, якувирішує дизайнер в міру своїх здібностей.

Для дизайнераусвідомлення сучасного стилю в рекламі є важливим чинником, диктує необхідністьзабезпечити прогресивний вигляд товарного знака. З цього не випливає, що моднийі оригінальний дизайн завжди означає успіх і безумовне визнання, але хорошізображення звичайно свідчать про наявність гострого почуття моди і тонкогосмаку. На жаль, оцінити ці властивості товарного знака можуть в основномутільки професіонали на традиційно влаштовуються виставках і конкурсах.

Реальні об'єктита символи:

1. Астральнісимволи

а. Сонце,місяць.

б. Земля.

в. Зірки.

р. Сузір'я.

д. Зодіакальнізнаки.

2. Зображеннялюдини

а. Жіночі,чоловічі фігури.

б. Частини тіла.

в. Органи.серце. легені.

р. Скелет і йогоскладові частини.

3. Твариннийсвіт

а. Ссавці.

б. Птахи.

в. Риби.

р. Комахи.

4. Рослини

а. Плоди.

б. Коріння.

в. Листя.

5. Об'єктикультури та їх фрагменти

а. Архітектура.

б. Мистецтва.

6. Техніка

а. Машини імеханізми.

б. Технологічніпроцеси.

7. Предметнасереду

8. Абстрактнімотиви

a. Символіка.

b. Шрифтові ічислові знаки, каліграфія.

c. Довільніформи.

Вимоги, якимповинен відповідати логотип:

1.професіоналізм виконання

2.запам'ятовуваність

3.оригінальність, асоціативність

4.універсальність при зміні розміру (зменшення, збільшення без втрати якостісприйняття деталей)

5.універсальність колористичного рішення (адаптація до різних колірним середах)

Основні стилілоготипу

Структуралоготипу.

Незважаючи на всінезліченну різноманіття ідей, форм, кольорів, композицій і стилів, структуралоготипу зводиться до трьох основних схем побудови.

Схемаперша (1):

Фірмовий шрифт,словесний знак — словесний знак, назва фірми, виконана спеціально спроектованимшрифтом або шляхом адаплаціі вже існуючого шрифту для даної конкретноїфірми-замовника.

/>/>/>/>

При цьомуможливо:

1. просте(звичайне) накреслення шрифту

2. введення вшрифт, як елемент композиції, елемента знаковості шляхом художнього зміни /деформірмаціі частини шрифту, однієї літери шрифту або частини літери

3. адаптаціяшрифту до рівня знака

Схемадруга (2):

Фірмовий знак,графічний символ — логотип — символ, спеціально підібраний і спроектований дляданої фірми-замовника з метою домогтися унікальності, впізнаваності,привабливості, запам'ятовуваності. Іноді в якості знаку може виступати фірмовийшрифт, художньо змінений до додання графема рис знаковості.

/>/>/>/>/>/>

При цьомуможливо:

1. абстрагуєтьсяконкретне зображення об'єкту / речі

2. модифікуєтьсяшрифтовий графема або створюється композиція з шрифтів

3.застосовується композиція шрифт об'єкт 4. створюється асоціативна абстракція

 Схема третя(3):

Фірмовий блок,комбінація — сукупність фірмового шрифту і фірмового знака. При цьому зовсім необов'язково, що знак і шрифт завжди повинні використовуватися разом. Припроектуванні фірмового блоку необхідно визначити, який із двох компонентівкомпозиції буде домінантою.

/>/>/>/>/>/>

При цьомуможливо:

1. використанняфірмового блоку (композиція частин: логотип шрифт)

2.використовувати на розсуд фірмовий знак-логотип окремо від фірмового шрифту інавпаки

Всі логотипи вплані колера потрібно проектувати з урахуванням змінюється середовищапроживання, в якій вони (логотипи) змушені будуть знаходитися за родом служби:)З цього бажано передбачити як поліхромний, так і монохромний варіанти фірмовогознака. Або постаратися вибрати максимально універсальний колір / відтінокколера.

Приклади вкрайневдалих! логотипів:


/>/>/>

Грубі помилки:

1.перенасиченість інформацією

2. низькийрівень абстракції

3. непродуманерозміщення композиційного центру

4. непродуманенапрям динаміки

5.неуніверсальність в плані використання в різних рекламних ситуаціях

6. непродумана композиція

І незалежно відтого, яку схему логотипу ви вибрали, вам необхідно спроектувати йогоправильно:) Викликає логотипом асоціації не повинні нести негативних абонебажаних емоцій. Для цього слід послуговуватися ...

У знакуоцінюється:

1. Зміст знаку

2. Можливістьвикористання в засобах реклами

3. Розрізнення

4. Стилістичніособливості

5.Переконливість

6. Надійність(стійкість)

7. Вживано(актуальність)

8. Регіональніриси

9.Індивідуальність

Колір в логотипі

Використовується2, максимум 3 кольори (рахуючи чорний, сірий, білий тони)

/> Цячастина спектру може ілюструвати харчові продукти, т.к всі відомі нам продуктирослинного походження мають споріднений цій частині спектру колір. Всі іншікольори будуть для їжі неприродного кольору.

/>/> Синьо-чорнікольори сірий тон і всі монохромні розтяжки з домішкою сірого характерні дляметалу і більше підходять до машинобудівної індустрії, а також всімвиробництвам, пов'язаних з металом або іншими близькими «Техностиль»виробництвами.

/> Червонийколір — колір попередження. Він, як і помаранчевий, завжди звертає на себеувагу.

/> Фіолетовий- колір тривоги, неспокою, невпевненості, меланхолії, «жіночогосамотності». Цікаво, що поєднання червоного кольору з фіолетовим безрозділяючого кольору або тону, завжди викликає у спостерігача роздратування.

Якщо Вивикористовуєте в логотипі кілька кольорів

У такомулоготипі як правило базовим кольором є чорний. В якості другого кольору можебути будь-хто. Третій колір повинен бути ахроматичні або хроматичні контрастнимдо другого:

/> Прикладахроматичного контрасту. Кольори розташовані в одній області спектру, але маютьрізну яскравість / насиченість.

/> Прикладхроматичного контрасту. Кольори розташовані в різних областях спектру, алемають однакову яскравість / насиченість.

/> Білийі чорний тони є нейтральними самі по собі. Вони ніколи (!) Не вступають уконфлікт з іншими кольорами, а доповнюють або розділяють їх. Аналогічнонейтральними є всі градації сірого.

/> Якваріант заливки логотипу (або його частини) може бути використаний спектрвеселки або схожий за задумом складний градієнт. У такому разі цю заливкунеобхідно робити всередині якогось контуру з метою запобігти зливання логотипуз фоном в тих місцях, де їх кольору збігаються і «зібрати» в однеціле цей «вінігрет».

Авторське право.Захист товарного знаку

Авторське право(copyright) право автора на виключне використання виконаної ним роботи.Авторське право встановлює пріоритет зроблених відкриттів і винаходів. Поряд зцим, воно визначає інтелектуальну власність, тобто. те, що літературні, музичніта художні твори є власністю груп осіб, їх що створили. Тільки з дозволуавторів ці твори можуть бути видані, перевидані і переведені на інші мови.Пізніше авторське право було поширене на програми, радіо-і телевізійніпередачі, кіно-і відеофільми, Програмне Забезпечення (ПЗ). Авторське правозберігається за її власником все його життя і протягом, як правило, 50 роківпісля його смерті. Розповсюдження або відтворення твору без згоди авторавважається кримінальним злочином. Серед галузей права особливо виділяютьвинахідницької право. Порушення авторського права іменується піратством.Полягає воно, наприклад, в тому, що з програми робиться копія і продається бездозволу авторів. Піратство присікається шляхом судової заборони. Умиснепривласнення авторства на чужу роботу називається плагіатом. Відповідно завторським правом потерпілий може вимагати відшкодування понесених ним відцього збитків. Автори записуються на титульному аркуші їх роботи поруч ізсимволом C, обведений колом.

Основні стилідля виконання логотипу

Краплі йрозбіжні точки

Обігруєтьсяформа краплі, де об'єктів може бути кілька. Краплі можуть розташовуватися якокремо, так і в символічному злитті один з одним. Ефект може такожвикористовуватися, щоб виразити технічну або наукову асоціацію. Форми можутьбути показані як плоскими, так і з претензією на тривимірність за рахунок тінейабо введення додаткових тонових штрихів.

За дуже невеликимвинятком, логотипи «розбіжні точки» складаються з серії точок, щозбільшуються або зменшуються в чіткій послідовності математичної. Більшість зцих знаків прагнуть відобразити рух, щоб краще донести свій сенс. Можна назватице застиглої анімацією. Кожна картинка — зупинений рух, з елементами різногокалібру або колірної інтенсивності в залежності від часу їх виходу до глядача.

/>/>/>

/>

/>/>

Простігеометричні примітиви

За останнікілька років, спостерігається повернення до простоти в корпоративних емблемах.З іншого боку цей стиль застосовується ними досить часто. Є ще багато знаків,що представляють собою примітиви, які поєднуються з простими слоганами. Чисправді це — повага до 1970-х і класики проекту емблеми? Або так простішезробити на комп'ютері, де преолбладает спочатку проста графіка? А може бути вжене залишається дизайнерів, які вміють малювати?

/>/>/>/>


/>/>

/>

Поп-стиль«Привіт Кітті» 60-х років

Це повернення доминулого, який повторюється кожні 30 років. Компанії, які працюють на молодь, дотримуютьсямови поп-культури кінця 1960 — початку 1970. Цей стиль виник на сплескупопулярності, можливо як результат готовності компаній йти на поводу усучасного їм модного стилю молодіжної культури.

/>/>/>/>

Мотиви спіралей

Це асоціації дорозпливаються колам на воді або спіралевидним форм в перемішуємо фарбі. Чи це — картина кола світла, створена дитиною. Це біонічних природні подібностіспіралі, а не сухі математичні комп'ютерні моделі. Зокрема це поєднання хаосу ігеометрії з претензією на свободу.

Голлівуд активноексплуатує ДНК як символ загадкових корпорацій в науково-фантастичнихдекораціях. Дизайн-спільнота так часто використовує подвійну спіраль, щооднозначного сенсу цей символ вже не має: Це і зародок життя, і здоров'я ідовголіття, родинне дерево, код, загадка, або неразбіваемая послідовність — всіможливі варіанти задіяні.

/>/>/> /> />

Образи тварин.Флора і фауна

Використовуютьсядля швидкого створення імміджа компанії шляхом створення образу, що відображаєсвої специфічні ознаки тварини на компанію і асоціюється з нею. Хочаця тактика, використовується я більше маленьким і середнім компаніям, є кількавеликих корпорацій компаній, які застосовують цей метод. Хоча стилі ілюстраціїзмінюються широко, всі ці емблеми стилізує відповідно до правил проектуваннязнака.

Флора — це може бутиеволюцією торішньої Завітушечной тендецію, або частиною більш глобальноготренда, що об'єднує їх. Того самого тренду, який запозичує залишки гаптівникаВікторіанської епохи, щоб надати трохи більше тонкої теплої людяності твердоїшкаралупі мудріших стерильних логотипів. Це приваблює споживача до візуальногоучасті в неконфронтаційної модному течії.

/>/>/>/>


/>/>/>/>

Принцип деформації, осі

Ви можете взяти простегеометричне рішення і зробити це чудовим. Нахиліть це чи оберніть це на сферу,завдання, легко виконана. Завдяки цей тактиці, навіть дуже прості двовимірнірішення емблеми можуть перетворитися в 3D.

акіе знаки можутьслугувати моделлю структури комунікацій будь-якого онлайн-спільноти. Єцентральна вісь, яка служить джерелом інформації. Без цієї осі супутникивтрачають можливість контактувати один з одним. Так що незалежно від того, є цілоготипи інструментом комунікації чи ні, розбіжність з центральної точки — основна їхня концепція. І ще один сенс, який можна вкласти в таке графічнерішення, — взаємодія окремих елементів єдиної структури для досягненнязагального блага.

/>/>/>/>

/>/>

«Олюднення»знака

Щоб зробитиобраз компанії, більш дружнім і симпатичним до людини, багато торгових марокбули перетворені в обличчя або маленької людини. Частини таких знайомихвпревращени в очі, носи, вуха і роти. Хоча ці ідеї використовуються протягомкількох поколінь, проектувальники продовжують знаходити нові і нові рішення.

/>/>/>/>/>

Використання тіней

Жорсткі або м'які, тініпродовжують давати відчуття простору де знаходиться знак. Іноді тінівикористовуються нижче знака, щоб надати йому більшої виразності: емблема, якакидає виклик серйозності, повинна мати незвичайні якості. Інші емблемивикористовували тінь, тому що, вони не мали жодної підстави, а тінь прив'язуєїх до певного місця.


/>/>/>/>

Ілюмінація.Накладення та прозорості. Градієнти і підсвічування

Дизайнерипродовжують безжально рушити правила, згідно з якими вже цілу епоху створюютьсялоготипи. Більше немає друкованих обмежень, межі кольоровості подолані. До тогож, багато дизайнерів і їх клієнти зійшлися на тому, що вони абсолютно точноніколи в житті не почнуть друкувати свої логотипи в Жовтих сторінках, так щовідпадає і необхідність у розробці хоча б однієї версії плоского і одноколірноюлоготипу.

Факт: Стареправило, яке диктує, що будь-яка дійсно добре розроблена емблема:

1.застосовується тільки в одному кольорі

2. формазафарбовується сілуетно

Але в інтернеті(коли зображення виглядає в світлі, що проходить) тепер існують свої правила. Єбагато емблем сьогодні таких, як метелик MSN, які використовують прозорість,які показують себе через багаторазові шари.

Сяючі знакинесуть в собі певний тепло і комфорт, психологічно ефект сяйва порівняємо зефектом світла в кінці тунелю. Такий світ починає превалювати, коли минамагаємося передати оптимізм, чистоту, тепло або позбавлення від чогосьнегативного.

/>/>/>/>

/>
/>

Екологія та живазелень

Це буквальна іметафорична тенденція. Це тенденція, яка є диханням свіжого повітря впромисловості, наводненої червоним, білим. Це екологічний хіт компаній. Ценаголос на природні чисті елементи.

Головною річчю,за якої припадає встигати всьому корпоративному світу, залишаєтьсявідповідність нормативам, пов'язаних з підтриманням навколишнього середовища.

/>/>/>/>

/>/>

Знаки пунктуації

Своєріднийінтернетівський хіт, пов'язаний з символікою комп'ютерної клавіатури іпросунутий і розвинений молодим поколінням інтернетчиків.

/>/>/>/>

Принцип ярлика

Це прості,навіть примітивні за формою знаки, які є простими силуетами певних об'єктів. Натакому силует чітко пишеться ідентифікує його слово (назва). Зображення каже,що вони роблять і слово говорить, хто вони. Все гранично просто і чесно.

/>/>/>/>/>

/>/>

/>/>

/>

/>

Фотографічно точнізображення і 3D

Дуже натуральні абонавіть перебільшені зображення. Зображення поміщаються на локальному (наприкладбілому) фоні, а назва компанії поміщається нижче. Стиль набагато більшвиграшний, коли візуал підтриманий відповідним текстом, або коли текстнесподівано оригінальний для візуал.

Проблема звикористанням 3D-логотипів полягає в тому, що компанія повинна мати достатнімедіа-ресурсами, щоб передавати свою айдентіка в повному обсязі. Саме томубагато 3D-логотипи тільки імітують обсяг, але не володіють нею повною мірою.

/>/>/>/>

/>

/>/>

Ефектспірометру, кільця

Це — ефект,художніх спіралей. Такий знак зазвичай поміщається вище назви компанії.Криволінійна форма дуже нагадує про забаві Spirograph, і можливо ці точні, алеплавні форми передають почуття задоволення від того, що два пластмасовихмеханізму (шестерні із зубчиками всередину і назовні, хто знає), Чотири шпилькиі кулькова ручка можуть зобразити ці дивовижні за красою (правда зовсімбезглузді) павутинний спіралі.

Кільцеподібніструктури покликані відобразити концепцію спільного продукту або підрозділів,що працюють разом, як ціле. А щільність розташування кілець і різниця в їхформі може відображати відповідні параметри зв'язку частин одного цілого вкомпанії. Колір відображає індивідуальність окремих компонентів і допомагаєзрозуміти загальну ідею того, що створюване ціле більше, ніж просто сумачастин.

/>/>/>/>

/>

Лінія і стрічка

Знак являє собоюоб'єкт, що формується однієї суцільної точно спроектованої лінією. Picasso іCalder відкрили цей шлях перш, ніж інші усвідомили форму як засіб проектуемблеми.

Багато хто зкращих стрічкових логотипів були створені на самому початку тренда. І зараз всеще є простір для інших ідей зі стрічками, просто їх менше і вони далі один відодного. Буде цікаво подивитися на те, як екологічний тренд схлестнется з цим,стрічковим. Тоді доведеться розробляти глобальний план з утилізації всіх цихмагнітних стрічкових значків, якими ми вже завалені.

/>/>/>/>

/>/>

/>/>

Псевдогерби

На перший поглядлоготипи цієї категорії виглядають як щось із книги 101 геральдичний знак, щощось у цьому роді. Але тільки до тих пір, поки ви не почнете вдивлятися вкомпозиційні елементи: Там ви знайдете схрещені гітари, пінгвінів, черевики,стільникові телефони і всі ці неймовірні речі, які вже точно не з епохиКамелота. Це доля молоді; дизайнери обрали цей стиль для сфери моди і музичноїіндустрії. Насправді це та модна тендецію, яку можна побачити зараз практичноскрізь, незважаючи на такі заплутані геральдичні і вікторіанські коріння.


/>

Іграшки-талісмани

Вініловідизайнерські іграшки стали вперше популярними в Гонконг в 90-х завдяки МайклуЛау. Тепер же вони стали предметом колекціонування, і у них є власні магазини,такі як KidRobot, і журнали на кшталт Super 7, повністю присвячені вініловимфігурка. Це може бути що завгодно — від вогнедишних драконів до циклопівінопланетного виду. Зрозуміло, серед логотипів компаній, що входять в Fortune500, навряд чи знайдуться подібні, але ці забавні вінілові штуки вже міцноосвоїлися в поп культурі і все частіше з'являються у двомірному логотіпномвигляді.

/>/>

Половинки

Де другаполовина і чому? Чи була вона відрізана, вилазить за межі чого-то, занурюєтьсявона чи навпаки спливає? Проста гра слів, або в деяких випадках зображень,дозволяє покупцеві асоціювати продукт з дією. У деяких випадках відрізаначастина зображення — щось на зразок виклику глядачеві: Прекрасна цифра аболітера розрізана навпіл — це вже схоже на єресі! Букви для покупців святі:можна їх як завгодно змінювати, але зовсім прибирати частина — це те, що змушуєлюдей дивитися.

/>

/>

Розташуваннявнахлест

Елементи,зібрані разом, яким при цьому немає чого ховати — символ чітко вибудуваної,диверсифікованої і при цьому прозорої структури. Перекриваються елементи можутьрозповісти історію про компанію або пояснити її архітектуру. З розвиткомдизайнерського програмного забезпечення створення картинок з прозорості сталопростим і зручним — можна відразу побачити результат тих чи інших колірнихнакладень і легко їх регулювати.

/>

/>

Оптичні ілюзії,оп-арт

Ідея можливостінеможливого — так характеризують дизайнери привабливість подібних логотипів длясвоїх замовників. Візуальна суть ілюзії в цьому випадку — щось на кшталттвердження «Ми робимо те, що не можуть інші, ми знаємо особливі обхіднішляхи». Часто в цій категорії логотипів малюють ініціали, заголовні буквиназви компанії. За рахунок ефекту об'ємності такі знаки нерідкі середархітектурних компаній або тих, хто пропонує погляд на що-то з нової точкизору.

/>

Інші тенденції,які вже виникли і розвиваються:

1. Анимированное рух: ці логотипи зробленівже знаходяться в русі, на відміну від тих, що спочатку намальовані плоскими і заанімірованизгодом.

/>/>

/>

/>

2. Вінки: безлічелементів, іноді настільки тонких, що раніше вони не вважалися б частиноюдизайну логотипу, зібрані в візерункове ціле.

 3. Веселки і розмиття:тренд, можливо народжений з популярної концепції «все в одному»,підтримуваний лояльністю клієнтів до яскравих квітів, але вигодований визначеновседозволеністю RGB.

/>

4. Цифри: заміна буквна схожі по вигляду або фонетично замінюють частину слова цифри./>

5. Дірки: дизайнериграють з поверхнею паперу, заганяючи логотипи під розрізи або даючи їм визиратиз усіляких отворів.

/>/>/>

/>

6. Драконы: множество, множестводраконов.

7. Мозаика. Большие тангирныеточки: очень крупные планы на тангирной сетке, точки размываются и перекрываютдруг друга.

/>/>

/>


/>

8. Картуші: все більшеі більше логотипів підтримуються орнаментальними рамками.

/>

9. Приховані елементи.

/>

10. Лоскути

/>

11. Інкрустація

/>

12. Мотив кульбаби

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу