Реферат: Створення комп’ютерного клубу "ВІРУС" на період 2011-2016 рр.


Бізнес-планстворення комп’ютерного клубу«ВІРУС» на період 2011-2016рр.

Розробник:

Боднар Ольга

Група ЕКМ-62з

м.Червоноград 2011р.


1 Резюме

Данийбізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу за адресою: м.Червоноград, вул. Стуса 33. Специфічною рисою плануючого клубу буде наявністьдоступу в інтернет і можливість створення для клієнтів компакт-дисків з обсягомінформації до 700 мегабайт.

Проектованийклуб матиме 20 потужних комп'ютерів, обладнаних 64-мегабайтовимі відеокартами,модемами, CD-ROM'амі і CD-RW'амі.

Уклубі будуть працювати висококваліфіковані оператори, а також охоронці, якібудуть забезпечувати безпеку клієнтів та майна клубу.

Аналізринку показав, що знаходження поруч з клубом безліч навчальних закладів, середяких: « Червоноградський коледж гірничих технологій та економіки», « Гірничо-будівельний ліцей», « Вище професійне училище №11», повинні забезпечитивеличезний попит на пропоновані клубом послуги.

Дляреалізації даного проекту планується взяти кредит в банку « Приват банк»врозмірі 200000 грн строком на 2 роки під 18% річних.

Данийпроект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства зобмеженою відповідальністю.

Передбаченийклуб має широкі перспективи. У випадку стабільного отримання запланованогоприбутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії вбудь-якому місті Львівської області. Термін окупності проекту 2 роки.

Данийпроект передбачає також знижки для дітей чорнобильців та сиріт.

Метапроекту :

-Створення серйозного і потужного Інтернет клубу;

— Перетворення Інтернет клубу в Інтернет кафе;

— Створенняоб'єктивної передумови для подальшого розвитку:

— Розширення послуг;

— Розширення географічного надання послуг;

— Забезпечення окупності;

— Отримання максимального прибутку;

— надання повного комплексу послуг.

2 Юридичнийплан

Комп’ютернийклуб «ВІРУС» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.Місцезнаходження комп’ютерного клубу «ВІРУС»:

м.Червоноград, вул. Стуса 33. Контактний телефон 245-45-87.

Ідентифікаційнийкод ЄДРПОУ 23569876. Розрахунковий рахунок 34124523356878 у ВАТ «ОщадбанкУкраїни» Податкові реквізити Свідоцтво № 100216732, ІПН 9448002245.

3Характеристика послуги

 

В даному бізнес – проекті представлені послуги з наданнямцілодобового інтернету. Комп'ютернийклуб «ВІРУС» буде середнім по кількості машин комп'ютерним клубом (20 шт.).

Розташованимпо вулиці Стуса, в районі центрального парку « Культури». Основний виддіяльності — надання комп'ютерів з встановленими на них сучасними іграми,додатковий вид — надання послуг інтернету, запис CD-R.

Основнапослуга комп'ютерного клубу — комп'ютерні ігри. У клубі «ВІРУС» будутьзапропоновані наступні основні гри:

1. Counter-Strike

2. GTA 3

3. Medal of Honor

4. Quake 3

5. Starcraft 3

6. Hitman 2

7. Max Payne

8. FIFA 2003

9. Red Alert 2

10. Cossacks

11. Need for Speed 5

12. Red Faction 2

13. KA-52

14. Unreal Tournament

15. Kingpin life of crime

Крім цього буде встановлено кілька десятків, настільних і логічних ігор.

Бокожен день в світі з'являється кілька нових ігор, то, ймовірно, асортимент пропонованих у клубі ігорне буде суворо визначенимі буде кожен раз оновлюватися.

Так само, які в будь-якому іншому клубі, в «ВІРУС» будуть надаватися для переглядуі прослуховування безліч кінофільмів, роликів тамузичних композицій, а такожкожного місяця будуть проводитися комп’ютерні турніри з багатьох ігор.Переможці будуть нагороджені дорогими подарунками.

Наявність пишучих CD-ROM'ів дозволить клієнтам клубу за певну плату записувати їх собі на CD-R або CD-RW.

Послугиінтернету, які будуть доступнів клубі будуть купуватися у компанії «Nursat».

Вартістьусіх наданих клубом послуг наведена в таблиці 1.


Таблица 1

Вартістьпослуг комп'ютерного клубу «ВІРУС»

№ Найменування послуг Період Мінімальний розмів в хвилинах

Вартість

1/год

1 Комп’ютерні ігри з 10 до 00 години 1 15грн/год 2 Комп’ютерні ігры З 00 до 8 години 480 10грн/год 3 Інтернет з 10 до 20 годин 1 20грн/год 4 Інтернет З 20 до 23 години 1 15грн/год 5 Інтернет З 23 до 2 години 1 10грн/год 6 Інтернет з 00 до 8 години 1 7грн/год 7 Запись на клубный CD-R - - 2,50грн

Одназ важливих функцій комп'ютерних ігор — навчальна. Поговоримо про це докладнішеі поглянемо, що ж нового може дати комп'ютер у порівнянні з живим вчителем. Уцих іграх дитина починає дуже рано розуміти, що предмети на екрані — це нереальні речі, але лише знаки цих реальних речей. У різних іграх ці знаки абосимволи реальних предметів ускладнюються, стають все більш і більшузагальненими і все менш схожими на навколишні реальні предмети. Таким чином, удітей дуже рано починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобторозуміння того, що є декілька рівнів реальності навколишнього світу, — це іреальні предмети, і картинки, схеми, це слова і рівняння і, нарешті, це нашідумки, які є найбільш складним, ідеальним рівнем дійсності.

Проте«знакова функція свідомості» не лише дає можливість усвідомитинаявність в природі всіх цих рівнів, але і лежить в основі самої можливостімислити без опори на зовнішні предмети. Про важливість такого мислення іскладності його розвитку говорять відомі багатьом батькам труднощі при навчаннідітей рахунку або читанню «про себе». Дитя продовжує пошепкивиголошувати про себе прочитаний текст або перебирає власні пальці при рахунку.

Комп'ютерніігри дають можливість полегшити процес переходу психічної дії із зовнішнього плануу внутрішній, так що найпростіші дії у внутрішньому плані стають доступні вжедля дітей 4-5 років.

Протедиво, здійснюване комп'ютером, на цьому не закінчується. Не лише психологи алеі батьки, і вихователі, що займаються з дітьми на комп'ютері, відмітили, що впроцесі цих занять покращуються пам'ять і увага дітей. І це закономірно,оскільки відповідає законам психічного розвитку дітей. У дослідженнях багатьохпсихологів — Ж.Піаже, А.Валлона, П.П.Блонського та інших — було відкрито, що умаленьких дітей ще немає бажання запам'ятати, немає так званого довільногозапам'ятовування, тобто запам'ятовування з раннє поставленою метою. Дитячапам'ять мимовільна, діти запам'ятовують лише яскраві, емоційні для них випадкиабо деталі, і тут знову незамінним помічником є комп'ютер, оскільки він робитьзначимим і яскравим вміст матеріалу, який потрібно засвоїти, що не лишеприскорює його запам'ятовування, але і робить його більш осмисленим ідовготривалим.

Комп'ютерніігри мають велике значення не лише для розвитку інтелекту дітей, але і длярозвитку їх моторики, точніше для формування моторної координації і координаціїспільної діяльності зорового і моторного аналізаторів .

Багатобатьків дошкільників скаржаться на незграбність своїх дітей, на те, що вонинасилу повторюють складні фізкультурні вправи. Деякі діти навіть до шести роківпогано сприймають такі поняття, як право і ліво. Такі недоліки не свідчать пророзумову відсталість або затримку розвитку, але і сподіватися, що вони пройдутьсамі собою теж не слідує.

Чомуж саме комп'ютер легко і швидко може допомогти в подоланні такого складногодефекту, для якого навіть дослідним психологам інколи потрібно декількамісяців. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідновчитися натискувати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мускулатуруруки, моторику дітей. Дії рук потрібно поєднувати з видимою дією на екрані.Так, абсолютно природно, без додаткових спеціальних занять, розвиваєтьсянеобхідна зорово-моторна координація.

Майжевсі батьки знають як важко буває усадити малюка за заняття. На комп'ютерідитина займається із задоволенням, і ніколи не заперечуватиме проти пропозиціїпозайматися на комп'ютері. Це пов'язано з тим, що комп'ютер сам по собіпривабливий для дітей як будь-яка нова іграшка. Тому ігри на комп'ютері і несприймаються дітьми як заняття. А яке ж дитя не любить грати?

Такимчином, той інтерес, який викликають заняття на комп'ютері і лежить в основіформування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам'ятьі увага. Розвиток цих якостей особливо важливий для шестирічних дітей, оскількисаме вони багато в чому і забезпечують психологічну готовність дитини до школи.

Ітак комп'ютер розвиває безліч інтелектуальних навиків. Але є одне«але». Не можна забувати про золоту середину, про норму. Всякі лікиможуть стати отрутою, якщо прийняти їх в не розумних дозах. Потрібно зрозуміти,що комп'ютер — це не чарівна паличка, яка за одну годину гри зробить дитинувідразу розумною і розвиненою. Як і будь-які заняття, комп'ютерні ігривимагають часу, правильного використання, терпіння і турботи з боку дорослих.

Івсе ж комп'ютер — це наше майбутнє. Робота на ньому навчає дітей новомуспособу, простішому і швидшому, здобуття і обробки інформації. А умінняотримати необхідний для роботи матеріал і швидко його обробити прискорює іоптимізує процес мислення, допомагає не лише взнати більше, але й краще,точніше вирішувати нові завдання. З іншого боку — не можна сподіватися лише накомп'ютер. У розвитку навиків реального спілкування комп'ютерні навики можутьграти лише допоміжну роль.

 


4. Аналізринків збуту та конкурентів

Основними конкурентамидля комп’ютерного клубу «ВІРУС» є клуб «Інфоцентр», клуб « Хакер», клуб «

Порівнянняпослуг, які надає комп. Клуб «ВІРУС» з послугами конкурентів наведено у таблиці2.

Таблиця 2

Клуб «Вірус»

Клуб

«Інформаційний

Центр»

Клуб «Хакер» Клуб « Надання пільг дітям сиротам Немає пільг Надання пільг дітям сиротам Немає пільг.

Запис на клубний

CD-R.

Відсутністьзапису на СD-R Відсутність запису на СD-R Відсутність запису на СD-R Висока швидкість інтернету. Низька швидкість інтернету Низька швидкість інтернету Низька швидкість інтернету Наявність потужних комп’ютерів. Відсутність потужних комп’ютерів Наявність потужних комп’ютерів. Відсутність потужних комп’ютерів Встановлення настільних, логічних ігор. Відсутність настільних логічних ігор Відсутність настільних логічних ігор Відсутність настільних логічних ігор Проводження турнірів з ігор. Немає турнірів. Немає турнірів. Проводження турнірів з ігор. Перегляд нових фільмів, музики, роликів. Перегляд нових фільмів, музики, роликів. Відсутність перегляду нових фільмів, музики, роликів

Перегляд

новихфільмів, музики, роликів.

Не надає таких послуг Не надає таких послуг Відвезення працівників додому. Не надає таких послуг

Якможна побачити з таблиці комп’ютерний клуб «ВІРУС» займає високі позиціїпорівняно з конкурентами: через наявність швидкісного інтернету, надання пільгдітям сиротам, запис на клубний CD-R, наявність потужних комп’ютерів, проводження турнірів з ігор,перегляд нових фільмів і музики.

Основноюперевагою комп’ютерного клубу «Хакер» є те, що працівників клубу розвозятьввечері додому.

Уклубі « Інфоцентр» та « «, також є перегляд нових фільмів, музики, та роликів.

А уклубі «Хакер» теж є потужні комп’ютери, надання пільг дітям сиротам.

Під потужнимкомп’ютером розуміється:

1.Наявністьвеликої оперативної пам'яті (512 мегабайт)

2. Місткістьжорсткого диска до 60 гігабайт.

3.Відеокарта зпам'яттю 64 мегабайти.

4. Процесор зтактовою частотою до 2000

Наявністьінтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-кафе.

5 План маркетинговоїдіяльності

Маркетинговідослідження відіграють важливу роль при розробці маркетингового планубудь-якого бізнес-проекту. Пояснюється це тим, що вони представляють собою видсоціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управлінняринком на основі об’єктивного розуміння ситуації на ньому.

Обраний намирайон представлений найбільш привабливим, оскільки тут розташовано безліч багатоповерховихбудинків, навчальних закладів, школи № 12 і № 11, і крім цього неподалікрозташовується філія економічного факультету університету імені Івана.

Єдиний існуючий вцьому районі комп'ютерний клуб «Інфоцентр» має всього 6 застарілих машин,маленьке приміщення і не надає послуг цілодобового інтернету.

Близькість філіїуніверситету ім. Івана Франка вибрана не випадково, оскільки з усе зростаючимзначенням інтернету, як потужного засобу пошуку інформації, популярністьінтернет-кафе з часом буде безсумнівно підвищуватися.

Крім інтернету,клуб «ВІРУС» сподівається залучити студентів і своїм основним видом діяльності.

Практичнобудь-який аналіз ринку повинен дати відповідь на дуже просте питання: « чиможемо ми успішно, тобто з прибутком обміняти свої послуги на адекватну сумугрошей чи іншу продукцію?»

Ми будемовикористовувати таку методику дослідження ринку:

1. Вивчення ринкуз використанням нових матеріалів ( вивчення на місці).

В межах даноїметодики доцільно виокремити такі методи: метод поштового розсилання анкет.

2. Вивчення звикористанням існуючих матеріалів ( аналітичне вивчення).

3. Вивчення увідношенні продукції (послуг).

4. Вивчення увідношенні до ринку і клієнтів. У межах даної методики можна виокремити таківажливі методи:

· Вивчення обсягів ринку, вивчення потенційного попиту,

· Вивчення особливостей ринку (регіональні особливості).

Для успішного просуваннянаших послуг на ринок, на нашу думку, доцільно застосовувати методи розсиланняанкет.

З метоюохарактеризувати основних користувачів пропонованих нами послуг, а такожвиявити найбільш поширені проблеми комп'ютерних клубів нами було проведеномаркетингове дослідження. Оскільки разом охопити всі клуби міста неможливо, бувобраний найбільш відповідний і схожий з нашим Проектом комп'ютерний клуб підназвою «Хакер».

Для проведеннядослідження нами була складена анкета, на запитання якої відповідаливідвідувачі клубу «Хакер».

Анкета

1. Ви відвідуєте тільки цей комп'ютерний клуб?

1) так

2) ні

2. Скільки разів на тиждень ви відвідуєте цей комп'ютерний клуб?

1) від 1 до 3 разів

2) від 3 до 5 разів

3) я тут кожен день буваю

3. Чому ви приходите саме сюди?

1) я поруч живу (вчуся, працюю)

2) тут високий рівень обслуговування

3) тут сильні гравці

4. Скільки годин на день ви зазвичай граєте?

1) до 2 годин

2) від 2 до 6 годин

3) від 6 і більше

5. У який час ви зазвичай відвідуєте клуб?

1) з 9 до 14 годин

2) з 14 до 19 годин

3) з 19 до 00 годин

4) з 00 до 8 годин

6. Чи довго вам доводиться чекати, перш ніж висядете грати?

1) завжди є вільні місця

2) до 10 хвилин

3) від 10 до 30 хвилин

4) від 30 і більше

7. З якою метою ви приходите в комп'ютерний клуб?

1) просто пограти, поспілкуватися з друзями

2) готуватися до змагань

3) прогулюю уроки

8. Який тип гри для вас важливіше?

1) що-небудь у стилі Counter-Strike'а

2) стратегії чи інші інтелектуальні ігри

3) гонки

9. Яке значення ви надаєте комп'ютерним іграм?

1) розвага

2) спорт

3) хвороба

10. Як давно ви захоплюєтеся комп'ютернимиіграми?

1) менше року

2) від 1 до 3 років

3) більш 3-х років

11. Чи є у вас інші захоплення?

1) так

2) ні

12. Звідки у вас гроші на комп'ютерний клуб?

1) я сам заробляю

2) беру у батьків

3) займаю у друзів

13. Як батьки ставляться до того, що вивідвідуєте комп'ютерний клуб?

1) не схвалюють, турбуються за моє здоров'я

2) схвалюють

3) їм все одно

14. Ваша стать

1) чоловічий

2) жіночий

15. Ваш вік

1) від 6 до 16 років

2) від 16 до 25 років

3) від 25 і старше

В анкетуваннівзяло участь 50 осіб. Результати представлені в таблиці 3.

Аналізрезультатів

На основіотриманих результатів вдалося з'ясувати, що вік основної маси клієнтів (68%)коливається від 6 до 16 років, тобто головними відвідувачами комп'ютерногоклубу є школярі.

Диаграмма 1

/>

Такожз'ясувалося, що лише 24% з числа опитаних є постійними відвідувачами клубу, зних 96% приходять грати від 3 до 5 разів на тиждень.

62%клієнтів приходять в клуб тільки через близькість місця проживання, навчанняабо роботи, в той час як решту масу людей приваблює високий рівеньобслуговування, під яким розуміється не лише високі технічні характеристикикомп'ютерів, але і хороша обробка приміщення, наявність кондиціонера, барноїстійки та інших елементів сервісу, які не мають прямого відношення додіяльності клубу. Також з'ясовано, що вимоги до сервісу не залежать від вікуклієнта, що передбачає з боку персоналу однаково шанобливе ставлення як до6-річній дитині так і 40-річному чоловікові.

Наоснові отриманих даних про час відвідування клубу і на основі даних, наданихсамим клубом, вдалося скласти графік завантаженості комп'ютерів протягомзвичайного і вихідного дня.

График 1

/>

Яквидно з графіка 1, пік завантаженості припадає на період часу з 14 до 19 годин.За даними анкетування в цей період клієнтові доводиться чекати від 10 до 30хвилин, а іноді від 30 і більше хвилин, перш ніж комп'ютер буде вільний.

Здругого графіка видно, що у вихідні дні або свята кількість відвідувачів різкозростає. Пік припадає на час з 14 до 19 годин і на час з 00 до 8 годин. Алеоскільки другий пік активності клієнтів запланований, так як нічний часоплачується заздалегідь, то прикрою затримки, спричиненої необхідністюочікування комп'ютера, не виникає.

График 2

/> 

Урезультаті дослідження як відвідувачів, так і персоналу клубу, вдалося скластисвоєрідний рейтинг ігор, де також вказано життєвий цикл товару.

Таблиця 3

Рейтингігор

Название игры

Жанр

ЖЦТ

1

Counter-strike

Action зрілість 2 Grand Theft Auto 3 Action зрілість 3 Medal of Honor Action зріість 4 Quake 3 Action спад 5 Starcraft 3 Интеллект. зрілість 6 Hitman 2 Action впровадження 7

Max Payne

Action спад

Таблица 4

Рейтинг игр(продовження)

8 FIFA 2003 Action ріст 9 Red Alert 2 Интеллект. спад 10 Cossacks – European wars Интеллект. спад

З даної таблиці видно, що найбільшим попитом користуютьсяігри активного жанру, ЖЦТ яких дуже різноманітний, у той час як більшістьінтелектуальних ігор знаходяться в періоді спаду, тобто застаріли.

У ході дослідження також було з'ясовано, що основна масашколярів відвідує клуб в період між 14 і 19 годинами, а люди старше 16 роківвважають за краще приходити або рано вранці, або після 19 годин.

У 84% опитаних батьки не схвалюють їх захопленнякомп'ютерними іграми і турбуються за їхнє здоров'я, але в той же час 86%клієнтів, як це не парадоксально, гроші на комп'ютерні ігри отримують відбатьків.

Висновкиі пропозиції

Таким чином до основної проблеми клубу, як з'ясувалося занкетування, належить проблема нестачі комп'ютерів в період з 14 до 19 годин іїх відносний простий в решту часу.

Вирішити цю проблему, на наш погляд, можна, створивши гнучкусистему оплати. Тобто, в період з 10 до 14 та з 19 до 00 годин можна знизитиціну ігрового часу, щоб залучити додаткових клієнтів. Або дозволити попереднєбронювання комп'ютерів на цю частину дня. Однак для нового клубу ці заходибудуть передчасними, тому що точно визначити завантаженість комп'ютерів допочатку роботи клубу неможливо.

Оскільки 86% клієнтів у фінансовому плані залежні від своїхбатьків, клубу необхідно налагодити хороші стосунки саме з ними. Найпростіше,що можна зробити — це надати батькам телефонний номер клубу, куди вони вбудь-який час могли б звернутися, щоб поцікавитися справами своєї дитини.

Іншими словами, оскільки розглянутий нами клуб відносноневеликий, і переважна більшість відвідувачів приходять сюди тільки черезблизькість свого будинку, місця навчання чи роботи, то даного клубу, так самояк і клубу «ВІРУС», немає необхідності створювати собі імідж «ділової контори». Навпаки самим необхідним було бмати такий образ, який має улюблене всіма, чисте і охайне місцеве кафе, тобтомісце, де зустрічаються друзі і добре проводять свій час.

6 Планвиробничої діяльності

Для створення клубу потрібно опалювальне приміщення площею неменше 30 кв. метрів, а також комп'ютери,меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерногообладнання виступить сервіс-центр «Комп’ютерний Всесвіт», розташований по проспектуШевченка 7.

Вартістьі характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

Характеристикаі вартість комп'ютерної техніки

№ Найменування Характеристика Кількість, шт. Вартість грн Загальна вартість тг. 1 Процесор Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA 20 2 Пам'ять DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100> 20 3 Вінчестер 60 Gb 20 4 Відео 64 Mb Ge-F-2 mx-400 20 5 СD-ROM 52 x 17 6 CD-RW 52x/24x/52x LG GCE-8520B 3 7 SB Creative Live 5.1 20 8 Монітор 15’’ LG 500E 20 9 Клавіатура AT 20

Таблица 4.

Характеристикаі вартість комп’ютерної техніки (продовження )

10 Миш EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2 20 11 Коврик під мишку Пластиковий 20 12 Мережеве обладнання E-net HUB 10Base 16-port Genius 2 13 Мережева плата Complex RL RF-100TX PCI 100mBs 20 14 Кабель RG-45 20 15 Модем Acorp 56 K 10 16 Мережевий фільтр Tripp Lite (5 роз., 3 м.) 10 Всього:

Приміщеннябуде орендовано у пана Арінова А.К. За погодженням сторін на договірній основівартість оренди за кожен місяць буде дорівнює 3,5 тис грн. Дане приміщеннязараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщеннязнаходиться у відмінному стані і не потребує ремонту.

Спеціальнімеблі для клубу планується придбати в торговому домі «Омега +» на нульовомуповерсі. Витрати на її купівлю відображені в таблиці 5.

Таблиця 5

Витрати накупівлю меблів

№ Найменування Кількість, шт. Вартість грн.. Загальна вартість грн 1 Спеціальні столи 25 500 12,500 2 Стільці-крісла 25 150 3,750 3 Вішалка 10 30 300 Всього: 16,550

Крімцього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютернийклуб повинен мати хорошу вентиляцію, у зв'язку з чим буде придбанийкондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштування клубу «ВІРУС» показанів таблиці 6.

Таблица 6

Додаткові витратина облаштуванняклубу«ВІРУС»

№ Найменування Кількість шт. Вартість (грн.)

Загальна

вартість

1 Кондиціонер «LG E-056» 1 1,000 1,000 2 Вогнегасник 1 300 300 3 Настінний годинник 1 100 100 4 Туалетні аксесуари 1 100 100 5 Освітлювальні лампи 3 150 450 6 Телефон «Samsung» 1 250 250 7 Компютерні диски 22 2,50 55 8 Канцтовари - 100 100 Всього: 2355

Заплановані витратичасу на реалізацію наступних стадій проекту:

1. Реєстрація ТОВ — 2тижні

2.Найм працівників — 1 тиждень

3.Закупівля та збирання меблів — 2 дні

4.Закупівля та встановлення обладнання — 3 дні

Післязакупівлі меблів і устаткування планується їх розташування в приміщенні клубу(див. рис.1).


/>


Рис.1 Схемарозміщення комп’ютерів та меблів

7 Організаційнийплан


Плануванняперсоналу у комп’ютерному клубі «ВІРУС» полягає в кількісному, якісному,часовому й просторовому визначенні потреби в персоналі, необхідному для досягненняцілей.

Основноюметою планування персоналу є реалізація частини загального плану розвиткуорганізації щодо забезпеченості їх працівниками у необхідній кількості,потрібної кваліфікації та продуктивності, з оптимальними витратами на найм таутримання. При плануванні потреб в кадрах до уваги приймається дія багатьохчинників: темпів економічного зростання, рівня інфляції та безробіття,структурних зрушень, платоспроможного попиту населення. Планування потребиданого комп’ютерного клубу в кадрах включає: планування кількісних та якісниххарактеристик майбутнього кадрового складу, визначення загальної та локальноїчисельності по категоріях персоналу та встановлення остаточної кількостіпрацівників організації на певний період часу.

Набірперсоналу буде проводитися із зовнішніх джерел, за допомогою таких засобів як:публікація оголошень у газетах та професійних журналах, звернення до агентствпрацевлаштування, усна реклама.

Наймвсього персоналу буде проводитися на конкурсній основі і з обов'язковимособистим співбесідою. Перевага буде надаватися особам вже мають досвід роботиабо мають найвищу кваліфікацію у своїй області.

Наетапі відбору персоналу проводиться відбір найкращих кандидатів з поміж усіхможливих. Найбільш поширеними методами збору інформації для прийняття рішенняпро призначення конкретного кандидата на вакантну посаду є співбесіди татестування.

Розвитокперсоналу – це системно організований процес безперервного професійногонавчання працівників для підготовки їх до виконання нових функцій, професійно –кваліфікованого просування, формування резерву керівників та вдосконаленнясоціальної структури персоналу. Розвиток персоналу у комп’ютерному клубі«ВІРУС» забезпечується заходами з адаптації персоналу, оцінювання кадрів зметою здійснення атестації персоналу, планування професійної кар’єрипрацівників, стимулювання розвитку персоналу тощо.

Управліннярозвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалуособистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності.

Складовимисистеми розвитку персоналу є:

Яквже згадувалося вище для успішної роботи клубу необхідні: директор, бухгалтер,3 оператори комп'ютерного залу, 2 охоронці, прибиральниця. Організаційнуструктуру ТзОВ «ВІРУС» можна представити наступним чином:

/>


/>

Рис.1.Організаційна структура ТОВ «ВІРУС»

Директоромклубу за рішенням загальних зборів засновників буде

БоднарОльга Ігорівна, 1987 року народження, освіта вища (в 2011 році закінчилаЛьвівський університет імені Івана Франка, спеціальність «Економіст зменеджменту»). Загальний стаж за професією – 6 років, з них 1 рік замісникдиректора в комп’ютерному клубі «Хакер»

У їїосновні обов'язки входить:

1.Організаціяроботи клубу таким чином, щоб отримувати максимальний прибуток при мінімальнихвитратах часу і капіталу;

2.Плануванняі координування роботи підлеглих;

3.Своєчасне та повне надання звітності про діяльність фірми її засновникам.

Операторськийвідділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно(1 день роботи і 2 дні відпочинку).

Оператор– Бринь Андрій Богданович, 1989 року народження, освіта середня спеціальна (в2008 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологій таекономіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи запрофесією- 3 роки.

Оператор– Горох Ігор Миколайович, 1988 року народження, освіта середня спеціальна (в2007 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологій таекономіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи запрофесією- 4 роки.

Оператор– Магера Віктор Анатолійович, 1985 року народження, освіта середня спеціальна(в 2007 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологійта економіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи запрофесією- 8 років.

Вобов'язки оператора входить:

1.Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;

2.Допомога клієнтам у разі виникнення ускладнень у ході налагодження ігровогопроцесу;

3.Прийняття повної матеріальної відповідальності за ввірену йому апаратуру в разіїї пошкодження або крадіжки.

Професійнівимоги до оператора комп'ютерного залу:

1.Досконале знання комп'ютера як з боку користувача, так і з боку технічногофахівця;

2.Знання основних комп'ютерних ігор, вміння їх налаштовувати;

3.Наявність практичних навичок роботи в інтернеті.

Охоронець– Андрусік Володимер Миколайович, 1982 року народження, освіта середнятехнічна, служба в збройних силах України. Загальний стаж за професією – 10років.

Охоронець– Латишко Сергій Вікторович, 1980 року народження, освіта середня технічна, службав збройних силах України. Загальний стаж за професією – 15років.

Роботаохоронців також буде позмінною, але з меншим інтервалом вихідних днів, ніж воператорів. У процесі роботи охоронець повинен:

1.Стежити за дотриманням порядку в клубі;

2.Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування щознаходиться в клубі меблів.

Бухгалтеріяклубу «ВІРУС» складатиметься 1 одного бухгалтера, функції якого будутьстандартними і в основному зведуться до ведення всієї необхідної документаціїТзОВ.

Бухгалтер– Іванів Наталія Юріївна, 1988 року народження, освіта незакінчена вища(навчається в Львівському університеті імені Івана Франка, за спеціальністю«Облік і аудит». Загальний стаж роботи за професією – 2 роки.

Підобслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власноїприбиральниці, обов'язком якої є підтримання чистоти і порядку як усерединіприміщення, так і на прилеглій до нього території.

Прибиральниця– Васьків Тетяна Василівна, 1960 року народження, освіта середня – технічна.Загальний стаж роботи за професією – 30 років.

8 Фінансовийплан

Длярозрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальнусуму початкових витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТО«²РУС». З усіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фондзаробітної плати (див. табл. 8 і 9)

Таблиця 7

Розрахунково-платіжнавідомість ТОО «ВІРУС»

№ Посада Оклад

Збір до пенсійного фонду

2%

Соціальне страхування, з тимчасової втрати працездатності

1%

Соціальне Страхування на випадок безробіття

0,6%

Податок з доходів фізичних осіб

15%

Всього утримано

грн

Сума

Видачі

грн

1 Директор 3,000 60 30 18 450 558 2442 2 Бухгалтер 2,500 50 25 15 375 465 2035 3 Оператор 1 2,000 4 Оператор 2 2,000 5 Оператор 3 2,000 6 Охоронець 1 1,800 7 Охоронець 2 1,800 8 Прибиральниця 1,000 Всього:

Таблица 8

Фондзаробітної плати ТОВ «ВІРУС»

№ Посада Поміячна з/п, грн..  Річна з/п, грн.. 1 Директор 2 Бухгалтер 3 Оператор 1 4 Оператор 2 5 Оператор 3 6 Охоронець1 7 Охоронець2 8 Прибиральниця ВСЬГО:

Таблиця 9

Витрати накомунальні послуги

№ п/п

Найменування

послуг

Вартість

грн

1. електроенергія 55 2. опалення 350 3. вода 43 4. квартплата 72,24

Таблица 10

№ Статті витрат Сумма, грн. 1 Оренда приміщення 3,000 2 Закупівля комп'ютерної техніки 3 Закупівля та встановлення меблів 16550 4 Додаткові витрати на облаштування 2355 5 Заробітна плата працівників 6 Основні засоби 7 Комунальні послуги 8 Витрати на страхування Всього:

9 Аналізризиків і страхування

Всебічнийаналіз комп’ютерного клубу «ВІРУС» та очікуваних проектних ризиків являє собоюобов’язкову умову прийняття рішень щодо доцільності започаткування даногобізнесу і вкладання у нього коштів.

Основнимиризиками які можуть супроводжувати проект є:

· Недотримання необхідногообсягу прибутку і у зв’язку з цим незадовільна діяльність комп’ютерного клубу«ВІРУС»,

· Відсутність попиту напослуги комп’ютерного клубу,

· Ризик зростання вартостіпроекту внаслідок інфляції.

Для подолання зазначених ризиків доцільно використати позички підзаставу (позички, забезпечені з боку позичальника заставними активами). Взаставу пропонується автомобіль Skoda Oktavia вартістю 150 000 грн, який євласністю засновників. Позички будуть братися в банку у випадку якщо невистачатиме фінансових ресурсів для подальшої діяльності підприємства. Саме задопомогою позичок під заставу ми плануємо проводити страхову політику нашогопідприємства, Щоб уникнути ризику відсутності попиту на послуги комп’ютерногоклубу «ВІРУС» ми будемо старатися ефективно проводити маркетингові дослідженняі визначити попит на аналогічний вид послуг, який планує надавати нашепідприємство.

Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проектможе бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторамхороший прибуток.

Термін окупності проекту 24 місяці. Проведений аналіз ринкуговорить про те, що сегмент на який орієнтована діяльність створюваного клубу,на сьогоднішній день, в даному районі міста практично вільний, що дозволяєрозраховувати на те, що послуги створюваного ТзОВ комп’ютерного клубу «ВІРУС»будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією зростання в міру розвиткудіяльності і розширення номенклатури послуг, що надаються.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу