Реферат: Комплексне дослідження ринку побутових скважинних електронасосів для артезіанських колодязів водозабезпечення господарства приватного дому (на прикладі ринків м. Харкова та України)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

«КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУПОБУТОВИХ

СКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ДЛЯАРТЕЗІАНСЬКИХ КОЛОДЯЗІВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВА ПРИВАТНОГО ДОМУ»

(на прикладі ринків м.Харкова таУкраїни)

Студент гр.____________________

______________________________(ПІБ)

Залікова книжка № ______________

Курсова робота захищена з оцінкою

«______________»

Керівник роботи

___________________(посада, звання)

___________________(ПІБ, підпис)

Харків -2008


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХ НАСОСІВ ДЛЯ АРТЕЗІАНСЬКИХКОЛОДЯЗІВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ

1.1 Призначеннята галузь застосування побутових електронасосів при водозабезпеченні приватнихгосподарств

1.2 Основніхарактеристики побутових скважинних електронасосів для артезіанських колодязів

1.3 Дослідженняконкуруючих видів побутових електронасосів для артезіанських колодязів

1.4 Порівняльніхарактеристики скважинних електронасосів та конкуруючих видів побутовихелектронасосів для артезіанських колодязів

РОЗДІЛ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3.ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ДЛЯ АРТЕЗІАНСЬКИХКОЛОДЯЗІВ

3.1 Сегментаціяринку побутових скважинних електронасосів

3.2 Вибірцільових сегментів ринку побутових скважинних електронасосів

3.3Позиціонування побутових скважинних електронасосів на ринку

РОЗДІЛ 4.РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКУ ПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХЕЛЕКТРОНАСОСІВ

4.1 Ринковастратегія вітчизняного підприємства у м. Харкові, що випускає побутовіелектронасоси

4.2. Ринковастратегія підприємства –ділера по продажу закордонних побутових електронасосів

РОЗДІЛ 5.ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ У М.ХАРКОВІ ТА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6. ВИБІРСТРАТЕГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ

6.1. Ринковастратегія визначення ціни для вітчизняного підприємства у м.Харкові, щовипускає побутові електронасоси

6.2. Ринковастратегія визначення ціни для підприємства–ділера по продажу закордоннихпобутових електронасосів

РОЗДІЛ 7.ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ ТА СИСТЕМИ ТОВАРОРУХУ

7.1Прогнозування збуту скважинних побутових електронасосів

7.2 Системаканалів збуту скважинних побутових електронасосів

7.3. Формуваннясистеми товароруху при збуті побутових скважинних електронасосів

РОЗДІЛ 8.РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗБУТУ СКВАЖИННИХ ПОБУТОВИХ НАСОСІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

 

Курсова робота виконується на основі алгоритмів навчально-методичногопосібника „Комплексне дослідження ринку” (Харків, ХДПУ, 1999 р.) длякомплексного маркетингового дослідження товару № 7 – „Електронасоси” длялокального ринка м.Харкова та порівняння його з регіональним ринком – Україна.

Предметом дослідження є ринок побутових скважиннихелектронасосів для артезіанських колодязів в приватних будинках.

Об’єктом дослідження є 3 харківських підприємства – 2 виробниката ділер, які спеціалізуються в сегменті побутового насосного обладнання:

1. ВАТ «Харківський електротехнічний завод«Укрелектромаш»(ХЕЛЗ «Укрелектромаш») є найбільшим виробником побутових електронасосів,приз-начених для перекачування чистої води й відведення стічних – Україна,61050, м.Харків, вул. Іскринська, 37, http:// www.helz.ua.

2. ВАТ «Промелектро»(Харьков), Украина, г. Харьков-5, ул. Искринская, дом 37 – виробник скважиннихнасосів серії «Водолій» — «Водомет».

3. ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ»), Харків — ділер найбільших виробників насосного обладнанняв Росії та Україні, а також обладнання світових виробників насосів — Україна,61052, м.Харків, вул… Котлова, 68, www.tmpkgroup.com.

Метою дослідження є практичне освоєння найважливішихнапрямків маркетингової діяльності – комплексного дослідження ринку товару,розробці маркетингової стратегії, вибору стратегії ціноутворення, рекламноїпрограми, формування каналів збуту та системи товароруху.

Джерелами інформації для виконання дослідження булиматеріали підприємств – виробників та ділерів електронасосів по м.Харкову тазагалом по Україні, розміщені в статистичних довідниках та засобах масовоїінформації, включаючи інформацію мережі Інтернет.

РОЗДІЛ 1

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИКПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХ НАСОСІВ ДЛЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ КОЛОДЯЗІВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНИХГОСПОДАРСТВ

 

1.1. Призначення та галузьзастосування побутових електронасосів при водозабезпеченні приватнихгосподарств

 

Сучасний приватний міський та заміський будинокнемислимий без насоса для водопостачання, насоса для поливу, насоса длявідкачування побутових стоків і забрудненої води й т.д. Для рішення всіх цихзавдань існує більший різновид побутових електронасосів з різними технічнимихарактеристиками.

Побутові насоси бувають наступних типів:

— циркуляційні насоси;

— каналізаційні насоси-установки;

— дренажні насоси для каналізації;

— скважинні насоси;

— підвищуючі насоси;

— заглибні насоси;

— насосні станції.

Насоси всіх типів відрізняються між собою насампередтехнічними характеристиками. Насоси також відрізняються між собою принципамироботи й призначенням, габаритами й потужністю. Але незалежно від всіххарактеристик, електричний насос має одне незаперечне достоїнство — такий насосдозволяє забезпечувати комфортні умови для життя при порівняно малих витратах.

Циркуляційні насоси типу Grundfos серії UP і GrundfosUPS (рис.1.1) забезпечують циркуляцію води в системах опалення й гарячоговодопостачання, системах обігріву домашніх тварин. Це безфундаментнийбезсальниковий центробіжний насос із розташуванням патрубків рівного діаметра«у лінію», з 2 або 3 швидкостями обертання. Має невеликі габарити йвагу, працює практично безшумно й споживає мало електроенергії.

/> />

Рис.1.1. Циркуляційний насос Рис.1.2. Дренажні таканалізаційні насоси

Принципові відмінності побутових дренажних насосів (рис.1.2)і насосів для каналізації (фекальних насосів) складаються з можливості тих абоінших для роботи з рідинами, які мають тверді й волокнисті включення. Длядренажних насосів, залежно від марки насоса, розмір часток допустимий від 3 до12 мм, а для насосів працюючих з каналізаційними стоками від 35 до 100 мм удіаметрі. Також, дренажні насоси (фекальні насоси) відрізняються наявністюсвоєрідних форм їхніх робочих коліс (напіввідчинені, одноканальні, вільновіхреві, а також робочі колеса з ріжучим механізмом — насоси серії SEG).

Дренажні насоси використовуються для відкачки чистоїабо забрудненої води із дренажних колодязів, котлованів, басейнів і водойм. Цінасоси можна встановлювати для стаціонарної постійної роботи або переносити змісця на місце.


/> />

Рис.1.3. Скважинні насоси Рис.1.4. Компактніпідвищувальні насоси

Скважинні насоси (рис.1.3) є насосами переважновертикального типу, встановлювані у свердловинах, шахтних колодязях,технологічних ємностях нижче рівня подаваної рідини, що забезпечує підйомрідини з великої глибини, охолодження вузлів насоса й у ряді випадків підйомрідини з розчиненим у ній газом.

Компактний підивщувальний насос (рис.1.4) призначенийдля невеликого підвищення тиску в наявній мережі водопостачання (наприклад,перед входом у проточний водонагрівач, пральну або посудомійну машину). Завдякинаявності вбудованого датчика протоку насос включається й вимикаєтьсяавтоматично. Безсальниковий насос оснащений електродвигуном з «мокрим ротором»,що відділений від статора захисною гільзою з нержавіючої сталі. Невеликігабарити й вага, конструктивне виконання «он-лайн» дозволяють монтувати насосбезпосередньо на трубопроводах. Низький рівень шуму (не більше 35 дб) дозволяєвстановлювати насос безпосередньо в будинку або у квартирі

 /> />

 Рис.1.5. Насосні станції Рис.1.6. Каналізаційнінасосні установки

Насосні станції (рис.1.5) призначені для автоматичноговодопостачання й підвищення тиску. Побутова насосна станція містить у собібагатоступінчастий самовсмоктувальний насос, здатний подавати воду із глибини,а також реле тиску й напірний бак. Насосні станції ідеально підходять дляпідвищення тиску в гідравлічній системі при перекачуванні води знакопичувальних ємностей або з водогінної мережі.

Каналізаційні установки типу Multilift M, MD(рис.1.6) застосовуєтьсядля збору й перекачування стічних вод (у т.ч. з фекаліями), що утворяться нижчерівня каналізаційної системи:

- в одно- ібагатосімейних будинках, напівпідвальних квартирах;

— у сантехнічних системах саун, фітнесклубах і т.д..

Таблиця 1.1

Результати аналізу галузі застосування побутовихскважинних електронасосів

Показники Характеристика показника 1. Характеристика нестатку Відсутність централізованого водозабезпечення в приватних будинках міської та заміської зони 2. Потребу в яких товарах спонукає даний нестаток Використання води з неглибоких колодязів (до 9 м) та артезіанських скважен (до 70 м) 3. Опис потреби, яку задовольняє скважинний електронасос Автоматичне викачування води з артезіанської скважини (від 15 до 70 м) на поверхню 4. Товари — субститути Поверхневі насоси для неглибоких колодязів (до 9м) при наявності поверхневих водоносних слоїв 5. Галузь застосування скважинних електронасосів Скважинні насоси є насосами переважно вертикального типу, встановлювані у свердловинах, шахтних колодязях, технологічних ємностях нижче рівня подаваної рідини, що забезпечує підйом рідини з великої глибини, охолодження вузлів насоса й у ряді випадків підйом рідини з розчиненим у ній газом. 6. Умови ефективного використання скважинного електронасоса

Діаметр скважини повинен бути не меншим 110 мм, глибина скважини – відповідно до потужності електро-насосу. Для рівномірності роботи скважини доцільно встановлення накопичувальної ємності на поверхні.

 При встановленні фільтрів можлива робота насосів в водоносних слоях з твердими частинками глибинного грунту (звичайно –глини).

 

Таблиця 1.2

Результати аналізу задовольняння потреби призастосуванні побутових скважинних електронасосів для артезіанських колодязів

Ранг потреби Назва потреби Ступінь задоволення потреби 1. Головна Водозабезпечення приватного господарства питною водою Повністю 2. Основна Забезпечення питною водою окремої сім’ї з 2 — 7 чоловік (для задовольняння фізіологічних та санітарних потреб в воді, а також для готування іжі) при відсутності централізованого водоподводу на протязі року при всіх метеоумовах Повністю при встановленні на період сильних морозів обігріву шахти 3. Допоміжна Забезпечення питною водою господарських тварин приватного господарства при відсутності централізованого водоподводу на протязі року при всіх метеоумовах Повністю при встановленні на період сильних морозів обігріву шахти 4. Допоміжна Забезпечення водою для санітарних потреб господарських тварин приватного господарства при відсутності централізованого водоподводу на протязі року при всіх метеоумовах Частково за виключенням зимнього періоду 5. Допоміжна Забезпечення водою для поливання присадибної ділянки приватного господарства при відсутності централізованого водоподводу на протязі літнього сезону Частково за виключенням зимнього періоду

1.2 Основні характеристики побутовихскважинних електронасосів для артезіанських колодязів

Заглибнінасоси (глибинні насоси) призначені для подачі чистої води з водойм, колодязіві скважин (шпар), а також для перекачування води різного ступеня забруднення. Принципова відмінністьзаглибних насосів від поверхневих полягає в тому, що насос занурений у воду йздатний подавати воду на значну висоту:

1. Заглибнінасоси для шпар

Скважинні насоси встановлюють у шпарах іколодязях нижче рівня води для подачі рідини із глибини до 50 метрів. Заглибні насоси для шпарвиконують у вигляді циліндрів невеликого діаметра.

2. Заглибнінасоси для колодязів

Криничнізаглибні насоси використовують для подачі води з неглибоких водойм (до 10метрів).Переваги насосів для колодязя — безшумність у роботі, простота установки,економія корисного простору. Насоси для колодязя купують для видобутку води зодного джерела (коли немає необхідності в переміщенні насоса). Обмеженнянасосів для колодязя — відстань між забірним отвором і дном колодязя повиннестановити не менш одного метра, у противному випадку засмоктувані пісок і брудшвидко виведуть його з ладу.

3. Заглибні дренажні насоси

Використовують заглибні дренажні насосидля видалення стічних вод. У дренажних заглибних насосів широка сферазастосування, до їхньої допомоги прибігають у побуті, на виробництві, укомунальній сфері. Побутове використання заглибних дренажних насосів має наувазі не тільки дренаж підвалів і колодязів, але й організацію поливу йзрошення присадибних ділянок. Дренажні насоси здатні перекачувати забрудненуводу після повеней і затоплень.

4. Насоси фекальні заглибні

Застосовують насоси фекальні заглибні для перекачування забруднених вод,що містять великі тверді частки й волокнисті включення. Перед вхідним отвором унасос фекальний заглибний монтують спеціальний пристрій, відповідальний заздрібнювання й розм'якшення твердих часток, завдяки чому механізм насоса незасмічується.

В м.Харкові вітчизняні скважинні насоси для артезіанських скважинвипускають 2 великих підприємства:

1. ВАТ «Харківський електротехнічний завод«Укрелектромаш»(ХЕЛЗ «Укрелектромаш») — серія скважинних насосівмарки HELZ;

2. ВАТ «Промелектро» (Харків)– виробник скважинних насосів серії «Водолій» — «Водомет».

 Виробництво ВАТ «Промелектро» (Харків) це:

— побутовіпогружні насоси типу БЦПЭ («Водолей»),

— побутовінасоси БЦ 1,2-18 (Водолей),

— побутовіодно гвинтові погружні насоси типу НВП.

Вітчизняний електронасос побутовий відцентровийзаглибний багатоступінчастий БЦПЭ «Водолій» (друга назва ЕВРО) призначенийдля подачі води в побутових умовах зі шпар внутрішнім діаметром від 110 (серіяБЦПЭ), 100мм (Серія БЦПЭУ, НВП) мм і більше й може використовуватися також дляподачі води із шахтних колодязів, резервуарів і відкритих водойм для поливусадів і городів.

 

/> />

Рис. 1.7. Скважинні насоси ВАТ «Промелектро» «Водомет»та «Водолей» (м. Харків) БЦПЭ, БЦПЭУ, НВП, БЦ, Евро 1, Евро 3


Таблиця 1.3

Основні характеристики скважинних насосів «Водолій»

/>

Вода не повинна містити великої кількості піску, іншихвидимих механічних домішок і мати мінералізацію більше 1500 (15000 для серіїНВП) г/м3. Термін служби заглибного насоса Водолій — не менш 10 років, середнійнаробіток на відмову — 10 000 годин.

Заглибний насос складається з однофазногоелектродвигуна змінного струму й багатоступінчастої насосної частини, виконаниху вигляді моноблока, а також виносної конденсаторної коробки, закріпленої нашнурі живлення з вилкою. Електродвигун заповнений екологічно чистим маслом.Насосна частина складається з корпуса, у якому перебувають приводний вал,колеса робочі, лопаткові відводи, направляючі кільця. У верхній частині насосарозташована кришка із внутрішнім трубним різьбленням G1"(1,25 для ЄВРО 3). Кришка має два вушка для кріплення електронасоса тросом. Розташуванняелектродвигуна за насосною частиною виключає влучення масла в перекачуєму воду.В електронасос убудоване теплове реле німецької фірми Thermik, яке ефективнозахищає електронасос при критичних режимах експлуатації.

НВП 0,32 — вертикальний електронасос одногвинтовий скважинний заглибнийпризначений для забору води зі шпар, колодязів і інших резервуарів длязабезпечення водою житлових будинків, дач, котеджів, ферм і інших об'єктівгосподарсько-побутового призначення. Насоси можуть перекачувати воду зпідвищеним змістом піску. Корпусні деталі насоса з нержавіючої сталі й латуні.Насос об'ємного типу: робота із закритою напірною лінією не допускається. Електродвигуннасоса виконаний у герметичному корпусі, що заповнений екологічно чистимхарчовим маслом, з убудованим термовимикачем, підшипники електродвигуна — металокерамічні.

БЦПЭ (Водолій) — Вертикальний електронасосвідцентровий скважинний багатоступінчастий заглибний призначений для заборуводи зі шпар діаметром більше 100 мм, колодязів і інших резервуарів длязабезпечення водою житлових будинків, дач, котеджів, ферм і інших об'єктівгосподарсько-побутового призначення. Матеріал проточної частини: — корпус — хромонікелева сталь; — робочі колеса — міцний пластик. Підшипникиелектродвигуна — металокераміка. Обмотка статора залита компаундом. Порожнинаротора електродвигуна заповнена екологічно чистим харчовим маслом з вбудованимтермовимикачем.

Насоси серії «ВОДОМЕТ» — це черговий крок компанії вудосконалюванні заглибних насосів «ВОДОЛІЙ». Вітчизняні насоси серії«ВОДОМЕТ» призначені для подачі води зі шпар, колодязів, резервуаріві відкритих водойм для водопостачання будинку, зрошення саду й городу. Цінасоси повністю адаптовані до українських та російських умов, тому що маютьздатність перекачувати воду з підвищеним утримуванням піску при мінімальномузношуванні гідравлічної частини, завдяки запатентованій конструкції йзастосовуваним довговічним зносостійким матеріалам. Якість і надійність насосів«ВОДОМЕТ» дозволяє їм успішно конкурувати з багатьма європейськимивиробниками насосного устаткування.

Таблиця 1.4

Характеристики та вартість скважинних побутовихнасосів „Водомет”

/>

Відцентрові скважинні насоси ВАТ «ХЭЛЗ „Укрэлектромаш“

(»Насоси HELZ" — рис.1.8) призначені дляподачі води в побутових умовах із шахтних колодязів, шпар із внутрішнімдіаметром більше 100 мм, а також для подачі води з відкритих водойм (рік, озер)і резервуарів. Насоси серії БЦПН можуть працювати в системах автоматичноговодопостачання, використовуватися для поливу садів і городів.


/>

Рис.1.8. – Зовнішній вид скважинних насосів HELZ (Харків)

Маслонаповнений електродвигун HELZ виконаний у строгійвідповідності з вимогами NEMO Standard і відрізняється високими енергетичнимипоказниками. Спеціальна схема двофазної обмотки двигуна гарантує запуск насосівпри напрузі вище 180 в. При виготовленні скважинних насосів HELZ використанісучасні високоякісні матеріали — нержавіюча сталь AISI 304, ацетатна смола,лексан. На відміну від імпортних аналогів, скважинні насоси HELZ комплектуютьсяелектричним кабелем повної довжини із вмонтованим пусковим пристроєм івисоконадійним заглибним тросом.

Умовиексплуатації скважинних насосів HELZ (табл.1.5):

— температура перекачуємої води, від (1) –(+35o С);

— температура повітря (1) – (+45o С), тобто в сильні морози насос неексплуатується, якщо він не встановлений в обогріваємій шахті;

— мінералізація перекачуємої води, не більше 1500 г/м3

— забороняється перекачуваннягорючих, хімічно активних рідин.


Таблиця 1.5

Основні технічні характеристики відцентрових скважинних насосів ВАТ«ХЭЛЗ „Укрэлектромаш“ (»Насоси HELZ")

Параметри БЦПН 0.63-30 БЦПН 0.63-45 БЦПН 0.63-60 Номінальний напір, м 30 45 60 Максимальний напір, м 38 58 75

Номінальна об'ємна подача, м3/година

2,3 2,3 2,3 Максимальна глибина занурення, м 15 15 15 Номінальна споживана потужність, кВт 0,66 0,98 1,28 Номінальна напруга, В 220 220 220 Діаметр насоса, мм 99 99 99 Маса, кг 13,5 16,5 21,0 /> /> /> /> />

1.3 Дослідження конкуруючих видівпобутових електронасосів для артезіанських колодязів

Основнимиконкурентами для харківських скважинних насосів «Водолій»(«Водомет») та HELZ євітчизняні скважинні насоси, випускаємі

Сумськимзаводом гідромашин (м.Суми).

/>

Рис. 1.9. — Насоси заглибніскважинні типу ЭЦВ-6-12(м.Суми)

Насоситипу ЭЦВ призначені дляподачі питної води зі шпар загальною мінералізацією не більше 1500 мг/л, pH від6,5...9,5, з температурою до 25 ос, з масовою часткою твердихмеханічних домішок не більше 0,01%,можуть використовуватися в системах міського, промислового йсільськогосподарського водопостачання, а також для зрошення й зниження рівняґрунтових вод. Працюють у тривалому режимі від мережі змінного струму.

НасосЭЦВ являє собою агрегат, що складається з багатоступінчастого відцентровогонасоса й заглибного водозаповненого електродвигуна. Приєднання насоса йелектродвигуна виконано по міжнародному стандарті NEMA (MG1-18.413 для 6",MG1-18.424 для 8" і 10").

Робочіоргани насоса виготовляються зі зносостійких і корозійностійких матеріалів.Конструкція електродвигуна передбачає сприйняття осьових зусиль, що виникаютьпри роботі насоса.


Таблиця1.6

Основніхарактеристики скважинних насосів ЕЦВ виробника – конкурента – Сумський заводгідромашин (м.Суми)

/>

Основнимисубститутами для вітчизняних скважинних насосів є імпортні насоси виробництваНімеччини, Австрії, Італії та інших країн, оскільки проблема водозабезпечення єв кожній країні світу і на скважинні насоси для артезіанських скважин є стійкийпопит.

/> />

/>

Рис. 1.10. — Скважинні насоси Grundfos SQ, SQE, SPO,SP

Скважинні насоси Grundfos SQ служать для подачі водизі шпар, колодязів, що не містять твердих часток. Основною особливістю насоса ємалий діаметр і мала маса, що дозволяє без піднімальних пристосувань, вручнувстановити його в шпару розміром 3" (76 мм). Насос виготовлений знержавіючої сталі (робочі колеса насосів SQ виготовлені з поліаміду).Максимально припустиме втримування піску у воді 50 гр/м3. Істотною перевагоюнасосів SQ є наявність вбудованої функції плавного пуску й вбудованих захистів:від коливань напруги (насос вимикається при спаданні напруги нижче 165 в иперевищенні 260 в), перевантаження, перегріву й сухого ходу. Скважинні насосиSQ можуть працювати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні.Істотною перевагою насосів SQЕ є система підтримання постійного тиску призмінному потоку прокачуємої води.

Таблиця 1.7

Характеристики та вартість скважинних побутовихнасосів Grundfos SQ (товари – субститути)

/>

Заснована в 1977 році італійська фірма Nocchi входить сьогодні в групуPentair Water. От уже більше 25-ти років компанія займається проектуванням івиробництвом електронасосів для перекачування води, станцій підвищення тиску йустановок пожежогасіння.

Іспанськакорпорація ESPA — світовий лідер у виробництві насосів. Її розробки,технології й досвід у виробництві насосів переймають багато інших виробниківнасосного встаткування.

Італійськакомпанія Pedrollo є загальновизнаним світовим лідером у виробництві побутовихнасосів і насосного встаткування.

Таблиця 1.8

Характеристики та вартість скважинних побутовихнасосів Італії та Іспанії (товари-субститути)

/>

Компанія«Mettifogo» (Італія) працює на ринку насосного встаткування більше 25 років,входить у промислову групу компаній «Calpeda» і спеціалізується на виробництвіскважинних насосів для подачі питної води з артезіанських шпар діаметром4" і 6". В 2001 році підприємство одержало сертифікат якості ISO9001.

Компанія«Mettifogo» випускає широкий модельний ряд скважинних насосів з об'ємноюподачею 1-50 м3/год, напором 30-300 м і споживаною потужністю 0,25-40 кВт. Продукція «Mettifogo» випускається в строгій відповідності з NEMAStandards.

Умовиексплуатації скважинних насосів Mettifogo:

— Номінальна напруга — 230 в.

— Температура перекачуємоїводи – від 1 до 25o С.

— Вміст піску в перекачуємійводі – 150 г/м3.

— Забороняється перекачуваннягорючих і хімічно активних рідин.

— Максимальна кількістьпусків у годину (з рівними інтервалами) — 20.

Таблиця 1.9

Технічні характеристики скважинних насосівMettifogo (Італія)

(товари –субститути)

Модель Споживана потужність, кВт

Об'ємна подача, м3/год

Напір, м Маса, кг Довжина насоса, мм DXOTR 41-30 1,1 0, 3-3,0 33-147 17,5 1170 DXOTR 41-44 1,5 0, 3-3,0 48-216 22,5 1500 DXOTR 41-60 2,2 0, 3-3,0 66-294 27,6 1910

/>

Рис.1.11. — Скважинні насоси фірми Metifogo (Італія)

 


1.4 Порівняльні характеристикискважинних електронасосів та конкуруючих видів побутових електронасосів дляартезіанських колодязів

 

На рис.1.13 -1.14 наведені порівняльні характеристикискважинних насосів, які є в асортименті трьох аналізуємих підприємств:

— випускаємі та реалізуємі харківськім заводом — ХЕЛЗ«Укрелектромаш» (насоси HELZ);

— випускаємі та реалізуємі харківським заводом ВАТ«Промелектро» («Водолей» та Водомет»);

— імпортуємі та реалізуємі харківським ділером — ТПГ«ТМ&ПК» насоси марки GrundFoss SQ;

В якості порівняльні технічно-споживчі характеристикитоварів-конкурентів для скважинних насосів (рис.1.13) вибрані 2 параметра: максимальнависота підйому води з артезіанської скважини та максимальний обсяг викачуваємоїнасосом води з максимальної глибини за 1 годину. Аналіз данних рис.1.13показує, що насоси «Водолій», в основному, розраховані на глибини артезіанськихколодців від 30 до 60 метрів в 2-х діапазонах потужності 1,8 м3/годину та 4,2м3/годину. Насоси заводу ХЕЛЗ, в основному, розраховані на глибиниартезіанських колодців від 40 до 80 метрів в 2-х діапазонах потужності 2,3м3/годину та 3,6 м3/годину. Імпортуємі насоси GrundFoss SQ’ є більш потужними,розраховані на глибини артезіанських колодців від 60 до 160 метрів в 2-хдіапазонах потужності 3,0 м3/годину та 4,0 м3/годину.

Аналіз порівняльних вартісних характеристиктоварів-конкурентів для скважинних насосів харківського заводу ХЕЛЗ «Укрелектромаш",харківського заводу ВАТ «Промелектро» та харківського ділера імпортних насосівGrundFoss SQ (рис.1.14) показує, що мінімальна ціна у насосів «Промелектро»,ціна насосів НELZ є на 10% нижчою від імпортних насосів GrundFoss SQ .

Але якщо вітчизняні насоси допускають рівень піску до1500 г/м3 води, то всі імпортні насоси працюють в діапазоні до 150 г/м3.

/>

Рис.1.13. — Порівняльні технічно-споживчі характеристикитоварів-конкурентів для скважинних насосів харківського заводу ХЕЛЗУкрелектромаш", харківського заводу ВАТ «Промелектро» та харківськогоділера імпортних насосів GrundFoss SQ


/>

Рис.1.14. — Порівняльні вартісні характеристикитоварів-конкурентів для скважинних насосів харківського заводу ХЕЛЗУкрелектромаш", харківського заводу ВАТ «Промелектро» та харківськогоділера імпортних насосів GrundFoss SQ


РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ПОБУТОВИХСКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ В УКРАЇНІ

Скважиннінасоси HELZ нагороджені медалями на міжнародному конкурсі «Кращеелектроустаткування — 2008» у Москві. Два золоті й одну срібну медаль одержалискважинні електронасоси HELZ на конкурсі «Краще електроустаткування — 2008», щопроходив 9-13 червня 2008 року в Москві в рамках виставки «Электро-2008».

Наконкурсі були представлені три зразки відцентрових скважинних електронасосівHELZ — по одному з кожної фірмової серії: БЦПН, БЦПП і БЦПП-Д. Завдяки високимпоказникам якості всі вироби були відзначені почесними дипломами й нагородамиконкурсу.

Перемогаприємна подвійно, тому що в конкурсі, де першість традицій-но належитьросійському і європейському електроустаткуванню, Україну представляла тількипродукція HELZ.

Харківськийелектротехнічний завод “Укрэлектромаш” у 2008 році відкрив новий торговельнийзал за адресою: м. Харків, вул. Искринская, 37.

Подібнийкрок безсумнівно приведе до збільшення обсягів роздрібних продажів, ранішевиставочний зал перебував на другому поверсі заводу й про нього мало хто знав.Тепер же, коли його перемістили в торговельний зал, є змога оперативноінформувати клієнтів про новинки заводу “Укрелектромаш”.

Уторговельному залі можна придбати насоси, що заслужили народне визнання, (БЦ1.1), а також зовсім нові розробки підприємства (скважинні насоси серії БЦПП іБЦПН, дренажні БЦПО 4-7 і т.д.).

Новийторговельний зал вигідно відрізняється від стандартних фірмових магазинів, томущо поряд із продукцією торговельної марки HELZ представляє електротехнічнівироби й інших виробників. Зокрема, у ньому представлений весь модельний ряднасосного устаткування італійської компанії PENTAX, офіційним представникомякої є ТОВ “Торговий дім “ХЭЛЗ”.

Ситуація на сьогоднішньому ринку така, що багато виробниківнасосного устаткування не можуть продати, а споживачі купити нову продукцію порізних причинах. Не існує достовірної статистики про попит та пропозицію наринку — відповідно, підприємства не мають можливості проводити повноціннімаркетингові дослідження. На ринку відсутні дійсно великі корпорації, риноксильно роздроблений.

Про стан ринку скважинних насосів можна судити як заекспертними оцінками, так і за статистичним даними. На сьогодні в Українівиробництвом відцентрових насосів різних типів займаються більше 30 підприємств,з них більше 10 випускають відцентрові скважинніе заглибні насоси для води.

Більше 90% всіх випускаємих в Україні відцентрових заглибнихскважинних насосів для води виробляються трьома підприємствами, з них 2 знаходятьсяв м. Харків, при чому частка ВАТ «Промелектро» становить близько 65%.

Також на ринку представлена продукція російських заводів ВАТ«Бавленский завод «Електродвигун», ЗАТ «Черемховский машзавод» (м. Черемхово,Іркутська обл.), Тульський насосний завод, компанія «Крон», (м. Ливні, Орловськаобл.) та насосне устаткування молдавських підприємств: АТ «Молдовахидромаш», Кишинівськийзавод заглибних насосів АТ «Хидропомпа».

На українському ринку насосного устаткування на сьогоднішнійдень працює близько 20 великих іноземних виробників. Деякі з них мають офіційніпредставництва в регіонах Україниї, продукція інших імпортується українськимикомпаніями самостійно.

Найбільш відомі такі виробники заглибних скважинніх насосів,як Grundfos, Wilo (Німеччина), Espa, Jardino (Іспанія), Nocchi, Pedrollo,Speroni, Dab (Італія).

Стан зовнішньої торгівлі скважинними артезіанськими насосамивпливає на розвиток досліджуваної галузі. Реальну погрозу для неї представляєімпорт. Величезні його потоки можуть поставити перед країною питання прозбереження галузі, для існування якої необхідне забезпечення нею рівнявітчизняного виробництва, рівного 60–70% ємності внутрішнього ринку.

По даним Європейської асоціації виробників насосів Evropump,імпорт всіх типів насосів в Україну становить 22% від всіх споживаних в Українінасосів. Однак, у групі скважинних і артезіанських насосів в 2006 -2007 рокахчастка імпорту від всіх споживаних насосів склала 31,4%.

Усього у відносинах зовнішньої торгівлі скважиннімизаглибними артезіанськими насосами в 2006-2007 рр. брало участь 32 країни, зних заглибні артезіанські насоси по імпорту в Україну надходили з 22 країн, усвою чергу Україна здійснювала поставки в 7 країн.

Аналіз споживчого ринку.

Основними областями застосування заглибних скважинних насосівє: промисловість (ТЕЦ, металургійні й хімічні комбінати й т.д.); водопостачаннякотеджів і заміських будинків; водопостачання соціальних об'єктів (санаторіїв,будинків відпочинку, піонерських таборів; сільських лікарень і шкіл; парківвідпочинку; фонтанів, басейнів); комунальні міські служби; сільськегосподарство (зрошення, іригація, садівництво, меліорація земель,водопостачання фермерських господарств, водопостачання оранжерей);пожежогасіння.

На сьогодні у сфері споживання заглибних насосів для води склаласястабільна ситуація. На кожний випущений насос є споживач, на кожного споживачазавжди найдеться необхідний йому насос за критерієм « ціна-якість».

Структура споживання скважинних насосів типу «Водолей»-«Водомет», складена за експертними оцінками (ВАТ «Промелектро»), консультаціямз менеджерами торгуючих організацій у м. Харкові і аналізу даних відкритихджерел інформації, свідчить про наступний розподіл ринку споживачів:

- комерційні структури вінших регіонах України (поза Харківською областю) – 35%;

- приватні особи – 15%;

- заводи (підприємства) –10%;

- садоводчі товариства –10%;

- відомчі організації(санаторії, будинки відпочинку та інші) – 10%;

- будівельні організації– 10%;

- комунальні служби – 5%;

- інші – 5%.

 За експертними оцінками, попит на скважинні насоси постійноросте. Це зв'язано зі значним збільшенням кількості індивідуальноговодопостачання житлових будинків, котеджів, дач, фермерських господарств,приватних будинків відпочинку (санаторіїв), спортивних таборів і т.д. Виводиекспертів підтверджуються даними Держкомстату України — в 2007 р. виробництвоскважинних насосів у порівнянні з 2006 р. зросло на 12%.

Термін служби імпортного насоса перевершує вітчизняний якмінімум у два рази й досягає п'яти років до першого ремонту. Технічнанадійність (захист від стрибків напруги, «сухого ходу», перегріву,перевантаження, герметичність) імпортних насосів значно вище вітчизняниханалогів.

Зате по наявності фільтрів і картриджів для очищення води, навітьна думку західних фахівців, якість українських виробів значно перевершуєзахідні зразки, а ціни на них нижче.

Низький рівень шуму імпортних насосів досягається їхньоюкомплектацією «тихими» двигунами. Основна маса вітчизняних насосів працюєгаласливо, хоча існують виключення.

По легкості установки й технічного обслуговування — імпортнінасоси при установці й ремонті вимагають присутності кваліфікованого фахівця.Ремонт вітчизняного насоса може виконати фахівець середньої кваліфікації. Ремонтімпортного насоса найчастіше здійснюється простою заміною щаблів насоса, щопідвищує зручність роботи з ним. Ремонт вітчизняного насоса може проводитися,як правило, тільки при повному зніманні кожуха.

По електробезпечності і українські, і іноземні виробникипостачають свою продукцію з досить надійним електрозахистом, що підлягаєдодатковій сертифікації в органах держконтролю. Скважинні насоси необхіднозаземлювати. «Тонким» місцем українських насосів є герметичність, у випадкувтрати якої може відбутися коротке замикання в електричній частині двигуна й вихіднасоса з ладу.

У цілому, вартість виробу на насосному ринку визначаютьфактори:

— монополізм виготовлювача;

— якість виробу (при забезпеченні гарантованого мінімумувідхилення робочих параметрів, надійності й товарного виду) — це якість литтякорпуса й робочого колеса; якість балансування робочого колеса або їївідсутність; якість ґрунтовки проточної частини або її відсутність; якістьфарбування; наявність заглушок на патрубках; кількість претензій і рекламацій;

— місце агрегатування й передпродажної підготовки.

Прогноз розвиткуринку

Сьогодні насосна галузь перебуває на підйомі. За останні 2–3роки намітилася стабілізація й навіть деяке зростання виробництва насосів.Виробники істотно обновили номенклатуру своєї продукції, іде робота згармонізації стандартів. У результаті, потребі внутрішнього ринку значною міроюпо багатьом типорозмірам задовольняються за рахунок вітчизняного виробництва.

Український ринок насосного встаткування дуже перспективний.Головне тому підтвердження — активність великих імпортерів, які не тількипорахували можливим відкрити в Україні свої офіційні представництва, але йстаранно будують дилерські мережі.

Насосний ринок стабільний. Конкуренція між всіма гравцямиринку росте. Стан ринку по багатьом модифікаціям скважинних насосів можнаохарактеризувати в такий спосіб: попит є, але дефіциту не спостерігається.

Головним критерієм на ринку виступає показник «ціна/якість».Насос — товар тривалого користування. Тому споживачі усе більше віддаютьперевагу якісній імпортній продукції, навіть якщо вона дорожче вітчизняногоаналога.

На насосному ринку активніше стали працювати старівиробництва. Вони почали переоснащувати виробничу базу, закуповуючи новетехнологічне обладнання, тим самим знижуючи трудовитрати на виробництво насосів.Заводи поступово переходять від дрібносерійного виробництва й ручної праці довиробництва сучасних насосів промисловими партіями. Нарощують обсягивиробництва сучасні заводи.

Майже всі великі торговці пропонують і побутові, і промисловінасоси. Успішний збут промислових насосів і, в остаточному підсумку, рістпродажів залежить не тільки від наявності кваліфікованого персоналу, високогорівня роботи ремонтних і сервісних служб, але й від правильної організаціїроботи зі збуту. Крім того, як регіональним дилерам, так і основним клієнтамзручно працювати з фірмою, здатною запропонувати оптимальне рішенняводопостачання для будь-яких замовників — від скромних городників докомунальників і великих промислових підприємств. Вивід: виробникам (продавцям)варто розширювати номенклатуру насосів, що випускаються, для максимальногозадоволення вимог замовників.

Останнім часом спостерігаються позитивні зрушення вудосконалюванні збуту в деяких вітчизняних виробників. Частина з них ужезатурбувалася впровадженням маркетингових прийомів збуту. Вони активноналагоджують зв'язки з торговельними організаціями, будують дилерські мережі,поліпшують роботу служб ремонту й технічного обслуговування, «взрощують»клієнтів серед проектних і будівельних організацій.

Торговельний огляд українського ринку насосів (2006 — 2007):

- Товар,реалізований на ринку — побутові електронасоси (для водопостачання, опалення йвидалення стічних вод).

- Обсягпродажів в 2006 році — не менш $25 млн (у роздрібних цінах).

- Кількістьоператорів — великих — 10 (обсяг продажів всіх видів побутових та промисловихнасосів — більше $700 тис. у рік).

— Структура ринку — близько70% — імпортна продукція, близько 30% — вітчизняна.

Пооцінках фахівців, побутових насосів в Україні в 2007 році було продано на $25млн (у роздрібних цінах), що забезпечило ріст річного обсягу продажів приблизнона 30% у порівнянні з 2006 роком.

У 2006році поповнилася когорта торговців побутовими насосами. В основному збільшиласякількість роздрібних торговців, хоча додалося й оптовиків. Здебільшого цекомпанії й физособи, які уже якийсь час працювали із суміжним товаром ( шланги,фільтри, арматури й т.д.) і тепер вирішили розширити свої асортименти насосами.

Імпортерий виробники продовжували розвивати свої збутові структури. Деякі компанії заминулий рік встигли практично “з нуля” побудувати дистриб’юторські мережі, щоохоплюють всі регіони України. Деякі роздрібні фірми ледве більше чим за рікперетворилися в оптовиків.

Згідноданим офіційної статистики, у 2007 році обсяг імпорту відцентрових насосівсклав більше $16 млн, або на 28% перевищив аналогічний показник позаминулогодолі. Скільки з майже 168 тис. завезених агрегатів доводится на часткупобутових насосів, сказати, здається, не в змозі ніхто. Але можна помітити, щопо більшості категорій насосів, у яких винна бути неаби-яка частка побутових,був замічений дуже високий ріст обсягів імпорту. Якщо вірити тім же офіційнимданим, лідером серед країн — експортерів заглибних одноступінчастих насосів єПольща. Однак при цьому загальна кількість польської продукції на ринку невелика.Переважає устаткування італійських і німецьких марок. Висновок простій: через Польщув Україну надходить західноєвропейська продукція й/або значна частинаіталійських і німецьких насосів цього типу виготовляється в Польщі.


Таблиця2.1

Динамікаімпорту деяких видів насосів в 2006 і 2007 роках

Вид насосів тис. USD Штук Насоси інші відцентрові +28% +243% У тому числі: — насоси погружені одноступінчасті +59% +106% — насоси погружені багатоступінчасті +21% +24% — насоси бессальникові відцентрові для нагрівальних систем і гарячого водопостачання +43% +45% — насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка не більше 15 мм +94% +300% — насоси відцентрові інші з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, канально-відцентрові й вихрові +5% -38% — насоси відцентрові інші, одноступінчасті, з єдиним вхідним робочим колесом — моноблок +99% +449% <p/>

Таблиця2.2

Географіяімпорту насосів в 2007 році

Країни Занурені одноступінчасті насоси Бессальникові відцентрові насоси Штук тіс. USD штук тіс. USD Росія 33561 123 - - Данія 599 132 12551 827 Італія 4360 281 2275 39 Германія 1794 432 17477 1411 Польща 25531 780 - - Великобританія 5 184 - - Швеція 26 189 - - Австрія - - 27 43 Франція - - 19071 650 <p/>

Щостосується цін на імпортні побутові насоси, то на українському ринку вонивиявилися буквально між молотом і ковадлом. З одного боку, ріст конкуренції, щостимулює зниження цін. З іншого боку — ріст курсу євро, що таке зниження дляімпортера європейської продукції робить хворобливим подвійно. У підсумку, цінипоки залишаються приблизно на рівні літа 2006 року. У деяких фірм (але не вусіх) гривневі ціни на окремі позиції асортиментів (як правило, на недорогупродукцію) знизилися на 3-5%. У ряду інших — навпаки, на 5-10% збільшилися(найбільшою мірою це стосувалося потужної й дорогої продукції).

Для вітчизняноїпродукція – 2007 рік рік виявився не занадто райдужним для деяких великихвиробників вібраційних насосів — вони відмовилися від випуску цієї продукції.Ринок просто перенасичений нею, тим більше що виріб це ой як далеко відсучасного подання про побутовий насос. Що й не дивно: традиційна модельвібраційного насоса “розміняла” чи те четвертий, чи те п'ятий десяток років.

Виробникиж нових моделей вібраційних насосів, навпаки, повні оптимізму й розраховують унедалекому майбутньому стати лідерами в сегменті недорогої техніки дляводопостачання. У цьому, як уважається, повинен допомогти новий продуктивнийвібраційний насос для роботи в 100-міліметро-вих шпарах. А на підході наступне“смертельна зброя” конкурентної боротьби — розробляється вібраційний насос,здатний стійко працювати при перегонах напруги в мережі від 190 в до 240 в.

Доситьупевнено продавці українських відцентрових побутових насосів, можуть почуватисебе у двох нішах. Перша, досить специфічна, — зовнішні насоси з вузькимвихідним патрубком (як під звичайний садовий шланг). Якась частина споживачівзнаходить більше зручним для себе здобувати саме таку техніку.

Друга- насоси для добування води зі шпар невеликої глибини. У цьому випадку багатоспоживачів віддають перевагу недорогим українським насосам з напором 16, 25 або40 м. Крім того, постачальники імпортної техніки практично нічого не можутьзапропонувати власникам шпар діаметром 100 мм — для наявних на українськомуринку імпортних насосів такі шпари просто занадто вузькі. Українські жвиробники пропонують кілька моделей заглибних насосів, які прекрасно себепочувають у таких умовах.

Проте“по сумі балів” українські відцентрові “скважечники” програють ринкове змаганнясвоїм закордонним колегам. По-перше, українським виробникам побутових насосівсьогодні нема чого запропонувати для підйому води із глибини більше 80 м. Ипо-друге, як ні парадоксально, але на практиці технічне обслуговуваннязробленого імпортного насоса, як правило, організувати легше, ніж вітчизняного.Чомусь у дилерів італійської й німецької техніки частіше під рукою виявляютьсяй запчастини, і висококваліфіковані фахівці.

Очікуєтьсяподальший ріст продажів насосів (близько 20% у рік), жорсткість конкуренції,розвиток збутових мереж. Дуже багато чого буде залежати від поводження курсівосновних валют. Різке посилення євро може привести не тільки до підвищення цінна європейські насоси, але й, як наслідок, до деякого посилення позиційвітчизняної продукції. При стабільному євро (а тим більше, у випадку йогопадіння) ціни на насосне встаткування будуть знижуватися.

Попит.

На ринку України однаково популярні як імпортні, так і вітчизняні насоси.У кожного з них свої плюси й мінуси На кожну модель існує певна категоріяпокупців. Наприклад, вітчизняні насоси користуються попитом за рахунокневисокої вартості й многофункциональности. Так само вони досить легкі вобслуговуванні, оскільки їхніми ремонтами займається велика кількістьпромислових підприємств і організацій. Істотний недолік вітчизняних насосів -інизька економічність: при однаковій кількості споживаної енергії, потужністьвітчизняних насосів, як правило, в 1,5-2 рази нижче, ніж у закордонниханалогів.

Попит на продукцію німецьких і італійських фірм обумовлений високоюякістю, надійністю, зручністю в експлуатації й сучасному дизайні. Ще кількароків назад виникали проблеми з ремонтом імпортних насосів, але зараз завдякивеликій кількості фірмових сервісів-центрів ця проблема вирішена, що позитивновідбивається на попиті: частка насосів західних виробників у структурі продажівпостійно збільшується.

Ще одна позитивна тенденція. Якщо раніше до 80% імпорту реалізовувалося вКиєві й області, то на сьогоднішній день відсоток реалізації закордонногонасосного встаткування в регіонах досяг 50%, і фахівці прогнозують йогозбільшення. Великими центрами продажів стали Чернігів, Житомир, Черкаси, а вХаркові, Донецьку, Дніпропетровську обсяг реалізації насосів постійно росте.

У зв'язку із загостренням конкуренції в даному сегменті ринку йде твердацінова боротьба. Ціни на насоси й насосні станції з кожним сезоном зменшуються.Так, за останні кілька років насоси подешевіли на 25-30%. Цього року подальшогозниження цін, на думку фахівців, не передбачається, оскільки рентабельністьцього бізнесу стала мінімально можливої. Боротьба за покупців буде йти по всіхфронтах: консультації клієнтів, допомога у виборі устаткування, монтаж інаступний сервісний супровід.

Серед насосів одного виробника можна простежити наступну ціновузалежність: чим могутніше насос і чим вище його продуктивність, тим він дешевшев перерахуванні на одиницю потужності.

Насоси, більша частина комплектуючих які виконана з нержавіючої сталі,значно дорожче аналогічних виробів із чавуну. Останні менш надійні, тому щочавун тендітний і підданий корозії.

Для багатьох операторів продаж насосів не є цільовим бізнесом: вонироблять комплексні послуги із проектування й впровадження систем опалення,водопостачання й каналізації. Вартість цих послуг залежить від: обсягу робіт,місця розташування об'єкта й ступеня його далекості від комунікацій, потужностіобраного встаткування, якості комплектуючих, умов праці на об'єкті.

У найближчі два роки фахівці прогнозують значний ріст обсягів продажів.Це пов'язане зі збільшенням темпів будівництва, як висотного, так і котеджного,при цьому значна частина нових проектів передбачає установку автономних інапівавтономних систем опалення й водопостачання.


РОЗДІЛ 3

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПОБУТОВИХСКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ДЛЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ КОЛОДЯЗІВ

 

3.1. Сегментація ринку побутовихскважинних електронасосів

Як показали результати дослідження сегментація ринку скважиннихнасосів у м. Харкові за основними технічно-споживчими характеристиками можебути представлена наступними 4-ма сегментами (рис.3.1) з 2 основнимихарактеристиками насосів – глибина шпари (яка відповідає максимальному напорунасоса у м водяного стовпа) та продуктивність викачки води насосом змаксимальної глибини шпари ( в м3/годину):

1.Сегмент 1 – низькоглибинні та низькооб’ємні:

— глибина шпари до 100 м;

— продуктивність до 4,2 м3/годину;

2. Сегмент 2 – низькоглибинні тависокооб’ємні:

— глибина шпари до 100 м;

— продуктивність від 4,2 м3/годину до 8,0 м3/годину;        

3. Сегмент 3 – високоглибинні та високооб’ємні:

— глибина шпари від 100 м до 200 м;

— продуктивність від 4,2 м3/годину до 8,0 м3/годину;        

4. Сегмент 4 – високоглибинні та низькооб’ємні:

— глибина шпари від 100 м до 200 м;

— продуктивність до 4,2 м3/годину;         


/>

Рис.3.1. – Сегментація ринку скважинних насосів ум.Харкові за основними технічно-споживчими характеристиками

 

3.2 Вибір цільових сегментів ринкупобутових скважинних електронасосів

 

Як показує аналіз сегментів ринку, наведених нарис.3.1, основна продукція харківських заводів «Промелектро» (насоси «Водолій»-«Водомет») та ХЕЛЗ (насоси HELZ) знаходиться в 1 сегменті:

1.Сегмент 1 – низькоглибинні та низькооб’ємні:

— глибина шпари до 100 м;

— продуктивність до 4,2 м3/годину,

Який і вибираємо в якості цільового сегменту дляаналізцу (рис.3.2).


/>

Рис.3.2. – Вибір цільового досліджує мого сегментуринку скважинних насосів у м.Харкові за основними технічно-споживчимихарактеристиками

 

3.3 Позиціонування побутовихскважинних електронасосів на ринку

 

На рис.3.3 наведені результати побудови позиціонуванняхарківських насосів на ринку сегмента 1. При цьому вибрані моделі насосів зприблизно рівною продуктивністю в вузькому діапазоні 3,6 -4,2 м3/годину. Вякості аналізуємих параметрів позиціонування вибрані « максимальна величинанапору в м водяного стовпа – ціна насоса».

Як показує аналіз графіків рис.3.3, 3.4 в діапазоні глибиндо 100 м:

- Насоси«Водолей» («Промелектро») – практично в 2 рази дешевші за насоси заводу ХЕЛЗ;

- НасосиХЕЛЗ на 10% дешевші імпортних насосів GrundFos та Espa.

Але при цьому насоси «Водолей» та ХЕЛЗ вітчизняноговиробництва пристосовані для особливостей геологій Харківської області, тобтороботі в 1-му піщаному водоносному слої з наявністю піска до 1500 г/м3.Імпортні насоси GrundFos та Espa розроблені для геології чистих крейдованихводоносних слоїв при максимальному вмісті піску не більше 150 г/м3.

Таким чином, в 1 сегменті позиціонування вітчизнянихнасосів є більш вигідним за показником «ціна – задоволення потреби», оскількидля імпортних насосів потрібно впроваджувати систему попередніх фільтрів та їхперіодичну експлуатаційну очистку.

 

/>

Рис.3.3. – Позиціонування вітчизняних скважиннихнасосів (Водомет та ХЕЛЗ ) на ринку скважинних насосів м.Харкова

/>

Рис.3.4. – Позиціонування вітчизняних скважиннихнасосів (Водомет та ХЕЛЗ ) на ринку скважинних насосів м.Харкова в сегменті №1

 


РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇПОВЕДІНКИ НА

РИНКУ ПОБУТОВИХ СКВАЖИННИХ ЕЛЕКТРОНАСОСІВ

 

4.1 Ринкова стратегія вітчизняногопідприємства у м.Харкові, що випускає побутові електронасоси

 

Проведений аналіз технічних характеристик скважиннихспобутових насосів та їх сегментація на ринку показали, що оптимальноюстратегією вітчизняних підприємств м.Харкова («Промелектро» та ХЕЛЗ) єутримання позицій по низкій ціні в 1 сегменті насосів та розробка нових насосівдля 2 сегмента, тобто підвищення продуктивності до 6-8 м3/годину.

При цьому стратегія вітчизняних підприємств повиннабудуватися на ключових факторах успіху (на глибинах до 70-80 м):

- малачутливість насосів по підвищення рівня вмісту піску до 1500 г/м3, що дає імперевагу перед імпортними насосами (працюють при рівні вмісту піску до 150г/см3);

- нижчаціна на насоси, що робить їх доступними для масового застосування в сільськіймісцевості;

- можливістьзастосування насосів при продуктивності вище 5 м3/годину не тільки дляводопостачання дому, але і для поливу присадибної ділянки, оскільки для цьогоне треба води високого ступеню очищення.

 

4.2 Ринкова стратегіяпідприємства–ділера по продажу закордонних побутових електронасосів

 

Проведений аналіз технічних характеристик скважиннихспобутових насосів та їх сегментація на ринку показали, що оптимальноюстратегією ділера по продажу закордонних побутових електронасосів є зайняттяпозицій в 3 та 4 сегментах ринку, тобто впровадження насосів, які працюють наглибинах від 100 до 200 м у всьому діапазоні продуктивності від 1,8 м3/годинудо 8 м3/годи-ну.

При цьому стратегія ділера по продажу закордоннихпобутових електро-насосів повинна будуватися на ключових факторах успіху (наглибинах вище 100 м):

- малачутливість насосів до стабільності напруги (робота в діапазоні 170 — 240 в), щоважливо для вітчизної нестабільності напруги в електромережах;

- високаякість води артезіанських скважин, добуваємої з глибин крейдованого рівня (вище120 м), яка прирівнює її до мінералізованої води і є привабливою для власниківсучасних заміських котеджей;

- гарантіяроботи до першого ремонтного техобслуговування не менше 5 років, оскільки насосперекачує воду з крейдованого рівня з низьким вмістом піску.


РОЗДІЛ 5

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУПОБУТОВИХ

ЕЛЕКТРОНАСОСІВ У М.ХАРКОВІ ТА ВУКРАЇНІ

 

На рис.5.1 наведені результати аналізу реалізованогопопиту та пропозиції по цінам продаж скважинних насосів в м.Харкові заводом«Промелектро» та ділером ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ») взалежності від запропонованого в дослідженнікомплексного параметру – погодинної норми роботи (виробітку) насоса = об’ємвикачаної води в м3/годину * висоту викачки води з скважини.

Як показує аналіз графіків рис.5.1 при такій побудовіпараметрів – еластичність по відносному приросту ціни насоса в % на одиницювідносного приросту погодинної роботи насосу в % виглядає як наведено на графікахна рис.5.2.

Як показує аналіз графіків рис.5.2 – ціноваеластичність пропозиції у вітчизняних насосів в 4 рази вище ніж ціноваеластичність пропозиції у імпортних насосів.

Тобто, цінова економічність переміщення кожного м3води на 1 м глибини скважини у імпортних насосів в 4 раза більше, що є ключовимфактором конкурентної перемоги імпортних насосів над вітчизняними при зростанніпотужності насосів.

Результати цього аналізу повинні бути врахованівітчизняними розробниками скважинних насосів для модернізації цінової політикивартості насосів.


/>

Рис. 5.1. – Оцінка лінійності цінового попиту наскважинні насоси «Водолей» та GrundFos по обсягу погодинної виконуємої роботи


/>

Рис. 5.2. – Оцінка цінової еластичності пропозиції наскважинні насоси «Водолей» та GrundFos по відносному росту потужності насосу


РОЗДІЛ 6

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ

 

6.1 Ринкова стратегія визначення цінидля вітчизняного підприємства у м.Харкові, що випускає побутові електронасоси

 

Оскільки в якості маркетингової стратегії длявітчизняних підприємств м.Харкова («Промелектро» та ХЕЛЗ) є утримання позиційпо низькій ціні в 1 сегменті насосів та розробка нових насосів для 2 сегмента,тобто підвищення продуктивності до 6-8 м3/годину, цінова стратегія повиннабудуватися на:

- утриманнянизьких цін в 1 сегменті ринку (на 40-50% нижче імпортних насосів);

- розробкапродукції у 2 сегменті по цінам на 30-40% нижче імпортних аналогів, при цьомудля 2 сегменту треба створити серію насосів з підвищенням діаметру скважин іпідготовкою вітчизняних бурових машин на новий діапазон буріння скважин і їхоблаштування.

 

6.2 Ринкова стратегія визначення цінидля підприємства–ділера по продажу закордонних побутових електронасосів

 

Оскільки в якості маркетингової стратегії дляпідприємства–ділера по продажу закордонних електронасосів вибрано завойовування3 та 4 сегментів ринку скважинних насосів, цінова стратегія повинна будуватисяна:

- утриманнівисоких цін в 3 та 4 сегменті ринку за рахунок практичної відсутності в нихвітчизняних аналогів та застосуванні «престижності» імпортних насосів вкотеджних системах водопостачання для нового «середнього» класу;

- розробка зведенихцін продажу та монтажу насосів в системах водопостачння «під ключ», що даєможливість варьювати вартістю насоса в загальній ціні продаж.


РОЗДІЛ 7

ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ ТА СИСТЕМИТОВАРОРУХУ

 

7.1 Прогнозування збуту скважиннихпобутових електронасосів

 

При прогнозуванні збуту скважинних побутовихелектронасосів для сільських районів та приватно-котеджного будівництва ум.Харкові та Харковській області ділеру слід спиратися на рівень покупокпопередніх років та застосовувати систему розширення каналів збуту, яка повиннаспиратися на перспективний план котеджного будівництва та на:

- застосуванняв сільских районах вітчизняних скважинних насосів для глибини пісковоговодоносного слою (до 50 м), оскільки вітчизняні насоси розраховані на вмістпіску до 1500 г/см3;

- застосуванняв приватно-котеджному будівництві більш дорогих та потужних імпортних насосівдля глибини ізвесткового водоносного слою (від 80 до 120 м), оскільки імпортнінасоси розраховані на чисту підземну воду з вмістом піску не вище 150 г/см3.

Існує два основних типи розташування води під землею:

— Піщане — піщано-гравійний водоносний обрійчетвертинного й крейдового періоду (піщаний);

— Вапнякове — водоносні обрії кам'яновугільногоперіоду.

Піщані глибини залягання:

— криничні 10–15 м,

— четвертинні 15–30 м,

— крейдові (над’юрскі) 30–50 м.

Вапнякові глибини залягання — від 30 до 230 м —називаються артезіанськими. У Харківській області перші артезіанські обріїзалягають нерівномірно:

— південний напрямок 30–60 м,

— північний напрямок 90–180 м,

— західно-східний напрямок 60–90 м.

Більші витрати води забезпечують шпари глибиною від 20до 200 метрів, залежно від залягання підземних вод. Поверхневі води у звичайнихколодязях не в змозі впоратися із завданням забезпечення водоспоживання до 500літрів у годину. Вони надійні при водоспоживанні до 100 літрів у годину, алесанітарна якість криничної води, природно, дуже низьке. Відходи промисловихпідприємств попадають навіть у найглибші рівні ґрунтів. Нітрати й нітрити,важкі метали, бактеріальні забруднення — джерело багатьох лих для здоров'ялюдини попадають в організм разом з водою.

/>

Рис.7.1. – Вихідні дані по підземній водоносності дляпрогнозування ринку скважинних електронасосів

Шпара по сумарних витратах набагато дорожче колодязя,але ризик влучення неякісної води при правильній технології водоочищеннямінімальний.

«Піщані» шпари дозволяють забезпечити водоюдачний будинок по схемі двох точок водозабору — кран на кухні й кран дляполиву. Щоб забезпечити котедж із європейським рівнем комфорту, що має кількасанвузлів, пральну й посудомійну машину, басейн, необхідна артезіанська шпара.

Термін служби «піщаної» шпари визначаєтьсявластивостями конструкційних матеріалів і професійним рівнем монтажників істановить у середньому — від 5 до 15 років. Водовіддача залежить від сезонногопоповнення водоносного шару — у посушливі періоди шпара може «пересихати».

Артезіанські води держава вважає родовищем і, відповідно,регулює їхнє споживання, ліцензуючи такі шпари. Технологічно грамотноспоруджена артезіанська шпара безперебійно працює до 50 років.

 

/>

Рис. 7.2 — Схема скважиного водопостачання індивідуального будинку:

1 — насос; 2 — трос із нержавіючої сталі; 3 — шпара; 4 — електрокабель; 5- водопровідний шланг; 6 — приямок; 7 — вентилі запірні; 8 — реле тиску; 9 — манометр; 10 — напірний гідробак; 11 — мережний вимикач; 12 — внутрішнійводопровід; 13 — вивід води для садових робіт

 

7.2 Система каналів збуту скважиннихпобутових електронасосів

Система каналів збуту скважинних побутовихелектронасосів повинна складатися із взаємодії 3-4 елементів:

– завода виробника скважинних насосів;

— оптової фірми –ділера по теріторіальній доставці таскладуванню торгового запасу насосів;

— фірми по проектуванню артезіанських колодців,проведенню пробного буріння та підбору необхідного насосного обладнання, йоговстановлення та передачі в експлуатацію;

— споживача товара – системи водопостачання зскважинним елетронасосов.

Оптимальним є виконання задач для 2 и 3 особи однимпідприємством з розподілом на відділи.

Система каналів збуту скважинних насосів дляфірми-ділера повинна складатися з наступних елементів:

— розгортання Інтернет-реклами для рекламування місцерозташуваннята засобів зв’язку з ділером, ознайомлення відвідувачів Інтернет-сторінки зновинами, асортиментом та технічними характеристиками скважинних насосів, які єреально в салоні, і які можна заказати на заводах — виробниках;

— розгортання дірект-реклами нових надходжень увигляді рекламних листів покупцям салону, які раніше придбали скважинні насосив салоні, з поздоровленням з Новим роком, Хрещенням та інш. святами;

— розгортання Інтернет-магазину з можливістю виборускважинного насосу та його оформленням і доставкою покупцю з використаннямІнтернет-платежів кредитними картками;

— розгортання в салоні системи обслуговуваннякредитних та депозитних карток клієнтів за допомогою POS-терміналів;

— виставочний салон для ознайомлення з реальними скважинниминасосами;

— розгортання при салоні установочно – ремонтногопідприємства- майстерні по гарантійному ремонту проданих насосів, що даєможливість додаткового залучення покупців для оглядин нових марок насосів таформування прогнозного нового попиту.

 

7.3 Формування системи товароруху призбуті побутових скважинних електронасосів

 

Оскільки скважинний побутовий електронасос відноситьсядо товарів, які практично не можуть бути самостійно встановлені покупцем безнаявності спеціальних бурових машин для артезіанських скважин, формуваннясистеми товароруху повинно основуватися на принципах обов’язковості супутнихпослуг, які повинні надаватися споживачу при покупці товару.

Новизна формування системи товароруху продукціїкомпанії-ділера полягає в створенні комплексності процесу покупки, встановленнята обслуговування встановленого насосного обладнання у замовника по принципу«Ви називаєте Ваші потреби – ми реалізуємо їх у інженерному проекті».

Компанія – ділер ТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМПЛЕКТ»)при формуванні системи товароруху збута побутових скважинних електронасосівпропонує своїм клієнтам комплексне рішення питань створення внутрішніхінженерних систем будинків і споруджень. До складу компанії входить Департамент Інженерних Систем,фахівці якого здійснюють роботи із проектування, поставці устаткування,монтажу, пусконалагодженню, експлуатації, сервісному й гарантійномуобслуговуванню систем водопостачання об'єктів будь-якої складності: часткижитлові будинки, багатоповерхові багатоквартирні житлові будинки;адміністративні й суспільні будинки, виробничі й складськіприміщення.

1. Проектування

Проектування — початковий етап створення й необхідна умова безперебійної роботи будь-якоїінженерної системи, будь то приватний житловий будинок або торгово-розважальнийкомплекс. Після вивчення документації, наданої Вами (архітектурний проект,поетажні плани, ескізний проект і т.д.), фірма пропонує укласти договір напроектні роботи.

На етапі проектування фахівці власногопроектного відділу компанії проводять всі необхіднірозрахунки для підбора інженерних систем відповідно до діючої нормативноїдокументації. Результатом цього етапу робіт є повністю закінчений робочийпроект, що відповідає всім діючим будівельним нормам і має всю необхіднуінформацію (схеми, креслення, специфікації).

Після виконання проектних робіт, фірма ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМ-КОМПЛЕКТ») пропонуєм укласти договір на поставку й монтажустаткування відповідно до проектної документації.

Компанія ТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМПЛЕКТ») маєпрямі зв'язки з багатьма українськими й закордонними виробниками насосів, щодозволяє запропонувати не тільки конкурентоспроможні ціни, але й мінімальністроки поставки, оскільки більша частина пропонованого устаткування, якправило, уже є на складі компанії.

Монтаж інженерних систем виконується власною монтажною службоюкомпанії відповідно до проекту. Роботами на Вашім об'єкті керує інженермонтажної служби, він же контролює якість монтажу. Технічнийнагляд над провадженням робіт здійснюється службою Головного інженеракомпанії. Такий контроль укупі з високоякісним устаткуванням гарантує надійнуроботу інженерних систем Вашого будинку.

Строки й вартість монтажних робіт установлюються індивідуально в кожномуконкретному випадку.

3. Пусконаладка

Після монтажу устаткування інженер власної сервісної службикомпанії ТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМПЛЕКТ») здійснює додатковуперевірку виконаних робіт, робить запуск устаткування, настроювання йрегулювання всіх параметрів систем. Результатом є повна готовність інженернихсистем Вашого будинку до експлуатації.

На всіх етапах співробітництва відконсультацій, попередніх переговорів до завершення робіт на Вашім об'єкті зВами працює персональний менеджер, що контролює й координує роботу фахівцівкомпанії: саме він є Вашим помічником і консультантом.

4. Сервісне обслуговування

Після здачі інженерних систем в експлуатацію деякі її елементинасосу для безперебійної роботи під час усього строку експлуатаціївимагають періодичного проведення певних регламентних робіт, які чітко описанівиробником і повинні виконуватися сертифікованими фахівцями. Між компанієюй Вами заключаєтьсяє договір про сервісне обслуговування.

Власна сервісна служба ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ») здійснює обслуговування встаткування всіхукраїнських та закордонних марко насосів. Роботи із сервісногообслуговування проводять сертифіковані інженери у відповідностіз усіма вимогами виробників устаткування.

5. ТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМПЛЕКТ») здійснюєгарантійне й післягарантійне обслуговування встановленого за їїдокументацією насосного устаткування. Сервісна служба, що має власний складзапчастин, забезпечує усунення практично будь-яких несправностей у самістислі строки.

6. Служба експлуатації компанії ТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМ-ПЛЕКТ»)бере на комплексне обслуговування наступні інженерні системи:

системи водопостачання;скважинне устаткування; системи електропостачання.

Зі службою експлуатації заключається договір і вноситьсяавансовий платіж розмір якого залежить від віддаленості, призначення й площіоб'єкта або встановленого устаткування. Після дзвінка в службуексплуатації (при виникненні несправності) виїзд фахівця здійснюєтьсяпротягом 18 годин.

7. Ремонт і заміна устаткування

Служба експлуатації компанії ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ») здійснює ремонт і заміну устаткування насоснихсистем, систем водопостачання, електропостачання поза залежністювід наявності раніше укладених договорів на обслуговуванняз компанією.


РОЗДІЛ 8

РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИАКТИВІЗАЦІЇ ЗБУТУ

СКВАЖИННИХ ПОБУТОВИХ НАСОСІВ

 

В якості рекламного звернення, враховуючи сер’йозністьаудиторії я вважаю необхідним запропонувати інформаційно-рекламне зверненнястрогого змісту:

« Автономні системи водопостачаннясільських та дачно-котеджних будинків – це нова реальність!

Свіжа вода з глибин від 30 до 70 мподається новими типами економних скважинних електронасосів харківськихзаводів, які не бояться пісчаного грунту першого підземного водоносного слою.

Артезіанська вода високої якості зглибин від 100 до 200 м подається потужними типами німецьких та італьянськихскважинних насосів з крейдованих глибин другого підземного водоносного слоююрського періоду.

ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ») виконує повний копмлекс робіт від проектування доздачі автономних систем водопостачання «під ключ» та гарантійно-ремонтногосупроводження Ваших систем в експлуатації до 15 років.»

В якості основного засобу реклами на сучасному етапідоцільно застосування Інтернет-реклами, яка розвивається з темпом росту до 40%на рік  рахунок швидкого розвитку глобальної мережі Інтернет в Україні.

Інтернет-реклама продажу скважинних насосів дозволяє(додаток Б):

- показатифотографії та відеороліки з новими типами скважинних насосів;

- провестианаліз нових технічних характеристик скважинних насосів та порівняти їх зосновними конкурентами;

- донестирекламне звернення конкретно до користувача аудиторії, який звертається наІнтернет-сайт реклами насосів, на відміну від малоефективності реклами набіг-бордах і в газетах;

На основі Інтернет-реклами та Інтернет-магазиніввиконане надаваєме дослідження, тобто інформаційний Інтернет-канал дозволяєвиконати дослідження не тільки на території м.Харкова, але і проаналізуватиобставини в Україні та в Росії.

При використанні наявної Інтернет- сторінки фірми–ділера в м. Харкові бюджет рекламної компанії по маркетинговому забезпеченнюактивізації ринку попиту на скважинні насоси не перевищить 3 — 5 тис.грн.


ВИСНОВКИ

 

Маркетингові дослідження ринку скважинних насосів для водопостачанняпоказав, що в м.Харкові вітчизняні скважинні насоси для артезіанських скважинвипускають 2 великих підприємства:

1. ВАТ «Харківський електротехнічний завод«Укрелектромаш»(ХЕЛЗ «Укрелектромаш») — серія скважинних насосівмарки HELZ;

2. ВАТ «Промелектро» (Харків)– виробник скважинних насосів серії «Водолій» — «Водомет».

Основнимиконкурентами для харківських скважинних насосів «Водолій» («Водомет») та HELZ євітчизняні скважинні насоси ЕЦВ, випускаємі Сумським заводом гідромашин(м.Суми).

Основнимисубститутами для вітчизняних скважинних насосів є імпортні насоси виробництваНімеччини, Австрії, Італії та інших країн, оскільки проблема водозабезпечення єв кожній країні світу і на скважинні насоси для артезіанських скважин є стійкийпопит.

Ціновий маркетинговий аналіз проводився длястатистичних вибірок порівняльних характеристик скважинних насосів, які є васортименті трьох аналізуємих підприємств:

— випускаємі та реалізуємі харківськім заводом — ХЕЛЗ«Укрелектромаш» (насоси HELZ);

— випускаємі та реалізуємі харківським заводом ВАТ«Промелектро» («Водолей» та Водомет»);

— імпортуємі та реалізуємі харківським ділером — ТПГ«ТМ&ПК» насоси марки GrundFoss SQ;

В якості порівняльні технічно-споживчі характеристикитоварів-конкурентів для скважинних насосів вибрані 2 параметра: максимальнависота підйому води з артезіанської скважини та максимальний обсяг викачуваємоїнасосом води з максимальної глибини за 1 годину. Аналіз даних показав, щонасоси «Водолій», в основному, розраховані на глибини артезіанських колодціввід 30 до 60 метрів в 2-х діапазонах потужності 1,8 м3/годину та 4,2 м3/годину.Насоси заводу ХЕЛЗ, в основному, розраховані на глибини артезіанських колодціввід 40 до 80 метрів в 2-х діапазонах потужності 2,3 м3/годину та 3,6 м3/годину.Імпортуємі насоси GrundFoss SQ’ є більш потужними, розраховані на глибиниартезіанських колодців від 60 до 160 метрів в 2-х діапазонах потужності 3,0м3/годину та 4,0 м3/годину.

Аналіз порівняльних вартісних характеристиктоварів-конкурентів для скважинних насосів харківського заводу ХЕЛЗ«Укрелектромаш", харківського заводу ВАТ «Промелектро» та харківськогоділера імпортних насосів Grund-Foss SQ показав, що мінімальна ціна — у насосів«Промелектро», ціна насосів НELZ є на 10% нижчою від імпортних насосівGrundFoss SQ .

Алеякщо вітчизняні насоси допускають рівень піску до 1500 г/м3 води, то всіімпортні насоси працюють в діапазоні до 150 г/м3.

Структура споживання скважинних насосів типу «Водолей»-«Водомет», складена за експертними оцінками (ВАТ «Промелектро»), консультаціямз менеджерами торгуючих організацій у м.Харкові і аналізу даних відкритихджерел інформації, свідчить про наступний розподіл ринку споживачів:

- комерційні структури вінших регіонах України (поза Харківською областю) – 35%;

- приватні особи – 15%;

- заводи (підприємства) –10%;

- садоводчі товариства –10%;

- відомчі організації(санаторії, будинки відпочинку та інші) – 10%;

- будівельні організації– 10%;

- комунальні служби – 5%;

- інші – 5%.

Термін служби імпортного насоса перевершує вітчизняний якмінімум у два рази й досягає п'яти років до першого ремонту. Технічнанадійність (захист від стрибків напруги, «сухого ходу», перегріву,перевантаження, герметичність) імпортних насосів значно вище вітчизняниханалогів.

Зате по наявності фільтрів і картриджів для очищення води,навіть на думку західних фахівців, якість українських виробів значно перевершуєзахідні зразки, а ціни на них нижче.

Низький рівень шуму імпортних насосів досягається їхньоюкомплектацією «тихими» двигунами. Основна маса вітчизняних насосів працюєгаласливо, хоча існують виключення.

По легкості установки й технічного обслуговування — імпортнінасоси при установці й ремонті вимагають присутності кваліфікованого фахівця.Ремонт вітчизняного насоса може виконати фахівець середньої кваліфікації. Ремонтімпортного насоса найчастіше здійснюється простою заміною щаблів насоса, щопідвищує зручність роботи з ним. Ремонт вітчизняного насоса може проводитися,як правило, тільки при повному зніманні кожуха.

По електробезпечності і українські, і іноземні виробникипостачають свою продукцію з досить надійним електрозахистом, що підлягаєдодатковій сертифікації в органах держконтролю. Скважинні насоси необхіднозаземлювати. «Тонким» місцем українських насосів є герметичність, у випадкувтрати якої може відбутися коротке замикання в електричній частині двигуна йвихід насоса з ладу.

Як показали результати дослідження сегментація ринку скважиннихнасосів у м. Харкові за основними технічно-споживчими характеристиками можебути представлена наступними 4-ма сегментами з 2 основними характеристикаминасосів – глибина шпари (яка відповідає максимальному напору насоса у мводяного стовпа) та продуктивність викачки води насосом з максимальної глибинишпари ( в м3/годину):

1.Сегмент 1 – низькоглибинні та низькооб’ємні:

— глибина шпари до 100 м;

— продуктивність до 4,2 м3/годину;

2. Сегмент 2 – низькоглибинні тависокооб’ємні:

— глибина шпари до 100 м;

— продуктивність від 4,2 м3/годину до 8,0 м3/годину;        

3. Сегмент 3 – високоглибинні та високооб’ємні:

— глибина шпари від 100 м до 200 м;

— продуктивність від 4,2 м3/годину до 8,0 м3/годину;        

4. Сегмент 4 – високоглибинні та низькооб’ємні:

— глибина шпари від 100 м до 200 м;

— продуктивність до 4,2 м3/годину;         

В результаті побудови позиціонування харківськихнасосів на ринку сегмента 1(вибрані моделі насосів з приблизно рівноюпродуктивністю в вузькому діапазоні 3,6 -4,2 м3/годину), де в якостіаналізуємих параметрів позиціонування вибрані « максимальна величина напору в мводяного стовпа – ціна насоса» показано, що в діапазоні глибин до 100 м:

- Насоси«Водолей» («Промелектро») – практично в 2 рази дешевші за насоси заводу ХЕЛЗ;

- НасосиХЕЛЗ на 10% дешевші імпортних насосів GrundFos та Espa.

Але при цьому насоси «Водолей» та ХЕЛЗ вітчизняноговиробництва пристосовані для особливостей геологій Харківської області, тобтороботі в 1-му піщаному водоносному слої з наявністю піска до 1500 г/м3.Імпортні насоси GrundFos та Espa розроблені для геології чистих крейдованихводоносних слоїв при максимальному вмісті піску не більше 150 г/м3.

Таким чином, в 1 сегменті позиціонування вітчизнянихнасосів є більш вигідним за показником «ціна – задоволення потреби», оскількидля імпортних насосів потрібно впроваджувати систему попередніх фільтрів та їхперіодичну експлуатаційну очистку.

Проведений аналіз технічних характеристик скважиннихспобутових насосів та їх сегментація на ринку показали, що оптимальноюстратегією вітчизняних підприємств м.Харкова («Промелектро» та ХЕЛЗ) єутримання позицій по низкій ціні в 1 сегменті насосів та розробка нових насосівдля 2 сегмента, тобто підвищення продуктивності до 6-8 м3/годину.

При цьому стратегія вітчизняних підприємств повиннабудуватися на ключових факторах успіху (на глибинах до 70-80 м):

- малачутливість насосів по підвищення рівня вмісту піску до 1500 г/м3, що дає імперевагу перед імпортними насосами (працюють при рівні вмісту піску до 150г/см3);

- нижчаціна на насоси, що робить їх доступними для масового застосування в сільськіймісцевості;

- можливістьзастосування насосів при продуктивності вище 5 м3/годину не тільки дляводопостачання дому, але і для поливу присадибної ділянки, оскільки для цьогоне треба води високого ступеню очищення.

Проведений аналіз технічних характеристик скважиннихспобутових насосів та їх сегментація на ринку показали, що оптимальноюстратегією ділера по продажу закордонних побутових електронасосів є зайняттяпозицій в 3 та 4 сегментах ринку, тобто впровадження насосів, які працюють наглибинах від 100 до 200 м у всьому діапазоні продуктивності від 1,8 м3/годинудо 8 м3/годину.

При цьому стратегія ділера по продажу закордоннихпобутових електронасосів повинна будуватися на ключових факторах успіху (наглибинах вище 100 м):

- малачутливість насосів до стабільності напруги (робота в діапазоні 170 — 240 в), щоважливо для вітчизної нестабільності напруги в електромережах;

- високаякість води артезіанських скважин, добуваємої з глибин крейдованого рівня (вище120 м), яка прирівнює її до мінералізованої води і є привабливою для власниківсучасних заміських котеджей;

- гарантіяроботи до першого ремонтного техобслуговування не менше 5 років, оскільки насосперекачує воду з крейдованого рівня з низьким вмістом піску.

Результати аналізу реалізованого попиту та пропозиціїпо цінам продаж скважинних насосів в м.Харкові заводом «Промелектро» та ділеромТПГ «ТМ&ПК» (АО «ПРОМКОМПЛЕКТ»), в залежності відзапропонованого в дослідженні комплексного параметру – погодинної норми роботи(виробітку) насоса = об’єм викачаної води в м3/годину * висоту викачки води зскважини,

показали, що при такій побудові параметрів –еластичність по відносному приросту ціни насоса в % на одиницю відносногоприросту погодинної роботи насосу в % у вітчизняних насосів в 4 рази вище ніжцінова еластичність пропозиції у імпортних насосів.

Тобто, цінова економічність переміщення кожного м3води на 1 м глибини скважини у імпортних насосів в 4 раза більше, що є ключовимфактором конкурентної перемоги імпортних насосів над вітчизняними при зростанніпотужності насосів.

Результати цього аналізу повинні бути врахованівітчизняними розробниками скважинних насосів для модернізації цінової політикивартості насосів.

Оскільки скважинний побутовий електронасос відноситьсядо товарів, які практично не можуть бути самостійно встановлені покупцем безнаявності спеціальних бурових машин для артезіанських скважин, формуваннясистеми товароруху повинно основуватися на принципах обов’язковості супутнихпослуг, які повинні надаватися споживачу при покупці товару.

Новизна формування системи товароруху продукціїкомпанії-ділера полягає в створенні комплексності процесу покупки, встановленнята обслуговування встановленого насосного обладнання у замовника по принципу«Ви називаєте Ваші потреби – ми реалізуємо їх у інженерному проекті».

В якості рекламного звернення, враховуючи сер’йозністьаудиторії я вважаю необхідним запропонувати інформаційно-рекламне зверненнястрогого змісту:

« Автономні системи водопостачаннясільських та дачно-котеджних будинків – це нова реальність!

Свіжа вода з глибин від 30 до 70 мподається новими типами економних скважинних електронасосів харківськихзаводів, які не бояться пісчаного грунту першого підземного водоносного слою.

Артезіанська вода високої якості зглибин від 100 до 200 м подається потужними типами німецьких та італьянськихскважинних насосів з крейдованих глибин другого підземного водоносного слоююрського періоду.

ТПГ «ТМ&ПК» (АО«ПРОМКОМПЛЕКТ») виконує повний комплекс робіт від проектування доздачі автономних систем водопостачання «під ключ» та гарантійно-ремонтногосупроводження Ваших систем в експлуатації до 15 років.»

В якості основного засобу реклами на сучасному етапідоцільно застосування Інтернет-реклами, яка розвивається з темпом росту до 40%на рік з рахунок швидкого розвитку глобальної мережі Інтернет в Україні.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Господарськийкодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з 01.01.2004) // Іззмінами і доповненнями, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року N549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» //від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами України станом на 19 лютого 2004 року N 1519-IV)

3. Армстронг Г.,Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання / Пер. з англ.: Уч. пос. –М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

4. Ассэль,Генри. Маркетинг: принципі и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА — М,1999. – 804 c.

5. Азоев Г.Л.,Челенков А.П. Конкурентніе преимущества фирмі / Гос. ун-т управления, Нац. фондподготовки фин. и упр. кадров. — М.: ОАО «Тип. „Новости“, 2000.- 256 с.

6. Балабанова Л.В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджментупідприємств: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 336 с.

7. Бєлявцев, М.І. Маркетинг: Навч. Посібник / М. І. Бєлєвцев, Л. М. Іваненко. – К.: Центрнавчальної літератури, 2005. – 325 с.

8. БеляевскийИ.К. Маркетинговіе исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. Пособие. –М.: Финансі и статистика, 2001. – с. 14-15.

9. Бєлявцев,М.І. Маркетинг: Навч. Посібник / М. І. Бєлєвцев, Л. М. Іваненко. – К.: Центрнавчальної літератури, 2005. – 325 с.

10. Бланк И.А.Основі финансового менеджмента/ И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп… — К.:Эльга: Ника-ЦентрТ.1. — 2004. — 622 с

11. Бланк И.А.Основі финансового менеджмента/ И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп… — К.:Эльга: Ника-ЦентрТ.2. — 2004. — 618 с

12. Бланк И.А.Управление финансовой безопасностью предприятия/ И.А. Бланк. — К.: Ника-Центр:Эльга, 2004. — 776 с.

13. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – К.:Політехніка, 2004. – 400 с.

14. Ван Хорн,Джеймс. Основі финансового менеджмента: Пер. с англ./ Дж.К. Ван Хорн, Дж.М.Вахович. — 12-е изд… — М.: Вильямс, 2006. — 1225 с

15. ВиленскийП.Л., Ливши В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционніх проектов:теория и практика: Учебн.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2001. – 832 с.

16. Войчак А.В.Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. —К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.

17. Войчак А.В.Маркетингові дослідження: підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко; занаук. ред. А. В. Войчака; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад»Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 403с.

18. ГаркавенкоС.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

19. ГолубковЕ.П. Маркетинговіе исследования: теория, методология и практика. – 2-е изд. –М.: Финпресс, 2000. – 398 с.

20. Дугіна С. І.Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. _ К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

21. Земляков І.С.Основи маркетингу: навч. посібник / І. С. Земляков, І. Б. Рижий, В. І. Савич;М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки «Галицькаакадемія». – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 353 с.

22. Зозулёв А.В. Маркетинговіе исследования: теория, методология,статистика: учеб. пособие / А. В. Зозулёв, С. А. Солнцев. – К.: Знання, 2008.– 643 с.

23. Ілляшенко С. М.Маркетингові дослідження: Навчальний посібник для студ. вищих навчальнихзакладів/ С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. — К.: Центр навчальної літератури,2006. — 192 с

24. Кардаш В.Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика: Навч. –метод. посіб. длясамост. вивч. дисц. – Вид. 3-тє, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

25. КосенковС.І. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / С.І. Косенков. – К.: Скарби,2004. – 464 с.

26. КрутяковаЮ.А. Бизнес-планирование: Учеб.-практ. пособие/ Ю.А. Крутякова, С.Р. Юсупова. — М.: Проспект, 2006. — 352 с

27.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.

28.Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.

29. КучеренкоВ.Р. Бізнес-планування фірми: Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов,О.С. Маркітан. — К.: Знання, 2006. — 424 с

30. МайбородаО.О. Маркетингова політика комунікацій: навч.-метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни / О. О. Майборода; М-во освіти і науки України, Київський нац.екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2007. – 256 с.

31. Мальченко В.М. Маркетинг послуг: навч. посіб. / В. М. Мальченко; М-во освіти і наукиУкраїни, Київський нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 359 с.

32. Маркетинг /Під ред. М. Бейкера. – СПб: Питер, 2002. – 1200 с.

33.Маркетинговий менеджмент / Ред.: Л.В. Балабанова. — К.: Знання, 2004. — 354 с.

34. Маркетинг:бакалаврський курс: Навч. Посібник / Ред. С. М. Ілляшенко.- Суми:Університетська кн., 2004.- 976 с.

35. НаливайкоА.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку:Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

36. Новітній маркетинг: навч. посібник / [Є. В. Савельєв та ін.]; за ред. Є. В.Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 421 с.

37.Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центрнавчальної літератури, 2004. – 176 с.

38. Основі маркетинга: [пер. с англ.] / Ф. Котлер [и др.]. – 4-е европей-скоеизд. – М.: Вильямс, 2007. – 1200 с.

39. Основімаркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; Пер. с англ. — 2-е.изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

40. ПолторакВ.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальноїлітератури, 2003. – 387 с.

41. СтаростинаА.А. Маркетинговіе исследования.- М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. – с. З20.

42. СтаростінаА.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. — К., М.: СП6: Видавничий дім“Вільямс”, 1998 — 262 с.

43. Теорія іпрактика маркетингу в Україні: Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Я.Кардаш: Ред. А. Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2005. — 528 с.

44. Ф. Котлер,Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. Маркетинг менедж-мент. – СПб: Питер Ком,1998. – 896 с.

45. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – 324 с.

46. ЧерчилльГ.А. Маркетинговіе исследования. – СПб: Питер, 2000. – с. 22.

 47.www.tmpkgroup.com – Офіційний Інтернет сайт торгово-промислової группаТМ&ПК – АО «Промкомплект» (Харків), 2008

 48.www.comfort-da.ru – Офіційний Інтернет сайт торгової компанії «ТеплійДом»(Москва), 2008

 49.www.td-helz.com.ua – Офіційний Інтернет сайт торгового дому заводу –виробника електронасосів ОАО «ХЭЛЗ „Укрэлектромаш“ (Харків),2008

 50.www.promelectro.com – Офіційний Інтернет сайт компании «Промелектро» –виробника електронасосів «Водолій», 2008

 51.www.kratos.com.ua – Офіційний Інтернет сайт торгової компании «Кратос» –ділера електронасосів «GRUNDFOS», 2008


ДОДАТКИ

 

Додаток А

Фінансова звітність ВАТ «ХЕЛЗ» за 2006 -2007 роки

 

Коди

 

Дата

28.04.2008

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство Харкiвський електротехнiчний завод „Укрелектромаш“

за ЄДРПОУ

00213799

Територія

за КОАТУУ

6310137500

Форма власності

КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ

за КФВ

20

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИХ МАШИН, УСТАТКУВАННЯ, АПАРАТУРИ I ВИРОБIВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

за ЗКГНГ

14171

Вид економічної діяльності

Виробництво двигунів, генераторів iтрансформаторів

за КВЕД

31.10.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна торба

Адреси:

Харківська Харкiвський 61050 Харкiв Iскринська, 37

Баланс на 31.12.2007

Актив

Код рядка

На качан звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: — залишкова вартість 010 97.2 100.2 — первісна вартість 011 166 148.4 — накопичена амортизація 012 ( 68.8 ) ( 48.2 ) Незавершене будівництво 020 2094.4 2094.6 Основні засоби: — залишкова вартість 030

/>

/>

— первісна вартість 031

/>

/>

— знос 032

( />)

( />)

Довгострокові біологічні активи: — справедлива (залишкова) вартість 035 — первісна вартість 036 — накопичена амортизація 037 ( 0) ( 0) Довгострокові фінансові інвестиції: — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 371.6 371.6 — інші фінансові інвестиції 045 445.7 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 254.2 Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I

080

21216.2

21655.9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 4524.5 6337 Поточні біологічні активи 110 Незавершене виробництво 120 1284.1 2409 Готова продукція 130 1065.5 2286.1 Товари 140 48.7 81.9 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: — чиста реалізаційна вартість 160 1944.2 9146.1 — первісна вартість 161 1944.2 9146.1 — резерв сумнівних боргів 162 ( 0) ( 0) Дебіторська заборгованість за рахунками: — за бюджетом 170 1197.8 97 — за виданими авансами 180 2577.2 4917.2 — з нарахованих доходів 190 — із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 282.6 317.6 Поточні фінансові інвестиції 220 1736.9 215.9 Грошові кошти та їх еквіваленти: — у національній валюті 230 13.5 448.3 — в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 574.8 745.4

Усього за розділом II

260

/>

/>

III. Витрати майбутніх періодів

270

256.4

93.8

Баланс

280

/>

/>

Пасив

Код рядка

На качан звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 437 897 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 21774.6 21284.4 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 123.7 4798.8 Неоплачений капітал 360 ( 0) ( 0) Вилучений капітал 370 ( 0) ( 0)

Усього за розділом I

380

22335.3

26980.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Торба страхових резервів 415 Торба часток перестраховиків у страхових резервах 416 Цільове фінансування 420

Усього за розділом II

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 2947.8 8842.8 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 19.5 Інші довгострокові зобов'язання 470 1910.5 367.9

Усього за розділом III

480

4858.3

9230.2

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 1690 21.3 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1063.2 Векселі видані 520 2498.3 550 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2787.2 4991.7 Поточні зобов'язання за розрахунками: — з одержаних авансів 540 1261.2 2728.8 — з бюджетом 550 177.2 288.9 — з позабюджетних платежів 560 — зі страхування 570 272 375.4 — з оплати праці 580 600.6 782.2 — з учасниками 590 — із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 242.3 1739.3

Усього за розділом IV

620

/>

/>

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

/>

/>

Керівник

Чкалов Олександр Iгорович

Головний бухгалтер

Сомів Дмитро Миколайович

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

/>

/>

Податок на додану вартість 015 ( 7441.3) ( 6527 ) Акцизний збір 020 ( 0) ( 0) 025 ( 0) ( 0) Інші вирахування з доходу 030 ( 56) ( 0) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035

/>

/>

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 52919.2) ( 54826.4) Валовий прибуток: — прибуток 050 13500.7 10197.5 — збиток 055 ( 0) ( 0) Інші операційні доходи 060 29042.5 26267.5 Адміністративні витрати 070 ( 6171.7) ( 5025.4) Витрати на збут 080 ( 1558.4) ( 1432.6) Інші операційні витрати 090 ( 30434.4) ( 27315.7) Фінансові результати від операційної діяльності: — прибуток 100 4378.7 2691.3 — збиток 105 ( 0) ( 0) Дохід від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 6224 1266.6 Фінансові витрати 140 ( 1105.6) ( 900.8 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( 0) ( 0) Інші витрати 160 ( 4271.2) ( 2835.3) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: — прибуток 170 5225.9 221.8 — збиток 175 ( 0) ( 0) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1035.1) ( 187) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: — прибуток 190

/>

/>

— збиток 195

( />)

( />)

Надзвичайні: — доходи 200 — витрати 205 ( 0) ( 0) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0) ( 0)

Чистий:

— прибуток

220

/>

/>

— збиток

225

( />)

( />)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати 230 44800 44899.5 Витрати на оплату праці 240 11074.1 8794.1 Відрахування на соціальні заходь 250 4471.9 3539.1 Амортизація 260 1918.1 1816.3 Інші операційни витрати 270 3023.6 2950.9 Разом 280 65287.7 61999.9 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 300 3587920 1747920 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3587920 1747920 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 1.168 0.02 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 1.168 0.02 Дивіденди на одну просту акцію 340

Додаток Б

/>


/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу