Реферат: Вибір засобів та заходів для проведення PR-компанії

Вступ

Яксвідчить практика, традиційний маркетинг сьогодні вже не є достатньоефективним. Невдачі, котрими супроводжується вихід нових продуктів на ринок,трапляються занадто часто і носять катастрофічний характер. Рекламні компанії усвоїй більшості не формують у свідомості споживачів ніяких особливих,унікальних характеристик товарів та послуг. Ось чому для українського виробникаактуальними стають поняття бренду і PR-технологій.

Вумовах ринкових відносин, коли кожен переслідує лише власні інтереси і цілі,важливим стає питання довіри: партнерів по бізнесу, постачальників, анайголовніше – довіри клієнтів. Це являється запорукою успішної діяльності убудь-якій сфері, а зокрема на ринку, де постійні і надійні зв’язки складаютьоснову успішного бізнесу. У зв’язку з цим, заходи public relations (відносин згромадськістю) стають невід’ємною частиною маркетингової політики українськихпідприємств. У науковій літературі даний термін з’явився нещодавно, хочаналагодження контактів із громадськістю, вплив на її свідомість урахуваннягромадської думки мають довгу історію. Іще у античній Греції цілеспрямованийвлив на громадськість вважався необхідною умовою успіху у політиці і торгівлі.Аристотель, зокрема, вважав, що переконати аудиторію можна лише завоювавши їїсимпатію і довіру.

Передовісвітові компанії давно зрозуміли, що просто пропонувати якісний продукт –недостатньо. Пропонувати продукт, що має яскравий образ, що пізнаєтьсяспоживачами – також недостатньо. Сьогодні, щоб досягти довгострокового успіхуна ринку, необхідно запропонувати актуальну, важливу і цікаву для споживачівтему для діалогу.

Алестворити діалог засобами прямої реклами неможливо. Це уже територія PR ізхарактерними для них інструментами: event marketing (маркетинг подій) і pressrelations (відносини зі ЗМІ). Ключова відмінність цих інструментів від засобівпрямої реклами – в їх двобічному характері. Вони побудовані на отриманні живоговідклику від споживачів і ЗМІ, котрі виражають їх інтереси.

ПеревагаPR-заходів у тому, що вони майже не помітні на перший погляд – відмова від«агресивних» методів прямої реклами ніби нівелює відчуття нав’язливості іштучності. Результатом PR-кампанії являється формування у споживача позитивноїдумки про компанію, до якої він дійшов нібито самостійно. А якщо людинаприходить до чогось сама, у неї виникає довіра до цієї думки, тому переконатиїї у протилежному уже дуже важко. Чим менше піар помітний, тим краще.


1. Аналіз ринкової ситуації

 

1.1 Опис ринку

 

Основнимипредставниками на ринку України є такі компанії: ТОВ «Сандора», СП«Вітмарк-Україна», ВАТ «Одеський завод дитячого харчування», ВАТ «Вінніфрут»,«Вімм-Білль-Данн», «МСТ-регіон», ЗАТ «Майбел»

Серед основних тенденцій розвитку ринку соків ісокової продукції в Україні експерти відзначають збільшення загальних обсягівпродажів як за рахунок соків, так і за рахунок нектарів, при цьому темпи ростуспоживання нектарів трохи вище. Показовим є зростання частки споживання різнихморсів у загальному обсязі продажів. Найбільшим попитом користується продукціяв упаковці обсягом 0,5 л. Продукція обсягом у 2 л нарощує часткуринку, у той час як частка інших форматів великих економічних упаковок(насамперед 1,5 л) – стабільна. У наступному році очікується ріст часткипластикових пляшок обсягом до 1 л

Асортимент соків можна умовно розподiлити на двi групи: перша – такзванi тропiчнi соки, що розливаються з привезених концентратiв таких культур,як ананаси, помаранчі, грейпфрути, манго та iншi. Друга група – соки, щобезпосередньо вичавлюють зі свіжих місцевих плодово-ягiдних культур – яблук,вишень, винограду, томатів тощо.

Теоретично виробляти в Українi можна стiльки видів сокiв, скiлькиiснує варiантiв їх змiшування. Все ж, за iнформацiєю Плодоовочпрому, в Українiнайпоширеніше виробництво саме яблучного соку, його сумiшей з iншими плодами таягодами, потім – виноградного, томатного, дещо менше – сливового, абрикосовоготощо.


Покупець віддає перевагу апельсину і яблуку* Назва соку Щодня

2–3 рази
на тиждень

1 раз
на тиждень

Частота купівлі, %
1 раз
на два тижні

1 разна
2–3 тижні

Рідше Ніколи Томатний 1,50 6,33 10,83 8,00 12,67 21,17 39,50 Яблучний 2,50 6,83 12,50 9,67 10,67 22,83 35,00 Ананасовий 1,33 6,67 7,33 8,33 12,33 23,67 40,33 Виноградний 0,83 1,83 7,00 7,83 9,67 23,33 49,50 Манго 1,17 3,00 6,00 8,17 8,83 21,67 51,17 Персиковий 1,33 5,33 10,83 9,83 14,50 22,17 36,00 Апельсиновий 2,50 12,00 14,00 13,00 16,17 21,33 21,00 Мультивітамін 4,33 10,83 14,50 10,17 15,17 15,67 29,33 *Частота покупки соку залежно від смаку. За даними Pulse

 

Нинішнійрік виробники соків називають одним з самих напружених для галузі. У минуломусезоні на наш ринок вийшло відразу декілька провідних російських компаній («Нідан»,«Лебедянський», «Мултон»). Крім того, помітно активізувалися іноземні виробники(Coca-Cola, Parmalat), що змусило вітчизняних соковиків заговорити про загрозу«російській і західній експансії».

 

1.2 Опис фірми

 

Компанія ВАТ «Вімм-Білль-Данн Продукти харчування» – загальнонаціональнийросійський виробник соків і молочних продуктів – була заснована у 1992 році.

Сьогодні в компанію входить 30 виробничих підприємств у 22регіонах Росії і СНД, а торгові філії компанії відкриті у 26 найбільших містахРосії і країн СНД.

У компанії працює більше 17 тисяч людей.

Вистриб’ютори компанії працюють більш ніж у 40 містах.

«Вімм-Білль-Данн» володіє диверсифікованим портфелем торговихмарок, що охоплює більше 1100 типів молочних продуктів і більше 150 типівсоків, нектарів і прохолодних напоїв.

Стратегія ВБД – виробляти молочні продукти у тому регіоні, де вониспоживаються. Програма розвитку компанії припускає збільшення кількості самерегіональних підприємств.

«Вімм-Білль-Данну» належить марка сиру, що успішно конкурує наринку з імпортними сирами – «Ламбер». Виробляється «Ламбер» в Алтайському краї –на Рубцовському молочному заводі. Завод в місті Рубцовське був купленийкомпанією в 2001 році. У 2003 році була проведена реконструкція, що коштувалакомпанії 13 млн. доларів: був побудований цех з виробництва нової, власноїмарки сиру – «Ламбера». Цей цех нині переробляє 95% усього молока, що надходитьдо заводу.

«Вімм-Білль-Данн» також є виробником соків і напоїв, що містятьсік.

З березня 2003 року у компанії з’явився новий напрям діяльності:«Вімм-Білль-Данн» розпочала виробництво бутильованої води, запустивши вексплуатацію новий завод по переробці і розливу води у Новгородській області. Усерпні 2003 і жовтні 2005 року компанія придбала завод з виробництвамінеральної води і права на експлуатацію артезіанських свердловин у районі м.Єсентуки. «Вімм-Білль-Данну» належать ті свердловини, з яких брали воду ще зарадянських часів: всім відомі «Єсентуки» №4 і №17 – лікувальні води, №20 –столова вода.

Другий «водяний» бренд компанії – «Заповідник»: газована інегазована природна питна вода. «Заповідник Валдай» – вода з підземногоджерела, розташованого неподалік від Валдайського національного заповідника,«Заповідник Бештау» – природна питна вода з Кавказького регіону.

У 2002 р. ВАТ «Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування»розмістила свої цінні папери (АДР третього рівня) на Нью-Йоркській фондовійбіржі (NYSE).

Компанія «Вімм-Білль-Данн» отримала Гран-прі за кращу якістьзв’язків з інвесторами у цілому серед компаній з низьким і середнім рівнемкапіталізації, а також нагороду Кращому фахівцеві зі зв’язків з інвесторамисеред компаній з низьким і середнім рівнем капіталізації, присуджені IRmagazine спільно з Об’єднанням Фахівців зі Зв’язків з Інвесторами (ОССИ) запідсумками 2004 р.

18 травня 2006 р. служба рейтингів корпоративного управлінняStandard & Poor’s оголосила про підвищення рейтингу корпоративногоуправління ВБД з 7 до 7+ (7.3 і 7.7 за російською шкалою відповідно).

 

1.3 Опис товару

 

J-7 – це смачні і натуральні соки і нектари з найстиглішихфруктів для тих, хто хоче отримувати задоволення від кожного прожитого дня,кожної хвилини, хто уміє насолоджуватися життям на всі сто процентів!

Поява J-7 на російських прилавках в середині 90-х роківпоклала початок створенню сокового ринку в нашій країні. Сьогодні J-7 – стара іодна з найвідоміших сокових марок Росії.

Перший пакет натурального соку J-7 був проведений компанією«Вімм-білль-данн» на Ліанозовськом молочному комбінаті в 1994 році. Спочаткусерія складалася з семи смаків, що і послужило підставою для назви бренду – J-7(Seven Juices – сім соків). J-7 став першим вітчизняним соком в зручнійкартонній упаковці, яка дозволяє продукту довго зберігатися без використанняконсервантів.

З тих пір асортимент марки зазнав значні зміни. Активний іздоровий спосіб життя, жадання пригод сприяли просуванню концепції бренду «J-7 –Пригоди». Вона отримала розвиток в 2001 році за рахунок участі бренду J-7 вглобальному телевізійному проекті «Останній герой», створеному в
співпраці з ОРТ.

В кінці 2003 року почалася серйозна робота по оновленнюбренду. Застарілий формат «Слім» замінила сучасніша упаковка «Тетра Призма».Рестайлінг упаковки дозволив об'єднати важ асортиментний ряд. Після тестуваннясмаків J-7 багато рецептур було істотно допрацьовано.

Підсумком тривалої роботи стала нова рекламна концепція. Уній життя розглядається як гра, підкреслюється здатність людини навіть вбуденних ситуаціях отримувати задоволення.

Сьогодні J-7 відрізняє щонайширший асортимент соків ісокосодержащих напоїв. Продуктова лінійка бренду включає натуральні 100% соки,нектари, інноваційні збагачені напої, сокосодержащие напої з шматочкамифруктів.

Популярність соків і нектарів J-7 визнана не тількиспоживачами, але і авторитетними професіоналами. Тільки за останні роки брендотримали ряд нагород, які об'єктивно свідчать про його достоїнства:

1999 р. – Товар року в категорії «Соки»

2000 р. – Товар року в категорії «Соки»

2001 р. – Товар року в категорії «Соки»

2002 р. – Товар року в категорії «Соки»

2002 р. – звання «Народна марка»; «Рекламодавецьроку»

2003 р. – Товар року в категорії «Соки»

2004 р. – Супербренд, Марка довіри

2004 р. – Товар року в категорії «Соки»

2005 р. – Супербренд

2005 р. – Товар року в категорії «Соки»

2005 р. – компанія Interbrand Zintzmeyer &Lux AG склала перший російський рейтинг найбільш цінних брендів.

(Це дочірня компанія міжнародної консалтингової фірмиInterbrand Group, яка вже п'ять років, спільно з американським журналомBusiness Week, складає рейтинг найвищих світових марок, що котируються). Всьогодо рейтингу увійшли 40 компаній. J-7 зайняв 20-е місце в цьому рейтингу, будучиоцінений в 94 млн. дол.

J-7 Exotic – оригінальні і вишукані нектари з соковитоїм'якоті стиглих екзотичних фруктів. J-7 Exotic створений для тих, хто готовийвідкрити для себе нові непередбачувані і яскраві комбінації смаків і ароматів,хто цінує неординарність і уміє насолоджуватися життям.

Серія J-7 Exotic представлена трьома смаками:

1. «Багамська фантазія» (у основі екзотичної фруктової композиції– ніжний банан і освіжаючий апельсин)

2. «Гавайський танець» (у основі фруктової композиції – соковитеманго і екзотична гуава)

3. «Бразильський карнавал» (екзотична фруктова композиціяподарує яскравий смак пітахайі)

J-7 Idea – це принципово новий освіжаючий соковий продукт наоснові натурального фруктового соку, з додаванням шматочків стиглих плодів. Пристворенні цього продукту були використані новітні технологічні розробкикомпанії «Вімм-білль-данн».

Асортимент сокосодержащего напою J-7 Idea представлений 3смаками:

1. Червоний апельсин

2. Тропік

3. Ананас

J-7 Стандарт – це смачні і корисні соки з улюблених фруктів,які дарують справжній заряд оптимізму і енергії. Соки і нектари J-7 100%натуральні, вони виготовлені з ретельно відібраних фруктів і ягід і містятьприродні вітаміни і мінерали, зміцнюючі організм і сприяючі підтримцібадьорості і прекрасного настрою протягом дня.

Асортимент соків і нектарів:

1. Апельсин

2. Яблуко

3.Білий виноград

4. Ананас

5. Персик

6. Вишня

7. Томат

8. Мультифрукт

9. Грейпфрут

10. Гранат

11. Червоний виноград

12.Абрикоса

 

1.4 Стратегічні і тактичні цілі фірми

 

Напідприємстві затверджена політика з якості, яка чітко визначає цілі підприємствата його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримуєтьсякерівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – це задоволенняпотреб споживача в високоякісній та безпечній молочній продукції. Регулярнопроводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, по результатам якогоскладаються плани першочергових дій.

СтратегіяВБД – виробляти молочні продукти у тому регіоні, де вони споживаються. Програмарозвитку компанії припускає збільшення кількості саме регіональних підприємств.

«Вімм-Білль-Данн»також є виробником соків і напоїв, що містять сік.

Врамках нової стратегії соково-молочний гігант збирається освоювати і новіпродуктові категорії.


2. Планування стратегії

 

2.1 Місія PR – компанії

 

Впливанняна громадську думку в даному випадку:

1. Прагненнявивести компанію в лідери по масовому виробництву і продажу молочних продуктіві соків, економлячи при цьому час і засоби клієнтів.

2.Переконати споживачів у необхідності, якості та потрібності продукції компанії

 

2.2 Цілі та засоби PR – компанії

 

Завдання департаменту по public relations наступні:

встановлення внутрішньофірмових відносин з персоналом,включаючи корпоративне видання, збори, наради, налагодження внутрішньої системиобороту інформації;

відносини із ЗМІ, їх встановлення і координація, що включаємоніторинг преси, написання прес-релізів і інших матеріалів для преси,організація прес-конференцій і др.;

координація відносин з владою як на локальному, так і нафедеральному рівні;

відносини з інвесторами (як з нинішніми, так і зпотенційними);

підтримка відносин з нинішніми споживачами або клієнтами,залучення нових;

координація відносин з громадськістю через розповсюдженнятаких друкарських матеріалів

компанії, як річний звіт, брошури, тези мов керівництва ідр.;

підтримка відносин із спеціальними групами – постачальники,некомерційні

організації, конкуренти;

робота з корпоративним стилем і фотографіями;

організація досліджень громадської думки;

підбір сувенірної продукції компанії для різних цілей;

координація спеціальних заходів, включаючи поїздкикерівництва, свята компанії, виставки, урочисті вечері, пікніки, відкриттяфіліалів і др.;

управлінське консультування.

До засобів PR віднесемо наступний інструментарій:

Пресс-посередницька діяльність.

організація і проведення прес-конференцій, брифінгів.

реліз (повідомлення для засобів масової інформації);

участь у написанні: статей, репортажів і інших інформаційнихматеріалів: написання іменних, оглядових і аналітичних статей; замовленнястатті; створення бекграундерів; факт-листів, кейс-історій, ньюз-летерів,позиційних документів тощо.

організація роботи прес-клубу.

участь у виробництві кіно, відео, теле-продукції.

підготовка і організація виступів, інтерв'ю керівництва, спікерівкомпанії в ЗМІ.

Пабліситі за допомогою спеціальної продукції:

публікація річних звітів;

видання фірмових проспектів, каталогів, буклетів;

видання фірмового журналу, газети, корпоративного бюлетеня;

публікації листівок;

інтернет ПР;

підготовка сувенірної продукції і іншої фірмової атрибутики.

Організація спеціальних ПР – заходів (промо-акцій):

організація семінарів, круглих столів для клієнтів;

організація презентацій, церемоній відкриття;

організація «днів відчинених дверей», ювілеїв компанії,демонстрацій новинок та інших спеціальних акцій;

Участь/організація:

спонсорської діяльності компанії;

організація добродійної діяльності;

організація виставкової діяльності.

До основних засобів зв'язку з громадськістю в Інтернетівідносяться:

·        Публікація новин і статей в ЗМІ Інтернету, на сайтахінформаційних агентств і традиційних ЗМІ, на інформаційних ресурсах мережевихоглядачів, на спеціалізованих і тематичних серверах;

·        Здійснення за допомогою Інтернету взаємодії зпредставниками традиційних ЗМІ;

·        Проведення в Інтернеті лотерей, конкурсів і іншихзаходів з їх активним освітленням.

 


3. Цільова аудиторія для проведення промо-акції

 

Показник

Сік «J7»,

«Вімм-Білль-Данн»

Сік «Я» Сік «Добрий» 1. Вік 25–35 років 30–45 років 20–65 років 2. Стать Переважно жіночий В рівній мірі як чоловіки, так і жінки Переважно жіночий 3. Соціальний статус Заміжні, неодружені жінки. с середнім заробітком Заміжні, неодружені жінки. Заробіток середній, трохи нижче середнього Від молоді до пенсіонерів. Заробіток незначний. 4. Місце проживання Великі міста з населенням від 200 000 чіл. Середні, крупні міста Малі, середні і крупні міста 5. Заробіток Люди со статком Середній заробіток, трохи вище, трохи нижче середнього Заробіток незначний

 

Сік«Вімм-Білль-Данн» – заміжні жінки 25–35 років, з середнім заробітком, достатньозабезпечені. Жителі великих міст.


4. виБір засобів та заходів для проведення PR –компанії

 

4.1 Оцінка і вибір конкретних засобів та заходівPR

 

Рекламав газетах:

Переваги: велике географічне охоплення, вибірковість аудиторії

Недоліки: короткий термін існування газети, низька якість печатки,читачі можуть проігнорувати рекламну інформацію.

Необхідно залучити увагу читачів незвичайним заголовком реклами,якоюсь корисною інформацією. Текст повинний бути простим і коротким.

Телефон і адреса

Реклама в журналах:

Переваги: журнали мають довге життя, вибірковість аудиторії і широкегеографічне охоплення, висока якість печатки.

Недоліки: велика година з моментові подачі до верстки журналові.

Завдяки високій якості печатки можна застосувати елементимультиплікації, прийоми микширования.

З огляду на переваги в пресі цільової групи споживачів, рекламуварто розміщати в таких журналах, як ТВ Парк, Ліза, Cosmopolitan.

Реклама на телебаченні

Переваги:

Високий аудіовізуальний вплив на споживачів, низька вартістьреклами в розрахунку на 1 телеглядача.

Недоліки: висока абсолютна вартість, неселективна аудиторія,негнучкість.

Відеоролики дозволяють використовувати широкий набір спецефектівдля впливу на підсвідомість споживача (мі не маємо на увазі забороненіприйоми): звук, музика, слово, мікшірування, візуальні ефекти, комп'ютернаграфіка й анімація і т.д.

Реклама повинна запам'ятатися, створити позитивний емоційнийнастрой, створити в потенційного покупця потреба в рекламованому товарі.

Визначенняканалові комунікації

ЗАСІБ РЕКЛАМИ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ ГАЗЕТИ Гнучкість, своєчасність, велике охоплення місцевого ринку, широке визнання і прийняття, висока вірогідність Короткочасність існування, низька якість відтворення, незначна аудиторія «вторинних читачів» ТЕЛЕБАЧЕННЯ Сполучення зображення, звукові і рухові, почуттєвий вплив, високий ступінь залучення уваги, широта охоплення Висока абсолютна вартість, перевантаженість рекламою, скороминущість рекламного контактові, менша вибірковість аудиторії РАДІО Вибірковість аудиторії, масовість використання, висока географічна і демографічна вибірковість, приступність розцінок Представлення тільки звуковими засобами, ступінь залучення уваги нижче, ніж у телебачення, скороминущість рекламного контактові ЖУРНАЛИ Висока географічна і демографічна вибіркованість, вірогідність, престижність, висока якість відтворення, тривалість існування, значне число «вторинних читачів» Тривалий часовий розрив між покупкою місця і появою реклами, наявність марного тиражу, відсутність гарантії розміщення оголошення в кращому місці ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА Гнучкість, висока частота повторних контактів, невисока вартість, слабка конкуренція Відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчого характерові

 

4.2 Вибір медіа засобів PR

 

Рекламадається на телеканалі Київ, вартість 1 сек. – 2 грн. Тривалість реклами 20 сек.Трансляція – 8 разів у день. Вартість реклами – 40 грн. у день. Вартістьреклами за 23 дня складі 920 грн.

Рекламудаємо в журналі «Nova News». Вартість реклами: в одному номері журналові, привеликому форматі і барвистій рекламі, 70 грн.

Рекламав газеті «Кур'єр» коштує 4 грн. за один рядок. Використовуємо 8 рядків +формат, що складі 60 грн. в одному номері,

Загальнавартість реклами за 20 днів у журналі складі 210 грн., у газеті – 420 грн.

Рекламаза допомогою 1-го проспекту складає 50 грн. За 4 проспекти 200 грн.

 

4.3 Планування заходів PR

 

Мета проведення заходів це підтримка громадської думки про фірму,її іміджу.

Використання спеціалізованих виставок, презентацій, відвідуванняпрацівниками фірми потенційних клієнтів – основні заходи PR.Томувиходячи із цього і знаючи план проведення заходів, потрібно завчаснопідготувати стенди, наглядні посібники, буклети, каталоги, відібратиспеціалістів па проведення цих засопів, щоб одержати від цього проведеннямаксимальної користі.

Медіа-план Найменування заходові Дата початку Дата закінчення Необхідні фінансові ресурси. Короткий опис Виконавці 1. Укласти договір з компаніями по PR 01.04. 04.04. 3000–3500 грн. Домовитися про умови, на яких будуть обслуговуватися клієнти. Директор, менеджер. 2009 2009 2. Створення реклами в пресі і на телебаченні. 02.01. 2009 20.04.2009 400 грн. Створити рекламний ролик на TV, і рекламне оголошення в газеті і журналі. Рекламне агентство. 3. Замовити ефірний година на телеканалі «Київ». 06.04. 2009 08.04.2009 920 грн. Зробити замовлення на TV; у який година, з якою періодичністю буде виходити наша реклама. Менеджер по рекламі. 4. Домовитися про годину і період розміщення реклами в «Кур'єрі» і в журналі «Nova News». 210+420= 630 грн Визначити формат листа, на якому мі будемо розміщати своє оголошення. Менеджер по рекламі 5. Створення планові графіка рекламної компанії. 07.04. 2007 12.04. 2007 Визначити період, на який мі будемо здійснювати рекламну діяльність. Маркетолог, менеджер, менеджер по рекламі. 6. Почати рекламну компанію (інформативний вид реклами). 01.05. 2009 01.06. 2009 320 грн. Інформувати покупця про вихід нашої послуги на ринок. Телеканал «Київ». /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

4.4 Розрахунок бюджету

 

Рекламадається на телеканалі Київ, вартість 1 сек. – 2 грн. Тривалість реклами 20 сек.Трансляція – 8 разів у день. Вартість реклами – 40 грн. у день. Вартістьреклами за 23 дня складі 920 грн.

Рекламудаємо в журналі «Nova News». Вартість реклами: в одному номері журналові, привеликому форматі і барвистій рекламі, 70 грн.

Рекламав газеті «Кур'єр» коштує 4 грн. за один рядок. Використовуємо 8 рядків +формат, що складі 60 грн. в одному номері,

Загальнавартість реклами за 20 днів у журналі складі 210 грн., у газеті – 420 грн.

Рекламаза допомогою 1-го проспекту складає 50 грн. За 4 проспекти 200 грн.

Загальнасума витрат на PR – компанію складає 400+630+920+210+420+200=2780 грн.Висновки

PR для бізнесу – це важливий маркетинговий інструмент, що набираєнеабияких обертів, особливо за умов, коли традиційним формам маркетингудоводиться виборювати увагу споживачів. Як правило, мета PR – забезпечитипозитивне висвітлення у медіа, задля чого використовуються традиційні підходи:організація прес-конференцій та яскравих подій, інтерв'ю тощо.

Отже, говорячи про проблеми конкурентоздатності товару, важливимпитанням виступає саме поняття PR-технологій. При наявності якісного товару іналагодженої збутової мережі, при безперебійних поставках конкурентна боротьбаіз сфери «фізичної» (характеристики товару чи послуги) давно перейшла в поле«психологічнї», а точніше «емоційної». Сам об’єкт має набагато менше значення,ніж уявлення людей про нього.


Список літератури

1. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., «Рефл-бук»,К.: «Ваклер» – 2000. – 528 с.

2. Марутян Р.Р. Навчальна програма дисципліни «Основипаблік рилейшнз» (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2006. – 14 с

3. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз для професіоналів. – К., 2000.

4. Росситер Д. Реклама и продвижение товаров. – СПб., 2000.

5. Синяева И.М. PR в коммерческой деятельности: Учебник длявузов / Под ред. Г.В. Васильева. – М., 1998.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу