Реферат: Продакт плейсмент

Зміст

Вступ

1.Визначення та правила створення продакт плейсменту

2. Використання продакт плейсменту в українськомумедіа просторі

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

В нашій роботі мизвернемо увагу на ряд питаннь. По-перше, ми дамо визначення форми розміщенняреклами, якою є продакт плейсмент, заглибимось трохи в історію появи цьогоресурсу.

По-друге, будецікаво проаналізувати наявність та використання технологій продакт плейсменту вукраїнському кіно а також, що зустрічається набагато частіше, в розважальнихпрограмах українських телеканалів.

Звернення допитання визначення, правил створення та використання продакт плейсменту єдосить актуальним на сьогоднішній момент. Слідом за американським таєвропейським кіно технології продакт плейсменту активно набирають оберти вросійській кіноіндустрії, яка дуже успішно розвивається: створюються десяткифільмів та серіалів кожного року.

За попереднімирозрахунками аналітиків, майбутнє саме за цим ресурсом паблік рилейшинз. Вжесьогодні його розповсюдження виросло на 25%. Пов’язано це і з тим, що завдякиновітнім цифровим технологіям, є можливисть автоматично виключати рекламу, чишукати інший канал. А продакт плейсмент – є невід’ємною частиною фільму чи передачі і майстерно вплетений в їхоснову. Отже, продакт плейсмент претендує на те, щоб стати передовоюмаркетинговою стратегією по всьому світі. І, що також важливо під час світовоїфінансової кризи, коштує ця технологія дешевше суто рекламної продукції(роликів на телебаченні, тощо).

Нажаль,українській кінематограф не може похвалитися багатством знятих фільмів тасеріалів. Дуже часто це все ж таки партнерські проекти з російськими чи іншимителекомпаніями. Але треба звернути увагу на телепередачі, які з’явились останнім часом наукраїнському телебаченні і мають високі рейтенги та користуються популярністю утелеглядачів. Саме на ці медійні продукти, крім кіно, ми і звернемо нашу увагу.


1.Визначення та правила створення продакт плейсменту

Окремою формою розміщенняреклами є продакт плейсмент. Це американський термін (з англ. мови«product placement» дослівно перекладається як «розміщенняпродукту»). Продакт плейсмент передбачає розміщення певної торговельноїмарки або самого товару чи послуги в художньому творі (кінофільмі,телевізійному фільмі, телевізійній програмі, відеокліпі, мультиплікаційномуфільмі, книзі тощо). Суть розміщень полягає не тільки в показі, в описіпродукту, а й у тому, щоб надалі цей продукт на підсвідомому рівні асоціювавсяз героєм або сюжетом художнього твору (фільму, книги, відеокліпу). Це порівнянонове явище, проте й воно має свою історію.

Продакт плейсмент виникяк феномен кіноіндустрії у 30-х роках XX століття. У США поява концепціїрозміщення в кіно з'явилася у 40-х роках, коли в рамках державної кампанії поохороні здоров'я був створений персонаж «Рореуе Тhе Sailor»,завданням якого було продемонструвати корисність консервованого шпинату. Цейпродукт додавав неймовірну силу героєві, завдяки чому було переможеносупротивника Bluto і завойоване серце подружки Olive Oil. Наслідком цієї вдалоїзнахідки надзвичайно зросло споживання шпинату в країні. Але тільки у 80-тіроки продакт плейсмент зміг розвинутися в повноцінну, самостійну індустрію. Ужедо кінця десятиліття всі найбільші західні кіностудії організували відділи, щоспеціалізуються винятково на продакт плейсмент, слідом за чим розміщення продуктіву художніх фільмах стало одержувати широке визнання як життєздатний і вкрайефективний засіб просування товарів. Відтоді постійно зростає увага до продактплейсмент з боку корпоративних маркетологів, учених-маркетологів і засобівмасової інформації.

Продакт плейсментпередбачає такі складові — поява, використання, згадування. На основі цьогоможна виокремити три основних види розміщень:

Візуальний продактплейсмент. Глядачі тільки бачать продукт, послугу чи логотип.

 Вербальний продактплейсмент. Згадування актором або голосом за кадром продукту, послуги чикомпанії.

Розміщення звикористанням або застосуванням. Актор чи акторка якимось чином взаємодіють зпродуктом або послугою.

Розміщення, що має наувазі застосування, звичайно містить у собі і візуальний і вербальний елемент.Продакт плейсмент, як форма розміщення реклами, має такі переваги: позитивно,вигідно, достовірно, комплексно і доступно. Розглянемо детальніше, чимобумовлена ця низка переваг.

Позитивно. Розміщення вкіно- чи віде-опродукції органічно вплетене в канву художнього твору чи усценарій передачі. Глядачів не дратує розміщення у фільмі як традиційнареклама, тому що продакт плейсмент не перериває хід фільму, і тому сприймаєтьсялояльно. Під час передачі, коли, наприклад, вручається предмет у вигляді призу,продакт плейсмент теж не викликає роздратування. Якщо споживач позитивноставиться до носія реклами, то він позитивно ставитиметься і до самогорекламованого продукту. Продакт плейсмент передбачає витонченішу форму подачіпослання, надаючи безмежну кількість можливостей для креативних, нестандартнихі ефектних знахідок. Особливо ця перевага актуальна у зв'язку з втомоюспоживачів од традиційних форм реклами, про яку дедалі частіше говорятьдослідники.

Фільм-бестселер стає кудивагомішим, ніж просто розвагою для людини, — він стає культурним феноменом інавічно займає свою нішу в культурному ландшафті. Більше того, у рекламодавцівз'являється серйозний шанс, що їхні продукти разом з фільмом стануть часткоюсуспільної свідомості нації.

Вигідно. Доперегляду художнього фільму або чергової серії серіалу чи телевізійної програмилюди готуються і заздалегідь відкладають усі поточні справи (за даними Gallup Меdia фільми та серіали — одні з найбільш рейтингових передач нателебаченні). Яксвідчить посекундний аналіз Gallup, рейтинг рекламного блоку в передачі нателебаченні нижчий від рейтингу самої передачі на 40-60%. При розміщенніпродукту в серіалі або художньому фільмі глядачеві не уникнути контакту зрекламованим продуктом, тому що він органічно вплетений у сюжетну лініюхудожнього твору. Отже, при порівнянні з традиційною телевізійною рекламоюрекламодавці, що розміщують свої продукти у фільмах, здатні точно визначитивідсоток охопленої аудиторії без додаткових витрат на дослідження й аналіз.Тому що, кількість людей, які побачили розміщення, дорівнює кількості людей,котрі подивилися сам фільм (тобто рейтингові).

Якщо порівняти зтелевізійним рекламним роликом, що з'являється один раз у визначеній програмі іпотім зникає з екранів до сплати за наступний показ, розміщення в серіаліпевним чином «пришите» до фільму або передачі і проробляє весь шляхразом з ним. Фактичне життя реклами, таким чином, дуже довге і дорівнює життюсамого фільму чи передачі. Відповідно, однією дією рекламодавець може охопитимільйони потенційних покупців, і при цьому -назавжди Художні фільми та серіалипоказуються неодноразово, права на них передаються на інші канали — центральні,регіональні, закордонні, кабельні, супутникові, вони видаються на відеокасетахі DVD. Усе це допомагає досягти десятки мільйонів споживачів, забезпечуючибагаторазові контакти з розміщеним продуктом, що допомагає досягти великогоохоплення Розміщення в кіно надає гарантію того, що конкуруючий продукт нез'явиться поряд з розміщеним продуктом, як це може відбутися в телевізійномурекламному блоці.

Крім того,телестудії-виробники та кіно-компанії-виробники організовують рекламні заходидля своїх передач та фільмів: попри телеанонси безпосередньо на телеканалах,активно використовуються й інші носії для просування фільмів — зовнішняреклама, Інтернет, радіо, спеціальні акції. Усі ці дії підігрівають інтереспубліки, підвищують її поінформованість, налаштовують на перегляд передачі абофільму і, відповідно, рекламованого продукту. Вірогідно. Актуальною та всезростаю-чою проблемою длятрадиційної реклами є її перевантаженість оголошеннями, що викликаєроздратування споживачів. Відсутність перевантаженості рекламою у фільмігарантує, що споживач обов'язково виділить і запам'ятає рекламований продукт.

Зіставлення ззірками кіно і телебачення є ефективним інструментом просування товару, що непотребує грошових вкладень у розкручування образу — зірки кіно вже самі по собівідомі та впізнаваі люди, вони викликають довіру і пошану. Адже зірки кіно й телебачення багатов чому формують смаки і пріоритети населення. Взаємодія зірки з продуктом уфільмі може викликати моду на споживання цього продукту.

Застосування героєміснуючого продукту у передачі чи фільмі приносить елемент реальності. Вдалий таприхований продуктплейсмент має більший рівень вірогідності, ніж рекламніролики у рекламних блоках на телебаченні, про які споживачі знають заздалегідь,що це — оплачена реклама. Комплексно. Розміщення в кіно надають рекламодавцевічисленні можливості для проведення повномасштабних рекламних і РR кампаній наоснові кінообразів. Кіно-індустрія в цьому сенсі починає працювати нарекламодавця. Просування фільму, його рекламна кампанія; продаж через численніканали розповсюдження, резонанс у ЗМІ і широкий відгук громадськості, — усе цепрацює на рекламодавця та на його продукт. Розміщення в кіно надаєрекламодавцеві практично готову рекламну концепцію — готовий сценарій таісторію, готовий образ, популярний і такий, що користується в населення великоюлюбов'ю. Кіно та кінообрази «діляться» своєю популярністю зрозміщеним продуктом. Тому логячно, що фірми використовують усі ці можливостіта проводять на основі розміщення повноцінну рекламну кампанію з використаннямрізних носіїв. Такий метод просування одержав назву кросс-промоушн. Одним ізнайяскравіших прикладів кросс-промоушн можуть бути фільми із серіалу проДжеймса Бонда, коли заходи ВМW, Ericsson, Martini, Smirnoff, Omega, Visa,Catterpillar, Fujitsu, Неіnеkеn побудували свої рекламні кампанії на основірозміщення в цьому фільмі й отримали колосальну віддачу, що проявилася встрімкому збільшенні продажу товарів цих компаній.

Доступно. Розміщення вкіно, на відміну від телебачення, не потребує витрат на зйомку ролика і витратна розробку творчої концепції, — а ці дві статті витрат, — відомо, дуже значні.З економічної точки зору, продакт плейсмент як щонайменше в кілька разівефективніше розміщення рекламних роликів на телебаченні.

Як приклад продактплейсменту на Українському телебаченні можна назвати фільм «День народженняБуржуя-2» спільного виробництва української студії «1+1» таросійської" «НТВ». Тут були неодноразово застосовані товаритаких фірми як: «Catsan», «Viskas», «Nescafe»,«Samsung», послуги радіо «Русское радио». Вони всі булиелементами сучасного життя героїв і органічно вплетені в сюжет фільму. Отже,кожна з форм подачі реклами спонсорство, рекламний блок, телемагазин чи продактплейсмент — має свої переваги та недоліки, свою структуру і місце на екрані.Кожна форма дає свій ефект, проте їх комплексне застосування, безперечно, маєнаймасовіший вплив на аудиторію та ефект для рекламної кампанії.

2.Використання продакт плейсменту в українському медіа просторі

До темипродакт-плейсменту в телепрограммах нашуувагу привернула програма «Ексклюзив». Справді, її випуски не можуть не привернути уваги відвертоюпопуляризацією торгової марки косметики Olay. У ньому йшлося про день успішноїжінки - телеведучої Людмили Харів, яка обов'язково має дбати про своюкрасу і яка, щоб мати неперевершений вигляд, звісно ж, користується хорошоюкосметикою. В кадрі, ніби мимохідь, крупним планом на декілька секундз'являються креми з логотипом Olay. Сюжет із Людмилою Харів можна віднести дотипових прикладів звичайного продукт-плейсменту (РР).

На Новому каналіприсутність цього специфічного виду реклами в сюжеті заперечують. «Якщоговорити про сюжет із Людмилою Харів, ми перш за все показуємо робочий процесгероїні, а також моменти з її буденного життя, коли вона приводить себе доладу, знімає макіяж, піклується про свою зовнішність тощо, - каже ВікторіяБурдукова, виконавчий директор каналу. - При таких діях у кадр природнопотрапляють різні косметичні засоби, предмети, які оточують героїню і якимивона користується у повсякденному житті, як і будь-яка людина. Інколиторгова марка таких предметів упізнавана, інколи ні. Це залежить від різнихзнімальних факторів, в тому числі й від того, як було знято режисером ту чиіншу дію героїні».

Та якщопереглянути кілька випусків проекту поспіль, можна помітити, що так само«природно» цією косметикою захоплюються Сніжана Єгорова й Анжела Лисиця, і,напевно, захоплюватимуться й інші шанувальниці цього бренду. В деяких матеріалах маємо щевідвертіше привертання уваги до товару: у сюжеті з дизайнеркою одягу АнжелоюЛисицею окрім багаторазового потрапляння в кадр пляшечок Olay, героїня ще йуголос коментує секрети свого хорошого настрою: «Я завжди посміхаюсь, тому щопід рукою Olay».

Річ у тім, що косметикаOlay є офіційним спонсором програми «Ексклюзив». Однак присутність бренду вкожному сюжеті рубрики навряд чи можна вважати спонсорською заставкою, до тогож у проекті є навіть спеціальна рубрика «Секрети краси від відомих жінок»,створена, очевидно, саме для популяризації цього бренду. «Діюче законодавствоне містить такого терміну, як продакт-плейсмент. Кожен має право розуміти татрактувати цей термін по своєму. Якщо говорити про продакт-плейсмент як проприсутність упізнаних предметів у кадрі, то на телебаченні вони зустрічаютьсяне частіше, ніж у житті кожного з нас», - зауважує Вікторія Бурдукова.

Справді, у вітчизняномузаконодавстві немає визначення продакт-плейсменту. «За українськимзаконодавством, продакт-плейсмент належить до прихованої реклами. Реклама маєбути означена за допомогою плашки «на правах реклами», або іншимчином відокремлена. Тобто це означає, що продакт-плейсмент - це незаконнерозміщення реклами», - підкреслює президент Асоціації медіаюристів ТетянаКотюжинська. Однак вона зауважує, що попри законодавчі бар'єрипродакт-плейсмент є ринковим явищем, яке не має бути забороненим: «Якщо вдержаві недосконала податкова політика, то це не означає, що потрібно щось щебільше регулювати. Закон має закріплювати ті правовідносини, що склалися, а унас сприймається як воля парламенту чи депутату, який має час і натхненнялобіювати і проштовхувати своє бачення світу».

За її словами, на Заходівсі питання реклами законодавчо регулюються не з точки зору податковогозаконодавства, а з точки зору шкоди споживачу. Тому й заборона недобросовісноїреклами тлумачиться також по-різному: на Заході такою є брехлива,в Україні - прихована. Тож якщо Держспоживстандарт із власноїініціативи або за зверненням Нацради доведе, що в тій чи іншій програмі маломісце привертання уваги до того чи іншого продукту, телекомпанія може сплатитидосить високі штрафи. При такій перевірці, за словами пані Котюжинської, можебути заборонено взагалі будь-яке згадування товару в будь-якій програмі.

Якщо за українським законодавствомпродакт-плейсмент фактично підпадає під визначення прихованої реклами, то усвіті застосування цього рекламного прийому врегульовано. Зокрема,Європарламент ще 2007 року прийняв нову редакцію Директиви «Телебачення безкордонів» - «Аудіовізуальні медіапослуги без кордонів» (Amended TVWFDirective), де зокрема продакт-плейсмент визначається як особлива формааудіовізуальної комунікації через використання образу або згадок про продукцію,послугу чи його товарний знак, таким чином, щоб він міг бути розпізнаний, ізвиплатою нагороди чи аналогічної компенсації. Однак його зміст не має пливатина незалежність ЗМІ. Також продакт-плейсмент не має напряму впливати напридбання товару чи послуги, наприклад, через використання прямих рекламнихслоганів. І ще одна не менш важлива деталь: споживач має бути проінформованийпро наявність продакт-плейсменту на початку та в кінці програми.Правомірним продакт-плейсмент є, зокрема, в розважальних та спортивнихпрограмах, але подібна реклама не може з'являтися в дитячих програмах,популяризувати тютюнові марки, медичні товари та способи лікування. «Але в насцю директиву ще не ратифіковано й не підписано. Ми ще не змінили законодавствопід передостанню версію Європейської конвенції», - каже виконавчийдиректор Індустріального телевізійного комітету Катерина Котенко.

Окрім законодавчихколізій, застосування продакт-плейсменту не врегульовано й самою індустрією. Засловами пані Котенко, на сьогодні він ще не став поширеним ринковим явищем:«Продакт-плейсмент не продається як окремий вид реклами, і як окремий рядокпрайсу його ще немає. Тут мають місце лише окремі домовленості, спеціальнікомунікації».

Як розповів медіаселерСергій Мехед, продакт-плейсментом нині займаються компанії, що продаютьспонсорські пакети: «Найчастіше робиться так, що ви купуєте пакет, де єспонсорські заставки (на початку, в кінці, до чи перед рекламою), оголошенняспонсора, логотип, наявність продукції в кадрі. Тобто продакт-плейсмент займає досить незначнийвідсоток рекламних бюджетах, і в більшість спонсорських пакетів цей вид рекламивключено». Однак, за його словами, продакт-плейсмент досить часто неафішується, а в угодах усі послуги щодо наявності продукції в кадрі відносятьсядо чистого спонсорства. Утім, Тетяна Котюжинська стверджує, що спонсорствоврегульовано законом про рекламу таким чином, що ним визнається лише наявністьлоготипу і рекламного тексту, решта ж відноситься до прихованої реклами.

Поприневрегульованість цих відносин продакт-плейсмент стає досить популярним,особливо під час економічної кризи, оскільки він дозволяє суттєво знизитивартість на виробництво того чи іншого продукту. Приміром, саме через залучення спонсорів та «вшивання»продакт-плейсменту всередину проектів, «Українська медійна група» збираєтьсяістотно здешевити власний телевізійний продукт, на який вона цьогорічорієнтується. «Ми робимо продукт за тією вартістю, яку може сплатити канал, ішукаємо спонсора, який оплачує решту виробництва. Наприклад, у розважальних шоуми будемо використовувати продакт-плейсмент у графіці каналу, в ток-шоу можливіінші варіанти, все буде залежати від домовленості зі спонсором», - розповідає голова правління «Української медійноїгрупи» Вікторія Горенштейн.

Найбільш популярнимпродакт-плейсмент нині є в кулінарних шоу та прогнозах погоди, які роблятьсясаме під нього. В таких проектах досить часто декорації виконуються підспонсора, або ж його продукція з'являється в кожному випуску - це ікухонна техніка, і окремі продукти, з яких готуються різні страви. Однак, засловами Сергія Мехеда, зустрічаються й оригінальніші випадки застосуванняпродакт-плейсменту: «Наприклад, у «Званій вечері», наскільки язнаю, один з героїв був підсадним, на його кухні могла бути присутня різнапродукція. Зокрема, вітаміни «Супрадин». Видно, що на кухні поряд іздуховкою, яку спонсор замовив, стоять ці вітаміни. Це для мене виглядало доситьявно, і пігулки в кулінарному шоу - це якось не дуже клеїться. А зазвичайспонсор іде в ту програму, яка відповідає його продукції». Підпродакт-плейсмент можуть створюватися й прогнози погоди. «В них можуть бутиприсутні чашки кави, або брендування самої карти під стиль клієнта», -каже Микола Павлючков, директор Global Marketing & Communications.

Такі дрібні аксесуари, яксклянка з соком чи горнятко кави, не рідкість і в ранкових шоу. Допродакт-плейсменту вдаються і в різноманітних розважальних ток-шоу -згадаймо, приміром, запитання від спонсора AVON у шоу «Хто проти блондинок?».

«Нашепідприємство працює у сфері туризму, і якщо ми хочемо проявити торгову маркуспонсора, в кадрі з'являються різні елементи відпочинку: починаючи від рушниківдо автобусів, - розповідає МиколаПавлючков. - Наприклад, ми вже другий рікпоспіль беремо участь у програмі «Шлюбні ігри» (ICTV). Це пригодницьке реаліті-шоу, де стосунки головнихгероїв розгортаються на різних курортах. І для того, щоби проявити спонсора, упрограмі ми показуємо різнобічну структуру готелю, драма програми розгортаєтьсяна її тлі, і ми таким чином можемо показати можливості готелю, сервіси,інтер'єр. Плюс - це цікаво глядачам, там і скандали, і романтика, плюс мипоказуємо послуги готелю. Тому і сам готель, і місцевість, де він розташований,запам'ятовуються».

За словами Сергія Мехеда,часом виникають ситуації, коли проявити спонсора в сюжетах не так уже й легко,приміром, якщо клієнтом є банк: «Для цього московський банк у програмі«Зніміть це не гайно!» вдався до такого прийому: героїні даваласякартка розрахунку, якою вона розплачувалася за одяг. Там також булоспонсорство, і заставки, і така маленька частинка продакт-плейсменту».

Ще складніше вдаватися допродакт-плейсменту у великих розважальних проектах, трансльованих у прямомуефірі, або у міжнародних форматах, які не передбачають жодного брендування підспонсора. Однак, за словами генерального директора рекламного агентства«Інтера» В'ячеслава Личака, на сьогодні в таких проектах застосовуютьсякомп'ютерні технології віртуального продакт-плейсменту. Зокрема, саме такимпідходом агентство скористалося для Procter&Gamble у шоу «Танцюю длятебе» на «1+1», де біля ведучих і членів журі час від часу виникали динамічніупаковки шампуню Head&Shoulders та зубної пасти Blend-a-Med. Цей видплейсменту розміщується виключно у телепрограмах.

«У нас було близько12 виходів продукції Procter&Gamble упродовж програми. Тутвикористовувались 3D-технології з розміщення 3D-моделей продукції в прямомуефірі», - розповідає пан Личак. У світі така технологія застосовуваласяпереважно на трансляціях спортивних програм - під час футболу чи іншихзмагань. За його словами, нині традиційні методи продакт-плейсменту (приміром,заставки, логотипи чи вручення призів у брендованих пакетах) вже не є достатньоефективними. До того ж, такий продакт-плейсмент легко вирізати з програми іпродати цей продукт в інші країни. «Наприклад, у випадку з Бурдою булобагато продукту рекламодавців у кадрі, і продати його в інші країни булопроблематично, бо якщо це все вирізати - виходить дорожче за ту вартість,за яку його готові купити», - розповідає В'ячеслав Личак.

Нині рекламне агентство«Інтера» розробляє моделі для низки нових програм, які незабаром маютьз'явитися в ефірі. Мінімальна вартість такої моделі без інтеграції в кадр, засловами пана Личака, - від 2 тисяч доларів: «А далі йде вартістьінтеграції. Найдорожчою є інтеграція у прямий ефір. Оскільки для маленькихканалів це трохи дорогувато, такі технології ми застосовуємо на"Інтері" та «1+1»».

Однак це були випадкизастосування продакт-плейсменту в розважальних проектах - проектиполітичні не годяться для цього прийому. З одного боку, це зумовлено жорсткоюпозицією каналів, які хочуть виглядати перед глядачами об'єктивними йнезаангажованими: «Шукати спонсора під політичний проект ризиковано, тому що насьогодні весь бізнес так чи інакше пов'язаний із політикою», - підкреслюєВікторія Горенштейн. З іншого боку, в цьому не зацікавлені й самі рекламодавці:«Якщо взяти гіпотетичний випадок спонсорства чи продакт-плейсменту у«Свободі слова» - ми розмістили там свій бренд (хоча взагалі,наскільки я знаю, такі програми не дозволяють у себе щось брендувати,редакція до цього ставиться досить серйозно), приходять у проект депутатичи міністри і починають один одного лаяти, й нікому, особливо нашому бренду,від цього нічого хорошого не буде. Адже у свідомості глядача складаєтьсявраження, що така-от торгова марка є спонсором цього цирку».

Цікавіше зновинами, де редакції не дозволяють собі жодного спонсорства і, відповідно,відвертих логотипів чи аксесуарів тієї чи іншої торгової марки. Тут українськіканали (як, власне, і європейські) ще далекі від ліберальності американськогоканалу Fox 5 News (Лас-Вегас), який дозволиврекламістам використовувати продакт-плейсмент і в новинних програмах: перед ведучими ранкових новин ДжейсономФейнбергом (Jason Feinberg) і Монікою Джексон (MonicaJackson) стояли паперові склянки зхолодною кавою з McDonald's.

Натомість в українськихновинах вдаються до менш розповсюдженого методу продакт-плейсменту -відокремленого від спонсорства. І саме тому продакт-плейсмент тут можевиявлятися у класичній ненав'язливій формі. Це насамперед одяг ведучих аборізноманітна техніка. «Наприклад, без жодних спонсорських пакетів можнарозмістити на столі у ведучих ноутбук, бренд якого буде впізнаним. Хто впізнав,той пізнав», - каже Сергій Мехед.

Тож «Ексклюзив» — зовсімне єдиний приклад телепроекту з використанням технологій плейсменту. Втім, цейвипадок є показовим з огляду на очевидність такого прийому. Адже одна справа,скажімо, розміщувати логотип Blend-a-Med у декораціях шоу, і зовсім інша -знімати цикл сюжетів про те, як люди чистять зуби, з незміннимBlend-a-Med-меседжем. «Продакт-плейсмент - це не щит 6х3, який кричить«купи!», це не рекламна сторінка. Класичний продакт-плейсмент -це коли ви бачите, що якийсь герой дивиться телевізор, і не звертаєте уваги, щоце, наприклад, телевізор Panasonіc, але потім, коли ви йдете купуватителевізор, у вас спливає атмосфера дому героя серіалу чи програми, і ви купуєтесаме телевізор Panasonіc», - каже виконавчий директор вcеукраїнськоїрекламної коаліції Максим Лазебник.

У будь-якомуразі, для українського ринку органічна й ненав'язлива присутність брендів укадрі залишається нецікавою, натомість відкрита й упізнавана реклама постійномерехтить між спонсорськими заставками, навіть якщо при цьому втрачаєтьсяефективність, притаманна продакт-плейсменту.


Висновки

Під час виконанняконтрольної роботи нами були вивчені і проаналізовані питання визначення,створення та історії продакт плейсменту, а також використання цієї формиприхованої реклами в українському медіа просторі.

Отже, Окремою формою розміщення реклами єпродакт плейсмент. Це американський термін (з англ. мови «productplacement» дослівно перекладається як «розміщення продукту»).Продакт плейсмент передбачає розміщення певної торговельної марки або самоготовару чи послуги в художньому творі (кінофільмі, телевізійному фільмі,телевізійній програмі, відеокліпі, мультиплікаційному фільмі, книзі тощо). Сутьрозміщень полягає не тільки в показі, в описі продукту, а й у тому, щоб надаліцей продукт на підсвідомому рівні асоціювався з героєм або сюжетом художньоготвору (фільму, книги, відеокліпу). Це порівняно нове явище, проте й воно маєсвою історію.

Як приклад продактплейсменту на Українському телебаченні можна назвати фільм «Деньнародження Буржуя-2» спільного виробництва української студії«1+1» та російської" «НТВ». Тут були неодноразовозастосовані товари таких фірми як: «Catsan», «Viskas»,«Nescafe», «Samsung», послуги радіо «Русскоерадио». Вони всі були елементами сучасного життя героїв і органічновплетені в сюжет фільму. Отже, кожна з форм подачі реклами спонсорство,рекламний блок, телемагазин чи продакт плейсмент — має свої переваги танедоліки, свою структуру і місце на екрані. Кожна форма дає свій ефект, протеїх комплексне застосування, безперечно, має наймасовіший вплив на аудиторію таефект для рекламної кампанії.

Найбільш популярнимпродакт-плейсмент нині є в кулінарних шоу та прогнозах погоди, які роблятьсясаме під нього. В таких проектах досить часто декорації виконуються підспонсора, або ж його продукція з'являється в кожному випуску - це ікухонна техніка, і окремі продукти, з яких готуються різні страви.

 Зауважимо, щопродакт-плейсмент стає досить популярним, особливо під час економічної кризи,оскільки він дозволяє суттєво знизити вартість на виробництво того чи іншогопродукту.


Списоквикористаних джерел

1. Мащенко І. Г.Телебачення України. — Т. 2: Телебачення de jure. — К: Тапіра, 2000. — 528 с.

2. Закон України «Про рекламу» Україна: Інформація і свобода слова: Статті,закони, постанови, нормативні акти Упоряд. А. М. Задворний. К: Молодь, 1997. — С. 153 — 167.

3. Акулич И.Л.,Демчнеко Е.В. Основы маркетинга.- Мн.: Высшая школа, 1999. – 456с.

4. Крылова Г.Д.,Черник Н.Ю. Упаковка и маркировка товара. — Мн.: БГЭУ, 2000. – 312с.

5. Чармэссон Г.Торговая марка. СПб. ПИТЕР, 1999. – 209с.

6. Котлер Ф.Маркетинг менеджмент. СПб: Питер Ком, 1998. — 896 с.

7. Принципэлектронного бизнеса. О фантазерах, мистиках и реалистах. Идея и способфункционирования новой экономики. IBM Consulting Group./Перевод: Рубцов В.,Грачева М.В. Издательский дом «Отрытые системы», 2001. – 567с.

8. Титоренко Г. А.,Макарова Г. Л., Дайитбегов Д. М. и др. Информационные технологии в маркетинге.2000. -335с.

9. Хэнсон У.Internet-маркетинг: Учебно-практическое пособие / Пер. с англ. под. ред. проф.Ю.А.Цыпкина. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 527с.

10. Холмогоров В.Интернет-маркетинг. Краткий курс. -СПБ.: Питер, 2001. – 389с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу