Реферат: Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"

Зміст

 

Вступ

Завдання1. Історія успіху вітчизняного або зарубіжного підприємства

Завдання2. Огляд ринку і аналіз його тенденцій

Завдання3. Кейс “Історія успіху Virgin Direct”

Завдання 4. Створення бази данихпотенційних клієнтів компанії за допомогою програми OutlookExpress

Завдання 5.Складання комерційної пропозиції

Завдання 6.Аналіз маркетингового середовища відкритого акціонерного товариства «МОТОР СІЧ»

Завдання7. Формування управлінської проблеми

Списоквикористаної літератури

 


Вступ

При вивченні маркетингу ми одержали систематизоване повномасштабне знання основ маркетингу закцентом на специфіці української ринкової ситуації.

На основі цих знань мною виконанаконтрольна робота.

Контрольна робота є спробою в систематизованому вигляді представити як основимаркетингу, так і специфіку його реалізації в умовах сучасної України. Вона поєднуєдосягнення західних авторитетів в області маркетингу з українськими підходами.

В контрольній роботі був проведенийаналіз маркетингового середовища на базі відкритого акціонерного товариства„Мотор Січ”.


Завдання 1

Історія успіху вітчизняного абозарубіжного підприємства

 

Питання:

1. У чому, з Вашої точки зору, запорука успіхуобраної Вами компанії?

2. Яких концепцій управління дотримувавсякерівник цього підприємства на різних етапах життєвого циклу власної компанії?

3. Як це можна пояснити історичним розвиткомкраїни.? Які концепції управління підприємствами були найпоширенішими середінших компаній країни в цей період?

 

Відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»

1.Безперервне та ефективне функцiонування ВАТ «МОТОР СIЧ» забезпечуєтьсязавдяки чiтко спланованiй органiзацiйнiй структурi, керування якої здiйснюютьоперацiйнi директора.

2.Бiографiя пiдприємства почалася в 1907 роцi.До грудня 1915 року завод випускав сiльськогосподарськi механiзми йiнструменти, виконував рiзнi види механiчної обробки, вiдливав чавун i мiдь.Протягом 1915-1916р. Петербурзьке акцiонерне товариство <Дюфлон,Костянтинович i Ко> (<Дека>) викупило завод i змiнило профiль йоговиробничої дiяльностi. Завод став випускати авiацiйнi двигуни й у серпнi 1916року на заводi був випущений перший авiацiйний двигун <Дека> М-100.

Iсторiя пiдприємства — це поетапне освоєння всерiйному виробництвi нових двигунiв, кожний з яких став значною вiхою врозвитку вiтчизняного авiадвигунобудування.

3.Війна зруйнувала економіку України. Вже вперші місяці військових дій на Україні було закрито понад 400 промисловихпідприємств, а протягом 1915—1917 рр. — понад 1400. Обсяг промисловоговиробництва скоротився на ЗО—75%, розвалювався транспорт. Зростали ціни. Невистачало продовольчих продуктів, знизилася продуктивність праці. Державнівитрати перевищували прибутки в 1914 р. — на 39%, у 1915 р. — на 74%, у 1916 р.— на 76%.

 

Завдання 2

Огляд ринку і аналіз його тенденцій

Товарний ринок плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів ідинь.

Динаміка ринку продажів плодів, ягід, винограду, горіхів,кавунів і динь

2000 2005 2006 2007 2008 Обсяги продажів, у відсотках до попереднього року 99,0 131,4 125,4 116,2 105,3

Ціна товару,

Млн. грн.

685 1128 1528 2257

[http://www.ukrstat.gov.ua/]

1. Які основні тенденції динаміки ринку(падіння, стабільність, зростання, турбулентність, ін)? Якими основнимичинниками маркетингової середовища це можна пояснити? Які з такої динамікиринку можна зробити прогнози? На якому етапі життєвого циклу знаходиться ринок?

Основні тенденції ринку — зростання. З динамікиринку продажів плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь це можнапояснити чинниками товару і ціни. З такої динаміки ринку можна зробити такіпрогнози: 1) ціна на ці товари буде і далі рости; 2) обсяг продажів істотно непідвищиться, враховуючи що Обсяги продажів у відсотках до попереднього року з2005р по 2008р падав. Ринок перебуває на етапі зрілості і насичення — це третійетап життєвого циклу товару — характеризується стабілізацією ситуації на ринку,уповільненням зростання сукупного товарообігу в галузі або обсягу продажівданого класу товарів.

2. Ширина і глибина товарного асортиментуринку. Які характерні особливості такого асортименту? Три рівні товару.

Ширина товарного асортименту характеризуєкількість пропонованих асортиментних груп (товарних ліній). У товарному ринку,який я досліджую асортиментні групи: 1) плоди, 2) ягоди, 3) виноград, 4)горіхи, 5) кавуни та дині.

Глибина товарного асортименту характеризуєкількість позицій у кожній асортиментній групі (товарної лінії).

[Http://www.ime-link.ru/metod/product/assortment/]

Плоди — свіжі, мариновані, консервовані,сушені, квашені, швидкозаморожені. Ягоди — свіжі, сушені, швидкозаморожені,консервірованние.Віноград — свіжий, сушений, консервований, швидкозаморожених.Горіхи — свіжі. Кавуни та дині — свіжі. Останнім часом деякі компаніїнамагаються вивести на ринок України новий продукт — свіжонарізані салатнімікси, які вже стали дуже популярними в Європі та США. За даними дослідження,близько 36% споживачів в Україні виявили деякий інтерес до нового продукту. Алев сукупності ця ідея не викликає великого інтересу, негативно до неї ставлятьсяреспонденти з Одеси, Дніпропетровська та Донецька, найбільш байдужі жителіХаркова. [http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=47545]

1 рівень — основоположний. Товар за задумом(вигоди товару). На даному рівні необхідно дати відповідь на запитання:«Що насправді буде купувати покупець?». Завдання маркетолога полягаєв тому, щоб виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати невластивості цього товару, а вигоди від нього.

Покупець, який купуватиме плоди, ягоди,виноград, горіхи, кавуни і дині в дійсності буде купувати вітаміни.

2 рівень. Товар у реальному виконанні. Володієп'ятьма характеристиками: рівнем якості, функціональними особливостями,специфічним оформленням та упаковкою (дизайн), торговою маркою.

/>

Рівень якості оцінюється зовнішнім виглядомплодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів і динь. Найбільш важливими при виборіпродуктів для покупців є ціна, свіжість і гарний зовнішній вигляд. Крім того,високо оцінюється «користь, яку приносить продукт» та«екологічно чиста продукція». Відзначимо, що продукція з супермаркетусприймається екологічно чистої лише третю споживачів. Функціональні здібності — це їжа, тим більше корисна. Сучасні вимоги щодо пакування продукції наступні:покупці віддають перевагу продукції без упаковки (тобто вибір продукціїпоштучно у ящиках або контейнерах у магазині), такий вид упаковки назвалинайзручнішим 30-40% респондентів, в залежності від виду продукту. На другомумісці знаходиться пакування в сітку, за нею йдуть поліетиленові пакети. Цікавийтакож питання популярності у споживачів окремих торгових мереж (рис. 3). Яквиявилося, лідируючими мережами є «Сільпо», «АТБ» і«Велика Кишеня». Саме ці магазини споживачі відвідують частіше заінших.

[Http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=47545]

3 рівень. Розширений товар (товар зпідкріпленням) — передбачає надання додаткових послуг і вигод.

У випадку з товарним ринком плодів, ягід,винограду, горіхів, кавунів і динь можливе надання додатково кредитування ідоставки.

[Http://fmi.asf.ru/Library/Book/Panova/G3_1.html]

3. Хто є основними покупцями на ринку? Якамодель прийняття рішень? Хто входить до закупівельний центр? Сформулюйтегіпотезу макросегментаціі ринку.

На товарному ринку плодів, ягід, винограду,горіхів, кавунів і динь основними покупцями є найчастіше жінки: так, 3 / 4наших респондентів були саме жінки. Рівень свого середнього місячного доходубільшість (а саме — 50-75% респондентів в залежності від регіону) зазначили яксередній (800-1200 грн. На одного члена сім'ї), лише у Донецьку більше сімеймають нижчий дохід.

Оосновнимі місцями покупки свіжих овочів іфруктів є ринки та супермаркети.

Близько половини всіх споживачів купуютьпродукцію на ринку незалежно від сезону, при цьому частка постійних клієнтівсупермаркетів удвічі менше (близько 25%).

Вибір місця купівлі свіжих овочів та фруктівзалежить від доходу споживачів і від їхнього віку. Так, люди старшого віку (56років і більше) частіше купують продукти на ринку, а зі зростанням прибутківспостерігається збільшення частки відвідувачів супермаркетів.

Плодоовочеві відділи супермаркетів поки що нестали популярнішими ринків. Бар'єрами для покупки в супермаркетах є: високіціни на продукцію, незручне місце розташування, невеликий асортимент продукціїта невпевненість у її якості.

У середньому третину нашої аудиторії воліла бсупермаркети, навіть за умови більш високої ціни, але якщо б споживач мавможливість комфортного вибору продукції або можливість придбання додатковообробленої продукції (помита, відкалібрована, упакована тощо).

Цікавий також питання популярності у споживачівокремих торгових мереж (рис. 3). Як виявилося, лідируючими мережами є«Сільпо», «АТБ» і «Велика Кишеня». Саме цімагазини споживачі відвідують частіше за інших.

Причиною популярності універсамів«Сільпо» є те, що вони розташовані в густонаселених районах, маютьдосить широкий асортимент та доступні ціни, а постійним покупцям надаютьсядисконтні картки. Розташування і «розумні» ціни також є основнимиперевагами мережі «АТБ», тоді як для споживачів «ВеликоїКишені» на першому місці стоїть можливість широкого вибору продукції.

Слід зазначити, що не всі з перерахованих вищесупермаркетів називаються споживачами як «улюблені». Так, наприклад,велика частка споживачів хотіла б купувати продукти у METRO, але через деякіпричини не можуть цього робити. Крім того, цікаво те, що понад 7% респондентіввідзначили, що вони б взагалі не хотіли купувати продукти в супермаркетах, якіна сьогоднішній день існують в Україні.

Закупівельний центр-це група співробітниківусередині організації, які відповідають за прийняття рішень про розміщеннязамовлень і закупівлі товарів і послуг (частіше, товарів виробничогопризначення). [Http://www.glossostav.ru/word/313/]

Макросегментація — це розбиття ринку товару начастини в залежності від типу задовольняємо їм потреби.

Тип задовольняємо потреби може бутипредставлений за трьома вимірами:

Вісь OX — Групи споживачів.

«Хто отримує задоволення?»

Вісь OY — Технології.

«Як може бути задоволена данапотреба?»

Вісь OZ — Функції потреб.

«Що задовольняється?»

Опції потреб, групи споживачів і технології,характерні для певного товару виступають як змінних сегментації (на макрорівні).На основі отриманих змінних будують сітку сегментації.

[Http://www.iu.ru/biblio/archive/shvedenko_market/01.aspx]

4. Хто є основними учасниками ринку? Розмірпідприємства, основні маркетингові інструменти:

— Асортимент підприємства

— Конкурентні переваги, які використовуютьсяоператорами ринку

— Збутова система (використовувані каналирозподілу)

— Політика просування (рекламні матеріали,промоушн, Інтернет, акції, виставки, д.р.)

Пропозиція на ринку свіжої плодоягідноїпродукції за останні 4 роки постійно зростає в середньому на 7-10% на рік. Заданими Держкомстату, виробництво плодоягідної продукції в минулому році вУкраїні склало більше 2000 тис. тонн, що майже вдвічі перевищило аналогічніпоказники 2001 року. Продукція садівництва (у більшості яблук) у загальномурозрізі виробництва складає більше 63%, друге місце займають кісточкові — усередньому 26%, далі ягоди — 7% і горіхи — 4%. Щодо регіональної специфікивиробництва, то найбільша частка фруктів і овочів проводиться у Вінницькій,Закарпатській, Хмельницькій і Львівській областях, які і забезпечують 2 / 3усіх поставок плодів та ягід на внутрішньому ринку.

Зростає і попит на свіжі плоди та ягоди. Заостанні 4 роки рівень споживання свіжої плодоягідної продукції зріс із 31 до 40кг на людину, що в основному є оптимістичним показником. І, беручи до увагирівень споживання плодів та ягід у країнах Західної Європи та ПівнічноїАмерики, що складає в середньому 100-120 кг на людину і при певномумінімальному рівні споживання у розмірі 79 кг на особу, мусимо визнати, що нашіпоказники є цілком недостатніми .

І навіть при такому рівні незадоволеного попитуу виробників нерідко виникає проблема з ефективною продажем свіжої плодоягідноїпродукції, а саме більше 60% плодів та ягід продається у свіжому вигляді.Більшість свіжої продукції продається на плодоовочевих і стихійних ринках. Івсе більша кількість виробників розуміє, що налагодження сталих контактів зпокупцями дасть змогу не лише збути вирощену продукцію, а й планувати,розширювати та розвивати виробництво у наступних сезонах. Отже, як налагодитипостійний збут свіжих плодів та ягід при зменшенні обсягів оптової торгівлі заостанні 10 років у 20 разів і дуже слабкому присутності на ринку оптовихпосередників, які на даний час віддають перевагу роботі з імпортованоюпродукцією?

Одним з найбільш сталих каналів дрібнооптовоїпродажу свіжої плодоягідної продукції можуть стати супермаркети та магазини зіспеціалізованими відділами свіжої плодоовочевої продукції, кількість якихстрімко зростає щороку і які зацікавлені у заохоченні покупців широкимасортиментом якісної продукції. Тим не менше, для налагодження тривалоївзаємовигідної співпраці учасникам ринку доведеться подолати ряд проблем, асаме: забезпечення необхідної якості продукції, формування товарних партій,сортування, зберігання, пакування продукції, транспортування та ін Більшдокладно про вимоги до продукції, і яким чином їх може задовольнити виробник,ми вирішили запитати у менеджера відділу закупівель найбільшої компаніїдрібнооптової та роздрібної торгівлі у західному регіоні України ТК"Інтермаркет" Федоровича Ореста Олексійовича.

Завдання 3

Історія успіху «VirginDirect»

1.У чому полягають недоліки традиційнихфінансових послуг?

Традиційні фінансові послуги можна оцінити яктоварно-орієнтовані. Ці послуги спрямовані на створення, безумовно, тямущихтоварів, які, тим не менш, на сучасному етапі розвитку економіки, для більшостіпокупців виявляються, на жаль, дуже дорогими і непотрібні. Підхід, щопрактикується зараз деякими компаніями фінансового сектора, походить більше накруг — але не замкнутий, а рятувальний: спочатку визначаються справжніпобажання покупця, потім розробляються відповідні товари (при ДМ-впливі,розробляються пропозиції для різних сегментів ринку, засновані на їх індивідуальнихпотребах), поширювані компанією, якій цей покупець довіряє (при ДМ-впливі,товари пропонуються від імені компанії, якій довіряє споживач). Цей спосібдозволяє зруйнувати розхожу думку про те, що фінансові послуги — це послуги,які треба нав'язувати, оскільки добровільно їх ніхто не купить, а прямиймаркетинг — це вузько технологічні послуги, які можна виконати силами власногоперсоналу. [http://www.management.com.ua/marketing/mark101.html]

2. Якими засобами Virgin Direct домагаєтьсямаксимально задовольнити своїх клієнтів?

За допомогою дослідження визначаються реальніпотреби клієнтів, відповідно до них розроблюються продукти, які потім пропонуєкомпанія. Це сприяє росту довіри споживачів до компанії. Основний принцип цьогопідходу полягає в тому, що фінансові послуги мають продаватися. Якщо споживачіне будуть добровільно їх купувати, то бізнес може розвалитися.

3. Які основні проблеми можуть виникнути передVirgin Direct у майбутньому? Що необхідно для запобігання цього?

Проблеми Virgin Direct полягають в успіхукомпанії. За підтримкою реклами на телебаченні у вечері був сформульований CallCentre, у якому задіяна максимальна кількість телефонних операторів дляобробки дзвінків. Активність у спілкуванні з клієнтами забезпечує обробкуповної кількості дзвінків. Цей бізнес вже достатньо збільшився, щоб захватитилідерство у галузі. Однак організація неформального спілкуваннябагатофункціональних команд та занадто гарного обслуговування клієнтівоператорами може привести до проблем при подальшому зростанні кількостіклієнтів.

4. Якої концепції управління Virgin Directдотримається Ричард Бренсон.

Формула успішного бізнесу від Бренсона — це:

1.Правільное ставлення

2.Правільная команда

3. Правильні ідеї

4. Правильний шлях вперед [http://www.ukrbiznes.com/analitic/business/5658.html]

Причина успіху Virgin в ризику, на якийпостійно йде засновник компанії Річард Бренсон. І є ще один важливий чинник — стратегія компанії. Якщо подивитися на всі успішні компанії Virgin Group, томожна побачити одну важливу деталь. Всі ці компанії не є лідерами у своїйгалузі. Вони, навпаки протиставляються їм. [http://www.biztimes.ru/index.php?artid=33]

Завдання 4

Створення бази даних потенційних клієнтів компанії задопомогою програми OutlookExpress

/>

/>

 

/>


Завдання 5

Складання комерційної пропозиції

/>/>

Уважаемые Партнеры!

Наша организация занимается выращиванием и реализацией плодов, ягод, винограда,орехов, арбузов и дынь. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами навзаимовыгодных условиях.

Мы владеем сетью магазинов в г.Киеве и Киевской обл.

Наша цель – расширение сети магазинов и ассортимента продуктов.

Мы выращиваем и предлагаем к реализации:

ü Груши

ü Яблоки

ü Абрикосы

ü Смородину черную

ü Поречку красную

ü Сливы

ü Черешню

ü Вишню

ü Виноград

ü Малину

ü Ежевику

ü Орехи

ü Арбузы

ü Дыни

Предлагаем Вам размещать Ваши товары у нас в магазинах навзаимовыгодных условиях.

Более подробную информацию Вы можетеузнать на нашем сайте  www.almax-m.narod.ru илипо вышеуказанным телефонам.

г.Киев, ул.Васильковская, тел. (044) 565 56 56, факс (044) 565 56 55

mail:almax@rambler.ru www.almax-m.narod.ru

 

Завдання 6

Аналіз маркетингового середовища відкритого акціонерного товариства «МОТОР СІЧ»

 

Визначити товар, якому присвяченоаналіз маркетингового середовища:

Аналіз маркетингового середовищаприсвячено агротехніці.

1. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Загальна інформація прокомпанію:

Біографія підприємства почалася в 1907 році. Догрудня 1915 на ньому вироблялися сільськогосподарські механізми та інструменти,виконувалися різні види механічної обробки, відливали чавун і мідь. У грудні1915 акціонерне товариство «Дюфлон, Костянтинович і К °» («Дека») викупилозавод і змінило профіль його виробничої діяльності.

У листопаді 1916 р. був зібраний перший шести-циліндровийдвигун рідинного охолодження «Дека» М-100.

З цього часу на заводі освоїли виробництво і тривалий часвипускали широку гаму поршневих двигунів: М-6, М-11, М-22, М-85, М-86, М-87,М-88, АШ-82ФН, АШ- 62ІР, які не поступалися, а в ряді випадків перевершуваликращі світові аналоги того часу.

У 1953 р. на заводі почали виготовлятиреактивні двигуни РД-45, РД-500, що поклали початок наступу ери газотурбіннихдвигунів. Представниками нового покоління з'явилися турбогвинтові двигуни АІ-20(1957 р.) і АІ-24 (1962 р.) конструкції А.Г. Івченко, різні модифікації якихексплуатуються до теперішнього часу.

У 1967 р. на заводі почалося освоєннявиробництва двоконтурних турбореактивних двигунів і послідовно були запущені всерію двигуни АІ-25, АІ-25ТЛ, Д-36, Д-18Т,

Д-436Т1/ТП.

Газотурбінні турбовальні двигуни сімействТВЗ-117, ВК-1500, ВК-2500 разом з Д-136 піднімають у небо вертольоти з марками«Мі», «Ка».

У 1995 р. підприємство перетворено у відкритеакціонерне товариство «Мотор Січ». В даний час на підприємстві ведетьсяінтенсивна підготовка до серійного виробництва авіаційних двигунів

Д-27, АІ-22, АІ-222, ВК-1500, АІ-450, Д-36 сер.4А,

Д-436-148, АІ-25ТЛШ для літаків Ан-70, Ту-324,

Як-48, Як-130, L-159, Ан-3, Ан-38, Бе-132МК,

Ан-74ТК-300, Ан-148, вертольота Ка-226, а такождля переоснащення що знаходяться в експлуатації Ан-2, Мі-2, L-39.

Географічне розташування підприємства

Волочиський машинобудiвний завод — структурна одиниця Товариства, мiсцезнаходження: 32100, м. ВолочиськХмельницької обл., вул. Незалежностi,1.

2. Надається короткий опис товару,якому присвячено аналіз маркетингового середовища.

Розглядаються три рівні товару (див.тему. 6), його особливості

Три рівні товару:

1) Товар за задумом – основнавигода і послуга. Основний товар зазадумомом –агротехніка.Вона належить до промислової продукції та товарів народного споживання.

2) Товар у реальному виконанні –властивості, марка, зовнішнє оформлення, дизайн, якість, стиль і естетика,упакування.

Агротехніка

1. Мотоблок

Мотоблок призначений для механізації робіт зобробки грунту та інших сільськогосподарських робіт на особистих присадибних,садових і городніх ділянках, а також для робіт у міському комунальномугосподарстві і транспортування вантажів. Конструкцією мотоблоки передбаченовиконання робіт з широким вибором навісного обладнання: плуг, підгортальники,борона, розпушувач, комплект для посадки та збирання картоплі, візок,культиватор фрезерний, косарка та ін

a) «Мотор Січ МБ-4, 05»

У конструкції мотоблоки передбачені:

регульована ширина колії;

великий дорожній просвіт;

велике число передач;

фланцеве кріплення двигуна до коробки передач збезпосереднім приводом;

є вал відбору потужності;

навісне обладнання: візок, плуг однокорпусному, двохкорпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач, комплект для посадкита збирання картоплі;

блокируемый диференціал.

b) «Мотор Січ МБ-8»

c) У конструкції мотоблокипередбачені:

d) регульована ширина колії;

e) великий дорожній просвіт;

f) велике число передач;

g) фланцеве кріплення двигуна докоробки передач з безпосереднім приводом;

h) є вал відбору потужності;

i) навісне обладнання: візок, плугоднокорпусному, двох корпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач,комплект для посадки та збирання картоплі;

j) блокируемый диференціал.

k) 

l) «Мотор Січ МБ-8Е»

У конструкції мотоблоки передбачені:

регульована ширина колії;

великий дорожній просвіт;

велике число передач;

фланцеве кріплення двигуна до коробки передач збезпосереднім приводом;

є вал відбору потужності;

навісне обладнання: візок, плуг однокорпусному, двохкорпусних підгортальники, культиватор, борона, розпушувач, комплект для посадкита збирання картоплі;

блокируемый диференціал.

є блокування включення електростартера при включенійпередачі;

наявність фари освітлення;

є пластикові захисні крила і капот.

2. Навісне обладнання домотоблоків

Культиватор фрезерний «Мотор Січ КФ-1С»

Візок «Мотор Січ ТС-1», візок «Мотор Січ ТС-2»

Борона «Мотор Січ БР-1»

Косілочний агрегат «Мотор Січ КА-3С»

Підгортальники однокорпусний «Мотор Січ ОК-1В»

Снігоочисник СН-1

Комплект для посадки та збирання картоплі «Мотор Січ KK-3»

Картоплесаджалка «Мотор Січ КС-1В»

Картофелекопатель «Мотор Січ КК-1В»

Підгортальники «Мотор Січ ОН-1/ОН-2»

Плуг «Мотор Січ ПН-1»

Розпушувач «Мотор Січ РН-1»

Пристрій універсальне «Мотор Січ УУМП-2»

3. Мотокультиватор «Мотор Січ МК-5С»

Мотокультиватор є механізованим інструментом і призначенийдля обробки грунту (оранки, культивації, розпушування, прополювання,підгортання) на присадибних і дачних ділянках.

Кліматичне виконання — УХЛ 1 ГОСТ 15150 з обмеженнямнижньої межі температури навколишнього середовища до мінус 10 ° С на висоті надрівнем моря до 1000 м при атмосферному тиску від 86,5 кПа (650 мм рт. Ст.) До106,7 кПа (800 мм рт. ст.).

Термін служби виробу — 5 років.

4. Дробарки «Мотор Сiч КД-1» і «Мотор Сiч КД-2»

Призначена для грубого (круп'яного) помелузерен злакових і бобових культур, шатківниці коренеплодів. Дробаркивипускається з електродвигуном.

3) Товар у підкрипленні – монтаж,постачання, кредитування/лізинг, гарантія, обслуговування після продажу.Товариство пропонує постачання, гарантію та сервісне обслуговування.

Ринкова історія товару

Двигун — це такий агрегат, який перетворюєенергію, зазвичай теплову, в механічну роботу.

Протягом довгого часу люди працювали вручну,перш ніж на допомогу їм прийшов двигун. Спочатку вони використовували силутварин. Потім навчилися використовувати як джерело енергії силу вітру, якийнадував вітрила і крутив вітряні млини. Млин була своєрідним двигуном, хитаючиводу і перемелюючи зерно. Енергія падаючої води здійснювала роботу по обертаннюводяних коліс.

Вся наша цивілізація почала змінюватися, колилюди навчилися використовувати тепло в якості джерела енергії в двигуні. Першийфакт використання отримуваного від вогню тепла для приведення в дію двигуна мавмісце близько 2000 років тому. Грецький філософ Герон зробив перший паровийдвигун. Проте він був занадто малий, щоб здійснювати будь — яку роботу.

У 1705 році англієць Томас Ньюкомен винайшовпаровий двигун. Він використовувався для відкачування води з вугільних шахт.Однак двигун споживав дуже багато палива.

У 18-му столітті Джеймс Ватт зробив вдосконаленийдвигун. Він придумав клапани, що працюють так, що нікому не треба було стоятипоруч і керувати ними. Клапани автоматично змушували поршні підніматися іопускатися.

У 1803 році Роберт Фултон використовувавпаровий двигун Ватта як рушій для пароплава. У 1820 році Георг Стефенсонпобудував паровий двигун в Англії.

Паровий двигун був дуже важкий, так як згоранняпалива відбувалося в топці, розташованої окремо від парового котла.

Бензиновий двигун, який був розроблений німцемНіколасом Отто в 1878 році, з'явився першим щаблем до вирішення проблеми ваги.Цьому двигуну не потрібна була окрема топка, і він був набагато легше, ніжтакий же паровий двигун. [http://subscribe.ru/archive/rest.funny.madscience/200608/02164828.html]

Агротехніка (синонім: технологія рослинництва)- система прийомів обробки культурних рослин. Завдання агротехніки — забезпечити високу врожайність вирощуваних рослин при мінімальних затратахпраці і матеріально-фінансових засобів на одиницю якісної продукції.В сучасній агротехніці дуже широковикористовуються двигуни.

Визначення етапу життєвого циклутовару.

Етапи життєвого циклу товару: розроблення,виведення на ринок, зростання, зрілість, спад товару.Етап життєвого циклу агротехніки – зростання.

3. Узагальнено розглядаєтьсядинаміка розвитку галузі:

основні оператори ринку:

Агротехніка первісного суспільства.

В епоху первісного суспільства А. була основанана примітивних знаряддях ручної праці (мотика, серп). Це був період т. з.ручного, мотичного землеробства.

Агротехніка рабовласницького суспільства

В рабовласницькому суспільстві виникли знаряддя,які приводилися в дію за допомогою тварин (соха, плуг). В цю епоху булорозроблено ряд прийомів удобрення ґрунту і догляду за рослинами,застосовувалося штучне зрошення.

Агротехніка капіталістичного суспільства

Прийоми агротехніки, зв'язані з сучасною системою сільськогосподарськихмашин і основані на висновках природознавства й агрономіч. наук, почалискладатися в умовах капіталістичного землеробства. В результаті розвитку машинобудуванняземлеробство одержало ряд удосконалених сільськогосподарських машин.

В 20 ст. на поля вийшов трактор, за ним — комбайні ряд ін. складних машин та знарядь, збільшилось використання мінеральнихдобрив. Все це сприяло удосконаленню агротехніки. Проте справжній розвиток агротехніки. став можливийлише після перемоги радянського ладу, який ліквідував хижацьку експлуатаціюземлі і створив необхідні умови для організації раціональної системиземлеробства, застосування нових машин і відкриттів науки.

Економічні та соціальні тенденції ринку

У структурі основних виробничих засобівсільськогосподарського призначення зменшується частка будівель, споруд іпередавальних пристроїв, натомість зростає частка сучасних машин, устаткуванняі транспортних засобів

/>

З метою прискорення оновленнямашиннотракторного парку сільськогосподарських товаровиробників державоюфінансуються програми придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки іобладнання на умовах фінансового лізингу та часткової компенсації вартості складноїсільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

[http://www.minagro.gov.ua/files/00006351/Panorama08_new.pdf]

На основі цієї інформації можна зробитивисновок, що агротехніка в Україні продається, тобто ринок в цій сферірозвивається.Потенціальними клієнтами в першу чергу є держава, а також власникиприсадибних, садових і городніх ділянок.Конкуренція на ринку агротехнікиіснує, по більшій мірі основні конкуренти – зарубіжні компанії. Споживчаповедінка прив’язується до пори року – весною та влітку більше товарівпродається, ніж восени та взимку.

4. Завдяки попередньому опитуваннюкерівництва та співробітників компанії визначаються події, що обумовлюютьактуальність проведення аналізу маркетингового середовища підприємства.

ПЕРСПЕКТИВИ НА 2010 РІК по товарахнародного споживання:

• Виготовлення, доводочні та приймальнівипробування міні-трактора МГТ-02У;

• виготовлення та приймальнівипробування бензопили поліпшеного дизайну «МС-475»;

• серійне виготовлення мотоблоків МБ-8;

• розробка та виготовленнядослідно-промислової партії системи ендопротезів кульшового суглоба «Мотор СічЕТБС»; набору інструментів «Мотор Січ ІНЕТС-1», «Мотор Січ ІНЕКС-1» іостеосинтезу.

Викладена вище загальна інформаціясистематизується у вигляді переліку факторів внутрішнього маркетинговогосередовища фірми за такими групами:

Організаційно-правові:

1. форма власності – приватнавласність

2. форма організації – відкритеакціонерне товариство

3. організаційна структура

До складу ВАТ «Мотор Січ» входятьнаступні структурні одиниці, розташовані на території України:

1) Запорiзький моторобудiвнийзавод

2) Запорiзький машинобудiвнийзавод iм. В.I.Омельченка

3) Снiжнянський машинобудiвнийзавод

4) Волочиський машинобудiвнийзавод

5) Авiакомпанiя <МОТОР СIЧ>

4. система менеджмента

Ø  Голова ради директорів

Ø  Рада директорів

Ø  Спостережна рада

Ø  Ревізійна комісія

5. стиль керівництва

На ВАТ «Мотор Січ» ефективно дієкорпоративна стратегія, основними цілями і завданнями якої є:

-Підтримання високопрівлекательногоіміджу юридичної особи з ефективною системою управління.

-Диверсифікація ринків збуту,розширення географії своєї присутності і утримання стійкої частки ринкудвигунобудування.

-Наданняконтрагентам максимально повного набору послуг на високому рівні якості післяпродажногообслуговування і ремонту авіадвигунів.

-Забезпеченняефективної системи фінансових розрахунків з контрагентами з метою планомірного зниження питомоїдебіторської заборгованості, реалізація системи контролю за якістю виробленоїпродукції на всіх етапах виробництва і реалізації з метою мінімізаціїфінансових втрат підприємства.

-Реалізаціянаступальної маркетингової політики при необхідному рівні рентабельності зурахуванням особливостей кожного регіону збуту, подальше розвиток розгалуженоїмережі сервісного обслуговування з кваліфікованим персоналом.

-Реалізаціястратегії випереджального освоєння нових сучасних високотехнологічних іконкурентоспосібних видів виробів на основі перспективних планів розвитку.

-Забезпеченняефективного управління людськими ресурсами; постійне вдосконалення організаційноїструктури; формування кадрової політики, спрямованої на досягнення економічногоуспіху, шляхом забезпечення Товариства компетентними співробітниками,зацікавленими в кінцевому результаті своєї праці.

Ресурси:

6. фінансові

Статутний капітал ВАТ «Мотор Січ»становить 280528650 (Двісті вісімдесят мільйонів п'ятсот 28650) гривень ірозділений на 2077990 (Два мільйони 77 тисяч дев'ятсот дев'яносто) простихіменних акцій номінальною вартістю 135 (Стотридцять п'ять) гривень кожна. Протягом останніх трьох років розмір статутногокапітала ВАТ «Мотор Січ» не змінювався.

7. виробничі та складськіпотужності

Балансова вартість запасів (тис. грн) на31.12.2009 — 1 585 229

8. технології

9. інформаційні

www.motorsich.com

Газета «Мотор Сiч»

10. трудові

Середня заробітна плата промислово-виробничого персоналу вгрудні 2009 року склала 2439 грн, за виробничим робітником — 2 606 грн, застаршим майстрам — 3 336 грн, по майстрам — 2479 грн. Постійно ведеться аналізосновних показників роботи цехів (середньої заробітної плати всіх категорійпрацівників, відсотка виконання норм виробки, заробітної плати звільнилися). Середнійвідсоток виконання норм у 2009 році склав 117,2%.

Підприємство не має заборгованості з виплати заробітноїплати та оплату податків до бюджету і позабюджетні фонди.

11. інтелектуальні

Освітня структура промислово-виробничого персоналу

Вища….… 26,4

Середня спеціальна….....… 23,4

Професійно-технічне….… 16,7

Середнє…..…… 31,4

Неповна середня….… 2,1

Серед працівників підприємства – 28 кандидатів наук.

12. правові


Таблиця 1.1

Аналіз внутрішнього маркетингового середовищапідприємства

Внутрішні фактори Вплив фактору Симптоми проблеми/можливості Можливості Загрози Погана робота тендерної комісії

Ризик закупівлі матеріалів і агрегатів

за завищеними цінами або неналежної якості

На підприємствах з великими обсягами закупівлі матеріалів і агрегатів існує вірогідність укладення договорів постачання за завищеними цінами. Крім того, через специфіку виробництва вузли та агрегати повинні чітко відповідати технічним і якісним

показниками.

[http://www.motorsich.com/userfiles/file/ocb/godotch2009.pdf]

Таблиця 1.2

Узагальнений список необхідної інформації

п/п

Необхідна інформація

1

Відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»

2

3

Україна, 69068 м. Запоріжжя пр. моторобудівники, 15

4

 

 

Аналіз факторів макромаркетингового середовища.

 

Таблиця 1.3

Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища.

Фактори Вплив фактору Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості Можливості Загрози Технологічна перевага

Відповідність продукції підприємства

новітнім технологіям

На проведення

науково-дослідних і конструкторських робіт і

освоєння нових видів продукції щорічно спрямовується понад 100 млн. грн.

Аналіз факторів мікромаркетинговогосередовища.

 

Таблиця 1.4

Підсумкова таблиця впливу споживачів

Фактори Вплив фактору Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості Можливості Загрози Власне виробництво Ризик втрати споживачів Малий попит на продукцію на внутрішньому ринку

 

Таблиця 1.5

Підсумкова таблиця впливу конкурентів

Фактори Вплив фактору Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості Можливості Загрози Продукція не широкого попиту Складне конкурентне середовище Серйозними суперниками є Snecma(Франція), BMW Rolls-Royce (Німеччина / Англія)General Electriс (США), які як і раніше очолюють список лідерів у виробництві авіадвигунів.

 

Таблиця 1.6

Підсумкова таблиця впливу постачальників

Фактори Вплив фактору Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості Можливості Загрози Залежність від постачальників Ризик втрати постачальника сировини та агрегатів Несвоєчасне забезпечення виробництва комплектуючими виробами створює загрозу зриву термінів виконання договорів.

Завдання 7

Формування управлінської проблеми

SWOTаналіз

Сильні сторони

Слабкі сторони

— Технологічна перевага

— Погана робота тендерної комісії

— Власне виробництво

— Продукція не широкого попиту

— Залежність від постачальників

Можливості

Загрози

-  Відповідність продукції підприємства

-  новітнім технологіям....

-  Ризик закупівлі матеріалів і агрегатів

-  за завищеними цінами або неналежної якості

-  Ризик втрати споживачів

-  Складне конкурентне середовище

-  Ризик втрати постачальника сировини та агрегатів

Управлінська проблема:

_______________________________________________________________

„Альтернативні шляхи вирішенняуправлінської проблеми/ реалізації управлінської можливості”

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

 

Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів.

Альтернативи Слабкі сторони Сильні сторони 1. 2. 3.

Найоптимальніший шлях вирішення управлінської проблеми є -


Списоквикористаної літератури

1) Воронов Е. О бизнесе и о себе // «ДелоВкуса», №3-4 (19-20)’2007

2) Шульц Д, Барнс Б. Стратегическиебренд-коммуникационные кампании // «Издательский Дом Гребенникова», М.: 2003. –512с.

3) Ж.И. Резникова “Интеллект и языкживотных и человека. Основы когнитивной этологии”. М., Академкнига, 2005.

4) Батра Р., Майерс Д. Дж., Аакер Д. А.Рекламный менеджмент. — 5-е изд. — М.–СПб.–К.: Вильямс, 2000.

5) Юдина Н. Технология заочного участия вспециализированной выставке и оценка ее эффективности // «Отдел маркетинга» №3,2006

6) Юдина Н. Новое конкурентноепреимущество – общечеловеческие ценности // «Издательский Дом Гребенникова»,М.: «Маркетинг услуг», №4, 2005

еще рефераты
Еще работы по маркетингу