Реферат: Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

1. Резюме

Визначенняпроблеми:

Головнимзавданням даного дослідження є створення у підприємства-замовника уявлення процільовий ринок, допомога у розробці нового продукту та його подальшогодослідження, то проблему можна визначити наступним чином: «Загальнедослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків з розробкоюконцепції нового продукту; розробка подальшого дослідження»

Визначеннязавдань

Задачами цьогодослідження є:

-          проведеннязагального огляду ринку дитячого харчування;

-          вибірцільового сегмента;

-          розробкаконцепції нового продукту у цьому сегменті;

-          рекомендаціївиробнику щодо подальшого дослідження цього продукту.

Оцінкаможливостей дослідження проблеми:

Загальнедослідження ринку та обраного цільового сегменту проводиться на основі вторинноїінформації. Основні джерела інформації: інформаційні ресурси мережі Інтернет; періодичнівидання (журнали, газети); наукова література; нормативно-правові акти. Наявноїв цих джерелах інформації достатньо, щоб створити комплексне уявлення про ринокдитячого харчування. Подальше дослідження концепції нового продуктурекомендовано здійснювати методом збору та аналізу якісної первинноїінформації.

Хід роботи:

Після проведенняпопереднього дослідження було виявлено наступні закономірності: ринок насиченийнедостатньо, має тенденції до зростання, має складні умови для виходу на нього,вітчизняні гравці на ринку діють слабо. Більш привабливим з точки зорунасиченості тенденцій росту, умов виходу та не такого засилля імпортнихвиробників видався ринок дитячих соків.

Його було обранов якості цільового сегменту та досліджена конкурентна ситуація на ньому.

Внаслідок цьогоми прийшли до основної тези, що найдоцільнішим буде виведення новаторськогопродукту.

Була розробленавідповідна концепція, та список гіпотез щодо неї, що потребують дослідження.

Згідно з цілямидругого дослідження було обрано метод фокус-груп, та складено гайд увідповідності до гіпотез.


2. Основначастина

2.1 Попереднєдослідження ринку

Насиченість,Місткість, Динаміка

В останні рокивітчизняна індустрія дитячого харчування перебуває в складному фінансовому стані,що негативно позначається на обсягах виробництва цієї продукції.

Науковообґрунтована потреба у продуктах дитячого харчування, за даними Інститутупедіатрії, акушерства та гінекології, становить 1396 тис. тонн на рік. Водночасу 2008 році його вітчизняне виробництво становило 19 тис. тонн.

Суттєвоскоротився асортимент продукції, зокрема в Україні не виробляютьсявисокобілкові консервовані продукти на основі м’яса та риби, а також дитячехарчування лікувально-профілактичного призначення. Місткість ринку дитячого харчування вУкраїні в 2009 році склала 1,4 млн т. Усередині країни виробили всього 5,8 тис.т дитячих соків, 11,7 тис. т продуктів дитячого харчування на молочній основі,3,7 тис. т замінників грудного молока, 8 тис. т рідких і пастоподібнихпродуктів. М`ясні та рибні пюре і лікувально-профілактичне харчування в країніне виготовляються, а плодоовочеві та фруктові пюре — в невеликій кількості.

Таблиця 1 Динаміка виробництва продуктів дитячого харчування (заданими Держкомстату) тис. тонн

Найменуванняпродукції

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2008 у %до 2007р.

січень-липень

2009 р

7 міс. 2009 р. у % до 7 міс. 2008 р.

Дитяче харчування — всього

84,9

19,9

19,1

96,3

11,7

106,4

із нього: на молочній основі 8,2 10,7 11,7

109,4

7,0

104,5

дитяче харчування на борошняній основі - - 0,2

-

-

-

соки дитячі 75,4 7,8 5,8

75,3

3,5

106,1

консерви плодоовочеві і фруктові для дитячого харчування 1,2 1,1 1,4

127,3

1,2

133,3

При цьому близько85% дитячого харчування – імпортна продукція, решта 15% – продукціявітчизняного виробництва. В Україні виробляють в основному рідкі молочніпродукти, пастоподібні продукти і частково соки, при цьому практично невиробляють м`ясні та рибні консерви для дитячого харчування. Натомість надходитьімпортне дитяче харчування.

Таблиця 2 Динаміка обсягів імпорту продуктів дитячогохарчування тис. тонн

Найменування позиції згідно з УКТЗЕД

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

6 міс. 2009

1901100000 — продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі 2,5 4 3,1 5,6 7 2,6 2005100000 — овочі гомогенiзованi 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,1 2007100000 — гомогенiзованi готові продукти: 0,2 0,8 0,7 2,6 3,2 0,6 2104100000 — супи чи бульйони готові: і заготовки для їх приготування 1,6 2,2 1,7 1,3 1,3 0,6 2104200000 — гомогенiзованi складені харчові продукти 0,2 0,6 0,5 0,9 1,5 0,4

Всього:

4,6

7,7

6,1

10,7

13,7

4,3

За оцінкамифахівців на сьогодні внутрішній попит на продукти дитячого харчування більш,ніж наполовину задовольняється за рахунок продукції іноземного походження. Продукція, яка ввозиться в Україну представленатакими відомими світовими компаніями, як Nestle (Швейцарія), HiPP (Австрія),Nutricia (Голландія). Російські виробники дитячого харчування також активнозавойовують український ринок, збільшуючи об’єми поставок та розширюючиасортимент імпортованих каш і пюре.

 


Цінова ситуація

Для продуктівдитячого харчування, як і в цілому для продовольчого ринку характерна тенденціядо зростання споживчих цін.

 

Таблиця 3 Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату)у відсотках

Групи

2007 рік

2008 рік

8 міс 2009 року

Індекс інфляції

116,6 122,3 108,2

в т.ч. продукти харчування

124,6 124,5 105,4 з них: молочні суміші для дитячого харчування 131,5 122,4 115,3

Фахівці оцінюютьобсяг ринку дитячого харчування в Україні в 60-70 млн. дол. на рік.

Ринок конкретно дитячихсоків, як бачимо з попередньої інформації, є слабо насиченим.

Попит:

Попит на цюпродукцію є достатньо сталим, без значних сезонних коливань. Однак, згіднодеяких джерел (kmu.gov.ua) у 2009 році попит на продукцію дитячого харчуваннядещо впав.

Основноюпроблемою попиту є відсутність сформованої культури споживання дитячогохарчування. Відповідно до результатів дослідження, проведеного фахівцямиагентства МАСМИ (оприлюднених проектом «Соціальна ініціатива») тількичверть українських малят у віці до трьох років регулярно споживаютьспеціалізовані молочні й кисломолочні продукти. Причому більшість мамздобувають неспеціалізовані, псевдодитячі продукти, або не купують їх зовсім.50% опитаних годують дітей промисловим молоком, не призначеним для дитячогохарчування; 25% мам просто виключили його з дитячого раціону. Турботливі мамиаргументують свій вибір тим, що «нас так годували, і ми здоровіші були»,що натуральність – запорука безпечності, а все дитяче харчування міститьнезрозумілі (мабуть саме тому такі страшні) "єшки" і виготовлене воноіз ГМО… Більше того, побутує думка, що ніби-то мало не половина дитячогохарчування отруйна

Сегментація:

Номенклатурадитячого харчування містить у собі наступні основні групи товарів:

— сухі молочнісуміші;

— рідкі йпастоподібні молочні суміші;

— дитячехарчування на основі дієтичного злакового борошна;

— продуктигомогенізовані плодово-ягідні;

— консервиплодоовочеві й фруктові;

— м'ясніконсерви;

— дитячі соки.

Також можнавиділити достатньо розпливчасті сегменти за віком споживачів (дітей), розділившиїх на дві групи:

— діти грудноговіку (немовлята, або діти віком від народження до 1 року);

— діти ранньоговіку;

Така сегментаціябуде доволі умовною, оскільки найчастіше віковий сегмент визначаєтьсяіндивідуально для кожного продукту та вказується на упаковці (наприклад, «від3-х місяців»)

Висновок:

Після проведенняпопереднього дослідження було виявлено наступні закономірності: ринок насиченийнедостатньо, має тенденції до зростання, має складні умови для виходу на нього,вітчизняні гравці на ринку діють слабо. Більш привабливим з точки зорунасиченості тенденцій росту, умов виходу та не такого засилля імпортнихвиробників видався ринок дитячих соків.


2.2 PEST – аналіз

Політичніфактори:

Існує ЗаконУкраїни «Про Дитяче Харчування», в якому встановлені основні нормивиробництва такої продукції. У той же час деякі пункти цих норм являютьсязастарілими, та потребують перегляду та модернізації;

Проблемі дитячогохарчування приділяється щодалі більше уваги, у т.ч. Комітетом ВР України зпитань аграрної політики та земельних відносин та його головою, Присяжнюком М.Зростає необхідність удосконалити законодавчу базу для створення оптимальнихумов діяльності вітчизняних підприємств — виробників продуктів дитячогохарчування, а також запровадити систему перевірки якості на виробництваххарчових продуктів і продовольчої сировини, а також сучасні технології таобладнання, що виключають можливість бактеріального, хімічного і фізичногозабруднення. (далі про це);

4 березня 2010року в першому читанні було прийнято законопроект про внесення змін до Закону«Про дитяче харчування» (щодо посилення вимог до виробництва та обігупродуктів дитячого харчування. Законопроектом (реєстр. № 4584) пропонуєтьсяпосилити вимоги до продуктів дитячого харчування, безпечності сировини, призначеноїдля їх виробництва тощо;

МіністерствомАграрної політики прийнято Проект Концепції Загальнодержавної цільовоїсоціальної програми стабілізації та розвитку виробництва вітчизняних продуктівдитячого харчування на 2010 — 2014 роки. Основними положеннями даного проектує: 1) просування нових технологій, заміна та розконсервація виробничихпотужностей; 2) введення системи НАССР("Hazard Analysis and Critical Control Point", Система аналізунебезпечних чинників і критичних точок керування) та стандартів серії ІSO 22 000та 22 005; гармонізаціявимог законодавства з питань якості та безпеки продовольства з міжнародними(ВООЗ, ФАО, СОТ, ЄС);3) уведення екологічно чистих сировиннихзон; 4) забезпеченнядержавного фінансування наукових розробок спрямованих на вдосконалення існуючихтехнологій виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, розробкунових технологій виробництва продуктів для дитячого харчування цільовогопризначення та продуктів із високою харчовою і біологічною цінністю; 5)забезпечення та зміна характеру державної підтримки виробників. Розробленнясистем економічного стимулювання вітчизняного виробництва продовольчої сировинита харчових продуктів (насамперед для дітей) з використанням прогресивнихмеханізмів кредитування, ціноутворення, тарифного регулювання, удосконаленняподаткового законодавства. Удосконалення законодавчої і нормативно-правовоїбази з метою створення оптимальних умов діяльності вітчизняних підприємств — виробників продуктів дитячого харчування; і.т.д;

МіністерствомЕкономіки розглядається проект внесення змін у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».Пропонується виключити із підпункту 7.13.1 пункту 7.13 статті 7 Закону України«Про оподаткування прибутку підприємств» слова «спрямований назбільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких товарів»,що тим самим зніме обмежувальні умови, і дасть можливість всімвітчизняним виробникам дитячого харчування не сплачувати податок на прибуток;

Мінекономіки підготовленопроект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання ціноутворення наокремі соціально значущі продовольчі товари», погоджений з Мінагрополітики,яким, зокрема, передбачається здійснювати регулювання цін на дитяче харчуванняне лише вітчизняного, але й іноземного виробництва шляхом встановленняграничних рівнів рентабельності виробництва торговельних надбавок дооптово-відпускної ціни суб’єкта господарювання (виробника-резидента абоімпортера);

— На жаль, занаявної політичної ситуації, прийняття проекту в першому читанні далеко негарантує його подальше прийняття, а може бути лише політичною піар-грою.

Економічніфактори:

Ринок дитячогохарчування має стабільну, хоч і незначну, тенденцію росту, що обумовлено ростомнароджуваності, підвищенням культури споживання дитячого харчування,розширенням зовнішніх ринків збуту, і рядом інших причин;

Державнапідтримка має зрости після прийняття зазначених вище законопроектів. Урядпередбачає виділення 1,22 млрд грн на заходи із зменшення залежності Українивід імпорту цієї продукції. Зокрема, 670 млн грн в 2010-2015 рр., ще 550 млнгрн — в 2016-2020 рр., які планується спрямувати на реконструкцію імодернізацію основних виробничих потужностей, впровадження системи економічногостимулювання вітчизняних виробників дитячого харчування;

Вітчизняневиробництво продуктів дитячого харчування розвивається слабко (проблемакількісна, тобто недостатні об’єми виробництва), а споживчий ринок, за різнимиоцінками, у середньому на 80% залежить від імпортного дитячого харчування;

Доля імпортноїпродукції на ринку постійно зростає, лишаючи вітчизняного виробниканеконкурентоспроможним. Для вітчизняного виробника на даний момент економічнонеможливо забезпечити зростання обсягів випуску конкурентоспроможної продукціїнеобхідного ассортименту;

Головнимипричинами зменшення випуску харчових продуктів для дітей є: технологічноскладне виробництво, багатокомпонентний асортимент, високі технологічні,фізіолого-медичні, санітарно-гігієнічні вимоги до якості продукції, майже повнавідсутність пільг, необхідність значних кредитних ресурсів для створеннязапасів сировинних ресурсів на підприємствах;

Відсутністьвітчизняних компонентів, необхідних для виробництва продуктів дитячогохарчування (соєвих і сироваткових гідролізатів білків, вітамінів іт.п.), збільшує їх собівартість через необхідність закупівлі імпортнихкомпонентів.

Малоприбутковістьвиробництва продуктів дитячого харчування майже не приваблює потенційнихінвесторів.

У 8 областях (АР Крим,Закарпатська, Київська, Миколаївська, Тернопільська, Харківська, Херсонська там. Київ) встановлена гранична торговельна надбавка до оптової ціни навітчизняні продукти. При цьому на імпортні продукти граничний рівень рентабельностіне встановлюється. Це призводить до того, що торговим мережам значно вигіднішепрацювати з імпортними виробниками (існує проект закону, що має це виправити,див. Політичні фактори);

Прогнози щодоекономічної суті нових законопроектів є неоднозначними: за розрахунками Мінагрополітики,завдяки згаданій програмі виробництво дитячого харчування в країні до 2015 р.може збільшитися удвічі, до 38 тис. т, а до 2020 р. — уп'ятеро, до 95 тис. т.Також на думку керівника відділу по зв'язках з громадськістю компанії «NestleУкраїна» Геннадія Радченко, законопроект призведе до підвищення якостіпродуктів дитячого харчування. Однак, з іншої сторони, Голова Державногокомітету з питань підприємництва Олександра Кужель впевнена, що запропонованізміни приведуть до подорожчання продукції. За її словами, тільки державнареєстрація продукту (збір документації, аналіз зразків, постачальників і т. д.)може коштувати близько 150-200 тис. грн. «Можливо, якщо такий закон будеприйнято в цілому, багато вітчизняних виробників взагалі підуть з ринку, оскількивиробництво дитячого харчування — це не високоприбутковий і не дуже оборотнийбізнес», — припустила пані Кужель. Крім того, як вважає професор кафедригігієни харчування Національного медичного університету ім. Богомольця ГнатМатассар, деякі положення щодо заборони підсилювачів смаку, ароматизаторів,барвників, консервантів, стабілізаторів та ін. може звузити асортиментпродукції.

Соціокультурніфактори:

— Відсутністьсформованої культури споживання дитячого харчування. Неуважність до підборувірного харчування для свого малюка;

— Страх передхарчовими добавками та ГМО, невпевненість у якості продуктів та небажаннядовіряти виробникам, що постійно підштовхується ЗМІ та все новими випадкамихарчового отруєння, за частотою яких Україна є дуже близькою до першості середкраїн СНД;

— Застарілі «бабусині»уявлення про те, як треба годувати малюків, небажання прислухатися до лікарів («мисамі знаємо, що краще для наших дітей»);

— Недостатняпоінформованість батьків про консультації по питанням дитячого харчування уполіклініках;

— Товари слаборекламуються, особливо вітчизняного виробництва;

Підвищена увагадо питань дитячого харчування у медзакладах (позитивний спадок радянської медичноїшколи);

Йде поступовапопуляризація культури харчування;

Технологічні фактори:

Конкретно подитячим сокам

Технології виробництвасоків є відомим на нашому ринку. Для виробництва дитячих соків потрібно внестидо неї серйозні зміни, із урахуванням підвищених вимог до якості сировини ітехнології виробництва, без застосування консервантів, фарбників,ароматизаторів та інших синтетичних компонентів, увести замкнене колостерильності. Але саме обладнання не понесе значних змін. Це означає, щотехнологія є гнучкою та легко адаптується;

Порівняно ззастарілими вітчизняними технологіями виробництва інших продуктів дитячогохарчування, технології виробництва соків достатньо швидко оновлюються;

— Майже всі дитячісоки на ринку – відновлені, а не соки прямого віджиму;

— Можливо,існують проблеми з технологіями, оскільки незалежні експертизи виявляли не лишеневідповідність вмісту деяких вітамінів заявленій (що можна пояснити нечесністювиробників), але і значне перевищення вмісту натрію;

Упаковками длясоків є давно освоєні тетра-пак і скляна банка твист-офф. Технології пакування зрілі,освоєні нашим виробником.

Висновки:

Політичнаситуація на даний момент є позитивною: росте інтерес навколо теми дитячогохарчування, почали робитися кроки до збільшення державної підтримки і водночаспокращення контролю якості продукції. Якщо влада не зупиниться на першихкроках, а продовжить реально діяти в цьому напрямку, то ринок стане у багаторазів привабливішим для вітчизняного виробника.

Економічнаситуація показує, що на даний момент виведення нової вітчизняної торгової маркиє дуже складною задачею – існує великий ряд обмежень, майже повна відсутністьпільг, необхідність значних кредитних ресурсів для створення запасів сировиннихресурсів на підприємствах, і при цьому ринок непривабливий для інвесторів.Однак, з іншої сторони, ринок насичений недостатньо і має перспективизростання. Крім того, на продукцію існує досить сталий попит, що теж можезрости при належній політиці просування.

Для дитячих соківже ситуація трохи відрізняється – ринок є дещо привабливішим для інвесторів,оскільки перекликається з відомим і не таким складним ринком соків. Крім того,на ньому діє більше вітчизняних виробників, і менший процент імпорту.

Негативні факторисоціокультурної групи можуть компенсуватися прозорістю виробництва, активною тавірною політикою просування, та піар-кампанією з метою популяризації культурихарчування. Для цього можна розвивати вже існуючу соціальну ініціативу компанії«Вітмарк», так звану «Хартію „За здорове дитяче харчуванняв Україні“».

Технологіявиробництва соків є доволі простою, відомою і гнучкою в своїй основі, алескладною в деталях, що стосуються стерильності, недопустимості використанняненатуральних додаток та контролю якості. Але в цілому ситуація з технологіямивиробництва дитячих соків є куди більш сприятливою, ніж з іншими товарамидитячого харчування.

Сегмент дитячихсоків обрано в якості цільового.

2.3 ДослідженняКонкурентів

Вітчизняними виробникамисоків є:

— ТОВ «Сандора»(Миколаївська область), («Сандорик»);

— ТОВ «Південнийконсервний завод дитячого харчування»(м. Херсон, група «Генсерія»),(«Карапуз»);

— ВАТ «Сімферопольськийконсервний завод ім. 1 Травня» (АР Крим), («Малюк»);

— ВАТ «Володимир-Волинськийконсервний завод» (Волинська область);

— ТМ Вітмарк ВАТ «Одеськийконсервний завод дитячого харчування» («Чудо-Чадо», деякі дослідникивключають і соки ОКЗДХ);

— ВАТ «Заводдитячого харчування» САЛЮС ", Київ, («Вітамінна абетка»).

Крім того, наринку діють такі імпортні виробники, як:

— «НіРР»,Австрія

— „Вінні" –ЗАО „Московский завод детского питания", Россия, г. Москва.

— „Frutec" –АО „Фруктал", Словенія, м. Айдовщина

— «Веbivita»,Британія

— «Агуша»,Ліанозовский завод, Росія

Тут ми розглянемотаких конкурентів, як Сандорик, Чудо-Чадо, Карапуз, Вінні, НіРР.

1) «Сандорик»

Короткаінформація:

Компанія «Сандора»створена у 1995 році і вже протягом 14 років залишається лідером вітчизняногосокового ринку. За даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора»припадає більше 47% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв вУкраїні (про долю ринку саме марки «Сандорик» даних нема).

ТМ «Сандорик»- це соки і нектари в порційній упаковці Tetra Slim Aseptic 0,2 л. з трубочкою, створені спеціально для дітей.

Продукція:

Бананово-яблучно-полуничнийнектар

Мультифруктовийнектар

Апельсиновийнектар

Виноградно-яблучнийнектар

Яблучний сік

Мультивитаміннийсік з м'якоттю

Яблучно-моркв'яно-малиновийсік з м'якоттю

Персиковий сік зм'якоттю

При цьому яквласне продукти дитячого харчування нами можуть розглядатися тільки останнічотири позиції, оскільки нектари не підходять для дітей дошкільного віку. (надаліми не будемо враховувати нектари)

Всі ці соки – наяблучній основі, і всі – відновлені з концентратів. Соки освітлені,вітамінізовані для дитячого харчування. Рекомендуються для вживання з 1-гороку.

Ціна: 0,2л/ 2,4грн // 100г/2.2грн

Просування:

«Сандорик»позиціонує себе, як соки для дітей – як малят, так і шкільного віку.

Головні посили: «дитячісмаки, в яких використовуються найулюбленіші дітьми фрукти і ягоди…натуральні соки і нектари, які легко засвоюються, з м'яким і збалансованимсмаком.» Також наголошується на присутньому в кожному напої збалансованогокомплексу з 5-ти вітамінів і кальцію з урахуванням потреб дитячого зростаючогоорганізму.

Дитяча упаковка «Сандорика»має яскравий дизайн,, об’єм у 0.2л є зручним для дитини На упаковці фігурує «веселийі життєрадісний герой Сандорик – справжній друг дітей!».

У 2009 році сокиСандорик перейшли від оригінальної трапецієвидної упаковки Tetra Wedge Aseptic,з якою вони вийшли на ринок, до більш зручної та сучасної Tetra Slim Aseptic.

2) «Чудо-чадо»

Короткаінформація:

СП «Вітмарк– Україна» ТОВ— найбільший український виробник соків, нектарів,сокомістких напоїв, дитячого харчування, пюреобразних і концентрованихнапівфабрикатів. Рік заснування – 1994. Частка компанії на ринку складає 25% — дана частка забезпечує 2 місце компанії на ринку СНН (соки, нектари, напої) вУкраїні. Основною виробничою базою компанії «Вітмарк-Україна» єОдеський консервний завод дитячого харчування. Вибір саме цього заводу бувобумовлений його унікальними виробничими можливостями, а висока репутаціязаводу — лідера ринку колишнього Радянського Союзу в області виробництвадитячого харчування — підтвердили правильність вибору. Завод має в своємурозпорядженні власну сировинну базу, що знаходиться в екологічно чистій зоніОдеської області в районі річки Кучурган. Для того, щоб сировина задовольнялавсім стандартам, що застосовуються до дитячого харчування, вже багато років,згідно спеціального рішення Ради Міністрів України, угіддя в цьому районізаборонено удобрювати будь-якими штучними добривами.

У 2007 році наринок вийшов новий продукт компанії – соки для дитячого харчування в картонномупакуванні під торговельною маркою «Чудо-Чадо». Ця продукція почалавиготовлятися із урахуванням підвищених вимог до якості сировини і технологіївиробництва. Він був рекомендований Мінохорони здоров'я України і НДІХарчування для вживання дітьми від 5 місяців, тобто з моменту введенняприкорму. За неповних два роки соки ТМ «Чудо-Чадо» зайняли лідерськіпозиції в сегменті соків для дитячого харчування, та склали серйознуконкуренцію відомим торговельним маркам, представленим в Україні, в тому числіміжнародним. На сьогоднішній день «Чудо-Чадо» у числі лідерів усегменті дитячих соків з часткою 33% ринку. Про популярність продукції цієїторгівельної марки говорить динамічний зріст продажу на внутрішньому тазовнішньому ринках.

Продукція:

У скляних банкахтвіст-офф 0,165 л.:

Сік морквяний

Сік персиковий зм`якоттю

Сік яблучний зм`якоттю

Сікяблучно-абрикосовий з м`якоттю «Дюймовочка»

Сікяблучно-персиковий з м`якоттю «Чарівник»

В упаковці TetraPak 0,2 л.:

Сік абрикосовий зм`якоттю

Сік банановий зм`якоттю

Сіквиноградно-яблучний*

Сік персиковий зм`якоттю*

Сікяблучно-абрикосовий з м`якоттю*

Сікморквяно-яблучний з м`якоттю

Сікяблучно-персиковий з м`якоттю

Сікяблучно-сливовий з м`якоттю

Сік яблучний зм`якоттю*

Крім того,відмічені зірочкою соки також випускаються в упаковці тетра-пак об’ємом 125мл.

Це натуральнийпродукт, склад якого спеціально розроблений виходячи з потреб організму дитинина різних етапах її розвитку. Соки містять лише натуральні компоненти — відсировини до готового продукту, — тому рекомендовані до вживання з 4–5 місяців.Вони виготовляються з натуральних продуктів без консервантів, ароматизаторів,фарбників, без крохмалю.

Соки з м’якіттю –відновлені.

Ціна:~3,5грн/100г

Просування:

Чудо-Чадопозиціонує свою продукцію як натуральні дитячі соки і пюре високої якості,розроблені фахівцями та кращими професіоналами зі здорового дитячогохарчування. Головний посил: «Чудо-Чадо – це прості рішення зі здоровогохарчування, які дозволять малюкові розвиватися швидше і щодня здійснюватималенькі чудеса. Хай Ваш малюк росте здоровим з сокамиЧудо-Чадо!»

Особливий упорробиться на те, що соки Чудо-Чадо рекомендованіМіністерством охорони здоров'я і НДI харчування для дітей.

Продукціявипускається в зручній упаковці Tetra Pak. Разом з тим фірма лишається вірноютрадиціям і випускає дитяче харчування також і в звичних для мам склянихбанках.

3) «Вінні»

Короткаінформація:

Компанія «ВИННИФРУТ»працює по принципу замкнутого циклу: від заготовки сировини до продажу готовогопродукту.

Виробнича базаОАО ВИННИФРУТ сегодня – це 3 сучаснихх завода, на 2х із них виробляються сокита безалкогольні напої.

Продукция подторговыми марками «Винни», «Соки Украины», «ЭКО»и др. экспортируется в более чем 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, длячего осуществляются необходимые мероприятия по сертификации, в том числе исертификация кошерности. На предприятии разработана и внедрена системамероприятий по защите окружающей среды. Эти мероприятия были высоко оцененымеждународными институтами, о чем говорит наличие сертификата системы качества «ISO14001», который свидетельствует об экологической безопасности производствакомпании «Виннифрут».

Продукція:

ТМ«Винни»:

Сік яблучний,тетра-пак 02л

Банка скляна, 3л:

Cікяблучно-виноградний

Cок яблочно-апельсиновый

Cок яблочный

Cокяблочно-черничный

Cокяблочно-черносмородиновый

Cокяблочно-вишневый

Cокяблочно-ананасовый

Cокморковно-апельсиновый

ТМ «Вінніфрут»:

Тетра-пак 0.2л:

Сокяблочно-морковный

Сок мультивитамин

Соквиноградно-яблочный

Сок персиковый

Сок яблочныйОсветленный

Тетра-пак 1л.

Сокяблочно-морковный

ТМ «Вінні»має статус продукції для дитячого харчування, ТМ «Вінніфрут» не має,але все ще позиціонує себе, як продукт «для дітей». Сік яблучний зм’якіттю визнано придатним для споживання с 4-х місяців.

Соки – відновленіз концентратів.

Ціна:~3,3 грн/100гр

Розміщення:

Реалізаціяготової продукції здійснюється через мережу власних філіалів у великих містах України.

Просування:

Соки Вінніпозиціонуються як продукт для дітей, що відразу зрозуміло при погляді нарізнокольорову пачку с елементами дитячих малюнків та улюбленим героєм –Вінні-Пухом. Соки позиціонуються як натуральні. При цьому, зазначається, що«Часть сахара в нектарах заменена натуральным медом, что делает их болееполезными особенно для детей. Систематическое употребление соков с медомукрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость организма различнымзаболеваниям.» Компанія підкреслює свій авторитет, адже соки «Винни»на рынку вже більше 10 років. Соки «Вінні» випускаються не лише длядітей в порціонній упаковці 0,2 л, а ще й у 3-х літрових банках для всієї сім’ї.З’явився і сік у пластиковій пляшці ПЕТ 0,38л.

4) «Карапуз»

Короткаінформація:

Асоціаціядитячого харчування «Генсерія» протягом 10 років з дня її заснуваннязаймалася виробництвом і реалізацією дитячого харчування в Україні. Вона єосновним партнером ВАТ «Сімферопольський консервний завод дитячогохарчування їм. 1 травня». Пюре і соки «Gessa»,«Малюк», «Карапуз» — продукція групи «Геснерія»випускаються на ООО «Південний консервний завод дитячого харчування»в м. Херсоні. Заводи — одні із найстаріших сільхозпереробних підприємств збільш ніж 100-річною історією. Більше сорока років заводи радують мам і дітейсвоєю високоякісною продукцією. З 1991 року заводи повністю переобладнанісучасними лініями виробництва, які були додатково модернізовані в 1998,2000 і2001 роках. Завдяки наявності сировинної бази на півдні України, заводи маютьможливість використовувати при виготовленні дитячого харчування натуральні,свіжі, екологічно чисті продукти.

Продукція:

Сок яблочный с мякотью и сахаром

Сок яблочно-вишневый с мякотью и сахаром«мальвина»

Сок яблочно-абрикосовый «дюймовочка» с мякотью исахаром

Сок сливовый с мякотью и сахаром

Сок персиковый с мякотью и сахаром

Сок сливово-айвовый с мякотью и сахаром

Айвовый сок с мякотью и сахаром

Сок сливово-персиковый с мякотью и сахаром

Сок яблочно-сливовый с мякотью и сахаром

Сок яблочно-персиковый с мякотью и сахаром«кудесник»

Сок персиково-яблочный с мякотью и сахаром«белоснежка»

Сок яблочный натуральный неосветленный

Сок яблочно-красносмородиновый с сахаром неосветленный

Сок яблочно-черносмородиновый с сахаром неосветленный

Сок яблочно-шиповниковый с сахаром неосветленный

Сок яблочно-вишневый с сахаром неосветленный

Сок яблочно-черничный с сахаром неосветленный

Сок морковно-яблочный с сахаром

Сок морковный

Сок тыквенный

Ціна: 3.1грн/100г

Розміщення:

Налагодженіконтакти з найбільшими мережами продуктомих маркетів і супермаркетів.Представлені найчастіше за інші вітчизняні ТМ.

Просування:

Опираються наавторитет. Позиціонуються, як і інші, як натуральний продукт для дітей.Упирають на наявність екологічно чистих сировинних баз на півдні країни.

Соки відновлені,на яблучній основі.

Існує широкий асортиментсоків (9 видів фруктових та овочевих соків з м'якоттю, яблучний сікнеосвітлений). При цьому представлені досить оригінальні види соків.

5) «НіРР»

Короткаінформація:

Компанія НіРРіснує з 1899 року, та з того часу завоювала широке визнання по всьому світі.

Компанія понад 50років виготовляє якісне, здорове та корисне харчування для малюків з органічної(БІО) сировини. До складу компанії входить кілька виробничих підприємств утаких країнах: Німеччина, Австрія, Хорватія, Угорщина. Продукція ТМ HiPPпостачається до 48 країн Європи та Азії, серед яких Німеччина, Великобританія,Австрія, Швейцарія, Росія/СНД, країни Скандинавії, Франція, Італія, Іспанія,Хорватія, Польща, Україна, Чехія, Угорщина, Туреччина. На український ринокорганічні продукти дитячого харчування (виключно БІО-органічне харчування длямалят у віці від 0 до 1 року) компанія «ХіПП Україна» постачає вже 17років, та користується довірою великої кількості споживачів.

За всі 15 роківдіяльності компанії в Україні не було зафіксовано фактів надходження неякіснихабо фальсифікованих продуктів на територію країни, що підтверджує стабільновисоку якість продукції, що поставляється, і її відповідність українськомунормативному законодавству. Вся продукція дитячого харчування HIPP, щопоставляється в нашу країну, проходить повний комплекс офіційної державної реєстраціїі сертифікації.

Продукція:

Банановый напитокHiPP

Грушевый сок HiPP

Мультивитаминныйсок HiPP

Мягкий яблочныйсок HiPP

Натуральныйморковный напиток HiPP

Персиково-ананасовыйнапиток HiPP

Персиковыйнапиток HiPP

Сливовый напитокHiPP

Сок детский свитамином С HiPP

Cок из красныхфруктов HiPP

Тыквенно-яблочныйсок HiPP

Яблочно-виноградныйсок HiPР

Яблочно-морковныйсок HiPP

Сок из шиповникаи яблок HiPP

Малиново-яблочныйсок

Сок из черносливаи яблок HiPP

Сок из чернойсмородины и яблок HiPP

Всі соки маютьдуже високу якість. Яблучний сік, єдиний із представлених на ринку, не євідновленим, а представляє собою м’який яблучний сік, сік для грудных детей,придатний для споживання з 4-х місяців.

Ціна: ~6.2грн/100гр

Розміщення:

В основному,розповсюдження продукції здійснюється за рахунок 6 ексклюзивних регіональнихдістрібуторов, а також, за рахунок власної структури – представництва «ХИППУжгород» і відкритих в серпні 2000 року представництв ХИПП в Одесі іХаркові. У 2001-2002 рр. в компанії відбувся новий розподіл каналів дистрибуціїв Україні — розвиток мережевого роздріба і здійснення постачань вспеціалізовані мережі. Вже твердо стоячи на ногах, в 2003 році компаніянаправила свій курс на розвиток власної дистрибуції в Україні. У травні 2003року було створено компанію «ХИПП Україна», в серпні — перереєстровано представництва в Харкові і Одесі. Почалося формування власноїмедичної служби в регіонах України.

Просування:

Компанія маєтвердий авторитет як лідер ринку якісного дитячого харчування. При цьомукомпанія явно знаходиться в преміум – сегменті, оскільки її продукція коштує чине удвічі більше за вітчизняні аналоги. У той же час, вважається, що вона єнайкращою за якістю.

Жовтень 2009року, Київ – Компанія HiPР, запустила першу масштабну рекламну кампанію, метаякої — популяризація органічного дитячого харчування.

Рекламна кампаніястартувала у жовтні 2009 і триватиме кілька років. Кампанія покликана пояснитисутність органічних продуктів та їх надзвичайну користь як для дітей, так і длядорослих. Креативну ідею першого етапу кампанії розробило агентство Euro RSCG4D. Її суть полягає у тому, щоб показати, яким чином вирощуються органічні(БІО) продукти, які природні методи для цього використовуються, як HiPP слідкуєза процесом вирощування сировини, з якої виготовляється харчування для малюків,та як контролюється виробництво. Зйомки для рекламної кампанії відбувалися як встудії, так і на природі. Обличчям кампанії став 9-ти місячний Ярослав, якийпротягом 12-ти годинної зйомки випромінював неймовірний позитив. Рекламнакампанія охопила всю територію України. Каналами комунікації, в першу чергу,стали видання для батьків, а саме: «Мой ребенок», «Твой Малыш»,«Мама і Я», «Хорошие родители», у яких було розміщенорекламні макети. Перед запуском рекламної кампанії, HiPP провела в Українімасштабні дослідження серед українських батьків. За результатами цихдосліджень, TM HiPP виявилася лідером у сегменті дитячого харчування, маркою,якій довіряють споживачі, однак мало знають про її екологічну безпечність танатуральність органічних (БІО) продуктів HiPP, які є унікальною перевагою цієїторгової марки. Відтак, компанія прийняла рішення донести до українськихспоживачів цінність органічних продуктів.


3. Розробкаконцепції нового продукту та рекомендацій, щодо подальшого дослідження

3.1 Розробкаконцепції нового продукту

На основіпроведеного дослідження, можемо виділити такі основні для нас тези:

— Ринок дитячихсоків є цікавим. Хоча він має достатню кількість гравців, він ще далекий віднасичення, та має перспективи росту.

— За поточноїневпевненої політичної і економічної ситуації вивід на ринокконкурентоспроможної нової марки, що виробляє дитячі соки, можливий, алепотребує дуже значних затрат на просування. Більш доцільним є вивід на ринокноваторського товару.

— Головнимислабкими місцями конкурентів ми бачимо:

а) Недостатняпрозорість виробництва;

б) Майже повнавідсутність соків прямого віджиму («відновлені» соки, хоч ізберігають більшу частину корисних властивостей, для людини, незнайомої зтехнологією, виглядають «ненатуральними». Тому виробники не вказують «відновлений»на упаковці);

в) Негативнийімідж вітчизняних соків як неякісних, а імпортних – як занадто дорогих.

Отже, пропонуємонаступну концепцію: виробництво соків-фреш для дітей з продажем на місцівиробництва.

— Розміщуючиточки виробництва і продажу фрешів для дітей у відповідних місцях – дитячихполіклініках, дитячих магазинах, дитячих садках, розважальних закладах длядітей, а для більш старших – і у школах, можна досягти необхідних обсягівпродажів. Таке розміщення дає можливість батькам купляти фреш своїм дітям там,де вони того захочуть. Підвищиться кількість спонтанних покупок.

— Можливевведення мобільних точок, що будуть періодично та у відповідний час з’являтисьбіля дитячих майданчиків та ін. (на кшталт американських та британськихice-cream vans, фургонів – розвізників морозива)

— В такому випадкувиробництво буде максимально прозоре – споживач на власні очі побачить процесвиробництва фрешів.

— Значнозменшаться витрати на закупівлю обладнання. Вільні кошти можуть піти напросування та рекламу.

Отже, основнимиперевагами даного продукту будуть: свіжість, смак, здоров’я, натуральність,наочність, зручність, вчасність.

При просуванніпродукту потрібно постійно наголошувати на наступних тезах:

-     Свіжісоки-фреш мають найбільшу корисність та зберігають найбільше кориснихвластивостей. Їх можуть споживати діти з 3-4х місяців (в розбавленому водою 1:1вигляді та у кількості приблизно від 20 до 60 мл.)

-     Підприємствомає всі відповідні сертифікати, та використовує високоякісні фрукти та овочі ізвідповідних екологічно чистих сировинних зон.

-     Споживачіна власні очі бачать, що та з яких фруктів та овочів їм виготовляють.

-     Це –можливість для вашого малюка отримати заряд вітамінів прямо там, де він цьогозахоче!

Концепціяпотребує перевірки та подальших досліджень, на основі яких можна буде зробитивисновки про доцільність введення такого продукту, можливі зміни, та прийти докінцевого проекту (або відмови від проекту).


3.2 Розробкаподальшого дослідження

Для подальшихдосліджень доцільності введення описаного вище продукту ми вибрали методфокус-групи. Ефект групової динаміки надасть можливість для ефективної дискусії,в процесі якої буде виявлені різні точки зору на новий продукт та потенціальнійого проблеми.

Цілі фокус-групи:

• вивчення відношення споживачів досформованої концепції товару, оцінка її відповідності вимогам ринку

• визначення«проблемних» зон продукту, послуги або бренду та формулюванняпропозицій щодо поліпшення окремих характеристик товару/послуги.

У відповідностідо цілей дослідження та концепції товару, у нас сформувався певний ряд гіпотез,що мають бути перевірені у дослідженні:

— Не всі батькизнають про корисність фрешів, а деякі взагалі вважають їх шкідливими длядитини.

Це означає, що:

— Потрібноінформувати батьків про корисність продукту, користуючись висновкамиавторитетних лікарів та іншим фактологічним матеріалом.

— Батьки хотіли бточно знати, що п’є їх дитина.

— Наявністьвідповідних сертифікатів може переконати батьків, що сировина та сама продукція– безпечна та корисна для їх дітей.

— Діти можутьрізко захотіти випити улюблений сік в будь-якому місці.

— Батьки будутьраді можливості швидко і негайно задовольнити цю дитячу потребу.

— Батьки готовіплатити додаткові гроші за вищенаведені переваги.

Цільова аудиторіяопитування: Батьки, що мають дітей вікомдо 8-9 років, що споживають дитячі соки.

Кількістьучасників фокус групи: 8-12учасників.

Кількістьфокус-груп: 5-6, для максимальноїефективності та виявлення різних поглядів.

Гайд нафокус-групу (питання дискусії): Див. Додаток 1


4. Висновок

Нами булопроведено попереднє дослідження ринку та виявлено на ньому певнізакономірності, відображені в проміжних висновках. На основі цього дослідженнябуло обрано ринок дитячих соків. Було проведено дослідження конкурентів, длявиявлення їх сильних та слабких місць за знаходження ще незайнятої ніші. Внаслідокцього ми вирішили, що найдоцільнішим буде виведення новаторського продукту.Була розроблена відповідна концепція, та список гіпотез щодо неї, що потребуютьдослідження. Згідно з цілями другого дослідження було обрано метод фокус-груп,та складено гайд у відповідності до гіпотез.

Рекомендуєтьсяпродовжити дослідження за методом фокус-груп та проаналізувати отриманірезультати. Прийняти до уваги споживчі побажання щодо змін у концепції. У разіпозитивних відгуків – перевірити продукт експериментально. При виведенніпродукту на ринок зробити аналітичний висновок з результатів перевірки першоїгіпотези, і вирішити, наскільки потужною має бути кампанія з просування.

Такожрекомендується зібрати кількісну інформацію по таким питанням: Де найдоцільнішерозміщувати точки? Яка ціна буде прийнята споживачем?


Додаток

Гайд нафокус-групу (питання дискусії):

1.1. Вступнийблок – знайомство учасників один з одним та з модератором, коротка розповідьпро себе(вік, професія, хобі, сім’я).

10-15 хв.

1.2. Перевіддискусії на дітей. Коротка розповідь про них. Деякі випадки з власного досвіду.

15-20 хв.

1.3. А тепердавайте поговоримо про харчування ваших дітей. Як? Чому? Що потрібно вашимдітям? З ким консультувалися? В яких продуктах містяться необхідні вітаміни?Які у зв’язку з цим виникають проблеми?

15-20 хв.

2.1. Ви згадалипро соки. Давайте поговоримо про них конкретніше. Чому споживаєте? Які? Вонибільше подобаються дитині, чи для вас головнішу роль грають рекомендаціїлікаря/родичів/...? Що ще впливає на ваш вибір соку? Чому вибираєте саме такихвиробників?

Чи задоволені виякістю соків? Чи робите ви домашні соки?

5-10 хв.

2.2. Наскількиважливий для вас склад дитячого соку? Ви довіряєте виробникам у тому, що вонипишуть на продукті? Чи хотіли б ви на власні очі пересвідчитись у тому, що сікдійсно виробляється із сировини високої якості с дотриманням всіх вимог?

5-10 хв

2.3. Як ви можетевідрізнити різну за якістю сировину(овочі, фрукти)? Що могло б примусити васпорірити, що сировина є доброю? Якісь сертифікати? Рекомендації лікаря?Знайомих? І.т.д.

5 хв

3.1.Чи даєте висвоїй дитині соки-фреш? Чому? Це корисно? Чи знаєте ви, як вірно давати груднійдитині сік? Звідки ви про це дізнались? Яким джерелам ви при цьому довіряєтенайбільше? Що може примусити вас змінитинегативне ставлення до фрешу? (в разі виявлення такого ставлення).

5-10 хв.

4.1. Чи вашадитина відчуває потребу в соку? Часто? Де? Коли? Чи буває так, що дитиназахотіла попити соку на прогулянці або в іншому місці? Хотіли б ви матиможливість негайно купити їй необхідний сок? Чому? Чи готові ви заплатити дещобільше за таку можливість? На скільки?

15-20 хв.

5.1. Послухайтеопис концепції нового продукту. (зачитати)

Що вам у ньомуподобається? А не подобається? Чи буде такий продукт зручним для вас? Що самебуде найзручнішим? А що стане слабким місцем?

20 хв.

5.2. Уявітьситуацію: ви хочете розхвалити цей продукт своєму знайомому, так, щоб йомузахотілося користуватись їм разом із вами? Що ви йому скажете? Тепер інша ситуація – ви знаєте, щоіз цього продукту нічого доброго не вийде. Відмовте вашого знайомогокористуватись ним.

20 хв.

5.3. Подумайте,що було б ідеальним продуктом такого плану для вас, як для батьків? Тепер зновупогляньте на концепцію нового продукту. Що є зайвим? Що необхідно додати?

10-15 хв.

6.1. Завершеннядискусії, підбиття підсумків.

10 хв.

Загальнийприблизний час фокус-групи – 2.5 – 3 години.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу