Реферат: Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

ВСТУП

Серед сучасних матеріалів, які використовуються при виробництвірізноманітних товарів народного споживання, важливе місце займають пластичнімаси. Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином зпродуктів переробки нафти та природних газів. Вони мають характерний комплексцінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленнітоварів широкого вжитку.

Мета данної дипломної роботи-дослідження ринку виробів з пластичних мас вУкраїні.

Світове середньорічне виробництво пластмас складає біля 94 млн. тон.Приріст обсягів їх виробництва порівняно з 1999 роком досяг 37%.

Що стосується України, то виробництво пластмас в 1999 році скоротилось в7,7 разів порівняно з 1985 роком. Такий стан пояснюється рядом причин, щопривели до занепаду економіки держави.

Але не зважаючи на значний спад виробництва  пластмас в Україні вонишироко використовуються  при виготовленні господарчих товарів народногоспоживання.

Виготовлення  з пластмас господарських, галантерейних, канцелярськихтоварів, штучних взуттєвих матеріалів, а також іграшок стало вже традиційним.

Одни з них, зокрема посуд, іграшки, гребінці та інше, повністю виготовленоз пластичних мас, в інших пластмаси використовують для виготовлення окремихдеталей виробів, наприклад, в де яких господарських виробах (ручки столових таперочинних ножів та ін.), в електро- та радіоапаратурі (корпуси рахувальників,штепсельні розетки, радіодеталі, корпуси і панелі радіоприймачів та ін.) .

Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових ташарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широкозастосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи,пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалівзадовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності,вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їхтранспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширшевпроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.

Поєднання багатьох корисних властивостей пластичних має дозволяєвикористовувати їх для виробництва легких, міцних, зручних, красивих і такождешевих предметів повсякденного вжитку, різноманітних по формі та кольору.

По багатьом показникам пластичні маси володіють безперечними перевагамипо зрівнянню з традиційними матеріалами, поступово витісняючи з виробництвадерево, метал, скло, що дає значну економію коштів і матеріалів. Готові виробиз пластмас майже ніколи не потребують декоративних покриттів, бо як правило,мають гладку блискучу поверхність, яка надає їм красивий зовнішній вигляд.Трудомісткість виготовлення навіть самих складних деталей із пластмас дуже малапо зрівнянню з трудомісткістю виготовлення виробів з інших матеріалівмеханічною обробкою.

З появою полімерів і пластичних мас відкрились широкі перспективи длярозвитку нових галузей промисловості, створення різних предметів та виробів.Розширення асортименту й швидке зростання виробництва синтетичних смол іпластичних мас пояснюється такими чинниками:

-  економічною вигідністю ( багато виробів з пластичних мас дешевші, ніжтакі самі вироби з традиційних матеріалів, вартість їх постійно знижується) тамалою питомою вагою (деякі пластмаси в 25 разів легші за коркове дерево, у 100разів легші за воду і в 800 разів за сталь);

— механічною міцністю багатьох пластмас, яка перевищує міцність дерева,скла і навіть металів та хімічною стійкістю до сильних хімікаліїв, води, киснюта біологічної дії;

— високими термо-, світло-, звуко- та електроізоляційними властивостямита стійкістю до зміни температур, опадів, сонячної радіації і т.д.

В даній дипломній роботі, на прикладі ЗАТ «Юність» м.Прилуки та ВАТ“Пластмас-Прилуки” будуть розглянуті питання щодо формування асортиментутоварів з пластичних мас господарського призначення,  їх  оцінка якості,вивчення попиту населення на ці товари,  будуть  проведені санітарно-гігієнічнідослідження виробів з пластичних мас, дана характеристика їх споживчихвластивостей і структури асортименту, а також організація просування цієї групитоварів на ринок.

На сьогодні асортимент виробів з пластичних мас українських і особливо зарубіжних виробників дуже швидко поширюється, але, на жаль, не  завжди зарахунок якісної продукції. Зараз на ринок України за більш низькими цінамипотрапляють вироби, які не відповідають діючим нормам і, преш за все,санітарно-гігієнічним. І саме тому в торговельних стосунках набуває важливогозначення сертифікація продукції, яка є дійовим механізмом управління якістю.


Літературний огляд

Розділ 1

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТАСПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ З ПЛАСТМАС ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА УКРАЇНІ

1.1. Стан виробництва та реалізація товарів з пластмасгосподарського призначення на Україні

Виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основінабуло розвитку, як в Україні так і в усьому світі в останнє 30-ти річчя. Насьогоднішній день світове середньорічне виробництво цих матеріалів складаєприблизно 93,8 млн.т, в тому числі:

в країнах західної Європи                     — 29,5 млн.т,

в країнах північної Америки                — 29,4 мнл.т,

в країнах Азії                                           — 17,8 млн.т,

в країнах східної Америки                    — 11,3 млн.т,

в країнах Латинської Америки            — 3,8 млн.т,

в країнах Африки і близького сходу  — 2,0 млн.т.

Що стосується України, то за останні роки в цьому секторі хімічноїпромисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.

/>

Рис. 1.1 Обсяги виробництва синтетичних смол іпластичних мас на України

Тобто ми бачимо, що в порівнянні з 1985 р. виробництво скоротилось в 7,7разів, а в порівнянні з 1997 р. — на 13%. Крім того, значно скоротилосьвиробництво і багатотонажних полімерів.

 

Таблиця № 1

Виробництво багатотонажних полімерів

1995

1999

Поліетилен 218 тис.т 2,3 тис.т Полівінілхлорид і сополімерів вінілхлориду 116,2 тис.т 60,5 тис.т Полістирол і сополімерів стиролу 137 тис.т 8,3 тис.т

В Україні значнозменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Так в 1990 році цейпоказник становив 15,9 кг, в 1995 р.- 3,4 кг, а в 1999 р. — 2,7 кг, що майже вп’ять разів менше ніж в 1990 р. Для того, щоб чіткіше уявити собі ситуаціюзгідно наведених вище даних можна скористатися такою додатковою інформацією.Перше місце по споживанню пластичних мас на душу населення займає Німеччина — 128 кг. Далі йде США -108 кг, Австрія -99 кг, Швейцарія -95 кг, Японія, Канадаі Іспанія -50 кг.

Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів в Україні пов’язанийз впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів, це:

— відсутність дешевої сировини;

— неспроможність розрахуватись за енергоресурси;

— несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юнктури ринку;

— відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами іспоживчими.

Крім цього знизилась рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%).

Крім зазначеного вище ряду факторів на спад виробництва виробів зпластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробкаполімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, якіпроходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадіївизначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка насьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме,в галузі переробки  полімерів на підприємствах зайнято науково-технічнихпрацівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівеньіснуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідаврівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65%обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускалисьнекомплектно, з низьким рівнем  автоматизації і не достатньою точністюпідтримки необхідних технологічних параметрів.

Слід зауважити, що на даному етапі виробництва  полімерних матеріалів маємісце використання наповнювачів мінерального походження, що дає можливістьздешевіти сировину, підвищити міцність, тепло- та світлостійкіть виробів з них.

Кріт того, важливе значення мають збільшення випуску виробів зполімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцнихплівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широкевикористання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Загальна сума офіційно імпортованої продукції з пластичних мас в Українув 2000 році склала 21,73 млн. доларів.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих інебезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем,який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції берепочаток в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

/>

Рис. 1.2. Обсяг товарів з пластичних мас господарського

 призначення на Україні

Якщо з розвинутих європейських країн здійснюються офіційні постачання, товвезення в Україну турецького і частково польського (не кажучи вже про Китай іКорею) товара здійснюється так званими «човноками». По оцінкам фахівців,приблизно 40-50% товара з пластичних мас потрапляє на вітчизняний ринокнелегально.

Ще одна особливість цього ринку полягає в тому, що залежність між«національністю» виробів і їх якістю не суттєва.

З однаковим успіхом можна придбати недорогий і високоякісний товарвиробництва Туреччини або Польщі і недоброякісний з Німеччини.

/>

Рис. 1.3. Нелегальний імпорт виробів з пластичних масгосподарського призначення на ринок України

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних масгосподарського  призначення має наступний вигляд: 20% — товари українськоговиробництва, 80% — імпортні. Нажаль,  вітчизняні виробники в меншості. Це восновному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства. Не великі попотужності лінії є при заводах виробниках полімерних матеріалів («Стирол»м.Горлівка, «Тореласт» м.Славянськ, «Строб» м.Северодонецьк, ВАТ«Пластмас-Прилуки», «Завод полімерних матеріалів» м. Київ). Але приємновідмітити, що по зрівнянню з 1996-1998 роками їх збільшилось приблизно в 2,3рази і вони починають твердо ставати на ноги. Спостерігається тенденція щодорозширення асортимента і постійного його поновлення. І це не дивно, адже пооцінкам фахівців рентабельність виробництва товарів з пластичних масгосподарського призначення дорівнює 15-20 %.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари зпластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, KaroPlast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

Вважається, що основний «розділ» ринку відбувся в 1996-1997 роках і з тихпір значних змін ні в складі вагомих імпортерів, ні в представлених торговихмарках не було. Проміжною ланкою між виробниками і кінцевими реалізаторамивиступають оптові посередники. Тут також вже сформувався постійний складучасників. Середня статистична оптова фірма працює в даній галузі 2-3  роки.Великим вважається оптовий посередник з річним обертом реалізації виробів зпластичних мас побутового призначення в 2-2,5 млн.грн.

Всі оптовики відмічають, що  з початку їх роботи конкуренція в цьомусегменті ринка збільшилась, хоча і не досягла ще критичного рівня(представники київських фірм називають не більше двох-трьох фірм (компаній) вякості конкурентів).

Витрати на рекламу складають, як правило 0,5 -1,5%  обігу.

Ємкість ринка оцінюється трейдерами мінімум в 20-25 млн. доларів. Аленедавня криза досить суттєво відобразилась на попиті і пропозиції цих товарів івідповідно на ємкості ринку. Так по оцінкам суб’єктів ринку в хід пішлавітчизняна продукція, яка орієнтована на середньо- і малозабезпеченогоспоживача. До кризи багато оптовиків самі замовляли товар, тепер його приходиться«нав’язувати». Продаж господарських виробів з пластичних мас (крім одноразовогопосуду) знизився в 3 рази. До кризи через одну дрібну торговельну точку в деньпродавалось до двадцяти невеликих предметів і шість-сім крупніших. Теперпокупець звертає увагу лише на дрібнички. Вироби більш великі (універсальнапідставка для посуду) купують вкрай рідко (частіше за для подарунку). Від кризине постраждали лише ті підприємства, які пропонують дорогі елітні вироби.

Реалізація господарських товарів з пластичних мас підпадає під впливсезонних коливань — це також одна з особливостей цього ринку — пік попитуприпадає на весну — початок літа. В зимові місяці попит майже відсутній.

Фахівці вважають, що нинішній стан ринку господарських товарів зпластичних мас результат непродуманої економічної політики держави. Колиприблизно 40-50% товарів завозяться  «човноками». Тиск з боку «човночних»поставок відчувають всі діючі суб’єкти цього ринку — від трейдерів долоточників. Але саме роздрібна торгівля страждає більше  всього — якщо на ринкув цілому співвідношення легально імпортованого і «човночного» товару оцінюєтьсяяк 50/50, то на міських базарах, вулицях справжнє засилля «лівої» пластмаси.

До кризи все більше споживачів починали купувати подібні вироби вспеціалізованих магазинах — адже асортимент там значно ширший. Крім того,обов’язковою умовою права продажу господарських виробів з пластичних  мас черезторговельну мережу є наявність сертифіката якості. Також в магазині можнаотримати кваліфіковану консультацію, а в разі придбання неякісного товару — провести його заміну. Сьогодні покупець знову віддає перевагу базарам, товаритам хоча і не набагато, а все ж дешевші.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас,оператори вважають, що пропонуємий асортимент можна умовно поділити на тригрупи: товари для господарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд.

В середині цих груп товари розрізняються ціною та строком експлуатації,що безпосередньо відображається на обсягах їх реалізації.

До товарів для господарства відносяться відра, корзини для білизни ісміття, етажерки, різноманітні ящики (для інструментів, розсади та ін.). Всередині цієї групи виділяють щітки і совки. Ці товари відрізняються невеликим строком служби (щітки доволі швидко зношуються, а совки під час прибиранняламаються і тріскаються). Отже, обсяги їх реалізації значно більші за іншівироби цієї групи і реалізують їх де це тільки можливо: в універмагах,магазинах господарських товарів, на базарах, а ларьках, підземних переходах.Продаються товари для господарства в основному по 4-7 грн. за 1 шт. (дорогапродукція не пропонується).

В іншому є товари цієї групи важко віднести до тих, що часто купують — вони розраховані на значний строк експлуатації.

На ціни етажерок рішучий вплив має «етажність» (від двох до п’яти ярусів)і «мобільність» (деякі  моделі мають коліщатка). Так, трьох-поличкова етажеркаBartek  виробництва «Polimer» в опті реалізується по 13,89 грн., п’ятиполичкова — по 17,98 грн. (продукція «Polimer» — одна з самих дешевих с своїйгрупі). Трьох’ярусна етажерка від  Rubermaid  (на коліщатках) оптомпропонується по 24, 32 грн., а чотирьохрусна  (стаціонарна) — по 29,42 грн.

Роздрібна націнка, як правило, дорівнює 30-50% оптової ціни. Наприклад,при оптовій ціні кутової етажерки на коліщатках Rubermaid 16,51 грн. вмагазинах їх можна придбати вже за 21,34 грн.

Ящики для інструментів  розрізняються між собою розмірами — від 12 до 24дюймів. А в тім, ціна в основному залежить не від розміру, а відфірми-виробника. Наприклад, 16-дюймовий Polimer в опті пропонується від 21,20грн., а 14-дюймовий Rubermaid вже від 45,35 грн. основна причина такої різницікриється в тому, що при виробництві цих товарів використовуються різніматеріали і, відповідно, виріб може бути розраховано на різну вагу.

Товари цієї групи (крім ящиків для інструментів, сюди можна віднестикорзини для білизни і сміття, відра та інш.) з погляду на досить великігабарити реалізуються в більшості в господарських і спеціалізованих магазинах.

Аксесуари для ванних кімнат та туалетів включають мильниці, полички,вішалки та гачки для рушників, сидіння для унітазів і щітки для них (можутьпродаватися в роздріб і в комплектах). Цікаво, що при ціноутворенні товарівцієї групи різниця в ціні одноіменних виробів не завжди відповідає різниці вякості. Наприклад, набір для ванної кімнати китайського виробництва (поличка,вішалка для рушників, мильниця і стаканчик для зубних щіток) в магазинахпропонується по 29-32 грн. аналогічний польський набір  Karo Plast продаєтьсявже по 60-63 грн. в даному випадку більш ніж дворазова різниця свідчить проякість і тривалість строку служби. А от при порівнянні такого ж Karo Plast  зтаким самим набором фірми Bisk  (110-160 грн.) яку небудь різницю (зокремацінову) помітити вже доволі складно. Нелегко також зрозуміти і суть різниці міжкришкою для WC від EKA Plast за 30-34 грн. і набором від Karo Plast за тіж 30-34 грн. (кришка, щітка  типу «Єрш», тримач для туалетного паперу).

Пояснюється це престижем товарів Bisk та EKA Plast, розрахованих назаможних покупців, згодних платити за елітність товару.

Доречі, в прайс-листках майже кожної фірми, яка реалізує подібні товари,можна знайти вироби без вказання фірми-виробника. Такі товари звичайнооб’єднані в розділі «Різне» — всередньому по 2,05 грн.

Мильниці в опті пропонують по 0,98-3,3 грн за 1 шт. — недорого,       3-7 грн за 1 шт. — середньої вартості. Товар дорожчий за 7 грн., на думкуреалізаторів, можна сміливо віднести до дорого. Більше всього в роздрібнійторгівлі пропонуються дешеві мильниці по 1,8-10 грн за 1 шт. «нічійних2 фірм іпродукція фірми Lamela. Більш дорогі вироби, наприклад, мильниці «Містраль» відBisk по 50-80 грн., продаються в фірмових магазинах, як правило, у  відділахсупутніх товарів сантехмаркетів і т.п. ). По оцінкам реалізаторів, краще за всерозкуповуються товари середньої цінової групи. .

До пластмасового посуду можна віднести найрізноманітніші ємкості: тазики,відерка, ванночки, миски. До цієї ж групи оператори ринку відносять дощички длярозділу, сушилки для посуду, різні кухонні дрібнички, на зразок ситечка дляраковини, а також одноразовий посуд.

Товари цієї групи відрізняються, по-перше, добре вираженою сезонністюпродажу, і по-друге, відсутністю пропозицій елітних виробів.

Пік попиту приходиться на початок весни і восени (що пов’язують зактивністю дачно-городньої діяльності). Особливо ходовими товарами весною єящички для розсади і квітів, відра, друшляки, лійки. Балконні ящики дляквітівпропонують в опті по 2,8-6,3 грн. (залежть від довжини — від 40 смдо 1 м).Роздрібна наінка на них складає 45-55%. Відра оцінюються від об’ємаі наявності(або відсутності) кришки. Наприклад, 10-літрове відро без кришки в опті коштує4-6 грн., якщо з кришкою — 5-7 грн. слід відмітити, що в роздріб торгувативідрами зараз досить вигідно — роздрібна націнка досягає ста відсотків. Але тутє одне «але», якщо таке відро нормально експлуатувати, то воно може прослужитибагато років. Так, що по мірі насичення ринку даним товаром, попит на ньогознижується, чого, доречі, не можна сказати про інші міцні конструкції,наприклад, ситечка для раковини. Оптом їх можна придбати по 12-18 коп., а отпродати в магазинах — не менше чим за 50-65 коп. Роздрібна націнка в цьомувипадку досягає  400-500%. В інших сегментах націнки не такі високі./5/.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають,що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії.Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, якікористуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України«Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентуютьроботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже,вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.),  якийпропонується  в партії з 100 шт. — 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів  з пластичних мас в Україні можназробити наступні висновки.

В основному переважає реалізація продукції, яка розрахована на середню інижче середньої купівельну спроможність.

В 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку товару, а найого ціну. Таким чином, можна відмітити, що продукція незнайомих навітчизняному ринку торгових марок господарських виробів з пластичних мас маєабсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими» виробниками) шанси бутиреалізованою.

Відмічають також  можливість просування на український ринок дорогихтоварів відомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієїпродукції поки що обмежене.

Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництва господарчихвиробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючи асортимент (поки щоце здебільшого недорогі вироби).

Сьогодні виробникам цього сектору хімічної промисловості необхідно:

— освоїти виробництво, головним чином, конструкційних полімернихматеріалів;

— значно підвищувати якість виробів;

 - збільшувати термін їх служби;

— вдосконалювати технологію виробництва та переробки пластмас у вироби, втому числі за допомогою лазерного променя;

— розширювати асортимент товарів народного споживання, зокрема, виробівпластичних мас з цінними  споживчими властивостями.

Основними напрямками оптимізації асортимента виробів з пластичних масгосподарського призначення має бути створення нових перспективних моделей ірозширення функціональних можливостей випускаємих виробів, збільшення долі ввиробництві господарських виробів удароміцних і термостійких пластиків(полікарбоната, поліакрилатів, АБС-пластиків та ін.), широке використання новихметодів декорування виробів з пластмас (шовкотрафаретна печать, тисненняфольгою, декорування тканиною або папіром та ін.), збільшення випускукомплектних виробів.

          На сьогоднішній день світове середньорічневиробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі складаєприблизно 93,8 млн.т.  Приріст обсягів виробництва по зрівнянню з 1999 р. склав38 %. За останні роки на Україні в цьому секторі хімічної промисловостіспостерігається значний спад обсягів виробництва.

В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душунаселення. Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів  пов’язаний звпливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів: відсутність дешевої сировини;неспроможність розрахуватись за енергоресурси; несприятливі умови зовнішньої івнутрішньої кон’юктури ринку; відсутність корпораційних зв’язків зпідприємствами, партнерами і споживчими.

Знизилась також рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%,а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім цього,  на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив іпроблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією вланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина доотримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчихвластивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузісуперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки  полімерів напідприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж вгалузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнаннязакордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічнихпараметрів.

Важливе значення має збільшення випуску виробів з полімерізаційнихпластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок,поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з ціннимиспоживчими властивостями.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих інебезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем,який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції берепочаток в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари зпластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, KaroPlast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних масгосподарського  призначення має наступний вигляд: 20% — товари українськоговиробництва, 80% — імпортні. Нажаль,  вітчизняні виробники в меншості. Це восновному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства.

Нинішній стан ринку господарських товарів з пластичних мас результат непродуманоїекономічної політики держави. Коли приблизно 40-50% товарів завозяться «човноками». Тиск з боку «човночних» поставок відчувають всі діючі суб’єктицього ринку — від трейдерів до лоточників. Але саме роздрібна торгівля страждаєбільше  всього — якщо на ринку в цілому співвідношення легально імпортованого і«човночного» товару оцінюється як 50/50, то на міських базарах, вулицяхсправжнє засилля «лівої» пластмаси.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас,пропонуємий асортимент можна умовно поділити на три групи: товари длягосподарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд. В середині цих груп товарирозрізняються ціною та строком експлуатації, що безпосередньо відображається наобсягах їх реалізації.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають,що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії.Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, якікористуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України«Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентуютьроботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже,вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.),  якийпропонується  в партії з 100 шт. — 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів  з пластичних мас в Україні можназробити наступні висновки.

1. Ми бачимо, що переважає реалізація продукції, яка розрахована насередню і нижче середньої купівельну спроможність.

2. Можна відмітити, щопродукція незнайомих на вітчизняному ринку торгових марок господарських виробівз пластичних мас має абсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими»виробниками) шанси бути реалізованою, так як у 95% випадків споживачорієнтується не на конкретну марку товару, а на його ціну,

3. Існує можливість просування на український ринок дорогих товаріввідомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієї продукціїпоки що обмежене.

4. Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництвагосподарчих виробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючиасортимент (поки що це здебільшого недорогі вироби).

Для досягнення успіху на цьому ринку необхідно врахувати сезонністьпопиту на різні вироби, доступність ціни для споживача, якість товару, постійнеоновлення асортименту, особливо дешевого «пластика» (це пов’язано з невеликимстроком експлуатації) і добре продумане зовнішне оформлення виробу і упаковки.

1.2. Характеристикаспоживчих властивостей товарів з пластичних мас господарського призначення

Споживчі властивості  товарів і їх показники визначають ефективністьвикористання виробів по призначення, їх соціальну значимість, практичнукорисність, надійність і зручність використання, естетичну досконалість,безпечність для людини і оточуючого середовища. Виявлення споживчихвластивостей, з одного боку, залежить від речовинно(матеріально)-морфологічних,технічних і інших властивостей товарів (розмірів, конструкції, матеріалів іт.д.)  а з іншого — від виду і характеру потреб, на задоволення яких вониспрямовані — утилітарних, естетичних і т.д.

Споживчі властивості поділяють на соціальні, функціональні, ергономічні,естетичні, екологічні, надійність і безпеки виробів.

Споживчі властивості підрозділяють на групи, підгрупи і ніші категоріїкласифікації. На нижчих ступенях класифікації знаходяться природні властивості(хімічні, фізичні, фізико-хімічні) і показники конструкції, які можуть бутибезпосередньо змірені. Від природних властивостей багато в чому залежатьпоказники вищележащих рівнів класифікації.

Показники властивостей і їх значення  залежать від особливостей іпризначення товарів, тому особливо важливо виділити з усього комплексуспоживчих властивостей основні, які мають найбільше значення для конкретноготовару.

Так, для таких виробів з пластичних мас господарського призначення, яквази і горщики для квітів, головними є естетичні властивості, а для посуду івиробів для приготування їжі — це вже показники безпеки (хімічні і біологічні),а для дитячих стільців   і виробів для сервіровки столу — ергономічні(антропометричні). Тобто різним за призначенням виробам притаманні певніспоживчі властивості.

Функціональність виробів з пластичних мас характеризує відповідністьскладу пластмаси та конструкції виробу своєму призначенню (кліматичні умови,район експлуатації, область застосування, температурний інтервал, контакт ххарчовими продуктами, мильними розчинами, повітрям, нафтопродуктами, жирами,маслами тощо). Так, наприклад, розміри кришок поліетиленових повинні чітковідповідати кресленням, затвердженим у встановленому порядку, бо від цьогозалежить  можливість виробу виконувати свої функції, а саме така властивість,як герметичність — кришка повинна щільно надіватись на банку або пляшку ірідина не повинна просочуватись через неї. Це один з показників досконалостівиконання основних функцій.

Показник універсальності застосування визначає діапазон умов іможливостей застосування конкретного виробу за його призначенням з урахуваннямдопоміжних функцій. Так, терки з пластичних мас випускають як для овочів,фруктів і  інших продуктів окремо, так  і комбінованими: двох- ічотирьохсторонніми з отвірами різних видів, і універсальними з лотком. Цестосується і висічок для печива, вони також бувають одно-, двох- ічотирьохсторонніми.

Надійність виробів з пластичних мас господраського призначення обумовленатакими їх властивостями, як міцність, стійкість до різних впливів (до миючихзасобів, хімікаліїв та інших агресивних середовищ, до гарячої води, світла,багаторазових деформацій тощо), міцністю декоративно-захисного  покриття (досухого тертя, миючих засобів) та інше.

Так, майже всі вироби з пластичних мас побутового призначення міцні доудару ( в межах розумного). При падінні вони не деформуються, не б’ються (особливовироби з поліолефінів — поліетилену і поліпропілену) і не втрачаютьгерметичності (каністри, фляги, бідони). Такі вироби, як овочерізки, терки,висічки для печива достатньої тверді. Ріжучі грані впродовж тривалого строкуексплуатації лишаються гострими, що обумовлено, в першу чергу складомпластичної мас і способом формування. Це стосується і скалок та дощичок длярозділу.

Предмети гігієни побуту (щітки, пиловибивальники, єрші тощо)відрізняються високими показниками стійкості до багаторазових деформацій. Астійкість до навантажень притаманна різноманітним вішалкам для рушників ібілизни, кронштейнам і держателям, корзинам, ящикам та інш., це обумовлено впершу чергу відповідністю пластичної маси конструкції виробу.

Майже всі вироби з пластичних мас мають відмінні показники стійкості дорізного роду агресивних середовищ. Це вироби для зберігання харчових продуктів(бочки, ящики для овочей, контейнери для ягід і т.д.) і для зберігання сухиххімікатів та нехарчових рідин, і вироби для розведення рослин та догляду заними (граблі, лопати, сапки і т.д.). Вони не кородують, не вступають ввзаємодію з контактними середовищами і не підпадають під вплив гниліснихбактерій. А вироби для гарячих харчових  продуктів (блюда, друшлаки, кружки таінш.), які виготовлено з полікарбонату і термостійких сополімерів стиролу маютьдостатню термостійкість (мінімум 70+ 50С ).

Показники гігієнічних властивостей характеризують гігієнічність,зручність і комфорт експлуатації виробу в системі «людина — виріб — середовище». Що стосується гігієнічних властивостей виробів з пластичних мас,то вони, нажаль, не завжди знаходяться на відповідному рівні. Деякі виробиздатні накопичувати на своїй поверхні заряди статичної електрики, що моженегативно впливати на стан здоров’я людини і погіршувати загальний станорганізму. Це також приводить до частого забруднення поверхні виробів(притягуються частки пилу), що може негативно впливати на стан здоров’я людиниі погіршувати загальний стан організму. Це  також приводить до частого забрудненняповерхні  виробів (притягуються частки пилу), що призводить  до певнихнезручностей при їх експлуатації. Але  можливість утримання виробів залежить нетільки від природи матеріалу, але й від форми виробу і характеру його поверхні.Вироби з пластичних мас господарського призначення, крім прямолінійної форми згладкою блискучою поверхнею, яка вважається найраціональнішою з точки зоругігієнічних властивостей, можуть бути й складної форми з рифленою абоскладчастою поверхнею.

Антропометричні показники дуже важливі для таких виробів, як дитячістільці ( в т.ч. туалетні) і горщики, корзини і відра та виробів дляприготування їжі.

Стосовно фізіологічних показників, то вироби з пластичних мас, так бимовити, знаходяться на висоті, тому, що за рахунок свої невеликої маси вони нестворюють жодних проблем навіть для дитини.

Естетичні властивості виробів з пластичних мас оцінюють по їх формі,кольору, малюнку, розмірам, які в сукупності характеризують такі комплекснівластивості, як зовнішній вигляд, раціональність форми, цілісність композиції,інформаційну виразність, досконалість виробничого виконання. Вироби можуть бутиажурними, плетеними, з малюнком чи без нього, пофарбованими та інше. Поверхнявиробів повинна бути гладкою або рельєфною, блискучою або матовою, безнадливів, вздуть, тріщин, раковин, грат, гострих пружків і повинна відповідативимогам стандартів. Форма, розміри і колір повинні  відповідатизразкам-еталонам. Форма виробів повинна бути по змозі обтічною, кути та гранізакругленими, а вигравірувальні та рельєфні малюнки — чіткими і ясними. Ввиробах, які складаються з декількох частин (наприклад, чашка і підставкатощо),  ці частини повинні бути правильно підібрані по кольору та відтінку,добре пригнані по розмірам. Комплектні вироби (з декількох предметів) повиннімати однотонне забарвлення, за виключенням тих випадків, коли різне забарвленняпередбачено завчасно. Можливості художньої обробки пластмас найрізноманітніші.А завдяки пластичності при виготовленні виробів, прозорості ( в деякихвипадках), різноманітності забарвлень та гладкій блискучій поверхні, вони маютьі необмежені декоративні властивості. Особливості конструкції виробів повинні підкреслювати ці характерні переваги пластичних мас. Наприклад, колір матеріалувиробів повинен бути в певній відповідності з характером їх поверхні. Притвердій та  блискучій поверхні полістирола більш доцільними будуть насичені,яскраві кольори, а от поліетиленовим виробам з їх матовою та відносно м’якоюповерхнею, навпаки, краще підходять неяскраві, слабонасичені тона та полутона.

Оздоблення виробів з пластичних мас господарського призначення, може бутиза рахунок двокольорового лиття або видування, декорування (шовкотрафаретнийдрук, декольманія, тиснення фольгою, запресовка паперу і тканини, гравіровка,оздоблення кольоровою плівкою).

Безпечність виробів з пластичних мас побутового призначення, а вособливості посуду (для сипучих, холодних і гарячих продуктів і одноразового) івиробів для приготування їжі (для кухонних робіт, для сервіровки столу, длязберігання продуктів) обумовлені такими їх властивостями, як хімічна,біологічна, механічна і пожежобезпечність 9особливо для виробів по благоустроюдомівки) Так, вироби, які контактують з харчовими продуктами повинні бутифізіологічно нешкідливими. Міграція забарвника не допускається, а наявністьзапаху і шкідливих речовин, які виділяються в модельні  середовища не повинніперевищувати встановлених Міністерством охорони здоров’я норм.

Показники механічної безпеки враховують, наприклад, затупленість країввиробів тощо.

Показники пожежобезпечності важливі для таких виробів, як предметиобставлення і благоустрою домівки (різні полички, шкафчики, табуретки, дитячістільці тощо). Це обумовлено тим, що пластичні маси з яких можуть бутивиготовлені ці вироби в процесі горіння можуть виділяти суміші шкідливихречовин, які мають дуже шкідливий вплив на організм людини.

Екологічні показники (дуже важливі для цієї групи товарів) виробів зпластичних мас господарського призначення характеризують вплив, а точнішезабруднення оточуючого середовища відходами, які не піддаються хуткомурозкладанню. Ці питання дуже хвилюють світову громадкість. В наукових журналахі офіційних зверненнях ООН постійно повідомляється про накопичення в світовомуокеані і грунті різного роду пластичного сміття і насамперед це звалищепобутових та промислових відходів. На привеликий жаль вони не зникають ікількість їх катастрофічно зростає. В Атлантичному океані вже кілька роківзнаходять кулеподібні часточки полістиролу діаметром 0,2-1,7 мм і поліетилену діаметром1,7-4,9 мм. На сьогоднішній день питання про утилізацію пластичних  відходівстоїть на першому місці. Але досягнення в цій галузі поки що невеликі. Одними знайпривабливіших методів є руйнування пластичних мас під дією мікроорганізмів(але нажаль кількість полімерів схильних до біологічного руйнування обмежена — альфатичні полімери та їхні похідні) та переробка їх в паливо ( з 10 тонполімеру можна одержати 10 000 л палива, яке дешевше від такого самого заякістю палива, виробленого з нафти).

Розглянувши споживчівластивості товарів з пластичних мас господарського призначення ми можемозробити висновок, що  на формування споживчих властивостей може вплинути - склад пластмаси, вибір і додержання технологічного регламенту її переробки увиріб, конструкція виробу, обробка і оздоблення уже відформованих виробів.

1.3.Вимоги до якості товарів з пластичних мас господарського призначення

Якість виробів з пластичних мас залежить відвиконання вимог до властивостей сировини та складу пластичної маси, від правильностівибору конструкції і відповідно до  його призначення виробу, дотриманнятехнологічних режимів переробки пластмаси.

Основою якості виробляємого  товару є рівень  вимог нормативно-технічноїдокументації, які висуваються до виробів з пластичних мас господарськогопризначення. І недотримання одного з показників приводить до погіршення якостітовару, а тобто і зниження  їх конкурентоспроможності. Тому  виробляємий товарповинен відповідати всім вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТу, ТУ),щоб задовольнити потребу споживачів.

Тому до якості виробів з пластичних мас пред’являють вимоги у відношеннявиду та складу пластмаси, конструкції виробу, його зовнішнього вигляду, якостіоздоблювання.

Склад пластмаси і конструкція виробів визначають усі їх основні споживчівластивості — ергономічні, естетичні, гігієнічні, надійність. Тому при оцінціякості виробів дуже важливо правильно встановити природу пластмас, якувикористовують для їх виготовлення. Встановивши вид пластмаси та їївластивості, можна скласти досить вичерпне уявлення про властивості виробів,умовах і можливостях його використання.

Номенклатура і якість сировини (смол, пластифікаторів та інш.),  а такожправильність складу пластичної маси регламентується і гарантуєтьсязаводами-постачальниками. Останні зобов’язані підтверджувати якість та основніхарактеристики пластмаси у відповідних сертифікатах, зокрема, при поставцінових видів виробів,  і особливо харчової посуди та тари.

Від правильного вибору конструкції виробу залежить надійність йоговикористання впродовж тривалого часу. Конструкція виробу повинна бутираціональною, зручною для тривалого використання, а форма — простою і гарною.Форма і розміри виробів повинні відповідати технічному опису, кресленням тазразка-еталонам.

У виробах, які складаються з кількох частин (наприклад, чашка і підставкаваз), ці  частини повинні бути правильно підібрані по кольору і відтінку, добрепідігнані по розмірах. Комплектні вироби (з кількох предметів) повинні  матиоднотонне фарбування, за винятком тих випадків, коли неоднакове фарбування передбачено композицією виробу.

Критерієм правильності конструкції виробу є можливість його виготовленняпо найбільш простій технології і за найменшу кількість пластмаси. Товщинаперетину у всіх частинах виробу повинна бути приблизною, а перехід  повільним.Цим  забезпечується рівномірність охолодження і менша схильність виробу докороблення та розтріскування.

Найбільш раціональною товщиною пресованих виробів є товщина  від 1 до 5мм, литих — від 0,5 до 4 мм. При більшій товщині виникає короблення  іраковіни. При цьому різнотовщеність не повинна перебільшувати у пресованихвиробах 2:1, у литих — 2,5:1.

Форма виробів повинна бути по можливості обтікаємою, кути та гранізакруглені, а гранування в рельєфні малюнки — чіткими і ясними. Овальна форма ізакруглені кути і грані забезпечують більш високу міцність вироба чи йогодеталі. Навпаки, гострі зовнішні кути легко піддаються сколам, сприяють появітріщен.  Різкі переходи від однієї поверхні до іншої  ри однаковій товщинівикликають появу внутрішньої напруги, які призводять до короблення.

У виробах не припускаються слідуючи дефекти тріщини, недопресовка, крупніінородні включення, взуття, раковини, стикові шви, сильне короблення.Завусениці від облою повинні бути добре зачищені та заполіровані, після чоговироби не повинні мати царапин і вищербин. Кромки виробів повинні бути рівними,гладкими, без гострих граней, терщін і завусениці. Місця сочленіння прес-форм повинні бути добре зачищені. Вироби, як виробляються механічною обробкою, неповинні мати, крім того, царапин від образівних матеріалів і сколів, як утворюються при обробці на станках (наприклад, при просврелюванні отворів угудзиках).

Естетичні вимоги до побутових і художнім виробам з пластичних мас кінцевоще не сформульовані. Оданк, можливості художньої обробки пластмас різноманітні,так як дякуючи пластичності при виготовленні виробів, прозорості,разіноманітності фарбування та гладкої блускучої поверхні пластмаси маютьширокі декоратичні можливості. Особливо конструкції виробів повинніпідкреслювати ці характерні переваги пластмас. Наприклад, кольор   матеріалувиробів повинен бути  в певній  відповідності з характером їх поверхні. Прищільній та блускичій поверхні полистиролу більш пригожими є   яскраво насичені кольори,поліетиленовим виробам з їх матовою  і відносно м’якою поверхнею, навпаки,краще підходять неяскраві слабонасичені тона і напівтона.

Особливі додаткові вимоги пред’являються до якості пластмасових виробівхарчового та будівничого призначення. Вироби харчового призначення  повиннібути фізіологічно нешкідливими, а будівничі матеріали з пластичних мас — пожежобезпечними. Тому питання про випуск  виробів харчового призначеннязавжди  погоджується з органами Державної санітарної інспекції МОЗ України, ащодо випуску будівничих матеріалів з пластичних, крім того, з органамиДержавної санітарної інспекції та Державного пожежного нагляду.

Специфічні вимоги пред’являються до якості таких виробів, як гудзики,мильниці. Вони повинні володіти високою міцністю, особливо до удару припадінні. Достатньою механічною міцністю повинні володіти  глазки та вушкигудзиків. Футляри для окулярів, підсигари повинні бути достатньо стійкими дотиску їх при носінні у кишенях та у сумках. Тому для їх виготовленнязастосовують пластичні маси, як володіють вказаними властивостями (фенопласти,амінопласти).

Вироби з пластичних мас, особливо господарчі, у процесі  експлуатації чипри митті  підлягають діянню води та мильному розчину. Тому до таких виробівпред’являються  певні вимоги стійкості до дії гарячої води та мильних розчинів.До гудзиків, виробів з тканин з покриттям і т.п. пред’являються, крім того,вимоги стійкості до різних атмосферних дій (до морозу, сонячних променів іінш.).

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формуванняасортименту товарів. Формування асортименту — це складний виробничо-економічнийпроцес, який направлений на приведення товарної  пропозиції в залежності відпопиту населення по натурально-речовому складу. Ціленаправлене  формування зурахування розвитку суспільних потреб, купівельного попиту, досягненьнауково-технічного прогресу.

На сучасному етапі формування асортименту це раціональність структуриасортименту товарів, забезпечення достатньої широти, глибини, довжини,гармонійності асортименту, забезпечення оптимального  асортименту, оновленняасортименту товарів, створення таких товарів і з такими споживчими якостями,які б задовольняли специфічні замовлення певних контингентів споживачів.


Експериментальна частина

Розділ ІІ.

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1.Об’єкти дослідження

Об’єктом дослідження дипломної роботи є виробиз пластичних мас господарського призначення на прикладі ЗАТ «Юність». Особливаувага буде приділена вивченню споживчих властивостей, асортименту, сертифікаціїі санітарно-гігієнічним дослідженням виробів з пластичних мас господарськогопризначення вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Закрите акціонерне товариство «Юність» є роздрібним підприємством.Асортимент  пропонуємої підприємством продукції представлений групаминепродовольчих товарів. Пропонуємі  товари і продукція знаходять застосування як в побуті так і на підприємствах громадського харчування, готельних іторговельних господарствах і інше.

Підприємство є юридичною особою, і здійснює свою діяльність на основі тавідповідно до чинного законодавства України та Статуту. Основними напрямкамидіяльності підприємства є:

— роздрібна торгівля;

— організація власних торговельних підприємств;

— здійснення орендної діяльності, в тому числі лізингових операцій;

— організація та прийняття участі в проведенні виставок-ярмарок,аукціонів, виставок-продаж;

— спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічноїдіяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності з проведеннямспільних господарських операцій;

— операції з цінними паперами;

-    інші види діяльності, які не заборонені прямо увиключній формі чинним законодавством України.

Асортимент побутових виробів з пластичних масгосподарського призначення класифікують у відповідності з їх призначенням нагосподарчі, галантерейні і культурно-побутові товари. Подальшу класифікаціювиробів проводять по більш вузькому призначенню, виду пластичних мас, способувиготовлення, розміру і формі, іноді по декоруванню (оздоблюванні)/16/.

Вид використаної пластмаси залежить від призначення виробу. Наприклад,посудогосподарчи товари виробляють з таких пластмас, як амінопласти,поліетилен, поліпропілен та ін. Взагалі, вироби господарського призначення,виробляють головним чином з поліетилену (високого та низького  тиску),поліпропілену, полістиролу і сополімерів стиролу, амінопластів, фенопластів,етрола АЦ, полікарбоната і поліметилметакрилата.

Фасони виробів визначаються їхньою конструкцією та формою.

За конструкцією вироби з пластичних мас бувають цільними і розбірними.Наприклад, із з’єднанням на різбі, на ніжці, піддоні, з кришкою або без  неї іт.д.

За формою вироби з пластичних мас бувають — овальні, прямокутні,циліндричні, конічні, форми кола та ін.

Розміри виробів вказують по їх емкості в літрах, а також по діаметру,ширині і висоті в міліметрах (розміри плоских виробів у формі кола — подіаметру, а овальної і прямокутної форми — по довжині, ширині і висоті).

Основними видами декору виробів з пластичних мас є гравіровка, гравіровкапід «кришталь», деколь, живопис, металізація, шовкотрафаретна печать(відбиток), двокольорове лиття, декорування (обклеювання) липкою стрічкою,декорування (запресування) тканиною або папером.

Вироби з пластичних мас можуть бути одиничними і комплексними (прилад длягоління з стаканчиком, чашкою та тацею, прилад  для штопки, набір келихів,набори для спецій та ін.) випускають як цільні, так і роз’ємні ( на різбі)вироби. Кожний вид одноіменних виробів з пластичних мас, як правило, випускаютьв декількох різновидах, які відрізняються один від одного матеріалом,призначенням, конструкцією (формою, розміром та ін.) і характером поверхні. Цівідзначені особливості, звичайно, впливають на ціну виробу .

Господарські вироби з пластичних мас по призначенню підрозділяють наслідуючі групи: посуд, вироби для приготування їжі, предмети гігієни побуту,вироби  для  зберігання предметів побуту і хімікатів, предмети для обставленнята благоустрою домівки, вироби для розвішування та сушіння одягу, вироби длявиробничо-господарських робіт (див.додаток 1)

Найменування посуду розрізняються за  видом пластмас, конструкцією іформою, характером оздоблення і розмірами. Виробляють посуд з тих пластичнихмас, які не виділяють шкідливих для організму речовин.

 За призначенням і характером використання розрізняють посуд з пластмасдля сипучих харчових продуктів, для холодних харчових продуктів і для гарячиххарчових продуктів.

В асортимент посуду для сипучих харчових продуктів входять вироби длязберігання і дозування крупи, борошна, солі, спецій та інших продуктів: банкигосподарчі, чайниці, стакани мірні, сахарниці, солонки, вази для цукерок тапечива, перечниці та ін. Виробляють цей посуд головним чином з амінопластів,полістирола, поліметилметаккрилата.

Посуд для холодних харчових продуктів — це штучний і комплектний посуддля зберігання і подачі до столу холодної їжі. Асортимент цього посуду включаєглечики, молочники, соусники, масленки, алатниці, сирниці, компотниці,бутербродниці, тарілки для оселедців, рюмки, чашки з блюдцями, розетки для варені,ковші, тарілки десертні, сифони, фляги і т.д. випускають комплектну посуду ввигляді наборів для салату, варення, ягід та ін.

Асортимент посуду для гарячих харчових продуктів поки що обмежений іпредставлений мисками, бульйонницями, блюдами і супницями. Виготовляють їх зполікарбоната і рідше з металіта.

Вироби для приготування їжі підрозділяють на вироби для кухонних робіт,вироби для сервіровки столу і для зберігання  продуктів.

Асортимент виробів для кухонних робіт: воронки, сита, овочерізки, терки,мутовки, соковижималки; висічки для печива, пельменів, скалки, доски длярозділу, совки для сипучих продуктів та ін.

До виробів для сервіровки столу відносять різноманітні виделки, ложки,лопатки для торта, ножі, щіпці для льоду.

В асортимент виробів для зберігання продуктів входять бідони, бочки,бочечки, пляшки, фляги, ящики для овочей, контейнери для ягід, корзини длягрибів та ін.

Предмети гігієни побуту ділять на слідуючі підгрупи: предмети для доглядуза одягом та взуттям (рожки, щітки, зволожнювачі білизни), предмети прибираннята гігієни приміщень (совки для сміття, скрбеки і засоби для чистки та миттявікон, пиловибивальники, швабри, зволожувачі повітря та ін.), предмети доглядуза посудом (щітки, мочалки і губки для миття посуду, єрші, різноманітнісушилки), санітарно-гігієнічні вироби (коврики, рукомийники, гартки для мійки,вантузи, горщики та стільця туалетні для дітей та ін.).

Група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів включає виробидля зберігання інструментів (коробки, планшети, підставки, футляри, корзини,короба), сухих хімікатів і нехарчових рідин (нафталінниці, масленки длятехнічного масла та ін.).

Асортимент предметів обставлення і благоустрію домівки представленийрізними поличками (для кухні, взуття, вітальні, телефону та ін.), шкафчиками,табуретками, стільцями дитячими та інше.

   В групі виробів для розвішування та сушіння одягу, рушників та іншихпредметів виділяють дві підгрупи: пристосування для сухих рушників та одягу(вішалки для рушників та сухої білизни, кронштейни, гачки, сушарки для білизниі трикотажа та ін.) і вироби для підвішування різних дрібниць (зажими і кільцядля штор, тримачі і кишені для туалетного паперу та ін.).

Група виробів для виробничо-господарських робіт поєднує вироби длярозведення рослин  і догляду за ними (вази для квітів, лійки, зрошувачі,оприскувачі, граблі, лопати, сапки, підбірки для гослин і т.д.) і предмети длятехнічної творчості (стрічки профільні, листи виробничі, плитки виробничі таін.) .

 

2.2.Методи дослідження

Методами дослідження, які будуть розглядатися в експериментальній частиніє:

— методи санітарно-гігієнічних досліджень;

— методи аналізу торговельного  асортименту;

— методи збору первинної інформації.

При санітарно-гігієнічних дослідженнях виробів з пластичних мас чи полімернихматеріалів використовують багато методів випробувань, головними з яких є:органолептичні і аналітичні. На усі зазначені методи випробувань існуютьстандарти і методичні вказівки

Метод визначення запаху і присмака.  Принципметода зайвого зразка полягає в тому, що дегустаторам пропонують понюхати іпопробувати три рідини в однакових склянках (колбах) з  різними номерами длявиявлення серед них витяжки (екстракта) з полімерного матеріала.

Визначення окислювання  полягає у загальному вмісті відновлювачів(неорганічних і органічних), які реагують з сильними окислювачами.

Біхроматний метод. Метод засновано на тому, що біхроматкалія в розчині сірчаної кислоти діє як сильний окислювач (розбавлення 1:1,тобто 18 г розчин по вмісту сірчаної кислоти).

Хлорід-йони окислюються кількісно до вільного хлора, тому з отриманого ваналізі результата, при наявності в водній витяжці хлорід-йонів, необхідноврахувати поправку: на 1 мг хлорід-йонів витрачається 0,23 мг кисню.

Хроматографія заснована  нарозподілі компонентів суміші між двома фазами, одна з яких нерухома, інші — рухома.

Полярографіязаснована наздатності хімічних речовин відновлюватися на ртутному капельному катоді абоокислюватись на аноді.

Ультрофіолетова спектрофотометріязастосовуєтьсядля вивчення міграції хімічних речовин (стирола, оловоорганічногостабілізатора, метилметакрилата).

Інфрачервона спектроскопія застосовується для визначенняобмеженої кількості мігруючих з пліметра речовин ( частіше для підтвердження).

Мас-спектрометрія застосовують для визначення незначних кількостейречовин, які мігрують з полімерного матеріала в різні середовища.

Анкетування — це інструмент збору первинних  даних. Відомо, що анкетискладаються з питань, які адресовані респодентам для відповіді на них. У ході підготовки необхідно визначити інформацію, яку  слід отримати, тип анкети іметод дії, визначитись з питаннями.

За типами запитання можна розділити на дві основні групи (відкритті ізакриті) запитання.

Відкритими — запитання без заданої структури відповіді. Опитуваномунадається можливість висловити свою думку з питання, що вивчається в довільнійформі (запитання без заданої структури; підбір словесних асоціацій; завершенняпропозиції відповіддю; завершення розповіді та інш.).

Перевагою відкритих запитань є широкий спектр відповідей тавідсутність впливу на відповідь. Недоліками — велика різноманітністьвідповідей, вимагає багато часу для опитування, важко опрацьовувати відповіді.

Закриті запитання передбачають вибір одного із запропонованих варіантіввідповіді (альтернативне запитання — дозволяє зробити вибір варіанта з двох аботрьох альтернативних; запитання з вибірковими твердженнями — дозволяє зробитивибір твердження найбільш вірного на думку опитуваного; запитання за шкалоюЛайкерта — надає можливість опитуваному висловити ступінь згоди чи незгоди зтвердженням (цілком згоден, згоден, згоден певною мірою, незгоден); оцінюючашкала — опитуваному пропонується дати кількісну оцінку ( у балах) твердженням).

Запитання в переліку повинні переходити від загальних до конкретних, відпростих до  складних. Загальна кількість запитань не повинна бути великою, томущо це ускладнює сприйняття дослідження в цілому.

Основні вимоги до формулювання запитань:

— при складанні запитань необхідно використовувати прості, та зрозуміліслова, не рекомендується використовувати спеціальні або технічні терміни;

— не можна використовувати слова, які мають різні значення для різнихгруп споживачів;

— не слід ставити запитання, які можуть мати подвійний зміст.

Існують також вимоги до структури анкети. Вона складається з трьохосновних частин: вступу, основної частини і відомостей про опитуваного. Увступі вказується мета дослідження, і заклик надати допомогу в реалізаціїпоставленої мети. У другій частині викладаються запитання. У тертій — містятьсявідомості про респондента, тому, щоб уникнути небажання відповідати слідставити закриті питання про вік та фінансове становище.


Розділ ІІІ.

Дослідження ринку товарів зпластичних мас (на прикладі зат “юність”)

3.1. Товарознавчахарактеристика асортименту товарів з пластичних мас господарського призначенняна ЗАТ «Юність»

Асортимент виробів господарського призначення з пластичних мас, якийпропонує ЗАТ «Юність» широкий. Основні — це посуд (в т.ч. одноразовогокористування), вироби для приготування їжі, предмети благоустрою і обставленняквартири, а також вироби для зберігання білизни, гігіени побуту, предмети подогляду за квітами і інше.

Проаналізуємо структуру асортименту цих виробів на основі звітних данихЗАТ «Юність» за чотири квартали 2000 р.

В таблиці 3.1 наведено динаміку надходжень виробів господарськогопризначення  з пластичних мас різних торгових марок і виробників. Протягомвсього року найбільшу частку по обсягу поставок займають вироби торговельнихмарок «POLARCUP» (Польща) та «PLASTEX» і «LORDOS» (Кіпр). Це обумовлено давноналагодженими зв’язками з цими фірмами (одні з перших постачальників), доситьвідомими торговельними марками на ринку виробів пластичних мас, високою якістюпродукції і дуже широким її асортиментом, своєчасністю поставок, зручнимиумовами розрахунків, гнучкими системами знижок, а також  ідеальним порядком усупровідних документах. І майже вся їхня продукція розрахована на середню інижче середньої купівельну спроможність, тобто вона по цінах доступна практичновсім прошаркам населення.

Найменшу долю в обсязі поставок займають торговельні марки EKA PLAST  іВІSK. Це пояснюється престижем цих торговельних марок на світовому ринку.Вироби цих фірм розраховані на заможних покупців, які згодні платити заелітність товару. Тобто, за рахунок дуже високих цін, продукція цих виробниківкористується дуже помірним попитом.

Не високі показники по вітчизняним виробникам пояснюються не великимипотужностями виробництва, адже обладнання технологічних  ліній великихпідприємств застаріле, а нові лінії спроможні купити лише комерційні структури,але вони малотужні за рахунок своєї відносної дешевизни. Хоча треба відмітити,що аналогічні вироби вітчизняних виробників дешевші приблизно на 10-15%.Необхідно зауважити, що показники по вітчизняним виробникам сягають середньогорівня лише за рахунок постачання одноразового посуду. Асортимент інших виробівмайже відсутній, його доля дорівнює приблизно 2%.

      Найбільшу питому вагу  в закупівлі та реалізації маютьтакі групи виробів, як посуд, в тому числі і одноразовий, вироби дляприготування їжі, предмети обставлення і благоустрою домівки, підгрупи виробівдля зберігання білизни, гігієни побуту.

Треба зауважити, що одноразовий посуд ми виділили в окрему підгрупу, томущо по-перше, питома вага в закупівлі і реалізації цих виробів складає 51,96%всього асортименту, і по-друге, по зрівнянню з іншими групами виробів цяпідгрупа не так сильно підпадає під вплив сезонних коливань. Для одноразовогопосуду цей показник становить приблизно 18% (зима-весна) і 26% (осінь-зима),для інших груп виробів (за виключенням щіток, губок, мочалок) він дорівнює65-95%. Тобто, якби не зробили це відокремлення, то показники по групі посуду зпластичних мас не відповідали б дійсності.

Ця таблиця також дає уяву про оптимальність асортименту на      ЗАТ«Юність». Якщо надходження прийняти  за встановлену кількість необхідніпродукції, а реалізацію за раціональний показник асортименту, то в середньомукоефіцієнт оптимальності буде дорівнювати 0,85. Це доводить, що структураасортименту виробів з пластичних мас господарського призначення на підприємстві«Юність» достатньо оптимальна і пропозиція задовольняє попит.

Ступінь оновлення асортименту в залежності від груп виробів коливаєтьсявід 0,01% — група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів, до 5,82% — предмети гігієни побуту. Взагалі нові вироби надходять майже з кожноюпоставкою при цьому приблизно 5% — це принципово нові вироби і 95% — це виробиз суттєво покращеними споживчими властивостями. Рівень реалізації дорівнює всередньому 49,7%. Це  дуже гарний показник, враховуючи те, що споживачі ще малознайомі з цими виробами.

Зважаючи на те, що питома вага одноразового посуду в обсязі закупівлі іреалізації виробів з пластичних мас господарського призначення дорівнює 51,69%, то розглянемо структуру асортимента цих виробів більш детально. В таблиці  наведено структуру асортименту одноразового посуду за видами.   

Хоча  в цій таблиці наведені  лише основні види виробів, ми бачимо, щоасортимент достатньо  широкий, а коефіцієнт одноразового  посудухарактеризується і непоганою зіставленністю (гармонійністю), в основі якоїлежить співвідношення між запропонованими асортиментними групами (виробами) зпозиції спільності кінцевої реалізації. Так, тарілки і виделки характеризуютьсяприблизно однаковими частками в реалізації (відповідно 18,6% і 16,5%). Теж самеможна сказати про чашки і ложки (відповідно 6,57% і 7,12%).

Найбільшу питому вагу в закупівлі та реалізації одноразового посуду маютьтакі види виробів  як стакани, тарілки, виделки, чашки і ложки, тобто тівироби, які застосовуються при обслуговуванні населення в місцях громадськогохарчування.

Попит  на вироби для напоїв залежить від ємкості виробу, наприклад,стакану — це 200, 250, 500 мл. І це зрозуміло, адже традиційно склалось так, щомайже всі напої в місцях громадського харчування відпускаються в об’ємі 200 мл(це найбільш оптимальна кількість рідини для  разового споживання). Ми бачимо,що попит на стакани різко посилюється в другому та третьому кварталах. Цепояснюється тим, що влітку деякі види напоїв (квас, пиво) реалізуються  саме втакій кількості. Стакани ємкістю 250 мл посідають друге місце по обсягамзакупівлі та реалізації. Їх закупають з метою запобігання випадковому переливунапоїв через края, як це досить часто буває із стаканами ємкістю 200 мл (самецією причиною і пояснюються «недоливи» деяких продавців).

Асортимент предметів обставлення і благоустрою домівки представленийвсіма найменуваннями виробів, тобто він має максимальну довжину,  а також віндосить глибокий і стійкий. Але характерною особливістю цієї групи виробів є те,що майже половина цих виробів розрахована на заможних покупців. І якщокоефіцієнт оптимальності виробів вартість яких не перевищує п’ятдесяти гривеньдорівнює в середньому 0,81, то для виробів, вартість яких перевищує  двістігривень він становить 0,28. І хоча надходить цих виробів не так багато, попитна них майже відсутній.

Таблиця    дає уяву про структуру асортименту виробів господарськогопризначення з пластичних мас за кольором. Найбільшим попитом користуютьсявироби     білого, червоного, бежевого, коричневого кольорів і під мармур.Відповідно закупки виробів забарвлених в ці кольори найбільші. Але  попитінколи буває непрогнозованим. Так, в другому кварталі попит на вироби червоногота бежевого кольорів зріс майже в два рази і задовольнити його вдалось лише зарахунок товарних запасів. В свою чергу відділ закупок, проаналізувавшистановище, зробив певні висновки, і на початку третього кварталу виробів цих кольорівнадійшло в 1,5 разів більше ніж в попередніх. Але в третьому кварталі попит наних різко знизився (майже в два рази по зрівнянню з другим кварталом і в трирази по зрівнянню в першим). В результаті чого підприємство було змушене сплатити          21.34 тис. грн.  податку за перевищення товарних запасів.

Не зрозуміла ситуація склалася і з виробами синього кольору. Протягомвсього року спостерігається невідповідність надходження і реалізації(надходження перевищувало реалізацію майже в два рази), в наслідок чого такожвідбулось затоварення виробами цього кольору.

Одже, проаналізувавши структуру асортименту виробів господарськогопризначення з пластичних мас на підприємстві «Юність», можна зробити наступнівисновки.

1.       Асортимент цих виробів достатньо широкий, довгий і глибокий(велика кількість видів і різновидів виробів за конструкцією, формами,розмірами та кольором).

2.       Ступінь  оновлення асортименту задовільний і він лишаєтьсясталим протягом всього року.

3.       Реалізація виробів у більшості випадків зростає в залежності відчасу року і максимальне своє значення має в весняно-літній період, що свідчитьпро сезонність товару.

В зв’язку  з сезонними коливаннями, кількість надходжень відповіднозмінюється, зменшується або збільшується в залежності від пори року імінімальне значення має в осінньо-зимовий період. Але коливання ні в широті, нів довжині, ні в глибині асортименту не спостерігаються, тобто пропозиція всіхвидів і різновидів виробів протягом року лишається однаковою, що свідчить, просталість асортименту на підприємстві «Юність».

3.2. Порівняльна характеристика споживчих властивостей  товарів з  пластичних мас господарськогопризначення вітчизняного та  зарубіжного виробництва.

 

Аналізуючи  асортимент господарських виробів з пластичних мас, якипропонує ЗАТ «Юність» очевидно, що значна кількість     виробів — це виробиіноземного виробництва (Польща, Німеччина, Італія, Кіпр, Голландія — 80 %).Відрізняються вони від вітчизняних виробів значно кращими  і нетрадиційнимиформами, оригінальністю конструкцій, широкою кольоровою гамою, насиченістю іяскравістю  кольорів, різноманітністю відтінків, виразними в привабливимималюнками, великою кількістю комплектних виробів, шириною, довжиною, глибиною іпостійним оновленням асортименту і т.д. В усіх виробах просліджуєтьсяорганічний зв’язок між формою, зовнішнім оформленням і призначенням виробів,який є важливою умовою відповідності товару естетичним показникам.

Так, якщо подивитися на асортимент вітчизняних виробів, то він дужевузький. Деякі групи і підгрупи представлені від сили одним двома найменуваннями виробів. Наприклад, предмети прибирання та гігієни приміщень — тільки совки, вироби для зберігання білизни — тільки корзини, вироби для розведення рослин і догляду за ними — горщики для квітів. А деякі групи виробівзовсім відсутні. Це посуд для гарячих харчових продуктів, вироби для сервіровкистолу, вироби для зберігання столових приборів.

  Що стосується асортименту виробів закордонного виробництва, то він дужеі дуже широкий. Представлені всі групи і підгрупи товарів. Найменша кількістьнайменувань в підгрупі виробів для зберігання сухих хімікатів і нехарчовихрідин, вона дорівнює 15. А найбільша — до 250 — в групі посуду ( в т.ч.одноразовий). Різновид  асортименту вітчизняних виробів майже всіх груп товарів кращому випадку дорівнює різновидам виробів 5-7 розмірів (відра — 4 розмірів,горщики для квітів — 3). Хоча, треба зауважити, що одноразовий посуд має доситьнепогану довжину і глибину, а по деяких видах таку саму, як і вироби  зарубіжноговиробництва (стакани, тарілки, виделки). І тільки каністри з поліетиленухарактеризуються вичерпним різновидом асортименту — 9 розмірів(1,2,2.5,3,5,8,10,20,25 л).

Що стосується зарубіжної продукції, майже всі види виробів мають мінімумдва різновиди, а максимум — 150 (горщики для квітів німецької фірми «Хості»).

Також треба зауважити, що продукція вітчизняного виробництва більшостівипадків обмежується, нажаль, лише виробами традиційної форми. Вона дуже проста і далеко не приваблива. Це обумовлено тим, що еталони-зразки, згіднояких виробляється ця продукція, були розроблені і затверджені ще на початку90-х років. Певна річ, що естетичні вимоги за цей час вже встигли змінитись ( іне один раз), і тому ці форми попросту морально застаріли. Споживач в своючергу встиг звикнути до таких виробів і вони йому в певній мірі вже набридли.Тому він прагне придбати щось нове і оригінальне. І саме такі вироби пропонуютьзарубіжні виробники, які враховують науково-технічні досягнення, слідкують застильовими напрямками і відповідним дизайном свої продукції. Для них  пошук істворення нових та оригінальних форм — повсякденна робота.

Враховуючи  те, що асортимент виробів зарубіжного  виробництва значноширший і глибший, то буде зроблена порівняльна характеристика лише тих виробів,які на сьогоднішній день представлені як зарубіжними так і вітчизнянимивиробниками.

Якщо взяти для прикладу такі вироби як відра (закордонного виробництва),то видно, що вони можуть бути як круглими, так і овальними, як квадратними, такі прямокутними з закругленими кутами, як з кришками, так і без них. Причому,кришки можуть бути різних форм і конструкцій (традиційні — з’ємні, надержатилях і такі, які самостійно (знизу вверх) закриваються за допомогоюпружини, також з лійками і відціжувачами). Це стосується і корзин та коробівдля зберігання білизни. Крім квадратних, круглих, овальних, прямокутних ібагатогранних по основі, вони можуть бути кутовими: трикутними і у виглядісектора кола і квадранта. Вироби вітчизняних виробників обмежуються, нажаль,лише 2-3 різновидами.

Майже те саме можна сказати і про етажерки. Вітчизняний асортиментпредставлений двома різновидами, це 2- і 3-поличкові етажерки прямокутноїформи. Зарубіжні ж виробники пропонують 2,3,4,5 поличкові. Вони можуть бутипростими, змішаними і  багатофункціональними; прямокутними, квадратними,круглими і кутовими (трикутними і у вигляді сектора кола і квадранта  пооснові), і кожна з них може бути ще й на коліщатках. Деякі етажерки обладнаннімеханізмом за допомогою якого вони обертаються навколо власної осі.

Горщики для квітів зарубіжного виробництва, характеризуютьсярізноманіттям їх форм, чисельністю, оригінальністю, цілісністю композицій івідповідністю майже всім стильовим напрямкам. А кількість їх форм і розмірів(від великих підлогових  місткістю — від 30 л до найменших — 110 мл). ікольорова палітра здається необмеженою. Вони можуть мати як складний силует такі прості та цільні форми.  Горщики і вази випускають з стінками і дномзвичайної товщини і потовщенням, а також на піддоні (виступ або уступ в нижнійчастині виробу) і на ніжках. Ніжки можуть бути різної висоти, форми (пряма або фігурна) і обробки (гранена і рівна). Характер краю може бути рівним абовирізним. Їх форма може нагадувати квітку (тюльпан, дзвоник, ландиш, троянду),бокал, кубок, піалку, вазочку і т.д.

Якщо порівняти кольорову гаму вітчизняних і зарубіжних виробів пластичнихмас господарського призначення, то видно, що на при великий жаль, вітчизнянівироби знаходяться в значно програшному становищі. В кращому, випадку можна нарахувати 5-6 кольорових різновидів. Це як правило, вироби білого, синього,зеленого і червоних кольорів. І, в більшості випадків, вони доволі тьм’яні інепоказні, в наслідок чого не привертають увагу споживачів. Вироби  зарубіжноговиробництва відрізняються широкою гамою кольорів і відтінків — від пастельнихдо яскравих і насичених,  а також і цікавими фактурними рішеннями. Також виробиможуть бути і пістрявими, і під мармур, і під інші природні матеріали (малахіт,дерево, камінь, пісок). Вони відрізняються  як соковитістю так і чистотоюкольору, і як правило колір завжди знаходяться у відповідності до призначеннявиробу, підкреслюючи  його поверхню і форму. Якщо це набори для ванних кімнат,то вони вже  мають  переважно  пастельні тона, а якщо полички для дитячихкімнат, то вони вже яскравого і насиченого кольору.

Це можна сказати і про малюнки та їх тематику. На виробах вітчизняноговиробництва переважають малюнки рослинного характеру (квіти), на закордонних — малюнки будь якої тематики. Якщо вироби призначено для дітей, то це можуть бутирізноманітні казкові сюжети, або зображені окремі персонажі.

Також треба відмітити, що в останній час з’явились яскраві вироби єдиногостильового напрямку, які водночас є рекламоносіями окремих відомих фірм аботорговельних марку (ПЕПСІ, КОКА-КОЛА).

Серед продукції зарубіжного виробництва велика кількість комплектнихвиробів. Це набори для ванних і туалетних кімнат, посуд: для сервіровки столу — перичниці, солонки, для інших спеціїв, для кухонних робіт, для зберіганняпродуктів.

За рахунок  широкого асортименту виробів з пластичних мас зарубіжноговиробництва споживач без ускладнень може придбати будь яку необхідну кількістьвиробів взаємоузгоджених між собою по розмірам, формі, стилю, конструкції,кольору, фактурі поверхні та оздобленню із збереженням єдиного гармонійногоансамблю.

Треба відмітити, що продукція закордонного виробництва відрізняєтьсяцікавим рішенням і оригінальністю упаковки, за рахунок якого багато виробів розкуповується як подарункові. Також, всі іноземні виробники обов’язковозабезпечують захист елементів форми і поверхні від ушкоджень (стирання і змінудекоративних покриттів). Якщо це малюнок, чи якийсь інший вид оздоблення, то наних обов’язково нанесено прозору липку плівку, яка захищає його не тільки відмеханічних пошкоджень, але й від атмосферних впливів (температури, світла,вологи), тим самим зменшуючи втрати при транспортуванні і зберіганні.

Вироби закордонного виробництва дуже добре задовольнять і ергономічнимвимогам. У чашок, наприклад, ручки можуть бути  будь яких розмірів іконфігурацій. Це стосується і досок для розгляду, і різноманітних щіток дляодягу. Їх ручки можуть бути овальні, круглі, прямокутні інші.

Такий показник, як досконалість виробничого виконання, також не багатокращий у виробів закордонного виробництва. Це і відсутність подряпин, і добрезачищені литники, немає слідів формуючих інструментів, відсутні видимі дефективиготовлення, ретельно оброблена поверхня, а сліди по місцю змикання форм ледьпомітні.

Що стосується безпеки виробів і в першу чергу хімічної і біологічної, тооднаковим  успіхом небезпечною може бути продукція як вітчизняного так ізарубіжного виробництва. Тому всі вироби, які мають потрапити до споживачачерез прилавок торговельного закладу обов’язково повинні мати Гігієнічнівисновки державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Також в останній час з’явилось дуже багато виробів з досить оригінальнимиі нетрадиційними конструкціями, це  сахарниці, солонки, перечниці, прибори дляспеціїв. Широко застосовується комбінація різних пластичних мас і кольорів.Так, наприклад, безпосередньо ємкість сахарниці може бути вироблена зполіметилметакрилата, а оправа з кришкою із полістиролу, який до речізабарвлюється в будь яки колір (червоний, синій, білий).

Взагалі  порівнювати вироби з пластичних мас господарського призначеннязакордонного і вітчизняного виробництва дуже важко, адже кількість аналогівкатастрофічно мала. А що стосується товарів-новинок, то вони майже відсутні, щоінколи з’являються скоріше нагадують копію вже тривалий час пропонуємихзакордонними виробниками виробів, і в більшості випадків далеко не кращу.

Одже, зробивши порівняльну характеристику виробів закордонного івітчизняного виробництва видно, що вітчизняні вироби значно програють закордонним,як по ширині так і по глибині асортименту, по ступіню його оновлення, а також іпо багатьом споживчим властивостям, таким як ергономічні, естетичні (колір,форма, оздоблення), по їх соціальній значущості, практичній корисності,досконалості виробничого виконання; по різноманіттю матеріалів, якізастосовуються при виробництві цих виробів; наявністю великої кількостікомплектних виробів; оригінальною, яскравою і привабливою упаковкою та іншим. 

3.3.Виявлення споживчих переваг, щодо асортименту та якостітоварів з пластичних мас

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формуванняасортименту товарів.

Товарний асортимент — це сукупність асортиментних позицій товарів, щопропонує підприємство.

Асортиментна група — сукупність асортиментних позицій товарів  зпластичних мас господарського призначення.

Товарний асортимент характеризується :

шириною, яку визначає кількість запропонованих  асортиментних груп;

глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній  асортиментній групі;

насиченістю, яка визначається загальною кількістю  запропонованихтоварів;

зіставлюваністю, яка відображає, наскільки тісно пов’язані між собоюокремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали  розподілу,діапазон цін тощо.

Формування асортименту — це складний виробничо-економічний процес, якийнаправлений на приведення товарної пропозиції в залежності з попитом населенняпо натурально-речовому складу. Ціленаправлене формування асортименту зурахуванням  розвитку суспільних потреб, купівельного попиту, досягненьнауково-технічного прогресу складає сутність асортиментної політики.

На сучасному етапі асортиментна політика повинна бути направлена настворення  таких товарів і такими споживчими якостями, які б задовольнялиспецифічні замовлення певних контингентів споживачів. В зв’язку з цим виникаєнеобхідність пошуку і впровадження  в практику нових, більш ефективних форм іметодів регулювання асортименту.

Основним завдання  щодо поліпшення формування асортименту товарів єпосилення координації  їх виробництва. Для вирішення  цих проблемзастосовуються асортиментні концепції.

Асортиментна концепція уявляє собою направлене будування оптимальноїасортиментної структури товарної пропозиції, при визначені яких за основуприймаються, з одного боку, споживчі вимоги конкретних соціально-демографічнихгруп населення, з іншого — необхідність забезпечити найбільш ефективневикористання сировинних, фінансових, технологічних і інших ресурсів. Цяконцепція виражається у вигляді системи відповідних показників, які характеризуютьоптимальний розвиток виробничого асортименту даного виду товарів. Наприклад,різноманітність видів та різновидностей товарів з урахуванням типологіїспоживачів; рівень і співвідношення цін на товари даного виду; рівень і частота оновлення  асортименту і т.і.      

Оптимальна структура асортимента складається  з таких етапів:

1. Типізація споживачів товарів з пластичних мас господарськогопризначення.

2. Виявлення вимог  певних типів споживачів до асортименту та якостітоварів. Вданому випадку  вимоги споживачів — це  бажання споживачів мати можливість вибору  товарів  з такими властивостями, які б задовольняли нетільки платоспроможну, але і натурально-речову сторону потреб.

Вивчення  вимог споживачів основане на  застосуванні спостереження,опросів, анкетування, експериментів. Мета — виявлення найбільш  переважних, алереальних параметрів, з урахуванням платоспроможності, вимог до асортиментутоварів різних груп споживачів.

3. Оптимізація асортименту конкретних груп  товарів.

4. Визначення перспективності оптимальної структури асортименту.

Факторами, що впливають на  асортименту політику є темпинауково-технічного прогресу; зміни у структурі ринкового попиту; фінансовіможливості підприємства; зміни в асортиментній політиці конкурентів і т.і.

З поняттям асортименту  зв’язане поняття  оновлення товарної пропозиції.Проблема випуску на ринок нових товарів  на теперішній час дуже актуальна. Цепов’язано з тим, що нові товари все більш набувають значення не тільки як засібзадоволення платоспроможних потреб  населення, але  і як фактор активізаціїпопиту. Якщо  споживчі властивості нових товарів відповідають вимогамспоживачів, новий товар займає міцне  місце на ринку.

При формуванні асортименту товарів за пластичних мас господарськогопризначення  необхідно враховувати мотиви поведінки не тільки  споживачів,зорієнтованих на придбання виробів, але і осіб, які відмовляються по різнимпричинам від його покупки і використання.

Основними принципами асортиментної політики підприємства з продажу товарівз пластичних мас господарського призначення є:

— раціональність структури асортименту товарів;

— забезпечення достатньої широти, глибини, довжини, гармонійностіасортименту;

— забезпечення оптимального асортименту;

— оновлення асортименту товарів;

— забезпечення сталого асортименту.

 Асортимент товарів повинен класифікуватися у відповідності з фактичнимасортиментом і затвердженою номенклутаурою.

Кожен товар повинен мати фіксоване місце продажу. Коли один і той жетовар продається в різних кутках магазину, покупець повинен  спочатку відвідатиці секції, щоб ознайомитися з асортиментом, а потім зробити свій вибір.

Вимоги стабільності товару у залі зобов’язують підприємство в усі днітижня і на протязі всього робочого часу мати в усіх секціях стабільний широкийасортимент товарів.

Більшість сезонних товарів в нашій торгівля є круглий рік. Це приводитьдо того, що в несезонний період реалізується найбільш ефективна частинаасортименту і до початку сезону торгівля не може запропонувати споживачамсезонні товари в повному обсязі. Використання частини площі для продажунесезонних товарів приводить до зниження ефективності використання торговоїплощі магазину. Для цього потрібне впорядкування торгівлі сезонними товарами.

Потрібне наведення чіткого порядку в спеціалізації торгових секцій ізатвердження переліку товарів, якими  буде торгувати кожна з них.

Групування товарів по їх призначенню підсилює вплив торгівлі наформування попитом споживачів, пропагандує застосування в побуті більш широкогокола товарів.

Потрібно застосовувати нетрадиційний метод формування асортименту.

Можна зробити наступний висновок.

Для того, щоб  забезпечити необхідний  рівень обслуговування покупців тарот головних економічних показників діяльності підприємства у значній мірізалежить від вірного формування асортименту на підприємстві.

Формування асортименту уявляє собою процес підбору  для реалізації вмагазині груп товарів, їх видів та різновидів, згрупованих за усіма відміннимиознаками.

Раціональна структура асортименту товарів на торговому підприємствіпередбачає комплексне задоволення попиту споживачів, в межах обраного сегментуринку.

Асортимент   виробів з пластичних мас на ЗАТ «Укрпластик»  дуже широкий інараховує біля 800 найменувань товарів різного признання.

Основними групами товарів, які реалізує підприємство є:

посуд; вироби для приготування їжі, предмети гігієни побуту; вироби длязберігання предметів побуту; предмети для обставлення і благоустрою домівки;вироби для розвішування; вироби для виробничо-господарських робіт.

Групування товарів по їх призначенню підсилає вплив  торгівлі наформування  попитом споживачів, пропагандує застосування в побуті більшширокого кола товарів. Тому на підприємстві  товари згруповані по ознаціпризначення.

Посуд: посуд для сипучих харчових продуктів;  посуд для холодних харчовихпродуктів;

Вироби для приготування їжі:  вироби для кухонних робіт; вироби длясервіровки столу; вироби для зберігання продуктів;

Предмети гігієни побуту: предмети для догляду за одягом та взуттям;предмети прибирання та гігієни приміщень; предмети для догляду за посудом;санітарно-гігієнічні вироби;

Вироби для зберігання предметів побуту: вироби для зберіганняінструментів, вироби для зберігання столових приборів; вироби для зберіганнябілизни;

Предмети обставлення і благоустрою домівки;

Вироби для розвішування: пристосування для сухих рушників та одягу;вироби для підвішування різних дрібниць;

Вироби для виробничо-гоподарських робіт: вироби для розведення рослин ідогляду за ними; предмети для технічної творчості.

Перевага  відвідувачів  віддається  товарам іноземного походження.

 Асортимент виробів з пластичних мас господарського   призначення,  якийпропонує ЗАТ «Юність» широкий і глибокий. Серед  виробів велика кількість видіві різновидностей за конструкцією, формами, розмірами і кольорами. При цьомупереважають вироби закордонного виробництва. Слід відзначити, що середпобутових товарів обсяг поставок вітчизняного виробництва складає лише 6%,одноразовий посуд складає — 51%. Необхідно також відзначити, що рівень реалізаціїтоварів по ЗАТ «Юність» досягає 85,3%, що свідчить про оптимальністьасортименту. В той час, як оновлення асортименту незначне і дорівнює  дорівнює5% (з яких 5% — принципово нові  вироби і 95 %  з покращеними споживчимивластивостями).

Слід відзначити, що реалізація виробів з пластмас  в більшості випадківколивається в залежності від пори року і максимально зростає у весняно-літнійперіод, що свідчить про особливості виготовлення сезонних товарів.

Асортимент  виробів з пластичних мас, який пропонує підприємствонеобхідно розділити на традиційний і нову продукцію. Характернимиособливостями, притаманними традиційній продукції, яку пропонує підприємство є:перш за все — це широкий, глибокий і гармонійний асортимент і задовільнаякість. Що стосується нових, перспективних і елетіних видів продукції топозиції підприємства перспективні. Перспективність полягає в тому, щопідприємством будуть найближчим часом заключені договори  з виробниками напоставку нових товарів. А також встановлення і випуск нових і з покращенимивластивостями товарів (наприклад, виробів для догляду за посудом,санітарно-гігієнічних виробів, предметів для прибирання та гігієни приміщень,посуду для гарячих харчових продуктів, предметів для технічної творчості іінш.)

Перспективними з асортименту на ЗАТ «Юність» є такі групи товарів якпосуд, вироби для сервіровки столу, зберігання продуктів, предмети дляприбирання та гігієни приміщень і нші.

Для розширення і оптимізації асортименту товарів з пластмас, щовиготовляють підприємства України слід використовувати приоритетні напрямкирозвитку асортименту за рахунок нових торгових марок, впровадження сучасногостилю і дизайна виробів, випуск елітних виробів, а також виготовлення новихвиробів і відмови від застарілих, які вже не відповідають вимогам споживачів.

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмаспобутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якістьтовару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби,постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.

На підприємстві при формуванні  асортименту  вирішують такі задачі:

 визначення переліку і пріоритетності показників оцінки асортименту іякості товарів, які безпосередньо виявляються у процесі вибору і покупки;

оцінка повноти відповідності  виробів чи їх окремих параметрів вимогамрізних типових груп споживачів(відповідає, не дуже відповідає, повістювідповідає) і визначення причин неповної відповідності товарів споживчомупопиту;

визначення  потреб  ринку у нових та з поліпшеними якостями виробів призаміні асортименту;

оцінка  імовірного впливу економічного становища (розширення таобновлення) асортименту на продаж виробів-аналогів з урахуванням пріоритетностіспоживчих переваг.

На формування асортименту  впливають ще такі фактори. Так, як «Юність» розташований  поруч  з автобусною лінією, а це показник того, що до магазинузавітає  дуже багато відвідувачів. І поруч з цим підприємством не маєконкуруючого підприємства.  

Для підприємства ЗАТ «Юність» розширення асортименту повинно проходити зарахунок використання нових видів пластичних мас з цінними споживчимивластивостями та виготовлення конкурентоспроможних недорогих виробів сучасногодизайну. Для  оперативного вивчення  поглядів споживачів щодо асортименту іякості товарів необхідно забезпечувати  безперервність, систематичність,потрібну повноту    та  своєчасність отримання  інформації про стан ринкутоварів з пластичних мас, перспективи та розвиток  виробництва, обсяги реалізаціїцих товарів, забезпечувати виставки-продажи товарів для більшої інформованостіспоживачів  про новинки товарів. 

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмаспобутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якістьтовару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби,постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.


3.5. Дослідження споживчих властивостей товарів з пластичних

мас господарського призначення на ВАТ”Пластмас-Прилуки”

 

Фізико-механічні властивості товарів з пластичних мас проводять  згідно зметодикою, передбаченою нормативно-технічними документами на вироби зпластичних мас. По величині цих показників встановлюються відповідні умовитранспортування і зберігання виробів, передбачені заходи щодо догляду  за нимита інше.

На підприємстві ВАТ «Пластмас-Прилуки» були проведені  дослідженняфізико-механічних властивостей  виробів вітчизняного виробництва згідно ОСТ6-19-435-82 «Посуд з пластичних мас» на прикладі кружки,  тарілки

Згідно  НТД проводять такі методи дослідження виробів:

 Стійкість цих виробів до гарячої води перевіряється шляхом поглинаннявищезазначених  виробів на 10 хвилин  до води з температурою 70+50 С. Потім вироби виймають, охолоджують і протирають насухо. Після чого  виробиповинні залишитися  без  видимих змін по зрівнянню з зразком-еталоном.Перевіривши ці вироби на стійкість до гарячої води видно, що вони зберегли колір, залишилися без змін, не деформувалися та не потріскалися при температурі70+50 С. Можна зробити висновок, що вироби, які досліджувались по стійкості відповідають вимогам  п. 4.4 стандарту. 

 Міграція фарбувача перевіряється п’ятикратною протиркою виробу білоютканиною-відходами х/б матеріалів ГОСТ 4644-75, змоченою водою, температураякої 30-400 С. При цьому на тканини не повинно залишатися слідівфарбувачів. Перевіривши вироби на міграцію  фарбувачів видно, що на тканині небуло слідів фарбувачів. Міграція фарбувачів у виробах з пластичних мас недопускається.

Хімічна стійкість перевіряється шляхом поглинання виробу на  10 хвилин донагрітого до  температури 60+50 С 1 % розчину оцетовоїкислоти ГОСТ 61-75. При цьому колір виробу не повинен змінитися, а розчин повинен залишитися безкольоровим, прозорим, без осадку. Потім вироби промиваютьхолодною водою, протирають насухо та занурюють на 20 хвилин у нагрітий  дотемператури 60+50 С 2% мильно-содовий розчин (содакальцинірована ГОСТ 5100-73, мило туалетне  ОСТ 18-326-78). Вироби  повиннібути стійкими до розчинів кислот  та дії мильних лужних розчинів. Перевірившивироби на  хімічну стійкість видно, що вони не набухли і не деформувалися позрівнянню з зразком-еталоном, а розчин — не пофарбувався.

Перевірка короблення виробів проводиться щупом по  ГОСТ 882-75. Вироби, які перевіряються  кладуться на перевірочну плиту                  ГОСТ 10905-75стороною, яка немає декоративних елементів, випуклого маркування. До центруприкладають вантаж масою 2+0,1 кг.  Щупом перевіряють зазор між виробомі плитою. Для виробів з реактропластів  короблення  допустиме до 0, 5%, а зтермопластів — до 1%.

Міцність малюнку вакуумної чи хімічної металізації перевіряється  пометоду штахетного надрізу ГОСТ 15140-78. Вироби рахуються  витримавшими дослідження, якщо відслаювання покриття впродовж лінії надрізу не більш 35%поверхні з кожного штахету, тобто не нижче третього балу.

Покриття повинно бути рівним, без пропусків та відслаювань. Гравіровочниймалюнок повинен бути  виконаний рельєфно та мати чітке зображення, беззміщення. Якщо малюнок друку, тиснення і деколю повинен бути чітким безвикривлення та пропусків.

Міцність малюнку, нанесеного будь-яким способом  декорування, крім вакуумної та хімічної металізації, до тертя (сухому тертя) проводиться задопомогою прибору ІМР.

Прибор складається з повзуна  з кривошипно-шатунним механізмом іпуансоном вагою 0,5 кг, встановленого у направляючому патроні вертикально доплоскості повзуна.  У нижній частині повзуна вставляється чорнильна гумка, поякості, яка відповідає нормативно-технічний документації, затвердженій вустановленому порядку.

Для перевірки береться  виріб з малюнком, нанесеним будь-яким методомдекорування, крім вакуумної і хімічної металізації. Закріплюється виріб наплоскості повзуна. Пуансон з чорнильною гумкою опускається на дослідний  вирібі прибор включається до роботи.

Міцність відтисків до сухого тертя визначається по кількості циклівзворотньо-поступового руху повзуна потрібного до стертя малюнку до його основи.Кількість циклів, відповідних цьому моменту, являється показником міцностімалюнку до тертя.

Перевіривши кружку на міцність  малюнку можна зробити висновок, щомалюнок нанесений на виріб міцний до тертя і витримує до 30 циклів.

Міцність малюнку до миючих засобів перевіряється на тому ж приборі ізразку.

На пуансон вагою 0,5 кг надівається фланелева тканини, яка відповідаєГОСТ 7259-77 з прокладкою товщиною 3-5 мм з пенополіуретану по НТД,затвердженого в установленому порядку. Пенополиуретан та фланелева тканинирясно змочується 2% мильним розчином. Дослідний зразок  закріплюють наплоскості повзуна. Пуансон з фланелевою тканиною, змоченою 2% мильним розчином,опускається на дослідний  відтиск   і прибор починає працювати.

Перевіривши  малюнок на  кружці на міцність до миючих засобів видномалюнок  міцний до цих засобів і витримує  до 50 циклів.

Стійкість до удару виробів з пластичних мас перевіряють згідно стандартуна приборі  типа Динстат (ГОСТ 14235-69). Зразок руйнується під дією ударумаятнику, який  падає з визначеної висоти. Дослідний зразок встановленихрозмірів має вигляд бруска прямокутного перетину з надрізом і без нього. Зразоккладуть на опір   копри так, щоб був на стороні, протилежній удару. Встановившистрілку шкали в початкове положення, визволяють маятник. При падінні з висотимаятник розбиває зразок і підіймається на деяку висоту.

ПРОТОКОЛ

дослідження виробів з пластичних мас господарськогопризначення

(Кружка, тарілка)

ОСТ      6-19-435-82

Дата досліджень14.06.2000 р.

КРУЖКА

з партії  № 20 в пачці з обгорткового паперу

ГОСТ 8273-75 від 4 до 40 штук

№ п/п      Найменування показників                  Вимоги НТД                                            Данідослідження                 

1.              Матеріал                                                  поліетиленВД ГОСТ 16337-77         відповідає                               

2.              Марка матеріалу                                   10803-020                                                10803-020                              

3.              Шифр                                                        6                                                                  відповідає                               

4.              Місткість                                                  0,250мл                                                    відповідає                               

5.              Щільність                                                 918,5кг/м3                                                відповідає                               

6.              Стійкість до гарячої води                    згідно ОСТ6-19-435-82 по п.4.4  даного стандарту                       стійка примаксимальній температурі 750С                       

                 час                                                             10хв                                                          10 хв                                        

                 температура води                                 70+50С                                                     750С                                        

                 деформація                                              немає                                                         відповідає                               

                 фарбування                                             темно-червоне                                        відповідає                               

                 компоненти                                             титандвуокись пигментна марка Р-02                                               відповідає               

7.              Короблення                                             згідноОСТ 6-19-435-82 по п. 4.8  даного

                                                                                                          стандарту

                 виріб з термопласту                              1,0 %                                                          1,0%                                        

Висновок: кружка з поліетилену ВД відповідаєвимогам НТД


ТАРІЛКА

з партії  № 79 в пачці з термоусадкової плівки

ГОСТ 12303-72  від 20 до  80 штук

№ п/п      Найменування показників                  Вимоги НТД                                              Данідослідження           

1.              Матеріал                                                  полістиролзагального призначення ГОСТ 20282-74                 відповідає  

2.              Марка матеріалу                                   ПСМ                                                             ПСМ                                   

3.              Шифр                                                        433                                                                відповідає                         

4.              Місткість                                                  0,250мл                                                      відповідає                         

5.              Щільність                                                 1060кг/м3                                                   відповідає                         

6.              Стійкість до гарячої води                    згідно ОСТ6-19-435-82 по п.4.4  даного стандарту                    стійка примаксимальній температурі 750С                                                  

                 час                                                             10хв                                                             10 хв                                   

                 температура води                                 70+50С                                                        75 0С                                  

                 деформація                                              немає                                                           відповідає                         

                 фарбування                                             натуральне                                                відповідає                         

7.              Короблення                                             згідноОСТ 6-19-435-82 по п. 4.8  даного 

                                                                                                            стандарту

                 виріб з термопласту                              1,0 %                                                            1,0%                                  

Висновок: тарілка з полістиролу  відповідає вимогам НТД

Розглянувши фізико-механічні властивості  виробів з пластичних мас, наприкладі посуди, можна зробити наступні висновки. Всі вироби з пластичних масмають нормативно-технічний документ на його виготовлення, в якому  чітковизначені  типи, параметри, основні розміри, технічні  вимоги, який  матеріалзастосовується для виготовлення виробу, методи дослідження, правила прийомки,маркування, упакування, транспортування та зберігання. Вироби повиннівідповідати вимогам стандартів, кресленням та зразкам-еталонам, затвердженим вустановленому порядку.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Вивчивши стан виробництва,, споживчі властивості, структуру асортименту,якість  та особливості сучасної класифікації побутових товарів з пластичних масгосподарського призначення, представлених на ринку України, а також організацію  просування їх на ринок, можна зробити наступні висновки:

Ринок товарів з пластичних мас господарського призначення формується вумовах спаду виробництва вітчизняних  товарів цієї групи, що викликаноекономічними труднощами перед якими зараз опинилися вітчизняні виробники.

Обсяг виробництва пластичних мас катастрофічно скорочується.Рентабельність виробництва знизилась в галузі  з 50,7%  в 1990 р. до 21,2% в1999 році. Це обумовлено  такими факторами як:

— відсутність дешевої сировини і коштів на її придбання

-  неспроможність розрахуватись за енергоресурси

— несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юктури

— невідповідність технологічного обладнання світовому рівню

— невідповідність споживчих властивостей  цих виробів вимогам споживачів.

В даний час український ринок  товарів з пластичних мас побутового вжиткув основному розширюється за рахунок товарів іноземного виробництва.

Таким чином, темпи виробництва виробів з пластичних мас на Українізнаходяться в диспропорції з темпами їх споживання, тому українські  споживачізадовольняють свій попит за рахунок імпортної продукції. В даний час ринокУкраїни на 80% заповнений виробами закордонного виробництва та лише 20% — виробів вітчизняного виробництва.

Наряду з  цим кількість нелегально імпортованої продукції в Україністановить приблизно 50%, а це вироби, як правило сумнівної якості, які маютьбезліч дефектів, але дешевші і тому користуються попитом.

 Асортимент виробів з пластичних мас господарського   призначення,  якийпропонує ЗАТ «УКРПЛАСТИК» широкий і глибокий. Серед  виробів велика кількістьвидів і різновидностей за конструкцією, формами, розмірами і кольорами. Прицьому переважають вироби закордонного виробництва. Слід відзначити, що середпобутових товарів обсяг поставок вітчизняного виробництва складає лише 6%,одноразовий посуд складає — 51%. Необхідно також відзначити, що рівеньреалізації товарів по ЗАТ «Укрпластик» досягає 85,3%, що свідчить прооптимальність асортименту. В той час, як оновлення асортименту незначне ідорівнює  дорівнює 5% (з яких 5% — принципово нові  вироби і 95 %  зпокращеними споживчими властивостями).

Слід відзначити, що реалізація виробів з пластмас  в більшості випадківколивається в залежності від пори року і максимально зростає у весняно-літнійперіод, що свідчить про особливості виготовлення сезонних товарів.

Порівняльна характеристика господарських  виробів з пластичних мас,показала, що вироби іноземного виробництва відрізняються від вітчизняних значно кращими і нетрадиційними формами, оригінальністю конструкцій,   широкоюкольоровою гамою, яскравістю кольорів, великою кількістю відтінків і стильовихнапрямків, привабливими малюнками з різноманітною тематикою, різноманіттямматеріалів, які застосовуються при виробництві цих виробів, постійнимоновленням асортименту.

В усіх виробах просліджується  зв’язок між формою, зовнішнім оформленнямі призначенням виробів, що являється важливим для експлуатації, а такожвідповідності товару естетичним показникам, досконалості виробничого виконання.

З метою забезпечення високої якості  виробів з пластмас побутовогопризначення організовується постійний контроль за якістю товарів, як в процесівиробництва так і при підготовці для реалізації.

Вироби господарського призначення нажаль не входять до переліку товарів,які підлягають обов’язковій сертифікації. Але враховуючи потенційну небезпеку,яку несе в собі ця група виробів для здоров’я людини і з метою запобіганняпотрапленню через прилавок торговельних закладів до споживачів не якісноїпродукції, ця група виробів увійшла в перелік продукції, яка підлягаєсанітарно-гігієнічним дослідженням, які затверджені наказом МОЗ України № 190від 20 жовтня 1995 р. Також цим наказом був затверджений Порядок проведеннясанітарно-гігієнічної експертизи, порядок видачі гігієнічного висновку і списокустанов та організацій, яким надано право проводити ці дослідження.

При вивченні попиту споживачів на різні вироби з пластмас за допомогою анкетування  було встановлено, що  більша частина відвідувачів це люди віком до 50 років. Літні люди віддають перевагу послугам ринків, за   рахунок більшнизьких цін.  Частіше всього попитом користується посуд, а саме для холодних ісипучих харчових продуктів, вироби для кухонних робіт та зберігання харчовихпродуктів, предмети гігієни побуту та вироби для зберігання білизни.

Спостерігається тенденція купівлі більш дешевих товарів. Перевага  такожвіддається ергономічним, естетичним властивостям та показникам безпеки.Стосовно кольорів  та відтінків перевага віддається яскравим, насиченим іпастельним тонам. Дуже популярні вироби червоного, коричневого та білогокольорів і під мармур переважно з гладкою та глянцевою поверхнею.  

Встановлено також, що перевага віддається  виробам іноземного походження.

При купівлі товарів переважна більшість споживачів, особливо похилоговіку, майже не обізнані призначенням виробів внаслідок відсутності достатньоїінформації про вироби на етикетках, або і відсутність їх самих. Це значнознижує якість  послуг і покупну ініціативу споживачів.

Досліджуючи теоретичні і методичні підходи до просування товарів на ринокможна стверджувати, що реклама є немаловажною частиною збуту товарів. Адослідження питань просування товарів на ринок ЗАТ «Укрпластик» дозволяєвідзначити ефективність залучення професіоналів до роботи по формуванню іміджапідприємства і окремих марок товарів. Важливим являється єдиний стиль оформленнявсіх рекламних звернень, масовість рекламних акцій, а також збільшення коштівна просування товарів на ринок і  інше.

Слід відзначити, що недостатня кількість коштів на рекламу і неоперативність в прийнятті рішень позбавляє підприємство  певних пільг ізнижок при розміщенні рекламних звернень, а також  недостатнє планування акційпо зв’язкам з громадкістю, що гальмує просування товарів на ринки.

Крім цього організація планування комунікацій на підприємстві також  маєпевні недоліки. Це велика кількість ланок на шляху  руху інформації; значнакількість перешкод в каналах комунікацій; а також нераціональне використанняробочого часу і інше.

Не дивлячись на це при розрахунку ефективності просування товарів наринок на прикладі товарів — новинок та аналізі коефіцієнту росту продаж рештитоварів   можна відзначити, що заходи, які застосовують  по їх просуваннюдосить ефективні. Це статті і рекламні звернення в діловій пресі, споживчійпресі, на радіо, на ТВ, учать у спеціалізованих виставках і ярмарках, зовнішняреклама, реклама у каталогах, презентації.

Проаналізувавши результати дослідження та  вище сказане можна рекомендувати наступні напрямки по вдосконаленню виробництва пластичних мас, атакож  торгівлі ними та  просування їх на ринок.

Виробникам хімічної  промисловості необхідно вдосконалювати технологіювиробництва та переробки пластичних мас  у вироби, за допомогою лазерногопроменю; освоїти виробництво конструкційних полімерних матеріалів; підвищуватиякість виробів та збільшувати термін їх служби; розширювати  та вдосконалюватиасортимент товарів господарського призначення.

Розширення асортименту повинно проходити за рахунок використання новихвидів пластичних мас з цінними споживчими властивостями та виготовленняконкурентоспроможних недорогих виробів сучасного дизайну. Це вироби зполіакрилату, полікарбонату, АБС-пластиків. Вони повинні бути ударостійкими татермостійкими (посуд, вироби для сервіровки столу, вироби для кухонних робіт,для прибирання проміщення та інш.)

Основними напрямками оптимізації асортимента виробів з пластичних масгосподарського призначення має бути створення  нових перспективних моделей зурахуванням сучасного стилю і дизайну, а також розширення функціональних можливостей  виробляємих виробів. Крім цього широке використання нових  методівдекорування виробів з пластичних мас  таких як шовкотрафаретна печать, тисненняфольгою, декорування тканиною або папером. Перспективним являється збільшеннявипуску комплектних виробів.

Для розширення і оптимізації асортименту товарів з пластмас, щовиготовляють підприємства України слід використовувати приоритетні напрямкирозвитку асортименту за рахунок нових торгових марок, впровадження сучасногостилю і дизайна виробів, випуск елітних виробів, а також виготовлення новихвиробів і відмови від застарілих, які вже не відповідають вимогам споживачів.

З метою забезпечення реального попиту населення на товари з пластмаспобутового призначення та досягнення успіху збуту необхідно враховувати якістьтовару, доступність ціни для споживача, сезонність попиту на різні вироби,постійне оновлення асортименту, добре продумане оформлення виробу і упаковки.

Вдосконалювати методи  контролю за якістю товарів і приділяти достатнюувагу прийому товарів, щоб зменшити ризик придбання споживачами неякісного інебезпечного товару. При цьому слід організовувати поопераційний контрольякості виробів.

Збільшити кількість  перевірок  Комітетом по захисту прав споживачів напредмет відповідності  запропонованих споживачам виробів гігієнічним висновкамі сертифікатам  якості та впровадження обов’язкової сертифікації виробівгосподарського призначення з пластичних мас.

Систематично проводити анкетування і усне опитування споживачів допоможеоптимізувати асортимент товарів з пластмас побутового призначення і краще  задовольнитипотреби споживачів

Для підвищення ефективності просування товарів на ринок необхіднозбільшити бюджет рекламних компаній; розміщувати рекламні звернення на місцевихрадіостанціях; застосовувати засоби прямої поштової розсилки; використовуватирегіональні засоби масової інформації; організовувати святковий розпродаж позниженим цінам і т.д.

Керівництву ЗАТ «Укрпластик» необхідно вдосконалювати організаційнуструктуру управління процесом просування товарів на ринок. Для цього посилитиоперативне регулювання інформаційних потоків; налагодити систему зворотньогозв’язку шляхом проведення коротких зустрічей з працівниками, а також випуску інформаційних  листків, збору і обробки пропозицій рядових співробітниківпідприємства. Можна рекомендувати  створення окремого відділу  реклами.

 Мною запропонована програма просування товарів на основі проведенняаналізу попередніх рекламних акцій і з урахуванням побажань, а також організаційна структура   управління цим процесом. Очікувана ефективністьзапропонованих заходів по збільшенню ефективності маркетингової діяльності,  задопомогою експертних оцінок,  принесе підприємству  збільшення обсягу  на 8,1%.

                                                


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.       ВасильеваВ.Г. Лишь один  только раз.// Бизнес. — 1998.-№ 15(274).- 61 с.

2.       ДекретКабінету Міністрів України. Про стандартизацію і сертифікацію.// ГолосУкраїни. — 1993. — № 99 (599).

3.       Инструкцияпо санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленых из полимеров идругих синтетических материалов, предназначеных для контакта с пищевымипродуктами — М.: Министерство здравоохранения СССР, 1971. № 880-71.

4.       Исследованиенепродовольственных товаров // Под редакцией Голубятниковой А.Т. — М.:Экономика, 1982 .

5.       КаневскийЕ.М. Эффект рекламы. — М.: Экономика, 1980. — 175 с

6.       КотлерФилип. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1991. — 736 с.

7.       КусАльфред .  Основи маркетингу. — К.: Нічлава, 1999. — 223 с.

8.       КутянинГ.И. Пластические  массы и бытовые химические товары. — М.: Экономика, 1988. - 207 с.

9.       МаксимоваС.Н. Совковый бизнес по европейски. //Бизнес. -1998. — № 50 (309). — с. 95

10.     Методическиеуказания 1.1.037-95. Биотестирование продукции из полыимерных и другихматериалов. — М.: Госкомнадзор России,         1995. — 9 с.

11.     МорозА.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. — Львів: Інтелект, 1999. — 243 с.

12.     НаказМОЗ України. Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодорозробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати наздоров’я людини. — 1995. — № 190

13.     Рыноктоваров. // Под редакцией Орлова А.В. — М.: Экономика,         1986 -262 с.

14.     Санитарно-химическийанализ  пластических масс. // Под редакцией Данишевского С.Л.- Л.: Химия, 1987.- 272 с.

15.     СахаренкоВ.О. Новий ринок і пластичні маси. //Хімічна промисловість, 1996, № 12. стор.11-15.

16.     Товароведениенепродовольственных товаров. // под редакцией Михаленко В.Е. — М.: Экономика,1989.- 495 с.

17.     ШефтельВ.О. вредные вещества в пластмассах. Справочник. — М.: Химия, 1991. — 544 с.

18.     ШефтельВ.О. Полімери та здоров’я. — М: Здоров’я, 1984 — 63 с.

19.     Справочниктовароведа. Непродовольственные товары. — М.: Экономика, 1989-1990. т 1-3.  

20.     ЧернышИ.Г. Товароведение полимерных материалов и изделий  на их основе. Учебноепособие. — М.: Экономика, 1977. — 48 с.

21.     Энциклопедияполимеров. — М.: Советская энциклопедия,  1978-1985. — т 1-3  

22.     ЭрнсЮ.Г. Кризис отрасли. //Химическая промышленость. 1999. — № 2. — с. 21-24


Таблиця  1

Асортимент виробів з пластичних мас

Посуд

Посуд для сипучих харчових продуктів

Вироби для зберігання і дозування крупи, борошна, солі, спецій та інших продуктів: банки господарські, чайниці стакани мірні, сахарниця, солонки, вази для цукерок та печива, перечниці та ін.

Посуд для холодних харчових продуктів

Штучний і комплектний посуд для зберігання і подачі до столу холодної їжі: глечики, молочники, соусники, масленки, салатниці, сирниці, компотниці, бутербродниці, оселедниці, рюмки, чашки з блюдцями, розетки для варення, ковші, тарілки десертні, сифони, фляги і т.д. Випускають комплектну посуду в вигляді наборів для салату, варені, ягід та ін.

Вироби для приготування їжі

Вироби для кухонних робіт

Воронки, сита, овочерізки, терки, мутовки, соковижималки; исічки для печива, пельменів, скалки, доски для розділу, совки для сипучих продуктів та ін.

Вироби для сервіровки столу

Різноманітні виделки, ложки, лопатки для торта, ножі, щіпці для льоду

Виробів для зберігання продуктів

Бідони бочки, бочечки, пляшки, фляги, ящики для овочей, контейнери для ягід, корзини для грибів та ін.

Предмети гігієни побуту

Предмети для догляду за одягом та взуттям

Рожки, щітки, зволожнювачі білизни

Предмети прибирання та гігієни приміщень

Совки для сміття, скребки і приспособи для чистки та миття вікон, пиловибивальники, швабри, зволожувателі повітря та ін.

Предмети для догляду за посудом

Щітки, мочалки  губки для миття посуду, єрші, різноманітні сушилки

Санітарно-гігієнічні вироби

Коврики, рукомийники, гратки для мійки, вантузи, горшики та стільця туалетні для дітей та ін. Група виробів для зберігання предметів побуту та хімікатів

Вироби для зберігання інструментів

Коробки, планшети, підставки, футляри ящики

Вироби для зберігання столових приборів

Коробки, лотки, підставки, ножки

Вироби для зберігання білизни

Ящики, корзини, короба

Вироби для зберігання сухих хімікатів і нехарчових рідин

нафталінниці, масленки для технічного масла та ін.

Предмети  обставлення  і благоустрою домівки

Різні полички (для кухні, взуття, вітальні, телефону та ін.), шкафчики, табуретки, стільці дитячі та ін. Вироби для розвішування

Пристосування для сухих рушників та одягу    

Вішалки для рушників та сухої білизни, кронштейни, гачки, сушарки для білизни і трикотажа та ін.

Вироби для підвішування різних дрібниць

Зажими і кільця для штор, тримачі і кишені для туалетного папіру та ін.

Вироби для виробничо-господарських робіт

Вироби для розведення рослин і догляду за ними

Вази для квітів, лійки, зрошувачі, оприскувачі, граблі, лопати, сапки, підбірки для рослин і т.д.

Предмети для технічної творчості

стрічки профільні, листи виробничі, плитки виробничі та ін.

Таблиця 3.2

№ з/п Найменування Надійшло Реалізо-вано

Рівень реалізації

%

всього товарів-новинок тис.шт тис.шт тис.шт %

1.

Посуд

 

посуд для сипучих харчових продуктів 1 323.36 19.32 1.46. 10.12 52.38

 

Посуд для холодних харчових продуктів 1 139.61 13.11 1.15 8.32 63.48

 

Посуд для гарячих харчових продуктів 59.46 0.08 0.14 0.04 48.05

 

Одноразовий посуд 9 002.67 191.76 2.13 100.32 42.32

 

ВСЬОГО 11 525.10 224.27 4.88 118.80 52.97

2.

Вироби для приготування їжі

 

Вироби для кухонних 1 168.41 25.12 2.15 17.36 69.11

 

Вироби для сервіровки 71.20 0.60 0.84 0.35 58.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу