Реферат: Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

«Дослідженняринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне»

Виконав:Варнава О. П.

Рівне- 2008


План

1.        Історіяринку комп’ютерної техніки в м. Рівне.

2.        Аналізфірм, присутніх на ринку Рівного.

3.        Супровідніпослуги, які надають учасники ринку.

4.         Характеристикаспоживачів.

5.        Підсумки.


1.        Історіяринку комп’ютерної техніки в м. Рівне

Цілком очевидно,що саме винайдення комп’ютера стало для людства найбільшим поштовхом длясоціального прогресу. Ні відкриття вогню, металів, ні винайдення колеса, крила,ні відкриття електрики, ні, навіть, виготовлення двигунів внутрішньогозгорання, а потім і ядерного двигуна – не були настільки потужними ресурсамидля розвитку людини саме як суспільної істоти, не відкривали перед людствомтаких горизонтів руху вперед, як винайдення комп’ютера і комп’ютеризація Землі.Це пояснюється дуже просто. Прогрес науки йде від простого до складного, ізрозуміло, що кожний новий винахід базується на всіх попередніх, і коженнаступний винахід стає все більш потужним ресурсом для прогресу людства.Винайдення комп’ютера підсумувало винаходи людства за всю попередню історіюпрактично у всіх науках і видах техніки, а тому дало поштовх всім галузям знаньі практики людини.

В той час, яккомп’ютеризація передових країн світу триває вже приблизно 30 років, і з кожнимроком все прискорюється, комп’ютеризація України здійснилась за 5-7, ну можливоза 10 останніх років, не дивлячись на те, що один з перших комп’ютерів в світібув винайдений і збудований в Україні, а саме в Київському університеті,академіком Глушком.

Державніорганізації в міру можливості закуповують нову техніку, компанії розширюються,з'являються нові суб'єкти підприємницької діяльності, існуючі фірмирозширюються або дооснащують комп'ютерами ті робочі місця, які ранішеобходилися без них. Все це веде до зростання корпоративного сектора вітчизняноїIT-індустрії. Купівля комп'ютера лише два-три роки тому перестала бутипрерогативою IT-спеціалістів і заможних сімей — тепер домашні комп'ютеринабувають великого поширення. І цей процес далекий від завершення.

В Рівному, як іпо всій Україні, комп’ютери почали з’являтися на ринку в другій половині 90-хроків минулого століття.

Перші продавцікомп’ютерів здійснювали човникові поїздки в Польщу, Китай, Емірати дезакуповували комп’ютерну техніку і постачали її на наш ринок. Складаннякомп’ютерів відбувалось в кустарних умовах і не досить професійно. Але саме цілюди почали реєструвати перші підприємницькі структури, які продавали комп’ютернутехніку в місті Рівне.

Першою такоюфірмою, яка масово продавала комп’ютерну техніку споживачу, була ПНТП «КМ-ГРУПА».Ця фірма мала велике складське приміщення в центрі міста і постачалакомплектуючі і комп’ютери іноземних виробників.

Державніорганізації, бізнес, навчальні заклади свою першу комп’ютерну техніку купувалив таких фірмах:

— «Квазар-МікроЗахід ( Рівне)». (1994р.) перший регіональний офіс корпорації «Квазар-Мікро» усфері інформаційних технологій. Забезпечувала Рівненський ринок високоякіснимикомп’ютерами власного виробництва.

— «РЕНОМЕ-СМАРТ»яка з 1995 року є офіційним авторизованим партнером найбільшого виробникаобчислювальної техніки в Європі – німецької фірми Fujitsu Siemens Computers і,таким чином, може забезпечити використання широкого спектру потужних серверів,робочих станцій та іншого обладнання в галузях розпізнавання, зберігання тазахисту інформації. Має реальний досвід поставок, інсталяцій, гарантійного тапіслягарантійного обслуговування техніки «brand name» в Україні.

Також слідвідмітити ППФ «ФОРТЕЦЯ-ОРГТЕХ» засновану Сергієм Анатолійовичем Баранюком вкінці 90-х років. Ця фірма швидко зуміла найти себе на комп’ютерному ринкуРівного і області, і зарекомендувала як надійний постачальник високоякісноїтехніки.

Названі фірмибули першими на Рівненському ринку комп’ютерної техніки, який почав розвиватисьз середини 90-х років. По мірі того як розвивався ринок ІТ в Україні, так і вРівному з’являлись нові суб’єкти ринку, які прагнули вдовільнити все більшзростаючий попит споживачів.

На сьогоднішнійдень ринок ІТ в Україні стрімко розвивається .       Як твердять експерти журналу«Компьютерное обозрение» (2008, № 5), за підсумками 2007 р. український ринокПК знов отримав звання найбільш динамічного серед країн Центральної і СхідноїЄвропи (ЦСЄ) – річне зростання його становить майже 45%. Приблизно такі ж, аленижчі, показники зафіксовані тільки в Румунії (43%) і Польщі (36%). Крім того,Україна міцно утвердилася на третій позиції за обсягом ринку ПК в регіоні ЦСЄ(після Росії і Польщі), подолавши відмітку 2 млн. комп'ютерів (сумарнодесктопів, ноутбуків і х86-серверів), а в нинішньому році він впритулнаблизиться до 3 млн. машин. При таких темпах до 2010 р. вітчизняний ринок моженаздогнати і навіть випередити польський. Причини цього явища — низький дотеперрівень проникнення ПК в суспільство (на кінець 2007 р. — близько 13 ПК на 100осіб), висока інфляція (неофіційна — приблизно 25%), бум роздрібної торгівлі(зокрема завдяки розвитку кредитних програм і мереж побутової електроніки) і,звичайно, активність постачальників.

А якщо взяти несам ринок ПК, а весь сектор ІТ-технологій, то за даними віце-президента зінновацій Корпорації «Інком» Сергія Маглюя галузь демонструє щорічне зростанняна рівні 50-60% і є одним з найдинамічніших в економіці світу. Експертипідрахували, що вже через п'ять років частина ІТ-сектора у загальних об'ємахекспорту складе 10%, або 1,5-2 млрд доларів, поки ж тут працюють півтори тисячікомпаній і понад 50 тис. фахівців.

Серед локальнихскладальників ПК чітко виділилася когорта лідерів (8-10 компаній), більшість зяких протягом 2007 р. провели модернізацію виробничих потужностей і серйозноузялися за брендинг. Зараз ці компанії переходять до наступного етапу –відлагоджують логістику постачань своєї продукції крупним сіткам і роздрібниммережам. Саме це тепер стає вузьким місцем в ланцюжку руху ПК в каналі, іспроба рішення цієї проблеми може привести до досить несподіваних, на першийпогляд, рішень аж до розосередження виробничих майданчиків.

Якщо говорити проякісні зміни ринку комп’ютерів, то серед десктопів істотно збільшилася часткавсесвітньовідомих та локальних брендів, а це означає, що нинішні споживачі вжене хапають все підряд, а вибирають кращі комп’ютери, не дивлячись на те, щовони дорожчі і доводиться платити не лише за «залізо», але й за «бренд».

Минулого року вУкраїні почалося бурхливе зростання продажу ноутбуків. В 2007 році на нихприпало більше третини проданих комп'ютерів. Це приводить до серйозних змін вканалах збуту всіх типів ПК: зменшується вплив на ринок тих постачальників, якісамі комплектують машини з роздобутих вузлів, зменшується доля і рольфірм-складальників
десктопів, однак, росте частка і роль дистриб'юторів мобільних ПК. Ця тенденціяз кожним роком буде все більш вираженою. Так, в нинішньому році ноутбукиповинні зайняти вже близько 40% ринку, а в 2009-му — половину. Продажіпрограмного забезпечення і ІТ-послуг традиційно не встигають за збільшеннямпопиту на устаткування, і український ринок залишається апаратно-орієнтованим-- в грошовому виразі на програми припадає більше 80% постачань, що різко(однак не в кращий бік) виділяє Україну серед країн ЦСЄ, — вважають експерти «Компьютерногообозрения».

Важлива рисасфери ІТ-технологій України в тому, що його зростання не закінчилось і поки-щодля припинення, чи навіть для сповільнення росту підстав нема. Як і раніше,ринок прагнутиме до насичення, за підрахунками експертів до нього Україні щетреба йти кілька років.

2.        Аналізфірм, присутніх на ринку Рівного

Точний розмір таструктуру Рівненського ринку комп’ютерів важко визначити, оскільки офіційнастатистика відсутня та ігноруються такі важливі його фактори, як місцеве виробництвата тіньовий ринок.

Дослідивши риноккомп’ютерної техніки міста, я відібрав 76 організацій, які займаються продажемкомп’ютерів та комплектуючих і наданням супровідних послуг (їх адреси і назви вдодатку 1).

Всіх продавцівкомп’ютерної техніки в Рівному можна поділити на 3 сегменти:

1.        Спецалізованімагазини по продажу комп’ютерної техніки ;

2.        Супермаркетипобутової техніки;

3.        Приватніпідприємці та підприємства без торгових площ;

До першого сегментувідносяться такі організації:

— ЗАТ «ДІАВЕСТ+»,яке представляє торгову марку «Комп'ютерній світ»;

— Компанія«Техніка для бізнесу» — мережа спеціалізованих салонів комп'ютерної та цифровоїтехніки “Комп'ютерний Всесвіт“;

— Компанія«Реноме-Смарт»:

Магазтн«Реноме-Комфорт»:

Салон сучасноїкомп’ютерної техніки «Девайс»;

Салонкомп’ютерної техніки «Sm@rt»;

— ТОВ «МАЛТІТЕК»магазин комп'ютерної технiки «Малтітек»;

— ПП «ВІЗІОН» магазинкомп'ютерної технiки «TERRA»;

— ППФ «ФОРТЕЦЯ» магазин комп'ютерної технiки «ЦИФРА»;

— СПД-ФО ШандрукІ.М.      магазин «Ентер»;

— ТзОВ«ВВ-СЕРВІС» мережа торгових точок по місту;

— ПП«Комтехсервіс» мережа торгових точок по місту;

— ТОВ «НЕОКОМ»салон комп’ютерної техніки;

— Компанія«Ратекс» фірмовий магазин «ЕЛЕКТРОНІКА І ОРГТЕХНІКА»

Роздрібні мережісьогодні є самими динамічними каналами збуту IT-товарів в нашій країні. Заданими аналітиків IDC, за допомогою їх зараз реалізується близько 38% ПК (п'ятьроків тому – менше 10%), і цей показник постійно збільшується. Крім того,нестримно зростає число магазинів, виразно простежується тенденція укрупненнялідируючих гравців, змінюються формати торгових точок. В цій групі організаційнайбільш популярними у споживачів є магазини – «Діавест», «Реноме-Комфорт»,«Малтітек» і «Комп'ютерний Всесвіт». Це зумовлено тим, що ці магазини знаходятьсяв центі міста та мають просторі торгові зали, висококваліфікованихменеджерів-консультантів і високий сервіс обслуговування.

Слід зазначити,що ЗАТ «Діавест+» та компанія «Техніка для бізнесу» представляють найбільшіроздрібні мережі в Україні з продажу IT-товарів і електроніки. Це видно знаведеної таблиці:

Назва Число магазинів Торгова площа, кв. м Колькість міст Інтернет-магазин Число магазинів на кінець 2008 р. (плани) Сity.com 8 16 000 6

www

11 Unitrade 30 8000 12 - 33 DiaWest 56 5300 41

www

80 «МКС» 51 Н/д 25

www

54 «Новая Электроника» 27 3500 18 - 31 «ГигаБайт» 9 3500 6

www

15 «Комп'ютерний Всесвiт» 23 3000 11

www

26 «АМИ»* 55 2200 50 - 80

Найбільшіроздрібні мережі з продажу IT-товаров і електроніки

Збільшенняторгових площ сьогодні є однією з найпомітніших тенденцій на ринку роздрібнихмереж. Практика показує, що клієнти вважають за краще відвідувати магазини, вяких вони не тільки побачать широкий спектр товарів, але і відчуватимуть себевільно.

Проаналізувавшипредставлені на ринку Рівного роздрібні комп’ютерні магазини, я зробиввисновок, що лідерами є:

ЗАТ «ДІАВЕСТ+» щопредставляє торгову марку «Комп'ютерній світ» — роздрібна мережаспеціалізованих магазинів, де практикується індивідуальний підхід до кожногопокупця. До того, 80 % покупців звертаються в магазини «Діавест»повторно, що свідчить про високий рівень обслуговування клієнтів. На сьогодні васортименті магазинів налічується більше 4 тисяч найменувань різних товарів.Зокрема пропонуються монітори від відомих зарубіжних брендів: Sony, Acer, LG,Philips, Samsung, ViewSonic, Dell, HannsG, NEC, XEROX. Ноутубки: Asus, Acer,Samsung, Toshiba, Dell, Sony, LG, Fujitsu Siemens.

Компанія«Реноме-Смарт» — мережа магазинів. На базі власного сервіс-центруздійснює виробництво, гарантійне та післягарантійне обслуговування як своїхкомп'ютерів, так і техніки виробництва Fujitsu Siemens Computers, Xerox, ASUS,Toshiba, «Версія», «ЕВЕРЕСТ», "ІМПРЕШН". Укомпанії працюють спеціалісти високої кваліфікації зі стажем роботи понад 15років.

Компанія «Технікадля бізнесу» — мережа спеціалізованих салонів комп'ютерної та цифрової техніки“Комп'ютерний Всесвіт“. У магазинах представлено широкий асортимент технікирізних цінових категорій. Обслуговування та особливий комплекс сервісних послугвирізняють магазини мережі “Комп'ютерний Всесвіт“ з-поміж інших.

До другого сегментувідносяться такі організації:

-   Супермаркет електроніки«Фокстрот»;

-   Супермаркет електроніки«Ельдорадо»;

-   Гіпермаркет електроніки «ШОК»;

-   Гіпермаркет «Metro C&C»;

-   Гіпермаркет «FOZZY»;

Основна частиназбуту техніки сьогодні здійснюється за допомогою спеціалізованих IT-салонов.Згідно дослідженням Gfk, на них приходиться 87% реалізованих ПК, 88% моніторіві 85% принтерів (від всіх аналогічних товарів, проданих у роздріб).

Втім, такі високіпоказники швидше за все – явище тимчасове, і, як показує досвідзахідноєвропейських країн, комп'ютери і периферійні пристрої поступовопереходять в категорію побутової техніки і продаються в тих же магазинах, що іхолодильники з телевізорами. Так, для порівняння: у Германії спеціалізованіIT-салони реалізують тільки 65% комп'ютерів і 43% принтерів. Проте длядосягнення аналогічних результатів, вважають експерти, Україні буде потрібно ще5–7 років, і навіть після закінчення цього терміну основна частина населеннявсе одно купуватиме комп'ютерну техніку в IT-салонах, покладаючись на більшукомпетентність продавців і якісний, зважаючи на вузьку спеціалізацію, сервіс.

Сьогодні ж,враховуючи низький рівень проникнення різноманітної техніки в нашій країні, атакож підвищення добробуту українців (згідно даним Держкомстату за останніп'ять років дохід середньостатистичної української сім'ї збільшився в трирази), нестримно росте частка збуту електроніки в кредит.

За словамиОлександра Федоришина, директора українського офісу Gfk, його компанія провеладослідження – з вибірково опитаних 50 тис. чоловік близько 10% повідомили, щомають в даний час заборгованості перед банком за придбані товари тривалогокористування (комп'ютери, телевізори і т. п.).

Залежно відтоварних груп, кредит сьогодні використовується при здійсненні 25–40% покупок вроздрібних мережах і це, вважають експерти, далеко не межа. Примітно, щокупують таким чином не тількі дорогі продукти (ноутбуки, медіацентри,цифрові-камери), але і доступнішу техніку – принтери, монітори, бюджетніфотоапарати.

Купити товар вкредит зараз можна практично в будь-якому магазині (навіть у невеликомуIT-салоні в маленькому місті), але чим більша торгова точка – тим ширші успоживачів можливості вибору організації, що надає позику. У деякихгіпермаркетах працюють відразу 4–5 банків або кредитних союзів, причому наоформлення позики вже давно не потрібно витрачати багато часу і відвідуватидекілька установ – все робиться швидко і на місці, правда, плата за такийсервіс – високі процентні ставки. Втім, є думка, що зважаючи на конкуренцію, щозбільшується, і прихід міжнародних кредиторів вони трохи знизяться, що такожстимулюватиме зростання частки продажів техніки в кредит.

В мережахсупермаркетів електроніки в м. Рівне, як і повсій Україні, значно зростаєпродаж коп’ютерної техніки. Це пояснюється тим, що пересічні покупці все частішеставляться до покупки комп’ютера як до покупки телевізора або холодильника,вони повідомляють консультанта для чого їм потрібен коп’ютер, а консультантпідбирає комп’ютер такої конфігурації, яка задовільнить потреби споживача.

У таких магазинахкомп'ютерна техніка часто розташовується в спеціально створеному відділі, щофактично є концепцією «shop-in-shop» (магазин в магазині).

В цьому сегментіуспіх конкретної оганізації залежить тільки від її популярності у споживачів.На мою думку варто тільки відмітити Гіпермаркет «Metro C&C», через значнийоборот в ньому менші торгові націнки.

До третього сегментуза моїм розподілом відносяться організації, які займаються продажем комп’ютерівта комплектуючих у власних офісах, через оголошення, рекламу, Ці організації немають просторих торгових площ чи спеціалізованих магазинів, таких організаційбільшість на ринку коп’ютерної техніки Рівного.

— ПНТП«КМ-ГРУПА»;

-   ППФ «БЕЛФОРТ-ЗАХІД»;

-   ТОВ «UNICOM ОБ'ЄДНАНІКОМУНІКАЦІЇ»;

-   ТОВ «НФОТРЕЙД»;

-   Інші;

Велика кількістьтаких організацій пояснюється тим, що зараз низький поріг входження в галузь. Унайпростішому випадку поріг входження в бізнес виробництва ПК практичнонульовий — перші кроки складальника-початківця цілком можуть складатися зконсалтингу з добору конфігурації відповідно до вимог замовника, купівлівибраних комплектуючих за його ж кошти, складання, налаштування та установкаПЗ. Заробіток на одному, зробленому в такий спосіб, комп'ютері може становити20-30 дол., а коло клієнтів спочатку складається з особистих знайомих, згодомвоно може бути розширене шляхом залучення нових замовників через приватніоголошення. Проте великого обсягу виробництва така схема за визначенням дати неможе. Для виходу на вищий рівень бізнесу доведеться вкласти певний капітал узакупівлю певного запасу найбільш ходових комплектуючих та оренду невеликогогосподарського приміщення. У такому разі можна пропонувати ПК типовихконфігурацій безпосередньо зі складу і виконувати індивідуальні замовлення безпередоплати. Така форма бізнесу тривалий час була основною в цьому ринковомусегменті і давала хороші перспективи росту, для якого було достатньо залучатиякнайбільше замовників через рекламу й оголошення, напрацьовувати базупостійних клієнтів і розширювати асортимент устаткування. Сьогодні такіпідприємства становлять основну масу вітчизняних виробників ПК, проте умови дляїхньої роботи значно ускладнилися. Різкі, інколи непрогнозовані, коливання цінна комплектуючі містять у собі ризик швидкого знецінення складських запасів,що, у разі невеликого капіталу, може призвести до втрати критичної йогочастини. Жорстка конкуренція вимагає збільшувати маркетингові витрати,дотримуватися суворіших стандартів якості і гарантійних зобов'язань. Аленайбільшою проблемою для таких «комп'ютерних фірм» стали зміни вповедінці як корпоративних, так й індивідуальних клієнтів. Доступ до великихкорпоративних замовлень для маленької компанії закритий однозначно (якщо тількивона не створювалася спеціально для обслуговування заздалегідь відомихклієнтів), невеликі й середні фірми при закупівлі ПК орієнтуються на стабільнихі відомих постачальників, а приватні покупці поступово ідуть у комп'ютернісалони, магазини та супермаркети.

За минулих двароки бізнес роздрібної торгівлі комп'ютерами та супутніми товарами в Україніпережив справжній бум. Цілий ряд компаній перейшов від складання ПК ідистрибуції комплектуючих до розвитку великих мереж фірмових магазинів у Києвіта великих містах України. В Рівному- це компанії «DiaWest» та «Техніка длябізнесу».

 Є й інші способивиходу на роздрібний ринок і розширення наявних мереж. Один із них — партнерство з невеликими компаніями, що володіють одним-двома торговимимайданчиками кожна, і його приватна форма — франчайзинг. Саме на такеспівробітництво націлилися «Юнітрейд» і МКС. Компанія«К-Трейд» уклала партнерську угоду з мережею супермаркетів побутовоїелектроніки «Фокстрот», в результаті чого в цих популярних магазинахз'явилися відділи комп'ютерної техніки. На сьогодні такі відділи з'явилися вбагатьох великих і відомих магазинах побутової техніки. Вся ця пишнота себецілком окупає: багато непідготовлених або не дуже обмежених у коштах покупціввибирають відомий і розміщений у зручному місці магазин замість телефонуванняна фірми за оголошеннями й наступних пошуків, типу: «де ця вулиця, де цейбудинок».

Однак найдієвішимспособом залучення покупців у магазини стала система споживчого кредитування,яка в останні два роки знову почала працювати. Саме великі фірми і мережімагазинів першими почали продавати комп'ютери в кредит, і вони пропонуютьнайвигідніші на теперішній момент умови купівлі як у вигляді тимчасових акцій,так і на постійній основі. Для прикладу можна навести акцію від Еverest«Кредит під 0%», у рамках якої компанія продавала товар у кредит під9% річних. Вже були прецеденти, коли ряд фірм пропонували покупцям ПК схемикредитування без початкового внеску.

Попри такебурхливе зростання роздрібного ринку, на якому покупцями є переважно приватніособи, основним для більшості компаній є ринок корпоративний. Для різнихкомпаній середнього і великого масштабу обсяг корпоративних замовлень становить50-75% від загальної кількості вироблених комп'ютерів. Для головних гравцівринку «корпоративні поставки» означають продаж великих партійкомп'ютерів великим корпораціям і державним організаціям, що передбачає участьу тендерах, надання послуг системної інтеграції або взаємодію з відповіднимикомпаніями, потребує досвіду спілкування з великими клієнтами і репутаціїнадійного постачальника. Менші виробники працюють переважно з клієнтами меншогомасштабу.

3.        Супровідніпослуги, які надають учасники ринку

Всі фірми якіприсутні на комп’ютерному ринку Рівного не тільки займаються продажем техніки,але й надають супровідні послуги. Об’єм та якість цих послуг напряму залежитьвід досвіду та масштабу конкретної організація.

Мінімумсупровідних послуг надають приватні підприємці, вони займаються тільки продажемкомплектуючих та складанням конфігурації комп’ютера під замовлення, проводятьконсультації клієнту, щодо комплектуючих чи їх сумісності. Ці послуги не завждиє якісними, оскільки їх найчастіше надають наймані працівники, а це переважно студентичи працівники без досвіду та відповідної кваліфікації.

Також декількамісцевих комп’ютерних фірм мають власні сайти, на яких можна замовити іпридбати комп’ютерну техніку зі знижкою, скачати прайс, дізнатись про послуги,які надає фірма, контакти та місце її розташування. Це виділяє їх серед іншиподібних фірм.

Серед таких фірмслід відмітити:

ВАТ «Сайтег» — займаєтьсяоптовим і роздрібним продажем комп'ютерів, та їх комплектуючих, та надає спектртаких послуг гарантійне і послягарантійне обслуговування, ремонт компьютерів всіхмодифікацій;ремонт відеоадаптерів і материнських плат; ремонт мобільних комп'ютерівnotebook всіх модифікацій; проектування, прокладка і модернізація локальнихмереж; ремонт моніторів всіх типів; обслуговування і ремонт всіх видівпериферійних пристроїв — принтерів, сканерів, джойстиків, мультимедійнихколонок та інше; гарантійний і післягарантійний ремонт модемів; установка іналаштування МІНІ-АТС; ремонт джерел безперебійного живлення; ремонт іобслуговування копіювальних апаратів; заправка копіювальних апаратів; заправкаі регенерація картриджів; консультації по будь-яких спеціалізованих питаннях;

Сайт ВАТ «Сайтег»- www.syteg.net

ПП «Комтехсервіс»пропонує:

— комп’ютери,комплектуючі, аксесуари та периферію;

— ремонт таобслуговування комп’ютерної техніки;

— серверніапаратні та програмні рішення;

— постачання таліцензування програмного забезпечення Microsoft;

— продаж таобслуговування програмного забезпечення для обліку від компанії 1С;

— створення таобслуговування локальних мереж.;

В склад компаніївходить сервісний центр, фахівці якого здійснюють обслуговування комп'ютерноїта офісної техніки, ремонт обладнання, проектування та інсталяцію локальнихкомп'ютерних та внутрішньоофісних телефонних мереж.

Сайт ПП «Комтехсервіс»- www.ktc.rv.ua

Наведенірівненські фірми мають своїх постійних клієнтів і успішно працюють.

Більш серйозніфірми надають цілий спектр послуг. Так, наприклад, в салоні комп'ютерної тацифрової техніки «Комп'ютерний Всесвіт» клієнти отримують наступні додатковіпослуги:

— безкоштовнадоставка придбаної техніки покупцеві додому;

— безкоштовневстановлення та підключення техніки сервіс-менеджером, що здійснює виїзд допокупця;

— гарантійнеобслуговування до 3-х років;

— сервіснийцентр, сертифікований виробниками;

— швидкий кредитна місці;

— швидка комп’ютернадопомога.

Якщо Ви придбаликомп'ютер у магазинах мережі «Комп'ютерний Всесвіт», Ви маєте право на швидкукомп'ютерну допомогу при виникненні у процесі користуванні комп'ютеромнайменшої поломки :

— Можназателефонувати у магазин «Комп'ютерний Всесвіт», в якому придбали комп'ютер ідо Вас додому приїжджає сервіс-менеджер, який фахово вирішує проблему*.

* під час діїгарантії на комп'ютер роботи по гарантійному ремонту безкоштовні. Виїздсервіс-менеджера платний. Гарантія не діє на програмне забезпечення;

Інший представникнайбільшої роздрібної мережі України компанія «Діавест+» реалізує концепцію —«все з одних рук». Тому, разом з товарами пропонує супутні послуги, сервіси ірішення.

Сервіс-центр —тестування, налаштування, ремонт, гарантійне і післягарантійне обслуговуваннятоварів, придбаних в мережі DiaWest; часткове або повне оновлення вашої комп'ютерноїтехніки (модернізація);

Відділтелекомунікацій — підключення до мережі інтернет по телефонній (dial-up) абовиділеній лінії, радіоканалу; надання поштових скриньок, хостингу для сайтів,реєстрація доменів; розробка і підтримка сайтів;

Учбовий центр —навчання користувачів ПК, бухгалтерів (1С: Підприємство), системнихадміністраторів;

Картридж-центр —заправка і регенерація тонерних і чорнильних картриджів.

Слід зазначити,що ці дві компанії надають послуги високої якості.

Не відстає відцих компаній місцева «РЕНОМЕ-СМАРТ». Комп’ютерний відділ якої займає лідируючіпозиції на ринку постачання обладнання в Західному регіоні і спеціалізується накомплексній автоматизації підприємств та організацій, постачаючи завершенірішення «під ключ».

Сервісний центр«РЕНОМЕ-СМАРТ» проводить ремонт та обслуговування персональнихкомп’ютерів, серверів, оргтехніки більше ніж 15 років.

Спеціалісти сервіс-центруавторизовані по обслуговуванню таких брендів техніки як Siemens Nixdorf (принтеридруку внутрішніх та закордонних паспортів), Хеrox (копіювальна техніка,принтери), Fujitsu Siemens Computers (персональні комп’ютери, сервери,портативні комп’ютери), ASUS та Toshiba (портативні комп’ютери), Версія(персональні комп’ютери, сервери, портативні комп’ютери, кишенькові ПК),Імпрешн (персональні комп’ютери, сервери).

Персоналсервісного центру виконує роботи по монтажу структурованих кабельних систем.Спеціалісти сервісного центру мають статус авторизованих інсталяторів по такихбрендах в сфері структурованих кабельних систем як R&M та VINET.

Сервісний центрздатний забезпечити обслуговування техніки на території замовника в робочі дніз 9:00 до 19:00. Час відновлення працездатності не більше 6-ти годин з моментувиклику спеціаліста за умови, що проблеми мають апаратний характер.

Також на ринку ITв Рівному є фірми, що надають послуги системної інтеграції, які в теперішнійчас набувають значних масштабів.

Ціль системноїінтеграції — вибрати інформаційні технології, які підвищать керованістьконкретного підприємства й створять умови для підвищення ефективності йогодіяльності.

Послуги зсистемної інграції надають такі компанії:

Фірма«IT-Computer» основні напрями діяльності:

• Просування наринку і впровадження програмного комплексу збору і візуалізації оперативноїінформації VisioHub, впровадження фінансово-інформаційних систем;

• Побудоваструктурованих кабельних систем (СКС «Freenet» компанії R&M);

• Створеннялокальних і корпоративних мереж з інтеграцією послуг;

• Модернізація іпідвищення ефективності існуючих мереж, консалтинг в області сучасних мережевихтехнологій;

• Установкависокопродуктивних серверів, робочих станцій;

• Постачаннямережевого, телекомунікаційного і комп'ютерного устаткування провідних світовихвиробників;

• Технічнапідтримка, гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування

Фірма «Софтланд»виконує проекти по комплексній автоматизації підприємств і організацій, послугивключають:

— спільне ззамовником формування цілей та задач проекту

— консультації зоптимального вибору обладнання та програмного забезпечення

— розробкаіндивідуального проекту

— постачаннянеобхідного обладнання та програмного забезпечення

— монтажкабельних систем

— інсталяціякомп'ютерних мереж

— розробкапрограмного забезпечення за замовленням

— впровадженнянавчання персоналу замовника

— підтримка тасупровід проекту

Також більшістьрівненських комп’ютерних фірм, крім продажу техніки, займається продажемпрограмного забезпеченя( 1С: Підприємство та ОС Windows XP).

Практичнабезплатність ПЗ стала одним з основних чинників стабілізації конкуренції між«брендами» (значними і середніми компаніями-складальниками) і «викрутковиками»(дрібними фірмами і приватними особами). Перші наголошували на надійності своєїтехніки і серйозній сервісній підтримці за розумні гроші, другі — на низькіціни, індивідуальному підході до клієнта і слові честі майстра.

Нині є надія, щоситуація може змінитися докорінно. Ніхто із серйозних покупців не купуватиме«залізо» дешево, якщо потім доведеться викласти ще $300—500 за програмнезабезпечення до нього. А тільки такі умови зможуть запропонувати «викрутковики»своїм клієнтам. Бренди ж вже сьогодні пропонують машини з частковою або повноюінсталяцією програм, що включають не тільки Windows, MS-Оffice, а йспеціалізовані продукти, наприклад, серії 1С. Як зазначають фахівці, в умовахжорсткого тиску на неліцензійний софт такий сервіс може стати головноюконкурентною перевагою компанії-продавця. Це нагадує ринок мобільного зв’язку:підключаючись до конкретного ІТ-оператора (постачальника софту), отримуєшзнижку на термінал (комп’ютер).

Потужна компаніяспроможна укласти «оптовий» контракт із правовласником ПЗ і запропонувати своїмклієнтам кращі ціни. У принципі так давно вже робиться в усьому світі: значнісолідні IТ-виробники знають про те, що основні прибутки робляться саме насофті, а «залізо» — це тільки «носій» для ПЗ. Звісно, перевірити легіонбезіменних продавців-складальників та їхніх покупців щодо ліцензійності софтунеможливо, але ризикнемо стверджувати, що незабаром і в Україні, принаймні длякорпоративних замовників, замість встановлення в себе нової версії Windowsпростіше буде купити новий комп’ютер.

Окремо потрібновідзначити, що останнім часом в Україні з'явився і почав розвиватися новий видбізнесу — аудит програмного забезпечення. Якщо раніше керівники підприємств незадумувалися, використовувати легальні версії програм чи ні, то зараз багатохто бажає легалізувати використовуване ПЗ. Завдання аудитора — знайти схему, заякою вартість програм буде мінімальною.

В Рівному такупослугу надає ТОВ «НЕОКОМ». Одним з напрямків діяльності компанії «Неоком» єлегалізація програмних продуктів, які використовуються в різноманітнихпідприємствах і організаціях.

Для вирішенняцього завдання спеціалісти проводять аудит використовуваного ПЗ, після чогорекомендують оптимальний варіант заміни неліцензійних програм або пільговепридбання ліцензій на них.

У разінеобхідності при проведенні модернізації комп'ютерної техніки надаютьсявисокоякісні комплектуючі за найприйнятнішими цінами. При закупівлікомп'ютерних комплектуючих і програмного забезпечення замовник отримуєможливість користуватися знижками.

Швидшеза все в штаті кожного підприємства є системний адміністратор, юристи, іекономісти, які спроможні абсолютно спокійно вирішувати ті ж самі питання. Тапри цьому не варто забувати, що не кожен системний адміністратор добрерозуміється в ліцензійних умовах поширення програмного забезпечення, і не коженекономіст і юрист розуміється в методиках встановлення і впровадженняпрограмних продуктів. Для визначення, яке неліцензійне ПЗ використовується на підприємствіі як уникнути передбаченої законом кримінальної відповідальності, необхіднопроводити АУДИТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Проаналізувавшивсі послуги, які надають комп’ютерні фірми на ринку Рівного можна сказати, щоці послуги різноманітні і здатні забезпечувати конкретні запити споживачів, аякість цих послуг залежить від досвіду, масштабу тих підприємств які їхнадають. Сегмен послуг ІТ стрімко розвивається, а отже фірми, які будуть надаватиякісні професійні послуги, завжди будуть затребувані на ринку.

4.Характеристика споживачів

Роздрібніспоживачі. У формуванні конфігурацій ПК, що найактивніше продаються в як в Українітак і в Рівному, є один цікавий аспект. Основним чинником, що визначаєпривабливість і корисність конкретної моделі комп'ютера, усе ще є тактовачастота процесора. Водночас вітчизняний покупець дуже чутливий до ціни і частовіддає перевагу системі якомога дешевшій. Виробники комп'ютерів виходять зістановища, встановлюючи в ПК потужний (і дорогий) процесор і максимально дешевіінші комплектуючі — пам'ять невеликого обсягу, маленький жорсткий диск,інтегрований низькопродуктивний відеоадаптер, дешеву (нерідко не дуже якісну)материнську плату. Це дозволяє поєднати в одному рішенні високу тактовучастоту, що справляє майже магічний вплив на покупця, і дешевизну. Однак такийкомп'ютер працює набагато повільніше, ніж система з тим самим процесором, алеоснащена іншими модулями відповідного класу.

Зростанняінтересу до дорожчих мультимедійно-ігрових комп'ютерів. Як кажуть виробники,попит на дешеві конфігурації з боку приватних покупців неухильно падає — добробут зростає, і додому люди дедалі частіше купують ПК, розраховуючивикористовувати їх для найрізноманітніших, у тому числі і ресурсомісткихзавдань — прослуховування музики у форматі MP3, відтворення MPEG-4 і DVD-відео, збереження й обробки цифрових фотографій і відеокліпів і, звісно ж, дляновітніх ігор. Користувач розраховує на те, що новий ПК протягом року- двох якмінімум задовольнятиме системні вимоги нових ігор, і протягом цього часупрацюватиме без модернізації чи заміни.

Підприємці.Виявилося, що основними покупцями персональних комп'ютерів на сьогодні є дрібніта середні комерційні структури. Як правило, обсяг використання комп'ютера упідприємців доволі обмежений, порівняно з його можливостями: у 90% випадків вiнслугує друкарською машинкою чи виступає у ролі потужного калькулятора зрозширеними можливостями.

Длятаких цілей прекрасно підходить вживаний 486 чи Pentium 100 вартістю $150-200,тому продавцям нової техніки з мінімальними цінами у $500-700 довелосявигадувати щось новеньке. Більшість компаній з цього скрутного становища вийшлидоволі просто: замість традиційної абракадабри на кшталт РII/400/64/4,3/1,44/4/32x/SVGA14' вони почали до звучних назв давати короткі анотації:«Автоматизоване робоче місце бухгалтера» чи"… офіс-менеджера", «Мультимедійна станція»,«Мобільний офіс», "Ігровий" або"Інтернет-комп'ютер". Для забезпечення правдивості назв ці моделіпочали оснащувати не лише відповідним «начинням», а й програмнимзабезпеченням, яке відповідає поставленим вимогам.

Оскількимісцеві розробники та дистриб'ютори програм сьогодні доволі жорстко стежать задотриманням ліцензійних угод, складальники «персоналок» дедалічастіше йдуть з ними на співпрацю. Своєю чергою розробники програмногозабезпечення сприяють просуванню певної марки ПК. Так, лабораторія«Форт» (український дистриб'ютор найпопулярніших на сьогодні бухгалтерськихта управлінських програм російського розробника 1С) сертифікувала комп'ютерикомпанії Formula A на сумісність із системою «1С: Підприємство». Тимсамим найавторитетніший розробник рекомендував бухгалтерам використання своїхпрограм саме на техніці цієї компанії.

Компанії,які мають відповідний досвід на ринку та досвідчених фахівців, пропонують задопомогою своєї комп'ютерної техніки налагодження організаційних та виробничихпроцесів компанії. Так, компанія DiaWest спроможна забезпечити повний цикл роботиофісу: проектування, монтаж та наладку комп'ютерної мережі, поставку всьогоспектра обладнанння, встановлення ліцензійного програмного забезпеченняMicrosoft та 1С, підключення до Інтернету, навчання персоналу роботі з технікоюта програмами, забезпечення зв'язку (мобільного та стаціонарного за допомогоюофісної АТС) та прийняття всього комплексу на сервісне обслуговування.    Рівненськікомп’ютерні фірми задовільняють попит як і роздрібних споживачів так ікорпоративних клієнтів.

5.Підсумки

Проаналізувавшиситуацію на Рівненському ринку комп’ютерної техніки, я обрав декілька компанійлідерів.

В сегментіроздрібної торгівлі — це представники всеукраїнських мереж комп’ютернихмагазинів компанія «DiaWest» (мережа магазинів «Комп’ютерний світ») та компанія«Техніка для бізнесу» (мережа магазинів «Комп’ютерний всесвіт») – ці компанії вРівненській області мають магазини в місті Рівне та місті Дубно. Пропонуютькомп’ютери власного виробництва та брендову продукцію.

Рівненська фірма«Реноме-смарт» (магазини «Девайс» та «SM@RT») успішно конкурує на ринку зіншими фірмами.

Також молодаперспективна фірма СПД-ФО Шандрук І.М.      магазин «Ентер» конкурує з ранішеназваними фірмами. У кожної з цих фірм є певні особливості які приваблюютьспоживачів.

Я не називаю офісні(«підвальні») фірми, тому що роздрібна торгівля стає цивілізованішою Людипрагнуть купувати техніку в комфортних умовах: мережевих магазинах комп’ютерноїтехніки або супермаркетах електроніки. Частка продажу спеціалізованих магазинівнеухильно зростає. Тому потрібно орієнтуватися на цивілізовану торгівлю.

Під час цьгодослідження я замітив одну цікаву тенденцію. Майже всі “офісні” комп’ютерніфірми закуповують свою продукцію у одного оптового постачальника — львівськоїфірми «Нео-сервіс», тому ціни на комплектуючі в них практично рівні, і варіюютьв незначних діапазонах.

В корпоративномусегменті вже протягом багатьох років залишається фірма «Реноме-смарт», яканадає широкий спектр якісних послуг, та готовить комплексні рішення “під ключ”.

Певну часткуринку також отримала ППФ «ФОРТЕЦЯ», яка виграла декілька тендерів на постачаннякомп’ютерів в державні установи області.

В цілому поУкраїні спостерігається така тенденція (дані дослідної компанії IDC Ukraine. ).

Ринок ПК набирає сил — $1,5 млрд. на 2008-й

Комп’ютернийринок України продовжує набирати обертів. У 2006 році обсяг продажу ПК зріс на18%, у 2007-му — на 20%.

/>

Основноютенденцією ринку залишається поступовий перерозподіл попиту на користьмобільних систем. «Частка ноутбуків у роздрібній мережі «DiaWest — Комп’ютернийсвіт» 2005 року становила лише 5% усього продажу ПК. У 2006-му на мобільнісистеми припадало вже 29%, а за підсумками 2007-го — близько 40%», — кажедиректор мережі Юрій Приходько.

Потенціалсегмента лептопів недооцінили навіть аналітики. «Замість прогнозованих 506 тис.пристроїв поставки на український ринок сягнули 680 тис.», — констатує ОлегГаврасієнко, аналітик IDC Ukraine з ринку ПК. За оцінками компанії Everest, напочаток грудня через роздріб уже реалізовано близько 500 тис. пристроїв.

Підвищенийпопит на лептопи пов’язаний з їхнім постійним здешевленням. За словами ЮріяПриходька, ноутбуки дешевшають на 10-15% щороку: за 10 місяців 2007-го середняціна лептопа зменшилася майже на 9% — з $892 до $814. При цьому середнявартість настільних систем лишилася на колишньому рівні — $585. «У 2007 роціцінові пороги в сегменті настільних ПК порівняно з 2006-м практично незмінилися, — підтверджує директор департаменту продажу компанії Everest МаринаЗаславець. — Найімовірніше, вартість стаціонарних систем не зміниться і в2008-му. Зате ціни на ноутбуки знизилися істотно, чим і пояснюється зростання продажув сегменті лептопів».

Експертивважають, що протягом найближчих п’яти років продаж ноутбуків зростатиме всередньому на 50-80% на рік. Утім, щонайменше до 2010-го настільні системилідируватимуть за обсягом продажу в натуральному виразі. Однак виручки відреалізації лептопів і стаціонарних ПК зрівняються вже наступного року. «Сегментноутбуків зростає значно швидше за сегмент десктопів. У 2008-му в грошовомувиразі вони будуть приблизно однакові — $1 млрд кожен (ураховуючи корпоративнийсектор. — Прим. Контрактів)», — стверджує Олександр Шибанов з українськогопредставництва Hewlett-Packard.

У2008 році експерти прогнозують 30% збільшення продажу ПК. Але навіть за такогозростання, за даними IDC Ukraine, до кінця 2008-го рівень комп’ютерногопроникнення в Україні становитиме трохи більш ніж 18%.

Отже,український ринок комп'ютерів демонструє стійкі тенденції розвитку, що вселяєоптимізм у виробників і продавців комп'ютерної техніки. Потреба в новихкомп'ютерах усе ще велика, і якщо не завадять політичні чи економічніпотрясіння, в Україні найближчими роками залишиться широке поле діяльності длявітчизняних і зарубіжних постачальників

Проаналізувавшивсе вище наведене і сказане, я повністю відчуваю потенціал діяльності вкомп’ютерній сфері. Тому я і вибираю свою вузьку спеціалізацію на даному етапі«менеджер з продажу комп’ютерної техніки».

еще рефераты
Еще работы по маркетингу