Реферат: Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийтехнічний університет України

“Київськийполітехнічний інститут”

Кафедрапромислового маркетингу

Курсоваробота з дисципліни Фундаментальний маркетинг на тему:

Дослідженнявпливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії “ТОВ «ДЮПОНУКРАЇНА» (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Виконав роботу:

________________(ПІБ)

Група № ___________

Залікова книжка № _________

Підпис

Перевірив: __________________(ПІБ)

Дата

Підпис

Оцінка

 

Київ-2008р.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОНУКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1. Діяльність підприємства на ринку мембраннихізоляційних плівок (МІП) України

1.2. Ринок МІП і його основні тенденції

1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.4. Аналіз товарного асортименту

1.5. Порівняльний аналіз техніко-економічнихпоказників товарів

1.6. Три рівні товару

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компаніїТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2.1. Аналіз макромаркетингового середовища

2.1.1. Аналіз політико-правового середовища

2.1.2. Аналіз економічного середовища

2.1.3. Аналіз демографічного середовища

2.1.4. Аналіз природного середовища

2.1.5. Аналіз науково-технічного середовища

2.1.6. Аналіз соціально-культурного середовища

2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища

2.2.1. Споживачі

2.2.2. Конкуренція

2.2.3. Постачальники

2.2.4. Контактні аудиторії

2.3. Висновки по результатам аналізу маркетинговогосередовища

2.3.1. Зведені таблиці відносно факторів-загроз іфакторів-можливостей

2.3.2. Найбільш вагомі загрози/можливості підприємства

2.3.4. Результати SWOT-аналізу

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо маркетинговоїстратегії компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

3.1. Ринкова стратегія

3.1.1. Тип маркетингу і стратегія охоплення ринку

3.1.2. Ринкове позиціонування

3.1.3. Конкурентна стратегія

3.2. Продуктова стратегія

3.2.1. Товарна стратегія

3.2.2. Ціна

3.2.3. Збут

3.2.4. Просування

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

 

Компанія Дюпон (DuPont), заснована в США в 1802 році, єоднієї з найбільших у світі наукових і індустріальних транснаціональнихкорпорацій. Вона займає лідируюче положення у виробництві матеріалів з високимиексплуатаційними характеристиками, хімікатів спеціального призначення й іншихнаукомістких напрямків. Щорічно Дюпон інвестує в наукові розробки більше 1мільярда доларів.

З початкомвиробництва компанією Дюпон матеріалу Тайвек відкрилися нові обрії в областізахисту й безпеки в широкому колі областей, включаючи захисний одяг,будівництво, поштові конверти, медичне упакування, графіку.

Мембраннаізоляційна плівка (МІП), зроблена з надтонких ниток поліетилену високоїщільності у вигляді нетканого матеріалу під брендом Тайвек — це найкращесполучення характеристик паперу, плівки й тканини в одному матеріалі. Цейунікальний баланс властивостей, який не можна знайти в жодному іншомуматеріалі, робить Тайвек легким, але міцним; паропроникаючим, але стійким допроникнення води, хімічних реагентів і механічних впливів – стиранню, розриву,проколам. Крім того, Тайвек не виділяє волокнистого ворсу, непрозорий і маєгладку поверхню.

Відкриття Тайвеквідбулося у 1955р. при спостереженні появи білих пушинок поліетилену, щовиходять із труби експериментальної установки в лабораторії Дюпон. В 1965р.розроблена листова структура матеріалу була зареєстрована під торговельноюназвою Tyvek і у квітні 1967р. було почато його комерційне виробництво. Сучаснівиробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek розташовані в Річмонді(США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США)представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованимиділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейськимзаводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішнійдень продукція спільної фірми та „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку мембраннихізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеськафірма JUTA ( будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH). Окрім цього у 2008– 2009 роках планується будівицтво власних заводів на Україні по випускубудівельних підкровельних ізоляційних плівок фірмами FOLIAREX (Польща) та ТОВ„Тандем Лтд” (Україна – Південна Корея).

Таким чином вумовах кризи 2008 року в будівельній галузі України, жорсткої і зростаючоїконкуренції перед компанією ТОВ “Дюпон-Україна”(Україна) постала маркетинговауправлінська проблема: збереження існуючої частки ринку, постійних клієнтівкомпанії шляхом виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до головнихконкурентів, а також впливу факторів маркетингового середовища.

Метою курсовоїроботи є укріплення конкурентних позицій підприємства шляхом коректування йогопродуктово-ринкової стратегії.

Об’єктом аналізув даній курсовій роботі є ринок мембранних ізоляційних плівок для будівельноїгалузі України.

Суб’єктом аналізувиступає компанія ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)”.

Предметом аналізує вплив факторів маркетингового середовища на діяльність компанії ТОВ“Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок длябудівельної галузі України.

Основні задачіроботи:

Аналіз діяльностікомпанії ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівокдля будівельної галузі України;

Виявлення впливумікро- та макрофакторів на діяльність підприємства;

Виявлення сильнихі слабких сторін по відношенню до конкурентів;

Розробкапродуктово-ринкової стратегії;

Розробка висновківта рекомендацій.


Розділ1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз їївнутрішнього середовища

 

1.1Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

 

Сучасні виробничіпідприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek® розташовані в Річмонді (США) тав Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представленаспільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованимиділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейськимзаводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішнійдень продукція спільної фірми ТОВ „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку дорогих тависокоякісних супердифузійних мембранних ізоляційних плівок в будівництвіУкраїни, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA ( будівельні плівкибрендів JUTAFOL та JUTADACH).

Сумарні світові характеристикифірми Дюпон (США):

1. Дохід за2007: 29,4 мільярдів доларів США

2. Службовці: 60000 в усьому світі

3. Присутність усвіті: офіси в більш ніж 70 країнах в усьому світі

4. Науковідослідження й розробки: Більше 40 лабораторій наукових досліджень ірозробок і сервісних центрів у Сполучених Штатах, і більше 35 лабораторій в 11країнах.

5. Рейтинг500: 73 серед найбільших промислових/обслуговуючих корпорацій США.

6. Торговельні марки: До них ставляться DuPont Oval іDuPont™ («Тор-говельні марки DuPont»); Pioneer® марка насінь, Teflon® фторполимеры,плівки, чохли для тканин, волокна й емульсійні фарби; Corian® твердіповерх-ні; Kevlar® високоміцний матеріал, і Tyvek® захисний матеріал.

Tyvek (Тайвек) — є торговельним брендом компанії DuPont (Дюпон).

В повністюінтегрованому технологічному процесі матеріал Tyvek (Тайвек) утвориться збезперервних і дуже тонких ниток 100% полиэтилена високої щільності, якібезладно розташовуються у всіх напрямках. Після формування їхнього розчину цінитки укладаються у вигляді вати на стрічку, що рухається, і надаліскріплюються разом під дією тепла й тиску без застосування яких-не-будьсполучних або наповнювачів. Шляхом варіювання швидкості укладання ниток і умовтермосклеюваня фахівці Дюпон можуть проектувати аркушевий матеріал з м'якою аботвердою структурою для різних потреб ринку.

Одним з найбільшпопулярних і широко відомих застосувань Tyvek (Тайвек) є будівельна індустрія,де цей матеріал використовується для зниження видатків на нагрівання йохолодження в будинку й забезпечує кращий захист проти проникнення води йвологи. Унікальні якості Tyvek (Тайвек) допомагають зупинити повітряні потокичерез порожнини стін, утримувати потоки води й спонукувані вітром краплі дощу,і, нарешті, дозволяють повітряним парам виходити назовні від внутрішніх стінбудинку. Результатом є більше комфортний, енергозберігаючий будинок з істотноменшою ймовірністю руйнування в результаті ефекту старіння.

Внаслідок своєїстійкості до вітру, воді й, у той же час, повітропроникності матеріал Tyvek(Тайвек) є ідеальним для виготовлення покриттів машин, човнів, автопричепів.Унікальна неткана структура Tyvek (Тайвек) захищає від кислотних дощів ісоляних аерозолів, затримуючи більше води, ніж бавовняні, поліефірні абозмішані покриття. Одночасно, можливість виводу водяних пар запобігає появацвілі й гниття. Тому що Tyvek (Тайвек) не поглинає воду, він істотно легше, ніжінші покриття, навіть у мокрому стані. Tyvek (Тайвек) — це гарний захист відсонця, що зупиняє 98% небезпечних ультрафіолетових променів і не проникнийабразивний пил і бруд, що дозволяє уникнути плям і помутніння поверхні.

 


1.2Ринок МІП і його основні тенденції

 

Краса сучасноїпокрівлі радує око, розмаїтість дизайну будинків, їхніх фасадів і дахів часомпритягає погляди й піднімає настрій. Однак, зовнішні покриття, що забезпечуютьестетику, часто не можуть забезпечити необхідного захисту внутрішніх приміщеньбудови від усіляких впливів шкідливих факторів навколишнього середовища. Щобнадійно відгородити житло від несприятливих зовнішніх впливів сьогодні існуєбезліч різноманітних спеціалізованих ізоляційних матеріалів. Класифікуються ціматеріали, насамперед, по тому фактору, впливу якого вони покликаніпротистояти, виділяють гідроізоляційні, досить розповсюджені тепло- ізвукоізоляційні й, що рідше зустрічаються, пароізоляційні матеріали. Вонизастосовуються фактично у всіх частинах будинку, від гідроізоляції фундаменту,до тепло й пароізоляції покрівельних і стельових покриттів. Вибір різнихматеріалів на цьому ринку сьогодні дуже різноманітний і залежить, насамперед,від потреб і фінансових можливостей.

Гідроізоляцію йпароізоляцію застосовують для захисту покрівлі будинку і його стін від влученнявологи із зовнішньої сторони, протистояння утворенню конденсату в теплоизоляційнихматеріалах, захисту від вітру й влучення пилу. Крім ізоляції дахів, незаміннавона й при захисті підвалу, основного фундаменту, житлових і підсобнихприміщень цоколя.

Сучаснийукраїнський ринок гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів представленийна 90% імпортною продукцією, перелік якої представлений в табл.1.1.


Таблиця 1.1

Основні бренди наринку гідроізоляційних й пароізоляційні матеріалів в Україні

Бренд Основні характеристики виробника та продукції

/>

Гідроізоляція ЮТА (Чехія)

Гідроізоляція й пароізоляція «JUTA» (ЮТА) розроблені для комплексного захисту будинків від вологи й конденсату. Їхнє застосування в будівництві дозволяє забезпечити комфортні умови проживання й збереження функціональних властивості утеплювача й конструкції будинку.

/>

Гідроізоляція ФАКРО (Польша)

Компанія FAKRO — виробник гідроізоляції, представляє різноманітний асортимент гідроізоляційних і пароізоляційних плівок, створених для облаштованості покрівлі, мансарди й горища.

/>

Гідроізоляція ISOVER (Іспанія)

ISOVER VARIO – гідроізоляція на основі поліаміду, використовувана як гідроізоляція й паробар’єра. Матеріал являє собою принципово новий тип ізоляції зі змінної паропропускной здатністю.

/>

Гідроізоляція Tayvek / ТАЙВЕК (США)

Tyvek® — це високотехнологичний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, що сполучає у собі міцність, захисні властивості й високу паропроницаємість. Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроницаємість і, одночасно, захисні властивості по всій поверхні полотна.

/>

Гідроізоляція ИЗОСПАН (Россия)

Комплекс будівельних мембран Изоспан має широке застосування як подкровельна влагозахисна мембрана в утеплених покрівлях, а також для захисту утеплювача в конструкціях вентильованих фасадів із зовнішнім утепленням.

/>

Гідроізоляція ТЕГОЛА (Італія)

Гідроізоляція цього виробника гарантує функціональність покрівлі, що означає здорову атмосферу у всьому будинку. Приміщення будуть відмінно ізольовані й захищені від будь-якого несприятливого впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

/>

Гідроізоляція ЕКОБИТ (Італія)

Самоклеящиеся гідроізоляційні й ізолюючі стрічки, захищені металевою фольгою.

/>

Гідроізоляція BRAAS / БРААС (Росія — Німеччина)

Гідроізоляція покрівлі Braas, пароізоляція покрівлі.


Прогнозиекспертів щодо збільшення обсягів продажів будівельної (підкровельної іфасадної) плівки в 2007 р. збулися, оператори пророкували 30%-ний ріст ринкуцього року, а на ділі продажі збільшилися на 35-40%. Український ринок в 2007р. спожив 45-50 млн кв.м підкровельной плівки в порівнянні з 30-32 млн кв.м в2006 р.

Не секрет, щозбільшення обсягу “плівкового” ринку прямо пов'язане з активізацією будівельнихробіт, у тому числі й зведення індивідуального житла. Крім того, рік у рікпідвищується культура будівництва. Приростає армія споживачів, щовикористовують у якості паро-, гідро- і вітроізоляції будівельну плівку замістьруберойду й пергаміну. В структурі продажів частка продукції дорогого сегмента(так званих супердифузійних мембран) збільшилася у 2007 році у порівнянні з2006 р., з 10-12% до 24-25%. Природно, скорочується частка продажів традиційнихпідкровельних матеріалів, таких як руберойд і пергамін. Ще одна причинаприросту продажів мембран — будівельні компанії, що часто виступають у роліпостачальників, не ризикують мати справу з дешевим товаром. Кращевикористовувати якісний матеріал, що гарантує відсутність рекламацій відспоживачів надалі.

У 2007 р. підкровельніматеріали (будівельна плівка й мембрана) подорожчали, з початку поточного 2008 рокуїхня вартість збільшилася ще на 5-12%. Більшою мірою це було пов'язане зколиванням курсу євровалюти. За словами операторів, найближчим часом будівельнаплівка подорожчає ще на 5-10%. Причина — ріст цін на сировину (поліетиленовийгранулят). Залежно від країни походження ціна супердифузійних мембранколивається в межах 6-20 грн. за 1 кв.м, інших підкровельних матеріалів — 1, 7-3,2 грн. за 1 кв.м.

Український ринокбудівельної плівки ще не настільки розвинений, щоб у будівництві різнихбудинків використовувалися переважно дорогі супердифузійні мембрани. До цьогочасу ще є мінімум п'ять-шість років. Крім того, межа потенційної ємностівітчизняного ринку ще не досягнута. У найближчі три-чотири роки темпи ростубудуть становити в середньому 25-30%. Частка ринку плівки дешевихпівденнокорейських плівок типу Silver на ринку ще досить істотна. Збільшенняпопиту на супердифузійні мембрани викликане тим, що її паропропускная здатністькраще, ніж у звичайної будівельної плівки типу Silver. Внаслідок чого, вутепленій покрівлі вона охороняє утеплювач від намокання. Так, супердифузійнімембрани дорожче в 1, 5-2 рази, але щоб виключити проникнення вологи підпокрівельну верству й пов'язані із цим додаткові роботи, споживачі всі частішевіддають перевагу їм.

Торговці йвиробники сподіваються, що й 2008 р. не стане виключенням із правил і прирістпродажів складе, як мінімум, 30%. На цьому тлі в найближчі два-три рокируберойд і пергамін будуть практично витиснуті з ринку паро-, гідро-, вітроизоляційнихматеріалів. Особливо помітно буде збільшуватися частка продажів будівельноїплівки класу “стандарт” і супердифузійних мембран.

Таблиця 1.2

Структура імпортубудівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у 2006 році

Виробник плівки

Обсяг поставок в м2

Питома вага в обсягах імпортув %

JUTA a.s 17 311 540 79,379 FATRA,A.S T 1 052 424 4,826 LENKO S.A 968 501 4,441 Мастерпласт Кфт 700 400 3,212 FOLIAREX SP.Z O.O 418 394 1,918 FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. z o.o 339 396 1,556 Metal Hungaria Holding Zrt 310 144 1,422 CEPLASTIK SL 166 812 0,765 FLAG S.P.A 80 640 0,370 Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku 73 264 0,336 Балтийос Браста 57 766 0,265 MARMA Polskie Folie Sp.z o.o 52 565 0,241 IKO Sales International n.v 52 020 0,239 FLAG DISTRIBUTION S.A 47 040 0,216 PRUSZYNSKI Sp.zo.o 45 797 0,210 TU-BIS 44 847 0,206 BJS Spolka z o.o 22 090 0,101 CB Sp.z o.o 18 612 0,085 HPI Polska Sp.z o.o 17 522 0,080 DU PONT DE NEMOURS S.a r.l 11 097 0,051 Икопал С.А 6 674 0,031 Шериф 3 366 0,015 Т.В.К.-Link 2 820 0,013 DISPOL 2 632 0,012 MURA GTM Sp z o.o 2 087 0,010 Владлєна 367 0,002

Таблиця 1.3

Структура марок іобсягів імпорту будівельної плівки різних фірм на будівельний ринок України у2006 році

Поставщик

Марка

М2

КГ

USD

BJS Spolka z o.o ISOVER STOPAIR 22 090 2 350 7 191 CB Sp.z o.o COROTOP 18 612 1 980 11 714 CEPLASTIK SL LOGICROOF 166 812 17 746 47 852 DISPOL нельзя определить 2 632 280 517 DU PONT DE NEMOURS S.a r.l Tyvek 11 097 667 13 639 FATRA,A.S T FATRAFOL 1 011 252 121 280 333 212 FATRA,A.S T Fatrapar 41 172 4 380 11 102 FDT Polska Technologie Dachow Plaskich Sp. Z o.o RHENOFOL 339 396 36 106 96 211 FLAG DISTRIBUTION S.A FLAGON 47 040 79 970 231 200 FLAG S.P.A FLAGON 80 640 103 100 322 668 FOLIAREX SP.Z O.O Strotex 128 874 13 710 32 229 FOLIAREX SP.Z O.O Tutex 289 520 30 800 82 762 HPI Polska Sp.z o.o HAUS PROFI 17 522 1 864 14 241 IKO Sales International n.v нельзя определить 52 020 5 534 12 164 JUTA a.s JUTADACH 1 117 928 137 531 689 348 JUTA a.s JUTAFOL 16 193 612 1 581 646 4 334 442 LENKO S.A Lenko 968 501 120 359 327 269 MARMA Polskie Folie Sp.z o.o Dachowa 49 839 5 302 25 229 MARMA Polskie Folie Sp.z o.o MARMA 2 726 290 1 446 Metal Hungaria Holding Zrt RHENOFOL 310 144 32 994 88 628 MURA GTM Sp z o.o нельзя определить 2 087 222 905 Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego w Plocku ANIIVIL 73 264 7 794 22 149 PRUSZYNSKI Sp.zo.o Lenko 18 471 1 995 7 045 PRUSZYNSKI Sp.zo.o Nonvoven 2 115 225 1 507 PRUSZYNSKI Sp.zo.o нельзя определить 25 211 2 682 16 614 TU-BIS нельзя определить 44 847 4 771 7 168 Балтийос Браста Daltex 9 870 1 050 5 560 Балтийос Браста JUTAFOL 1 306 128 676 Балтийос Браста Tyvek 46 590 2 885 37 395 Владлєна нельзя определить 367 39 270 Икопал С.А Monarperm 6 674 710 2 430 Мастерпласт Кфт ALUFLEX 8 400 840 3 945 Мастерпласт Кфт ISOFLEX 307 803 35 745 71 713 Мастерпласт Кфт MASTERFOL 384 197 40 872 86 933 Т.В.К.-Link нельзя определить 2 820 300 139 Шериф JUTAFOL 3 366 330 468 Загальний обсяг поставок по імпорту

1.3Аналіз внутрішнього середовища підприємства

 

Формавласності та організації. Підприємство ТОВ “Дюпон – Україна” належить до колективноїформи власності (згідно з законом України “Про власність”), є Товариством зобмеженою відповідальністю.

Організаційнаструктура.Підприємство має типову лінійно-функціональну організаційну структуруторгівельного представництва всесвітної компанії «Дюпон»(США» в іноземнійдержаві.

Кадроваполітика. Підприємствоприймає на роботу як кваліфікованих спеціалістів зі стажем роботи, так івипускників ВНЗ (будівельних, економічних, технічних). Перевага надаєтьсяенергійним, активним людям. Можливе активне просування в кар’єрному рості. Напідприємстві діє програма заохочення: за віддану і наполегливу працю робітникамнадаються премії і подарунки.

Системаменеджменту і прийнятий стиль керівництва. На підприємстві ТОВ «Дюпон – Україна»сформувався демократичний стиль керівництва. Керівництво компанії прислухаєтьсядо зауважень і побажань працівників. Підтримується ініціатива, нові ідеї збоку менеджерів.Компанія прагне забезпечити працівникам належні умови для роботи.

Системаменеджменту – управління якістю продукції. Саме пропонування європейської якостіпокладене в основу діяльності представництва. Тому компанія виділяє значнікошти на удосконалення рекламування інноваційної технології виробництва мембранноїізоляційної плівки на заводах «Дюпон», впровадження останніх науково-технічнихдосягнень на рівні “Know-how”, адаптування продукції до умов сучасного ринку івирішення екологічних проблем.

Виробничіпотужності. Наевропейському заводі в Люксембурзі найсучасніше технологічне обладнання змаксимальним обсягом виробництва 1 млн.м2 плівки на рік, яка поставляєтьсяспоживачам європейських країн та країн СНД.

Сировина. До складу МІП входятьнаступні компоненти:

100 % поліетиленнизького тиску, який поставляється з хімічних заводів у вигляді гранул;

Фінансовіресурси. Дофінансових ресурсівпідприємства ТОВ «Дюпон-Україна», яке працює якділер – представництво компанії «Дюпон» належать власні активи, активи взяті вкредитно-фінансових установах та іноземні інвестиції. Більш детальна інформаціяє закритою.

Інтелектуальніресурси. Напідприємствііснуєвласний маркетинговий відділ, що займаєтьсярозробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничимпідпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників ужеіснуючих товарів. До складу відділу входять досвідчені вчені, серед яких є 3кандидати технічних наук.

Технологічніресурси. На заводікомпанії «Дюпон» в Люксембурзі використовується найсучасніша технологіявиробництва будівельних паро- та гідроізоляційних плівок, яка включаєвикористання новітньої техніки та розробок вчених науково-технічного відділукомпанії. Більш детальна інформація є закритою.

Інформаційніресурси. Компаніямає широку базу даних щодо діяльності своїх конкурентів, постачальників,споживачів. Постійно проводить аналіз ринку мембранної ізоляційної плівки зметою виявлення нових тенденцій, потреб і розробки та впровадження новихтоварів, які б їх задовольняли.

Трудовіресурси. Кількістьпрацюючих в представництві близько 30 чоловік. В ТОВ “Дюпон-Україна” працюютьмолоді кваліфіковані спеціалісти, серед яких багато випускників будівельнихвузів України. Середній вік працівників не перевищує 32 років. Над розробкою івпровадженням марокетингової торгової стратегії працюють вчені-маркетологиУкраїни, існує штат консультантів, які пройшли курс навчання в США.

 

1.4Аналіз товарного асортименту

Tyvek® — цевисокотехнологічний мембранний матеріал, вироблений компанією Дюпон, щоскладається з мільйонів тонких безперервних волокон поліетилену низького тиску,отриманих методом надшвидкісного формування й скріплених під впливом температур.Унікальна неткана структура матеріалу забезпечує паропроникнення і, одночасно,захисні властивості по всій поверхні полотна (Рис.1.1).

/>

Рис.1.1. Структураматеріалу Tyvek® (при збільшенні в 200 разів)


Товарнаноменклатура мембранних плівок Tyvek®, які представляє на ринку Україникомпанія ТОВ „Дюпон- Україна” складається з основних наступних позицій:

1. Tyvek Soft — Одношаровийгідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає відопадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію, застосування зелементами ізоляції в кроквах.

Призначений длягідроізоляції скатних покрівель, у тому числі мансардного типу.

2. Tyvek Solid — Одношаровийгідроізоляційний матеріал з високою ступінню паропроникнення, захищає відопадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетуванняпокрівлі. Додаткова міцність при незначному збільшенні ваги. Антирефлекторнепокриття, можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах.

Призначений длягідроізоляції скатних покрівель, у тому числі мансардного типу.

3. Tyvek Supro/Tyvek Supro зі клеючою стрічкою — Особливо міцний гідроізоляційний матеріал звисоким паропроникненням, захищає від опадів і вітру.

Можливебезпосереднє укладання на теплоізоляцію або решетування покрівлі. Можливезастосування з елементами ізоляції в кроквах. Призначений для гідроізоляціїскатних покрівель і фасадів.

4. TyvekHousewrap — Одношаровий вітрозахисний гідроізоляційний матеріал з високимпаропроникненням. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію. Призначенийдля вітрозахисту й гідроізоляції стін і фасадів.

5. Tyvek VCL — Виключаєефект «парника», що є присутнім у мансардах, побудованих звикористанням традиційної поліетиленової пароізоляції

Підтримуєтьсякомфортний температурно-водний баланс усередині будинку. Захищає будинок відруйнування завдяки тому, що будівельна конструкція має можливість просиханняусередину будинку. Виготовляється за унікальною технологією на заводі компаніїDuPont у Люксембурзі .

Основніхарактеристики гідроізоляції Tyvek® Soft (технічна специфікація) наведені втабл..1.4 -1.7.

Таблиця 1.4

ГідроізоляціяTyvek® Soft (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® Soft 1560B Матеріал: нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності Маса:

60 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2 Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,02 м Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 1,0 м Відносне подовження при розриві: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 10% Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 140 Н/5 див Температурний діапазон застосування: від -73 °C до +100 °C Стабільність проти атмосферних впливів: 4 місяці Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації Стандартні розміри рулону: ширина Довжина вага 1500 мм 50 м

ок. 5 кг/75 м2

1500 мм 100 м

ок. 9 кг/150 м2

2800 мм 100 м

ок. 17 кг/280 м2

Таблиця 1.5

ГідроізоляціяTyvek® Solid (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® 2480У Матеріал: нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності Маса:

80 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2 Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,03 м Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 2 м Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 15% Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 250 Н/5 див Температурний діапазон застосування: від -73 °C до +100 °C Стабільність проти атмосферних впливів: 4 місяці Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації Стандартні розміри рулону: ширина довжина вага 1500 мм 50 м

ок. 6 кг/75 м2

1500 мм 100 м

ок. 13 кг/150 м2

2800 мм 100 м

ок. 23 кг/280 м2

Таблиця 1.6

ГідроізоляціяTyvek® Supro (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® 2506У Матеріал: 100% полиолефин — ПЭ + поліпропілен (клей: модиф. акрилатный ) Маса:

ок. 150 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2 Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,03 м Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 2 м Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 15% Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 340 Н/5 див Температурний діапазон застосування: від -40 °C до +100 °C Стабільність проти атмосферних впливів: 6 місяців Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації Стандартні розміри рулону: ширина довжина Вага 1500 мм 50 м

ок. 11 кг/75 м2

Таблиця 1.7

ГідроізоляціяTyvek® Housewrap (технічна специфікація)

Тип: Tyvek® 1060У Матеріал: нетканий матеріал з 100% ПЭ високої щільності Маса:

60 г/м2

Вогнестійкість по DIN 4102: В2 Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615) < 0,02 м Водяний стовп (згідно DIN EN 20811): > 1,0 м Відносне подовження при розриві: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 10% Опір розриву (згідно DIN 53857-1): ок. 140 Н/5 див Температурний діапазон застосування: від -73 °C до +100 °C Стабільність проти атмосферних впливів: 4 місяці Інші властивості: стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації Стандартні розміри рулону: ширина довжина вага 1500 мм 50 м

ок. 5 кг/75 м2

1500 мм 100 м

ок. 9 кг/150 м2

2800 мм 100 м

ок. 17 кг/280 м2

 

1.5Порівняльний аналіз техніко-економічних показників товарів

 

В табл.1.8 – 1.10представлені основні техніко-економічніхарактеристики будівельної мембранної плівки для гідроізоляція й пароізоляція фірм- конкурентів «JUTA» (Чехія), ФАКРО (Польша), ИЗОСПАН (Россия)

В табл.1.11представлені основні порівняльнітехніко-економічні характеристики будівельної мембранної плівки длягідроізоляція й пароізоляція досліджуємої фірми «Дюпон-Україна» та фірм — конкурентів «JUTA» (Чехія),  ФАКРО (Польша).

Як показує аналізданих табл.1.11 мембранна плівка для гідроізоляції та пароізоляції досліджуємоїфірми «Дюпоп-Україна»:

є значнодорожчою, ніж плівка фірм –конкурентів;

є найлегшою середплівок фірм-конкурентів;

має найбільшийрівень паропроникнення.

— із-за великоїціни має відносно низький рівень попиту в Україні (тільки

сектор елітногоприватного будівництва).

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу