Реферат: Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Національний аерокосмічнийуніверситет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Кафедра 602

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

                                                                                           Завідувачкафедри,

__________________________

                                                                                                                                                       (наук.ступінь, вчене звання)                                                                                                                                                       _____________________

                                                                                                                                                          (підпис)                                                  

 

Управління збутовоюдіяльністю ДП «електротяжмаш»

пояснювальна записка додипломної роботи спеціаліста

напрямок підготовки –«Менеджмент»

спеціальність 7.050201 –«Менеджмент організацій»

ХАІ.602.652М.08В.050201.036202МПЗ

Виконавець студент гр.       651-М Алейнікова Є. І.

(№ групи) (П.І.Б)

                                            

(підпис, дата)

Керівник                             

(наук. ступінь, вчене звання)

                                            

(підпис, дата) (П.І.Б)

Нормоконтролер                

(наук. ступінь, вчене звання)

                                            

(підпис, дата) (П.І.Б)

Консультанти:

з теоретичної частини        

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)

                                                                   

(підпис, дата)

з аналітично-дослідної частини

(наук. ступінь, вчене звання)                                               (П.І.Б)

                                                                   

(підпис, дата)

з проектно-рекомендаційної частини

(наук. ступінь, вчене звання)                                               (П.І.Б)

___________________________________

(підпис, дата)

з частини безпеки життєдіяльності

(наук. ступінь, вчене звання)                                               (П.І.Б)

                                                                   

(підпис, дата)

                                            

(наук. ступінь, вчене звання)                                               (П.І.Б)

                                                                   

(підпис, дата)

2008

еще рефераты
Еще работы по маркетингу