Реферат: Укладання зовнішньоторгівельного контракту з експорту цукру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З ТЕМИ: «УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ З ЕКСПОРТУ ЦУКРУ»

 

 

 

Виконала студентка:

Абдіркіна Інна Олександрівна,

1 групи, 4 курсу, спец. 6103,

факультету МЕіМ.

КИЇВ-2008


ПЛАН

 

Вступ

1.               Аналітична маркетингова оцінка ринку цукру

        Аналіз світового ринку

        Аналіз світового виробництва цукру

        Аналіз світової торгівлі цукром

        Аналіз попиту та споживання цукру

        Аналіз цін на цукор

        Аналіз українського ринку

        Аналіз українського виробництва цукру

        Обсяги українського експорту-імпорту цукру

        Аналіз попиту і споживання цукру в Україні

        Аналіз цін на цукор в Україні

2.               Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

3.               Зовнішньоекономічний контракт

4.               Оцінка ефективності запропонованого проекту

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

 

Цукор– важливий продукт розвитку економіки багатьох країн, що посідає значне місце всвітовій торгівлі.

Українамає давню традицію виробництва та експорту цукру. Для багатьох українців немажодного сумніву, що цукор повинен і буде відігравати вирішальну роль усільському господарстві країни. За останні роки, однак, цукрове виробництво вУкраїні істотно скоротилось. Цукрові заводи працюють збитково, а доходи відекспорту цукру зійшли практично нанівець.Ринок цукру-піску з цукрових буряків– один із найважливіших секторів продовольчого ринку України. В економіцідержави цукробуряковий підкомплекс завжди мав стратегічне значення.

Метоюроботи є об’єктивне дослідження конкурентоспроможності цукрової галузі вУкраїні, можливості та перспективи її розвитку, аналіз проблем та можливі шляхиїх вирішення.

Наоснові аналізу світових ринків цукру, вивчення досвіду експорту-імпорту товару впровідних країнах-виробниках і споживачах бурякового та тростинного цукру,законодавчої бази регулювання виробництва та реалізації цукру в Україні, вданій роботі обґрунтовується доцільність складання зовнішньоторговельногоконтракту з експорту українського цукру.


1.Аналітичнамаркетингова оцінка ринку цукру.

 

1.1.Аналіз світового ринку цукру

 

1.1.1 Аналіз світового виробництвацукру.

Цукор – стратегічний продовольчийтовар і в той же час – сировина для багатьох підприємств харчовоїпромисловості. З кожним роком даний продукт посідає вагоміше місце в світовійторгівлі, а його виробництво у світі продовжує зростати.

Світове виробництво цукру перевищує123 млн. т, з яких близько 69% отримують з цукрової тростини і 31% — з цукровихбуряків. На частку Азії припадає приблизно 40% загального виробництва цукру, Північної і ЦентральноїАмерики – 28%, Африки – 9%, Океанії — 5%. Найбільшими виробниками тростинногоцукру в Азії є Індія, Китай, Таїланд, Пакистан, за ними йдуть Індонезія йФіліппіни; в Північній і Центральній Америці – Мексика, Куба, США, Гватемала; вПівденній Америці домінує Бразилія; в Африці найбільшу кількість цукру виробляєПАР та Єгипет, а також Судан, Маврикій, Кенія, Свазіленд і Зімбабве; в Океаніїпереважну частину цукру виробляє Австралія. Зазначені країни є світовимилідерами у виробництві тростинного цукру.

Найбільшим виробником цукру з цукровогобуряка є країни ЄС. В цьому регіоні виробляється приблизно половина такогоцукру, що загалом складає 14% світовихобсягів цукру. Країни ЄС займають 4-те місце після Америки й Азії. Серед нихосновними виробниками бурякового цукру є Німеччина і Франція. У відносновеликих обсягах цукор виробляють також Італія, Великобританія, Нідерланди таІспанія. Посіви під цукрові буряки в Європі займають дві третіх світової площі.Врожайність цієї культури і збір цукру в європейських країнах знаходиться нарізних рівнях, що зумовлено різними економічними і природними умовами.


Таблиця 1.

Найбільші виробники цукру в світі(обсяг виробництва, тис. т цукру-сирцю).

Країна

2004/2005

2005/2006

 2006/2007

Бразилія

15,700

18,300

19,000

ЄС

19,305

17,816

18,416

Індія

14,592

16,862

17,865

Китай

8,631

9,009

8,770

США

7,276

7,324

7,620

Австралія

5,576

4,874

5,200

Мексика

5,490

5,040

5,145

Таїланд

4,245

5,227

5,000

Куба

3,200

3,500

3,500

ПАР

2,413

2,808

2,546

Турція

2,372

2,700

2,500

Традиційно цукрова тростина іцукровий буряк відіграють важливу роль в харчуванні населення, хоча востанні часи в розвинутих країнах ведеться пропаганда про шкідливість цукру йнеобхідність скорочення його виробництва. Налагоджено виробництво замінювачів,частково з кукурудзи. Однак, ріст виробництва цукру продовжується. За 90-тіроки воно виросло в світі на 2/5,склавши 125 млн. т цукру-піску.

З глобальної точки зору наконкурентоспроможність виробництва цукру в основному впливають природні умови(клімат, грунт), ефективність виробництва у маркетинговому ланцюжку, якістьменеджменту сільських господарства, менеджменту виробництва і збуту цукру, атакож доступність виробленої у конкуренції сировини. Тільки з погляду напостачання сировини експертами та цукровою промисловістю, разом прийнято, щовиробництво цукру, яке базується на цукровій тростині є більшконкурентоспроможним ніж виробництво цукру з цукрових буряків за різнимипричинами. Навіть з високо захищеними ринками цукрових буряків тенденціїсвітового виробництва чітко показують конкурентоспроможність тростинногоцукру. Без захисту виробництва буряковий цукор припинив би своєіснування у довгостроковій перспективі в Європі.

Таблиця 2.

Глобальне виробництво цукру зцукрових буряків і тростини

Рік  Буряковий цукор (Т) % Тростинний цукор (т) %  Всього

1900/01

5.963.200

53,0

5.296.800

47,0

11.260.000

1960/61

24.306.000

39,7

36.848.000

60,3

61.154.000

1980/81

32.788.000

33,1

66.147.000

66,9

98.935.000

1995/96

36.566.000

26,9

99.540.000

73,1

136.106.000

2004/05

35.876.000

23,2

119.223.000

76,8

155.099.000

За даними компанії Czarnikow Sugar, в нинішньому сезоні світовевиробництво цукру з буряка і тростини в перерахунку на сирцевий еквівалентстановить 166,08 млн. т. Це пояснюється нарощуванням його виробництва в Китаї,Індонезії, Таїланді і на Філіппінах.

В сезоні 2007 – 2008 виробництвоцукру в світі перевищить його споживання, незважаючи на те, що попит зростебільш істотно, аніж пропозиція. Так, у відповідності з прогнозом ISO, у сезоні 2007 – 2008 р. виробництвоцукру зросте на 1, 45%, або на 2,127 млн. т, іскладе 168,438 млн. т цукру.

 

Таблиця 3.

Динаміка виробництва цукру посезонам.

Маркетинговий рік

Виробництво цукру (млн. т)

2001-2002

138,1

2002-2003

148,9

2003-2004

145,6

2004-2005

142,2

2005-2006

146,72

2006-2007

166,08


1.1.2 Аналіз світовоїторгівлі цукром.

Структура світового ринку цукрувідрізняється від структури ринків інших продовольчих товарів. Так, наприклад, якщона ринку кукурудзи 94% експорту виконують дві країни (США та Аргентина), то наринку цукру 90% експорту припадає на долю більш ніж дюжини країн. Найбільшимисвітовими експортерами цукру є Бразилія, Австралія, Таїланд, Куба, Франція таНімеччина. З країн ЄС цукор імпортують Велика Британія, Італія, Португалія,Греція. Великими імпортерами цукру в світі є США, Китай, Японія, Індонезія,країни Близького Сходу та Африки. Слід зауважити, що великі експортери цукру,переважно це розвинуті країни, змогли підтримати свою цукрову промисловістьлише за дуже високими протекціоністськими стінами контролю за імпортом, квот і,особливо, субсидій.

Таблиця 4.

 Баланс ринку цукру в Євросоюзі (млн.тонн)

 

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Загальне виробництво

15,2

19,6

20,3

17,4

Споживання

14,1

16,1

17,0

17,4

Імпорт

1,9

3,2

3,0

4,1

Експорт

4,2

4,9

6,7

2,2

Початкові запаси

3,7

7,4

6,3

8,2

Перехідні запаси

7,4

6,3

8,2

7,3

Бразилія – країна, яка є найбільшимпродуцентом цукру, закономірно – найбільший експортер даного продукту в світі.Зниження ціни на цукор негативно впливає на доходи експортерів товару, у той жечас поліпшуючи становище імпортерів даного виду сировини (Для прикладу,Бразилія та Індія з одного боку та Італія з Іраном з іншого.)

Як повідомляє агентство«Bloomberg», виробництво цукру в Бразилії різко збільшилося, а усвітлі останніх тенденцій на ринку нафти, де ціни перестали рости й відкотилисядо рівня нижче $90 за барель, культивація цукрової тростини, як джереласировини для виробництва етанолу, стає менш привабливою для інвесторів.

На думку експертів, якщо ціни нацукор дійсно знизяться, це може негативно вплинути на доходи найбільшихекспортерів цукру Бразилії і Індії, у той же час, поліпшити положення такихімпортерів даного виду сировини, як Італія і Іран. Протягом останнього місяцяф'ючерси на цукор на Міжконтинентальній біржі (ICE) виросли на 14%.

Росія, ОАЕ та Єгипет – основніімпортери цукру-сирцю (з цукру-сирцю одержують білий цукор), що імпортує йогопереважно з Бразилії. Значну частину світового обороту цукру складають такожкраїни з нестійким імпортним графіком – Китай, Нігерія, Румунія, Марокко, Іран.Всі вони імпортують цукор в основному з Бразилії. Значна частина індійськогоцукру поставляється в Пакистан, Ірак. Очікується обмеження закупівлі цукру ЄС,оскільки в країнах ЄС очікується великий врожай цукрового буряка. Китайзбирається зменшити імпорт цукру і досягти самозабезпечення цим продуктом.Цьому сприяє збільшення посівних площ під тростиною та цукровим буряком всередньому на 10%. А поки що Китай залишаєтьсякрупним імпортером цього продукту, адже є членом СОТ і тому зобов'язаний реалізовувати свою тарифнуквоту. Істотно зросте виробництво цукру в Таїланді – через добрий врожайцукрової тростини (до 6,5 млн. т). Експорт цукру з Таїланду теж маєзбільшитися.


Таблиця 5.

Світова торгівля цукром основнимикраїнами-товаровиробниками.

Напрям

(країна)

Маркетингові роки 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Млн.

тонн

Частка,

        %

Млн.

тонн

Частка,

        %

Млн.

тонн

Частка,

        %

Млн.

тонн

Частка,

        %

Експорт:

Світ

41,5 100 37,6 100 40,9 100 46,1 100

В т.ч.

Бразилія

11,3 27,2 7,7 20,4 11,6 28,4 14,0 30,3 ЄС 6,1 14,8 6,6 17,5 4,8 11,7 5,3 11,4 Австралія 4,1 9,9 3,1 8,1 3,6 8,8 4,1 8,9 Куба 3,4 8,2 23,1 8,0 2,7 6,6 2,4 5,2 Польща 0,4 1,0 0,5 1,2 0,1 0,1 0,5 1,0 Індія 0,03 0,17 1,4 3,6 1,1 2,8 1,4 3,1 Ін. країни 16,1 38,7 15,5 41,2 16,9 41,4 18,1 38,3

Імпорт:

Світ

36,0 100 38,7 100 38,1 100 39,9 100

В т.ч.

Росія

5,1 14,3 5,7 14,6 4,9 12,7 4,0 10,0 Корея 1,5 4,3 1,6 4,1 1,6 4,2 1,6 4,0 США 1,5 4,1 1,4 3,7 1,4 3,7 1,6 3,9 Індонезія 1,9 5,4 1,6 4,1 1,6 4,2 1,6 4,1 Куба - - 0,04 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 Україна 0,3 0,9 0,4 1,1 0,3 0,7 1,5 3,7 Ін.країни 25,6 70,9 28,1 72,4 28,3 74,3 29,4 73,5

Експерти ISO прогнозують, що в імпортерів потребив цукрі скоротяться в порівнянні з попереднім сезоном на 18 тис. т, або на0,04%, і складуть 46, 027 млн. т, можливості експортерів у сезоні 2007-2008 р.збільшаться на 3,187 млн. т, або на 6,91% і досягнуть 49,314 млн. т. Основніпоказники світового ринку цукру в сезоні 2007-2008 р. складуть:

— потреби по імпорту – 45,5 млн. т;

— можливості по експорту – 50,0 млн. т.

1.1.3 Аналіз попиту таспоживання цукру

 

Як правило, три четвертих виробленогоцукру споживається самими країнами-виробниками, тому вони одночасно є іспоживачами своєї продукції. Решта цукру поставляється на світові ринки і йдедо запасу. Щороку світові запаси цукру зростають, чому сприяє відставанняобсягів його споживання від обсягів його виробництва. Так, на початку 90-хроків перевищення виробництва цукру над споживанням становило 2,3 млн. т, а в2000 р. – вже 20 млн. т. Це і обумовлює потребу у збільшенні виробництва цукру.У споживчому кошику продукт займає в середньому 3,56%.

Попит формується насамперед виходячиз потреби у товарі населення. Найбільшими споживачами цукру в світі є Індія, ЄСта Бразилія. Нині надзвичайно швидко зростає попит на цукор на світових ринках.Великою мірою це пояснюється тим, що зростає споживання цукру не тільки якпродукту, а й як паливно-енергетичного матеріалу. Швеція, наприклад, до 2020року планує повністю відмовитися від використання нафти, замінивши її етанолом — чистим спиртом, який виробляється з цукру. І хоча світове виробництво цукрузростає, це зростання недостатнє, щоб повністю задовольнити попит. Попит наетанол в Індії може зрости цього року до 825 млн. л, що в 2,1 рази більше 2007р. Це відбудеться, якщо у жовтні 2008 року уряд зможе реалізувати свої плани позабезпеченню обов’язковоговмісту в бензині етанолу на рівні 10%. Очікується, що до 2015 р. світовий попитна етанол зросте до 127 млрд. л. На сучасний момент обсяг попиту дорівнюєблизько 77 млрд. л. Істотно збільшиться кількість автомобілів, які зможутьвикористати різні види палива, у тому числі і біопаливо.


Таблиця 6.

Обсяг споживання, млн.т цукру-сирцю.

 

Країна

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Індія    

16,700

17,200

17,600

ЄС

14,307

14,316

14,320

Бразилія

8,800

9,100

9,300

Переважна частина експертів вважають,що незважаючи на фінансову кризу, більше цукру споживатимуть в Азії.(Стримування споживання цукру відбувається переважно за рахунок низькоїматеріальної забезпеченості населення, при чому різниця в обсягах споживання погрупах населення залежно від його доходів сягає майже 20-кратного розміру.)Виробництво цукру в світі в сезоні 2007-2008 р. перевищить його споживання,незважаючи на те, що попит зросте більш істотно, ніж пропозиція. (Взагалі,попит на цукор є відносно нееластичним у зв’язку із низьким рівнем йогозамінності.) Споживання цукру, у відповідності з прогнозом ISO, в порівнянні зпопереднім сезоном збільшиться на 2,78%, або на 4,308 млн. т, і складе 159,129млн. т. Надлишок пропозиції буде дорівнювати 11,1 млн. т (у сезоні 2006-2007світові надлишки цукру складають 9 млн. т); а співвідношення запасів до споживання– 46,9% (перехідні складські запаси становитимуть приблизно 74,7 млн. т).

Цікаво, ЮНЕСКО встановило санітарнунорму споживання цукру в розмірі 44 кг на рік; в семи найбільш розвиненихкраїнах світу цей показник становить близько 48 кг. (В розрахунку на людину більше 50 кг цукру на рік споживають в Австралії і Бразилії, 40-42 кг – у Німеччині, Мексиці, Швеції, Франції, Канаді, Угорщині, США).

 

1.1.4 Аналіз цін на цукор

Світовий ринок цукру – доситьспецифічний. У світі більшість цукру або споживається у країнах-виробниках підціновим контролем урядів, або експортується з однієї країни до іншої запопередніми угодами. Та частина виробленого у світі цукру, яка не є предметомподібних угод, здійснює вільний обіг між окремими країнами. Вільний ринок цукруще класифікується, як «залишковий». Його частка становить 20-25% від світовоговиробництва. І навіть незначні зміни у виробництві можуть призвести до значнихколивань пропозиції на вільному ринку. Це одна з головних причин нестабільностіцін на вільному ринку цукру – ціни основних контрактів та біржові котирування.

Світова ціна є альтернативнимивитратами для споживачів товарів у будь-якій країні. Іншими словами, це витратина товар, які б споживачі сплачували, якби цей товар не вироблявся в країні. Тесаме стосується й цукру. Економічні витрати від захисту кордонів можуть бутирозраховані при порівнянні внутрішніх цін з відповідною паритетною ціноюімпорту. Однак, не існує такого терміну, як «єдина ринкова світова ціна» усвіті цукру. Найчастіше вживаний індикатор світових цін на цукор – так званаціна міжнародної організації цукру (ISA), є середньою декількох цін на цукор-сирець.

Якщо враховувати, що часткатростинного цукру у світовому виробництві цукру складає 70%, можна зробитивисновок, що світові ціни на цукор формуються саме на основі вартості тростинного цукру.

Таблиця 7.

Ціни на цукор.

 

2004

2005

2006, травень

2006, червень

2006, липень

Сирець, СІФ порти Великобританії (ф.ст. за т)

145,2

158,86

166,29

167,42

169,98

Білий, франко-пункт відвантаження в Мілані (євро за 100 кг)

178,07

179,16

179,79

179,79

183,67

Білий, європейські порти, біржа в Лондоні (дол. за т)

220,67

249,06

251,64

253,15

255,73


Основними причинами зниження цінна цукор є:

-         зростаннявипуску цукру в Бразилії, ЄС, Китаї, Таїланді, а також висока ефективність йоговиробництва в Бразилії;

-         падіннякурсу національної бразильської валюти відносно американського доллара, щозробить бразильський товар більш конкурентоспроможним;

-         скороченняімпортного попиту на цукор в Китаї;

— накопичення значних запасів цукру вусіх країнах, насамперед, в Індії, ЄС;

— стабілізація котирувань цукровихф’ючерсів;

— зрівноважування світового попитупропозицією.

Світові ціни на цукор мають тенденціюдо коливання. На сьогодні ціни є досить високими, що пояснюється наступнимифакторами світового балансу цукру:

-         світовеспоживання перевищує за обсягами світове виробництво;

-         цукровізапаси знижуються в зв’язкуз четвертим дефіцитним роком;

-         зменшуєтьсяекспорт з Бразилії через високе внутрішнє виробництво етанолу для заправленняавтомобілів;

-         зростаючийпопит з боку США через торішні урагани;

-         посилюєтьсяборотьба між світовими виробниками цукру;

-         ф’ючерси (вкладання коштів) на білий цукор у Лондоні досяглирекордного рівня – 472 долари за тонну;

-         світовакриза на іпотечному ринку.

Так, за два місяці поточного рокурівень котирувань по білому цукрузбільшився майже на 27% — з 313,00 доларів за тонну 2 січня до 397,00 доларівза тонну 3 березня.

Світовий дефіцит, розміром біля 4млн. т, призводить до підвищення цін.

Тим не менше, існують суттєвіфактори, які ведуть до збільшення світового споживання. Світові ринки цукрубули й залишаться нестабільними. Існують індикатори того, що майбутні ціни насвітових цукрових ринках коливатимуться на вищому рівні, ніж у минулому.Істотного здешевлення цукру не відбудеться, і до кінця вересня діапазон зміниціни складе 10-14 центів. Очікується, що в 2007-2008 р. співвідношенняцукор/етанол складе 55/45. У результаті ціни стабілізуються і відкотяться. Прогнозованийціновий діапазон до кінця 2008 року – 290-320 доларів за тонну сирцю.Сьогодні світова ціна на цукор найвища за останні 24 роки.

1.2Аналіз українського ринкуцукру

 

1.2.1Аналіз українськоговиробництва

Цукровий буряк є основною сировинноюбазою вітчизняних цукрових заводів України. Таким чином, конкурентоспроможністьта ефективність виробництва цукрових буряків в Україні є одним з найбільшважливих елементів у проблемі підтримки та збереження всього цукровогомаркетингового ланцюжка.

Незважаючи на високі показникивиробництва сектору в радянські часи (Україна була найбільшим виробником цукрута, як наслідок, цукрового буряку у колишньому СРСР), перехід до ринковоїекономіки став справжнім викликом для виробництва бурякового цукру.


Таблиця 8.

Виробництво цукрових буряків вУкраїні, 2000-2006 р.р.

/>    Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Площа,

 тис. га

855,6

970,3

896,6

773,4

732,0

625,5

815,0

Врожайність, т/га

17,67

18,26

18,93

20,12

23,80

24,97

28,53

Валовий врожай, млн. т

13,2

15,6

14,5

13,3

16,6

15,6

22,4

 

Тим не менш, повільне скороченняпосівних площ і збільшення врожайності свідчить про деякі позитивні структурнізрушення в секторі. Хоча більшість виробників цукрових буряків мають показникефективного виробництва тільки на рівні 43% (повністю не використовуючи свогопотенціалу чи наявних ресурсів). Це зумовлено різними причинами, наприклад,низьким рівнем якості управління с/г підприємствами, неоптимальною практикоюгосподарювання, неадекватним технічним оснащенням тощо. Крім цього, на посіви впівденних, східних і центральних областях негативно впливає стала посуха іминулі суховії. Зокрема, через пилові бурі агрогосподарства, за данимиасоціації, були змушені пересіяти близько 20 тис. га

Аналізуючи регіональну особливість таефективність виробництва цукрових буряків, виявляється, що виробництво восновному сконцентровано у Центральній частині України. Виробники, якіоброблюють більшу площу цукрових буряків можуть досягати більшої врожайності.(Українські фермери скорочували площі посівів цукрових буряків на користь більшрентабельних та менш капіталомістких культур.) Вінницька, Полтавська, Черкаськата Київська області є лідерами за обсягами виробництва та площами цукровихбуряків. Те саме стосується й врожайності, за винятком Херсонської області, якадає найвищу середньозважену врожайність. Доступність природного потенціалуне обов’язково гарантує його ефективне використання. Таким чином, важливимє знання умов (ціни, врожайності тощо) за яких виробництво цукрових буряків єконкурентоспроможним серед сільгоспвиробників.

Потужності цукрових заводів Українидозволяють переробити понад 40 млн. т цукрових буряків і виробляти щорічно до4,4 млн. т цукру. Агрокліматичні умови бурякосійних районів сприяють отриманнютакого врожаю цукрової сировини.

Таблиця 9.

Виробництво цукру в Україні, тис. т

 

 

2003

2004

2005

2006

Цукор-пісок, отрима-ний з цукру-сирцю тростинного чи буря- кового, тис.т

2486

2150

2193

2705

в т.ч. з цукру-сирцю

бурякового, тис.т    

1470

1791

1878

2600

 

З-поміж великих виробників виділяють:ВАТ „Новоіванівський цукровий завод”, ТОВ АПО „Цукровик Полтавщини”, ТОВ„Агрофірма „Ободівський цукор”. За даними „Укрцукор”, у 2007 році виробництвоздійснювало 119 цукрових заводів (у 2006 році — 116). Лідером за обсягамивиробництва цукру є Українська продовольча компанія, питома вага виробленоїпродукції якої в 2006/2007 маркетинговому році становила 13,4%, до п’ятіркилідерів також входять підприємства групи “Укррос” (8,6%), „Астарта-Київ”(6,2%), „Євросервіс” (4,5%), „Західна компанія „Дакор” (4,0%).

1.2.2 Обсяги українського експорту-імпорту цукром

Україна відіграє слабку роль на світовому ринкуцукру. На сучасному етапі розвитку питання експорту-імпорту цукру в Україні єнадзвичайно важливим і актуальним, потребує висвітлення також ситуація навнутрішньому цукровому ринку, оскільки конкурентоспроможність цукру тапідприємств-переробників залишається низькою, і це перешкоджає виходу Українина зовнішні ринки. Тому останнім часом експорт цукру зовсім зійшов нанівець, втой час як імпорт цього продукту невпинно зростає.

Таблиця 10.

Обсяги експорту-імпорту цукру вУкраїні, тис. т.

Вид цукру

 

2003

2004

2005

експорт

імпорт

експорт

імпорт

експорт

імпорт

Цукор білий

6,9

138,2

170,2

58,0

115,8

180,5

Цукор сирець з тростини

-

311,1

-

378,5

-

378,5

Цукор-буряковий

6,9

449,3

170,4

436,8

115,6

430,3

 

Частка експорту цукру (бурякового,тростинного) в загальному експорті харчових продуктів налічувала у 2006 р.8,6%. Товар експортується у Азербайджан, Туркменістан. (Невелика кількістьекспорту цукру з України обмежується країнами СНД.) Поставки здійснюються яккомерційними організаціями, так і за міждержавними бартерними угодами в обмінна паливо та інші матеріальні ресурси. Білий цукор експортується в РосійськуФедерацію, здійснюються поставки цукрового сиропу та інших видів цукру. Прицьому основним покупцем українських кондитерських виробів з цукру залишаєтьсяРосія. Слід відмітити, що на сьогодні внутрішній ринок Росії за цінами на цукорвласного виробництва та його обсягами залишається найбільш прийнятним дляпропозиції української продукції. На сьогодні потреба в цукрі РосійськоїФедерації становить 4,5 млн. т. Росія ж виробляє власного цукру 2,5 млн. т.

В останні роки Україна перетвориласьз експортера цукру в його імпортера. В 2005 році було ввезено приблизно 200тис. т білого цукру, в тому числі з Білорусії та Молдови, та 450 тис. тцукру-сирцю з Бразилії, Куби, Німеччини, Великобританії, Польщі, Сальвадору таПівденної Африки. Під час розгляду заявки України до вступу в СОТ країни-члениробочої групи – Австралія, Бразилія, Куба, Індія, Аргентина – вимагали відКиєва ввести квоту на імпорт в Україну 200-260 тис. т цукру-сирцю щорічно ізсплатою 2-відсоткового мита і наступним збільшенням квоти до 350 тис. т. Однак,у 2004 році в Україну було ввезено майже 1,5 млн. т цукру-сирцю, що в 4 разибільше, ніж за останні 3 роки. Отже, це остаточно розбалансувало внутрішнійринок цукру.

Цукор, вироблений в Україні, маєвідносно високу собівартість порівняно з тростинним, що превалює на світовомуринку, та буряковим, виготовленим в інших країнах, і характеризується низькоюякістю. А тому в умовах низьких світових цін на цукор високої якості й широкогоасортименту, український цукор є неконкурентоспроможним на зовнішньому ринку.

Дослідженнями Світового економічногофоруму (WEF) встановлено, що в Україні йдосі немає перспектив для зростання рівня конкурентоспроможності. Україні вцьому рейтингу в попередні роки належало 84-те місце серед 102 країн світу –останнє серед країн Європи. (За експортним потенціалом, а він перевищував 3млн. т, країна входила до десятка провідних світових експортерів.) За останні15 років галузь практично зруйнована. Тому актуальним на сучасному етапірозвитку формування взаємовідносин із світовим ринком необхідно вважатизбільшення його експортних можливостей, вдосконалення структури експорту, вихідна світові ринки з конкурентоспроможною продукцією, згідно вимог СОТ,дотримання мінімальної ціни на цукор, обґрунтування ввезення цукру-сирцютростинного, використання поставлених квот.

У січні 2008 року експорт цукрузбільшився в 33,5 рази, або на 0,130 тис. тонн у порівнянні із груднем 2007року до 0,134 тис. тонн на 0,062 млн. доларів. Про це говориться в данихДержавного комітету статистики.

У січні 2007 року цукор неекспортувався.

В 2007 році експорт цукру скоротивсяв порівнянні з 2006 роком на 76,9%, або на 17,26 тис. тонн до 5,19 тис. тонн на2,21 млн. доларів.

Ємність цукрового ринку оцінюється в2 млн. тонн у рік.


1.2.3 Аналіз попиту та споживанняцукру в Україні

В Україні в останні роки кон’юнктура на ринку цукру залишаєтьсянесприятливою як для вітчизняних виробників, так і для торговців цукром.Низький внутрішній попит споживачів і втрачені зовнішні ринки збуту негативновпливають на попит на цукор, що в свою чергу зумовлює зменшення пропозиціїсировини – цукрових буряків. Тростинний цукор-сирець є ефективним замінникомукраїнського цукрового буряка і зменшення його обсягів збільшує попит нацукрові буряки в Україні.

Цукор –один з найбільш енергомістких і швидкозасвоювальних продуктів, який є обов’язковимкомпонентом повсякденного раціону і використовується в багатьох галузях народногогосподарства. Цілком очевидним єзниження споживання цукру в Україні на 150-200 тис. тонн за рік. Менше почаласпоживати цукор промисловість – через спад обсягів виробництва кондитерськихвиробів і молочно-консервної продукції, спричинене труднощами експорту доРосії. Така ж тенденція спостерігається і в сфері роздрібної торгівлі: пряме іпромислове споживання цукру населенням зменшилось через ріст цін на основніпродукти харчування. Зростає споживання імпортних солодощів. (У недалекому минулому бурякоцукрова галузь України повністюзабезпечувала власні потреби в цукрі та майже 13 % грошових надходжень добюджету країни, вона виробляла на душу населення близько 100 кг цукру.)


Графік 1.

Динаміка споживання цукрув Україні на одну особу за рік

/>

Динамікасередньодушового споживання цукру протягом 1990–2003рр. свідчить про зменшення цього показника в 2003 р. проти рівня 1990 р. на28,2%. В останні роки переважає споживання цукру на душу населення в обсязі36кг і більше, що є цілком достатнім з позицій раціонального харчування.Стримування споживання цукру в Україні відбувається переважно за рахунокнизької матеріальної забезпеченості населення, при чому різниця в обсягахспоживання цукру по групах населення залежно від його доходів сягає майже20-кратного розміру. Аналізуючи структуру споживання цукру виявляється, щопонад 60 % складають прямі покупки цукру, а менше 40 % –промислове споживання. Внутрішнє річне споживання цукру складає 1800 тис. т, впоточному сезоні дефіцит продукту очікується на рівні 250 тис. т. На цей час,біля 120 цукрових заводів виробляють в середньому 15000 т на завод. Умайбутньому, від 30 до 40 цукрових заводів (з близько 50000 т на завод) будутьдостатніми для виробництва для внутрішнього ринку. За даними Держкомстату, 2006 року річне споживання цукру на душунаселення в Україні становило 38,1 кг, що відповідає раціональній нормі. За підсумками 2007 року цукру, в розрахунку на душунаселення, спожито не менше за раціональну норму. Підставами для цього єочікуване збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, відсутність ціновогострибка в сезон масового використання продукту (влітку), підвищення рівнядоходів населення.

У 2007/08 маркетинговому році вУкраїні передбачається збільшення загальної пропозиції цукру на 36,4%, щообумовиться зростанням обсягу випуску передусім бурякового цукру і в зв’язку зпроцесами, що пов’язані із вступом у СОТ, які передбачають збільшення переробкицукру-сирцю із тростини. Отже, матимемо надлишки у нашій державі, на жаль, не існує науково обґрунтованихданих про споживання цукру. А це, звичайно, не дає змоги правильно оцінити таспрогнозувати попит.


Таблиця 11.

Динаміка попиту на цукор на внутрішньому ринку України,грн./т.

Ціни на цукор, EWX, грн./т

Мінімальна

2003/2004

Зм.за тижд.

Максимальна

2005/2006

Зм.за тижд.

Середня

2004/2005

Зм.за тижд. Пропозиція 2 480 2 610 -70 2 550 -20 Попит 2 470 -10 2 600 2 520 -10

1.2.4 Аналіз цін на цукор вУкраїні

Виробництво цукру в Україні становитьсьогодні 1млн. 9 тис. тонн, що має задовольняти потреби ринку. Але при цьомутреба зважати на те, що цукор, виготовлений в Україні, є різним. Приватнийсектор, який вирощує буряк, працює за системою давальницької сировини. Здалибуряк – отримали цукор, але він «зв’язаний», тобто, давальницький цукор неприсутній на ринку, а це фактично 40%.

Динаміка розвитку ринкуцукру України протягом останніх років супроводжується суттєвим коливанням цін.Так, протягом 2005 та на початку 2006 років відбулося стрімке зростання оптовоїта відповідно роздрібної ціни на цукор. У поточному році мінімальна ціна нацукор була встановлена на рівні 2,370 грн. за 1кг, місткість внутрішнього ринкуцукру оцінюється в 2 млн. тонн.

Раніше деякі цукровікомпанії зверталися до уряду з проханням знизити мінімальні ціни на цукор, алеїхню ініціативу не підтримали. Мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк вУкраїні встановлені постановою Кабінету Міністрів від 15 лютого 2002 року №142«Деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру». Експертивиділяють дві головні причин для цінової кризи на ринку цукру України.

По-перше, нинінадзвичайно швидко зростає попит на цукор на світових ринках. Великою мірою цепояснюється тим, що зростає споживання цукру не тільки як продукту, а й якпаливно-енергетичного матеріалу. Швеція, наприклад, до 2020 року плануєповністю відмовитися від використання нафти, замінивши її етанолом, якийвиробляється з цукру. Отже, така динаміка в умовах недостатнього длязадоволення ринку попиту призвела до різкого стрибка цін на цукор.

І хоча світовевиробництво цукру зростає, але це зростання недостатнє, щоб повністюзадовольнити попит. Відповідно, вже третій рік поспіль світові запаси цукрузнижуються. По-друге, (друга причина була породжена першою) різко зріс експорт(у тому числі контрабандний експорт) українського цукру до Росії. Причина — вУкраїні цукор дешевший, ніж поза її межами. (За 2005 рік світові ціни на цукор зросли на 92%, аспоживчі ціни в Україні — лише на 21,7%. ) Влада розширює квоти на виробництво і продаж цукру. Квоту А (цукор, якиййде на внутрішній ринок України) збільшено з 1790 тис. до 1840 тис. тон на рік.Квота В (цукор, який йде на експорт і поставки цукру у випадку необхідності що?квоти А ) збільшено до 185 тис. тон. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляютьсядля виробництва цукру квоти “А” та квоти “В”, і мінімальна ціна на цукор квоти“А” визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціямиМіністерства агропромислового комплексу України з урахуванням базисноїцукристості.

Протягом 2007/2008 та 2008/2009 МРекспертами ринку прогнозується повільне зростання цін на цукор на внутрішньомуринку залежно від сезонних коливань. Ця динаміка буде головним чином пов’язанаіз зростанням цін на цукор на світовому ринку, а також стабілізацієювнутрішнього ринку цукру у періоди, перед сезонами переробки цукрового буряку,за рахунок імпорту цукру-сирцю з тростини, у рамках квоти, оговореної привступі України у СОТ (260 тис. тонн).

Але вже в березні 2008 року всезмінилося. Нинішній сезон може виявитися для багатьох виробників цукруостаннім. Після тривалого затишку цукровий ринок знову став проблемним.Буквально протягом місяця продукт подорожчав на 40% і це далеко не межа.Виробники посилаються на високу собівартість і кон'юнктуру світового ринку.

Схоже, Україна знову повертається вчаси цукрової кризи. Якщо протягом останніх 1-1,5 років вартість білого золотанапрочуд стабільно трималася на рівні 2,6-3 грн./кг, то за останні кількамісяців оптові ціни виросли на 40%, досягши оцінки в 3,3 грн./кг. Настількиістотне подорожчання цукру виглядає парадоксально. Адже ще кілька місяців назадвиробники і оптовики в один голос заявляли про те, що нинішній сезон видавсяпрофіцитним, а запаси насолоди в країні становлять в порядку 3 млн. т (більше 2млн. т нового врожаю і перехідний запас із 2006 р.) при споживанні 2,3 млн. т.

Тому навіть якщо Україна до вереснянинішнього року стане повноправним членом ВТО, що дозволить виробникам ввезти іпереробити на пільгових умовах 260 тис. т сирцю, істотного зниження цін неварто очікувати.

Спроба вітчизняних виробників іпродавців заробити по максимуму пояснюється і песимістичними прогнозами нанаступний сезон. Глава профільної асоціації Микола Ярчук очікує різкого скороченняпосівних площ під цукровими буряками, що практично гарантує дефіцит сировини ізапеклі війни за нього. Причина, по якій аграрії настільки різко охолонули докультури, проста — за підсумками 2007 р. її рентабельність не перевищила 20%,тоді як прибутковість інших, менш витратних у догляді (пшениці, рапсу,соняшника й ін.), досягала 100% і більше. Прогнозуючи можливість зниженняпосівів буряків, держава в нинішньому році вперше ввела компенсації на йоговирощування в розмірі 550 грн./га. Але, як вважають експерти, ця міра навряд чивиявиться ефективною, оскільки дозволить збільшити показники рентабельностівсього на 1-2%.


Таблиця 12.

Поточная та імовірна майбутня ситуація на ринкуцукру в Україні.

 

Одиниці виміру

Вступ до СОТ(min\max)

Поточна ситуація

Гуртова ціна цукру, EXW

Грн.\т

2370.00

2370.00

3300.00

3300.00

ФОБЄвропа, LIFFE

Дол.\т

-

259.26

-

259.26

I.S.A., ISO

Цент.\фунт

8.97

-

8.97

-

I.S.A., ISO

Дол.\т

197.34

-

197.34

-

Обмінний курс

Грн.\дол.

5.05

5.05

5.05

5.05

Обмінний курс

Грн.\євро

6.10

6.10

6.10

6.10

Імпортнемито

Євро\т

-

-

300.00

300.00

Імпортне мито

%

50.00

50.00

-

-

ФОБ Європа

Дол.\т

996.57

1309.26

996.57

1309.26

ФОБ Європа або ISA+ мито

Грн.\т

1494.85

1963.89

2811.57

3124.26

ФОБ Європа або ISA+ мито + ПДВ

Грн.\т

1793.82

2356.67

3373.88

3749.12

Різниця між внутрішньою та світовою цінами

Грн.\т

576.18

13.33

-73.88

-449.12

 

Підсумовуючи, можна сказати, щособівартість виробництва цукру в Україні значно вища за нинішні й прогнозованіціни на цукор на світових ринках. Тому на сьогодні й на передбачуване майбутнєцукрова промисловість України не є конкурентоспроможною.


2.Правовеобґрунтування можливості здійснення даної

зовнішньоекономічноїугоди

Зараз не існує жодногоуряду в світі, який би не регулював свій внутрішній ринок засобами тарифного інетарифного регулювання. За останні роки держава приділяла значну увагу цукровійгалузі. Було видано цілу низку документів з цього приводу. Зокрема, ЗаконУкраїни “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17.06.99р.№758-X1V, Указ Президента України “Прододаткові заходи відносно вирішення соціальних проблем на селі і подальшогорозвитку аграрного сектора економіки” від 21.02.2002р. №170/2002, ПостановаКабінету Міністрів України “Деякі питання державного регулювання виробництва іреалізації цукру” від 15.02.2002 р. № 142, Постанова Кабінету Міністрів України“Про тимчасове вилучення цукру білого з режиму вільної торгівлі з РеспублікоюМолдова” від 14.03.2002р. №344, Наказ Міністерства аграрної політики України “Прозаходи щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру на період з 1вересні 2002 р. по 1 вересні 2003 року” від 06.03.2002 р. №74, НаказМіністерства аграрної політики України “Про зміни і доповнення до Положення проумови розподілу обсягів виробництва цукру квоти “А” і “В” між цукровимизаводами на конкурснох засадах” від 19.03.2002 р. №91. Наказ Міністерствааграрної політики України “Про порядок видачі ліцензій на імпорт цукру-сирцютростинного” від 16.07.2001р. №146 Меморандум про узгодження дій між КабінетомМіністрів України і професійними об`єднаннями агропромислового комплексу наринку цукру від 25.03.2002р. тощо. Крім того кожного року Верховна Рада Україниприймає Закон України “Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного”, яким встановлюєобсяг ввезення його в Україну та ставку ввізного мита, а Міністерство аграрноїполітики на конкурсних засадах визначає підприємства, які здійснюватимуть йогопереробку.

Ставки митного та немитногорегулювання затверджуються Верховною Радою України за поданням КабінетуМіністрів України. Правові, економічні та організаційні засади державноїполітики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівліцукром визначені законом України “Про державне регулювання виробництва іреалізації цукру” від 17.06.1999 (Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №32. — Ст. 267, з наступними змінами). Державне регулювання виробництва іреалізації цукру та вирощування цукрових буряків, контроль завиконанням умов виробництва та реалізації цукру здійснюють Кабінет МіністрівУкраїни та уповноважені ним органи. Державне регулювання у цій сфері базуєтьсяна принципі квотування. Закон передбачає такі види квот:

·         квотапоставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») — максимальнакількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;

·         квотапоставки цукру за міжнародними договорами (квота «В») — кількістьцукру для поставки за межі України за міжнародними договорами та поповнення, вразі необхідності, квоти «А»;

·         квота«С» — цукор, вироблений понад квоти «А» та квоти«В» і призначений для реалізації його власниками виключно за межамикраїни.

Граничні розміри квоти «А» та квоти«В» визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Обсягивиробництва цукру в межах вказаних квот розподіляються міжцукровими заводами органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України,на конкурсних умовах не пізніше 1 січня поточного року. Порядок та умовирозподілу обсягів виробництва цукру в межах вказаних квот визначаютьсяКабінетом Міністрів України. Обсяги вирощування цукрових буряківдля виробництва цукру в межах квоти «А» та квоти «В»визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органомі розподіляються обласними та районними органами виконавчої влади на конкурснихумовах.

Так, в 2001 р. було встановлено квоту на імпортцукру-сирцю тростинного (код ТН ЗЕД 17.01.11) в обсязі 260 тис. т за ставкоюввізного мита в розмірі 1% митної вартості, але не менше 5 євро за одну тонну.

Ціна на бразильський цукор-сирецьдорівнює приблизно 218 дол./т на умовах EXW, курс долара становить 5,33грн.Таким чином, ціна в гривнях за 200 т цукру-сирцю становитиме:218*5,33*200=232388 грн.

Ставка ввізного мита (1%)дорівнюватиме 2038,725 грн.

За імпорт цукру сплачується ПДВ назагальних підставах, тобто 20% бази оподаткування, тобто договірної(контрактної) вартості товарів, але не менше митної вартості, зазначеної уввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування,навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетинумитного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та іншихвидів винагород, плати за використання об`єктів інтелектуальної власності, щоналежать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, інших податків ізборів, за винятком ПДВ, що включаються у ціну товарів згідно із законамиУкраїни.

За митне оформлення товарів та іншихпредметів стягується митний збір — при митній вартості:

 

до 100 доларів США

 

не справляється

 

від 100 до 1000 доларів США

 

5

 

більше 1000 доларів США

 

0,2 відсотка митної вартості товарів та інших предметів, але не більше еквівалента 1000 доларів США

Таким чином, в разі ввезення на митнутериторію України 200т цукру-сирцю сплачується митний збір за ставкою 0,2%митної вартості товарів, але не більше еквівалента 1000 дол. США.

Оптова торгівля цукром навнутрішньому ринку здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у нихспеціального дозволу (ліцензії). Ліцензії видаються органом,уповноваженим Кабінетом Міністрів України, у межах квоти «А» зурахуванням квартальних і місячних обсягів. Кількість ліцензій на здійсненняоптової торгівлі цукром не обмежується. Роздрібна торгівля цукромможе здійснюватися виключно особами, які зареєстровані як суб'єктипідприємницької діяльності, у порядку, встановленому законодавством. Вказанісуб'єкти мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно відосіб, які мають ліцензії на здійснення оптової торгівлі цукром. Для стабільногозабезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущеннязначних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні тамісячні обсяги реалізації цукру.

Реалізація цукру за межі України згідно зміжнародними договорами здійснюється підприємствами, які мають спеціальнідозволи (ліцензії) на експорт цукру. Ліцензії видаються органом,уповноваженим Кабінетом Міністрів України, у межах квоти «В» зурахуванням квартальних і місячних обсягів. Реалізація цукру квоти«В» здійснюється за цінами, що визначаються міжнародними договорами.Реалізація цукру з квоти «В» та квоти «С» на внутрішньомуринку України забороняється.

Виробництво цукру в Україні з імпортноїсировини допускається виключно за умови подальшого вивезення готовоїпродукції у повному обсязі за межі України в терміни, передбаченізаконодавством.

Закупівля цукру для забезпеченнядержавних потреб, як внутрішніх, так і для виконання зобов'язаньдержави за міжнародними договорами, здійснюється органами (підприємствами),уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Ним же щорічно визначаються йобсяги закупівлі. Відносини між вказаним органами (підприємствами) івиробниками цукру регулюються законодавством та угодами, що між нимиукладаються. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється заумови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряківзгідно з порядком, передбаченим Законом. У межах попереднього фінансуваннязазначених витрат може застосовуватися державне матеріально-технічнезабезпечення виробників цукру та вирощування цукрових буряків. Грошовірозрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволеннядержавних потреб, і виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються черезДержавне казначейство України.

Закон встановлює особливостіціноутворення в бурякоцукровому комплексі. Мінімальна ціна на цукровібуряки для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В», імінімальна ціна на цукор квоти «А» визначаються щорічно КабінетомМіністрів України із застосуванням щомісячних індексів інфляції. Мінімальніціни на цукор і цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковістьвиробництва відповідних видів продукції.

Відносини між цукровими заводами, бурякосійнимигосподарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються наоснові господарських договорів, які укладаються між нимивідповідно до Закону. Типові умови господарських договорів затверджуютьсяКабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом і є обов'язковими дозастосування у відносинах між вказаними суб'єктами усіх форм власності.

Закономпередбачена відповідальністьза порушення встановлених умов виробництва та реалізації цукру. У разі поставокцукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його зацінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єкта господарюваннястягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійсненаз порушенням встановленого порядку. Зазначений штраф стягується до місцевогобюджету за місцем реєстрації винного суб'єкта. Рішення про стягнення штрафівприймаються судом (господарським судом) за позовами органів, які за дорученнямКабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням Закону. Дії цихорганів можуть бути оскаржені до суду (господарського суду) згідно ізвстановленим порядком.

Станом на вересень 2004 року середдіючих законів, які містять неузгоджені положення щодо регулювання зовнішньоїторгівлі сільськогосподарською продукцією наступний :“Про державне регулюваннявиробництва та реалізації цукру” від 17 червня 1999 року № 758-XIVЗгідно статті 3.11 Закону України“Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру від 17 червня 1999року №758-XIV виробництво цукру в Україні з імпортної сировини допускаєтьсявиключно за умови подальшого вивезення готової продукції у повному обсязі замежі України в терміни, передбачені законодавством України. Стаття XI:1 УгодиГАТТ 1994 року “Загальне скасування кількісних обмежень” вказує на те, що“ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків, інших зборів, чи то у форміквот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повиннівстановлюватися або застосовуватися щодо імпорту будь — якого товару, якийпоходить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту чи продажу наекспорт будь-якого товару, призначеного для вивезення на територію будь-якоїіншої сторони”. Деякими країнами СОТ вимога статті 3.11 Закону України “Продержавне регулювання виробництва та реалізації цукру від 17 червня 1999 року №758-XIV щодо виробництво цукру в Україні з імпортної сировини лише за умовиподальшого вивезення готової продукції розглядається як непрямий західобмеження імпорту в Україну цукру з тростини.

Транспортування. Упакований цукор-рафінадтранспортують у критих транспортних засобах і контейнерах згідно з ГОСТ 18477транспортом усіх видів відповідно до правил перевезення вантажів, чинних натранспорті даного виду. Транспортування цукру пакетами — згідно з ГОСТ 23285,ГОСТ 24597 і ГОСТ 26663. Рафінований цукор-пісок, фасований у поліетиленовіпакети й упакований в ящики із гофрованого картону, допускається перевозитиавтомобільним та залізничним транспортом у межах області. Криті вагони,контейнери і трюми повинні бути сухими, без щілин, з дахом, який не протікає, злюками і дверима, що добре закриваються. Не допускається перевозитицукор-рафінад у брудних вагонах, контейнерах і трюмах із слідамизабруднювальних вантажів (вугілля, вапно, цемент, сіль та ін.), отруйних та зсильним запахом а також у вагонах, контейнерах і трюмах, які не просохли післяфарбування або зберігають запах фарби. Перед завантаженням цукру вагони,контейнери і трюми повинні бути ретельно очищені, за необхідності промиті тапродезинфіковані, підлога застелена папером або чистими паперовими обрізками. Взалізничних вагонах крючки та гострі частини, що виступають, обгортають паперомчи тканиною. Під час перевезення цукру-рафінаду автомобільним транспортом мішкиз цукром слід укладати на дерев'яні піддони. У разі відсутності піддонів кузовавтомобіля вистеляють брезентом, папером або чистими паперовими обрізками.Після укладання мішки з цукром накривають брезентом.

Зберігання. Цукор-рафінад повинен зберігатися вскладах за температури не вищій ніж 40 °С. Відносна вологість повітря на рівніповерхні нижнього ряду мішків і ящиків повинна бути не вищою від 75 %.Забороняється зберігати цукор разом з іншими матеріалами. Контроль затемпературним режимом зберігання цукру здійснюється за допомогою термометрів читермографів, за відносною вологістю повітря — за допомогою гігрографів абопсихрометрів. Штабелі складають з однорідного за якістю цукру-рафінаду,упакованого в тару одного виду, яка має однакову стандартну масу. Мішки зцукром під час укладання в штабель повинні бути повернені горловиною усерединуштабеля. На кожний укладений штабель заводять штабельний ярлик, в якомувказуються: назва цукру, вид і категорія тари, кількість місць, датавиготовлення, маса нетто, позначення цього стандарту і показники якості. Уштабельних ярликах повинні бути зазначені: назва цукру, назва постачальника,номер вагона, номер накладної, кількість місць, маса нетто, вид тари, датаприбуття, номер документа про якість і основні показники якості.

У2006 році був затверджений порядок надання погодження на видачу ліцензіїна цукор з цукрової тростини або цукрових буряків та хімічно чисту цукрозу,у твердому стані, експорт яких підлягає ліцензуванню. Комісія з наданняпогодження на видачу ліцензії на цукор з цукрової тростини або цукрових буряківта хімічно чисту цукрозу, у твердому стані, експорт яких підлягає ліцензуваннюу 2006 році, до 25 числа кожного місяця має інформувати Департаментзовнішньоекономічного співробітництва про кількість та обсяги виданихпогоджень. Порядок визначає умови надання погодження на видачу ліцензій на цукорз цукрової тростини або цукрових буряків та хімічно чисту цукрозу, у твердому стані(код 1701 згідно з УКТЗЕД), експорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році,відповідно до договорів між українськими та іноземними суб'єктамигосподарювання незалежно від форм власності та господарювання (далі — Погодження) згідно з додатком 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 30грудня 2005 року N 1304 ( 1304-2). Погодження на видачу ліцензії здійснюєтьсяза принципом часового пріоритету. Рішення Комісії приймається більшістюголосів. У наданні погодження може бути відмовлено, якщо подається неповний, неоформленийналежним чином комплект документів, виявлено недостовірність даних у документах.У рішенні про відмову у видачі погодження зазначаються підстави такої відмови. Уразі відмови у видачі погодження робиться позначка у заяві, ставиться підпис суб'єктагосподарювання про ознайомлення з обґрунтованою причиною відмови у видачі погодження.Повторне подання документів на погодження здійснюється протягом 10 днів.


3.Зовнішньоекономічний контракт

 

Контракт № G1-06

м. Черкаси 01 квітня 2008 року

Компанія «ЛІМАРКО н.в.» (LIMARCO n.v.), Бельгія, в особі Генерального директора Марка Ван Гуі, який діє на підставі Статуту компанії, що надалі іменується ПОКУПЕЦЬ, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранекс-Черкаси», надалі — ПРОДАВЕЦЬ, в особі Генерального директора Романової Лариси Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, які сукупно іменуються СТОРОНИ, уклали даний Контракт про наступне:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА КОНТРАКТУ

Продавець зобов’язується поставити, а Покупець – прийняти та оплатити білий цукор українського походження врожаю 2006/2007 МР(згідно квоти «В»), у подальшому – ТОВАР, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) тон за ціною 520,00 (П’ятсот двадцять) євро за 1 тонну на загальну суму 936.000 (дев’ятсот тридцять шість тисяч) євро.

1.               БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

Товар за даним контрактом постачається погодженими сторонами партіями згідно вимог СРТ Херсон-порт, термінал «Дніпро-карго».

Строк поставки – травень-червень 2008 р.

2.               ЯКІСТЬ, ВАГА І СТАН ТОВАРУ

Товар повинен бути якісним, мати торговельну цінність, не містити живих шкідливих комах, отруйні речовини, повинен бути вільний від токсичних матеріалів, отруйного насіння та під карантинних предметів (включаючи карантинний нагляд комах).

За якістю Товар повинен відповідати нормам ГОСТ 30178-96; ГОСТ 26933; ДСТУ 2316-93(ГОСТ 21-94).

Якість, вага і стан Товару визначаються під час та на місці розвантаження згідно Сертифікатів, виданих незалежною інспекційною компанією «ПроАгро» по бажанню та за рахунок Покупця.

3.               ВИМОГИ ДО СПЛАТИ

Покупець здійснює 100% передплату Товару до 15 травня 2008 року.

Плата здійснюється в євро прямим банківським переказом на валютний рахунок Продавця, вказаний у даному Контракті.

4.               ЗДАЧА ТА ПРИЙОМ ТОВАРУ

Покупець та\або його представник має право знаходитися під час та на місці отримання товару, перевіряти в місцях вантажу-розвантаження вагу та якість Товару, який відвантажується згідно Контракту. Покупець та його представник має право вимагати у Продавця при зупинку розвантажувально-вантажних процедур, якщо він вважатиме, що якість або стан цукру не відповідає вимогам Контракту.

Якщо на місці призначення буде виявлено, що відвантажений Товар заражений карантинними об’єктами (включаючи карантинних комах) та\або шкідливими домішками, Покупець має право сповістити Продавця і повернути Товар Продавцю, і всі супровідні витрати повинні бути сплачені Продавцем при наданні Покупцем відповідної довідки, яка підтверджує зараження Товару, виданої Першокласною незалежною інспекційною компанією та\або офіційною карантинною службою.

Експортна ліцензія та\або будь-які інші дозволи на експорт Товару, які вимагає країна-виробник Товару, повинні бути за рахунок та на відповідальності Продавця. Неотримання Продавцем вищеназваного не повинно бути Форс-мажорною обставиною.

Продавець виступає експортером Товару і відповідальний за митну очистку Товару, та забезпечує призначеного експедитора Покупця усіма необхідними документами.

5.               ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по даному Контракту, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, ембарго, а також прийняття нових правових актів, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Контракту. Доказом наявності вказаних обставин та їх тривалості буде слугувати свідоцтво відповідної торгово-промислової палати, представлене на протязі 20 днів з дня їх виникнення.

6.               САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

У випадку невиконання договірних обов’язків винна Сторона відшкодовує іншій Стороні причинені збитки, а також сплачує пеню у розмірі 0,4% від вартості товару за кожен день прострочки виконання обов’язків.

Рекламації приймаються на протязі 30 днів з дати поставки Товару за наявності акту, складеного за участі компетентного представника незацікавленої організації, або комерційного акту, якщо недостача або псування виникла в дорозі.

7.               АРБІТРАЖ

Всі суперечки, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Контракту, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

Якщо Сторони не можуть вирішити суперечки шляхом переговорів, компетентним для вирішення суперечки буде Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті України (м.Київ) згідно правил його виробництва.

Даний Контракт регулюється законодавством України.

8.               ІНШІ УМОВИ

Після підписання даного Контракту усі попередні переговори та листування по ньому утрачають силу.

Усі податки, збори та платежі по Товару та\або в країні походження визнані виконанням даного Контракту, повинні сплачуватися Продавцем.

Усі зміни та доповнення до даного Контракту мають силу лиш у тому випадку, якщо вони оформлені письмово (телексом, факсом, листом).

Даний Контракт, який складається з трьох сторінок, складений на українській мові в двох екземплярах.

Даний Контракт набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх контрактних обов’язків.

9.         ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

ООО «Гранекс-Черкаси»           «ЛіМАРКО Н.В.»

вул. Гоголя,221, оф. 123, м. Черкаси        Абтсдріф, 97, 2940 Стаброк, Бельгія

Код ОКПО 31423617,             Банк: IBANBE61410064999117

ІПН 314236123014,             BICKREOBEBB

Св-во №32137366,             Кей БиСи-Банк, Стаброк, Бельгія,

рах. № 26007011552 EUR           SWIFT: KREDBEBB

у ЧФ ВАТ «Кредо Банк в г.Черкаси

SWIFT: WUCBUA2X

Банк-кореспондент: KBCBANKN.V.,

SWIFTKREDBEBB, BCE8170 Havenlaan

127 B 1080 Brussels, Belgium, Acc. 4809589677-71

 

РОЗПИСИ СТОРІН

Генеральний директор                           Генеральний директор    

________________Романова Л.О.       ______________Марк Ван Гуі

4. Оцінка ефективності запропонованого проекту

 

Коефіцієнт ефективності експорту цукру:

Базовий коефіцієнт ефективності експорту = виторг від експорту / суму собівартості товару, транспортних витрат і організаційних витрат =

936 000/ (465 000 + 76 200 + 69 683) = 1,53експорт ефективний. 

Альтернативний коефіцієнт ефективності експорту = різниця виторгу від експорту, собівартості товару, транспортних витрат і організаційних витрат / різницю внутрішнього виторгу та собівартості товару =

(936 000 – 465 000 – 76 200 – 69 683)/( 720 000 – 465000)=325 117/255 000 = 1,27 -експорт ефективний (обидва коефіцієнта більші за одиницю).

 

4.1 Умови експорту товару:

 

а) Закупівельна вартість цукру для експорту становить 52євро за 1 тонну;

б) 100% передплата;

в) Витрати, пов’язані з експортом:

— вартість перевезення вантажу – 55 000 євро;

— вартість страхування – 18 000 євро;

— оплата навантаження/розвантаження – 3 200 євро.

 

4.2 Витрати, повязані з митним оформленням експорту вантажу:

 

а) Сплата експортного мита – 67 800 євро;

б) Сплата митних зборів – (936 000*0,2%)/100% – 1 872 євро;

в) Повернення сплаченого акцизного збору – цукор не підлягає акцизному збору, т.я. не є високорентабельним і монопольним товаром, і належить до групи основних видів продуктів харчування;

г) Продавець є виробником цукрових буряків, з яких вироблено білий цукор на експорт, отже ПДВ повертається лише з нарахованого мита та митних зборів:

(67 800+1 872)/9 = 11 612 (євро).

 

4.3 Розрахунок валютної виручки :

 

520*1 800= 936 000 (євро);

 

4.4 Розрахунок валового доходу:

 

936 000 – (465 000 + 76 200 + 69 683) = 936 000 – 610883 = 325 117 (євро);

 

4.5 Розрахунок з бюджетом:

 

а) 0% ставка ПДВ;

по-перше: експортні операції не обкладаються ПДВ;

по-друге: Законом України від 13.07.2000 р. №1874-3 «Про внесення змін до Закону України «Про ПДВ» з 27.07.2000 р. поновлено дію Указу Президента України від 02.12.98 р. №1328 «Про підтримку с/г товаровиробника». Зазначений порядок передбачає, що для с/г товаровиробників, в яких сума, одержана від продажу с/г продукції власного виробництва, становить не менше 50% від загальної суми валового доходу, зупинена дія норми п.7.7 ст.7 Закону України від 03.04.97р. №168\97 – ВР «Про ПДВ». У таких виробників сума ПДВ на розрахунки з бюджетом не відраховується, а зазначені кошти залишаються у с/г виробника і витрачаються на придбання МТР);

б) 100% передплата Покупцем;

в) Інші витрати: представницькі витрати – 1 500 євро, амортизація вартості ліцензії – 8 000 євро;

 

4.6 Розрахунок прибутку:

 

325 117 – (1 500 + 8 000) = 315 617 (євро);

4.7 Сплата податку на прибуток:

 

Продавець – платник фіксованого с/г податку, який обчислюється наступним чином: ставка фіксованого с/г податку * вартість землі, яку обробляє Продавець * площу оброблюваної землі. У нашому випадку Продавець засіяв цукровим буряком 330 га землі, отримавши 19 800 т цукрового буряку, вихід цукру склав – 1 800 т. Сплачено фіксованого с/г податку: (330 *29 000*0,5%)/100% =

47 850 грн. або 6 344 євро.

 

4.8 Розрахунок чистого прибутку:

 

315 617 – 6 344 = 309 273 (євро);

 

4.9 Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної угоди :

 

(309 273: 936 000 )*100% = 33,04 %.

Отже, підприємство отримує високий рівень рентабельності за значної загальної суми прибутку. Таким чином, при наявності якісного продукту, сертифікованого та виробленого за світовими стандартами, українські підприємства – виробники та продавці білого цукру мають можливість продавати продукцію на зовнішніх ринках.

ВИСНОВКИ

 

Проаналізувавши світовий та український ринки цукру, а також підсумувавши проведене вище моделювання зовнішньоекономічної угоди, можна зробити наступні висновки:

— Традиційно, основна частина цукру(75– 80 %), світового ринку зв’язана державними обмеженнями й регулюваннями,які застосовуються в більшості країн світу. Таким чином, вільний ринок цукру, а саме той цукор, який вільно обертаєтьсяна ринку і не є об’єктом протекціоністичних мір, складає всього 20 – 25 % відусього обороту. Збільшення виробництва цукру призводить до підйому «залишкового» ринку на 25-33 %.Цим співвідношенням і пояснюється значне коливання цін на цукор. Крім того,цукор традиційно відрізняється низкою ступінню цінової еластичності та зміниціни на нього відбиваються на об’ємах споживання.

— Україна належить до традиційноцукрових держав світу, що зумовлюється досить сприятливимиґрунтово-кліматичними та економічними умовами для розвитку буряківництва йвиробництва цукру. Коріння галузі сягає 20-х років XIX століття. Однак їїматеріально-технічна база неодноразово зазнавала значного руйнування, авирощування цукрових буряків опинялось у кризі, як це, зокрема, бачимо і востанні роки.

— У найближчі два-три роки урожайністьцукрових буряків в Україні слід довести до 300–350, а через чотири-п’ять років– до 400–500 ц/га. Таким чином валовий збір цукрової сировини може досягти 40млн. т, а виробництво цукру, при 14% його виходу – 5-5,3 млн. тонн. Цедозволить щорічно виділяти на експортні поставки до 3-3,5 млн. тонн цукру.Реальними ринками збуту української продукції є насамперед Росія,східноазійські країни та Близький Схід.

— Свого часу було прийнято закон прорегулювання ринку цукру. В цілому він створив позитивну тенденцію дооздоровлення галузі. Проте є проблемні аспекти, на які варто звернути увагу.Найперше — це квотування цукру.

— Сьогоднідля розвитку цукробурякового комплексу України – крім необхідності впровадженнясучасних технологій вирощування цукрових буряків, достатнього забезпеченнябурякосіючих господарств високоякісним насінням, мінеральними добривами ізасобами хімічного захисту рослин, підвищення якості машинного парку – дедаліактуальнішого значення набуває якнайшвидша реконструкція та модернізаціяцукрових заводів, розширення їхніх виробничих потужностей до економічнооптимальних меж.

— Досвід країн Західної та Східної Європи переконливо свідчить, що досягненнянизької собівартості білого цукру можливе не тільки за рахунок зниженнявиробничих витрат по всьому циклу вирощування цукрових буряків, включно зосвоєнням схеми закупівлі цукрової сировини за фіксованими цінами, а за рахунокпідвищення продуктивності, економічності та якості роботи переробника.

— Диверсифікація виробництва цукровоїпродукції потребує комплексного підходу та системи заходів на рівні державноїпрограми. Нею слід передбачити ширше використання цукру в інших галузях,зокрема в кондитерській, спиртовій промисловості, на продукцію яких є попит назарубіжних ринках. Розміщувати підприємства потрібно комплексно, в одномурайоні, щоб зекономити кошти на перевезенні сировини. Головними перевагами врозміщенні підприємств біля міст (районних центрів) є: автомагістралі,залізниці, культурні заклади, зв’язок, навчальні заклади (які готуютьфахівців), робоча сила, споживач.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.       Розміщенняпродуктивних сил України – С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко. – К.: КНЕУ, 2000.

2.       Державний комітетстатистики України: “Сільське господарство в Україні. Статистичний щорічник”,piзнi випуски.

3.       Основиекономічної теорії – Дзюбик С., Ривак О. – К.: Основи, 1994.

4.       Комплекснадержавна програма реструктуризації і розвитку бурякоцукрової галузі на періоддо 2010 року.

5.       БагрійТ.В. Розвиток економічних відносин в інтегрованому цукро-буряковому виробництві//Економіка АПК. — 2003. — № 4. — С.117-119.

6.       Ярчук, М.М.Перспективи розвитку цукробурякового виробництва в Україн //Економіка АПК. — 2002. — №3. — С.19.

7.       РафальськаВ.А. Конкурентоспроможність українського цукру на світовому ринку// Науковийвісник Національного аграрного університету. — К.: НАУ, 2006. – Вип. № 97. – С.337 -341

8.       Імас Є.В.Відродження ринку цукру в Україні // Економіка АПК. – 2000. — №4. – С. 35-39.

9.       Імас Є.В.Формування та розвиток цукробурякового підкомплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН,1999.- 352 с.

10.     Гореленко,В.І. Ефективність інтенсифікації у цукробуряковому виробництві //Економіка АПК.- 2003. — № 5. — С. 85-88.

11.     Імас Є.В.,Кравченко В.О. Проблеми українського цукру на продовольчому ринку // Агроінком.– 2000. — №3-4. – С. 7-10.

12.      Глафура Славицкая. Анализ хозяйственной деятельности АПК. – Минск: Экоперспектива, 1999

13.     Кузняк Б.Проблеми відродження господарювання на землі, 1999

14.     Карпенко О.Сучасний стан і тенденції присутності України на ринках ЄС // Сучасна торгівля,№10, 2004р. — с.21-24

15.     Матеріали міжнародноїпрактичної конференції „Перспективи інтеграції України до ЄС”

16.     Фіалко А.Проблеми та перспективи співпраці України з ЄС // Національна безпека іоборона, №9, 2004р. — с.15-19

17.     ГончарукТ.І. Агропромисловий комплекс у контексті національної ідеїконкурентноспроможності // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 1.- C.101-105.

18.     Заєць О. С. Ринокцукру в Україні: Проблеми створення, функціонування та розвитку. — К.: Науковадумка, 1999. — 385 с.

19.     ЮхименкоП. І., Безпечна І. В. Інституційні передумови ринкової трансформаціїагросектору економіки України. — Біла Церква: Білоцерківський держ. аграрнийун-т, 2005. — 176 с.

20.     В.Бондар,А.Задворний. Ринок цукру в Україні в контексті функціонування світових цукровихринків// Економіка України.-2005.-№7.-С. 61-65.

21.     І.О. Кубровська.Ринок цукру в Україні//Економіка АПК. – 2005 — №8 — С.132-133.

22.     Козик В.В.,Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів1995

23.     Правик Ю.Маркетингові дослідження ринку цукру в Україні//Пульсар. – 2005. — №5. – С.48-49.

24.     Румянцев А.П.,Климко Н.Г., Міжнародна економіка: — К.: Знання прес, 2003. – 447с.

25.     Циганкова Т. М.,Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 488с.

26.     Управліннязовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп./ За заг. ред. А.І.Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 2002.-552с.

27.     Закон України №758-XIV “Про державне регулювання виробництва та збуту цукру” від 17 червня1999 р.

28.     РішенняКабінету Міністрів України №1977 “Про державне регулювання виробництва тареалізації цукру”, від 25 грудня 2002 (зі змінами).

29.     ПостановаВерховної Ради України від 03.03.2005 № 2465-IV „Про законодавче забезпеченнярозвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращення”.

30.     РозпорядженняКабінету Міністрів України від 24.12.2005 №566-р щодо схвалення КонцепціїКомплексної державної програми реструктуризації і розвитку бурякоцукровоїгалузі на період до 2010 р.

31.     НаказМіністерства аграрної політики України від 20.02.2006 № 69 „Про розробкуКомплексної державної програми реструктуризації і розвитку бурякоцукровоїгалузі на період до 2010 р.”.

32.     http://sugarua.com- національна асоціація цукровиків України «Укрцукор»

33.     http://www.minagro.kiev.ua– Міністерство аграрної політики України.

34.     http://www.ukrsugar.kiev.ua 30. www.nauu.kiev.ua

еще рефераты
Еще работы по маркетингу