Реферат: Тканини бавовняні. Характеристика асортименту господарських виробів з пластичних мас

Міністерство освіти та наукиУкраїни

Житомирський державнийтехнологічний університет

Кафедра менеджменту

Контрольна робота

з курсу “Товарознавствонепродовольчих товарів”

Виконала: студентка IV курсу

група ЗМО-07-1с

Карпінська Н. В.

зал. книжка № 20107126

Перевірила: Пащенко ОльгаПетрівна

Житомир

2009


ПланВступI.    Теоретична частина

1. Тканини бавовняні: для білизни, сукняно-сорочастітканини, тканини для суконь. Ворсові тканини. Тканини для підкладки.Костюмно-пальтові тканиии.

2. Характеристика асортименту господарських виробів зпластичних мас

II.   Практичнезавдання

1.   Вивченняасортименту і споживчих властивостей керамічного посуду

2.   Вивченняасортименту парфумерно-косметичних товарів

3.   Вивченняасортименту і споживчих властивостей побутових товарів зі скла

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Метою написанняконтрольної роботи є вивчення асортименту бавовняних тканин за їх призначеннямта асортименту господарських виробів з пластичних мас, а також товарознавчахарактеристика трьох запропонованих товарів. Структура контрольної роботи складаєтьсяз двох частин –– теоретичної та практичної.

Теоретичначастина поділяється на два питання. В першому з них розглянуто бавовнянітканини для білизни, сукняно-сорочасті тканини, тканини для суконь, ворсовітканини, тканини для підкладки та костюмно-пальтові тканини. Це питаннядетально розкриває вищеназвані групи в розрізі певних підгруп, наводить короткухарактеристику найбільш широко вживаних бавовняних тканин. Друге питання даєхарактеристику асортименту господарських виробів із пластичних мас залежно відпевних ознак групування. В ньому детально викладено відмітні особливостічотирьох груп господарських виробів з пластичних мас, виділених зафункціональним призначенням: посудогосподарських, для ванної кімнати і туалету,для саду і городу, побутових меблів і предметів для інтер’єру житловихприміщень та догляду за ними.

Практична частинаскладається з трьох питань. Кожне з них дає товарознавчу характеристику одномузразку з певної групи непродовольчих товарів.


I. Теоретична частина

 

1. Тканини бавовняні: для білизни,сукняно-сорочасті тканини, тканини для суконь. Ворсові тканини. Тканини дляпідкладки. Костюмно-пальтові тканини

Бавовнянітканини класифікують за різними ознаками. По волокнистому складу ці тканинибувають однорідні (чистобавовняні) і неоднорідні. Неоднорідні можуть складатисяіз змішаної пряжі по основі і утку (наприклад, із бавовняновіскозної,бавовнянолавсанової, бавовнянокапронової пряжі і т. д.), із бавовняної пряжі пооснові чи утку, скрученої з комплексними віскозними, капроновими чи іншиминитками, а також із бавовняної пряжі по основі, а по утку — із комплексныхвіскозних та інших ниток.

Бавовнянітканини поділяються також за видами переплетень і за обробкою.

За обробкою розрізняють тканини суворі, вибілені,гладкофарбовані, пістрявотканні, меланжеві і набивні. Деякі тканинивипускаються мерсеризованими і зі спеціальними видами обробки (тиснення,лощена, малом'ята, малоусадочна, водотривка обробка і ін.).

За призначенням виділяють такі типи бавовняних тканин:

−  длябілизни;

−  сукняно-сорочасті;

−  длясуконь;

−  ворсовітканини;

−  тканинидля підкладки;

−  костюмно-пальтовітканини.

Нижче дається характеристика асортименту бавовняних тканин заїх призначенням.

Білизняні тканини. Ці тканини використовуютьсядля пошиття натільної і постільної білизни, спецодягу для медичних установ,підприємств громадського харчування, дитячих садів і ясел і ін.

Білизняні тканини виробляють переважно полотнянимпереплетенням. Випускають ці тканини головним чином вибіленими чи світлимигладкофарбованими. Оскільки білизняні тканини використовуються переважно дляпошиття натільної і постільної білизни, до цих тканин пред'являються підвищенівимоги з погляду гігієни. Вони повинні мати хорошу гігроскопічність, паро- іповітропроникність, мати гладку поверхню, не містити хлора і інших шкідливодіючих на організм людини речовин.

Білизняні тканини, окрім інших властивостей, повинні володітивисокою стійкістю до руйнуючої дії миючих препаратів і механічних дій, що маютьмісце в процесі прання. Залежно від особливостей структури білизняні тканиниможна підрозділити на три підгрупи: бязі, миткалі і спеціальні тканини.

Бязі білизняні є тканинами, які аналогічніза структурою гладкофарбованим і набивним платяним бязям. Окрім бязей, сюдивключені полотна і тканина наджиму.

Миткалі –– це вибілені і гладкофарбованітканини полотняного переплетення із кардної і гребінної пряжі меншої лінійноїтовщини, ніж бязі. Назву ці тканини отримали від того, що в них велику часткузаймають білизняні тканини, одержані із суворих миткалей (муслін, миткаль).Характерною особливістю цих тканин, на відміну від бязей, є те, що в уткувикористовується більш тонка пряжа, ніж в основі. До миткалей відносятьсянаступні тканини: муслін, мадаполам, миткаль, шифон, маль-маль і чалма. Першітри тканини мають приблизно однакову міцність по основі і по утку.Відрізняються вони лише обробкою: муслін має м'яку обробку, мадаполам ––жорстку, миткаль –– напівжорстку. Муслін, мадаполам і миткаль використовуютьдля пошиття чоловічої, жіночої і дитячої натільної білизни, підодіяльників інаволочок. Для дитячої білизни застосовують тільки муслін, що має м'якуобробку.

Шифони виробляються із кардної чи гребінноїпряжі. Шифони бувають вибілені і гладкофарбовані. На відміну від іншихбілизняних тканин шифони піддаються мерсеризації. Застосовуються шифони дляпошиття жіночої і дитячої білизни, блуз і інших виробів.

Спеціальні тканини. Сюди відносяться білизнянітканини грінсбон і тик-гумка. Грінсбон виробляється переплетенням ламана саржа,унаслідок чого має характерний малюнок у вигляді «Ялинки», а тик-гумкавиробляється атласним переплетенням з рівною лицьовою поверхнею. Длявиробництва цих тканин використовується кардна пряжа. Грінсбон і тик-гумкавиробляються вибіленими, в порівнянні з бязями, вони є більш щільними іважчими. Використовуються грінсбони і тик-гумки для пошиття чоловічих кальсоніві спецодягу.

Сукняно-сорочасті тканини. Асортиментсукняно-сорочастих тканин найчисленніший. Він налічує декілька сотеньартикулів. По своїй структурі, характеру обробки і властивостямсукняно-сорочасті тканини вельми різноманітні. Їх виробляють різноманітнимипереплетеннями, але найбільш часто застосовується полотняне. Тканини для суконьпо фактурі поверхні, як правило, бувають гладкими, з начісуванням, рельєфними,гофрованими, витисненими; тканини для блуз –– гладкими, гофрованими,витисненими; тканини для сорочок –– гладкими і рельєфними. За характеромобробки ці тканини можуть бути вибіленими, гладкофарбованими, набивними,пістрявотканними і меланжевими. Платтяні і блузочні тканини, на відміну відсорочкових, характеризуються великою різноманітністю друкарських і жакардовихмалюнків та яскравістю забарвлень.

Сорочковітканини випускають різних видів –– для вихідних сорочок, для повсякденнихлітніх і зимових сорочок, для верхніх сорочок спортивного типу. Для наряднихсорочок використовують тканини з високим ступенем білизни. Для сорочокповсякденних і спортивних використовують переважно тканини широкої гаммикольорів, пістрявотканні, з різноманітними друкарськими малюнками.

Розширяється випуск сукняно-сорочастих тканин іззастосуванням хімічних волокон.

Ситець –– це одна із найстаріших бавовнянихтканин. В асортименті бавовняних тканин група ситців займає найбільшу частку(близько 16%). За цією ознакою ситці і виділені в окрему прейскурантну групу.

Ситці –– це тканини полотняного переплетення, щовиробляються, із кардної пряжі. Ситці виробляються набивними ігладкофарбованими. Ситці відрізняються винятковою різноманітністю малюнків,різних по величині, формі, кольору. За кількістю малюнків і різноманітністю їхколористичного оформлення ситці займають перше місце серед інших груп тканин.

Характерноюособливістю при візерунчастому забарвленні ситців є вживання дрібних і середніхмалюнків геометричного і рослинного орнаменту. Проте, останнім часом принабиванні ситців використовуються також і малюнки стилізованого орнаменту. Дляситців платтяного призначення характерні багатовальні малюнки дрібного ісереднього масштабу, різної побудови.

Прихудожньо-колористичному оформленні ситців особлива увага надається дитячиммалюнкам. Наносяться на ситці і малюнки декоративного призначення у виглядівеликих букетів квітів, народні мотиви у вигляді широких поперечних смуг, атакож безпредметні малюнки, що складаються із колірних плям, які прорізаютьтонкими графічними лініями.

З метою поліпшення зовнішнього вигляду і надання тканинамдеяких додаткових властивостей в процесі завершальної обробки ситці апретують.Розрізняють ситці м'якої, жорсткої, лощеної і гофрованої обробки.

Набивні ситці використовують для пошиття жіночих ідитячих суконь, сарафанів, чоловічих і дитячих сорочок, верху і підкладкиватяних ковдр, наволочок подушок, завіс і інших виробів.

Гладкофарбовані ситці застосовуються як підкладка для ватянихковдр і верхнього одягу.

Бязі важчі ніж ситці. Вони виробляютьсяполотняним переплетенням із кардної пряжі. Ці бязі називають типовими. Вонивикористовуються, головним чином, для пошиття чоловічих сорочок. Ущільнені бязівикористовуються для виробничого одягу –– халатів, робочих курток, костюмів іяк прикладні матеріали для пальт і костюмів.

Заобробкою бязі бувають гладкофарбованими і набивними. На відміну від ситцівнабивання бязей може бути одно- і двостороннім. Більш поширеними є бязі зодностороннім набиванням малюнків.

Для набиваннябязей використовується обмежене число малюнків, переважно на бязі наносятьсямалюнки у вигляді подовжніх смужок, дрібних кліток, імітуючі пістрявотканнімалюнки. Переважають на бязях грунтові малюнки. Набивні бязі застосовують длявиготовлення робочого одягу (верхніх чоловічих сорочок, жіночих суконь, дитячихкостюмів) і інших виробів. Останнім часом на бязі, як і на ситці, наносятьсямодні сучасні малюнки, переважно сюжетного орнаменту.

Гладкофарбованібязі випускаються темних кольорів –– чорного, синього, сірого. Бязі звичайномають жорстку обробку, а іноді і лощену.

Сатини виділені в окрему групу за ознакоюособливостей структури, зокрема переплетення. Ці тканини виробляються сатиновимчи атласним переплетенням і тому характеризуються рівною, гладенькою поверхнею.Характерною особливістю для всіх сатинів є використання в утку більш тонкоїпряжі, ніж в основі. Сатини ділять на кардні і гребінні.

Кардні сатини виробляються із кардної пряжі. Залежно відлінійної густини вживаної пряжі кардні сатини ділять на середні і напівтонкі.Середні сатини виробляються із такої же за товщиною пряжі, як ситці, напівтонкісатини виробляються із більш тонкої пряжі. Гребінні сатини містять по одній чипо обох системах гребінну пряжу. Залежно від товщини вживаної пряжі гребіннісатини ділять на напівтонкі і тонкі.

Залежно від виду обробки сатини бувають вибіленими,гладкофарбованими, набивними. Тонкі сатини звичайно піддаються мерсеризації.Гребінні сатини піддаються також спеціальним видами обробки: кольоровому і стійкомутисненню, глянсовій обробці, пігментному друку і т.д. Серед безлічі малюнківдля сатинів особливе місце займають декоративні малюнки. Вони призначені дляхалатів, завіс і покривал. Використовуються сатини для підкладки, жіночихсуконь, халатів, сарафанів, чоловічих сорочок, ватяних ковдр, виготовленняспецодягу, наволочок, а також завіс, драпіровок і інших цілей.

Тканини для суконь. Тканини для суконь покількості артикулів і об'єму виробництва займають одне із перших місць васортименті продукції бавовняної промисловості. До тканин для суконьвідносяться власне сукняні тканини, сорочкові і блузочні. Залежно відсезонності, особливостей структури і виду пряжі чи ниток ці тканини можнапідрозділити на демісезонні, літні і зимові.

Демісезонні тканини. Серед сукняних тканин начастку демісезонних припадає найбільше число артикулів. Сюди віднесенісорочкові і сукняні тканини, вироблені із одиночної, крученої, чистобавовняноїі змішаної пряжі. За своїми основними властивостями ці тканини займаютьпроміжне положення між тканинами літніми і зимовими і використовуютьсяпереважно для пошиття демісезонного одягу. Демісезонні сорочкові і сукнянітканини виробляються полотняним, саржевим і дрібновізерунчастим переплетеннями.При цьому більше 50% артикулів цих тканин випускаються пістрявотканими, інші ––гладкофарбованими, набивними, вибіленими. Велику частку в асортиментісукняно-сорочастих демісезонних тканин займають сорочкові тканини: поплін,репс, тафта, і ін. На сорочкові тканини припадає більше 60% випуску всіхдемісезонних тканин.

Попліни виробляються із гребінної крученої іоднониточної пряжі полотняним переплетенням. В результаті більшої товщини пооснові і використання по утку товщої пряжі утворюються дрібні поперечнірубчики. Попліни є основозастилочними тканинами. За обробкою вони буваютьмерсеризованими, вибіленими, гладкофарбованими і набивними.

Репси, на відміну від поплінів, мають більшрельєфний поперечний рубчик, велику масу і меншу густину по основі і утку. Репсвипускається гладкофарбованим і вибіленим мерсеризованим.

Тафта, на відміну від репсу, більш тонка ілегка тканина. Виробляється із крученої гребінної пряжі по основі і утку. Наповерхні тафти утворюються більш дрібні і менш рельєфні рубчики, ніж в репсу.Унаслідок вживання по основі і утку крученої пряжі, високої густини пряжі пооснові і мерсеризації тафта володіє високою зносостійкістю. Тафтазастосовується для пошиття чоловічих сорочок, жіночих і дитячих суконь.

Всі названі тканини бувають із звичною обробкою,мерсеризованими чи з обробкою, що вимагає мінімального гладження після прання.

До групи пістрявотканних сорочкових тканин входять шотландки,плетінки, і ін. На частку цих тканин припадає більше 50% загального випускусорочкових бавовняних тканин. Основна маса цих тканин виробляється із кардноїпряжі.

Шотландки виробляють, як правило,саржевим переплетенням із гребінної чи кардної пряжі. В основі використовуєтьсякручена пряжа, а в утку –– одиночна пряжа. Шотландки характеризуютьсябагатоколірними клітками, які утворюються унаслідок вживання для їх виробленняниток різних кольорів.

Кашемір –– тканина саржевого переплетення.Виробляється із пряжі різної лінійної густини по основі і утку. Типові артикуликашеміру виробляються по типу миткалі. Залежно від виду обробки кашемірибувають гладкофарбованими і набивними. Використовуються вони для пошиттяжіночих і дитячих суконь.

Шерстянка –– тканина креповогопереплетення, вироблена по типу бязей, але на відміну від бязей,характеризується помітно більшою товщиною по основі і меншою, ніж у бязі, поутку. Шерстянка внаслідок особливостей структури володіє шерстистістю на дотик.За цією ознакою ця тканина і одержала свою назву. Випускається шерстянкагладкофарбованою і набивною. Особливістю набивних малюнків шерстянки є імітаціяфактури шерстяних тканин. Дрібні штрихи, пунктири, крапки і неяскраві,приглушені кольори підкреслюють фактуру шорсткої тканини. Застосовуютьшерстянку для пошиття жіночих суконь.

Піке Характерною особливістю цієї тканиниє наявність на лицьовій поверхні подовжніх рубчиків, кліток і ромбів.Виробляється із гребінної пряжі. Випускається піке вибілене, гладкофарбоване інабивне. Це вельми добротна тканина, що використовується для пошиття чоловічихсорочок, дитячих костюмчиків, піжам, жіночих літніх костюмів, блуз і інших виробів.

Літні тканини. Це сукняні і сорочковітканини, відмінні від демісезонних тканин перш за все меншою масою і більшнизькою товщиною. Для виробництва цих тканин використовується гребінна і карднапряжі. Унаслідок особливостей структури (малої товщини, невеликої маси,вживання гладкої гребінної пряжі) ці тканини характеризуються високої повітро-і паропроникністю.

Характерною особливістю літніх тканин є те, що більшістьартикулів випускається мерсеризованими. За видом обробки серед літніх тканинзначну частку займають вибілені тканини чи забарвлені в світлі і яскраві тони.

Літнітканини виробляються переважно полотняним і похідним від нього переплетеннями,і лише незначна кількість артикулів тканин цієї підгрупи виробляєтьсяжакардовим переплетенням. Найпоширенішими літніми тканинами є наступні: батист,каніфас, майя і деякі інші.

Батист –– м'яка тонка тканина полотняногопереплетення із гребінної пряжі. Батисти виробляються мерсеризованиминабивними, гладкофарбованими і вибіленими. Їх застосовують для пошиття жіночихсуконь, блуз, нічних сорочок, носових хусток і інших виробів.

Каніфас –– тканина дрібновізерунчатогопереплетення з характерними дрібними вафельними ткацькими малюнками на фоніполотняного переплетення. Виробляється із пряжі, як правило, набивної, рідшегладкофарбованої і вибіленої.

Майя –– напівпрозора тканина полотняногопереплетення із гребінної пряжі. Це літня легка тканина, невеликої товщини,виробляється мерсеризованою, переважно набивною, рідше гладкофарбованою івибіленою. Майя –– одна із поширених сукняних тканин. Тканина оформляєтьсяпереважно малюнками рослинного орнаменту.

Маркізет –– легка прозора тканина,вироблена із гребінної крученої пряжі в основі і утку. Завдяки вживаннюкрученої пряжі ця тканина характеризується підвищеною пружністю і деякоюжорсткістю. Виробляється маркізет мерсеризованим, звичайно набивним, інодівипускається гладкофарбованим і вибіленим. Використовується маркізет дляпошиття жіночих суконь і блуз.

Вуаль –– тонка, напівпрозора тканина ізгребінної пряжі особливого сукання по основі і утку. Вуаль, так само як імаркізет, характеризується підвищеною пружністю, жорсткістю і сипучістю.

До літніхсукняно-сорочастих тканин можна віднести також напівшовкові тканини, щовиробляються бавовняною промисловістю. Це тканини з віскозними комплексниминитками в утку. В напівшовкових тканинах, що виробляються шовковоюпромисловістю, бавовняна пряжа використовується в утку. Найпоширенішими єсукняні жакардові тканини із гребінної пряжі в основі і віскозних комплекснихниток в утку. Сюди відносяться крепи сукняні, шотландки, зефір і інші тканини.

Зимові тканини. До зимових відносятьсятканини, що мають велику товщину і одно- чи двостороннє начісування.Виробляються ці тканини із кардної і апаратної пряжі. При цьому в утку використовуєтьсятовща пряжа невисокого сукання. Тканини виробляються полотняним, саржевим, аіноді і півторашаровим переплетенням, вибіленими, гладкофарбованими інабивними. За рахунок уточних ниток на ворсувальних машинах утворюється щільнегусте начісування. Найпоширенішими зимовими тканинами є фланель, бумазея ібайка.

Фланель –– це найпоширеніша зимова тканина.Її виробляють полотняним і рідше саржевим переплетенням з двостороннімначісуванням. Деякі артикули містять в утку до 20% віскозного штапельноговолокна. Випускають фланель набивною, гладкофарбованою і рідше пістрявотканою.При набиванні фланелі використовуються різні за орнаментом і масштабом малюнки.Фланель застосовується для пошиття жіночих і дитячих суконь, домашніх халатів,блуз, піжам, теплої білизни для дорослих і дітей.

Бумазея –– тканина саржевого переплетення зодностороннім начісуванням. Бумазея виробляється набивною, вибіленою ігладкофарбованою. Деякі артикули виробляю із бавовняновіскозной пряжі. Бумазеявикористовується для пошиття жіночих і дитячих суконь, халатів, піжам,спортивних костюмів і інших виробів.

Байка в порівнянні з фланеллю і бумазеєюхарактеризується значно більшою товщиною і масою. Вона має двостороннєначісування. Випускається гладкофарбованою чи вибіленою і використовується дляпошиття піжам, спортивних костюмів і інших виробів.

Ворсові тканини. Відмітною особливістю цихтканин є наявність на лицьовій поверхні ворсу, одержаного шляхом розрізанняпісля ткання уточних настильних ниток. Ворсові тканини виробляються із крученоїоснови і однониточного утка. При цьому більшість артикулів цих тканинвиробляється із гребінної пряжі.

Характерноюособливістю ворсових тканин є і те, що вони виробляються з великою товщиною пооснові і особливо по утку. Така висока товщина (особливо по утку) забезпечує нетільки створення на поверхні тканини густого і міцного ворсу, але і високузносостійкість цих тканин. Для підвищення зносостійкості тканини і зміцненняворсу деякі артикули ворсових тканин з нелицьової сторони апретуютьсянезмивними апретами.

У данийчас виробляються такі види ворсових тканин, як вельвет-корд, вельвет-рубчик,оксамит, напівоксамит і ін.

Вельвет-корд –– тканина уточноворсовогопереплетення з широкими (близько 5 мм) рельєфними рубчиками, розташованими подовжині тканини. Випускається гладкофарбованим в чорний, синій, коричневий,бордовий, зелений і інші кольори, а останнім часом і набивним. Окрім звичайноговельвет-корду, випускається також фасон, який характеризується тим, що ворс найого лицьовій поверхні розташовується у вигляді малюнка. Випускаютьвельвет-корд фасону гладкофарбованим і застосовують для пошиття жіночого ідитячого одягу.

Вельвет-рубчик відрізняється відвельвет-корду більш вузькими рубчиками, меншою висотою ворсу і меншою масою.Випускається гладкофарбованим в різні кольори і набивним. Застосовується дляпошиття жіночих суконь і дитячих костюмчиків.

Напівоксамит –– тканина з гладкоюворсовою поверхнею, із гребінної крученої пряжі по основі і однониткової поутку. Ворс утворюється за рахунок ворсових уточних ниток. Висота ворсу 2 мм.Застосовується як одежна, платтяна і декоративна тканина, а також для обробкиелементів форменого одягу (петлиць, комірів і т, п.).

Тканини для підкладки. Основними вимогами якіпред'являються до тканин для підкладки, є: рівна, гладка, ковзаюча поверхня, щосприяє підвищенню їх стійкості до стирання і зменшення забруднення, високаміцність забарвлення до сухого і мокрого тертя, а також дії поту, мала усадка ізминання. Оскільки верхні вироби не піддаються пранню, підкладку звичайнофарбують в темні (чорний, коричневий, сірий і ін.) немазкі кольори. Підкладковітканини виробляються саржевим і атласним переплетенням, гладкофарбованими ірідше набивними в смужку. Характерною особливістю більшості тканин цієї групи єпідвищений вміст в них апрету, що, як відомо, сприяє підвищенню формостійкостіцих тканин. Найпоширенішими в цій групі є: коленкор, саржа рукавна, тканинабортова, тканина кишенькова, тик-гумка.

Коленкор виробляється із того ж суворогомиткаля, що і ситець, гладкофарбованим в темні кольори, піддається жорсткійобробці (містить 8-10% апрету) з подальшим лощінням.

Саржа рукавна виробляється із кардноїпряжі, набивною в смужку, гладкофарбованою, вибіленою і пістрявотканою всмужку. Використовується як підкладка в рукави чоловічих піджаків, під поясбрюк, під спинку і полички жилетів.

Тканина кишенькова виробляється полотнянимпереплетенням чи ламаною саржею. Остання за структурою і властивостямианалогічна грінсбону, випускається гладкофарбованою в темні кольори.

Тик-гумка аналогічна по своїйструктурі білизняній тик-гумці, випускається набивною чи гладкофарбованою, маєжорстку обробку. Тик-гумку, як і тканину кишенькову, використовують головнимчином для виготовлення кишень.

Костюмно-пальтові тканини. Від сукняних ці тканини відрізняютьсябільшою масою і темним забарвленням. Використовуються костюмно-пальтові тканинидля пошиття верхнього одягу: пальт, півпальт, плащів, костюмів, спецодягу іінших виробів. Залежно від особливостей обробки і призначення костюмно-пальтовітканини поділяються на гладкофарбовані, меланжеві, пістрявотканні і зимові.

Гладкофарбовані тканини складають більше 60%костюмно-пальтових тканин. Деякі артикули костюмно-пальтових гладкофарбованихтканин виробляються з капроновим, віскозним чи лавсановим волокном в основі іутку чи в одній із систем ниток. В їх асортименті є значне число тканин зводотривкою обробкою.

Найпоширенішимигладкофарбованими тканинами є: діагоналі, молескіни, полотна плащові іпалаткові, саржі, рогожки і репси.

Діагональ –– тканина саржевогопереплетення з характерними рубчиками. Її виробляють із одиночної і крученоїпряжі по основі і утку. Виробляються діагоналі гладкофарбованими в темнікольори –– чорний, темно-синій, темно-коричневий, захисний, невелика кількістьвиробляється вибіленими. Використовуються в основному для пошиття спецодягу.

Молескін –– важка, міцна і дуже щільнатканина, вироблена посиленим сатиновим переплетенням із кардної пряжі,гладкофарбована в темні кольори, має гладеньку лицьову поверхню, застосовуєтьсядля пошиття спецодягу.

Полотна плащові і палаткові виробляються вширшки від 66до 132 см із кардної одиночної чи крученої пряжі. Випускаються ці тканини іззвичною і водовідштовхувальною обробкою.

Саржа плащова виробляється по основі іутку із гребінної крученої пряжі різної лінійної товщини, саржевимпереплетенням. Випускають її гладкофарбованою, мерсеризованою з водотривкоюобробкою.

Рогожка –– тканина важка, виробленаподвійним чи потрійним полотняним переплетенням із крученої пряжі. Випускаютьїї вибіленою. Застосовують для пошиття чоловічих, жіночих і дитячих літніхкостюмів, літніх брюк і інших виробів.

Репс –– тканина рубчикова, виробленаполотняним переплетенням із крученої пряжі різної лінійної товщини по основі іутку. Випускається гладкофарбованим, іноді мерсеризованим і зводовідштовхувальною обробкою. Деякі артикули репсу виробляються по основі ізбавовнянокапронової пряжі, що містить 15% капронового волокна. Застосовуютьрепс для пошиття чоловічих і дитячих плащів і спецодягу.

Меланжеві і пістрявотканні тканини. По кількості артикулів іметражу ці тканини займають друге місце серед костюмно-пальтових тканин. Сюдивідносяться тканини, які по масі і лінійній товщині пряжі приблизно такі ж, які гладкофарбовані тканини. Відрізняються вони від гладкофарбованих перш за всетим, що виробляються із різнокольорової і меланжевої пряжі. Тканинипістрявотканні і меланжеві виробляються переважно саржевим переплетенням.

Найпоширенішими тканинами є: трико, коверкот, тканина костюмна і деякіінші.

Трико характеризується наявністю налицьовій поверхні ткацьких (у вигляді ялинок, саржевих доріжок і т. д.) іпістрявотканих малюнків (смужок, кліток, і ін.). Виробляють трико із крученоїпряжі в основі і одиночної в утку саржевим чи комбінованим переплетеннями.Бувають трико пістрявотканими і меланжевими. Трико деяких артикуліввиробляються з малоусадочним і водовідштовхувальним просоченням.

Коверкот –– тканина діагональногопереплетення із меланжевої крученої пряжі в основі (одна нитка забарвлена вчорний колір чи колір хакі, інша –– біла), а в утку із забарвленої відповідно вчорний колір чи колір хакі однониткової пряжі. Коверкот випускається меланжевимз малоусадочною обробкою. Внаслідок підвищеного сукання пряжі і товщиниковеркот володіє більшою пружністю в порівнянні з трико, тому тканина більшзносостійка. Застосовують коверкот для пошиття чоловічих і жіночих костюмів,чоловічих брюк, гімнастерок і інших виробів.

Зимові тканини об'єднують найважчі і щільніодежні тканини, що мають односторонній ворс начісування, і виробляютьсяпосиленим сатиновим переплетенням, з високою товщиною по утку. На відміну відзимових тканин для суконь костюмно-пальтові зимові тканини виробляються іззапресованим ворсом. Завдяки високій міцності і хорошим теплозахиснимвластивостям ці тканини використовуються для пошиття спортивного і верхньогоодягу –– костюмів, брюк, курток і інших виробів.

Найтиповішими тканинами є сукно, вельветони і замша.

Сукно –– тканина посиленого сатиновогопереплетення кардної пряжі в основі і апаратної –– в утку. Деякі сукна містятьв утку 15% капронового і віскозного волокна. Виробляються меланжевими ігладкофарбованими (сині, коричневі, чорні), рідше вибіленими.

Вельветон –– це важча в порівнянні зсукном тканина. Виробляється із крученої пряжі по основі, одиночної –– по утку.Випускається вельветон гладкофарбованим і рідше меланжевим. Має густий івисокий ворс.

Замша –– найважча зимова тканина. Навідміну від сукна і вельветону замша має коротко підстрижений і добрезапресований ворс. Виробляється із крученої пряжі по основі і одиночної поутку, тільки гладкофарбованою в найрізноманітніші кольори, у тому числі іяскраві.


2. Характеристика асортименту господарськихвиробів з пластичних мас

Асортимент господарських товарів із пластичних мас (ТГП) зафункціональним призначенням поділяють на чотири групи:

−  посудогосподарські;

−  дляванної кімнати і туалету;

−  для садуі городу;

−  побутовімеблі і предмети для інтер’єру житлових приміщень та догляду за ними.

За способом виробництва:

−  виливанняпід тиском;

−  екструзія;

−  пневматичнеформування;

−  гарячепресування;

−  штампування;

−  каландрування.

За видами полімерів:

−  поліетилен;

−  полістирол;

−  полівінілхлорид;

−  оргскло.

За конструкцією:

−  розбірні/нерозбірні;

−  з кришкоюі без неї;

−  з ручкоюі без неї;

−  на ніжці;

−  напіддоні.

За фасоном:

−  конічна,фігурна, циліндрична, овальна форма;

−  обробкакраю, обробка борту.

За розмірами:

−  ємність вл, см3.;

−  діаметр;

−  ширина;

−  висота.

За комплектністю:

−  поштучний;

−  комплектний;

−  набори;

−  прибори.

За типами обробок:

−безбарвна,кольорова обробка;

−гладкаобробка (одно- і багатобарвна);

−гравіювання;

−деколь;

−шовкографія;

−фотодрук;

−металізація;

−трафаретнапечатка;

−наколір;

−ажур;

−  живопис.

Вироби посудогосподарські. Група посудогосподарськихвиробів із пластичних мас займає основне місце в виробництві і споживанні ТГПяк за номенклатурою, так і за валовим випуском. Вироби групи, що аналізується,відрізняються різноманітним внутрішньовидовим асортиментом, в структурі якоговиділяють підвиди по конструкції і фасонам. Посудогосподарські виробивипускають різних розмірів і обробляють вищеназваними типами обробок.Виробляють посудогосподарські вироби із пластичних мас, дозволених для контактуз харчовими середовищами.

Посудогосподарські вироби за призначенням (з урахуваннямвластивостей речовин, що контактують) ділять на дві підгрупи:

1. вироби,що контактують з харчовими продуктами;

2. вироби,що не контактують з харчовими продуктами.

1. Вироби, що контактують з харчовими продуктами

Асортимент цієї підгрупи по більш вузькому призначеннюпідрозділяють на три розряди:

1.1. вироби для сипких харчових продуктів;

1.2.вироби для холодних харчових продуктів;

1.3. вироби для гарячих харчових продуктів.

Вироби для сипких харчових продуктів об'єднують штучний посуд длязберігання і дозування крупи, муки, солі, спецій, вермішелі і інших продуктів:банки господарські, цукорниці, кухлі і стакани мірні, перечниці, сільниці,чайниці, а також вази і кошики для цукерок і печива, хлібниці, місткості дляовочів, лотки для сервіровки. Комплектами випускають лише банки господарські іприлади для спецій. Їх виготовляють переважно із полімерів нескладних форм іобробок.

Вироби для холодних харчових продуктів об'єднують штучний ікомплектний посуд для зберігання і подачі до столу продуктів рідкої і твердоїконсистенції, а також кухонне обладнання. Асортимент виробів для холодниххарчових продуктів відрізняється різноманітністю видів (більше 60 найменувань)і обробок. Близько 70% всіх видів відносяться до штучного посуду. До них належать:для рідких продуктів (бідони, пляшки для туристів, глеки, компотниці,молочники, соусники, фляги, ковші, чарки, сифони,); для продуктів нерідкоїконсистенції (бутербродниці, блюда для торта, тарілки десертні, контейнери дляхліба і яєць, корзини і коробки для продуктів, сирниці, оселедниці, салатники,лотки для маргарину); місткостями для холодильників; судинами для засолки,зберігання м'яса, овочів і фруктів; сумками-холодильниками і т.д. Докомплектного посуду відносять набори для салату, варива, ягід, сметани і соків.Асортимент кухонного обладнання включає вироби для обробки продуктів: дошкиобробні, кремозбивалки, овочерізки, качалки, соковижималки, тертки, фруктомийкиі ін.

Вироби для гарячих харчових продуктів об'єднують посуд, ножі івилки, виготовлені із термостійких полімерів. Для гарячої їжі випускають:блюда, бульонки, друшляки, кавники, кухлі, миски, супниці, сита зливні, ложки.

2. Вироби, що не контактують з харчовими продуктами. Стандартне найменування цієїпідгрупи –– інші вироби господарського побуту. В асортимент підгрупи включенаневелика кількість предметів для кухні: губки і щітки для миття посуду, корзинидля паперів, совки для сміття, сушарки, підставки для чайника, ящики длякімнатних рослин.

Вироби для ванної кімнати і туалету. В групі за призначеннямвиділяють дві підгрупи:

1. санітарно-технічне устаткування для санвузлів (ванн ітуалетів);

2.обладнання для санвузлів.

По кількості видів і валовому випуску ця група значнопоступається першій групі.

Вироби для саду і городу. Асортимент виробів для садуі городу порівняно вузький. Промисловість випускає бачки для технічних рідин,дощовальники, місткості для вирощування, лійки, зрошувачі садові, насадки дляшлангів, плодозйомники, ящики для інструментів.

Побутові меблі і предмети дляінтер'єру житлових приміщень та догляду за ними. Частка цієї продукції в загальномувипуску товарів із пластичних мас невелика. Залежно від виконуваної функціївиділяють дві підгрупи:

1. побутові меблі;

2. предмети дляінтер'єру (вази і кашпо для квітів, бордюри, карнізи і ін.).


II.Практичне завдання

 

1.   Вивченняасортименту і споживчих властивостей керамічного посуду

 

з\п

Наймену-вання виробу Вид кераміки (склад) Декору-вання Розмір, форма, фасон Призначення (комплектність) 1. Кавовий сервіз Порцеля-на Деколь, глазур

Чашки – форми зрізаного конуса, розширені доверху, з фігурною ручкою, V=100 см3;

Блюдця – квадратної форми, плоскі, на піддоні, довжина сторони 11 см.;

Цукорниця – форми зрізаного конуса, розширена доверху, V=250 см3;

Молочник – форми зрізаного конуса, розшире-ний донизу, з ливничком і ручкою, V=350 см3;

Ложки – овальної форми, довжина 10 см.

Посуд для приймання напоїв –– кавовий

(сервіз)


2.        Вивченняасортименту парфумерно-косметичних товарів

 

№ з\п Наймену-вання виробу Призна-чення Консис-тенція Колір, запах Склад Упаку-вання, вага, виробник 1.

S.O.S.

Pure Control матуючий антибак-теріаль-ний тональ-ний крем

Крем тональ-ний для маску-вання дефек-тів шкі-ри Консис-тенція рідка, кремо-подібна Колір пас-тель-ний, запах лег-кий, такий, що відпо-відає дано-му ви-ду про-дук-ції Aqua/Water, Propylene Gly-col, Titanium Dioxide, Mineral Oil, Stearic Acid, Cetearyl Alco-hol/Ceteareth-20, Isopropyl, Myris-tate, Cyclo-methicone, PVP, Glycerin, Silica, Dimethicone, Methyl Poly-methacrylate, Magnesium Alu-minum Silicate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Steara-te, Arctium Lap-pa (Burdox Extract)/Calendu-la Officinalis/ Citrus Limonum (Lemon Ext-ract)/Humulus Lupulus (Hops Extract)/ Hype-ricum Perfora-tum/Salvia Offi-cinalis (Sage Ext-ract)/ Saponaria Officinalis, Poly-acrylamid/Poly-decene/Laureth-7, Phenoxyetha-nol/Methylparaben/Butylparaben/ Ethylparaben/ Propylparaben, DMDM Hydan-toin, Triethanola-mine,Fragrance, PEG-26/Laura-mide DEA/Lactic Acid/Sulfur, Zinc PCA, Triclosan, Alcohol Denat, Cl 77491, Cl 77-492, Cl 774999,Disodium EDTA.

Упакова-но в полі-мерному тюбику V=30 мл., виробник

EVELINE Cosmetics Польща, м.Лешно-воля, вул. Житня 19, 05-506

3.   Вивченняасортименту і споживчих властивостей побутових товарів зі скла

 

з\п

Наймену-вання

виробу

Вид скла

(склад, колір)

Спосіб

виготов-лення

Оздоб-лення Розмір, місткість, форма

Призначення

(комплектність)

1. Бокал

Кришталеве скло

(барійове –– силікатне скло, що містить 10% Ba, прозоре з блакитним відтінком)

Видування Алмазна грань V=150 см3; конічна форма, розштрений доверху, на середній нешліфованій ніжці

Посуд для приймання напоїв –– столовий

(поштучний)

 


Висновки

Бавовняні тканини класифікують за різними ознаками. Запризначенням виділяють такі типи бавовняних тканин: для білизни; сукняно-сорочасті;для суконь; ворсові тканини; тканини для підкладки; костюмно-пальтові тканини.

Залежно від особливостей структури білизняні тканини можнапідрозділити на три підгрупи: бязі (бязі, полотна і тканина наджиму), миткалі(муслін, мадаполам, миткаль, шифон, маль-маль і чалма) і спеціальні тканини(білизняні тканини грінсбон і тик-гумка).

Асортимент сукняно-сорочастих тканиннайчисленніший. До нього вклячають такі групи тканин: ситці, бязі, сатини.

Залежно від сезонності,особливостей структури і виду пряжі чи ниток

тканини длясуконь можна підрозділити на демісезонні (попліни, репси, тафта, шотландки,кашемір, шерстянка, піке), літні (батист, каніфас, майя, маркізет, вуаль) ізимові (фланель, бумазея і байка).

Доворсових тканин належать такі види тканин, як вельвет-корд, вельвет-рубчик,оксамит, напівоксамит.

Найпоширенішими тканинами в групі підкладочних є: коленкор,саржа рукавна, тканина бортова, тканина кишенькова, тик-гумка.

Залежновід особливостей обробки і призначення костюмно-пальтові тканини поділяються нагладкофарбовані (діагоналі, молескіни, полотна плащові і палаткові, саржі,рогожки і репси.), меланжеві та пістрявотканні (трико, коверкот, тканинакостюмна) і зимові (сукно, вельветони і замша).

Асортиментгосподарських товарів із пластичних мас (ТГП) за функціональнимпризначенням поділяють на чотири групи: посудогосподарські; для ванноїкімнати і туалету; для саду і городу; побутові меблі і предмети для інтер’єружитлових приміщень та догляду за ними. Кожна з цих груп в свою чергу поділяєтьсяна дрібніші підгрупи. Окрім того асортимент ТГП поділяють за рядом інших ознак:за способом виробництва, за видами полімерів, за конструкцією, за фасоном, зарозмірами, за комплектністю, за типами обробок.


Список використаноїлітератури

1.    Бендарчук М.С., Полікарпов І.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Навчальнийпосібник. –– К.: Центр навчальної літератури, 2006. –– 560 с.

2.    Власова А. В. Основитоварознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. –– К.: Центр навчальноїлітератури, 2006. –– 208 с.

3.    Сирохман І. В., ЗавгородняВ.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. –– К.: Центрнавчальної літератури, 2005. –– 614 с.

4.    Товароведение и организацияторговли непродовольственными товарами: Учебное пособие для начальногопрофессионального образования /Под ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых. –– М.:ПрофОбрИздат, 2001. –– 464 с.

5.    Товароведениенепродовольственных товаров: Учебное пособие для торговых вузов /Агбаш В. Л.,Елизарова В. Ф., Лойко Д. П. И др. –– 2-е изд., перераб. –– М.: Экономика,1989.–– 495 с.

6.    Товароведениенепродовольственных товаров /Под ред. Л. И. Байдаковой. –– К.: Вища школа.Головное издательство, 1987. –– 360 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу