Реферат: Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему:

Технологічне обладнанняторгово-посередницьких підприємств


План

 

1. Меблі для торгівельних залів

2. Торгівельний інвентар

3. Торгове холодильне обладнання

4. Вимірювальне обладнання

5. Контрольно-касове обладнання


1. Меблі дляторгівельних залів

Меблі дляторгівельних підприємств грають важливу роль в раціональній організаціїторгово-технологічного процесу. Вона використовується для здійснення операцій,що пов’язані з прийманням, зберіганням і продажем товарів.

Класифікаціямеблів:

+за місцемпризначення:

–для торговихзалів;

–для підсобнихприміщень;

–длядрібнооптових підприємств.

+запризначенням:

–столи дляброкеража — прийняття товарів за якістю;

–столи дляфасовки товарів – для підготовки до продажу;

–вішала, прилавкита прилавки-вітрини – для показу;

–касові кабінки –для розрахунку з клієнтами;

–примірочні,підставки, корзини для відбирання товарів – для обслуговування клієнтів.

+за товарнимпрофілем:

–універсальна;

–спеціалізована.

+законструкцією:

–збірна;

–розбірна.

Розміри іконструкція торгових меблів тісно пов’язана з параметрами приміщень магазинів,чому в значній мірі сприяє типізація, уніфікація і стандартизація.

Під типізацієюрозуміють систему міроприємств по усуненню надмірного різноманіття і відбірнайбільш раціональних типів торгових меблів, тобто дозволяє звести кількістьконструкцій до невеликої кількості технічно і економічно ефективних.

Уніфікація – приведення до єдиних форм,конструкцій і розмірів деталей, з яких здійснюється збирання меблів. Меблі, щовиготовлені з таких деталей, легко монтуються.

Стандартизація торгових меблів передбачаєвстановлення нормативних вимог до розмірів, матеріалів, якості, правилприйняття і монтування, маркування і зберігання меблів.

Меблі мають бутизручні в експлуатації: забезпечувати широкий показ і зручності для покупців.Тому до меблів висуваються такі вимоги:

1.        Експлуатаційно-технічні (стандартні розміри, щоприскорюють збирання, висота і ширина мають відповідати приміщенню,забезпечення раціонального використання площі торгового зала, її стійкість івитривалість)

2.        Економічні(конструкціямає бути не з дорогих матеріалів з використанням сучасної технологіївиробництва, мати високу ємність для зберігання товарів)

3.        Ергономічні (меблі мають забезпечуватигарну оглядовість товару і можливість покупця дотягнутись до нього тазабезпечувати мінімальну втомлюваність обслуговуючого персоналу)

4.        Естетичні (відповідати художньомуоформленню магазина; фарбують меблі в нейтральні тони, або тону, що контрастнідо кольору товару, при цьому джерела світла необхідно розташовувати так, щобвиділити товар і звернути на нього увагу)

5.        Санітарно-гігієнічні (влаштування і матеріали немають утруднювати чистку меблів, тому поверхня має бути гладенькою, без зазоріві виступів).


2.Торгівельний інвентар

Торговийінвентар являє собою засіб пристосування, інструменти та прилади, щозастосовуються для показу і обробки товарів в процесі обслуговування покупців,а також для різноманітних допоміжних операцій. Раціональне використання інвентарюприскорює торгово-технологічний процес, поліпшує умови і продуктивність праці,знижує витрати обороту.

Матеріалом длявиробництва інвентарю є: метал, дерево, скло, пластмаси. Він має бути простим,дешевим, не громіздким, зручним в експлуатації, відповідатисанітарно-гігієнічним нормам.

Класифікаціяінвентарю для складських і підсобних приміщень:

1.        Інвентардля розкриття тари і упаковки:

·          знімальнихобручів (використовується для знімання з бочок верхнього хуторного кільця);

·          фігурнийважіль (призначений для знімання піддонів з бочок, після зняття верхнього хуторногокільця)

·          бондарнаянабойка (слугує для зняття кілець дерев’яних бочок)

·          цвяховисмикувач-ножиці(є комбінованим інструментом і призначений для висмикування цвяхів і нарізанняпакувальної стрічки та дроту, в якому робочі частини виготовляються зі сталі);

·          молоток-сокира-цвяховисмикувач(слугує для відкриття високогабаритних ящиків, контейнерів та іншої тари іскладається із молотка, сокири і двох прорізок для висмикування цвяхів);

·          цвяховисмикувачізвичайні (мають прорізь на одному чи обох кінцях і виготовляються зінструментальної чи конструкційної сталі);

·          ключ дляметалічних бочок (для відкриття металічних бочок; ключ влаштований у вигляді металічногостержня, кінці якого відігнуті під прямим кутом і мають форму квадрата);

·          ніж длявідкриття м’якої тари (для відкриття лляних та паперових мішків, картоннихупаковок).

2.        Інвентардля перевірки розмірів і якості товарів:

·          шаблони(прямокутні пластмасові чи металічні пластини з отворами певного діаметру, щозастосовуються для сортування лимонів за розміром);

·          пробовідбірники(використовуються для взяття проб товарів; для сипучих продуктів – жолоб зконусним кінцем та дерев’яною рукояткою, а для кавунів та динь – жолобок ззаточеними краями, що в середині містить пристрій, що протидіє надмірномупросуванню пробовідбірника);

·          овоскоп-виноскоп(перевіряє якість яєць і вин на просвіт

·          мірильніінструменти, такі як: штангенциркуль, мікрометри, що застосовують при перевірцібудівельних матеріалів.

3.        Інвентардля підготування товарів до продажу:

·          топоридля рубки м’яса;

·          піли-нодовки(для розтинання крупних кісток і тушок замороженого м’яса);

·          ножівиробничі (виготовляються зі сталі і поділяються на ножі для нарізанням’яса, птиці, гастрономічні (для нарізки ковбас, сиру,масла) хлібонарізні (ніж різаний – прикріплюється до столу івикористовується в магазинах з великим об’ємом реалізації хліба, ніж-калачний ініж-пила з хвильовим заточенням леза)

4.        Інвентардля фасування товарів:

·          кружка-дозатордля сипучих товарів (циліндричний корпус з поршнем, на дні якого встановленодиск, за допомогою якого встановлюється поршень);

·          пристосуваннядля зварювання поліетиленової плівки.

5.        Допоміжнийінвентар:

·          совки(для продажу сипучих товарів);

·          мусат –крушлий шліфувальний верстат для заточування ножів;

·          воронки(для переливання рідин у посудини з вузьким горлом).

Класифікаціяінвентарю для торгових залів продовольчих магазинів:

1.        Дляпідготовки і відпуску покупцям:

·          попереднє;

·         торговівиделки, лопатки, щипці (для капусти, хліба, кондитерських виробів)

·         сачок дляживої риби.

2.        Пристосуваннядля перевірки якості прод. товарів:

·          попереднє,а саме овіноскоп

3.        Інвентардля викладання і реклами товарів:

·          лопаткидля викладки (для викладки тістечок, м’ясних та рибних виробів;

·          окорятавітринні (конструкції овальної форми, що призначені для викладки риби, засолута салатів)

4.        Інвентардля відбору товарів покупцями:

·          корзинита візки, що використовуються в магазинах самообслуговування.

Класифікаціяінвентарю для торгових залів пром. магазинів:

1.        Дляпідготовки і відпуску покупцям:

·          інвентардля примірки взуття;

·         дзеркало;

·         метри танапівметри.

2.        Пристосуваннядля перевірки якості пром. товарів:

·          вимірювальнілінійки;

·          приладидля перевірки якості електроламп і батарейок;

·          антенніпристосування;

·          приладидля перевірки точності ходу годинника.

3.        Інвентардля пакування товарів:

·          пристосуваннядля упаковки шпалер;

·          клейкастрічка (для паперової упаковки)

4.        Рекламновиставковий інвентар:

·          манекенита напівманекени;

·          динамічнірекламні установки;

·          підставки(широко використовуються для оформлення вітрин магазинів)

·          планшети(використовують при показі великої кількості дрібних товарів – ниток, ґудзиків,ремінців)

·          тримачідля одягу.

Класифікаціязагального інвентарю (викор. для всіх типів магазинів):

1.        Інвентардля прибирання і санобробки приміщень:

2.        Протипожежнийінвентар:

 

3. Торговехолодильне обладнання

Торговехолодильне обладнання являє собою охолоджене пристосування, що призначене длякороткотермінового зберігання, викладки і продажу товарів, що швидко псуються,на підприємствах роздрібної торгівлі. Представлене:

1.        холодильнимикамерами(К) – встановлюються в складських приміщення, продукти зберігаються 3-5діб;бувають камери для охолоджених продуктів та для заморожених продуктів. Дляукладання продуктів використовують полиці, а для туш –крюки;

2.        холодильнимишафами(Ш) – встановлюються на робочому місці продавця чи в складських приміщеннях імають вбудовані холодильні агрегати. Для укладання товарів використовуютьсярешітчасті полиці, що знімаються;

3.        охолодженимивітринами(В) – слугують для показу і продажу охолоджених продуктів; холодопостачаннявітрини залежно від її типу здійснюється від холодильного агрегату, щорозташований всередині вітрини, або агрегату, що розташований в машинномувідділі магазину

4.        прилавками (П) – призначені длякороткотермінового зберігання і демонстрації і продажу товарів в універсамах, ав магазинах самообслуговування застосовують відкриті прилавки з повітряноюзавісою. Товари викладаються на решітчастих полицях, що знімаються, або касети– для закритих прилавків

5.        прилавки-вітрини (ПВ) – призначені длякороткотермінового зберігання і демонстрації і продажу товарів. Їх конструкціяпередбачає наявність двох охолоджувальних відділів –камери прилавка (щопризначена для зберігання запасів, що швидко псуються) і вітрини (товари,призначені для вибору покупцем).

Виділяють такіосновні групи:

+длязберігання товарів:

–камери;

–шафи;

–закритіприлавки.

+дляпоказу:

відкриті прилавки;

–вітрини;

–прилавки-вітрини.

+демонстраційнеобладнання:

–демонстраційнівітрини;

–шафи-вітрини.

За температурнимрежимом, холодильне обладнання поділяється на низькотемпературне (-18°С танижче) та звичайне (0°С-2°С).


4.Вимірювальне обладнання

Для здійсненняоперацій, пов’язаних з прийняттям товарів, підготовкою до продажу і відпуску,застосовують торгове вимірювальне обладнання:

1) Ваги(прилад для вимірювання маси товару):

+залежно від принципудії:

–важільні(найбільш розповсюджені в торгівлі);

–електромеханічні(засновані на отриманні сигналу в електронний блок).

+за місцем іспособом установки:

–настільні;

–пересувні;

–стаціонарні.

+за показником:

–гирні;

–шкальні;

–шкальногирні;

–циферблатні;

–цифровіелектронні.

Важливимиметрологічними вимогами до вагів є їх точність зважування та стійкість.Постійність показників визначається властивістю вагів давати однакові показанняпри багатократному зважуванні. До експлуатаційних вимог відносять: надійність (виконаннясвоїх функцій протягом всього строку корисної експлуатації), наочністьпоказників, максимальна швидкість зважування. Санітарно-гігієнічні вимоги –виготовлення з таких матеріалів, що є нейтральними по відношенню до товарів іоточуючого середовища.

2) Гирі (торговігирі випускаються масою 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 г та 1, 2, 5, 10 кг). Їхформа, основні розміри і відхилення від нормальної маси встановлені стандартом.Для кожного типу вагів випускається свій тип гир.

3) Міридовжини і об’єму:

–метри;

–мірні кружки;

–мензурки.

Торговевимірювання обладнання має підлягати перевірці і клеймуванню. Міри довжини іоб’єму перевіряються не рідше, ніж 1 раз в 2 роки, гирі – не рідше, ніж 1 разза рік. Порядок перевірки вагів кожного типу визначається відповіднимистандартами і здійснюється безпосередньо в лабораторіях господарчого нагляду завимірювальною технікою і стандартами.

Ваги, що непройшли перевірку або з простроченим клеймом не можна зберігати в магазині.

5.Контрольно-касове обладнання

Розрахунковіоперації з покупцями відіграють важливу роль в торгово-технологічному процесі.Від правильної їхньої організації залежить затрати покупцями часу на придбаннятоварів.

Конструкціясучасних контрольно-касових машин дозволяє вести облік наростаючим підсумком,друкувати чек з різними даними.

Контрольно-касовімашини складаються з наступних механізмів:

1.        Установчиймеханізм (клавіші для набору грошових сум, установку шифру та включенняелектропривода).

2.        Індикаторниймеханізм (необхідний для інформації касира та покупця про грошові суми).

3.        Рахунковиймеханізм (здійснює підрахунок).

4.        Чекодрукувальниймеханізм (отримується чек з відповідними реквізитами)

5.        і т.і.

Найбільшсучасними є комп’ютерні каси, що представлені комп’ютер зі спеціальнимінтерфейсом для касового ящика та дисплеєм у 2-3 рядки. Вона може оброблятимагнітні та мікропроцесорні карти, а також власні дисконтні. Суттєвоприскорюється обслуговування покупців, оскільки каса зчитує штрих код.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу