Реферат: Структура збуту продукції ЖКУВП "Біатрон-3"

1. Огляд меблевого ринку України за2006-2009 рр.

Найдинамічнішеза аналізований період зростав сегмент кухонних меблів (середньорічний темп за2006-2008 pp. становить 147,7 %) і сегмент офісних та торговельних меблів ––середньорічний темп 90,7 %.

Незважаючина начебто зростання всіх товарних груп, структура виробництва меблевоїпродукції змінюється у напрямі збільшення частки кухонних меблів від 4,5 % до7,5 % за аналізований період (рис. 1). Частка офісних і торговельних меблів узагальній структурі виробництва меблевої промисловості зросла несуттєво (від16,0 % до 17,3 % за 2006-2008 pp.). За цей же період часу спостерігалосяскорочення частки меблів для сидіння та деталей до них (від 49,9 % до 44,8 %),що пов'язано з певною затовареністю даного сегменту ринку та перехід покупцівдо споживання зазначеної продукті у складі цілісних рішень щодо умеблюванняприміщень.

/>

Рис.1. Структура пропозиції меблевої продукції в Україні за 2006-2008 рр

Зпочатком кризи у 2008 році меблі та побутова техніка першими потрапили досписку відкладених покупок. Ще влітку 2008 року меблевики були сповнені оптимізму: убільшості компаній були впевнені, що за рік продаж меблів зросте на 15–20 %: з$1,6 млрд. в 2007-му до $1,8–1,9 млрд. за підсумками 2008-го.

У2006–2007 роках зростання продажу меблевикам забезпечували переважнозабудовники — гарнітури, кухні, офісні меблі тощо купували власники новихквартир, офісів, барів і ресторанів. Однак, за попередніми даними, восени 2008р. в Україні заморожене будівництво 50–70 % об’єктів житлової та комерційноїнерухомості. Спад у будівництві позначився на меблевій галузі вже навесні2009-го. Вумовах падіння попиту деякі виробники зважилися на зниження роздрібних цін на5–25 %. Швидше за все, зниження цін носить тимчасовий характер, оскількивідмова від купівлі меблів у 2009 р. формує значний відкладений попит.

2. Загальна характеристика ЖКУВП “Біатрон-3”

Житомирське колективнеучбово-виробниче підприємство “Біатрон-3” засноване у 1999 році, зареєстрованерозпорядженням голови Виконавчого комітету Житомирської міської ради народнихдепутатів № 245 від 23 лютого 1999 року.

Особливістьпідприємства, відображена в його назві, полягає в тому, що організаціянамагається поєднати постійне вдосконалення з навчанням та підвищеннямкваліфікації своїх працівників. На підприємстві постійний персональний розвитокта навчання працівників пов’язано з розвитком фірми залеж-но від її потреб.Концепція навчальної організації розвивається на підприємстві у напрямкуполіпшення якості, постійного вдосконалення виконання роботи. При цьому,найвагомішою у логічній стратегії постійного вдосконалення є турбота проналежну оцінку таланту працівників, їхньої майстерності, знань, кваліфікації.

Управлінняпідприємством здійснюється у відповідності зі статутом ЖКУВП «Біатрон-3»,в якому перелічені всі види діяльності підприємства. Згідно статуту основнимивидами діяльності підприємства є:

-     оптова та роздрібна торгівля меблями;

-     виготовлення меблів;

-     ремонт та гарантійне обслуговуваннямеблів.

Слід зазначити, що провідним видом діяльності є саме торгівля м'якими такорпусними меблями, адже саме цей вид діяльності приносить найбільше доходів.

Специфіка виробництва полягає в тому, що отримані у постачальниківмеблеві набори збирають у цехах підприємства, створюючи таким чином готовімеблі.

Аналіз виробничого асортименту підприємства

Структура товарних группродукції, яку випускає підприємство наведена на рис.2.

/>

Рис. 2. Структура товарообігу ЖКУВП «Біатрон-3», 2009рік

Джерело: складено на основі внутрішньоїзвітності підприємства

Найбільшою популярністю користуютьсявироби середнього цінового рівня, оскільки товари цієї групи пропонуютьпокупцям компроміс ціни і якості. На сьогоднішній день підприємство пропонуєспоживачам товари широкого вжитку, а саме меблі різного функціональногопризначення. Це меблі для спальних кімнат, меблі для відпочинку, офісні, кухоннімеблі, столярні вироби.

Динамікатоварообігу за останні три роки на ЖКУВП«Біатрон-3» наведена в таблиці 1.

Таблиця1

Динамікатоварообігу підприємства за 2006-2009 рр.

Період Товарообіг, тис. грн. Абсолютний приріст Темп зростання, % Темп приросту, % Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 2006 1335,5 –– –– –– –– –– –– 2007 1347,6 12,1 12,1 100,9 100,9 0,9 0,9 2008 1399,3 63,8 51,7 104,8 103,8 4,8 3,8 2009 1639,8 304,3 240,5 122,8 117,2 22,8 17,2

Джерело:складено на основі внутрішньої звітності підприємства

Забазу порівняння при проведенні дослідження взято 2006 рік. На основіпроведеного аналізу можна виділити загальну тенденцію до збільшення товарообігуза обома способами.

Асортимент меблів, які пропонує ЖКУВП«Біатрон-3» є досить широким і насиченим. Він детально розглянутий втаблиці 2, де наведені основні асортиментні групи товарів, які містять у собіпевну кількість видів меблів, кожен з них має свої різновиди.

Таблиця 2

Характеристикатоварного асортименту за показниками ширини і глибини

Ширина = 6 асортиментних груп Набори для спальних кімнат Набори для кухні Набори для передпокою Набори для адміністративних приміщень М’які меблі Меблі поза набором

«Соня»

«Глорія»

«Лотос”

»Екстаза"

«Кім»

«Антоніна»

«Галактика»

«Оля»

«Каріна»

«Тіна»

«Агата»

«Жемчужина»

«Афіна»

«Рось»

«Сатурн»

«Толедо»

"Іспанія"

«Дебют»

«Герд»

«Сенатор»

«Орієнт»

«Габріела»

Шафи

Тумби

Ліжка

Столи

Глибина =6 Глибина=6 Глибина=5 Глибина=1 Глибина=4 Глибина=4

Джерело: складено на основі внутрішньоїзвітності підприємства

Слід відзначити участь підприємства увиставці-ярмарку «Меблі-2006». Саме там набори «Соня» і«Глорія» були нагороджені дипломами. Нажаль у 2008 та 2009 рокахпідприємство більше не брало участі в аналогічних заходах і взагалі неприділяло достатньої уваги засобам стимулювання збуту.

Відмінністю меблів є сезонність попиту:щорічно вкінці ІІІ та у IV кварталах (кінець літа та восени) обсяги реалізаціїрізко зростають, тоді як у І та ІІ кварталах (взимку та весною) –– падають. Сезонністьпопиту спостерігається для всіх без винятку асортиментних груп меблів.

3. Конкурентипідприємства

Рівеньконкуренції в галузі є досить значним. Ринкова часткапідприємства менша за одиницю, тобто фірма має слабкі ринкові позиції. Основнимиконкурентами на ринку меблів у ЖКУВП «Біатрон-3» є:

1.    ЗАТ«Новий Стиль» –– меблі для сидіння, офісні меблі;

2.    ТОВ«Меркс-трейд» –– кухонні меблі, офісні меблі, меблі для сидіння;

3.    ВАТ«Прогрес» –– кухонні меблі, офісні меблі, меблі для сидіння.

Згадані виробники єконкурентами в високому та середньому цінових сегментах. Також не слід забуватипро дрібних приватних підприємців, що самос-тійно займаються виготовленняммеблів (конкуренти в низькому ціновому сегменті).


4. Постачальникита посередники ЖКУВП «Біатрон-3»

Підприємство співпрацює з білоцерківськими постачальниками, а саме,меблевою фабрикою «Веста» (м’які меблі), «Білоцерківськоюмеблевою фабрикою» (корпусні меблі) та підприємством «Модерн»(м’які та корпусні меблі).

ЖКУВП «Біатрон-3» реалізовуєсвою продукцію через посередника, а саме, роздрібну торгівлю. Тобтовикористовується однорівневий канал розподілу, зображений на рисунку 3.

/>


Рис. 3. Канал розподілу ЖКУВП«Біатрон-3»

Джерело: складено на основі внутрішньоїзвітності підприємства

Слід відзначитиширину даного каналу, яка характеризується числом учасників каналу розподілу,що виділяється для кожного рівня. Географіяпоставок продукції охоплює кілька міст Житомирської області. Підприємство ЖКУВП«Біатрон-3» має шість роздрібних торговельнихпідприємств-посередників для збуту своєї продукції, три з яких винаймаються направах оренди (орендна плата за приміщення наведена в дужках):

1)   м. Андрушівка, вул. ІванаФранка 67, площа магазину 200 м2;

2)   м. Коростень, вул. Радянська 12, площа магазину 40 м2;

3)   м. Коростень, вул. Ж. Судакова 5, площа магазину 150 м2 (4000 грн./місяць);

4)   м. Житомир, вул.Домбровського 48, площа магазину 100 м2;

5)   м. Житомир, вул.Московська 14, площа магазину 140 м2 (30000 грн./місяць);

6)   м. Коростишів, вул. Л.Толстого 6, площа магазину 80 м2 (2000 грн./місяць).

5. Аналізфінансового стану підприємства за 2007-2009 рр.

Характеристикуфінансового стану підприємства традиційно розпочнемо із аналізу господарськоїдіяльності (табл. 3).

Таблиця3

Основніпоказники господарської діяльності ЖКУВП«Біатрон-3»

з/п

Показники Од. вим. Роки 2009 р. до 2007 р., % 2007 р. 2008 р. 2009 р. 1 Обсяг валової продукції (валовий дохід) тис. грн. 1347,6 1399,3 1639,8 121,7 2 Виручка від реалізації (чистий дохід) тис. грн. 1122,9 1166,1 1366,5 121,7 2 Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 983,7 1045,6 1245,0 126,6 4 Валовий прибуток тис. грн. 139,2 120,5 121,5 87,3 5 Чистий прибуток тис. грн. 96,5 80,2 75,0 77,7 6 Середньооблікова кількість працівників чол. 30 32 30 100,0 7 Річний фонд оплати праці тис. грн. 388,8 424,8 554,4 142,6 8 Середня заробітна плата (місячна) грн. 1080,0 1106,2 1540,0 142,6 9

Продуктивність праці

(виручка на 1 працівника)

тис. грн./чол. 37,4 36,4 45,6 121,9 10 Середньорічна вартість основних фондів тис. грн 20,1 21,0 22,4 111,4 11 Середньорічна вартість оборотних фондів тис. грн. 563,2 626,6 526,9 93,6 12 Фондоємність –– 0,0178 0,0180 0,0163 91,6 13 Фондовіддача –– 55,9 55,5 61,0 109,1 14 Фондоозброєність –– 0,67 0,66 0,75 111,9 15 Коефіцієнт оборотності ОЗ –– 2,0 1,9 2,6 130 16 Період обертання ОЗ днів 182,5 192,1 140,4 76,9

Джерело:складено на основі внутрішньої звітності підприємства

В результаті отриманих розрахунків прослідковуєтьсятенденція до зростання собівартості продукції (на 26,6 %), а як результат, івиручки від реалізації продукції та валового доходу (на 21,7 %). Скороченняпоказників валового (на 12,7 %) та чистого (на 22,3 %) прибутку послідовнопідтверджують вищенаведене.

Дослідження ефективності господарювання підприємстванеможливе без вивчення показників рентабельності господарської діяльності,наведених в таблиці 4.

Таблиця4

Показникирентабельності (прибутковості) діяльності, %

з/п

Показники Роки 2009 р. до 2007 р., +/- 2007 р. 2008 р. 2009 р. 1 2 3 4 5 6 1 Рентабельність підприємства 8,6 6,9 5,5 -3,1 2 Рентабельність реалізованої продукції 9,7 7,6 5,9 -3,8 3 Рентабельність виробничих фондів 16,5 12,4 13,7 -2,8 4 Рентабельність господарської діяльності 13,0 10,0 7,9 -5,1 5 Чиста рентабельність виручки від реалізації продукції 8,6 6,9 5,5 -3,1 6 Рентабельність активів 16,5 12,4 13,6 -2,9 7 Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції, грн. 0,004 0,003 0,002 -0,002

Джерело:складено на основі внутрішньої звітності підприємства

Зарезультатами наведених розрахунків прослідковується тенденція щодо послідовногозниження показників рентабельності господарської діяльності у 2009 р.,порівняно з 2007 р, що спричинене значним зростанням собівартості продукції.

Отже,узагальнена оцінка результатів фінансового аналізу підприємства є задовільною,оскільки підприємство є прибутковим та показники фінансового стану відповідаютьнормативним вимогам.

6. Аналіз розподільчої діяльності ЖКУВП «Біатрон-3»

На ЖКУВП «Біатрон- 3» упроцесі аналітичної роботи проблеми розподілу вирішують на стадії розробкизагальної політики підприємства. Виробництво продукції з самого початкузорієнтоване на конкретні канали і найсприятливіші умови розподілу. Це забезпечуєобґрунтований вибір організаційної форми (роздрібна торгівля) та методу(торгівля через збутову мережу) розподілу, що зорієнтовані на досягненнякінцевих результатів.

Постачання необхідного товару в суворо замовленій кількості,належної якості в точно визначене місце поставки з дотримання заздалегідьобумовленого часу та з мінімальними витратами стає ціллю логістики розподілу. Товар, що виготовляється згаданимпідприємством –– це меблі, які відносять до товарів попереднього вибору. Тобто,перед покупкою такого товару, споживачі порівнюють його з аналогічним чисхожими товарами інших фірм.

Динамікавитрат на розподіл продукції за останні три роки на підприємстві наведена втаблиці 5. За базу порівняння взято 2006 рік. На основі проведеного аналізуможна виділити загальну тенденцію до збільшення витрат на розподіл продукції заобома способами.

Таблиця5

Динамікавитрат на розподіл продукції підприємства за 2006-2009 рр.

Період Витрат на розподіл продукції тис. грн. Абсолютний приріст Темп зростання, % Темп приросту, % Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 2006 8,1 –– –– –– –– –– –– 2007 10,5 2,4 2,4 129,6 129,6 29,6 29,6 2008 13,6 5,5 3,1 167,9 129,5 67,9 29,5 2009 21,4 13,3 7,8 264,2 157,4 164,2 57,4

Джерело: складено на основі внутрішньоїзвітності підприємства

Підвищеннявитрат на розподіл продукції підприємства викликало пропорційне збільшеннявідпускних цін на продукцію (табл. 6).


Таблиця6

Динамікацін на продукцію ЖКУВП «Біатрон-3» за 2007-2009 рр.

Найменування продукції Відпускна ціна без ПДВ за одиницю, грн. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. до 2007 р., +/-

1.Спальні гарнітури:

«Соня»

«Екстаза»

«Антоніна»

768,0

1420,2

6200,0

812,5

1708,0

6352,6

857,0

1996,0

6505,2

89,0

575,8

305,2

2. Набори для кухні

«Галактика»

«Агата»

1382,1

385,0

1512,0

450,0

1708,0

500,0

325,9

115,0

3. Набори для передпокою

 «Афіна»

«Толедо»

1286,7

1729,0

1416,7

2136,7

1608,0

2545,6

321,5

816,6

4. М’які меблі

 «Орієнт»

410,3 490,6 520,5 110,2

5. Меблі поза набором

Шафи

Тумби

Ліжка

Столи

205,6

229,0

357,5

410,2

220,8

306,9

38103

480,3

269,3

340,2

410,5

520,6

63,7

11,2

53,0

110,4

Джерело:складено на основі внутрішньої звітності підприємства

Розподільчамережа ЖКУВП «Біатрон-3» складається з однорівневого каналу розподілу(рис. 3). Саме на цей канал розподілу припадають всі збутові витратипідприємства. Водночас слід відзначити ширину даного каналу, яка характеризуєтьсячислом учасників каналу розподілу, що виділяється для кожного рівня (ширинаканалу розподілу становить 6 роздрібних торговельних підприємств).

Втаблиці 7 вказано регіональну структуру розподілу та витрати на розподілпродукції за 2009 рік в розрізі роздрібних торговельних підприємств.


Таблиця7

Регіональнаструктура розподілу продукції та витрати на збут, 2009 рік

№ з/п Найменування та адреса торговельного підприємства Структура збуту, % Витрати на збут, тис. грн. 1 м. Андрушівка, вул. Івана Франка 67 20,3 4,3 2 м. Коростень, вул. Радянська 12 4,6 0,9 3 м. Коростень, вул. Ж. Судакова 5, 15,2 3,3 4 м. Житомир, вул. Домбровського 48 11,1 2,4 5 м. Житомир, вул. Московська 14 40,5 8,7 6 м. Коростишів, вул. Л. Толстого 6 8,3 1,8 7 Всього: 100 21,4

Джерело:складено на основі внутрішньої звітності підприємства

Аналізуючи структуру збуту продукціїЖКУВП «Біатрон-3» робимо висновок, що на м. Житомир припадає 51,6 %усієї продукції, реалізованої у 2009 році, при цьому 40 % реалізаціїзабезпечується за рахунок одного роздрібного торговельного підприємства,розташованого в центрі міста. Витрати підприємства на розподіл готовоїпродукції пропорційні до структури збуту продукції.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу