Реферат: Створення бізнес-плану більярдного клубу "Космо"

1.   Резюме

На даний моментУкраїна є країною, в якій фінансові і економічні можливості зростають з кожнимднем. Це дає можливість починаючим бізнесменам і вже успішно працюючимкомпаніям та фірмам одержувати достатньо хороший прибуток.

Постійно зростаєчисло людей, що стають матеріально забезпеченими і здатними витратити деякукількість грошей на проведення свого дозвілля за межами власного дому.

На сьогоднішнійдень все більше число успішно працюючих людей стали приділяти увагу спорту,підтримці хорошої фізичної форми, відвідуючи при цьому тенісні корти, басейни,тренажерні зали. Можна сказати, що ведення здорового способу життя стаєзвичним.

На фоні числалюдей, здатних оплачувати свої розваги, і завантаженості вже існуючих місцьвідпочинку, надзвичайно привабливо виглядає створення місця, в якому бпоєднувалися, як спортивні, так і розважальні послуги, що спроможнізадовольнити клієнтів.

Таким чином,цілями представленого бізнес-плану є:

— розробка і описшляхів створення організації, що надає спортивно-розважальні послуги,визначення її організаційно-правової форми;

— визначення місцяна ринку, що буде займати організація (ринкової ніші);

 - опис послуг,які організація буде надавати споживачам;

— аналіздоцільності створення подібної організації з точки зору рентабельності іприбутковості;

— вибіроптимальних шляхів вирішення завдань, поставлених в бізнес-плані;

— розробкаконкретних заходів, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану.

Справжнійбізнес-план передбачає створення фірми, що здатна ефективно працювати навідкритому для всіх, у тому числі і для конкурентів, полі діяльності. Створенняподібної фірми припускає грамотний вибір такої ринкової ніші, де фірма могла ббудувати свою довгострокову стратегію, встановивши перспективну схему налагодженняділових зв'язків, ведучи оптимальну цінову політику, заохочуючи і підтримуючисвоїх постійних клієнтів, розширяючи спектр своєї діяльності і, тим самим знижуючиризики цієї діяльності.

Такою фірмою можестати більярдний клуб “Космо”, який здатний запропонувати своїм клієнтам різніспортивні ігри і приємну музику.

Сукупна вартістьпропонованого бізнес-планом проекту складає 60000 $. Термін реалізації ―6 місяців, а термін окупності проекту 6,1 місяці. Для фінансування створенняпроекту будуть використовуватись частково власні кошти в розмірі 40000 $, атакож ― залучені готельно-розважальним комплексом “Катран” 20000 $.

2.   Загальні відомості про підприємство

Місцем, щопоєднує в собі атрибути спортивного відпочинку може бути клуб, що знаходиться взручному місці, що пропонує наступні види послуг:

1.     Більярдабо американський пул.

2.     Дартс.

3.     Ігровіавтомати.

4.     Бар.

Для занять всімацими спортивними іграми клієнту абсолютно не потрібний спеціальний спортивнийодяг, а об'єм отриманих задоволень можна порівняти з справжнім заняттям спортом.

Клієнти зможутьскористатися послугами бару в якому будуть подаватися велика кількістьбезалкогольних напоїв і коктейлів, і з спиртних напоїв будуть представленірізноманітні сорти вина і пива. Більш міцне спиртне в барі продаватиметься зависокими цінами, що дозволить створити попит серед клієнтів на слабоалкогольнінапої.

Необхідниматрибутом клубу повинна бути хороша музика. Клієнт, завітавши в цей клуб,одержує цілий комплекс послуг, які в даний момент пропонуються іншими місцямивідпочинку частково.

3. Ринок збуту організації

Клуб повинен бутиоформлений на високому рівні, і пропонувати послуги високої якості, тобтопоставляти на ринок конкурентноздатну послугу.

Оскільки попит на спортивні розваги є постійним і мало залежить від сезонності,то питання, яку частину сегменту ринку розваг в місті Одеса займатиме клуб“Космо”, є лише питанням створення переваг над іншими конкурентами, що вжезнаходяться на цьому ринку (табл.1).

Таблиця 1

Переваги в порівнянні з конкурентами Недоліки Міри для подолання недоліків

1. Комплексна пропозиція послуг.

2. Зручність парковки автомобільного транспорту, близькість до авто-транспортних магістралей.

3. Оригінальність інтер'єру.

4. Чітке визначення сег-менту ринку, на який орієнтовані послуги

1. Відсутність деяких видів розваг (кегельбан). 1. Подальший розвиток і розширення діяльності.

 

Як потенційні споживачі послуг, що надаються клубом, можуть розглядатисявсе населення міста Одеса у віці від 18 до 45 років, які мають дохід понад 300$ в місяць. Оскільки пропонований комплекс послуг є новим видом послуг наіснуючому ринку, можна вважати, що він буде цікавий практично всім групамнаселення.

Говорячи про конкуренцію, необхідно відзначити, що доцільно віднести дочисла конкурентів фірми, які надають послуги, аналогічні послугам клубу “Космо”.Детальний аналіз конкурентів в нашому випадку проводиться за наступними позиціями:місце розташування, час роботи, якість і стиль інтер'єру, якість музики,наявність, вартість спортивних ігор, ціни в барі, наявність реклами (табл.2).

Таблиця 2.

Оцінкаконкурентів

№ Фактори конкурентноздатності Основні конкуренти “Космо” Бал “Ібіца” Бал “Паго” Бал 1 Місце знаходження

м/р

Аркадія

4,5 м/р Маліновський 4,5 м/р Молдаванка 4 2 Час роботи 12.00 – 6.00 5 17.00 – 6.00 4,5 12.00 – 6.00 5 3 Якість і стиль інтер’єру 5 4 3 4 Більярд — ціна 10 $ за год. 5 $ партія 4 $ партія

 

5 Дартс — ціна 4 $ 4,5 $ 3,5 $ 6 Ігрові автомати 5 3 3 7 Бар – ціна, пиво 3-5 $ 3-6 $ 3-5 $ 8 Наявність реклами Вивіска, друк ТБ, друк Друк 9 Охорона 4 4 4 10 Всього 23,5 20 15

 

4. Маркетинговий план

Цілями і завданнямитовариства є:

— створення нової«ніші» на існуючому сегменті ринку розваг в місті Одесі;

— окупністькапітальних вкладень за 1 рік;

— отриманнядоходу на вкладені засоби не менше 80% в рік;

— створення новихробочих місць.

Метою маркетингує створення умов для роботи фірми, при яких вона може успішно виконати свої завдання.

В комплексзаходів щодо маркетингу звичайно входять наступні заходи:

— вивченняспоживача послуги фірми;

— аналіз ринковихможливостей фірми;

— оцінкапропонованої послуги і перспектив розвитку, аналіз форми збуту послуги;

— оцінка, щовикористовуються фірмою методів ціноутворення, дослідження заходів щодопросування послуги на ринку, вивчення конкурентів, вибір «ніші»(найсприятливіший сегмент ринку).

На багато поставленихпитань вже були дані відповіді раніше. Ринкові можливості фірми визначаютьсямаксимальною кількістю клієнтів, потреби яких фірма може задовольнити за певнийперіод часу. Ринкова можливість напрямку залежить від площі приміщення, в якомубуде розташовуватися клуб, оскільки необхідно обмежити відвідування клубу максимальноюкількістю людей, при якій зберігатиметься комфортна обстановка. Точне числобуде визначено в наступних розділах. При розрахунках береться середня цифра 5чоловік в годину.

При аналізіціноутворення необхідно враховувати:

— собівартістьпослуг;

— ціниконкурентів на аналогічні послуги або послуги замінники;

— унікальністьданої послуги;

— ціну, визначенупопитом на дану послугу.

При створеннііміджу престижного (модного клубу) необхідно підтримувати ціни на відносновисокому рівні, але вони не повинні бути вищими, ніж у конкурентів. Цінова політикафірми повинна будуватися на принципі висока якість — висока ціна. Длямаксимального використання можливостей фірми необхідно розглянути можливістьвведення знижок, пільгового часу і т.д. Цінова політика фірми, таким чином,повинна враховувати наступні моменти:

1. Середні валовівитрати для виробництва (послуги) в годину. (Постійні витрати + змінні витрати);

2. Ціни:

— більярд – 10 $в годину;

— дартс — від 4 $.

Цінова політикаповинна будуватися на принципах максимізації завантаження виробничихпотужностей.

Для успішногопросування цих послуг на ринку необхідно застосовувати методи стимулюванняпродажів, які створюють додаткові переваги для нашої фірми перед конкурентами.Як одне з них можна розглянути:

— знижки дляпостійних клієнтів (або додаткові послуги, що пропонуються безкоштовно);

— проведенняспеціалізованих вечірок.

Важливим чинникомстимулювання продажів послуг є стимулювання роботи персоналу фірми. Кажучи проімідж клубу, необхідно відзначити, що реклама дуже тісно пов'язана з процесомвстановлення іміджу клубу. При створенні реклами і іміджу необхідно акцентуватиувагу на спортивно-розважальні можливості клубу. На будівлі повинен бутивстановлений цікавий світловий щит, що повідомляє про клуб, який було б добревидно з прилеглих автодоріг. Задача рекламної компанії — забезпечитивідвідуваність з перших днів роботи клубу.

 

5.     Оперативний план

 

Більярд-клуб починаєроботу з липня 2007 р. Планується обслуговувати 600 клієнтів щомісячно. Звересня 2007 р. кількість клієнтів, що будуть обслуговуватись, повинназбільшитися на 50 %, з листопаду — на 70% в порівнянні з липнем 2007 р.

Таблиця 3.

Виробничапрограма

Показники

Липень-серпень

2007 р.

Вересень-жовтень

2007 р.

Листопад-грудень

2007 р.

Коеф. зростання К-ть клієнтів Більярд, дартс, бар 1,0 600 1,5 900 1,7 1020 Всього 600 900 1020

 

Примітка: к-тьклієнтів дається за місяць.

Як місце дляорганізації клубу можна розглядати перший поверх готельно-розважальногокомплексу “Катран” в одному з районів міста Одеса ― м-р Аркадія.Приміщення взято в оренду в ЖКГ мікрорайону Аркадія до 2011 року. Орендна платаскладає 500$ в місяць.

Місце розташуванняклубу є дуже вдалим тому, що має такі переваги:

— зручний під'їзддо клубу;

— близькість докрупних автотранспортних магістралей;

— великакількість офісів, компаній, житлових будинків, що знаходяться поблизу;

-        близькістьдо джерел продуктів харчування для бару.

Для наданняпослуг нам буде потрібно провести ремонт, придбати устаткування.

Основні засоби,необхідні для організації роботи:


Таблиця 4.

Опис робіт, які необхідно здійснити дляналагодження функціонування проекту

1.Будівлі і споруди

В запропонованому приміщенні необхідно зробити ремонт, який передбачений архітектурним планом. Вартість ремонту 1000$

2.Обладнання

Необхідно закупити:

1.Більярдні столи(6 шт.).

2.Обладнання для дартсу (10 шт.).

3.Ігрові автомати (3 шт.).

4.Обладнання для бара.

5.Аудіо, відео техніка.

6.Обладнання для охорони.

3.Електрифікація приміщень

Потрібно придбати освітлювальне обладнання.

Таблиця 5.

Опис обладнання,необхідного для роботи більярдного клубу

Вид обладнання

Вартість

($)

Постачальник

1.Більярдні столи(6 шт.).

2.Обладнання для дартса (10 шт.).

3.Ігрові автомати (3 шт.).

4.Обладнання для бара.

5.Аудіо, відео техніка.

6.Обладнання для охорони.

7.Освітлювальне обладнання

36000

8000

9000

2000

800

500

500

ПП “Астер”

ПП “Герда”

ТОВ “Вілайн”

ДИЗАЙН ― бутік

ПП “Новація-сервіс”

ПП “КСБ Легіон”

ПП “Вест”

 

Організаційна структура:

Створення такого роду клубу припускає створення товариства з обмеженоювідповідальністю більярд-клубу “Космо”, з статутним капіталом, що становить60000$. Засновниками вказаної фірми виступають:

— готельно-розважальний комплекс “Катран”;

— громадянка України Євтюхова Т.В.

Частки засновників в статутному капіталі розподіляються таким чином:

— готельно-розважальний комплекс “Катран” ― 20000 $ тобто 33,3%

-  громадянка України Євтюхова Т. В. ― 40000 $ тобто 66,7 %.

 

6.     План за трудовими ресурсами

До керівництва іштатного персоналу більярд-клубу “Космо” входять:

ü  Генеральнийдиректор, щоздійснює керівництво роботою клубу, вирішує всі фінансові питання, пов'язані зпостійною роботою клубу, а фінансові і організаційні питання, використаннячастини прибутку, що стосуються напрямів розвитку клубу розв'язуються спільноіз засновниками фірми.

ü  Бухгалтер-касир веде бух. облік фірми,знімає касу, сумісно з головним менеджером готує фінансові звіти, здійснюєвиплату зарплати.

ü  Головнийменеджервиконує функції директора під час його відсутності, здійснює організацію роботивсіх співробітників фірми та закупівлю поставок за вказаними цінами в ранішеобумовлених місцях.

ü  Співробітникв залізаймається видачею необхідного інвентару для занять іграми, здійснює контрольза часом використання ігрового устаткування.

ü  Бармени здійснюють приготуваннябезалкогольних коктейлів і продаж всіх напоїв і продуктів, що знаходяться васортименті бару. Приймають в касу гроші від співробітників в залах, подаютьзаявки головного менеджеру на придбання певної кількості товарів з асортиментубару, які закінчуються.

ü  Прибиральниця здійснює прибирання всіхзалів клубу, винесення брудного посуду і зміну попільничок в ігрових залах,постійне прибирання туалетних приміщень, подає заявки на необхідні обладнаннядля приміщень головного менеджера.

ü  Гардеробник здійснює прийом і видачуверхнього одягу клієнтів.

ü  Охорона здійснює пропуск клієнтів вклуб. Вирішує питання, що виникають у разі некоректної поведінки клієнтів, інедопускає їх в клуб надалі.

Режим роботиклубу з 12.00 до 6.00 тобто складає 18 годин у добу.

Всіспівробітники, що працюють безпосередньо з клієнтами, повинні мати охайнийвигляд. Керівний персонал і бухгалтер приходять на роботу щодня. Високі вимогипо кваліфікації пред'являються до головного менеджера, бухгалтера, охорони. Приприйомі на роботу співробітник проходить випробувальний термін.

Визначимочисельність персоналу і заробітну платню. Всім співробітникам виплачується встановленазаробітна плата залежно від посади і відсотка від прибутку (10%). Нарахуваннязаробітної плати складаються з відрахувань до пенсійного фонду (2%), фондусоціального страхування на випадок безробіття (0,5%), до фонду соціальногострахування на випадок тимчасової втрати працездатності (1%), а також податокна прибуток (13%), що складають 16,5% від зарплати.

Таблиця 6.

Орієнтовна чисельність персоналу

п/п

Посада

К-ть,

чол.

Сер. з/п в міс., $

З/п в рік,

$

Відрахування з з/п (16,5%), 1 Генеральний директор 1 200 2400 396 2 Бухгалтер-касир 1 150 1800 297 3 Головний менеджер 1 150 1800 297 4 Співробітник у залі 1 100 1200 198 5 Бармен 2 100 2400 396 6 Прибиральниця 1 50 600 99 7 Гардеробник 1 50 600 99 8 Охорона 2 100 2400 396 Всього 10 1100 13200 2178

 


7. Фінансовий план

 

Цей розділ розглядає питання фінансового забезпечення діяльності фірми інайефективнішого використовування наявних грошових засобів на основі оцінкипоточної фінансової інформації і прогнозів реалізації послуги в подальшіперіоди і дає відповіді на наступні питання:

ü Скількипотрібно засобів для реалізації пропонованого проекту?

ü Де можна одержатинеобхідні кошти і в якій формі?

ü Коли можна чекатиповернення вкладених засобів і отримання доходу?

Дляуспішної роботи на фірмі доцільно представляти результати фінансово-господарськоїдіяльності у вигляді системи планово звітних документів.

Плановізвіти готуються спільно бухгалтером і головним менеджером. Завершальною формоюзвіту буде балансовий звіт, що готується бухгалтером, форма якого затвердженазаконодавством.

Визначимовартість основних виробничих фондів.

Таблиця7.

Вартістьосновних виробничих фондів

Вид обладнання

К-ть,

штук

Вартість за штуку, $

Загальна вартість,

$

1.Більярдні столи

2.Обладнання для дартсу

3.Ігрові автомати

4.Обладнання для бара

5.Аудіо, відео техніка

6.Обладнання для охорони

7.Освітлювальнеобладнання

6

10

3

6000

800

3000

2000

800

500

500

36000

8000

9000

2000

800

500

500

Всього

56800

Планомпередбачена реклама:

1) друк в щотижневіймісцевій газеті 4 рази на місяць. Вартість — 55 грн. (10$) в місяць. Витрати нарекламу (липень-вересень) – 55 грн.*3 міс.=165 грн. (30$);

2) Вивіскавартість – 1100 грн. (200$)

Розрахунок об'ємупродажів:

ü Всередньому один клієнт залишає в клубі 20$.

ü Кількістьклієнтів з липня по серпень склала — 1200 чол. (600 чол. х

2 міс.=1200 чол.);з вересня по жовтень – 1800 чол. (900 чол. х 2 = 1800 чол.); з листопада почервень – 8160 чол. (1020 х 8 міс. = 8160 чол.). Разом: загальна к-ть клієнтів зарік рівне 1200+1800+8160=11160 чол. Отже, об'єм продажів складе: 11160 х 20 =223200$(1227600 грн.) за рік.

Сумаамортизаційних відрахувань обчислюється виходячи з середньої ставки амортизаційнихвідрахувань на повне відновлення основних фондів в розмірі 20 % балансовоївартості.

Таблиця 6.

Калькуляціявитрат і доходів

Види витрат

Сума, $

Сума, грн.

1

Матеріали

700*12=8400

46200

2

Заробітна плата

13200

72600

3

Відрахування з з/п

2178

11979

4

Реклама

200+30=230

1265

5

Амортизаційні відрахування

680

3740

6

Орендна плата

500*12=6000

33000

7

Поточні витрати

100*12=1200

6600

8

Сума постійних витрат

34792

191356

9

Ремонт приміщення

500

2750

10

Обладнання

56800

312400

11

Сума змінних витрат при максимальних загрузках

57300

315150

12

Прибуток

223200-92092=131108

721094

13

Преміальні (10% від прибутку)

13110,8

72109,4

14

Чистий прибуток

117997,2

648984,6

 

Термін окупності проекту:

60000/(117997,2/12) = 60000/9833,1 = 6,1 місяців

Аналізризику:

1. Ризиквідсутності збуту. Його вірогідність невелика і об'єми збуту залежать відправильної маркетингової політики фірми.

2. Ризик втратиприміщення, у випадку не пролонгації договору оренди приміщення, який дієпротягом 4 років, засновники можуть розглянути можливість викупу приміщення увласність за рахунок одержаного прибутку.


8. Висновки

В представленомубізнес-плані розглянута ідея створення такого місця відпочинку, де жителі містаОдеса могли б приємно відпочити і провести своє дозвілля.

Цим місцем є клуб, щонадає спортивні і розважальні послуги.

В бізнес-плані булипредставлені шляхи створення організації, що надає спортивні і розважальніпослуги, визначена її організаційно-правова форма, спогнозовано місце даноїорганізації на ринку (ринкова ніша), представлений опис послуг, які організаціянадаватиме споживачам, проаналізована доцільність створення подібноїорганізації з точки зору рентабельності і прибутковості.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу