Реферат: Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"


Творча робота

 

з дисципліни:«Маркетингова комунікаційна політика»

 

на тему:«Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ «Фармак»»


Зміст

 

Вступ

1.  Розробкарекламної кампанії

1.1            Складання брифу рекламної кампанії

1.2            Оцінка ефективності рекламної кампанії

2.  Стимулюваннязбуту

2.1 Розробка програми стимулюваннязбуту

2.2 Розрахунок ефективностістимулювання збуту

3.  Паблік рілейшнз

3.1 Розробка програми PR – кампанії

3.2 Оцінка ефективності PR – кампанії

4.  Директ –маркетинг

5.  Персональнийпродаж

6.  Реклама на місціпродажу

7.  Розрахуноксинергетичного ефекту

Висновки

Список використаноїлітератури


Вступ

Як відомо,маркетингові комунікації є складовою частиною маркетингу. Тому особливостіорганізації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію службимаркетингової політики комунікацій.

У процесіпланування фахівці з маркетингових комунікацій застосовують різноманітніпоказники, що відбивають загальний стан комунікацій підприємства та окремихскладових цих комунікацій. Ясна річ, що просто неможливо абсолютно однозначновизначити вплив маркетингової політики на загальні показники діяльностіпідприємства, до яких належать обсяги продажу, прибуток або частка ринку.

Метоюданої роботи є розробка та оцінка ефективності при застосуванні підприємствомрізних інструментів маркетингових комунікацій.

Знаючикошти, на які підприємство може розраховувати, вартість переведення потенційнихпокупців з однієї сходинки на іншу та намічені цілі маркетингу й маркетинговихкомунікацій, можна визначити ефективність заходів, які пропонуються.


1. Розробкарекламної кампанії для підприємства «Фармак»

 

1.1 Складаннябрифу рекламної кампанії

1.Назва агенції, що буде проводити рекламну кампанію.

ЗАТ«Фармак» замовляє рекламну кампанію препарату у рекламної агенції «Апельсин». Проектматиме назву «Фармак – ліки європейської якості за помірними цінами». Строкипроведення з 1 травня по 31 травня 2009 року.

2.Вид рекламної кампанії.

Рекламнакампанія матиме масовий характер та охоплюватиме велику аудиторію. За ступенемохоплення території реклама буде діяти у масштабах держави, матимепояснювально-пропагандистський принцип. За способом впливу реклама матиме зоровийхарактер – плакати, листівки, зовнішня реклама на транспорті та реклама угромадському транспорті.

3.Описання підприємства та існуючої ситуації на ринку.

СьогодніВАТ «Фармак» — один ізпровідних в Україні виробників фармацевтичної продукції, що має значні здобуткиі продовжує динамічно розвиватися. Керівництво ВАТ «Фармак» бачить основнезавдання підприємства у постійній системній роботі, спрямованій на випускефективних, безпечних та якісних лікарських засобів. У ВАТ «Фармак» особливу увагу приділяють саме забезпеченню незмінно високої якості фармацевтичної продукції. Завдяки високій якості лікарських препаратів виробництва ВАТ «Фармак», вони користуються стабільно високим попитом споживачів не тільки в Україні, а й за її межами. На цей час ВАТ «Фармак» здійснює реалізацію своєї продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Останнім часом діяльність підприємства на зовнішніх ринках активізувалася.

4.Цільова аудиторія.

Цільовааудиторія – це конкретні люди, яким пропонується адресувати рекламу. ЇЇскладають наявні та потенційні споживачі. Визначаючи цільову аудиторію, важливовраховувати не тільки тих, хто стане кінцевим споживачем, але і тих, хто приймаєрішення купити або впливає на прийняття такого рішення. Наприклад, діти сильновпливають на прийняття рішення про купівлю лікарських засобів, бо деякі лікивони просто не стануть приймати. Тому треба приймати до уваги побажання дітей.

Отже,цільовою аудиторією ВАТ «Фармак» є населення України будь-якої статі. Віком від16 років, з середнім або низьким рівнем доходу. Цільовими споживачами є люди,що віддають перевагу високоякісним медичним препаратам.

Длявпливу на цільову аудиторію необхідно максимально наблизити рекламне зверненнядо сприйняття цільовими споживачами, для цього необхідно застосовувати різнімаркетингові та комунікаційні заходи.

5.Ситуація на ринку.

Конкуренти:основним є ЗАТ « Дарниця» та інші. Конкуренти мають приблизно такі ж ціни, аленаші медичні препарат мають вищу якість.

6.Мета рекламної кампанії.

Привернутиувагу до препарату, збільшити обсяги продажу товару протягом 2 місяців на 15%.В даному випадку, підприємство бажає закріпити у свідомості цільовихспоживачів, що препарати ВАТ «Фармак» — це ліки європейської якості. Тобто,підприємство робить акцент саме на високій якості своїх медичних препаратів.Тобто, основне завдання підприємства полягає у постійній системній роботі,спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів.

7.Стратегія рекламної кампанії.

Встановленняцін нижче ніж у конкурентів.

8.Передбачувані місця проведення.

Рекламнакампанія буде проводитися у приміщеннях аптек по всій країні наступних аптечнихмережах: Бадм, Добрий день, Оптима-Фарм, Протек-Фарм.

9.Аналіз динаміки збуту. 

Середньотижневийоб’єм продажів по Україні медичних препаратів становить 20000 шт. або1500000 грн. Це на 3% більше, ніж у минулому році.

10Терміни та строки проведення рекламної кампанії.

12.Бюджет рекламної кампанії.

Таблиця 1.1— Бюджет рекламної кампанії

Види реклами Витрати, грн Буклети 3000 Зовнішня реклама на транспорті 7200 Реклама в громадському транспорті 11000 Реклама на біг-бордах 22000 Всього 43200

Таким чином, можна сказати, що для проведення рекламної кампаніїВАТ «Фармак» необхідно виділити 43200 гривень.

13.Обов’язки відділу маркетингу.

Розробитиграфік проведення акції, скласти адресну програму, надати інформацію про товарта обсяги продажів, запропонувати схему розрахунку ефективності рекламноїкампанії.

14.Кінцеві терміни всіх етапів проведення рекламної кампанії.

Кінцевийстрок початку фінансування – 2 травня.

Строккінця проекту – 30 травня.

Строккінця подачі агентством ідеї – 6 травня.

Строкианалізу ефективності – з 25 по 30 травня.


1.2 Оцінкаефективності рекламної кампанії

З 1травня по 30 травня в м. Суми проводилася рекламна кампанія у аптеці «Добрийдень».

 

Таблиця 1.2 –Товарообіг аптеки «Добрий день» до та після рекламної кампанії

Назва аптеки Обсяг товарообігу до проведення рекламної кампанії, грн Обсяг товарообігу після проведення рекламної кампанії, грн «Добрий день» 2434600 2987650

Зтабл. 1.2 видно, що товарообіг у аптеці збільшився, тому ми можемо розрахуватиіндекс приросту.

Індексросту товарообігу в аптеці «Добрий день» складає:

/> ( 22,7%)

Такимчином, зростання товарообігу за рахунок проведення реклами в аптеці «Добрийдень» складає 22,7%. Додатковий товарообіг за рахунок реклами складає

/>(грн.)

Прибутокмагазину за цей період складає 18% від загального товарообігу, тобто прибутоквід додаткового товарообігу, отриманого за рахунок проведення рекламноїкампанії, складає

/>(грн.)

Витратина рекламу складають 43200 грн.

Отже,економічний ефект від проведення рекламної кампанії складає:

Е =99477,76 – 43200 = 56277,76 (грн.)


2.              Стимулювання збуту

2.1     Розробка програми стимулювання збуту

Існуютьдві стратегії стимулювання збуту:

          1)                Стратегія проштовхування

          2)                Стратегія протягування.

ВАТ«Фармак» потрібно використовувати стратегію проштовхування, яка полягає узалученні нових посередників та інтенсифікації роботи на сталих ринкахпосередників, тобто основна частина коштів у просуванні своєї продукції йде настимулювання саме посередників.

Важливезначення керівництво ВАТ «Фармак» надає вдосконаленню системи співпраці здистриб’юторськими компаніями. Підприємство використовує нову,ліберально-стимулювальну модель дистрибуції власної продукції, суть якоїполягає в диференційованому підході до надання знижок оптовим компаніям. Знижки,що надаються дистриб’юторам на певну групу медичних препаратів, прогресивнозростатимуть зі збільшенням обсягу закупівель.

ВАТ«Фармак» спрямовує всі зусилля на створення найбільш сприятливих умовспівробітництва з посередниками, щоб ті в свою чергу, спонукали споживачів дозакупівлі товарів саме своїх торгових марок.

Організаціяпромо-акції

Длястимулювання продажів своєї продукції ВАТ «Фармак» буде проводити промо-акцію,тривалість якої буде становити три тижні так як це вважається оптимальним терміномпроведення такого роду стимулюючих заходів. За цей час можна охопити ефективнукількість аптек. Промо-акція буде проводитися три дні в тиждень, а самеп‘ятницю, суботу та неділю по дві години щодня. У ці дні основна масазнаходиться у аптеках.

Уаптеках «Анна», «Соціальна аптека» та у аптеках у центрі міста Суми будепрацювати по одному промоутеру, тому вони є невеликими за площею, томунедоцільно, щоб там працювало більше таких людей. У аптеці «Доброго дня» будепрацювати два промоутера, так як торгівельна площа більша, ніж у інших аптеках,тому один промоутер буде знаходитися в зоні продажу товарів, а інший в прикасовій зоні, тому що він повинен отримати докази покупки (чек) і вручити приз.Промоутери будуть працювати у фірмових футболках та кепках і допомагатиспоживачам вибрати відповідні для конкретного випадку медичні препарати, атакож будуть роздавати всім відвідувачам аптеки фірмові листівки такалендарики.

Умовоюотримання призу покупцями є купівля будь-яких двох товарів виробництва фірми«Фармак», а в якості призу буде новий спрей від кашлю або горла пі назвою«Новісин».

Такимчином, споживачі отримають приз, а ефективність промо-акції для фірми полягає взбільшенні обізнаності споживачів про продукцію «Фармак» та новий медичнийпрепарат, а також збільшення обсягів продажу своєї продукції (приблизно на20%).

Таблиця 2.1 –Витрати на проведення промо-акції

Стаття витрат Вартість, грн Оплата промоутерам 7920 Призи від фірми «Фармак» 3000 Оплата за інформацію про акцію в газетах 1000 Оплата за інформацію про акцію на радіо 1200 Календарики з емблемою фірми «Фармак» 500 Футболки з емблемою фірми «Фармак» 1500 Листівки з емблемою фірми «Фармак» 2000 Всього 17120

2.2 Розрахунокефективності стимулювання збуту

Ефективністьзаходів зі стимулювання збуту може бути розрахована за допомогою співставленнятоварообігу. Розрахуємо економічну ефективність стимулюючих заходів. Стимулюючізаходи проходили з 1 травня по 22 травня.

Таблиця 2.2 –Товарообіг аптеки «Добрий день» до та після проведення рекламної кампанії

Назва аптеки Обсяг товарообігу до проведення стимулюючих заходів, грн Обсяг товарообігу після проведення, грн рекламної кампанії, грн «Добрий день»

2134560

2134560

2567800 «Анна» 1508300 1765400

Як мибачимо, обсяг продажів у аптеці де проводилася рекламна кампанія збільшився.

Розрахуємоіндекс росту товарообігу в аптеці «Добрий день» за формулою:

/>;

де /> -індекс ростутоварообігу в магазині а, у якому реклама не проводилася; /> — товарообіг у період,коли реклама не проводилася у аптеці; /> - товарообіг у період, колиреклама проводилася у аптеці.

/> (20%);

Розрахуємоіндекс росту товарообігу в аптеці «Анна» за формулою:


/> (17%)

Такимчином, з розрахунків видно, що економічний ефект від проведення стимулюючихзаходів для підприємства «Фармак» складає збільшення обсягу продажів медичнихпрепаратів.


3.              Паблік рілейшнз

 

3.1     Розробка програми PR– кампанії

 

МетоюPR – кампаніїпідприємства «Фармак» є сформувати та підтримати позитивний імідж підприємства.PR – кампаніяпідприємства розрахована на широку аудиторію. Це можуть бути і заможні люди(здатні купити дорогі медичні препарати), ділові люди та люди з середнім рівнемдостатку. І, наприклад, це просто публіка, яка цікавиться новинами про розвитокфармацевтики в Україні. Каналами комунікації PR – кампанії підприємствабуде телебачення та стаття в спеціалізованих журналах, таких як «Здоровье»,«Рецепти здоров‘я».

ПлануванняPR – кампаніїдозволяє побачити ситуацію в цілому, оптимізувати ресурси і бюджети. Можнавикористовувати різні плани PR – кампанії:

1.        стратегічний план – коли PR — заходи направлені на довгостроковуперспективу (декілька років) і містить в собі перелік цілей впливу нагромадську думку, суспільну свідомість, на думку цільової аудиторії.

Такоюціллю для підприємства «Фармак» являється постійне підтримання суспільної думкиуявлення про готовність підприємства постійно удосконалювати якість медичнихпрепаратів. Крім цього, стратегічний план PR – кампанії підприємства«Фармак» є:

·          участь у довгострокових благодійних програмах,

·          влаштовувати щорічні гастролі творчих колективів,

·          почати видавництво «фірмового» буклету.

2.оперативний план – охоплює заходи річного циклу. Річні PR – кампанії являєтьсяголовним способом планомірного впливу н суспільну думку. Для підприємства цеявляється річниця створення підприємства «Фармак», коли організовується«грандіозне» свято.

3. план-графік – це конкретна PR – акція, яка розписна почасовому циклу, по конкретним виконувачам і взята в сукупності з перелікомматеріалів в засобах масової інформації. Для підприємства «Фармак» такого родуплан являється опублікування в журналі «Рецепти здоров‘я» оплаченої статті пропідприємство «Фармак», де буде розповідатися про високоякісні медичніпрепарати, які не шкодять здоров‘ю, а також, що вони виготовлені з урахуваннямвсіх побажань споживачів (чаї, таблетки, сипучі медичні препарати з різнимисмаками).

3.2 Оцінка ефективності PR– кампанії

Існують різні способи оцінки ефективності окремих PR – заходів.Проведемо оцінку ефективності PR – кампанії в засобах масової інформації. ЗМІ(журнали) являються головними каналами розповсюдження інформації, томупроаналізуємо охоплення цільової аудиторії, яка отримала повідомлення. Журнал«Рецепти здоров‘я» фармацевтичної спрямованості. Наша стаття знаходиться натретій сторінці журналу ( загальна кількість сторінок журналі 100), і займаєповністю полосу. Характер статті буде інформаційний. Такого роду статті будутьвиходити протягом чотирьох місяців.

Розрахуємо охоплення цільової аудиторії. Потенційна аудиторіяУкраїни 46 млн. осіб. Обстеження читачів проводилося протягом чотирьох місяцівпри цьому замовлена стаття виходила один раз в місяць. Припустимо, що кожногомісяця в цільовій аудиторії був новий мільйон глядачів. При збереженнісереднього рейтингу 5% охоплення дорівнюватиме сумарному рейтингу 11%. Якщоприпустити, що кожного місяця склад аудиторії змінювався на половину, тоохоплення дорівнюватиме

5% +1% +1% + 1% = 8%

Таким чином, даною статтею в журналі охоплення цільової аудиторіїстановить близько 8 %. Але ці дані є неточними, що призводить до неточностей врозрахунках. Для отримання реальних даних необхідно проводити опитуваннягромадян для визначення того, чи відбулися зміна відношення людини допідприємства.


4.              Директ – маркетинг

Длябагатьох поколінь практиків у галузі маркетингових комунікацій фундаторомпрямої поштової реклами є чарівник рекламного бізнесу, маг і чародій реклами.

Найбільшважливими категоріями прямої поштової реклами є позиціювання, ціна, умовиоплати, преміальні надбавки до цін та формат поштових відправлень. З багатьохпереваг прямої поштової реклами він називав, по-перше, вибірковість, тобтоможливість вийти на необхідну споживацьку аудиторію з великою точністю;по-друге, гнучкість, оскільки така реклама не має обмежень щодо площі абоефірного часу і ви вільні у виборі поштових відправлень та ефективному контролізворотного зв'язку, і, по-третє, результативність.

Вершиною рекламної майстерності тапрофесіоналізму, на його думку, є виготовлення рекламних каталогів. Хоч вУкраїні така торгівля, на жаль, ще неможлива через низьку платоспроможністьбільшості наших громадян.

Прямиммаркетингом називають будь-яку маркетингову (рекламну) діяльність, котрастворює та використовує прямі особисті зв'язки між тими, хто купує ці товари(фактичними та потенційними покупцями).

Застосуванняпідприємством «Фармак» прямого маркетингу має низку переваг:

— пряму рекламу можнаспрямувати на конкретних осіб або конкретні ринки зі збереженням значнобільшого контролю за нею, ніж це можливо за використання інших засобів реклами,користуючись якими рекламодавець не знає, хто саме побачив, прочитав чи почуврекламне звернення;

— пряма реклама -це індивідуальнеспілкування рекламодавця з клієнтами на безконкурентній основі;

— прямій рекламі можнанадати характеру особистого, довірчого спілкування, аж до повноїконфіденційності;

— на відміну віджурнально-газетних публікацій пряму рекламу практично не обмежено розмірамидрукованих площ або форматом видання;

— пряма реклама дає значнобільші можливості вибору матеріалів-носіїв та процесів виробництва;

— пряма реклама моженегайно використати будь-які свіжі ідеї;

— ефективність прямоїреклами легко контролюється за допомогою конкретних досліджень;

— пряма реклама дає змогуточно дотримуватися строків відправлення рекламодавцями та отримання їїпокупцями (фактичними або потенційними).

Пряма рекламадає виробнику товару чи посереднику-реалізатору можливість точно визначити тарегулювати контингент своїх адресатів. Він є дуже гнучким: збільшення абозменшення кількості реклами залежно від кількості покупців, яке намітиврекламодавець охопити, та від суми коштів, що можуть бути витрачені,вирішується негайно, без зайвих ускладнень.

З іншихпереваг прямого маркетингу можна також назвати вибірковість тарезультативність.

Отже,підприємство «Фармак» буде надсилати поштою вибірковим людям, переважно жінкам,каталоги із переліком своєї продукції та вказаними цінами на неї. Якщо людиназацікавиться, то відбудеться зворотний реакція, і вона замовить медичніпрепарати даного виробника. Застосовуння такого виду маркетингу, за прогнозамипровідних спеціалістів, збільшить обсяги продажу продукції ВАТ «Фармак» на 3%.

Отже, прямий маркетинг є найбільш ефективним тоді, коли можназвернутися до відносно невеликої (як порівняти з колом читачів газет,наприклад) групи і сподіватися знайти там максимальну кількість потенційних, азгодом і реальних покупців. Принципи прямого маркетингу (роздавання рекламнихлистків, проспектів, прейскурантів) рекомендують використовувати на всіх акціяхз розпродажу, показу (демонстрацій), на виставках тощо. Вони можуть вплинути напокупців навіть тоді, коли немає особистого контакту з ними. У цьому разірекламні матеріали стають ніби “повноважними представниками” виробника чипосередника. Прямий маркетинг є ефективним засобом і тоді, коли товар занадтоскладний, щоб описати всі його переваги в стандартній 10-30 сек. рекламній радіо- чителепередачі.


5. Персональнийпродаж

Персональнийпродаж є одним із найбільш ефективних засобів комунікації на певних стадіяхпроцесу закупівлі, особливо коли виникає необхідність домогтися переваг наринку і спонукати до купівлі. Персональний продаж медичних препаратівпідприємства «Фармак» буде здійснюватися у такій формі як торговельний агентконтактує з одним покупцем. Тобто, безпосередньо на місці реалізації ліків будестояти торговий агент, який буде радити потенційним і фактичним покупцям ті чиінші препарати даного виробника.

Головнимзавданням торгового агента буде полягати у наданні послуг клієнтам, включаючидопомогу щодо використання товарів, просування товару. Тобто, торговим агентом,буде спеціально обізнана людина (фахівець), яка буде радити споживачам куплятитой чи інший медичний препарат.

Торговийагент мусить добре розуміти ті проблеми, які можуть викликати занепокоєнняклієнта після отримання інформації. Для оцінювання можливостей покупця важливоз‘ясувати мотиви, що зумовили ту чи іншу поведінку. Також, торговий агент повиненбути тактовним, тому що кожна зі сторін комунікації – це індивіди, що маютьвідповідний статус, власну позицію, реальну і уявну мету та побажання, типособистості.

Персональнийпродаж будуть здійснювати 10 торгових агентів, які будуть стояти в різних аптеках:«Доброго дня», «Хороша аптека», «Соціальна аптека», аптека «Анна» та ін.Тривалість такого роду заходів буде два тижні по три години щодня. Оплататорговим агентам буде у вигляді комісійних від вартості реалізованої продукції.Ефективність персонального продажу, за оцінками експертів, становитиме якзбільшення обсягів продажу медичних препаратів підприємства «Фармак» на 6%.


6. Реклама намісці продажу

Рекламнізвернення в торгівлі (особливо роздрібній) є кінцевим продуктом цілої низкидосліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і конкретних дій, якістановлять у сукупності систему рекламування виробником та посередником товарівта послуг. Займаючи проміжне становище між рекламою в засобах масовоїінформації та стимулюванням продажу, реклама на місці продажу є ефективнимспособом доведення комерційної інформації до споживача. Вона сприяє діяльностіне тільки торгового підприємства, а й виробника.

Реклама намісці продажу- це усне пред'явленнятовару та ідей від імені ви-робника або посередника в місцях продажу цихтоварів (магазинах, супер-маркетах та інших торговельних закладах).

По суті,реклама на місці продажу посилює феномен імпульсивної купівлі товарів,спрацьовує як механізм повторення іншої, уже відомої покупцеві реклами, якмеханізм нагадування за допомогою зображення торгової (фірмової) марки,рекламного салогана виробника чи посередника, каталогу тощо.

Як складовамаркетингової політики комунікацій виробника реклама на місці продажу кориснапід час запровадження на ринок нових товарів. Вона сприяє постійній наявності тієї читієї марки товару в магазині, що підтримує інтереси виробника, а такождопомагає оживити торгівлю, коли її сполучають із акціями зі стимулюванняпродажу, із демонстрацією товару (так звані шоу-покази), з акціями, яківіднесено до офіційних державних свят та подій (День незалежності, Деньвосьмого березня, Новий рік, Різдво Христово, початок навчального року тощо).

Рекламана місці продажу є ефективним засобом для просування до споживача медичнихпрепаратів ТОВ «Фармак». Для збільшення обсягів продажу. Дизайн, елементиоформлення торгових точок сприяє створенню позитивного іміджу за допомогою Р.М.П., чого і прагнепідприємство.

Р.М.П.для підприємства буде у вигляді оформлення вітрини за допомогою орендованихматеріалів у 20 аптеках. Це буде котувати ВАТ «Фармак» 900 грн/місяць. А також,буде фірмове оформлення місця викладки медичних препаратів підприємства«Фармак». За прогнозами експертів, реклама на місці продажу збільшить обсягипродажу продукції на 5%.


8.        Розрахунок синергетичного ефекту

Синергетичнийефект залежить від поєднання конкретних інструментів маркетингових комунікацій.Для розрахунку синергетичного ефекту існує два методи:

-           статистичний метод, який базується на основі статистичних даних;

-           експертний метод, коли фахівці використовують ситуаційний аналізвзаємного впливу інструментів маркетингових комунікацій.

Розрахуємосинергетичний ефект експертним методом.

Таблиця 8.1 –Ситуаційний аналіз зв‘язків інструментів маркетингових комунікацій

Взаємодія

ІМК

Реклама Стимулювання збуту PR DM Персональний продаж Р.М.П Напрям +1 +1 +1 +1 +1 +1 Розмір 1,22 1,2 1,08 1,03 1,06 1,05

Позначки+1 залежать від напряму дії j-го інструменту на i-й. корегуючи розмір впливуабо корегуючи інструмент показується на скільки дія 1-го інструменту посилюєабо зменшує дію іншого.

Прогнозованийсинергетичний ефект розрахуємо за формулою:

/>;

де /> — взаємодіямаркетингових інструментів;

/> - сумарнийекономічний ефект від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій.

/>

Такимчином, не врахувавши взаємного впливу інструментів маркетингових комунікаційможна неправильно розрахувати ефективність.


Висновки

Такимчином, застосування різних інструментів маркетингових комунікацій напідприємстві «Фармак» призводить до збільшення обсягів продажу медичнихпрепараті, і, як наслідок, збільшення прибутку. Також збільшується обізнаністьспоживачів про продукцію даного виробника, а також за допомогою інструментівмаркетингових комунікацій створюється позитивний імідж підприємства.

Урозвинутій ринковій економіці існує безліч типів підприємств, але на жодному з них не можнаобійтися без маркетингової служби. Хоча економісти виділяють різні шляхипідвищення ефективності фірми, концентрувати увагу потрібно саме на службі маркетингу, на тому як фахівці цього відділудопомагають підприємцю підвищити ефективність, а отже, і прибутковість фірми.

Фахівці змаркетингових комунікацій мають дослідити стан цільової аудиторії, для якоїпризначено товари, та визначити заходи та кошти, котрі необхідно витратити, щобдосягти визначених цілей комунікації. Необхідно з'ясувати, на якій “сходинці”моделі поведінки споживача він потребує: на першій, коли привертається увагаспоживача до підприємств та його товарів за допомогою певних комунікативнихзаходів; на другій, коли ці заходи зацікавили споживача; на третій, коливиникло бажання придбати товар підприємства; на четвертій, коли встановленодовіру до виробника та його продукції, або на п'ятій, коли потенцій-нийпокупець перетворюється на фактичного й купує товар уперше, вдруге чи втретє.


Списоквикористаної літератури

1.  Маркетинг:бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф.С.М Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004 – 976с.

2.  Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. –М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 528с.

3.  Джефкынс Ф.Реклама: Практ. Посіб. / Пер. З 4-го англ. вид.; Допов. і ред. Д Ядіна. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456с.

4.  Примак Т.О.Маркетингові комунікації: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка –Центр, 2003. – 280с.

5.  Гаркавенко С.С.Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. – 712с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу