Реферат: Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Міністерство освіти та науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА     

з дисципліни “Основименеджменту”

на тему:

Розробка плану маркетингу малого(середнього) підприємства”.

                                                                                                                                                          Перевірив: Сіренко

                                                                                             викладач, к. ек. н.

                                                                                            Виконала: Плахтир І.А.

                                                                                    студентка гр. 3437

Миколаїв – 2007р.


Зміст

Вступ… 3

Розділ І. Характеристика розробки проекту тауправління ними… 5

1.1 Визначення і типи проектів… 5

1.2 Сутність управління проектами… 9

1.3 Створення проектної команди… 13

Розділ ІІ. Особливості національного управлінняпроектами… 16

2.1. Підходи управління проектами віноземних країнах… 16

2.2. Особливість управліннямпроектами в Україні… 19

Розділ ІІІ.Розробка плану управління проектом кафе-бару „Незабудка” 22

Висновок… 32

Список використаної літератури… 34

еще рефераты
Еще работы по маркетингу