Реферат: Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва


РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГООБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА “ГЛОБУС”

 


1 СЕГМЕНТУВАННЯРИНКУ УЧБОВОГО ПОСІБНИКА

Проведемомаркетингові дослідження ринку учбового посібника (сегментування,позіціонування, конкурентоспроможність) на прикладі видавництва «Глобус» м.Харків для виявлення цельової аудиторії, визначення долі ринку, визначенняконкурентоспроможності.

В таблиці 1представлено сегментування ринку учбового посібника в твердій обкладинці.

Таблиця 1. –Сегментування ринку учбового посібника в твердій обкладинці

Ознака Характеристика Опис товарної групи 1 2 3 1 Географічний Населення, яке мешкає в містах, селах. Дану товарну групу – учбовий посібник в твердій оправі видавництво буде продавати по всій территорії східної України. 2 Демографічний

 По віку: від 15 до 45 років; по рівню доходів:

середній, високий.

Учбовий посібник завжди орієнтован на групи підлітків та дорослих, які зацікавлені в покупці учбового посібника для приодолання знання, з середнім та високими доходами 3 Психографічний По суспільному класу Учбовий посібник буде орієнтован на середній клас суспільства 4 Поведінковий

По стилю придбання;

По іскомим властивостям:

По ступені готовності до чутливості товару

Регулярно;

Дана продукція буде користуватися великим попитом, якщо якість буде високою, а ціни припустимі.

Зацікавлені та бажають купити товар


Провівши анкетування 200 респондентів для проведення сегментування можнозробити висновок, що цільовою аудиторією є жінки та чоловіки віком від 15 до 45років, що отримують першу чи другу освіту, з середнім та високим доходами.

Учбові посібникивикористовує усе населення по всій східній Украині; цей товар часто купують,тому він має реальний попит, отже продукт необхідно виготовляти.

У місті Харкові ринокучбового посібника розділен видавництвами “Глобус”, “Фактор-Друк” та “Харків”,(рисунок 1).

Споживанняпечатної продукції видавництва «Глобус» по Україні представлено на рисунці 2.

/>

Рисунок 1 – Доля ринку виробників учбових посібниківпо східній Україні, %


/>

Рисунок 2 — Споживання печатної продукції видавництва «Глобус» по Україні, %

Таким чином,іменно на сході України більш за все споживають печатну продукцію видавництва“Глобус”. Отже виробникам доцільно буде випускати учбові посібники в твердійобкладинці.

Слід відмітити, що в цілому поліграфічна промисловістьв Україні у порівнянні з рядом інших галузей, розвивається відносно успішно. Щостосується видавництва, то воно також успішно развивається. В теперішніх умовахзбільшується обсяг виробництва книг.

 

2 Позиціонування учбового посібника

Дані по видавництвам“Глобус”, “Фактор-Друк” и “Харків” для побудови графіку позіціонуванняпредставлені в таблиці 2.


Таблиця 2 – Оцінка показників печатнихвидавництв “Глобус”, “Фактор-Друк” і “Харків” експертамиПоказники Видавництва «Глобус» «Фактор-Друк» «Харків» 1 ціна за одиницю 5 4 3 2 якість обслуговування 4 5 5 3 асортимент продукції 4 5 4 4 якість друку 5 4,5 4

Видавництво «Глобус»випускає якісну продукцію, яка має низьку ціну, а також багатий асортимент тадостойну якість обслуговування.

Відповідно до отриманих даних можно зробити висновок,що продукція займає вигідне положення на ринку та її покупка буде доцільною дляспоживача, отже видавництву «Глобус» необхідно буде виробляти учбові посібникив твердійобкладинці. Для виробництва необхідні будуть витрати на твердуобкладинку, а також на сучасне обладнання.

Графік позіціонування наведено на рисунку 3.

По дослідженним данимможно сказати, що видавництво «Глобус» по таким показникам як ціна та якістьдруку переважає у видавництва «Фактор-Друк» та «Харків», але по якістіобслуговування та по асортименту учебового посібника уступає видавництвам «Фактор-Друк»та «Харків».

Таким чином,видавництву «Глобус» необхідно підвищити якість обслуговування та асортиментпродукції за рахунок вкладу коштів, тобто здійснення інвестиційного проекту.


/>

Рисунок 3 — Графікпозіціонування учбових посібників

/>«Глобус»

/>«Фактор-Друк»

/>«Харків»

 

3 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

Конкурентні переваги видавництва «Глобус»:

-   лідируючі позиції на ринкукнижного виробництва в східному регионі України;

-   ціни нижче, ніж у конкурентівна ринку книжного виробництва;

-   великий асортиментпечатної продукції.

         Таким чином, у видавництва «Глобус» дійсно єусі можливості вийти на всеукраїнський поліграфічний ринок.

Основні параметри якості учбових посібників видавництв«Глобус», «Фактор-Друк», «Харків» представлені в таблиці

Таблиця 3 — Основніпараметри якості учбових посібників видавництв «Глобус», «Фактор-Друк»,«Харків»

Параметр

Размірність

параметрів

Учбові посібники Коеф.вагомостіпараметра «Глобус» «Фактор-Друк» «Харків» Учбовий посібник Учбовий посібник Учбовий посібник Якість друку DPI 600 560 490 0,15 Різноманітність посібників шт. 123 116 98 0,25 Оформлення бал 5 5 4 0,25 Сервіс бал 5 4 5 0,25 Тираж тис. шт. 50 35 45 0,10 Сума балів 4,25 4,05 4,01

1,0

Місце 1 2 3

Вартісні характеристикипосібників видавництв «Глобус», «Фактор-Друк» та “Харків” представлені втаблиці 4.

Таблиця 4 Вартісні характеристикипосібників видавництв «Глобус», «Фактор-Друк» та “Харків”

Вартісні характеристики Учбові посібники «Глобус» «Фактор-Друк» «Харків» Учбовий посібник Учбовий посібник Учбовий посібник Ціна, грн. 18 21 22 Сумарні витрати на рекламу, тис. грн. 52 60 49

Визначенняконкурентоспроможності учбових посібників видавництва «Глобус» (відносновидавництва-конкурента «Харків»):

а) технічні параметри:

q1 />;

q2 =/>=1,25;

q3 />;

q4 />;

q5 />;

Іін = 1,22* 0,15+1,25*0,25+1,25*0,25+1*0,25+1,11*0,1=1,169

б) економічні параметри:

І еп /> 

в) інтегральний показник:

qінт />/>

Виявлення конкурентоспроможностіучбових посібників видавництва

„Глобус” (відносновиробника-конкурента «Фактор-Друк»):

а) технічні параметри:


q1 />;

q2 =/>=1,06;

q3 />;

q4 />;

q5 />;

Іін = 1,07ּ 0,15+1,06 ּ0,25+1 ּ 0,25+1,25 ּ 0,25+1,43 ּ 0,1 =1,13

б) економічні параметри:

І еп /> 

в) інтегральний показник:

qінт />/>

Таким чином, продукція видавництва «Глобус» є конкурентоспроможноювідносно своїх конкурентів видавництва «Харків», інтегральний показник більшеодиниці 1,185 > 1, видавництва „Фактор-Друк”, інтегральний показник такожбільше одиниці 1,31>1, і видавництву “Глобус” можна виходити на досліджений ринок– ринок учбових посібників. Провівши дослідження, можно сказати, що учбовіпосібники видавництва “Глобус” найбільш конкурентоспроможні на дослідженномуринку, “Фактор-Друк” не буде конкурентоспроможним.

4МАРКЕТИНГОВЕ ОБГРУНТУВАННЯІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА „ГЛОБУС”

Провівши маркетингові дослідження, видавництву «Глобус» можно зробитивисновок, що цільовою аудиторією є жінки та чоловіки у віці від 15 до 45 років,що отримують першу або другу освіту, які мають прибуток до 800 грн.

 Таким чином, представники саме цієї аудиторії будуть споживати учбовіпосібники в твердій обкладинці.

Отже післяанкетування 200 респондентів, можно зробити висновок, що 20% взагалі не використовуютьучбові посібники, 50% споживають учбові посібники в м’якій обкладинцівидавництва «Глобус», 30% споживають посібникі інших видавництв.

З 80% читачів, 70% віддають перевагу посібникам в твердій обкладинці, 10%- в м’якій обкладинці (рисунок 4).

/>

/>в твердій обкладинці

/>в м’якій обкладинці

Рисунок 4 — Відношення до обкладинки учбового посібника


50% респондентівзгодні платити за учбовий посібник твердій обкладинці від 20 до 30 грн.

Таким чином, споживачі учбових посібників позитивно будуть відноситися дозапланованої продукції – посібника в твердій обкладинці.

60% респондентів – жінки, 40% — чоловіки. 35% респондентів у віці від 15до 30 років, 40% у віці від 30 до 45 років, 25% — до 15 років. 35% з середньоюосвітою, 25% з незаконченою, 40% з вищою освітою.

Рекомендуеться встановити ціну на учбовий посібник в твердій обкладинці урозмірі 25 грн., так як споживачі згодні платити цю ціну та будуть покупатипосібники, не дивлячись на дороговизну.

Видавництво випускає великий асортимент якісної продукції, пропонує її подоступним цінам і надає високий рівень обслуговування.

Видавництво «Глобус» є конкурентоспроможним ізаймає одну з лідируючих позицій на ринку печатної продукції на східнійУкраїні.

Видавництву “Глобус” інвестиції необхідні дляпридбання нового удосконаленого обладнання, що дозволило б їй надаватитипографічні послуги, відмінні від тих, які вже є на поліграфічному ринкуУкраїни; устаткування, що дозволило б прискорити процес виготовлення друкованоїпродукції; для того, щоб удосконалювати ту або іншу надану послугу (комплекспослуг); задовольняти швидко зростаючий попит споживачів у науково-друкованійпродукції, а також поліпшити якість продукції, що вже випускається, (послуг).

Для інвесторів видавництво “Глобус” є вигіднимвкладом коштів, тому що продукція друкарні користується попитом середспоживачів східного регіону України. 50% споживачів обирають продукцію самевидавництву “Глобус”.

Все вище зазначене свідчить, що видавництво “Глобус” є привабливим дляінвесторів.


Литература

1. Солонінко К. С., УрмановФ. Ш., Ярошенко С. А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. —Житомир: ЖІТІ, 1998. – 321 с.

2. Шлихтер С.Б., ЛебедеваС.Л. Мировое хозяйство: Учебное пособие. – Москва, 2004. – 220 с.

3. Экономика зарубежныхстран: капиталистические и развивающиеся страны. – Москва: Высшая школа, 1998.– 256 с.

4. Эльянов А. Структурныереформы и дифференциация развивающихся стран. – Москва, 2006. – 165 с.

5. Инвестиционнаядеятельность – под ред. Майорова И.К. – К. 2005 г.

6. Инвестиции – под ред.Соломатина Т.В. – К. 2007 г.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу