Реферат: Роздрібна торгівля фруктами та овочами

Товариствоз обмеженою відповідальністю

„ЦЕНТРЗНАНЬ”

БІЗНЕС- ПЛАН


Тема:„Роздрібна торгівля фруктами та овочами”

Виконавець:

Бізнес-планза проектом „Роздрібна торгівля фруктами та овочами” розроблено за сприяння ТОВ„Центр Знань”.

Викладач-консультант –

 


ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................4

1. ОПИС ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ........................................................5

2. ПЛАН МАРКЕТИНГУ.................................................................5

3. ПЛАН ТОРГІВЛІ..........................................................................6

4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙПЛАН.........................................................8

5. ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯРИЗИКІВ..............................9

6. ФІНАНСОВИЙПЛАН...............................................................11

ВИСНОВКИ....................................................................................16


ВСТУП

Тема цьогобізнес-плану  — торгівля овочами та фруктами з метою отримання прибутку длязадоволення особистих потреб та збільшення об’ємів торгівлі.

Метамого бізнес-плану — дослідити умови здійснення бізнесу, виконати розрахункинеобхідних витрат та прогноз доходів, на основі аналізу  критеріївефективності, обґрунтувати доцільність інвестування коштів у започаткуванняцієї справи, а також продаж  населенню якісних овочів та фруктів в широкомуасортименті і за помірними цінами.

Я,автор і майбутній виконавець бізнес – проекту,  ПІП, постійно проживаю в(адреса).

Длярозширення асортименту планую завозити і реалізовувати слідуючи овочі та фрукти: банани, апельсини, лимони, виноград, яблука, дині, кавуни, капусту, помідори,огірки, картоплю, цибулю,  моркву, буряк та інші овочі та фрукти.

Прогнозованіфінансові результати моєї діяльності за рік:.

1.        Річний чистийприбуток (1 рік)     11478 грн.

2.        Рентабельність                                 15,6 %

3.        Термінокупності                              7,03 місяців

4.        Сумаінвестицій                                6727,50 грн.

Це дозволить за 7,03місяців окупити інвестиції і зробити накопичення 4750,50 грн. чистого прибутку.Для успішного здійснення даного плану потрібно інвестицій в сумі 6727,50 грн.,а саме 5218 грн. за рахунок допомоги по безробіттю, а решту суми з власнихзаощаджень.

Виконані вбізнес-плані фінансові розрахунки переконують у доцільності інвестування коштіву започаткування обраного виду діяльності.


1.        ОПИСВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид діяльності роздрібна  торгівля овочами тафруктами. Овочі та фрукти необхідні для  підтримування життя, для росту,розвитку та діяльності кожної людини. Овочі та фрукти є цінним продуктомхарчування для людини бо містять вітаміни різних груп.   Головним завданнямкожного підприємця, який займається реалізацію овочів та фруктів в своїйторгівельній діяльності є забезпечення населення якісними та необхіднимитоварами при найменшому використанні часу і при високій культурі торговогообслуговування.  В зв’язку із нестабільністю цінової політики ціни на товарипродуктів харчування найрізноманітніші, а це призводить до того, що багатопідприємців за рахунок збільшення розміру націнки реалізують товари за високимицінами і вони стають недоступними більшості населення із низькими доходами.

Реалізацію свого товару будупроводити щодня в палатці на  ринку в селі Старосілля з націнкою на товар,згідно свого плану. Це дає мені можливість збільшити товарообіг, а моїмпокупцям придбавати товари в асортименті за порівняно низькими цінами.

Закуплятиму товар на оптових базахміста Черкаси та користуватимуся послугами баз, які привозять товар зазамовленням підприємців. Планую дома обладнати приміщення для зберігання овочівта фруктів, бо вони потребують особливих умов зберігання. Обов’язково врахуюсезонні перепади в цінах на різні види овочів та фруктів.

 

2.        ПЛАНМАРКЕТИНГУ

Сільський ринок знаходиться  в центрі села. Потреба людини в овочах та фруктах є щоденною. Я,як підприємець, спрямовую свою діяльність на вивчення кон’юнктури ринку,підвищення сфери обслуговування населення. Згідно розрахунків та проведення дослідівбуде проводитись цінова політика. Товар буду зберігати дома в спеціальнообладнаному приміщенні з підвалом, що дає змогу зберегти його від дії природнихумов (вологи, пилу, підвищеної температури та ін.). Для залучення більшоїкількості покупців та у боротьбі з конкурентами я робитиму акцент на такіпоказники як якість товару, свіжість та доступні ціни, висока культураобслуговування.

Основнимимоментами програми маркетингу будуть:

1.        Дослідженняпопиту на дану продукцію.

2.        Ціноваполітика.

3.        Реклама.

4.        Сервіснеобслуговування.

З метоюінформування населення про відкриття торгівельної точки буду використовуватигазету та радіомовлення.

 

3.        ПЛАНТОРГІВЛІ.

Для здійсненнядіяльності я планую проводити закупівлю товару на оптових базах міста Черкаси, яказа місяць становитиме 5328,50 грн. В процесі роботи будуть заключені угоди назакупівлю продукції у виробників Черкаської області та Городищенського району,що можуть надавати товар власним транспортом. Це дасть змогу значно знизитивитрати по доставці овочів та фруктів і забезпечить безперебійну доставкупродукції невеликими партіями. За місяць планую реалізувати товару на суму 7053грн:

Назва товару

Кількість\вага

шт\кг

Середня ціна (грн.) Сума (грн) за місяць Сума (грн.) на рік Банани 100 5 500 6000 Апельсини 62,50 6 375 4500 Лимони 19 10 190 2280 Виноград 17 11 187 2244 Капуста 312,50 2 625 7500 Помідори 165 3,80 627 7524 Огірки 125 5 625 7500 Цибуля 313 2 626 7512 Картопля 313 2 626 7512 Кавуни 375 2 750 9000 Дині 250 1.5 375 4500 Персики 20 12 240 2880 Петрушка, кріп 62 1 62 744 Ізюм 12 10 120 1440 Буряк, морква 50 2,50 125 1500 Яблука, груші 150 5 750 9000 Курага 12,5 20 250 3000 Всього 7053 84636

Підсобнеприміщення для зберігання товару – підготовлене для якісного та надійногоутримання продуктів, сухе, просторе. По радіо та в місцевій пресі будеоголошено про відкриття палатки з переліком запропонованого асортименту товару,що повинно привернути увагу потенційних покупців. При реалізації овочів тафруктів обов’язково буду дотримуватись норм гігієни та санітарії.

4.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙПЛАН

Для організаціїпідприємницької діяльності передбачається здійснити такі заходи:

Пор.№ Заходи Термін виконання 1. Навчання за програмою „Підприємництво і бізнес-планування ”, розроблення бізнес-плану. 13.11.2007-23.11.2007 2. Подати заяву та бізнес-план у Городищенський центр зайнятості За призначенням центру зайнятості 3. Державна реєстрація суб”єкта підприємницької діяльності у державного реєстратора за місцем постійного проживання Після захисту бізнес-плану 4. Стати на облік в податковій інспекції, обрати систему оподаткування 5-ти денний термін після державної реєстрації 5. Зареєструватись в Управлінні Пенсійного фонду України, Центрі зайнятості 10-ти денний термін після державної реєстрації 6. Отримання фінансової допомоги в Центрі зайнятості Згідно з діючим порядком 7. Вирішення інших інвестиційних потреб Одночасно з отриманням фінансової допомоги 8. Отримання обов”язкових погоджень та дозволів у зв”язку з започаткуванням обраного виду діяльності Після державної реєстрації 9. Закупити товар. Здійснити рекламні заходи. Розпочати підприємницьку діяльність. Після вирішення інвестиційних проблем

5.        ОЦІНКАМОЖЛИВИХ РИЗИКІВ.

На даний момент на ринку торгівліпродуктами харчування діють певні можливості для розвитку приватногопідприємництва. Економічний стан України за останні роки має тенденцію достабілізації і це дає можливість розвиватись та вдосконалювати формиобслуговування населення в забезпеченні продуктами харчування, відкривативласну підприємницьку діяльність.

Але є ще факториризику, що можуть вплинути на діяльність і зменшити рентабельність відздійснення власного підприємництва.

Ризиковіфактори мікросередовища

 

Пор. № Ризики Заходи щодо упередження ризиків 1. Можливі перебої з придбанням товарів

— створення резервів;

— укладення угод на поставку товару з кількома постачальниками.

2. Втрата потенційних споживачів Посилення стимулюючих заходів. 3. Поява нових конкурентів

— посилення стимулюючих заходів;

— зміна виду діяльності;

— перегляд цінової політики.

4. Форс-мажорні обставини (пожежа, стихія, крадіжка)

— страхування діяльності;

— врахування можливості виникнення таких обставин при укладанні угод.

 


Ризиковіфактори макросередовища

 

Пор. № Ризики Заходи щодо упередження ризиків 1. Зміна курсу іноземних валют — орієнтація на продукцію та вироби вітчизняних виробників. 2. Погіршення купівельної спроможності громадян — освоєння додаткових послуг, зміна виду діяльності. 3. Зміна законодавчої бази

— постійне відслідковування та врахування тенденцій у зміні законодавства;

— зміна виду діяльності.

6.        ФІНАНСОВИЙПЛАН

 

1.        Початковівитрати (витрати організаційного періоду – (ПВ))

№ п\п Статті витрат Сумма, грн 1 Придбання інвентаря для торгівлі 447 2 Витрати на рекламу 50 Всього (ПВ) 497

            Вартістьторгового інвентаря

№ п\п Інвертар Од. Вим. К-кість Ціна, грн. Сума, грн 1 Торгова палатка Шт. 1 250 250 2 Спецодяг Шт. 1 50 50 3 Стіл Шт. 1 147 147 Всього 447

2.        Поточнівитрати

            Умовно-постійнівитрати (УПВ)

№ п\п Статі витрат Сума, грн 1 Сплата фіксованого податку 40 2 Мінімальний дохід підприємця 460 3 Ринковий збір 70 4 Транспортні витрати 198 Всього УПВ 768

2.2 Умовно-зміннівитрати (УЗВ).

До умовно-зміннихвитрат віднесено витрати на придбання товару для подальшої реалізації.

Витрати назакупку товару:

Назва товару

Кількість\вага

шт\кг

Середня ціна (грн.) Сума (грн) за місяць Сума (грн.) на рік Банани 100 4 400 4800 Апельсини 62,50 5 312,50 3750 Лимони 19 8 152 1824 Виноград 17 9 153 1836 Капуста 312,50 1,7 531,25 6375 Помідори 165 3 495 5940 Огірки 125 4,25 531,25 6375 Цибуля 313 1,50 469,50 5634 Картопля 313 1,5 469,50 5634 Кавуни 375 1 375 4500 Дині 250 0,80 200 2400 Персики 20 10 200 2400 Петрушка, кріп 62 0,50 31 372 Ізюм 12 8 96 1152 Буряк, морква 50 2 100 1200 Яблука, груші 150 4 600 7200 Курага 12,5 17 212,50 2550 Всього 5328,50 63942

УЗВ=5328,50 грн.

2.3 Собівартість(С)

      С=УПВ+УЗВ=768+5328,50=6096,50грн.

2.4 Дохід (Д)

      Привиконанні плану реалізації згідно з прогнозованими розрахунками дохід від продажутоварів становитиме 7053 грн.

      Д=7053 грн.

2.5 Прибуток (Пр)

      Пр.=Д-С=7053-6096,50=956,50грн.

2.6Рентабельність проекту (R)

             ПР*100            956,50*100

/>/>      Р=                     =                    =15,6%

                  С                   6096,50

2.7 Сумаінвестицій (I)

№ п\п Статті витрат Сумма, грн. 1 Початкові витрати організаційного періоду 497 2 Сплата фіксованого податку 40 3 Мінімальний дохід підприємця 460 4 Державна реєстрація 34 5 Дозволи 170 6 Транспортні витрати 198 7 Закупка товару 5328,50 Всього 6727,50

2.8 Термінокупності інвестицій (Т оі)

      Т(оі)=I: Пр=6727,50:956,50=7,03міс.

2.9 Точкабеззбитковості (Тб)

      Тб=УПВ:(Д-УЗВ)=768:(7053-5328,50)=0,44

Графікбеззбиткової діяльності

/>                  Сума, грн.

/>/>       7053      Дохід

/>/>  6096,50    Собівартість                                                   Зона прибутку

 

/>                                                  Тб

 

/>  956,50   

/>                                                

            0                                      0,44                                    1

Очевидно, щобеззбиткова діяльність настає при виконанні плану реалізації за місяць на 44%.

/>


ЗВЕДЕНАТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Пор. № Показники Організаційний період

/>/>Результати

    за місяць              за рік

1

Надходження всього

6727,50 7053 84636 1.1 Інвестиції 6727,50 1.2 Реалізація (дохід) 7053 84636 2

Витрати (всього)

6727,50 6096,50 73158 2.1 Реєстрація 34 2.2 Фіксований податок 40 40 480 2.3 Ринковий збір 70 840 2.4 Мінімальний дохід 460 460 5520 2.5 Придбання обладнання 447 2.6 Дозволи (санітарна книжка, на торгівлю) 170 2.7 Транспортні витрати 198 198 2376 2.8 Закупка товару 5328,50 5328,50 63942 2.9 Реклама 50 3

Прибуток

956,50 11478

ВИСНОВКИ

 

Виконанідослідження переконують, що обраний вид діяльності – роздрібна торгівляпродуктами харчування в умах (назва міста), Черкаської області – є прибутковимі за прогнозуваними обсягами дозволить забезпечити рентабельність на рівні 15,6%.Вкладені інвестиції будуть окуплені за 7,03 місяців підприємницької діяльності.

Одержанийприбуток планується використати для розширення сфери діяльності, покращенняумов обслуговування замовників.

Заходи щодозабезпечення високої якості товарів, доступності цін та стимулювання споживачівсприятимуть підвищенню конкурентної переваги та надійному утриманню підприємцяна місцевому ринку роздрібної торгівлі фруктами та овочами.

Зразковеставлення до виконання своїх зобов”язань перед споживачами, призначеннядоступних цін та здійснення заходів щодо стимулювання споживачів сприятимутьзміцненню мого положення у сфері торгівлі фруктами та овочами.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу