Реферат: Реалізація шкіряного взуття

Міністерствоосвіти і науки України

Навчально-виробничийкомбінат

Бізнес-план

«Реалізаціяшкіряного взуття»

2010


Резюме

Підприємництво – це самостійна,ініціативна, систематична діяльність на власний ризик з виробництва продукції,виконання робіт чи послуг або заняття торгівлею з метою отримання прибутків.

Я хочу працювати в ринковійекономіці для задоволення власних потреб, потреб сім'ї, для задоволення вимогспоживача.

Проаналізувавшинаш ринок товарів, а зокрема шкіряного взуття, можна стверджувати, що проблем зпридбанням товарів і його реалізацією в торгівлі не буде.

Томуя, Іванов Іван Іванович, планую займатися підприємницькою діяльністю, а саме –продаж шкіряного взуття у м. Червоноград на місцевому ринку.

1. Характеристикабізнес-ідеї

Моя діяльність буде спрямовуватисьна:

— Розвиток діловогоспівробітництва з виробниками взуття в Україні.

— Одержання на цій основіприбутку.

— Задоволення потреб місцевогонаселення.

Товар підшуковуватиму такий, якийбуде користуватися попитом і розрахований на громадян із середнім рівнем доходу.

Продажтовару за тиждень-два, з подальшим поновленням товару.

Сезонназміна товару. Розпродаж товару до кінця, працювати без залишків; домовитися зклієнтами-постачальниками про заміну неходового товару на інший.

Прибуткивкладаються в розширення обсягу товару, збільшувати різновидність. Уникатизбитків.

Такийтовар житиме довго на ринку адже шкіряне взуття на даний час це найкращеспіввідношення «ціна + якість».


Цілі

Основніцілі мого бізнесу це:

1.        Досягти рівня беззбитковості.

2.        Знайти місця купівлі якісного взуття яке відповідало б усімвимогам.

3.        Отримання максимального прибутку шляхом збільшенням обсягівтовару, або створення нових торгових місць.

4.        Завдяки уважного ставлення, системи знижок та особистого підходудо кожного клієнта – планую створити широку базу постійних клієнтів.

5.        На початку діяльності планую займатися торгівлею сам, а зрозширенням бізнесу найматиму працівників.

6.        Планую мати постійну клієнтську базу, як мінімум 50 чоловік, які бробили закупки товару в квартал на 300-400 грн.

7.        Для здійснення своєї підприємницької діяльності на перспективу плануюпридбати власний контейнер.

Ринок

Спочаткуна ринку звичайно важко буде конкурувати з людьми, які давно в цьому бізнесі,тому всілякими способами буду завойовувати свого клієнта.

Реалізаціютовару буду здійснювати на госпрозрахунковому ринку у місті Червоноград і дляцього візьму в оренду контейнер.

Шукатимумодне, стильне взуття, якого немає в інших контейнерах та магазинах.

Робитимузнижки постійним клієнтам.

Такожпроводитиму сезонні знижки.

Будупостійно оновлювати асортимент взуття,

Працюватимуза доступними цінами для споживачів.

Пропонуватимугарне сервісне обслуговування клієнтів.

Проводитимурекламу свого товару у різних засобах масової інформації.

Такожпланую слідкувати за якістю свого товару, а в разі якихось недоречностей ітиназустріч клієнту.

Маркетинговастратегія

Канал збуту Кількість % від загальної суми Нововолинський ринок 60 пар 100%

Шкіряневзуття буду продавати на ринку в місті Червоноград у контейнері якого візьму воренду.

Основнимзавданням моєї підприємницької діяльності є задоволення потреб споживачів.

Будузастосовувати різні цінові стратегії:

1.        «Психологічні ціни» – знижки типу (99грн.)

2.        Ціна на знятий з виробництва виріб, випуск якого вже припинено.

3.        Змінно-спадна ціна на товар.

Споживачібудуть отримувати інформацію про мій товар із реклами в пресі на вітринах могоконтейнера і інших спеціальних місцях для реклами.

Реалізовуватимутакий товар:

Туфлічоловічі – теляча або свиняча шкіра

Туфліжіночі – теляча або свиняча шкіра

Економічнахарактеристика товару

Назва Кількість Закупівельна ціна Сума грн. Ринкова ціна Разом Туфлі чоловічі 30 200 6000 300 9000 Туфлі жіночі 30 220 6600 320 9600 Всього 60 12600 18600

Прогнозобсягу продажу

Назва Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Туфлі чоловічі 21 18 19 20 21 22 Туфлі жіночі 21 19 20 22 19 20 Виручка 13020 11480 12100 13040 12380 13000 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Виробничий план

Напочатку свою діяльність планую розпочати збором різних документів необхіднихдля заняття торгівлею таких як:

–         свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

–         торговий патент.

Тодіпотрібно взяти в оренду контейнер в якому я буду торгувати, а іноді іззалучатиму свою сім’ю.

Такождля реалізації взуття потрібний деякий інвентар щоб обладнати контейнер. Наприклад:

1.        сітка та стелажі для розміщення товару

насуму – 645грн.

2.        дзеркало – 55грн.

3.        коврик – 20грн.

4.        упаковочні пакети 100 штук – 100грн.

Всьогона суму – 820грн.

Взуттяпланую закупляти на львівській взуттєвій фабриці, а також привозити із містХмельницький та Одеса.

Організаціяі управління

Щодоорганізації то спочатку потрібно зареєструватись, як приватнийпідприємець-фізична особа. Далі потрібно придбати патент, який дозволятимезайматися роздрібною торгівлею. Також оберу, кращу для себе, системуоподаткування.

Післяцього, я візьму в оренду контейнер, якого потрібно відповідно обладнати ізакупити товар.

Наперших порах торгувати планую самостійно, лише іноді залучати членів сім’ї. Авже пізніше із розвитком бізнесу, можливо, найматиму працівників.

Фінансовийплан

Назва 12 01 02 03 04 05 Виручка 13020 11480 12100 13040 12380 13000 Оренда за контейнер 500 500 500 500 500 500 Витрати на обладнання 820 - - - - - Транспортні витрати 400 400 400 400 400 400 Патент 130 130 130 130 130 130 Реклама 70 - - - - - Ринковий збір 150 150 150 150 150 150 Плата за реєстрацію 34 - - - - - Закупівля товару 8820 7780 8200 8840 8380 8800 Всього витрат 10924 8960 9380 10020 9560 9980 Чистий прибуток 2096 2520 2720 3020 2820 3020

Інвестиційний план

Дляреалізації бізнес-плану мені необхідно мати коштів на суму 11000 гривень.

Джереломмого фінансування буде виплата одноразової допомоги для підприємницькоїдіяльності на суму 9000 гривень, а решта суми 2000 гривень, я планую взяти звласних заощаджень.

За цікошти я орендую контейнер, закуплю товар, закуплю весь необхідний мені інвентарі зможу тоді розпочати торгівлю.

Мійсередньомісячний прибуток становить – 2600грн.

Отже,термін окупності інвестицій:

10924/ 2600 = 4 місяці.

Томуданий проект є вигідним і перспективним.

Оцінка ризиків

Впроцесі підприємницької діяльності можуть виникати різних видів ризики.Наприклад:

–економічні проблеми в державі

–         зміна цін на товари

–         постачально-збутовий

–         зміна курсів валют

–         зрив укладених угод із постачальниками

–         вплив конкурентів

Убізнесі завжди є ризик, але я намагатимуся щоб він завжди був якомога менший умоїй справі.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу