Реферат: Проект розширення асортименту компанії "Літній сніг"

Зміст

Резюме

1. Опис галузі

2. Опис цільовогоринку

3. Опис товару

4. Планмаркетингової діяльності

5. План виробничоїдіяльності

6. Організаційнийплан

7. Оцінка ризику

8. Фінансовий план

8.1 Собівартістьпродукції

8.2 Розрахунокточки беззбитковості

8.3 План освоєнняінвестицій

Список використаноїлітератури


Резюме

Компанія «Літній сніг» планує зайнятилідерські позиції на місцевому ринку морозива у Сумському регіоні.Конкурентними перевагами продукції компанії є виключно натуральні інгредієнтита поміркована ціна, доступна для споживачів з низьким і середнім рівнямидоходів.

Потреба в інвестиційних ресурсах становить39,2 млн. грн.

Бажане джерело ресурсів — банківськийкредит за ставкою не більше 7,5% річних.

Термін окупності проекту — 1,7 року.

Очікуваний коефіцієнт чистого прибутку уперший рік складе 47%, у другий рік — 50%.

Консервативний обсяг цільової ніші на ринкуморозива регіону (з чисельністю споживачів 2,2 млн.осіб за середнього рівняспоживання у 1,15 кг) у перший рік досягне 2,53 тис. т.

Плановий обсяг продаж у перший рік — 2,4тис. т. Очікуваний виторг у перший рік — 40,9 млн. грн. Точка беззбитковості —при досягненні обсягів продаж 404 т.


1. Опис галузі

Як показує світовий досвід, рівеньспоживання морозива тісно пов'язаний з рівнем ВВП відповідної країни: чим вищийдобробут мешканців — тим більше вони з'їдають морозива.

Таким чином, у результаті зростанняекономіки України слід сподіватися зростання обсягів споживання морозива.Справді, якщо пересічний громадянин США споживає щороку 12 кг морозива,Словаччини та Чехії — 5-7 кг, то в Україні — лише 1,5-2,2 кг.

Останнім часом щорічні обсяги виробництваморозива в Україні становили менше 100 тисяч т, а місткість ринку оцінюваласяекспертами на рівні 100-150 млн. дол. США. На початок 2005 року офіційнозадекларували виробництво морозива близько 70 підприємств, що на 100 компанійменше порівняно з 2001 роком. При цьому у 2004 році більш ніж утричі зрослиобсяги експорту (до 2,7 тис. т).

Імпортна продукція займає менше 1% ринку.

Вітчизняні виробники морозива вліткуборються за ринки південних (курортних) регіонів країни, однак більшість з нихзосереджують увагу на місцевому/регіональному ринку.

Більшість компаній-лідерів ринку морозиваУкраїни застосовують стратегію диверсифікаційного зростання. На ринку наявніознаки як інтенсивного росту, так і отримання контролю над постачальникамичерез прогресивну інтеграцію. 15 підприємств контролюють понад 80% вітчизняногоринку. Така тенденція скорочення кількості гравців на ринку морозива Україниповторює досвід Польщі, де за кілька років з 300 виробників морозива залишилосяп'ять.

Майже всі великі вітчизняні виробники ужепровели модернізацію виробничих ліній, розширили асортимент, активно формуютьорганізацію збуту продукції (зокрема, на експорт): створюються мережідистриб'юторів, торговельні місця забезпечуються фірмовим холодильнимобладнанням тощо.

Подальшому розвитку галузі заважаєнестабільність цін на сировину, що призвело торік до подорожчання українськогоморозива у середньому на 10-15%.

Державні стандарти, які діють у галузі, єзастарілими, тому актуальною є проблема розробки сучасної нормативної бази длявиробників, розділення виробництва морозива по групам: на основі молочноїсировини, рослинних або комбінованих жирів, цукрового сиропу, а такожвизначення норми наповнювачів і добавок.

У виробників морозива є два способинаростити обсяги продаж:

відвоювати частку ринку в конкурентів або

перейти у більш високу цінову категорію.

Одним зі способів витіснення конкурентів —покращення смакових якостей і збільшення вмісту натуральних складників, не покидаючи«низького» цінового діапазону. При цьому слід відзначити поширену останнімчасом стратегію виведення на ринок нових марок із застосуванням нетрадиційнихтехнологій: морозиво з ехінацеєю, йогуртом, зеленим чаєм. З'явилосязорієнтоване на молодіжну аудиторію морозиво «Стоп наркотик!» з кунжутом імаком.

За оцінками експертів, фактори, якістримують попит на морозиво такі: (1) високі ціни на якісне морозиво; (2)низькі смакові якості дешевого морозива.


2. Опис цільового ринку

В основі цього бізнес-плану лежитьдіяльність на місцевому ринку регіону.

Обсяг продаж морозива у регіоні, депроживає близько 4 млн. осіб (за винятком дітей віком до 4-х років), у 2004 р.становив приблизно 4,6 тис. т або трохи більше 1,15 кг на душу на рік. З оглядуна статистику споживання у сусідніх країнах, місцевий ринок морозива маєзначний (на рівні 350-450%) потенціал росту (до 20 тис. т на рік).

Група споживачів із середнім і нижчесереднього рівнем доходу та вимогливим смаком (частка цієї групи, за данимисоціологічних опитувань, становить 55%) задовольняє свій попит лише частково зарахунок дорогої імпортної продукції. Цей сегмент ринку є найбільш перспективнимдля ПП «Літній сніг» за умови встановлення доступних цін на морозиво високоїякості. Тому розраховуємо величину попиту саме у цьому сегменті:

Чисельність споживачів:

4 млн. осіб х 0,55 = 2,2 млн. осіб.

Попит в цільовому сегменті при сформованій(1,15 кг/рік) нормі споживання:

2,2 млн.ос. х 1,15 кг = 2,53 тис. т.

Попит в цільовому сегменті приперспективній (4 кг/рік) нормі споживання:

2,2 млн.ос. х 4 кг = 8,8 тис. т.

На ринках регіону, де ПП «Літній сніг»планує реалізовувати свою продукцію, працюють такі основні конкуренти (зсукупною часткою продаж близько 80 %):

АТ «Холод» — найбільший виробник морозивана місцевому ринку (3,5 тис.т/рік),

молококомбінат регіону (0,35 тис.т/рік),

торговельна мережа імпортерів з обсягом реалізаціїблизько 0,1 тис.т/рік,

мережа кафе й інших дрібних виробниківморозива (0,06 тис.т/рік),

неорганізований бізнес/перекупки (менше0,01 тис.т/рік).

Планований обсяг продаж морозива компанією«Літній сніг» у 2006 році — 2,4 тис. т. У результаті сумарні продажі морозивана ринках регіону становитимуть понад 7 (4,6+2,4) тис. т.

Таким чином, ПП «Літній сніг» у перший рікдіяльності претендує на частку регіонального ринку, потенціал якого складає неменше 20 тис. т.


3. Опис товару

Компанія «Літній сніг» планує виробництвотакої продукції:

морозиво вершкове біле,

морозиво з горіхами та родзинками,

морозиво з карамеллю,

морозиво з чорним шоколадом,

морозиво з чорносливом.

Морозиво буде розфасоване як дляроздрібного продажу (у вафельних конусах і шоколадній глазурі), так і дляоптового продажу для кафе та ресторанів.

Такий вибір асортименту зроблено на основідослідження регіонального ринку, яке показало такий попит на види продукції:торти, рулети, кекси — 3%, у конусах — 3%, вагове — 2%, у стаканчиках — 40%, углазурі — 20%, сімейне — 20%, брикет на палочці — 7%, сандвічі — 5%.

Виходячи із зазначеного попитувиокремлюються конкурентні переваги продукції:

морозиво виготовляється з натуральноїпродукції без синтетичних добавок,

доступна ціна (перевага над імпортноюпродукцією),

високі смакові якості (перевага надмісцевими виробниками-конкурентами).

Продукція упаковується у високоякіснийпапір із пропілену. Крім цього, розробляється оригінальний дизайн знаціональними мотивами.

Компанія «Літній сніг» має власніторговельні марки, патенти, ліцензії, зокрема патент на унікальні рецептиприготування морозива ЛД №123456789, ліцензія України АБ №987654321 від2.01.2005р.


4. План маркетингової діяльності

Сировина. Регіон має необхідну длявиробництва морозива сировину: незбиране молоко, цукор, масло, горіхи,чорнослив, фрукти, шоколад, борошно.

Постачання незбираного молока та маслащодня буде здійснюватися з молокозаводу А.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз продукції конкурентів

/>

Гарантією стабільності постачань є те, щоцей завод щодня вивозить 3000 — 4000 літрів молока власним автотранспортом дляреалізації «на розлив» у регіональний центр. Таким чином, укладання договору наоптову закупівлю незбираного молока вигідно обом сторонам.

Постачання цукру здійснюватиметься зцукрового заводу Б, борошна — з комбінату хлібопродуктів С, шоколаду — зкондитерської фабрики D; горіхи, родзинки, чорнослив, фрукти — з місцевихоптових складів.

Закупівля пакувального паперу і тариздійснюватиметься у фірми E.

Вищевказані підприємства постачатимутьосновну масу сировини (90%), водночас, створюється система резервногопостачальника (орієнтовно на 10%), що стає основним за умови невиконаннякотримсь із перших своїх зобов'язань.

Цінова політика фірми будується на принципівстановлення цін на готову продукцію на 15-20% нижче середньоринкових напродукцію відповідної якості. Це можливо досягнути шляхом зниженнявнутрішньовиробничих витрат. Цьому сприятиме наявність у компанії 4-х власниххолодильників загальною ємністю 1100 т, оскільки більшість виробників морозивазіштовхуються з проблемою зберігання продукції (вартість холодильних камерчасто наближається до вартості самого устаткування). Тому можливою є економіяна витратах при зберіганні сировини і готової продукції.

Канали збуту. Збут продукції ПП «Літнійсніг» буде здійснюватися як оптовим покупцям (кафе, ресторани), так і черезвласну торговельну мережу (у 1-ий рік складається з 2-х магазинів).

Таблиця 2

План продаж на 2006 рік (на умовах 100%передоплати)

/>


Доставка продукції до роздрібнихторговельних точок, а також оптовим покупцям буде здійснюватися власнимитранспортними засобами (13 вантажівок).

Планований розклад роботи:

режим роботи — 3 зміни, тривалість робочогодня — 7 годин, тривалість робочого тижня — 6 днів, кількість робочих днів уроці — 312 днів.


5. План виробничої діяльності

Таблиця 3

План виробництва (від максимально можливоїпотужності)

/>

Оплата праці робітників компаніїздійснюється за системою фіксованих ставок і премій (за результатами роботи).Система оплати праці адміністративного та виробничого персоналу суттєво невідрізняється. Система премій забезпечить зацікавленість персоналу урезультатах своєї праці і, як наслідок, якість продукції. Передбачаєтьсямісячна середня оплата праці як середня по регіону у промисловості з надбавкою20%.

Перед запуском виробництва працівникипройдуть спеціальний курс підготовки і підвищення професійної кваліфікації.

Обладнання. Планується придбання такихактивів:

устаткування для виробництва морозива,

приміщення для розташування цеху,

холодильник низькотемпературний,холодильник для зберігання продукції,

транспортні засоби,

виробнича лабораторія та устаткування,

очисні споруди,

система водопостачання.

Українські холодокомбінати-виробникиморозива працюють переважно на обладнанні прибалтійського, італійського тапольського виробництва.

Провiдним виробником фризерних установок єфiрма Ргідотаї, а лiдером на ринку обладнання для твердого морозива — фiрмаТеспподеІ. Різноманiтне італійське обладнання пропонує також Ital Project.Серед польських постачальників вирізняється фiрма RemGor, що пропонуєобладнання для виробництва фризерного морозива (продуктивністю 400 л/год.,вартістю $130-150 тис).

Вітчизняне АТ «Темп» виготовляє комплекснулiнiю з випуску твердого морозива (потужністю 53 кг/год, вартістю $3,5 тис), доякої входить устаткування для приготування спеціальних сумішей та фризер.

Окремий напрям — обладнання длявиготовлення вафельних стаканчиків. В Україні його виробляє НВФ «Росс» та ItalProject. Вартiсть залежно вiд технологічних показників та потужностіколивається вiд $700 до $15-18 тис.

На українському ринку доступним єобладнання, що було у користуваннi (переважно закордоном), оскiльки йоговартiсть порiвняно з новим нижча на 30-40%.

На основі даного маркетингового дослідженнязроблено вибір фірми — постачальника обладнання.


6. Організаційний план

Реалізація проекту складається з наступнихетапів:

залучення інвестицій,

набір працівників та їх навчання (2 міс.),

закупівля виробничих потужностей (8 міс.),

придбання сировини (0,5 міс.),

організація мережі збуту (0,5 міс.),

запуск виробництва (0,5 міс.),

проведення рекламної кампанії (1 міс.),

контроль за виконанням виробничого плану таякістю продукції,

отримання сертифіката ISO 9000:2000.


7. Оцінка ризику

Ризики:

природні (несприятливі погодні умови),

інституційні (нестабільність податковогозаконодавства, невиконання обов'язків постачальниками),

екологічні (стихійні лиха тощо),

зміна цін на сировину тапаливно-енергетичні ресурси,

помилковий вибір маркетингової стратегії. Особливийвид ризику — некоректне використання наданого дистриб'юторам обладнання, щовимагає створення спеціального підрозділу на підприємстві з перевірки точокпродажу. Запобігання частині ризиків можливе шляхом створення маркетинговоїслужби, ведення управлінського обліку, розроблення системи коефіцієнтів дляоперативного контролю за кожним з етапів створення доданої вартості (т.зв.«кост-драйвери»).


8. Фінансовий план

Планований обсяг продаж морозива у 2006році — 2,4 тис. т.

Очікуваний виторг у перший рік — 40 904тис. грн.

Коефіцієнт чистого прибуткуу 1-й рік —47%, у 2-й рік — 50%.

8.1 Собівартість продукції

Розрахуємо річні змінні витрати (насировину, матеріали й енергоресурси).

Розрахуємо річні витрати на основнусировину, матеріали й енергоресурси: А. Витрати на основну сировину:

482.726,2 х 8,1 = 3.910.082,2 грн.,

де 8,1 — коефіцієнт річного завантаженняпотужностей (див. табл. 3).

/>Таблиця 4

Місячна потреба в основній сировині заумови роботи на повну потужність

/>

Витрати на матеріали первинної упаковки:

2,16 грн./кг х 2.402.136 кг = 5.188.613,7 грн.

Витрати на матеріали вторинної упаковки:

вартість 1 ящика — 1,08 грн.;

місткість 1 картонного ящика — 50 шт. (2,5кг);

потреба в ящиках:

2.402.136 кг: 2,5 кг = 960.854 шт.

Відповідно, витрати на вторинну упаковку:1,08 грн. х 960.854 ящ.=1.037.722,3 грн. Сума витрат на основну сировину іупаковку, з урахуванням 10% на непередбачені витрати: 10.136.418,3 грн. х 1,1 =11.150.060,1 грн.

Витрати на електроенергію:

вартість 1 кВт/год — 0,43 грн. (вкл. ПДВ);

споживання за добу — 4.150 кВт;

споживання за рік:

4.150 х 312 = 1.294.800 кВт

Відповідно, витрати на електроенергію:

1.294.800 х 0,43 = 556.764 грн.

Споживання води:

вартість 1 л води — 0,03 грн.;

річна потреба — 361.992 л.

Відповідно, витрати на водопостачання:

361.992X0,03= 10.859,8 грн.

Сума витрат на електроенергію та воду, зурахуванням 10% на непередбачені витрати: 567.623,8 грн. х 1,1 = 624.386,1 грн.

РАЗОМ ЗМІННІ ВИТРАТИ:

11.150.060,1 + 624.386,1 = 11.774.446,3грн.

Змінні витрати на одиницю (1 кг) продукції:

11.774.446,27: 2.400.000 = 4,9 грн.

/>ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ (зарплата адмінперсоналу, обслуговування активів таін.) складають 4.911.584 грн.

Вартість кредиту (виходячи з ставки 7,5%річних за 2 роки) — 8.285.052,6 грн.

РАЗОМ СОБІВАРТІСТЬ(Змінні+Постійні+Вартість кредиту) = 24.971.082,8 грн.

Собівартість на одиницю (1 кг) продукції:10,4 грн.

Оптова ціна 1 кг морозива «Літній сніг»:від 11 до 19 грн.

Роздрібні ціни (за порцію): від 1,35 до 2,4грн.

Таблиця 5

Порівняння цін конкурентів

/>

Основним конкурентом ПП «Літній сніг» уціновій політиці є АТ «Холод». Однак, останнє використовує застарілеустаткування та упаковку низької якості. Також холодокомбінат працює на сухомумолоці, яке дорожче за натуральне.

СПІВПРАЦЯ З ІНВЕСТОРОМ

Власний внесок компанії «Літній сніг» —733.212 грн.; закупівля транспортних засобів (6 вантажних автомобілів) —642.290 грн.; проведення курсів підвищення кваліфікації для персоналу — 22.000грн.; витрати на рекламу — 82.500 грн.

8.2 Розрахунок точки беззбитковості

Обсягу продаж, при якому доходи дорівнюютьвидаткам на 2007 р.

Обчислення точки беззбитковостіздійснюється за формулою:


Тб = Зов:(Цоп-Вп),

де Зов — загальні (постійні) операційні витрати(4.911.584 грн.),

Цоп — ціна продажу 1 кг продукції (17,04грн.),

Вп — прямі витрати (змінні) на одиницюпродукції (4,9 грн.).

Отже,

Тб = 4.911.584: (17,04-4,9) = 404.578,6кг.

8.3 План освоєння інвестицій

Таблиця 6

План освоєння інвестицій

/>

Продаж кожної наступної одиниці продукції(після досягнення продаж рівня 404.578,6 кг) приноситиме підприємству прибуток.Відповідно, зменшення обсягу продажу нижче точки беззбитковості призведе дозбитків.

Термін окупності визначаємо як відношення обсягуінвестицій до чистого прибутку за рік. При цьому беремо середнє значеннячистого прибутку за 2006 та 2007 рр., а дохід за 2007 р. приводимо дотеперішньої вартості грошей, враховуючи темп інфляції на рівні 10%):

То = 39.203.724,6: (19.224.888 + 28.130.000: (1+0,1)): 2)= 39.203.724,6: 22.398.803,6 = 1,7 років.

Коефіцієнт валового прибутку показує рівеньприбутковості на кожну гривню продаж, тобто характеризує потенційну дохідністьфірми:

Квп = ВП: П х 100,

де ВП -валовий прибуток, П — обсяги продаж.

За 2006р.: Квп = 29.207.939,9: 40.904.000х 100 = 71%

За 2007р.: Квп = 40.258.384,9: 56.260.000х 100 = 71,6%

Коефіцієнт операційного прибутку дає змогуточніше відобразити прибутковість виробничої діяльності фірми, оскільки нанього не впливають особливості системи оподаткування:

Коп = ОП: ПХ 100,

де ОП — операційний прибуток, П — обсягипродаж. За 2006р.: Коп = 28.363.433,7: 40.904.000 х 100 = 69,3% За 2007р.: Коп= 39.363.028,19:56.260.000 х 100 = 69,97%

Коефіцієнт чистого прибутку є основним показникомрентабельності, оскільки характеризує реальну прибутковість діяльності фірми:

Кпр = Пр: ПхЮ0,

де Пр — чистий прибуток, П — обсяги продаж.

За 2006р.:

Кпр = 19.224.880: 40.904.000 х 100 = 47%

За 2007р.:

Кпр = 28.130.000: 56.260.000 х 100 = 50%

Таблиця 7

План грошових надходжень і виплат на2006/2007 рр., грн.

/>

У даному випадку доцільно обраховуватирентабельність вкладених внутрішніх та зовнішніх інвестицій та оборотністьінвестованих активів. Очевидно, що загальна рентабельність буде низькою, якщо упідприємства на балансі перебуває значна кількість активів, використання якихне є ефективним.

У першому випадку отримаємо за 2006 р.:

Рентабельність інвестицій = 19.224.880:39.203.724,6 х х 100 = 49%

Оскільки практично усі інвестиції будевнесено протягом першого року, у другому році внаслідок зростання прибуткурентабельність інвестицій зростає до 71%.


Таблиця 8

План доходів і видатків підприємства на2006/2007 рр., грн.

/>


Список використаної літератури

1.        Анализ финансовых операций. Методы, модели, техникавычислений: Учеб. пособие / И. Я. Лукасевич и до — М., 2004.

2.        Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебпособие / Г. В. Савицкая и др. — Минск, 2001.

3.        Бізнес-план: Технологія розробки та обгрунтування:Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного К 2005.

4.        Внутрифирменное планирование: Учебник / М. И.Бахалков и др. — М., 1999.

5.        Економічний аналіз господарської діяльності: Навч.посібник / В. І. Іващенко, М. А. Болюх та ін. — К., 1999.

6.        Маркетинг: Принципы и стратегия: Учебник / Г.Ассэль и др. — М., 1999.

7.        Руководство по составлению бизнес-плана: 7-е изд. /Пер. с англ. / Г.Бенгз Девид и др. — М., 2002.

8.        Стратегический менеджмент: Учебник / А. А. Томсон идр. — М., 1998.

9.        Стратегія конкуренції / Майкл Е. Портер / Пер. зангл. — К., 1997.

10.     Финансовый анализ: Учеб. пособие: 2-е изд.,перераб. и доп. / В. Г. Артеменко и др. — М., 1999.

11.     Финансовый анализ: Учеб. пособие: 3-е изд. / О. В.Ефимова и др. — М., 1999.

12.     Финансовый и управленческий анализ / Риполь — Сарагоси. — М., 1999.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу