Реферат: Письмові товари

Зміст

Вступ. 3

1. Класифікація іасортимент шкільно-письмових товарів. 4

2. Плануваннявідділу шкільно-письмових товарів у магазині 7

3. Організаціяробочого місця продавця. Розміщення і викладка шкільно-письмових товарів в торговельному залі 12

4. Охорона праці вмагазині 23

5. Приймання ізберігання шкільно-письмових товарів в магазині 28

Висновки. 30

Література. 32


Вступ

Актуальність теми випливає з перетворень в економіціУкраїни, які вимагають створення конкурентоспроможної експортно-орієнтованоїекономіки.

Метою роботи є дослідження товарознавчих аспектівринку шкільно-письмових товарів в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішититакі завдання:

·             проаналізувати сучаснийстан ринку шкільно-письмовихтоварів в Україні тапредставлений на ньому асортимент;

·             розробити номенклатурупоказників для оцінки якості та конкурентоспроможності шкільно-письмових товарів;

·             визначити рівень якості шкільно-письмових товарів;

·             дослідитиконкурентоспроможність шкільно-письмовихтоварів вітчизняного виробництвана ринку України.

Об’єктомдослідження є шкільно-письмові товари, які представлені на ринку України.

Предметом дослідження є асортимент, якість таконкурентоспроможність шкільно-письмових товарів.

Методидослідження. Для визначеннярівня якості виготовлюваних або освоюваних виробництвом нових виробівзастосовують ряд методів: об'єктивний, органолептичний методи використову­ютьдля визначення абсолютного рівня якості, а диференційований і комплексний —відносного рівня якості окремих видів продукції.


1.        Класифікація і асортиментшкільно-письмових товарів

Олівціскладаються з пишучого стрижня й оболонки. Пишучі стрижні підрозділяють начорнографітні, копіювальні, кольорові. Оболонку олівців виготовляють іздеревини кедра, липи.

Твердістьпишучого стрижня чорнографітних олівців залежить від співвідношення глини йграфіту. По ступені твердості олівці підрозділяють на 15 груп: від 6М до 7Т,самий м'який олівець — 6М, самий твердий — 7Т. Існують спеціальні олівці зособливими властивостями пишучого стрижня: для оцінок на склі, шкірі, дереві;«Ретуш» — для ретушування фотографій.

Фломастери- олівці з капілярним стрижнем; бувають одноразового й багаторазовогозаправлення.

Механічніолівці — змінний стрижень вільно переміщається уздовж осі олівця. Корпусмеханічних олівців виконаний із пластмаси, металу.

Ручки.За принципом нанесення чорнила на папір автоматичні ручки підрозділяють напір'яні й кулькові, а пір'яні по способі набору чорнила — на поршневі йпипеточні.

Укулькових ручок пишучим вузлом є металевий конус, в отворі якого закріпленийметалева кулька.

Прилисті кулька обертається в гнізді й переносить на папір кольорову пасту.Чорнило для авторучок являють собою водяний розчин барвника з додаванням спиртуй гліцерину. Туш виробляють із пігменту, казеїну (він є зв'язувальноюречовиною), з додаванням фенолу (захист від пліснявіння), цукру й етиловогоспирту — для додання морозовитривалості. Приналежності для креслення Васортименти входять: готовальні, креслярські дошки, лінійки, рейсшини, косинці,лекала, транспортири, циркулі, кнопки й інші вироби.

Укомплект готовалень входять основні креслярські інструменти: циркулікреслярські — більший і малі; циркуль розмічальний великий, кронциркульрозмічальний, кронциркуль комбінований, штангенциркуль, рейсфедер (великий,середній і малий). Крім основних, у готовальню входять допоміжні інструменти:піна для зберігання запасних голок і графітних стрижнів, викрутка-піна,транспортир для виміру кутів і ін. Готовальні підрозділяють на шкільні, універсальній конструкторські.

Авторучки- це всі ручки, у яких чорнило із внутрішнього резервуара автоматично надходятьдо пишучого вузла (їм може бути як перо, так і кулька, і волокно). Поняттяавторучки протиставляється тільки традиційній ручці – власно для пера абострижня.

Глобальновсі ручки можна розділити по видимому оком елементу пишучого вузла. Це:кулькові ручки (до складу пишучого вузла входить металева кулька), капілярні(чорнило подаються через пористе волокно за принципом фломастера) і пір'яні.Всі інші винаходи у світі ручок будувалися по цій найпростішій схемі, і покинічого принципово нового придумано не було. Поняття «лінер» («лайнер», або«лінер») досить умовно. Ручкою лінером можна назвати будь-яку ручку, вузол, щопише, якої виконаний у вигляді голки. Лінери прийшли в народ з технічноїкатегорії пишучих інструментів, їх найближчий чорнильний родич — рапідограф.Тому, наприклад, такі поняття, як «гелевий/чорнильний линер з кульковимнаконечником», «чорнильний линер з капілярним наконечником» — цілком виправданій можуть співіснувати на ринку. Поняття «ролер» ще більш умовно — це, скажемотак, «європейська модель кулькової ручки». У всіх ролерів пишучий вузол — кульковий, і відрізняються вони друг від друга й від інших ручок тільки типом чорнилай способом їхньої подачі.

Набагатоцікавіше розподіл ручок на види по типі барвного складу й способу його подачі.У цій області дотепер тривають розробки, і щороку ми з вами одержуємо безлічнових назв ручок.

Шкільніканцтовари виділяють в окремий сегмент ринку. З офісною продукцією вониперетинаються у невеликій кількості позицій — олівці, ручки, ластики та інше.Вітчизняний виробник вже повністю забезпечує ринок зошитами та щоденниками,однак наситити ринок іншими товарами українське виробництво, за прогнозами,зможе не скоро. Як і в офісних товарах, тут переважну частину продукціїзабезпечують азіатські виробники.

Канцтоваридля школи характерні яскраво вираженою сезонністю. За рахунок масованогопродажу в серпні, вересні та жовтні, а також невеликому сплеску в другомупівріччі, постачальники шкільних канцтоварів живуть цілий рік. Частка шкільнихканцтоварів складає близько 40 відсотків від загальної кількості. Проте, якщопопит на офісні товари щороку зростає, то на шкільні тримається на стабільному рівні.

Основнимканалом збуту шкільних канцтоварів залишаються базари, хоча дедалі більшезростає роль магазинів та супермаркетів. Оскільки продаж шкільних канцтоварівздебільшого пасивний, значна увага приділяється рекламі та «розкручуванню»брендів, яскравим прикладом якого є широкомасштабні рекламні акції бренду«Сlass».


2.        Планування відділу шкільно-письмовихтоварів у магазині

Роздрібнийпродаж шкільно-письмових товарів здійснюється через спеціалізовані підприємства,у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом непродовольчихтоварів, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментомпродовольчих товарів, підприємства роздрібної торгівлі споживчої кооперації,дрібнороздрібну торговельну мережу.

Оскількишкільно-письмові товари є підгрупою канцелярських товарів, то в подальшомубудемо розглядати організацію продажу канцелярських товарів, тому що в окремийвідділ шкільно-письмові товари виділяються тільки в спеціалізованихканцелярських крамницях.

Роздрібнаторгівля канцелярськими товарами може здійснюватися декількома різновидамимагазинів.

Упершу чергу, це спеціалізовані магазини. Другий різновид — універмаги, якіпропонують подарунковий і представницький асортимент. Як правило, це якісна тадорога канцелярська продукція.

Торговельнісупер- та гіпермаркети, кількість яких постійно зростає в останнього часу,також пропонують серед свого асортименту канцелярію. До того ж,«перетягують» значну частину найбільш забезпечених покупців, тобто родини,які мають машини.

Перевагикрупних торговельних мереж полягають у тому, що їх відвідувачам зручно купувативсе необхідне в одному місці, до того ж, такі магазини можуть працювати на дуженизьких цінах, привабливих для всіх верств населення.

Одиніз видів роздрібної торгівлі — канцелярські крамниці. На ринку України вибірмагазинів досить широкий. Для того щоб магазин був успішним, сьогодні потрібновирватись з інформаційного хаосу ринку та встановити емоційний взаємозв'язок зпокупцем. Торговці починають усвідомлювати помилковість методу, коли вони,наприклад, минулого тижня пропонували споживачам знижку 40%, пропонують її нацьому тижні і пропонуватимуть у майбутньому. Потрібно постійно вигадувати щосьнове. Усі крамниці мають спільну тенденцію, а саме: окремо виділяють місця тастенди для певних торгових марок, так званих ринкових брендів, оскільки вонидиференціюються між собою та викликають асоціації у споживача.

Заостанні декілька років на ринку дитячих шкільних канцтоварів чітко сформуваласьтака тенденція: споживачі стали вимогливими не до ціни, а до якості товару.Сьогодні набагато більший попит мають такі товари, які відповідають найвищимвимогам: це, наприклад, високий відсоток білизни паперу зошитів і альбомів длямалювання, відповідний естетичний вигляд і висока щільність обкладинок,зручність у користуванні для дітей тими чи іншими канцелярськими товарами,рюкзаками, пеналами тощо.

Яквідомо, товари для школи характеризуються сезонністю продажу. Найбільш яскравовиражену сезонність мають зошити, пенали та рюкзаки. Фахівці визначають трихвилі продажу продукції протягом усього року. Найбільший серед них — літній(липень-серпень). До цього ж періоду належить і друга частина вересня. Інший«піковий» період — це передноворічні свята, коли батьки роблять дітямневеличкі подарунки.
У цей період продається в основному так звана дрібна шкільна група — фломастери, фарби тощо. І третій момент споживацької активності збігається звипуском малюків із дитячих садочків, коли батьки поспішають зробити перший«шкільний» подарунок своїм дошкільняткам переважно у вигляді ранцівчи пеналів. Однак у даному випадку мова йде про оптові продажі, оскільки міжними і кінцевим продажем у магазинах існує ще певний проміжок часу.

Рівеньжиття населення хоч і повільно, але підвищується. Сьогодні батьки згодні купитибільш дорогу річ, але якщо будуть впевнені, що їхня дитина, наприклад, не псуєзір, пишучи в зошиті на сірому папері.

Сьогоднізначно розширюється асортимент товарів: якщо раніше батьки могли купити своїйдитині набори фломастерів або олівців в основному лише із 6 кольорів, то насьогодні більший попит мають набори з 12-18 кольорів. З`явились різноманітніяскраві набори дитячої творчості (ліпка з пластику або пластиліну) для учнівпочаткових класів — ще кілька років тому така продукція якщо і була на ринку,то у невеликому асортименті, і дозволити собі придбати такий набір могли далеконе всі батьки. Час від часу на ринку з'являються такі забавні товари, як дитяча«ручка-прилипучка» або «брелоки-вилупкоочки». Усі ціновинки займають свою нішу. У них є власні прихильники і противники. Деякіоператори ринку, виходячи із власних переконань, навіть не намагаютьсяпросувати таку новинку на українському ринку, вважаючи, що це тількивідволікатиме дітей від навчального процесу. А дехто з постачальниківканцтоварів робить основну ставку нового навчального сезону саме на подібнішкільні іграшки.
 Особливістю українського ринку шкільних канцтоварів стало часткове зміцненняпозицій вітчизняних виробників. Крупні компанії-постачальники почализакуповувати продукцію на внутрішньому ринку.

Ринокзошитової продукції на сьогодні досить суттєво розвинувся. На ринку працюєблизько 10-ти потужних компаній-виробників. Усі виробники зошитів на сьогодніповинні виробляти свою продукцію за нормами ДСТУ, затвердженими ще в радянськічаси. Зараз постійно проводяться перевірки нашої продукції на відповідністьчинним держстандартам. І ситуація така, що жоден з виробників не дотримуєтьсявсіх визначених стандартів і вся продукція, фактично, підлягає арешту. На ринкуще й досі є недоброякісна дешева зошитова продукція, яка не відповідає жоднимстандартам. Постачальників таких зошитів знайти важко, і за це ніхто небереться, у той час як з основних вітчизняних виробників стягують штрафи. І найбільшапроблема в цій ситуації — незатверджені державні параметри на виробництвозошитів. Хоча зараз корпорація «Укрпапірпром» і розробляє нові ДСТУ,але це все в процесі. І розмови про те, що ДСТУ в розробці, і виробникифактично не мають у розпорядженні таких норм випуску своєї продукції, які бвідповідали реаліям сучасного ринку, ні до чого не призводять. Отже, склаласьпарадоксальна ситуація: ніхто на ринку не виробляє зошитів, які б відповідаличинним нормам.

Багатокомпаній розширюють асортимент продукції і продовжують виробляти продукціювисокої якості. Рік видався не надто прибутковим через підвищення цін на папірі картон. Відповідно — з 1 травня декілька основних компаній нашої галузіпідняли ціни на зошити на 5%. Увесь товар компанії намагаються збути протягомсезону шкільного базару (особливо це стосується діяльності представництв урегіонах). Торгівля в міжсезоння здійснюється лише в супермаркетах столиці.Кожний з крупних операторів ринку зайняв свою нішу і проводить діяльність усвоєму сегменті. Компанії намагаються не створювати одна одній жорсткоїконкуренції.
 Зараз вагомим чинником для успішного функціонування компаній на ринку єасортимент: якщо фірма пропонує широкий вибір товару, то з нею зручноспівпрацювати, закуповуючи продукцію різних видів. Так, у компанії «Мріїзбуваються!» нараховується більше 300 колекцій зошитів (1200 обкладинок). Виробникиуникають пропаганди агресії на обкладинках зошитів — малюнки нейтральні заемоційним забарвленням, або такі, які викликають у дитини лише позитивні емоціїА також випускають прості зошити, без особливого дизайну на обкладинці. Є йтематичні обкладинки, під конкретні шкільні дисципліни. Особлива увага вкомпанії приділяється виробництву альбомів на спіралі та пружині. З`явилисятакож зошити різноманітних форматів (А4, А6, А7, В5) з обкладинкою «підпластик» — за рахунок подвійної ламінації створюється враження, що вонапластикова. Така обкладинка довговічна і не потребує додаткового захиступоверхні від затирання, забруднення тощо. Позитивним моментом сьогодні на ринкузошитів є також те, що значно зменшилась кількість польської та російськоїпродукції. Українські виробники повністю задовольняють попит вітчизняногопокупця на зошитову продукцію, хоч зараз вони і не мають підтримки з бокудержави.

Плануваннявідділу канцелярських товарів в магазині залежить від обсягів продажу,асортименту товарів та інших можливостей магазину, тому шкільно-письмові товариможуть реалізовуватись як в окремому відділі, розташовані на прилавках,вітринах та стелажах, так і на маленькому прилавку як супутній товар.


3.Організація робочого місця продавця. Розміщення і викладка шкільно-письмовихтоварів в торговельному залі

Робоче місце продавця повинно бути належнимчином обладнане (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки ізберігання запасів товарів тощо.

Основним торговельним приміщенням єторговельний зал, що, як правило, займає більшу частку в загальній площімагазина. Він служить для розміщення робочого й виставочного запасу товарів,тут виробляється відбір товарів покупцями, здійснюються розрахункові операціїза відібрані товари, виявляються різні додаткові послуги покупцям. Уторговельному залі організовані робочі місця продавців, касирів,продавців-консультантів, касирів-контролерів і інших працівників магазина. Томупристрій і планування торговельного залу повинні відповідати вимогамраціональної організації чинених тут операцій. Найважливішими із цих вимог є:вільний рух купівельного потоку; забезпечення найкоротших шляхів руху товарівіз зон зберігання й підготовки товарів до продажу до місць їхнього викладення йрозміщення; створення умов гарної оглядовості й зручності для орієнтаціїпокупців.

Інтер'єр торговельного залу магазина повиненвідповідати естетичним і економічним вимогам. Фактор ергономіки повиненураховуватися при організації основних функціональних зон, при розміщенні йконструюванні основних елементів інтер'єра торговельного залу.

Раціональне планувальне рішення торговельногозалу легше всього забезпечується при співвідношенні його сторін 1:1 примаксимальному кроці колон. Торговельний зал повинен мати по можливості більшийпериметр глухих стін і перегородок, що дуже важливо для розширення можливостіустановки торговельного встаткування.

Таке планувальне рішення не тільки відповідаєвимогам раціональної організації торгово-технологічних операцій, чинених уторговельному залі, але й дозволяє створити найбільш удалий інтер'єр, під якимварто розуміти не тільки оформлення торговельного залу, але й організаціювнутрішнього простору приміщення, і рішення всіх його складових елементів — обробки, висвітлення, торговельного встаткування й т.д..

Важливу роль у формуванні інтер'єраторговельного залу грають будівельні й оздоблювальні матеріали, які є основнимизасобами художньої виразності композиції інтер'єра. Тому матеріали,використовувані для обробки приміщень торговельних залів, повинні бути гарними,міцними й дешевими. Дуже важливо, щоб вони мали звуковбирні здатності й булиекономічними в експлуатації.

У магазинах, що торгують непродовольчимитоварами, для стін може бути використана обробка із шорсткуватою матовою абоблискучою поверхнею. Бажано, щоб стелі в торговельному залі були обробленізвуковбирними матеріалами.

Для покриття підлог повинні використатися матеріали,що володіють високою міцністю, великою опірністю стиранню. Поверхня підлогповинна бути рівною, неслизькою, вологостійкою.

При будівництві магазинів з матеріалів звисоким ступенем теплоізоляції стіни мають невелику (до 20 см) товщину й склавіконних прорізів становлять із ними єдину поверхню, що створює відчуттялегкості в інтер'єрі торговельного залу.

Всі приміщення магазина повинні бути розташовані зурахуванням забезпечення раціонального взаємозв'язку між ними. Так, плануванняторговельних приміщень, а також приміщень (зон) для приймання, зберігання йпідготовки товарів до продажу, допоміжних і адміністративно-побутових приміщеньповинна відповідати наступним основним вимогам:

торговельні приміщення повинні бути безпосередньопов'язані із приміщеннями для зберігання й підготовки товарів до продажу, щобможна було забезпечити оперативне поповнення товарних запасів у торговельномузалі, використовуючи найкоротші шляхи руху товарів;

оптимальним є рішення, коли торговельний зал і коморирозташовані на одному рівні;

торговельний зал повинен бути пов'язаний ізприміщеннями для приймання товарів по можливості найкоротшим шляхом, щоособливо важливо при надходженні в магазин товарів у з;

приміщення для зберігання тари, обмінного фондуконтейнерів, пакувальних матеріалів і інвентарю бажано розташовуватибезпосередньо в приймальної або розвантажувальної рампи;

адміністративно-побутові приміщення повинні бутипов'язані з торговельними приміщеннями, а також із приміщеннями для приймання,зберігання й підготовки товарів до продажу. У свою чергу, між приміщеннями цієїгрупи повинна бути забезпечена належний взаємозв'язок. Наприклад, необхіднопланувальне об'єднання приміщень для відпочинку й буфета. Гардеробніприміщення, санвузли, мийні повинні бути зв'язані з усіма групами приміщеньмагазина.

Розміщення приміщень і їхнє планування повинні бутиспрямовані на забезпечення максимальні зручності для покупців при відборі йпокупці ними товарів, раціональне здійснення всіх торгово-технологічнихоперацій на основі широкого впровадження сучасного торгово-технологічноговстаткування. Планування приміщень магазина повинна забезпечувати нормальніумови роботи персоналу, високий рівень продуктивності праці працівників.Пристрій і розміщення приміщень повинні бути підлеглі вимогам схоронностітоварно-матеріальних цінностей на торговельних підприємствах.

Торговельний зал можна розділити на наступнізони або площі: настановну, проходів для покупців, робочих місць продавців іплоща зони розрахункового вузла.

Настановна площа — це площа, займана підустановку встаткування й великогабаритних товарів, розташовуваних на підлозі.Звичайно для цих цілей приділяється 27-30 % площі торговельного залу.

Ступінь ефективності використання площіторговельного залу можна визначити шляхом розрахунку коефіцієнта установочноїплощі по наступній формулі:

/>

де Ку — коефіцієнт установочної площі; Sу — установочна площа, м2; S т. з — площа торговельного залу, м2.

Однак ефективність використання площіторговельного залу визначається не тільки ступенем використання її підустановку встаткування. Важливо ще й те, щоб настановна площа була ефективновикористана під викладення товарів, що може бути досягнуте при оснащенніторговельного залу встаткуванням, що має досить більшу площу викладення.

Площа викладення (демонстраційна) обчислюєтьсяяк сума площ всіх елементів устаткування (полиць, кошиків, касет, перфорованихщитів, панелей), на яких можуть бути викладені товари. Сюди ж включається йплоща, зайнята під установку великогабаритних товарів.

Показником, що характеризує ступіньвикористання площі торговельного залу під викладення товарів, є коефіцієнтвикористання площі торговельного залу під викладення товарів. Він визначаєтьсяяк відношення площі викладення товарів до площі торговельного залу:

/>

де Квикл — коефіцієнт використання площіторговельного залу під викладення товарів; Sвикл — площа викладення товарів, м2; Sт.з — площа торговельного залу, м2.

Цей показник не може безмежно збільшуватися,тому що від його завищення може постраждати раціональна організаціятехнологічних процесів, погіршитися видимість товарів. Уважається, що найбільшприйнятними відносинами між площею викладення товарів і площею торговельногозалу в магазинах самообслуговування є 0,7-0,75, або 70-75 %.

Із площі торговельного залу приділяється підзони для проходів покупців. Із проходів установлюється Будівельними нормами йправилами. Однак при визначенні ширини проходів у кожному конкретному магазиніварто враховувати щільність купівельного потоку, тобто  число покупців, щодоводяться на одиницю площі. Для створення комфортних умов переміщення покупцівнеобхідно від 4 до 10 кв. м торговельної площі на покупця.

У магазинах, де торгівля ведеться черезприлавок обслуговування, виділяється площа для організації робочих місцьпродавців. Її розмір визначається множенням довжини фронту прилавка на глибинуробочого з. При цьому глибина робочого місця включає ширину прилавка, ширинупроходу між прилавком і торговельним устаткуванням для викладення й розміщенняробочого запасу товарів і глибини цього встаткування.

Площа зони розрахункового вузла включає площу,зайняту кабінами контролерів-касирів, площа проходів між кабінами й площа,необхідну для надання додаткових послуг покупцям у процесі розрахунковихоперацій.

Для розрахунку числа робочих місцьконтролерів-касирів використають формулу

 />

де К — кількість робочих місць касирів; П — площа торговельного залу, м2; в — середній час розрахунку з однимпокупцем; п — площа торговельного залу, що доводиться на один покупця, м2;3600 — кількість секунд в 1 год; і — коефіцієнт використання робочого часуконтролером-касиром.

Розрізняють наступні основні варіантитехнологічних планувань торговельного залу: лінійне, боксове й змішане. Вибірвідповідного варіанта технологічного планування здійснюється з урахуваннямрозмірів і конфігурації торговельного залу, асортиментів реалізованих товарів іметодів їхнього продажу.

Лінійне планування торговельного залу єнайбільш раціональною для продажу товарів за допомогою самообслуговування.

При боксовому плануванні всю площуторговельного залу розбивають на ізольовані друг від друга бокси (відділи).

Змішане планування передбачає розміщеннявстаткування в торговельному залі з використанням комбінацій лінійного йбоксового планувань.

Планування робочих місць продавців умагазинах, що застосовують традиційні форми обслуговування покупців, залежитьвід асортиментів реалізованих товарів, типу підприємства. Розміщають робочімісця продавців ближче до приміщень, у яких здійснюються зберігання йпідготовка до продажу товарів.

Планування вузла розрахунку повинназабезпечувати безперешкодний напрямок руху купівельних потоків, виключатизустрічні потоки. Касові кабіни повинні розташовуватися таким чином, щоб потікпокупців проходив ліворуч від робочих місць контролерів-касирів. Приорганізації єдиного вузла розрахунку необхідно передбачати застосуваннясполученої системи «вхід — вихід».

При розробці схеми технологічного плануваннядля конкретного магазина варто враховувати його тип, розмір торговельної площі,конфігурацію торговельного залу й т.д. Технологічна схема повинна відповідатинаступним основним вимогам: створювати для покупців умови безперешкодноговибору товарів у мінімально короткий строк; оптимально використати торговельніплощі; створювати необхідні умови працівникам магазина для раціональноїорганізації торгово-технологічного процесу.

Меблі для торговельних підприємств відіграєважливу роль у раціональній організації торгово-технологічного процесу вмагазині. Вона широко застосовується при виконанні різних операцій, пов'язанихіз прийманням, зберіганням і продажем товарів.

Меблі для торговельних підприємств прийнятокласифікувати по наступним найбільш важливих ознаках: місцю застосування;призначенню; товарному профілю; конструкції.

По місцю застосування торговельні мебліпідрозділяють: для торговельних залів, підсобних приміщень і дрібнороздрібнихпідприємств.

По призначенню торговельні мебліпідрозділяються на наступні види: для приймання товарів по якості (столи длябракеражу); підготовки товарів до продажу (столи для фасовки товарів); показутоварів (вітрини); викладення й продажі товарів (гірки, прилавки,прилавки-вітрини, вішала); транспортування й продажі товарів (тара-обладнання);розрахунків з покупцями (касові кабіни); для обслуговування покупців.

По товарному профілі розрізняють універсальній спеціалізовані торговельні меблі.

По конструкції торговельні меблі виготовляютьнерозбірні й збірно-розбірну.

Розміри й конструкція торговельних меблівповинні бути тісно вв'язані з параметрами приміщень магазинів, чому в значніймірі сприяють її типізація, уніфікація й стандартизація.

Під типізацією розуміють систему заходів,спрямованих на усунення зайвого різноманіття й відбір найбільш раціональнихтипів торговельних меблів.

Меблі для торговельних підприємств ділиться нанаступні основні типи: пристінні й острівні гірки; секції замкнутих зонусередині торговельного залу; інші товароносителі.

Найпоширенішими  типами торговельних меблів єпристінні й острівні гірки, які можуть установлюватися в торговельному залі окремимисекціями або суцільним фронтом.

Залежно від  кліматичних умов застосовуєтьсярізна орієнтація віконних прорізів. У районах з жарким кліматом у віконнихпрорізах улаштовуються спеціальні сонцезахисні елементи, в умовах холодногоклімату — подвійне скло.

При формуванні інтер'єра торговельного залумагазина варто враховувати вимоги ергономіки. Це ставиться не тільки до виборугеометричних параметрів приміщень, але й до розмірів торговельного встаткуванняй меблів.

Важливі вимоги пред'являються до висвітленняторговельного залу. Для визначення ступеня природного висвітленнярозраховується світловий коефіцієнт (Кс) по наступній формулі:

/>

де /> - площа заскленої поверхні; /> - площа підлоги торговельного залу.

 Цей показник повинен становити не менш 0,125.Природне висвітлення найбільше сприятливо, однак воно не завжди достатні черезкороткий світловий день, невдалого розташування магазина й т.д. Тому дляосвітлення торговельних залів магазинів широко використається й штучне висвітлення.Воно повинне бути рівномірним, достатньої яскравості й мати сприятливийспектральний склад. Штучна освітленість торговельних залів, як і іншихприміщень магазинів, нормується залежно від  характеру застосовуванихелектричних ламп (накалювання або люмінесцентні).

Продавці шкільно-письмових товарів повинні до початкуторгівлі забезпечити в торговельному залі наявність продукції в повномуасортименті та в достатній кількості. У процесі реалізації запасишкільно-письмових товарів повинні систематично поповнюватися.

Організація процесу обслуговування покупців є основоюторгово-технологічного процесу, визначає кількість затрат часу покупців наздійснення покупок, пропускну спроможність, чисельність працівників торговогозалу (працівників прилавка).

Основними елементами процесу обслуговування є:

—  підбір покупцями товарів ідоставка їх до вузлів розрахунків та контролю;

—  розрахунки з покупцями запідібрані ними товари;

—  надання покупцямдодаткових послуг

У торговельному залі покупець діє самостійно, а тому впроцесі підбору товарів йому повинні бути створені найкращі умови.

При підборі товарів покупцям рекомендується длязручності користуватись інвентарними корзинами і візками.

Для зручності інвентарні корзини розміщують біля входуу торговельний зал. Пропонується допомога продавців – консультантів.

Для забезпечення збереження товарно-матеріальнихцінностей для працівників підприємства застосовується індивідуальна і бригаднаформи матеріальної відповідальності.

Забезпеченню збереження товарів в торговельному залісприяє використання таких методів як:

—  установлення відеокамер ітелевізійних систем, які передають відображення на екран, а працівник магазинуу спеціальному приміщенні наглядає за тим, щоб своєчасно поповнювались товарнізапаси і покупці не могли залишити магазин, не розрахувавшись за придбанийтовар;

—  визначення кількості таскладу матеріально відповідальних осіб, організація контролю за збереженнямтоварно-матеріальних цінностей;

—  широке інформуванняпокупців у спеціально відведених місцях магазину про осіб, затриманих зкраденим товаром.

Однією з умов успішної організації матеріальноївідповідальності є правильний підбір кадрів. Так для роботи у торговельномузалі залучають кваліфікованих спеціалістів, які пройшли спеціальне навчання.

Для прискорення розрахунків у торговельному залізапроваджено скануючи пристрої, електронно-обчислювальні машини і удосконаленіелектронні контрольно-касові апарати, що мають низку технічних особливостей,які значно спрощують роботу контролера-касира.

. У основу раціоналізації торговельного процесу вмагазині покладене комплексне згрупування і викладка товарів. Організаціяторгівлі за методом самообслуговування потребує активної викладки товарів.Приваблива, вдало розроблена і представлена викладка товарів у торговельномузалі сприяє тому, що відвідувачі, під впливом інших рекламних засобів, купуютьтовар.

Раціональна викладка товарів дозволяє ефективновикористовувати обладнання, покращує умови огляду і підбору товарів покупцями,скорочує втрати часу персоналу на поповнення запасів товарів у торговельномузалі.

У торговому залі магазину представлена великакількість товарів, тому гірки є найбільш прийнятним місцем їх викладки. Чисті,акуратно заповнені товаром, привабливо оформлені гірки стимулюють покупцяоглянути і підібрати товар, здійснити покупку.

При викладці товарів на гірках важливим є спосібвикладки (вертикальний, горизонтальний). У торговому залі застосовуєтьсявертикальний спосіб, тому що вертикальний спосіб викладки товарів – більш прогресивний,оскільки дає можливість покупцям швидко орієнтуватися та вільно підбиратинеобхідний товар.

Також дуже важливим є те, які саме вітринивикористовує організація

При розміщенні та викладці товарів у торговельномузалі дотримувалися таких принципів:

—   товари розміщено так, щобдо кожного з них був забезпечений вільний доступ і всі вони добре проглядалисяпокупцями і продавцями-консультантами;

—   товари, які потребуютьактивної реалізації, розміщено на найбільш видних місцях;

—   товари, які дорогокоштують, і товари у невеликих за розмірами упаковках викладено у місцях, щодобре проглядаються продавцем-консультантом;

—   великогабаритні та важкітовари виставлено у кінці ліній;

—   товари повсякденногопопиту розміщено у глибині залу для залучення у торговельний зал більшоїкількості покупців;

—   товари, які потребуютьспеціального ознайомлення, розміщено збоку від входу і у різних місцяхторговельного залу, щоб не створювати перешкод для руху покупців.

Устаткування розташоване у вигляді чітких ліній,паралельно напрямку руху покупців. В торговому залі застосовуються в основномустелажі.


4.Охорона праці в магазині

Охорона праці — це система правових,соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичнихзаходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини впроцесі праці.

Перебуваючи на роботі, людина витрачає комплекс життєвих сил і енергії нелише на досягнення певних результатів праці, але і на реакцію організму,пов'язану з умовами праці. Умови праці — це сукупність факторів зовнішньогосередовища, які впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці.Умови праці на кожному робочому місці в магазині формуються під впливом такихгруп факторів: вироб­ничих, санітарно-гігієнічних, факторів безпеки,інженерно-психологічних, естетичних та соціальних (рис. 4.1).

/>


Рис. 4.1. Фактори впливу на умови праці у магазині

Умови праці у меблевому магазині Бородянського району визначають ступіньїї тяжкості, напруженості і стомливості.

Під тяжкістю фізичної праці розуміється ступінь сукупного впливу наорганізм людини характеру праці, санітарно-гігієнічних і естетичних умоввиробничого середовища й інших факторів. За ступенем тяжкості всі роботи умагазині непродовольчих товарів поділяються на чотири категорії. Чим вищетяжкість праці, тим більший негативний вплив на організм людини справляютьумови праці, тим нижче рівень фізіологічних умов праці. У магазині сприятливимивважаються такі умови, за яких тяжкість роботи не перевищує другу категорію.Умови праці на роботах третьої категорії тяжкості на підприємстві розглядаютьсяяк не цілком сприятливі і вимагають відповідного поліпшення, на роботахчетвертої тяжкості — як несприятливі, у зв'язку з чим необхідна розробка івпровадження заходів щодо корінного їх поліпшення.

Напруженість праці (інтенсивність) характеризується величиною витратенергії в одиницю часу. У магазині вона значною мірою залежить від темпуроботи, режиму праці і відпочинку, рівня організації робочих місць, робочоїпози, рівня монотонності і ступеня механізації праці. Стомливість праці надосліджуваному підприємстві виникає внаслідок перевищення критичної межівитрати енергії. В результаті цього відбувається тимчасове зниженняпрацездатності всього організму або окремих його органів, що називаєтьсявиробничим стомленням.

Тяжкість, напруженість і стомливість праці залежать від багатьохфакторів. Усі фактори, які впливають на організм працівників магазину в процесіпраці, поділяються на чотири групи: психофізіологічні, обумовлені безпосередньохарактером праці і його конкретним змістом; санітарно-гігієнічні, які складаютьзовнішнє предметне середовище в робочій зоні; естетичні, які впливають наформування емоцій; соціально-психологічні.

Дуже важливий вплив на умови праці у магазині здійснюютьсоціально-психологічні фактори. До них відносяться взаємини між членамиколективу, його психологічний клімат.

Умови праці у магазині можуть вдосконалюватися в двох напрямках:

– усуненням несприятливих факторів зовнішнього середовища;

– впровадженням заходів щодо захисту робітника від впливу зазначенихфакторів.

Основними засобами поліпшення умов праці мають також різні організаційнізаходи, спрямовані на забезпечення сприятливого мікроклімату і чистотиповітряного середовища на виробництві, тобто поліпшення санітарно-гігієнічнихумов праці, зниження фізичного і нервово-психічного навантаження, оптимізаціютемпу і ритму роботи, а також раціоналізацію режимів праці і відпочинку.

Створення сприятливих санітарно гігієнічних умов у торгових приміщенняхмагазину — один з найважливіших напрямків поліпшення умов праці. Оптимальнітемпература і вологість повітря досягаються застосуванням певних захиснихспоруд, які послабляють виділення тепла і вологи в навколишнє середовище. Середзазначеного устаткування у  магазині використовуються теплові екрани і кожухи,вентиляційні установки та установки для кондиціонування повітря.

Чистота повітряного середовища забезпечується ліквідацією різнихзабруднень — пилу, газів, пар. Санітарними нормами проектування підприємствустановлені гранично допустимі концентрації вмісту в повітрі шкідливих речовин.Ліквідація їх у магазині здійснюється створенням приточно-витяжної вентиляції вприміщенні, вологим прибиранням приміщень та ін.

При вирішенні питання про вибір освітлення варто виходити з того, щорізний ступінь точності робіт вимагає різної освітленості. Так, санітарниминормами встановлені мінімально допустимі межі освітленості на роботах різноїточності.

У магазині застосовують загальне та місцеве освітлення. Останнє необхіднедля, створення сприятливої освітленості на кожному робочому місці. Найкращіумови праці створюються за умов комбінованого освітлення, тобто при сполученнізагального і місцевого освітлення.

Освітленість залежить не тільки від потужності джерел світла іконструкції світильників, але і від фарбування стін, підлог, стель виробничогоприміщення, а також від фарбування устаткування. Це необхідно враховувати,створюючи раціональну освітленість у торговельних приміщеннях магазину.

Виняткове значення для створення сприятливих умов праці у магазині маєраціональний режим праці і відпочинку.

Під режимом праці розуміються порядок чергування і тривалість періодівроботи і відпочинку, що забезпечують підтримку високої працездатності, високоїефективності праці і збереження здоров'я працюючих.

Розрізняють режим праці і відпочинку протягом робочої зміни, тижня(місяця) і року (добовий, тижневий і річний).

При розробці добового режиму праці і відпочинку у магазині встановлюютьзагальну тривалість робочого дня, час початку і закінчення роботи, тривалістьобідньої перерви, періодичність і тривалість інших перерв на відпочинок. Длятижневого (місячного) режиму на основі встановленого числа робочих днів і годинна тиждень (місяць) розробляється порядок чергування робочих днів і дніввідпочинку, а також роботи в різні зміни.

Річний режим у магазині визначається загальним числом робочих годин іднів протягом року, періодичністю і тривалістю основної і додаткової відпусток.

Режим праці і відпочинку протягом робочої зміни у магазині встановлюєтьсяна основі дослідження динаміки працездатності. Працездатність протягом робочоїзміни в різні періоди часу неоднакова. Раціональний добовий режим праці івідпочинку повинен по можливості вирівняти працездатність протягом зміни,зменшити зниження працездатності наприкінці робочого дня.

У магазині слід застосовувати наступна основні положення з розробкираціонального добового режиму праці і відпочинку. При двох та однозмінномурежимі роботи варто починати не раніш 7-8 години. Закінчувати вечірню змінудоцільно не пізніше 24 години. Обідня перерва повинна по можливості поділятиробочу зміну на дві рівні частини і збігатися з періодом появи і наростаннявтоми. Нормальна тривалість обідньої перерви — 40-60 хв.

Щоб запобігти появі і нагромадженню втоми в періоди стійкоїпрацездатності, у меблевому магазині Бородянського району необхідно робитикороткочасні перерви на відпочинок, причому ці перерви повинні бути частиноюробочого часу і враховуватися при нормуванні праці. Тривалість перерв залежитьвід стомленості роботи й умов її виконання. У магазині необхідно встановитидві-три перерви тривалістю 5-10 хв. кожна.

Одним з важливих напрямків вдосконалення тижневого режиму праці івідпочинку у магазині є встановлення змінності роботи.

Раціоналізація річних режимів праці і відпочинку у магазині повинназдійснюватися шляхом складання графіків відпусток, у яких повинне бутипередбачене сполучення нормального функціонування виробництва з дотриманнямінтересів робітників.


5.Приймання і зберігання шкільно-письмових товарів в магазині

Суб'єктгосподарської діяльності зобов'язаний забезпечити приймання, зберігання і продажу роздрібній мережі шкільно-письмових товарів відповідно до вимог законодавчихактів, ГОСТів, ДСТУ, ТУ, зразків (еталонів).

Шкільно-письмовітовари у суб'єкта господарської діяльності повинні бути з відповіднимидокументами, наявність яких передбачена законодавством.

Суб'єктгосподарської діяльності повинен реалізовувати товари, які підлягаютьобов'язковій сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з якиминадійшли товари, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва провизнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановленотехнічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар.

Працівникисуб'єкта господарської діяльності, які здійснюють обслуговування покупців, повиннімати спеціальну професійну підготовку:

-             знати асортименті якісні характеристики товарів шкільно-письмової підгрупи, ознаки дефектів виробничогохарактеру;

-             правила підготовкитоварів до продажу; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення вітрин; способипоказу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;

-             порядок тавруваннязасобів міри та ваги; правила роботи реєстраторів розрахункових операцій і порядокрозрахунку з покупцями;

-             видиторговельного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користування ними; правилаповодження з тарою;

-             правила санітаріїі гігієни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки тощо.

Працівникисуб'єкта господарської діяльності повинні мати формений або інший одяг, щовідповідає естетичним вимогам.

Доподання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб'єктагосподарської діяльності проводять підготовку товарів до продажу (розпакування,перевірка цілісності індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявностімаркувальних даних і якості тощо).

Уразі відсутності на індивідуальній упаковці товару маркування підприємства-виробника,визначеного законодавчими актами та нормативними документами, товар до продажу недопускається.

У разіпошкодження (потертості) маркувального ярлика підприємства-виробника суб'єктгосподарської діяльності переносить усі маркувальні дані на дублікат товарногоярлика, який засвідчує підписом особа, відповідальна за приймання товару. Дублікаттоварного ярлика прикріплюється до товару.


Висновки

Обсяг ринка канцтоварів оцінюється в 150-200 млн. USD.Близько 70% ринка складають товари імпортного виробництва, до 20 тис. найменувань.Порівняно невелика кількість «офіціальних» імпортерів пояснюється тим, щопрактично на 80% канцтоварів встановлені заборонні мито (у додатку виділенікурсивом), що заганяє більшу частину ринка в «тінь». Український споживач неготовий покупати якісні європейські канцтовари з урахуванням 20-25% мито. Крімтого, таке мито не є захистом місцевого виробника, бо його практично не існує.Наприклад, незважаючи на існування протягом довгого часу практично заборонноїімпортного мита  в 25% на кулькові ручки, вітчизняні виробники ручок не тількине розвинули своє виробництво, а практично згорнули його. На сьогодні в Українірозвивається тільки виробництво паперово-білової продукції, папок і зошитів, тапродукції з пластику. Канцелярський товар не є стратегічним для України, вінтакож не є наукомістким і перспективним для подальшого формування економікинашої країни, але потреба в ньому існує постійно. Таким чином, потребиукраїнського ринка канцтоварів практично цілком покриваються за рахунок імпортудешевих товарів з Китаю.

Особливістю українського ринку престижного пишучогоприладдя є різноманітність торгових марок, що породжує конкуренцію між ними іможливість широкого вибору для споживача.

Що стосується тенденцій ринку, то поки що українськийспоживач досить консервативний у виборі: надає перевагу чорним та сталевимкольорам і класичним моделям письмового приладдя.

Українські оператори з цікавістю стежать за ринкомРосії, куди багато потужних закордонних підприємств інвестують капітали,привозять своє обладнання, надають технології та створюють спільніпідприємства. В Україні поки що такі тенденції не спостерігаються, проте целише справа часу. Очікують, що невдовзі виробники зацікавляться й Україною,зокрема паперовим ринком, виробництвом папок та пластикових виробів. Звісно,розміщення високотехнологічного виробництва, наприклад дорогих ручок, в Українімалоймовірне.

Сьогодні оператори намагаються максимально закріпитисвої позиції, розвити всі можливі напрями та об’єднатись, очікуючи приходупотужних гравців. Коли на ринок приходить виробник, встановлює нові ціни, тозазвичай за цим відбувається перерозподіл ринку. На думку деяких операторів,більшість компаній будуть змушені піти з ринку або переорієнтовуватися на іншісегменти.

Вітчизняні споживачі шкільно-письмових товарів надаютьчастіше перевагу товарам іноземного виробництва завдяки більшому асортиментутаких товарів, їх великому ціновому діапазону і відповідності ціна-якість.Закордонні товари є більш конкурентоспроможними на українському ринку, і томупотрібно порекомендувати вітчизняним виробникам приділити велику увагу розробцінових ліній в асортименті приладів для письма, розробити нові моделі товарів,які б користувалися попитом, орієнтуватись на потреби і вимоги споживачів дотаких приладів.

В роботі також було досліджено особливості організаціїроботи відділу шкільно-письмових товарів в магазині, вимоги до організаціїторгівлі, планування торговельних залів, організації роботи продавців та іншіаспекти магазинної торгівлі шкільно-письмовими товарами.


/>Література

1.      Баркан Д. І. Управление фирмой в условияхрынка.-Л.: Аквилон.1991.

2.      Власова В.М. Основы предпринимательскойдеятельности.-М.: Финансы и статистика.-1994.

3.      Економіка торгівлі: підручник длявузів.-М.: Економіка.-1990.

4.      Коваленко В.В. Повышение эфективности комерческойдеятельности торговых предприятий и организаций.-К.: Вища школа.-1990.

5.      Маркетинг /под ред. А.Н.Романова./.-М.: Банки ібіржі.-1995.

6.      Омельянович Л.Стан і проблеми торгівлі України//Економіка України.-1995.-7 липня.

7.      Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы комерческойдеятельности: Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.-1997.

8.      Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Комерційна діяльність:Підручник для вузів.-М.: Маркетинг.-1996.

9.      Порядок заняття торговельною діяльністю і правилаторговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України//Урядовий кур’єр.-1995.-21 лютого.

10.   Прауде В.Р. Білий О.Б. Маркетинг.-К.: Вищашкола.-1994.

11.    Сребник Б.В. Экономика торговли. – М., 1989

12.   Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Головачук Т.І. ОлейникС.І. Економічна стратегія діяльності торгового підприємства в умовах ринковоїекономіки.-К.: КТЕІ.-1993.

13.   Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Управління прибуткомторговельного підприємства. Конспект лекцій.-К.: КТЕІ.1993.

14.    Шаповалов Н.Н. «Организация работы предприятий», — М, «Экономика», — 1990.

15.   Экономика торговли: Учебник. – М.,1990. – 414с.

16.   http://www.kancport.com.ua/

17.   Антонов Г.А. Стандартизация и качество промышленнойпродукции. — Л., 1999.

18.   Б.А. Гильман. Управление качеством и стандартизациянепродовольственных товаров. — К., 1996.

19.   Ганцов Ш.К. Качество товаров и методы его оценки. — М.,1997.

20.   Коммерческое товароведение и экспертиза. — М.:Банки и биржи: Изд. об-ние «Юнити», 1997. — 133, [2] с.: табл.

21.   Кузнецова А.В. Товароведение. — К., 1999. — 158 с.:

22.   Кузнецова Т.А. Товарознавство непродовольчихтоварів. — К., 2000. — 409 с.: іл., табл.

23.   Ліпич Л. Г., Войтович С. Я. Методи визначенняпотpеб індивідуальних споживачів. — Луцьк: Hадстиp’я, 1999. — 205с.:

24.   Марченко С.П. Товарознавство – наука, практика таперспективи розвитку в умовах ринку. — К., 1999. — Ч. 1, 1999.

25.   Р. Пісоцька Не пером єдиним… Сервіснеобслуговування офісів стає прерогативою канцелярської справи// Практикабізнесу, — 2004. — № 10. с. 5-7

26.   Романов А.Г. Управление качеством товаров вторговле. — К.: Техника, 2002.

27.   Фатpелл, Чаpльз. Основы тоpговли/ Пеp. с англ. О.Р.Панкова и дp. — 4-е изд. — Тольятти: Изд. дом Довгань, 1995. — 698 c.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу