Реферат: Перукарські послуги

Рівненський центрпрофесійної технічної освіти державної служби зайнятості

Бізнес-план

Тема: Перукарські послуги

Розробник

Федорович МаринаВолодимирівна

м. Сарни вул. Широка 34/ 5

тел. 3-23-42

5.07.2010 р.

Сарни

2010


Зміст

Резюме

1 Характеристика бізнес-ідеї

2 Цілі

3 Ринок та конкуренція

4 Стратегія маркетингу

5 Виробничий план

6 Організація та управління

7 Фінансовий план

8 Інвестиційний план

9 Оцінка ризиків і страхування


Резюме

Сучаснийрозвиток тенденцій не міг не знайти свого відображення у зміні попитунаселення. Одним з яскравим прикладом є попит на перукарські послуги. В данийчас тенденції ринку підтверджують доцільність надання перукарських послугоскільки попит перевищує пропозицію. Основними послугами які я буду надаватинаселенню: стрижка жіноча, чоловіча, укладка, мелірування волосся та інше.

Особливістюпослуг є її оперативність, якість та задоволення клієнта.

Гарназачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження.Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги пооформленню зачісок.

Метоюданого бізнес-плану є надання перукарських послуг в м.Сарни та Сарненськогорайону.

Перукарнеюбудуть надаватися високоякісні послуги за помірними цінами, буде встановленосистему знижок на даний вид послуг.

Вже напочатковому етапі діяльність перукарні є ефективною і прибутковою. Середнійрівень рентабельності становить 89,2%. Розрахувавши термін окупності ми очікуємоповернути вкладений капітал за 5 місяців.

Для здійсненняпроекту необхідно приблизно 10000 грн. стартових інвестицій. Як джерелоінвестицій я розглядаю залучення власних кошті і коштів одноразової виплатиДержавної служби зайнятості для відкриття підприємницької діяльності. Коштивкладені в даний бізнес проект, окупляться орієнтовно через 6 місяцівпідприємницької діяльності.

За першідва роки роботи планується отримати понад 23778 грн. Доходу при рівнірентабельності 89,2 %

З огляду напроведенні розрахунки і аналіз різного роду факторів і значної часткивпевненості можна говорити про перспективність розглянутого бізнесу.


1 Характеристика бізнес-ідеї

 

Розвитокнауково-технічного процесу сприяв тому, що в перукарському мистецтві почаливідбуватися запаморочливі зміни — все нові і нові можливості в моделюваннізачісок і догляді за волоссям. Поліпшуються препарати, перукарське устаткуванняі інструменти.

Сучаснізачіски надзвичайно різноманітні і різноколірні. Вибір варіантів і образівзображень величезний. От гладко поголеної лисої голови до каскаду довгоговолосся всіх барв веселки і виду завивок. Тому, при виборі зачіски кращеспиратися на індивідуальність, враховуючи не лише не тільки модні тенденції,але і, переважно, рід діяльності, стильовий вміст гардероба і особливостіособи. Кожну людину природа наділила певною гармонією рис. У кожній особі єщось своє, властиве тільки цій особі і жодному іншому. Завжди можна знайтикошти, щоб аби підкреслити цю індивідуальність, відтіняти її ще більше. І сучаснийстиліст – перукар, повторюючи форми і мотиви існуючих модних зачісок, знайдедеталі і контури, які зроблять зачіску відповідною до вашої особи і образу.

Актуальністьданої вибраної теми полягає у загальному поширенні даної сфери послуг у містіСарни. Тому дуже важливо економічно обґрунтувати та розрахувати, якапродуктивність праці буде в результаті виробничого процесу, та чи рентабельнозайматися саме цією сферою діяльності.

Ціллю моєїроботи є розгляд Сарненського району міста Сарни та виявлення перспективподальшого розвитку для діяльності.

В своїйподальшій діяльності я планую надавати такі послуги:

-     Стрижка жіноча;

-     Стрижка чоловіча;

-     Фарбування волосся;

-     Укладка;

-     Весільна зачіска

-     Мелірування волосся (різноїдовжини)

2 Цілі

 

Серед конкретних цілей у мене є найголовніша — отримання прибутківу кількісному вираженні це має бути не менше 24000 грн за перші 2 рокидіяльності орієнтовано на сучасний рівень гривні. Завданням перших двох роківє:

-    вивчення специфікипідприємницької діяльності;

-    створення всіх необхіднихумов праці;

-    розширення власноїпідприємницької діяльності шляхом розширення асортименту послуг.

При вдалому старті у своїй діяльності вивчатиму питання продальший розвиток та перспективи.

3Ринок та конкуренти

 

Перукарські послуги мають свої особливості, які необхідноврахувати:

1. Неосяжність, адже перукарські послуги неможливо побачити,спробувати до моменту їх придбання. Довіру клієнта можна укріпити, підвищуючивідчутність послуг. Для цього необхідно:

— зробити майбутню послугу реальнішого, а саме показати клієнтусучасні перукарські каталоги, журнали та інше.

— зробити майбутню послугу бажаною, а саме описати стрижку(фарбування, мелірування), її естетичні переваги;

2. Непостійність якості. Необхідно пам'ятати, що якість послуг коливаєтьсяв широкому діапазоні, залежно від того, хто надає ці послуги. Один і той жемайстер виконує по-різному одну й ту ж стрижку. В свою чергу клієнт завждипрагне до максимально високої якості послуг;

3.Невід'ємність послуги від її виконавця. Отже, визначивши основніособливості перукарських послуг, можна передбачити, що і ціни на нихустановлюються особливим чином. При визначений ціні перукарських послуг клієнтизвертають увагу на такі фактори:

— затишок у салоні (якісний ремонт і обладнання);

— якість робіт (кваліфікований персонал);

— високий сервіс;

— імідж салону.

У роботі з конкурентами необхідно керуватись таким девізом«Краще гарний колега на ринку, ніж поганий конкурент». Мова йде проспілкування між керівниками салонів, оскільки воно допоможе сформувати ціни напослуги у Вашому салоні; При встановленні цін важливо, щоб вони були визнаніринком і потенційними клієнтами Тепер необхідно з'ясувати, які існуютьможливості для зацікавлення клієнтів цими послугами. Виникає закономірнепитання: чи потрібна реклама для перукарні і яке її місце у системі просуванняперукарських послуг? Організовуючи новий салон, необхідно проінформуватипотенційних клієнтів про свою появу на ринку. Реклама на даному етапі життєвоважлива, доречно організувати цілий ряд рекламних заходів, тобто провестирекламну кампанію. Рекламна кампанія — це комплекс рекламних заходів,об'єднаних однією метою.

Слово «реклама» означає один із напрямів зусиль,направлених на просування послуг. Просування — це комплекс заходів, які дозволяютьефективніше продавати послуги клієнтам.

До комплексу заходів входять:

1. Стимулювання продажу послуг. Стимулюючи продаж у перукарні,можна використати наступні методи:

— грошове стимулювання — сезонне зниження цін чи абонементнеобслуговування;

— товарне стимулювання — надання декількох видів послуг укомплексі за зниженими цінами;

— безкоштовні додаткові послуги — надання інформації про нові видипослуг чи засобів догляду за волоссям, консультації, корегування іміджу.

Метою стимулювання продажу послуг є збільшення попиту на них задопомогою додаткових заохочувальних заходів.

Основними методами конкурентної боротьби вважаю: якістьобслуговування клієнта, культура і цінова політика. Тому ці фактори будутьключовими у моїй діяльності.

Чр = Об'єм наданих послуг/ річну місткість ринку · 100 %

Чр = 986 / 30000 · 100 % = 3%

4 Маркетинговастратегія

Для того щоб розпочати своюуспішну діяльністю мені потрібно провести аналіз ринку, попиту послуг, які ябуду надавати.

Ціни на всі види послугпідібрані таким чином, щоб вони були не вище ніж у конкурентів, і забезпечувалимені прибуток.

Ні для когоне секрет, що сучасний ринок не мислимий без реклами. Звичайно, вона необхіднаі мені. Найбільш вигідним рішенням для мене буде розклеювання плакати з написомпослуг, надаваємих мною, цін і місця знаходження, а також телефоном длязв'язку. Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом їїсамовираження. Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсноякісні послуги по оформленню зачісок.

Колипослуги будуть якісними, то буду відповідна реклама, збільшення клієнтів будегарантовано. Якісні послуги — це великий відсоток у моїй справі. Надалізадоволені клієнти будуть постійними клієнтами моїй послуг.

Янамагатимусь концентрувати свої зусилля на клієнтах з різним рівнем доходу, тазалежно від віку.

Головне вмоїй діяльності завоювати постійних клієнтів, тому що вони за даними статистикинадають до 80% прибутку.

Для тогощоб здобути більшу кількість клієнтів я буду надавати якісні послуги,максимально приділю увагу на підвищення моєї кваліфікованої майстерності.

5     Виробничий план

 

Для наданняусього спектра перукарських послуг, мені знадобиться виробниче обладнання,перелік якого наведено у таблиці.

№ Найменування Кількість Ціна Сума 1 Фен 1 600 600 2 Утюжок для виправлення волосся 1 400 400 3 Ножиці 2 50 100 4 Перукарська машинка 2 600 1200 5 Набір розчісок 1 100 100 6 Набір заколок 2 50 100 7 Стілець 1 250 250 8 Стіл з джеркалом 1 800 800 9 Ремонт приміщення 1 1500 1500 10 Оренда приміщення 1 700 700 11 Кондиціонер 1 3000 3000 12 Інші витрати 1 1250 1250

 

Всього 10000

Крімзазначеного обладнання мені також буде потрібно купувати щомісяця витратніматеріали:

-     Шампуні;

-     Кондиціонер для волосся;

-     Відповідна література;

-     Фарба для волосся

-     та інше.найменування кількість ціна сума 1 Стрижка чоловіча 17 18 306 2 Стрижка жіноча 55 25 1375 3 Мелірування волосся різної довжини 10 80 800 4 Фарбування волосся 5 50 250 5 Миття голови 13 4 52 6 Укладка 5 20 100 7 Весільна зачіска 3 100 300 8 Вечірня зачіска 2 100 200 9 Колорування волосся за сучасними технологіями 5 85 425 10 Стрижка диттяча 12 15 180 Всього 3988

6 Організація та управління

 

Я зареєструюся як суб'єкт підприємницької діяльності — фізичнаособа. Працювати на протязі двох років планую самостійно, Наймати працівниківбуду після розширення.

Буду сплачувати єдиний податок в розмірі 80 грн. за місяць.Звітність та книгу обліку реалізації товару буду вести самостійно. Сплачувати податкита подавати звітність в податкову інспекцію буду у терміні визначеннізаконодавством України.

На послуги які я планую надавати ліцензії не потрібні.

Після двох років, коли матиму достатні прибутки, планую розширитисвою діяльність і взяти найманих працівників та зареєструватись як юридичнаособа.

Для моєї реєстрації потрібні наступні документи.

1.   Заява про реєстрацію вПодатковій інспекції

2.   3 копії індифікаційногономеру

3.    Копія паспорта 1, 2, 11сторінки

4.    Копія трудової книжки

5.    Сплата 34 грн. дляреєстрації

7    Фінансовий план

 

За розрахунками в таблицях визначаємо рентабельність та точкубеззбитковості.

Рд = ЧП / ВВ · 100%

де Рд — рентабельність

ЧП — чистий прибуток

ВВ — валові витрати

ВВ = ЗВ + ПВ

де ЗВ — змінні витрати

ПВ — постійні витрати

ВВ 1 рік = 2980 + 10800 = 13780

ВВ 2 рік = 1950 + 10800 = 12750

Рд 1 рік = 11298 / 13780 · 100% = 82%

Рд 2 рік = 12480 / 12750 · 100% = 97%

Знаходим точку беззбитковості

ТБ = ПВ / (Ц — ЗВ)

де ТБ — точка беззбитковості


Ц = ВД / Q

де ВД валові доходи за рік

Q — обсяг продукції за рік

Ц = 25064 / 986 = 25,41

ТБ = 10800 / (25,41 — 1,9) = 10800 /23,51= 459,37

8      Інвестиційний план

 

Для організації надання даного виду послуг необхідно здійснитипевні організаційні і матеріально-технічні заходи що потребують грошовихвитрат. У своїй підприємницькій діяльності я планую використати власні кошти атакож кошти одноразової виплати Центра Зайнятості для підприємницькоїдіяльності (приблизно 10000грн.)

Для здійснення проекту я проаналізувала необхідні статті капіталовкладень,загальну їх суму, для закупівлі усього обладнання та техніки.

Таким чином, сума загальних стартових інвестицій становить 10000грн, з яких 7000 грн мої власні капіталовкладення та 3000 грн. — одноразовадопомога з Центра Зайнятості. Враховуючи середньомісячний чистий прибуток —11298 ми розраховуємо термін окупності:

Ток = ( 10000 / 11298) · 12 = 10 місяців

Отже, кошти вкладенні у даний бізнес-проект окупляться орієнтовночерез 10 місяців підприємницької діяльності за умови відповідності результатівдіяльності прогнозним показникам.

9 Оцінка ризиків

 

В ході реалізації ідеї про надання клієнтам перукарських послугможуть мати місце різного роду ризики. Зокрема я вважаю що найбільш актуальнимдля мене є ризик пов'язаний з конкуренцією. Не дивлячись на те, що вірогідністьйого виникнення досить велика потрібно проводити перелік профілактичних мір.Наприклад розвивати рекламу, тримати ціни не вище, ніж у конкурентів, надаватитільки високоякісні послуги. Основним ризиком для моєї діяльності є також малийобсяг надання послуг.

Ризик сильної конкуренції — імовірність цього ризику буде такожмінімальною, якщо добре проробити розділ конкуренція, де повинні бутирозглянуті всі конкуренти, як великі, так і дрібні. Не можнанедооцінювати конкурентів. Підприємство повиннонавчитися мистецтву виділятися в натовпі конкурентів, пропонуючи якісніпослуги, що помітно відрізняється або високим рівнем якості при стандартномунаборі параметрів, або нестандартним набором властивостей, що реально цікавлятьклієнта.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу