Реферат: Особливості організації реклами в Internet

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

“УКРАЇНА”

ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІЛІЯ

Реферат на тему:

“Особливості організації реклами в Internet

Реферат з дисципліни “ Рекламознавство”                                            Виконала студентка ІІІ курсу

                                                заочного відділення факультету

                                                        “Видавничасправа та  редагування”

                                                                               Сімоніхіна Вікторія

Васильків 2006

Особливостіорганізації реклами в Інтернет

 

 Зараз як наУкраїні, так і за кордоном інтернет стає активним учасником життя людини.Звичайно, на Заході це виявляється більше: там уже навіть ставлять експериментиз людьми, що повинні цілий рік жити на самоті і тільки комп'ютер та інтернетпокликані розважати їх. За допомогою інтернету знаходять родичів, спілкуються,одружуються, роблять покупки, будують величезні стани. Інтернет – блискучемісце для реалізації творчих прагнень. Інтернет добре сполучить у собіпрактично всі те, що вже придумало чи людство з успіхом це заміняє, це активнесередовище.

 Сполучаючивсе це можна говорити і про рекламу.

 Рекламадосить швидко проникнула в інтернет, практично відразу ж, як тільки він ставдоступний для широкого кола користувачів. Спочатку це термінали, Fido, e-mail,коли реклама була тільки поштовою, потім появу концепції WWW і бурхливийрозвиток інтернету у візуальній його частині. Зображення – от що захопилоінтернет, тепер це вже по більшому ступені web. Реклама вийшла на новий рівень– візуальний. З'явилися малюнки, аналоги звичайної друкованої реклами, потіммалюнки-посилання і це відкрило нову сторону світу реклами. Якщо дотеперреклама була пасивної, то тепер вона стала активної. Поява CGI, Java, SWF щебільш додали активності новому дітищу комерції – інтернет рекламі.

 Однак,незабаром після того, як завершилися основні технологічні моменти посталопитання: як робити правильну інтерактивну рекламу? Які методи застосовувати?З'явилися перші ресурси, що висвітлюють цю проблему. Спочатку в США, потім уЄвропі, а зараз починають з’являтися і у нас на Україні. Стало зрозуміло, що вбільшості випадків такою рекламою займаються непрофесіонали: це абопрограмісти, або дизайнери, і, найчастіше, навіть професіонали в різнихобластях реклами, навіть у малому ступені не інформовані в такому понятті, якінтернет-реклама.

 Ціль цієїроботи – ознайомити з таким явищем, як інтернет-реклама і постаратися освітитиїї в міжнародних масштабах, тим самим намітивши тенденцію її розвитку вмайбутньому України.

 

Для того щобзрозуміти схему роботи мережної реклами необхідно знати загальні принципироботи самого інтернету. (тут і далі поняття інтернет і web уживаються яксиноніми).

   В основі лежить можливість обмінуінформацією – текстової, графічної (фотографії, малюнки, відео) і звуковою міждвома та більш комп'ютерами, що знаходяться на будь-якій відстані один відодного. Обмін інформацією можливий на наступних рівнях:

1.   Один до одного (персональне переписування).

2.   Одиндо багатьох та навпаки (принцип роботи будь-якого web-сервера: трохикористувачів з різних куточків планети (багато до одного) подають запит наінформацію – сервер (один до багатьох) надає цю інформацію).

3.   Багатодо багатьох. (IRC-канали, ICQ-чат).

   За основупередачі інформації в інтернеті був узятий HTML-код, що може формуватися (чи змінюватися)сервером по запиту користувача (технології ASP, CGI) чи ж самим користувачем(технологія JavaScript). У HTML-коди можуть вставлятися коди інших технологій(це дуже важливий момент, на якому побудована практично вся реклама вінтернеті).

  HTML – мова розміткигіпертексту (Hyper Text Markup Language чи скорочено HTML).

   HTML-код – це звичайнийтекстовий документ, що містить у собі повну інформацію для браузера пропараметри, і текстову інформацію web-документа, а також інформацію про місцезбереження графічної і звукової інформації на цьому сервері (іншому сервері чикомп'ютері користувача) та  параметрах її виводу у вікні браузера.

HTML володієоднією чудовою властивістю, що лежить в основі web-реклами – гіперпосилання:переглядаючи один документ і зустрічаючи гіперпосилання (надалі простопосилання) користувач може по цьому посиланню переключитися на інший документ,на який веде це посилання.

            Навіщо ж фірмі можезнадобитися реклама в Інтернет? Відповідей багато. Однак насамперед такареклама націлена на:

 

 

1.    Створеннясприятливого іміджу фірми чи товару/послуги.

2.    Забезпеченнядоступності інформації про фірму чи продукцію для сотень мільйонів людей, утому числі географічно віддалених.

3.    Реалізація всіх можливостей поданняінформації про товар: графіка, звук, анімація, відеозображення і багато чогоіншого.

4.    Оперативнареакція на ринкову ситуацію: відновлення даних прайс-листа, інформації профірму читовар, анонс нової продукції.

5.    Продажпродукції через Інтернет (одне віртуальне представництводозволить Вам не відкривати нових торгових точок).

Після того, як Ви визначитесяз цілями, необхідно з'ясувати портрет потенційного споживача. Відповісти  собіна питання: «Що являє собою людина (фірма), якійя хочу продати свій товар(послугу)?»Наприклад, відповідь може бути таким: «Моїм потенційним споживачемпродукції є західне підприємство, що відноситься до малого чи середньогобізнесу, що торгує антикваріатом». Цю інформацію про особливості людини абофірми називають характеристикою потенційногоспоживача. На основі цих даних можна проводити таргетинг* аудиторії.

Не варто думати, що яктільки товар (послуга) буде представлений вІнтернет, його відразу куплять. Перш ніж споживач зрозумієнеобхідність покупки, він повинний пройти через ряд стадій(«дозріти»). При підготовці будь-якої рекламної кампанії необхідновиявити маркетингову стадію, на якій знаходиться споживач стосовно товару,тобто необхідно провести дослідження. Після цього Ви зможете визначити, що самеварто робитина ринку, щоб перевести споживача нанаступну стадію .

При цьому Ви можетевикористовувати наступні елементи рекламної кампанії: корпоративний Web-сервер, баннери,електронна пошта тощо.

            Не требанамагатися змусити потенційного споживача відразу купувати — це нереально.Спочатку за допомогою власних чи залученихекспертів визначите стадію, на якій він знаходиться. Поступово проведіть йогочерез усі стадії — тоді він нікуди від Вас не дінеться і Ви досягнетестійкого продажу.

            Тепер необхідновизначити предмет реклами — чи буде це фірма чиокремий товар. Треба розуміти, що вкладення грошей урекламу не обов'язково означає прагнення «продати». Іноді метоютакого вкладення є «розвиток» іміджу  фірми читовару. Наприклад, вартість фірми Sony  значно вище сумарної вартості їїприміщень, офісів і устаткування. Якщо Ви захочете купити цю фірму (чи торговумарку), Вам доведеться заплатити велику частину вартості за фірмовий знак іназву — Ви купуєте імідж.

Звідсивипливає, що реклама — це не тільки спосіб “продати сьогодні", але ще іспосіб нагромадити капітал у виді торгової марки. В що ж вкладатигроші?

 

Три методи розвитку фірмового чи товарного іміджу

TotalBrand

Розвивається тільки імідж фірми, мається на увазі, що в потенційного споживача потрібно сформувати думку: «усе, що продає фірма з такою назвою, має високу якість і прийнятну ціну». Гроші вкладаються в рекламу фірми, у розвиток фірмового знака фірми.

UniqueBrand

Розвивається імідж «унікального» товару чи товарної групи, формується унікальний бренд (товарна марка), мається на увазі, що споживачу не важливо, хто робить такий «чудовий товар». Гроші вкладаються в товар, що розвивається.

Total-unique Brand

Об'єднано двіпопередністратегіїрозвиваєтьсяіміджі товаруіфірми. При цьомушвидкістьростуфірми ібрэндоввзаємозалежна(взаємоуповільненаприобмеженостіфінансів), тобтоіснуєвзаємовплив.

Отже, Ви визначили «стадію споживача»стосовно товару, «характеристики потенційного споживача» і те, щонеобхідно розвивати (товар чифірму). У результатіВи знаєте, що сказати потенційному споживачу і про що. При такому підході грошіне викидатимуться на вітер у виді реклами, що незбільшує оборот фірми — навпаки, це дозволяє Вам нагромадити іміджевий капітал. Тепернеобхідно докладніше зупинитися на елементахрекламної кампанії.


 

Якщо на Заходіінтернет уже давно став звичним явищем, то в нашій країні ще навіть простокомп'ютер найчастіше викликає подив і здивування, не говорячи вже проінтернет… У сфері інтернет послуг Україна відстає не тільки по обсягу та рівнютехнічних засобів, але й за рівнем методів, застосовуваних в інтернет-рекламі.

 Однак,поняття міжнародна інтернет-реклама не означає, що це тільки рекламазахідних серверів на міжнародному рівні. Інтернету рекламу можна розглянути здекількох сторін:

1.   Локальнаінтернет-реклама. Сюди можна віднести регіональні рекламні мережі. У такімережі попадають тільки ті ресурси, що розташовані на території, охоплюваноюцією мережею споконвічно.

2.    Міжнароднаінтернет-реклама. По суті, це вся інша реклама. Склалося так, що, наприкладRussian Link Exchange (RLE), незважаючи навіть на слово «Russian» у назві, єміжнародною мережею, вона охоплює безліч ресурсів  Росії, країн колишнього СРСРі деякі російськомовні закордонні ресурси.

3.   Винятковоукраїнська інтернет-реклама (дуже малий відсоток). Справа в тім, що будь-якамережа, якщо вона себе споконвічно не обмежує в просторі, що покривається, дужешвидко виходить з рамок однієї країни і стає міжнародною. Це ж відноситься і дорізних пошукових систем і каталогів.

  Важливозрозуміти, також, що реклама в інтернеті по характеру рекламованих одиницьподіляється на:

1.   Рекламаоффлайнових товарів та послуг.

2.   Рекламаінтернет-ресурсів.

 Якщо набаннері написано, наприклад, «В київському  магазині за адресою: Васильківська15, ви можете купити кофточки з нової італійської колекції», то така рекламабуде відноситися до першого пункту, але якщо ж на баннері ви побачите напис«Жми сюди і ти довідаєшся, де в Києві можна купити кофточки з нової італійськоїколекції», то це вже відноситься до другого пункту. Іншими словами, рекламаінтернет-ресурсів покликана піднімати траффік цих ресурсів.

 От спектросновних методів, що використовуються в інтернеті для розкручуванняякого-небудь ресурсу чи реального товару:

1.   Баннернареклама.

2.   Рейтинговісистеми та  тематичні каталоги.

3.   E-mailмаркетинг.

4.   Закладкив браузері.

5.   Перехідпо неіснуючому URL.

 

Як робитьсяефективний баннер.

 Відразу хочу помітити, що більшість приведених нижче моментівнаправленні винятково на збільшення CTR баннера. Якщо власнику сервера потрібні«правильні відвідувачі» (дійсно зацікавлені в товарах/послугах цьогосервера) чи, наприклад, він робить ставку на іміджеву рекламу, то простепроходження по нижчеподаним моментах явно недостатньо, а іноді простопротипоказано. CTR не є абсолютним гарантом ефективності баннера.

 1. Чарівна фраза — «ClickHere».  Найпростіший спосіб збільшити кількість кліків на баннер — попросити про це користувача. По статистиці на баннерах утримуючі слова типу«click here», «жми сюди», «visit now»,«enter» мають відгук на 30% більше, ніж без таких. Гарною ідеєю єрозміщення на баннері псевдокнопки чи смуги прокручування.

 2. Ніщо людське користувачу мережі нечуже. Варто зробити баннер загадковим, нехай користувач буде заінтригований:

 - Що вони цим хотіли сказати?

 - Куди веде цей баннер?

 Сексуально-еротичні мотиви збільшують відгук баннера.

 3. Розмір баннера (піксели). Баннери більшого розміру мають значнобільший відгук, ніж баннери меншого розміру. Хоча, зрозуміло, часто зарозміщення більшого баннера приходиться більше платити і, до того ж, більшеімовірність того, що такий баннер не встигне завантажитися.

 4. Розмір баннера (байти). Імовірність того, що баннер швидкозавантажиться на поточну сторінку і користувач побачить його до того, якперейде до іншої сторінки, прямо залежить від розміру баннера. Якщо користувачпіде, а баннер ще не встигне завантажитися, буде вже зовсім неважливо,наскільки барвистий і круто анімований був баннер. Крім цього, багато служб пообміну баннерами лімітують його розмір, наприклад, не більш 15 кілобайт.

 5. Використання анімації. Рух приковує погляд. Те ж стосується йанімованних баннерів. По статистиці відгук у них на 25% вище, ніж у статичних.Саме складне тут — домогтися максимальної ефектності при невеликому розміріфайлу зображення.

 6. Зображення. Випливає (якщо це не суперечить основній концепції даногобаннера) використовувати зображення, а не тільки гру тексту та кольору.Зображення приковують увагу користувача і можуть доповнювати зміст рекламноголозунга. За інших рівних умов варто віддавати переваги зображенням людей (кращежінок, тому що основна маса користувачів мережі — чоловіки). Потрібно органічновмонтувати зображення, а не просто помістити його як прямокутну частину баннера.

 7. Кольори повинні бути яскравими — вони залучають до себе поглядкористувача.

 8. Тестування баннерів. Як правило запускають у показ відразу трохиоднотипних баннерів, незначно змінивши текст, додавши/прибравши якісь риси.Іноді навіть незначні зміни тексту чи композиції баннера дають значну змінуCTR.

Тестуються ці баннери якийсь час, після цього убираються ті, котрі маютьбільш низький CTR у порівнянні з іншими. Крім самого дизайну баннера на йоговідгук має сильний вплив розташування на сторінці.

 

Сюжетбаннера.

У сюжеті будь-якого баннера, навіть якщо анімація, як така, у ньому невикористовується, можна виділити три головних етапи, схожі з частинамикласичної драми: зав'язка, розвиток і розв'язка. Ціль першого етапу –привернути увагу глядача, вибити його з колії, змусити очікувати подальшого; надругому етапі глядачу повідомляється суть реклами, основна інформація баннера,причина по якій він повинний спокуситися саме цим чи продуктом послугою; третійетап знову наголошує на почуття, а не на розум і розряджання напруги, щонагромоздилася, або розкриттям таємниці особистості рекламодавця,  абоурочистим оголошенням його адреси, або просто закликом «click here!» (а інодінавіть анімованним зображенням курсору миші, що нібито і робить на баннері цейсамий click).

 В анімованних баннерах – більш складнихі, як правило, більш дорогих – ці три етапи розділені в часі.  У меншпритягуючих зразках рекламної продукції, анімацією не користуються, етапи ціможуть бути рознесені тільки в просторі; при цьому звичайний напрямок сприйняття інформації – ліворуч. Права сторона– диктує розташування розв'язкисюжету на правому кінці баннерної смужки.

 В анімаційних баннерах максимум динаміки приходиться на перший етап, наякому майже завжди щось рухається, чи вибухає прокручується по всій площібаннера. Другий, інформаційний етап звичайно представлений змінюючими одинодного статичними текстами. Нарешті, на третьому етапі виникає динаміка, алетрохи іншого роду – замість руху по всій площі баннера застосовуються доситьлокальні миготіння, переливи і тому подібні ефекти, що як би закріплюютьзагальний ефект тих, хто насолодився представленням, зробити щиглика іпродовжити в такий спосіб знайомство з рекламодавцем. Ця зміна тональностінаприкінці мультику – дуже важливий момент. Дослідження показують, як я вжезгадував вище, що при усій своїй наївності заклик «click here!» збільшує CTRбаннера на 30% — очевидно, не тому, що без нього б користувач не догадався б детреба клацати, а просто тому, що звична й очікувана формула ставить крапку врозвитку сюжету і підштовхує глядача до переходу від споглядання до дії. Неменшої завершеністю баннер володіє й в інших своїх аспектах; навіть якщо він некористується широкоекранною анімацією, а динаміка його виражена статичними засобами,рух не повинний йти порізно чи губитися в нескінченності, а обов'язково повиненконцентруватися в деякій крапці сходу, фокусі силових ліній, після чого глядачуне залишається нічого, крім як клацнути мишею по цьому баннеру.

 

Як вигіднорозташувати баннер на сторінці.

  1. Зверху чи знизу? Звичайно баннери вішаються в самому верху й усамому низі сторінки. Якщо є вибір місця для баннера, віддається перевага верху(відгук тут вище). Хоча самий верх так само не є оптимальним положенням длябаннера. Більш високий CTR спостерігається в баннерів, поміщених у серединуякось тексту, при цьому користувач не повинний прокручувати сторінку, щобпобачити баннер.

 От деякі цифри (за результатами дослідження серверомwww.webreference.com)

 - баннер, розташований нижче на 1/3 від верхівки екрану дає CTR на 70%більше, ніж баннер, розташований у самомуверху;

 - баннер не стандартного розміру (квадратний 125х125 пікселів),розташований у нижньому правому куті першого екрана сторінки (користувач неповинний прокручувати сторінку щоб побачити баннер) дає CTR на 228% більше, ніжстандартний баннер (468х60 пікселів), розташований у самому верху;

 - при використанні того самого баннера одночасно зверху й у самому низісторінки (зі скроллінгом сторінки) не спостерігається значного збільшення CTR;

 2. На якій сторінці розміщати? Відповідно до статистики, CTR баннера,поміщеного на головній сторінці сайта буде вище, ніж на другорядних.

 3. Варто використовувати ALT. По статистиці 10% користувачів подорожуютьпо мережі з відключеною опцією «автоматичним завантаженням графіки».Тому важливо використовувати ALT — опис усередині тега IMG.

 4. Не слід вести відвідувачів зі своєї сторінки. У стандартному випадку,якщо користувач клацає на чужий баннер, розміщений на даній сторінці, то вцьому ж вікні браузера починає завантажуватися сторінка, на яку посилається цейбаннер. Можливо нова сторінка так зацікавить користувача, що про дану вінзабуде, і він, як відвідувач у майбутньому буде загублений.

 5. Чи використовувати рамку навколо баннера? Наявність рамки (усерединітега IMG поставити border=1), що збігається по кольорі з кольоромгіперпосилання, буде підказувати користувачу, що даний графічний об'єкт єклікабельним. З іншого боку, іноді така рамка псує баннер з погляду дизайну.

 6. Переміщення баннера в окремий фрейм і refresh. Якщо помістити баннерв окремий фрейм, розташований, наприклад, чи угорі внизу екрана, то для такогобаннера прокрутка не буде страшною. Сторінка перевантажується і, відповідно,показується новий баннер.

7. Текст над і під баннером? Якщо це можливо, використовується текст наді/чи під баннером:

 - текст може призивати натиснути на баннер («click here»,винесена за межі самого баннера) ;

 - текст може виражати думку чи рекламувати сторінки/послуги, на які посилаєтьсяцей баннер;

 - текст може інформаційнно доповнювати баннер (для самого баннеразанадто багато тексту протипоказане).

 Текст, розміщений над і під баннером,збільшить CTR баннера і, крім того, може допомогти роздобути «правильнихвідвідувачів» (дійсно зацікавлених у товарах/послугах рекламованогосервера).

 

            Пошукові системи.

Яскравим представником пошукових систем є міжнародна AltaVista.

            Пошуковісистеми складаються з трьох основних частин:

            1.Spider (він же Crawler, він же Bot, він же Robot) — програма, що відвідуєweb-сторінки, зчитує (індексує) чи цілком частково їхній вміст і далі випливаєпо посиланнях, знайденим на даній сторінці. Spider повертається через визначеніперіоди часу (наприклад, кожен місяць) і індексує сторінку знову.

            2.Усе, що знаходить і зчитує Spider, попадає в індекси пошукової системи. Індексисистеми являють собою гігантське вмістилище інформації, де зберігаються копіїтекстової складової всіх відвіданих та проіндексованих Spider-ом сторінок.

3. Третячастина — це програма, що відповідно до запиту користувача перебирає індексипошукової системи в пошуках інформації, що цікавить користувача, і видає йому впорядку убування релевантності найдені документи.

 Кожнапошукова система має свого власного спайдера, зі своїми власними«звичками». Кожна система індексує сторінки своїм особливим способомі пріоритети при пошуку по індексах теж відмінні. Тому, зробивши запит повизначених ключових чи словах вираженням, ми будемо мати різні результати длякожної з пошукових систем.

 

Каталоги чидиректорії.

Типовим представником каталогів є міжнародна Yahoo!..

Реєстрація в каталогах цілком залежить від людей — модераторів даноїсистеми. Каталог звичайно має тематичну розбивку на підкаталоги, ті у своючергу можуть підрозділятися на більш дрібні піддиректорії і т.д. Так якреєстрація здійснюється людиною, а не програмою, то пошук по каталогах даєбільш релевантні результати, ніж по пошукових системах.

 Дляреєстрації в каталозі необхідно послати заявку з указівкою, у який розділпотрібно помістити сторінку, послати короткий опис сайта і список ключових слівдля пошуку сторінки в каталозі. Через якийсь час заявка буде розглянутамодератором:

 -можуть узагалі відмовити в реєстрації;

 - сторінкуможуть помістити в інший розділ, що, на думку модераторів каталогу, більшпідходить для сайта;

 -можуть бути змінені опис і/чи ключові слова;

 -повезе, і реєстрація буде зроблена саме так, як хотіли.

 Деякікаталоги дозволяють реєструватися дуже швидко: досить лише заповнити пропоновануon-line-форму і відіслати результати. Система автоматично зареєструє ресурс.

Комбіновані системи (гібриди).

 Деякіпошукові системи, такі, наприклад, як Exite чи Infoseek мають при собі ікаталог. Відповідно, індекси для самої пошукової системи добуваються Sріdеrом,а каталог поповнюється модераторами системи.

Для грамотного розкручуванняресурсу, для того щоб через каталоги і розвідувачі до ресурсу зверталосяякнайбільше людей, яким інформація, розташована на ресурсі, потрібно, необхіднограмотно зареєструватися в цих системах. Дуже важливо, щоб при пошуку, щорозкручується ресурс видавався на самому початку списку знайдених, тому що вцьому випадку на нього зайде більша кількість відвідувачів.

буде поміщена в індекс.

1. Alta Vista — www.altavista.com

AltaVistaбула відкрита в грудні 1995, уже більш року належить компанії Compaq ComputerCorporation (до цього була у віданні DEC). У червні 1996

 

стала партнером Yahoo!, c цьогочасу AltaVista є обраною пошуковою системою цього знаменитого каталогу. AltaVista по праву вважається найбільшою й авторитетною пошуковою системою.

2. Excite — www.excite.com

Запущена в 1995 система швидкорозвивалася, і в 1996 році Excite купив двох своїх конкурентів: Magellan іWebCrawler. Незважаючи на зміну власника, ці два пошукових сервери продовжуютьпрацювати як незалежні системи.

Excite передбачає пошук по трьохтипах індексів:

 - Excite Search — індексизбираються пошуковим роботом-павуком;

 - Channels By Excite — індексипереглянуті співробітниками, деякі мають рецензії.

 - Excite NewsTracker — пошукведеться винятково по новинних серверах.

3. Hot Bot — www.hotbot.com

Система запущена в травні 1996року. Є дітищем культового журналу Wired. Система використовує пошуковиймеханізм Inktomi.

4. Infoseek — www.infoseek.com

Запущена на початку 1995 рокусистема Infoseek має дуже солідну репутацію. Крім самої пошукової системивключає каталог, формування якого здійснюється спеціальною програмою. Деякі ізсайтів, що потрапили в каталог, мають спеціальну оцінку, що означає — «сайт оглянутий персоналом і рекомендований користувачам».

5. Lycos — www.lycos.com

Існуюча з кінця 1994 рокупошукова система Lycos є найстаршою з основних пошукових систем. Крім самоїпошукової системи Lycos має каталог A2Z і рейтинг сторінок top 5% of allwebsites, що колись був дуже популярним.

6.Northern Light — www.northernlight.com/

Система почала працювати ізсерпня 1997 року й у даний момент стрімкими темпами індексує мережу, що ставитьїї урівень з основними пошуковими системами. Система має можливістькласифікувати документи по темах, що є ще одним позитивним моментом.

7.WebCrawler — www.webcrawler.com

Існує з квітня 1995 року.Незабаром власником системи стала AOL, і всім користувачам цього сервіс-провайдерабула рекомендована саме ця пошукова система. У листопаду 1996 WebCrawler бувкуплений своїм конкурентом Excite, хоча і продовжує працювати як незалежнапошукова система. Має свою директорію рецензованих сторінок.

Yahoo! — www.yahoo.com

Існуючий з кінця 1994 рокуYahoo! — самий популярний і найстарший з основних каталогів Інтернету. Міститьбільш півмільйона web-сторінок. При введенні запиту Yahoo! робить пошук посвоєму каталозі. Якщо результати пошуку тут будуть незадовільні, запитавтоматично перенаправляється до обраної пошукової системи — AltaVista

Як уже відзначалося вище, деякі пошукові системи мають при собі ще ікаталог:

 - Excite NetDirectory — www.excite.com

 - InfoSeek Select Sites — guide.infoseek.com

 - A2Z (Lycos) — a2z.lycos.com

— GNN Select (WebCrawler) — www.webcrawler.com

 

 

Основніметоди e-mail реклами 

 В Інтернеті існує безліч списківрозсилок, що присвячені всіляким тематикам. Ведуть їх, як правило, люди, добреобізнані в даному питанні, регулярно розсилаючи по e-mail чергові випускирозсилок. Одержувачі подібних листів власноручно підписалися на список, і вбудь-який момент у них є право і можливість скасувати свою підписку. Існуютьвідкриті розсилки (для всіх бажаючих), закриті (для людей визначеного кола),безкоштовні (існуючі за рахунок ентузіазму творців, спонсорської підтримки,платних рекламодавців), платні.

 Тому що список розсилки звичайно являєсобою засіб віщання для визначеної цільової групи і часто має тисячі передплатників,він є дійсно ефективним інструментом маркетингу.

Дискусійні листи створюються для обміну інформацією,обговорення питань на визначену тематику. На відміну від списків розсилкиписати в листі можуть не тільки безпосередньо його творці, але і всі учасники.Як правило, перед тим, як повідомлення розсилається усі учасникам листа, вонопроходить верифікацію. Модератор листа виключає повідомлення, що не відносятьсядо тематики листа (off-topic), і т.д.

Обов'язково потрібно підписатися і почати моніторити усі дискусійніаркуші які прямим чи непрямим чином стосуються цікавлячого бізнесу. Серед їхніхучасників напевно можна знайти потенційних партнерів і клієнтів.

Usеnеt бурхливо розвивався ще до появи WWW, на жальзараз він залучає усе менше і менше користувачів. У більшому ступені цевикликано тим фактом, що спаммери в першу чергу атакують саме Usenet і на однедійсно корисне повідомлення по темі приходиться п'ять листів зі схемамишвидкого збагачення і рекламою порносайтів. Незважаючи на це, з десятків тисячдіючих конференцій Usenet усе ще можна знайти кілька груп, участь у якийкорисно.

 

 Підписатисяі працювати з визначеними цікавлячими вас групами новин ви можете, наприклад,за допомогою поштового клієнта Outlook Express, підключивши до якого-небудьсервера новин (перевірте, можливо один з них підтримується вашим провайдером).

 Варто помітити, що кожен news-сервер має визначений набір конференцій,і, якщо не знайдена цікавляча, можна спробувати використовувати інший новиннийсервер. Можна працювати з Usenet використовуючи web-інтерфейс (DejaNews:www.dejanews.com/)

 При використанні Usenet у маркетингових цілях потрібно дотримуватисярекомендацій для дискусійних аркушів (див. вище).

 За своєю структурою web-конференції дуже схожі на конференції Usenet, уних так само використовуються галузі (threads) дискусій і т.д. Відмінністьполягає в тому, що вони працюють, використовуючи web-інтерфейс, і не розміщеніцентралізовано на news-серверах, а розкидані по мережі.

 На дуже великій кількості тематичних сайтів мається відповідний їм потемі набір конференцій, так що їхній пошук можна почати саме з великихweb-сайтів, що мають відношення до, наприклад, реклами.

Наприклад, на сервері www.citforum.ru знаходяться найбільший вибірконференцій присвячених рекламі. При використанні Usenet у маркетингових ціляхпотрібно дотримуватись рекомендаціям для дискусійних аркушів.

 Дошки оголошень згруповані по тематикам і працюютьза принципом газет безкоштовних оголошень. На відміну від дискусійних аркушів,конференцій і ін. на дошках оголошень можна і потрібно публікувати самерекламу, безпосередньо для цього вони і були створені.

 Варто віддати перевагу найбільш відвідуваним дошкам оголошень, що:

 - мають відношення до вашої реклами (не варто публікувати оголошення нев тему дошки);

 - не захаращені спамом, оперативно коректуються модератором.

 Не варто посилати оголошення на одну дошку більш одногоразу в день. Постарайтеся оголошувати не занадто довгим (бажано не більшчотирьох рядків). Час від часу можна змінювати текст оголошення. Якщовстановлений

аналізатор referer-log, можна визначити, наскільки ефективна та чи іншатекстовка оголошення (по кількості переходів з його на рекламований сайт).

 

Можна запропонувати зацікавленим відвідувачам серверапідписатися на спеціальну розсилку, що інформує про відновлення і розміщеннянового матеріалу на ньому. Дана розсилка буде нагадувати передплатникам просервер і сприяти збільшенню повторних візитів. Зрозуміло, не варто посилатиповідомлення з незначними чи свідомо нецікавими для одержувача новинамисервера. У даний час вони використовуються досить рідко. Ранішїхнє основне застосування було в обслуговуванні користувачів, що не маютьдоступу до WWW. E-mail автовідповідач відповідав на листи, посилаючи частинуінформації, представленої на сервері, і направляв копію запиту адміністраторуweb-сайта. В даний час автовідповідачі доцільно використовувати в наступнихвипадках:

— якщо в немає часу оперативно відповідати на кореспонденцію, щонадходить, (узагалі на e-mail прийнято відповідати протягом 24 годин),автовідповідач може оперативно відсилати що-небудь типу: «Спасибі за Вашеповідомлення, ми відповімо Вам протягом … годин/доби/місяців»;

 - якщо ви виїхали у відрядження й у вас не буде доступу до мережіпротягом скажемо тижня, автовідповідач може проінформувати про це людей, щопослали вам листа.

 Розсилки індивідуальних листів — дуже трудомістке заняття, що вимагаєдосить великої кількості часу, і йому передує кропітка робота зі збору цихадрес. З іншого боку, ваш лист, потрапить саме тій людині, у чиїй увазірекламодавець найбільшою мірою зацікавлений.

Посилатилиста з рекламними пропозиціями можна і потрібно тільки тим користувачам, якимвони будуть дійсно цікаві. У цьому випадку розсильний, по-перше, швидше за всене одержить у відповідь гнівних листів, по-друге, тільки тоді лист будепо-справжньому ефективним. Знайти цікавлячих рекламодавця людей і їхніхпоштових адрес можна за тематикою

їхніхweb-сторінок, по їх листах, у дискусійних аркушах, конференціях, візитним карткам,рекламним брошурам їхньої фірми і т.д.

 При складанні листа бажано користуватисянаступними правилами:

 - бажано, щоб на початку листа стояло пряме звертання до людини поімені;

 

 

— вказати причину звертання до нього. Наприклад, «Я бачив Ваш лист удискусійному листі NN, датоване d/m/y і думаю, Вас може зацікавити_._._._». Бажано погодити текст пропозиції з тим, що уже відомо проодержувача;

 - треба наділити текст листа не у форму прямої реклами, а у форміпропозиції корисного саме цьому одержувачу;

 - у рядку одержувача повинна стояти тільки одна адреса, тобто кожен листпосилається індивідуально;

 - не треба використовувати в якості зворотного e-mail’у, адреси отриманіна безкоштовних поштових серверах;

 - обов'язково підписати лист іпомістити там свою контактну інформацію.

Крім безпосередньо e-mail'ів користувач, як правило, має ICQ –інтернет-пейджер. Він використовується для on-line'ового зв'язку і має функцію«послати URL», що нерідко використовують для розсилання адрес комерційнихсайтів, чи icq-спаммери для реклами своїх ресурсів. На даний момент (травень2000) ICQ має близько 75 млн. користувачів у всіх країнах світу.

 Переваг реклами за допомогою ICQ перед безпосередньо e-mail'ом не такбагато, але вони істотні:

— не вимагає відкривати нерідкогроміздкого листа, а повідомлення мають стислість і швидкістю прийому.

— набагато простіше відповісти, ніж на e-mail і зв'язок набагато краще,ніж за допомогою листа.

і, нарешті, можливість, у більшості випадків одержативідповідь відразу.

-           .


 

Одним з найбільш популярних способівреклами за кордоном є який-небудь безкоштовний товар, висилка поштою, такназваний «пробник», щоб відвідувач міг спочатку ознайомитися з товаромбезкоштовно, а потім прийти в один з оффлайн-магазинів, і купити цей товар.

 Як це працює?Користувач, подорожуючи по мережі, натикається на реламу такого сервера ізаходить на нього. Як правило це сервер великої мережі реальних магазинів,розкиданих не тільки в даній країні, але і за її межами. Цій фірмі важливозалучити до себе якнайбільше покупців чи людей, що будуть з ними співпрацювати(виступати в ролі дилерів у своєму регіоні). Демонстрація товару дуже частоускладнена і люди не можуть обмежитися фотографіями при виборі якого-небудьтовару (це один з головних недоліків інтернет-магазинів і он-лайновихаукціонів). Для наочного та детального ознайомлення з  товаром, зразкивисилаються відвідувачу поштою. Користувач заповнює анкету, у якій указує своїкоординати місця проживання, ПІБ та інш., а також нерідкі випадки заповнення обов'язковихполів «у навантаження» у котрих користувач повинний вказувати свої інтереси,хоббі чи що-небудь ще (ця інформація потім використовується в оффлайновомудірект-маркетингу). Потім анкета відправляється і через якийсь час користувачодержує поштою замовлений безкоштовний товар, а ще через якийсь час на йогоe-mail починають приходити різні рекламні листи, потім листи приходять нареальну поштову скриньку і т.д., тобто користувач стає потенційним споживачембезлічі реальних товарів.

 Для чого це робиться?Розглянемо простий приклад: міжнародний сервер www.hotmail.com надаєбесплатий e-mail з web-переглядом пошти. У цей час баннерна система hоtмаіl'адемонструє користувачу безліч баннерів, за які посібник сервера вже одержавгроші і давно окупив той простір на диску, що було надано користувачу. Іншимисловами вони зробивши один раз дістають прибуток з розміщення реклами дужетривалий час.

 Чи другийприклад: компанія Market володіє мережею супермаркетів і магазинів по США іКанаді, але в неї є конкурент компанія Supermarket з аналогічнимихарактеристиками. Компанія Market відкриває інтернет-представництво, розкручуєйого і, на своєму сайті пропонує безкоштовні «маленькі» зразки своїх товарів.Користувачі охоче замовляють ці товари, і потім у своєму місті йдуть у магазинсаме компанії Market, тому що вони вже заздалегідь бачать якість товарівнаданих у торгових точках цієї компанії. Так само на ці сервера реагуютьпідприємці, що тепер бажають співробітничати і бути діллерами компанії Market.За словами подібних компаній їх прибутки істотно збільшилися з відкриттямпредставництв в інтернеті, що висилають безкоштовні зразки, чи після відкриттярозділу «Free» на вже наявному сервері, але котрий раніш займався тількиінтернет-торгівлею.

 Дійсно, слова«Free!» чи «Безкоштовно!» дають велику відвідуваність сайту, а значить і більшечисло людей, що куплять товар, а не тільки замовлять безкоштовні зразки.

 Практично усісервера на який так чи інакше представлена товарна халява працюють на конкретнуаудиторію. Наприклад сервер тієї ж компанії Market не висилає товари в Росію чиу Францію, тому що ця компанія не тільки не має в цих країнах своїхпредставництв, але і не збирається співробітничати з цими країнами, також вонинеохоче висилають товари в ті міста США чи Канади, у яких немає їхньої торговоїточки, однак, залишаючи в себе поштові координати і інші «примочки» заявки длятого, щоб у майбутньому, коли вони відкриють представництво в цьому містісповістити про це всім тим, хто замовляв у них зразки і нагадати про існуваннясвого сервера. Для чого ж потрібні закладки? Наприклад, користувач зайшов насторінку з адресою stihi.irk.ru/stihi/irk/diagrun/style1/index.htm,ця сторінка йому сподобалася, до того ж він побачив, що її автори обіцяютьпоновлення кожні два дні, у такий спосіб вони призивають дивитися їхню сторінкукожні два дні, але користувачу не запам'ятати її адресу відразу, а записуватиїї він навряд чи буде. Отут вступають у дію закладки. Користувач заносить цюсторінку у свій список закладок і потім (через два дні) активізує це посиланняі знову заходить на вищезгадану сторінку

 

.

 Більшістькористувачів інтернету користуються двома різними браузерами NetscapeCommunicator і MS Internet Explorer. У кожних з таких браузерів, при постачаннііснує стандартний набір закладок на сторінки.

 Розберемозакладки на прикладі Netscape Communicator 4.5. Розділ bookmarks поділяють накілька частин:

1.   Звичайнож це портал фірми Netscape – Netscape Netcenter

2.    Search (тут знаходитьсясписок закладок на пошукові системи)

3.    Business & Finance.

4.    Directories (каталоги).

5.    Sport.

6.    Travel

 і деякі інші.

 Кожне з цихпосилань веде на якийсь великий ресурс. Поміщене в список default-закладокпосилання в популярному браузері говорить про те, що цей сайт дійсно коштуємісце, якщо підтримується навіть виробником цього браузера.

 Треба сказатище і про те, що більшість в інтернеті все-таки далеко не просунуті користувачі,що не шукають оптимального для себе, а часом навіть не підозрюють про те, що цеоптимальне існує і тому в Росії безліч людей-новачків в інтернеті, щокористуються американською пошуковою системою Excite, а не російською - Ароrt'ом тільки тому, що саме Excite додано в defaul-закладках браузераNetscape, а про існування Aport'a користувач, як правило, не знає, а якщо знає,то і не може уявити, що його «рідному» Ехсіtе'у якийсь Aport складаєконкуренцію, іншими словами для нього існує тільки одна пошукова система –далекий Excite. Але з закладками, він швидше за все звернув би увагу наaport.ru, ніж на excite.com, розуміючи, що з двох розвідувачів треба вибиратитой, котрий розташований ближче до нього.

 Таким чином,важливість закладок, особливо для новачків в інтернеті першорядна, а длявласників сайту, якщо їхній ресурс включений у такий список, дуже важлива, так їх сайт одержує ще велику популярність і не тільки по on- і off-line'овійрекламі, але і безпосередньо в засобі перегляду – у браузері.

  Чивикуповується місце для сайта в default-списках закладок якими-небудь сайтамияк на всю серію, так і на визначену кількість копій мені не відомо.

 

Також існує щеодин, що з'явився зовсім недавно спосіб рекламування. Я не знаю, чи можна йогозастосовувати на широких аудиторіях і не в курсі докладних технічнихособливостей його виконання, але от уже протягом декількох місяців я бачуподібне при неправильному наборі URL.

 Справа втому, що набравши в рядку адреси URL, користувач тим самим дає команду браузерузавантажити дану сторінку собі на комп'ютер. Але що ж відбувається, якщокористувач не вірно набрав адресу (схибив при наборі, чи набрав адресунавмання, сподіваючись, що він існує)? Браузер повинний видати повідомленнятипу «Хост www.domain.com не знайдений, перевірте правильність URL». Як жевідбувається рекламування в цьому випадку? Якщо користувач набирає якийсьнеіснуючу адресу, то система, куди він звертається не відсилає браузерувідповідь про те, що URL не знайдений, а завантажує якусь іншу сторінку (частіпрактики, завантаження різних oops! (широко практикується на promo.ru, dsi.ru,irnet.ru), сторінки error 404, переходів на центральну сторінку домена другогорівня, якщо запитаний URL – домен третього рівня і т.д.). Однак, деякі сервера,що надають безкоштовний хостинг чи DNS-сервіс, продають свої неправильні заходиіншому серверу. Такі сервера мають велике число доменів третього рівня, і доних часто звертаються, їхній DNS часто видає відповідь про помилку. Така системаможе виконуватися або тільки в одному  з браузерів, або в усіх (більш складна),працює на рівні DNS.

 Звичайно,перш ніж рекламуватися подібним способом потрібно кілька разів подумати про те,що в користувача запитуючого неіснуючий URL зовсім немає бажання заходити наінший сервер. На даний момент мені не відомі випадки переходу на зовсім іншийсервер при відсутності документа в структурі домена (файл, запитаний попіддиректоріях, error 404), але на мій погляд така форма дуже перспективна длярозкручування порталів і великих розважальних серверів.


Зараз Україна починає активно впроваджувати нові технології, за зразкомзахідних і придумувати нові способи рекламування. З'являються рекламні мережівідповідаючі західним стандартом, але все-таки технічна відсталістьсередньостатистичного користувача гальмує розвиток нових технологій. Затримкапостачання нового програмного забезпечення не дає користувачу можливостівідчути всю принадність нового віртуального світу, а низька пропускна здатністьі ненадійність комунікаційних  каналів ще більш сповільнює це впровадження.Однак зараз чітко просліджується тенденція розвитку ліній зв'язку, і вмайбутньому збільшення швидкості зв'язку безсумнівно відіб'ється на якісномурівні реклами.

Звичайно, баннерна реклама, як сама основна, у такому виді, у якому воназароджувалася вже не існує в жодній скільки-небудь просунутій в інтернетікраїні. В Україні ж вона от-от пройшла свій пік і ведучі інтернет-рекламщикипочали вивчати нові технології, більш витончені, покликані працювати саме ззацікавленою аудиторією, а не «стріляти по величезних площах».

Узагалі, вся інтернет-реклама найбільше й оперативніше усіх вирішує однуз головних задач реклами – дія на цільову аудиторію. Досягнення в програмуваннідозволяють зробити це з мінімальної, практично нульовою погрішністю. Звичайноперехід по неіснуючому URL не вирішує цю задачу, але це тільки поки. Цей спосібтільки зародився і технічно ще розвитий слабко.

 

     

 
Списоквикористаних джерел

 

1.   www.bannermaker.ru;

2.   www.microscope.com;

3.   www.wilsonweb.com;

4.   www.iab.com;

5.   КирсановД., Web-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова, «Символ», 1999

6.   Chip від19.11.2000,с. 12;

7.   www.computerworld.com.uа;

8.   www.marketing.spb.ru;

9.   www.inter.net.ru;

10.  www.promotion.aha.ru;

11.  Домашний ПК від 08.12.2000, c. 21;

12.  Мир связи и информатикивід 11.08.2000, с. 21;

13.  Мойкомпьютер від 04.09.2000, с. 18-19 ст.;

14.  www.rocit.com;

15.  Телеком від 02.10.2000 c. 7;

16.  http://www.kazan.ru/maxim;

17.  http//www.computerworld.ru;

18.  HA!!!, жовтень 2000, с.32;

19.  НА!!!, вересень 2000, с.67-69.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу