Реферат: Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

Міністерство освіти та наукиУкраїни

Київський національнийторговельно-економічний університет

Вінницькийторговельно-економічний інститут


РЕФЕРАТ

з дисципліни: “Поведінкаспоживача

на тему: ”Дослідженняповедінки споживача. Методи дослідження поведінки споживача компанії «Бізнес.Маркетинг. Технології»

“Вінниця 2009”


Вступ

Поведінкаспоживача-це визначльний фактор для всіх фірм-виробників. Небхідно якіснодослідити це явище для подальшої сегментації ринку, та визначенняраціонального, а головне ефективного впливу на поведінку споживача. Це єнеобхідним для спонукання споживача до купівлі того чи іншого товару. Даннаробота зроблена на основі діяльності компанія «Бізнес. Маркетинг.Технології», яка веде своюроботу по дослідженню поведінки споживача з 2002 року. Діяльність фірмизаключається в вивченні ринку та його сегментації. Розроблення стратегій впливуна свідомість покупця. Цей вплив компанія здійснює рядом методів та досліджень.Особливо використовуються маркетингові дослідження різних типів.

Приведений ряд переваг данної компанії, яка є лідерому цій галузі.

Приведено клієнтуру компанії.


Компанія«Бізнес. Маркетинг. Технології» працює у галузімаркетингового, психологічного, організаційного й управлінського консалтингу з2002 року.

Галузікомпетенції компанії «Бізнес. Маркетинг. Технології» — цекеровані та прогнозовані зміни, які здійснюються на макро-(споживачі, конкурентне оточення та ін.) та мікрорівні(організація, особистість).

Нашаагенція спеціалізується на послугах у таких напрямках:

·          Маркетинговіта внутрішні дослідження.

·          Послуги зпросування торгівельних марок.

·          Організаційнийконсалтинг.

·          Підбір,психологічна оцінка та експертиза фахівців та команд.

·          Навчаннята розвиток персоналу, коучинг.

Напрямкиреалізуються в діяльності 5 департаментів компанії:

1.        Маркетинговихта внутрішніх досліджень;

2.        Просування;

3.        Консалтинг,навчання та развиток персоналу;

4.        Організаційногорозвитку;

5.        Діагностиката підбір спеціалістів.

Можливо:

Вихочете знати потреби клієнтів, їх мотиви вибору товару та послуг?

необхіднадостовірна інформація про стан ринку, на якому спеціалізується Ваша компанія?

цікавитьположення Вашої продукції серед конкурентів?

хочетеефективно використати рекламний бюджет, скориставшись найоптимальнішим методомзбору інформації?

хочетеперетворити власний продукт в популярний та усіма відомий бренд?

необхідношвидко знайти високодосвідченого спеціаліста на вільну вакансію?

необхіднорозробити ефективну рекламну чи маркетингову стратегію?

необхіднорозвинути ключові компетенції власних співробітників?

мрієте,щоб Ваша команда працювала як група однодумців, поєднаних однією метою?

хотілиб дізнатися про власні лідерські якості і фактори успіху?

необхіднаінформація з „передової” о якості обслуговування Ваших клієнтів?

Якщо на деякі з цих запитань відповідь „так”, то послуги компанії„Бізнес. Маркетинг. Технології” розраховані – так…

Унікальність

Особливістьдіяльності компанії є поєднання послуг, які спрямовані на:

·          підсиленнявнутрішнього потенціалу компанії, це забезпечують внутрішні дослідження, управлінськийконсалтинг і заходи з організаційного розвитку, підбор та навчання персоналу,проекти «mystery shopping» та ін.;

·          визначенняреальної ситуації відносно становища компанії або її продуктів у конкурентномупросторі. Це вирішується за допомогою маркетингових досліджень;

·          обираннязасобів підсилення позиції компанії на ринку, збільшення конкурентоспроможностіїї товарів та послуг завдяки розробці маркетингових стратегій просування йреалізації цих стратегій.

Таке поєднанняпослуг й компетенцій спеціалістів сприяє підвищенню якості послуг, якінадаються нами, в контексті кожного з напрямків:

·          Маркетинговаспеціалізація надає знання особливостей й специфіки різних сегментів ринка. Це мивраховуємо й використовуємо в консалтинзі, навчанні й підборі персоналу;

·          Маркетинговідослідження надають розуміння картини світу споживачів наших клієнтів, це дозволяєнам розробляти ефективні стратегії навчання;

·          Володінняарсеналом дослідницьких методик і підходів дозволяє професійно реалізувати етаппопередньої діагностики, тому наші програми розробляються під проблемуЗамовника з урахуванням особливостей його команди;

·          Базифахівців різних категорій, напрацьовані департаментом підбору, дозволяють нам залучитидо досліджень потрібні категорії спеціалістів, проводити експертні опитування;

·          Досвідспівробітництва з компанією-клієнтом з одного з напрямків дозволяєстворити довірчі відносини і максимально врахувати індивідуальну специфіку прироботі інших департаментів. Це дозволяє нам виконувати роботу на більшглибокому рівні, враховуючи й зіставляючи багатопланову інформацію про компаніюй ситуацію на ринку.

Все це єґрунтовною базою для ефективної командної роботи.

Наші переваги

1.        Маркетинговаспецифікація агенції дозволяє нам успішно працювати з організаційною системою зурахуванням особливостей і специфіки макро-рівня (клієнти,конкуренти, споживачі) та мікро-рівня (організаційнаструктура, персонал, ключові компетенції, філософія, стратегія, корпоративністандарти).

2.        Співробітникинашої Компанії мають академічну вітчизняну й зарубіжну освіту, наукові ступеній практичний досвід управління персоналом і створення успішнихпідрозділів й підприємств, тобто мають дійсні знання про проблеми йресурси бізнес-ситуацій.

3.        Мультидисциплінарність команди наших фахівцівдозволяє враховувати знання і досвід психологічного, соціологічного,маркетингового, збутового, економічного й управлінського підходів. А це даєможливість об’ємного бачення ситуації і вибору широкого репертуарубізнес-рішень. Ефективність наших програм досягається завдяки врахуваннюособливостей різних цільових аудиторій і «психологічності» нашого підходу, якийпередбачає врахування потреб, мотивів й цінностей споживачів (або персоналукомпанії) і глибокого розуміння їх «картини світу» та особливостей «стилюжиття».

4.        Нашакоманда керується системним підходом до організації, постійновдосконалює його і має широкий арсенал засобів створення системних процесів длярозвитку організації.

5.        Компанія«Бізнес. Маркетинг. Технології» сприяють впровадженню стратегічного йсистемного підходу до діяльності організації, підвищенню якості йрезультативності консалтингових послуг, адаптуючи найновітніші світові йвітчизняні консалтингові методики. Прикладом цього є проведення «Майстер-класівз організаційного розвитку» і першого в Україні «Клубу організаційного розвитку».

6.        Компанія«Бізнес. Маркетинг. Технології» працює у парадигмі організаційногорозвитку, тому всі наші програми створюються у відповідності з етапомрозвитку організації, потреб і особистостей персоналу компанії.

7.        Нашакомпанія має представників у всій Україні — тому ми можемо оперативно таякісно забезпечити масштабні проекти, які не всім під силу.

Наші Клієнти

·          «УкраїнськіВантажні Кур'єри»;

·          «Українськібудівельні склади «21 век»;

·          Видавництво«Караван-Медіа»;

·          ЗАТ«Торговий Дім «ЛАЗ-Україна»;

·          ТОВ«Редакція «Галицькі Контракти»;

·          ТОВ«Едіпрес Україна» (журнал «Единственная»);

·          ТОВ«Укрмедіа-Киев» – газета «Місто + передмістя»;

·          Торгівельнамережа «Спортмайстер»;

·          ДП«Перехід Медіа Паблішн» (видавництво «EGO», «Деловой журнал»);

·          ТОВ «OTTO– Посилторг»;

·          ТОВ«Видавництво «ПресЦЕНТР» («Газета по-киевски»);

·          ТОВ«Издательский дом «Профит Пресс» (журнал «Профиль»);

·          ПП«Українськая торгова гільдія»;

·          ЗАТ«Видавництво «Экономические Известия»;

·          ПП «Професіонал»;

·          Компания«Форнетті-Україна»;

·          ТОВ«Торговий дім «ГазАвто»;

·          Торгівельнийдім «Геліос» (ТМ «Копилка» та ТМ «Белая ворона»);

·          ТОВ«Укрпромінвест-Трейд»;

·          Компания«Диксор» (мережа бутиків «МоДаМо»);

·          ВАТ«Київський ювелірний завод»;

·          ТОВ«Українські Ювеліри»;

·          ТОВ«Компанія «Детки»;

·          ДП «ДаблЮ Ей Девелопментс Інтернешнл Україна»;

·          ТОВ«Ідекс»;

·          BritishAmerican Tobacco;

·          BritishAmerican Tobacco Moldova;

·          ТОВ«Комел»;

·          ТМ «Мобіком»;

·          Мережа кофеїнь«Double-coffee»;

·          «УкраїнськийМедіа Холдинг»;

·          ДП «Автомоторс»;

·          ТМ «LeeCooper»;

·          ТОВ «UMC»

·          MTI(мережа магазинів «Інтертоп», «Екко», «Вагабонд», «Скечерс», «Геокс»,«Тімберленд», «Кампер», «Кларкс», «Кіддітоп»)

·          та інші.

Маркетингові дослідження

Однимз ключових напрямків діяльності компанії «Бізнес. Маркетинг. Технології» єпроведення маркетингових досліджень. За час роботи нашої компанії набутийвеликий практичний досвід, використовуються найбільш дієві та ефективніпсихологічні та соціологічні методики, розроблені авторські методики.

Повнийкомплект послуг від визначення цілей та задач дослідження до підготовкианалітичного звіту і проведення презентації за результатами дослідження.

Реалізація маркетинговогодослідження передбачає 5 етапів:

Етап 1.Визначення проблематики, цілей та завдань дослідження.

Етап 2. Вибірдослідницьких методів, розробка програми та інструментарію дослідження.

Етап 3. Польовийетап: збір та контроль якості інформації.

Етап 4. Обробката аналіз інформації, підготовка аналітичного звіту.

Етап 5.Презентація результатів дослідження. Відповіді на запитання.

Проведеннямаркетингового дослідження потребує чіткої взаємодії з Клієнтом на першому тадругому етапі. Мата дослідника на цьому етапі полягає в тому, щоб допомогтиКлієнту чітко сформулювати проблематику, визначити цілі та задачі, відповіді наякі будуть отримані за результатами маркетингового дослідження.

Аналізта інтерпретація даних, рівень глибини та доступність аналітичного звіту єпредметом нашої гордості, та постійного вдосконалення. Тому аналітичні продуктинашої компаниії якісно виділяються, та мають високу конкурентоспроможність. Дляаналізу даних використовуються спеціальні статистичні пакети обробки якісної такількісної інформації.

Результатидослідження представляються у вигляді звіту (в друкованому та електронномувигляді). Звіт складається з аналітичної та графічної частини. В аналітичнійчастині формулюються висновки, відповіді на цілі та задачі, гіпотезидослідження, а також передбачаються практичні рекомендації та елементиконсалтингу.

Презентаційнийваріант звіту надається у вигляді Power Point, де надаються лаконічні висновки,передбачаються блок-схеми отриманих результатів та консалтингові рекомендації.

Напрезентації керівник проекту резюмує висновки дослідження і відповідає напитання.

Мережа інтервюєрів

Нашакомпанія має власну мережу інтервюєрів у всіх обласних центрах України, а такожгрупу незалежних контролерів. Всі інтерв’юери мають спеціальну підготовку,займають дослідженнями від 2 до 4 років.

Зарахунок власних ресурсів компанія «Бізнес. Маркетинг. Технології» забезпечує нетільки високу якість результатів дослідження, але й пропонує середньо ринковіціни.

Напрямки досліджень

Компанія«Бізнес. Маркетинг. Технології» здійснює широкий спектр маркетингових тавнутрішніх досліджень:


Аналіз конкурентного середовища

Для якісноговедення бізнесу в будь-якій галузі необхідна різноманітна маркетинговаінформація, однак важливою інформацією є інформація про дії конкурентів. І чимбільша конкуренція, тим необхідність в аналізі та моніторингу діяльностіконкурентів вища.

І якщо Ви хочетезробити стійкими Ваші позиції на ринку, Вам не обійтися без аналітичної роботиконкуруючого середовища.

При аналізі конкуруючого середовищаможуть бути отримані наступні дані:

1. Представленістьтоварів-конкурентів на ринку.

2. Товари –замінники: товари, яких конкурентів обираються, якщо товару Замовника немає внаявності. (аналіз найближчих конкурентів)

3. Системадистрибуції товарів конкурентів. Основні засоби розповсюдження. Доступністьтоварів конкурентів на ринку.

4. Сильні таслабкі сторони товарів/послуг конкурентів у порівнянні з товарами замовника.

5. Рекламно-маркетинговаактивність конкурентів: особливості просування товарів конкурентів на ринку.

6. Оцінкадолі ринку основних конкурентів.

7. Порівняльнаоцінка споживачів якості товару (послуг) Замовника та його основнихконкурентів.

8. Оцінкарівня лояльності по відношенню до товарів-конкурентів.

9. Оцінкадолі споживачів товарів конкурентів, які можуть бути переключені на товариЗамовника.

Дослідження споживачів

• Оцінкапотреб, які задовольняють покупця, що купує продукцію.

• Вивченняпроцесу прийняття рішення споживачем.

• Вивченняповедінки споживачів.

• Визначенняцінових діапазонів, які прийнятні для покупця.

• Вивченняможливостей сегментації ринку.

• Визначеннялояльності споживачів до торгової марки.

• Вивченняступеня задоволеності споживачів товаром (послугою).

• Вивченняцільових груп.

• Дослідження„мапи світу” та „стилю життя” цільових груп.

• Тригерипереключення уваги на товари-замісники.

Оцінка марочного капіталу(brand equity)

• Вивченнялояльності.

• Вимірлідерства.

• Вимірдиференціації (асоціації з брендом).

• Відомістьпро бренд.

• Лояльністьпо відношенню до бренда.

• Дослідженнятовару (послуги) вже існуючого (нового).

• Тестуванняназв марки.

• Тестуваннядизайну упаковки.

• Вивченняпозицій торгівельної марки.

Напрямок дослідженняреклами

• Дослідженняефективності реклами.

• Медіа-перевагиспоживачів.

• Дослідженняіміджу товару (послуги).

• Дослідженняіміджу компанії.

• Попереднєтестування реклами.

• Оцінкаефективності рекламної компанії.


Внутрішнідослідження

Разом зпроведенням маркетингових досліджень компанія «Бізнес. Маркетинг. Технології»реалізує внутрішні дослідження, спрямовані на оптимізацію управлінськогопроцесу всередині компанії Замовника.

Внутрішнідослідження дозволяють отримати важливу інформацію, необхідну для прийняттяважливих комерційних рішень, підвищення якості підбору персоналу, оптимізаціївзаємодії між підрозділами.

Напрямки внутрішніх досліджень, які ми реалізуємо:

• Оцінкастратегічної ситуації.

• Вивченняорганізаційної структури та іміджу компанії серед персоналу компанії.

• Розумінняспівробітниками філософії компанії, рівень її прийняття.

• Приоритетніцінності співробітників компанії та відповідність їх філософії компанії.

• Основніконфліктні та проблемні ситуації, які актуальні на підприємстві.

• Оцінкаефективності їх дії та індивідуального внеску різних підрозділів.

• Аналізсильних та слабких сторін організації.

• Виявленняпроблемних аспектів, що знижують ефективність роботи компанії.

• Вивченняпсихологічного клімату організації, організаційної культури та моделейповедінки.

Підчас внутрішніх досліджень використовуються як традиційні соціологічні тасоціально-психологічні методи, так і досить нові для вітчизняної дослідницькоїпрактики методи мережевого аналізу, що дозволяє виявити мережу організаційнихзв’язків в середині компанії та оптимізувати комунікаційні потоки між їїспівробітниками.

Важливістьдосліджень на сьогоднішній день зростає у зв’язку з впровадженням гнучкихуправлінських систем, впровадженням нових підходів в організації управлінськоїструктури. Такі дослідження будуть особливо корисні тим компаніям, які дужешвидко розвиваються та переходять на новий рівень свого розвитку.

Впровадженняметодів мережевого аналізу безпосередньо в маркетингові дослідження такождозволяє вирішити цілу низку проблем, зв’язаних з:

Таємний покупець (Mystery Shopping )

Дана методика єінструментом для отримати реальну інформацію про те, що відбувається на рівні“передової”: у роздрібному продажу, при обслуговуванні клієнта.

Експертну оцінкудає людина (в нашій компанії це спеціально підготовлений психолог), яка таємноздійснює візит до роздрібної мережі. Її завдання –оцінити рівень виконаннякорпоративних стандартів, прозондувати глибину знання та володіння інформацієюобслуговуючого персоналу, а також якість обслуговування.

Інформація,отримана за допомогою методики Mystery Shopping, може використовуватись для:

• покращенняякості обслуговування клієнтів,

• перевіркирівня реалізації або вдосконалення корпоративних стандартів компанії,

• наборуреальних ситуацій, які потребують відпрацювання, що можна використовувати длярозробки ефективних навчальних програм,

• впровадженнямотиваційної програми.

Дане дослідженнявикористовується для оцінки якості обслуговування персоналу роздрібнихмагазинів/мереж, філій банків, аптек, ресторанів, автосалонів, філій страховихкомпаній – всіх компаній, які спеціалізуються на обслуговуванні клієнтів тапрагнуть до підвищення їх лояльності.

Програма MysteryShopping дає більш відчутні результати, коли вона є складовою системи роботи зперсоналом та основою для навчання та мотивації персоналу.

Методи маркетингових досліджень

Дляякісного досягнення поставленої мети та задач дослідження ми пропонуємовикористовувати перевірені методи збору інформації.

·          Кількісніметоди– дозволяють отримати математико-статистичні показники, які характеризуютьтенденції розподілу досліджуваних ознак. Дані методи досліджень дозволяютьотримати відповіді на питання «хто?» та «скільки?». На основі кількісних данихможна судити про інтенсивність прояву досліджуваних ознак у групі людей, яківивчаються.

Особисте інтерв’ю /face-to-face/ – опитування у формі особистої бесіди міжінтерв’юером та респондентом, в ході якої інтерв’юер заповнює анкету, чи бланкінтерв’ю. Даний метод дає найбільш точну інформацію, коли опитувальнийінструментарій розробляється на основі урахування результатів «якісних»методів.

Holl-тест – метод дослідження, в ході якого доволі велика група людей(від 100 до 400 осіб) в спеціальному приміщенні тестують товар чи його елементи(тару, упаковку, рекламний ролик), а потім відповідають на питання анкети.

Home-тест – метод дослідження, де групі споживачів пропонуютьтестувати товар в домашніх умовах (використовуючи його і при цьому заповнюючианкету).

Телефонне інтерв’ю – проведення опитування здійснюється зателефонними базами, як міста Києва, так інших обласних центрів. Один із самихоперативних та недорогих опитувальних методів, який дозволяє дізнатися думкирізних груп населення практично за будь-якими питаннями. Обмеження даногометоду – невеликий об’єм анкети. (до 20 питань).

Експертне опитування – інтенсивне та детальне, неструктуроване інтерв’ю, деінтерв’юер опитує одного респондента. В ролі інтерв’юерів виступаютьспеціалісти в тій чи іншій галузі. Експертне опитування передбачає розгорнутувідповідь.

Mystery Shopping (таємний покупець) – метод маркетингових досліджень, щопередбачає оцінку якості обслуговування за допомогою спеціаліста, який виступаєв ролі таємного покупця. Дана програма дозволяє оцінити роботу персоналу зточки зору споживача та своєчасно прийняти міри з покращення якостіобслуговування.

Кількісніметоди використовуються для перевірки гіпотези, уточнення характеристикцільової аудиторії, оцінки ефективності проведених рекламних компаній та ін.

·          Якіснідослідження – дозволяють отримати глибинну описову інформацію про особливостіповедінки споживачів, розкрити мотивацію їх поведінки, відповідаючи назапитання «як?» та «чому?». Аналіз даних в такому дослідженні повністюзасновується на висловлюваннях респондентів та проводиться з використаннямспеціальних методів аналізу текстів. Реалізація якісної дослідницької стратегіїдає інформацію про наявні поведінкові реакції, мотиви, переваги та недоліки.Специфікою проведення фокус-групових дискусій є можливість вивчення груповоїдинаміки, що дозволяє виявити не тільки власні погляди та реакції респондентів,але й реконструювати процес прийняття рішення, наявність орієнтації на поглядита установки інших людей.

Фокус – групові дискусії (8-12 респондентів) представляє собою груповеінтерв’ю, яке проводиться модератором у формі групової дискусії за спеціальнорозробленим сценарієм з невеличкою групою типових представників досліджуваноїчастини населення. Фокус-група проходить у формі групового обговорення теми. Вході дискусії учасники групи, не обмежені стандартним інтерв’ю, можуть вільноспілкуватися один з одним та виражати власні почуття та емоції. Фокус-групазвичайно проходить в спеціальному приміщенні з одностороннім дзеркалом (із-заякого замовник може спостерігати, як відбувається проходження групи). Вся,інформація, яка обговорюється на групі, одразу записується на відео. Післяцього відеозаписи аналізуються, та складається аналітичний звіт. Як правило, вмежах одного проекту дослідження проводяться не менше 3-5 фокус-груп.

Глибинне інтерв’ю – структурована особиста бесіда інтерв’юера з респондентом,у форматі запитання-відповідь. Проводиться за спеціально розробленим планом, унеформальній бесіді, яка записується для наступного аналізу на аудіо носій.

Мозковий штурм – евристичний метод отримання та генерування нових ідей.Головна мета даного методу – креативність формулювання нового бачення проблеми,створення нових рекламних ідей. Особливість – збір ідей відбувається таформулюється при безоціночному судженні.

Якісніметоди досліджень необхідні при проведенні пілотних досліджень, а також прирозробці концепції позиціювання, тестуванні рекламної продукції та рекламних стратегій.

Якіснадослідницька стратегія не дозволяє захватити велику кількість респондентів, ітаким чином, результати дослідження не дозволяють отримати інформацію прокількісні розподіли досліджуваних характеристик в цільовій групі споживачів.Саме для перевірки розподілу поглядів споживачів отриманих якісним методом тадля отримання надійної та репрезентативної інформації звичайно проводятькількісну оцінку.


Методи аналізу даних

Дляобробки та аналізу результатів опитування використовуються спеціальні пакетикомп’ютерних програм. Глибина аналітики досягається нами за рахуноквикористання широкого спектру методів аналізу даних:

1) Побудовата аналіз частотних таблиць (таблиць одномірного розподілу), якінесуть інформацію про процентний та частотний розподіл відповідей респондентівна запитання анкети. На основі отриманої інформації робляться висновки пронаявність тих, чи інших мотивів діяльності, ціннісних орієнтацій, цінніснихсуджень та ін. у працівників компанії.

2) Підрахунокстатистичних характеристик розподілу ознак характеристик (аналізописових статистик) використовуються для визначення центральної тенденції(збігу) та варіації (розбіжностей) у відповідях учасників опитування.Результати підрахунку дають можливість сформулювати висновки про домінування уучасників опитування тих, чи інших думок, оцінок.

3) Двомірнийаналіз даних використовується для з’ясування взаємозв’язку між різнимихарактеристиками учасників опитування. Оброблені результати виводяться увигляді таблиць двомірного розподілу (таблиць спів залежності) та коефіцієнтівкореляції. Отримані результати є основою для інтерпретації взаємозв’язку міжціннісно-мотиваційними, афективними та поведінковими особливостями діяльності.Статистична значимість виявлених зв’язків перевіряється за допомогоюспеціальних методів статистичного висновку (перевірка статистичних гіпотез),після чого для подальшої інтерпретації відбираються лише ті зв’язки, існуванняяких достовірно встановлене в результаті математичного аналізу.

4) Регресійнийаналіз використовується для вивчення причино-наслідкових зв’язків міжрізними характеристиками учасників опитування. Даний метод є логічнимпродовженням двомірного аналізу (п.3) і може використовуватися у випадкунеобхідності (у вигляді рівнянь регресії), які дозволяють оцінити форму зв’язкута дають можливість прогнозування значень однієї (залежної) характеристики,виходячи із значення іншої (незалежної) характеристики. В залежності відособливостей характеристик, які розглядаються в обробці даних, можутьвикористовуватись методи побудови простої лінійної регресії або логистичноїрегресії.

5) Длявиявлення розбіжностей між кількома групами респондентів (наприклад,працівниками, керівниками та топ-менеджерами) використовуються методидисперсійного та дискримінантного анализу. Отримані результати даютьможливість виділити з усього різноманіття особливостей характеристикреспондентів тільки найбільш важливі, тобто, обумовлені його входженням(представництвом) в ту чи іншу групу. Для побудови групувань респондентів занайбільш важливими ознаками (котрі будуть виявлені під час обробки даних, абобудуть спеціально визначені Замовником) можливо використання кластерногоаналізу.

6) Багатомірнийаналіз даних здійснюється із застосуванням факторного аналізу табагатомірного шкалюванням. На основі факторного аналізу виявляютьсякомплексні фактори, які найбільш повно описують зв’язок між різнимихарактеристиками респондентів. Указані комплексні методи латентні – вони неможуть бути виміряні безпосередньо за допомогою окремих питань анкети, а їхгенерування відбувається шляхом виявлення багатьох зв’язків міжхарактеристиками, які описуються за допомогою деякого набору анкетних питань.Використання методів багатомірного шкалювання також дає можливість комплекснихзмінних (факторів) з подальшим графічним представленням об’єктів, що вивчаються(наприклад, образ реального та ідеального керівника) в просторі цих змінних.

7) Застосуванняметодів мережевого аналізу в маркетингових дослідженнях такождозволяє вирішити ряд додаткових завдань, пов’язаних із:

• аналізоммаркетингових комунікацій,

• управліннямкапіталом торгової марки (насамперед, соціальним капіталом),

• аналізомпроцесів засвоєння нововведень, аналізом конкурентного ринкового середовища,

• аналізомкогнітивних карт споживачів.

Використаннята застосування в аналізі та підготовці звіту складних методів аналізу дозволяєнам забезпечити більш глибокий рівень аналізу та інтерпретації даних.

Відзначимо,що на сьогодні дуже небагато компаній можуть запропонувати та якіснореалізувати факторний та кластерний аналіз, дисперсійний та дискримінантнийаналіз, регресійний аналіз і, тим більш, метод мережевого аналізу. Як правило,аналіз завершується розглядом одномірних та двомірних розподілів. У тихвипадках, коли дослідницькі компанії пропонують дані методи, їх використанняпередбачає істотну додаткову оплату.

Підхіднашої компанії відрізняється прагненням забезпечити Замовнику глибокуаналітику. Він реалізується за рахунок використання під час аналізу всіхметодів, які можливо та доцільно використовувати в даному дослідницькомупроекті.

Припроведенні комплексу кількісних та якісних досліджень як додаткову послугу можебути запропонований порівняльний аналіз отриманої інформації та підготовкапідсумкових висновків та рекомендацій.

Просування. Комплекс послуг із забезпечення ефективногопросування торгових марок є одним з ключових напрямків діяльності нашоїкомпанії. У данійсфері компанія “Бізнес. Маркетинг. Технології” має великий досвід і досягнення,власні унікальні продукти та розробки, метою яких є забезпечення ефективноїкомунікації із споживачами та досягнення цілей компанії.

Унікальністьпідходу компанії “Бізнес. Маркетинг. Технології” до просування, яке забезпечуєефективність програм і продуктів, що розробляються, в наступному:

1) Реалізація системного підходу до просування: успішна маркетинговадіяльність – це врахування багатьох факторів та ефективна точка зору виборуоптимальних засобів та інструментів впливу, деяка послідовність кроків, завдякияким буде створений певний ефект, досягнута деяка ціль, отримано необхідна“зміна” у свідомості споживачів. Даний підхід реалізується нами в унікальномудля українського ринку продукті нашої компанії – “Маркетинговій стратегіїпросування торгової марки”.

2) Урахування реальної конкурентної ситуації, без розуміння якоїнеможливо запропонувати зважений та ефективний спосіб відрізнитись відконкурентів. Для ефективного руху вперед важливо усвідомлювати особливостіреальної конкурентної ситуації. Тому діяльність з просування спирається нарезультати маркетингових досліджень, які проводились та які передують етапурозробки маркетингової стратегії.

3) Вибір для впливу перспективних сегментів споживачів. Тому, розробці маркетинговоїстратегії завжди передує етап сегментування. Це дозволяє зосередити зусиллятам, де це дійсно даватиме відчутний результат.

4) Базування на “Картині світу” та врахування психологічнихособливостей цільової аудиторії. Наша компанія використовує широкий арсеналгуманітарних підходів та технологій зі створення “ефективних смислів”. Грамотнірекламні дії повинні спиратись на певні смисли, які розробляються з урахуваннямпотреб споживачів, розуміння переваг та недоліків продукту, який просувають, татоварів-конкурентів. Секрет їх ефективності в максимальному урахуванні потребцільової аудиторії і відповіді на них “мовою споживачів”. Результатом даногопідходу є вибір “ефективних смислів”, які будуть покладені в основу прирозробці креативу.

5) Вироблення шляхів підсилення конкурентої спроможності продукту, покликаних, спираючись наунікальність, наближати продукт до ідеального уявлення споживачів. Оскільки дляпросування товару, який максимально відповідає потребам відповідної цільовоїаудиторії, потребує менше ресурсів та зусиль. При реалізації даного підходудіяльність маркетологів є не маніпулюванням свідомістю споживачів, а можливістюза допомогою створення відповідного продукту максимально реалізувати потребуспоживачів. Реалізація даного підходу відбувається в межах брендінгу, якийспирається на результати маркетингових досліджень.

6) Урахування особливостей та активне залучення ресурсів командикомпанії — Клієнта. Виходячи з досвіду нашої роботи, ми розуміємо, що реалізовуватисьбуде те, що розуміється, поділяється і, бажано, створене, якщо не самоюкомандою компанії — Замовника, то за її активною участі. Для реалізації даногопідходу ми пропонуємо різні форми розробки “Маркетингової стратегії просуванняторгової марки”.

Данийпродукт може розроблятись як в ході 3 — 3,5-денного тренінгу-семінару (ця формароботи дозволяє максимально задіяти командний ресурс та домогтися створеннязагального підходу), так і “під замовлення”, але з проведенням 3-х “круглихстолів”, на яких відбуватиметься обговорення і корегування пропонованих намипідходів, та вибір оптимальних рішень.

Розробкамаркетингової стратегії протягом тренінгу-семінару найоптимальніший спосіб,якщо в компанії існує маркетингова служба, відділ або департамент, при цьому доучасті в даному семінарі дуже корисно залучення ключових спеціалістівкомерційних/збутових підрозділів і спеціалістів з реклами. Автор та ведуча тренінгу-семінару “Розробкамаркетингової стратегії просування ТМ” директор компанії “Бізнес. Маркетинг.Технології”, успішний маркетолог-практик з 10-річним стажем – Олена Кравченко.

Данийваріант співробітництва не тільки дозволяє максимально урахувати груповийресурс, але й озброює системним підходом.

Другийваріант скоріше ближчий компаніям, в штаті яких є одиничні спеціалісти змаркетингу (котрі, як правило, завантажені тактичною роботою та не маютьресурсів та можливостей для розробки стратегії), або ж у штаті компанії поки щонемає маркетологів (але є відділ реклами або фахівці з реклами). Як правило, врезультаті нашого співробітництва не тільки створюється системне баченнямаркетингової стратегії, але й змінюється ставлення керівництва компанії доролі маркетингу на виробництві. Тому, часто після розробки стратегіївідбувається підсилення даного підрозділу. Часто одночасно з розробкоюстратегії ми допомагаємо нашим клієнтам у створенні ефективних маркетинговихслужб, підборі необхідних фахівців.

7) Розробка маркетингової стратегії просування продукту або послугиз урахуванням стратегії просування організації. Даний підхід будується на розумінніопори стратегічного маркетингу на стратегічний менеджмент компанії. По суті,без стратегічного та системного менеджменту, узгодженого бачення цілей ташляхів розвитку організації, дуже важко здійснити стратегічний та системниймаркетинг. Тому для забезпечення максимального ефекту ми пропонуємо комплексробіт, на першому етапі якого проводиться тренінг для топ-менеджерів компанії зрозробки“Філософії та стратегії розвитку організації”, його автор таведучий відомий успішний оргконсультант — Леонід Богданов.

А вжена другому етапі з урахуванням створеної командної стратегії та розумінняцінностей компанії розробляється маркетингова стратегія просування.

Таким чином, спектр пропонованихкомпанією “Бізнес. Маркетинг. Технології” послуг з просування складається з:

• послуг зістворення командної стратегії розвитку організації;

• послуг зрозробки ефективних маркетингових стратегій;

• комплексуробіт з брендінгу;

• послуг зреалізації стратегії, проведення рекламних акцій різного масштабу.

Длязабезпечення максимального ефекту в їх реалізації в тій чи іншій мірі буваютьзадіяні всі департаменти нашої компанії: маркетингових досліджень, просування,консалтингу та навчання персоналу і навіть підбору персоналу.

Підбір персоналу

Маркетинговаспецифіка роботи нашої компанії — одна з переваг при підборі персоналу,оскільки у своїй роботі ми виходимо з виявлення реальних потреб та особливостейситуації на ринку, а також реального знання специфіки різноманітних ринковихсегментів.

Зачас роботи компанії створена обширна база даних про спеціалістів різнихкатегорій, що дозволяє здійснювати оперативний пошук персоналу та залучати допошуку не тільки тих, хто на даний момент активно шукає роботу.

Підбірперсоналу здійснюють висококваліфіковані психологи з досвідом роботи в галузіпрофвідбору та профконсультування, а також з досвідом роботи вбізнес-структурах. До наших послуг входить організація конкурсного відбору та,при необхідності, психологічне тестування. При підборі ми враховуємо факторпсихологічної сумісності (начальник — підлеглий, співробітник — команда).

Вартість послуг з підбору персоналузалежить від:

·          Категоріїспеціаліста, який підбирається (топ-менеджер, керівник середньої ланки,фахівець).

·          Рівнязаробітної плати.

·          Рівнявимог до претендента, які висуваються до нього.

·          Термінівпідбору.

·          Таможливих гарантійних обов'язків з боку нашої компанії (тривалості гарантійноготерміну, кількість спеціалістів, які надаються у межах заміни).

Комплекс робіт зпошуку спеціалістів починається після заповнення Замовником заявки на підборспеціаліста та підписання Договору.

Нашакомпанія в більшій мірі спеціалізується на підборі спеціалістів такихкатегорій:

1. Топ-менеджери:генеральний директор, виконавчий директор, комерційний директор, фінансовийдиректор, директор з маркетингу та реклами, директор зі стратегічного розвитку,управляючий магазином.

2. Керівникисередньої ланки: начальник відділу маркетингу, начальник відділу збуту/продажу,начальник відділу логістики, арт-директор, головний бухгалтер.

3. Спеціалісти:менеджер з маркетингу, менеджер з реклами, менеджер по роботі з клієнтами,менеджер з продажу (різноманітних галузей), дизайнери, менеджери по роботі зперсоналом, бухгалтери, бізнес-тренери.

4. Технічнийперсонал: офіс-менеджери, водії.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу