Реферат: Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

Міністерствоосвіти і науки України

Київськийнаціональний торговельно-економічний університет

 

Факультетресторанно-готельного

татуристичного бізнесу


МАРКЕТИНГОВІДОСЛІДЖЕННЯ

(наприкладі роботи готелю «Premier-Palace»)

 

Виконала:

студентка4 к. 3 гр.

ФРГТБ

ЛяховаАліна

Київ2008
ПЛАН

1.        Загальнахарактеристика підприємства

            Основніреквізити

            Організаційнаструктура управління

            Структураорганізації та підрозділи

            Режимроботи

            Матеріально-технічнабаза

2.        Аналізконкурентів

         Визначеннята оцінка конкурентів

         Методикадослідження конкурентів

3.        Аналізспоживачів

4.        Продуктоваполітика

            Аналізпродукції та послуг

            Аналізпроцесу обслуговування

            Аналіздодаткових послуг

5.        Ціноваполітика

            Аналізформування цін

            Системазнижок

6.        Комплексмаркетингу


1.        Загальна характеристика підприємства.

 

1.1 Основні реквізити

 

Юридичнаадреса: 01004, м. Київ бул-рШевченка/вул. Пушкінська 5-7/29

Керівник:Генеральнійдиректор — Литвин Олександр Тарасович

Телефон:

Дирекція — 2441205

Черговий – 2441490

E-mail: info@premier-palace.com

Web: www.premier-palace.com


1.2. Організаційна структурауправління

 

Організаційна структурауправління підприємством – це сукупність взаємопов’язаних елементів, які функціонуютьта розвиваються як єдине ціле. В готелі “Прем’єр Палац” саме організаційнаструктура відображає взаємозв’язок ланок управління підприємством. Досліджуючидану структуру можна зробити висновок, що вона — лінійно-функціональна,керівником даного підприємства є голова правління, оскільки готель “Прем’єрПалац” є відкритим акціонерним товариством. На підприємстві існує демократичнийстиль управління, оскільки всі рішення обговорюються колективом, але приймає їхта несе відповідальність лише керівник.

Управлінська ланка безпосередньоготелю „Прем’єр Палац” перш за все представлена Зборами Акціонерів, Головоюправління та його заступником. На даний момент акціонерами ВАТ „Готель „Прем’єрПалац” є наступні українські компанії: ВАТ „Українська інноваційна фінансовакомпанія”, ГП „ЛД Україна”, ТОВ „Венчурні інвестиційні пректи”, ВАТ „Першийінвестиційний банк”, а також швейцарські компанії: IWENTA S. A., RepechineFinance S. A., Urbanic Finance S. A. Вони приймають рішення загальногостратегічного характеру, наприклад, рішень, орієнтованих на обраний сегментринку, спрямованих на задоволення потреб клієнтів, визначення загальнихнапрямків політики підприємства в рамках встановлених цілей і задач, у томучислі проведення фінансової політики, до якої можуть бути віднесені такіпитання, як визначення лімітів видатків на утримання персоналу, граничнихасигнувань на адміністративні та господарські потреби. Голова правління нащорічних зборах акціонерів ухвалює бізнес план на поточний рік, іншістратегічні плани довгострокового характеру. Вище керівництво також вирішує,які форми розрахунків будуть прийматися в готелі.

Аналізуючи дану організаційнуструктуру, можна виділити 3 щаблі управління:

1. Вищий – Голова спостережної ради,Генеральний менеджер та голова правління,

2. Середній – Перший замісник головиправління, начальник відділу закупок, начальник відділу кадрів, виконавчийсекретар, головний бухгалтер, начальник відділу інформаційних технологій,начальник служби прийому та розміщення, начальник відділу продажів тамаркетингу, начальник номерного фонду та директор клубногообслуговування, начальник служби безпеки, головний інженер, 3. Низовий — головний шеф-повар.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> <td/> /> <td/> /> /> /> /> />

/>/>/>/> Керівник      Шеф-повар       Керівник            Головний          Директор

/>/>/>/>/>/> служби                                  комерційної       бухгалтер         з обслугову-

 прийому                                служби                                         вання

/>/> Керівник                                                             Касир              Директор

/>/>/>/> служби                                                                                        спортивного

 посильних                                                                                   комплексу

 Керівник      Директор          Керівник             Керівник

/>/>/>/>/>/>/>/> служби        ресторану         конгресної          кадрової

 покоївок                               і бенкетної           служби

                                               служби

 Директор      Керівник                                      Керівник

/>/>/>/> пральні       службине                                       господарської

/>/>                  ресторанного       Регіональні         служби

/>/>/>/> Головний обслуговування    комерційні

 Інженер                                   керівники

 Керівник   Директор

/>/> служби   бенкетного

/>/> охорони обслуговування

Організаційна структураготелю”Прем’єр Палац” Рис.1

еще рефераты
Еще работы по маркетингу