Реферат: Інформаційно-консультаційні послуги

Зміст

Розділ 1. Резюме.                                                                                             2

Розділ 2. Характеристикапідприємницької діяльності.                       4

Розділ 3. Аналіз ринку збуту(з таблицями).                                        7

Розділ 4. План маркетингу (зтаблицями).                                          10

Розділ 5. Управління івласність. Юридичний статут.                       12

Розділ 6. Організаціяпідприємницької діяльності.                                 13

Розділ 7. Фінансовий план (зтаблицями)                                                 15

Розділ 8. Оцінка можливихризиків.                                                          16

Розділ 9. Додатки.                                                                                 17


Представлений бізнес-планподається у Обласний молодіжний центр праці з метою участі у конкурсі понаписанню бізнес-планів.

Розділ1. Резюме

Я, Мазура ОленаСергіївна, прагну зайнятися приватним бізнесом, де зможу застосуватинапрацьовані знання і досвід для втілення своєї мети.

Мета мого бізнесуполягає в отриманні якомога більшого прибутку від наданняінформаційно-консультаційних послуг по веденню бухгалтерського обліку тамаркетинговим дослідженням, а також від проведення навчальних тренінгів тасемінарів для поліпшення підприємницької діяльності у Полтаві та області.

Бухгалтерськийоблік є невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства, яке працює зметою прибутку. Значення обліку сьогодні дуже важливе, тому що зростаєкількість підприємств малого  бізнесу, зростає розвиток зовнішньо-економічноїдіяльності, з’являється багато підприємств з іноземними інвестиціями. Та,нажаль, не кожен керівник підприємства (особливо приватні підприємці) вважає запотрібне мати у штаті бухгалтера, який би вів облік його діяльності. В зв’язкуз цим, він потребує у отриманні кваліфікаційної допомоги у вигляді консультаційз питань ведення первинної документації, складання звітності, оподаткування,тощо…

З 01.01.2004р. взаконодавстві про оподаткування доходів громадян пройшли деякі зміни – єможливість надавати послуги і фізичним особам по складанню звітності(декларацій про доходи) для надання її до податкового органу.

Я отримала вищуекономічну освіту у Полтавському кооперативному інституті у 1994р., кафедра“Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності”. Маю професіюбухгалтера-економіста. За роки роботи по спеціальності отримала досвід, знанняі зможу запропонувати підприємствам всіх форм власності послуги по якісномуведенню бухгалтерського обліку та оподаткуванню згідно з діючим законодавствомУкраїни. Крім того, дуже добре опанувала роботу з комп’ютерною технікою і з бухгалтерськимипрограмами. Таким чином, зможу допомогти бухгалтерам-початківцям здолатитруднощі при роботі на ПК.

Другий напрямокмоєї діяльності – теж дуже цікава галузь – це консультаційні маркетингові танавчальні тренингові послуги. Сьогодні кожен поважаючий себе керівник зацікавленийв тому, щоб його бізнес процвітав, а його працівники мали неабиякий досвідспілкування з клієнтами, вміли професійно презентувати себе і підприємство,добре зналися на своїй справі, були відданими і вдячними за високу оплатупраці. Але керівникам теж треба підвищувати постійно не тільки своюпрофесіональну кваліфікацію, а й придбати багато досвіду в сфері спілкування зпідлеглими, у методах роботи з колективом, у деяких секретах поведінки та рис,притаманних справжнім керівникам.

Я отримувала знанняв цій галузі  напротязі багатьох років. Мені це завжди дуже подобалось, і томуя пройшла багато коштовних тренінгів, семінарів, бізнес-конференцій як вУкраїні, так і за кордоном. Але початок було покладено ще при навчанні вінституті – маркетинг, менеджмент та інші дисципліни. Багато знань вичерпано зінтернету, роботою в якому я володію досконало. Спочатку це було моє хоббі, апотім я стала застосовувати це на практиці з моїми колегами, зі знайомими.Проводила тренінги на добровільних засадах у різних виробничих колективах, де йотримала досвід. Завдяки цьому й народиласа ідея запровадити ці знання і досвідна професіональному рівні. Я постійно підтримую і підвищую свій рівень, тому вмене вже є потенційні клієнти для діяльності в сфері консультаційного бізнесу.

Основнимиресурсами для моєї діяльності є нормативна та законодавча бази в галузібухгалтерського обліку та оподаткуванню, а також кваліфікація та досвідспеціаліста. Матеріали тренінгів та семінарів, багато літератури та різнихвидань, інтернетний ресурс. Все це не потребує великих капіталовкладень.

Для початку моєїпідприємницької діяльності сума необхідного капіталу складе 10 000 грн. Алеробота потребує постійних витрат на рекламу та розвиток діяльності. Тому плануючастину щомісячного доходу вкладати саме в розвиток та поширення спектрудіяльності, а також на благодійні цілі.

Фінансовий результат відздійснення моєї діяльності буде кожного разу після завершення певного етапуроботи. Це може бути місячна, квартальна, річна фінансова звітність, разовііндивідуальні чи групові консультації, проведені тренінги чи семінари. Такожпланую працювати по частковій предоплаті, тому що іноді підготовка то груповихзайнять потребує деяких витрат на канцтовари, роздруківку навчального матеріалуі т.д.

Сумасередньомісячного заробітку планується десь 2500 — 3000 грн. При зростанніклієнтської бази обов’язково зростатиме і рівеньприбутку. І тоді я планую залучити найманих працівників високого професійногорівня для задоволення потреб всіх клієнтів одночасно.


Розділ2. Характеристика підприємницької діяльності.

Основний напрямокпідприємницької діяльності полягає у наданні консультаційних послуг збухгалтерського обліку та маркетингу для юридичних та фізичних осіб.

Мета:

Основною метою єотримання прибутку від діяльності для потреб своєї родини, для подальшогоособистістого розвитку. Прагну досягти  високих результатів в наданніконсультаційних послуг, постійно вдосконалювати організацію праці. Вмайбутньому планую залучити на постійну роботу спеціалістів і відкритиконсультаційний центр для бухгалтерів, юристів, маркетологів, керівниківпідприємств. Також планую проводити тренінгове навчання для іншихспеціальностей з метою підвищити якість сервісного обслуговування наПолтавщині. Велику перевагу надаю самореалізації і отриманню задоволення відроботи, тому що мої послуги необхідні суспільству.

Завдання:

Я планую вирішитидекілька першочергових завдань для досягнення своєї мети:

-          реєстраціяФОП в різних інстанціях,

-          договіроренди приміщення (з меблями),

-          орендателефонної лінії та придбання телефонного апарату,

-          закупканеобхідної оргтехніки для роботи,

-          закупкаканцелярських товарів,

-          закупкаліцензійного програмного забезпечення для навчального процесу(“1С: підприємство”, “ПАРУС”, “БЕСТ”, “Дебет-Кредит” та інші),

-          проведенняпідписки видань з бухгалтерського обліку та оподаткування,

-          відкриттявласного сайту в Інтернеті,

-          реклама вгазетах, професійних журналах, по телебаченню тощо,

-          організаціянавчального процесу по замовленням клієнтів,

-          плануванняроботи в офісі з майбутніми клієнтами.

Доцільністьвтілення проекту:

Я вирішила длясебе, що буду займатись цим видом діяльності, тому що моя освіта і основнапрофесія – бухгалтер, я маю практичний досвід роботи з бухгалтерськимидокументами та програмами, дуже багато давала консультацій іншим бухгалтерам ізрозуміла, що це мій поклик – допомагати людям вирішувати питання. Щодомаркетингових послуг, я отримала якісне навчання на тренінгах, семінарах,бізнес-конференціях, індивідуальних зайняттях в різних містах України і закордоном. Тому маю особисту зацікавленість вдосконалити свої знання та втілитиїх в життя, поділитися своїм досвідом з іншими. До речі, в мене вже є декількапопередніх замовлень від людей, які планують стати моїми постійними клієнтами.Крім того, мною проведено ряд досліджень з приводу того, що на вищезгаданіпослуги є постійний попит клієнтів.

Чим плануєтьсязайматись безпосередньо:

-          індивідуальніта групові консільтації з приводу ведення бухгалтерського обліку таоподаткуванню,

-          навчанняроботі з різними бухгалтерськими програмами,

-          консультаціїчерез Інтернет,

-          проведеннятренінгів та семінарів для найманих працівників,

-          проведеннятренінгів для керівників підприємств,

-          додатковенавчання для підвищення власної кваліфікації,

-          розробканавчальних програм з використанням досвіду, додаткової літератури,

-          постійнареклама на ринку послуг.

Перелік послуг,що пропонуються:

1.        Бухгалтерські послуги:

-          обробкапервинних документів,

-          облікдоходів та витрат підприємства,

-          складаннязвітності, в тому числі і податкової,

-          веденнябухгалтерського обліку за допомогою комп’ютерних програм “1С: підприємство”, “ПАРУС”, “БЕСТ”, “Дебет-Кредит” таінші,

-          консультаціїз ведення бухгалтерського обліку,

-          консультаціїпо оподаткуванню та складанню звітності.

2.        Маркетинговіпослуги:

-          консультаціїпо вивченню та аналізу ринку,

-          консультаціїта проведення маркетингових досліджень,

-          допомогав складанні резюме та презентації своїх послуг або товару,

-          навчальнілекції, семінари, тренінги на такі теми:

1.   Майстерність у спілкуванні зклієнтом

2.   Секрети психології споживача

3.   Мотиваційні заходи для роботиз клієнтом

4.   Мотивація найманихпрацівників (для керівників підприємств)

5.   Робота з сердитими тарозгніваними клієнтами. Поведінка та реакція

6.   Як втримати клієнта, як повернути втраченого клієнта

7.   Тренування впевненості в собі

8.   Робота в команді. Етикавзаємовідносин у колективі

9.   Формування командиспільнодумців (для керівників)

10.     Психологіята поведінка працівника – посередника між

клієнтом тапідприємством

11.     Подоланнякомплексів та страхів у роботі з клієнтом

12.     Методивирішення конфліктів

13.     Плануванняроботи та власної діяльності в бізнесі

14.     Проведенняділових переговорів на різних рівнях

15.     Технікаділового спілкування

16.     Візуалізаціята мова жестів, або “як розпізнати клієнта”

17.     Психологіяуспіху в роботі

18.     Cпілкування та наданняінформації по телефону

19.     Реклама,складання іміджу підприємства та його працівників

20.     Фінансовасфера життя людини, ставлення до грошей.

Всі ці послугипрагну вдосконалити, залучити фахівців з різних галузей і відкрити власнийконсультаційний центр у Полтаві. Поширити діяльність на районні центри, іншіобласні центри та Інтернет. Можливе відкриття філій.


Розділ3. Аналіз ринку збуту.

Для проведенняаналізу ринку збуту необхідно проаналізувати конкуретноздатність і переваги тихпослуг, що надаватимуться. Кожен вид товару або послуги можна розподілити натри рівні.

Таблиця 1. Аналізтрьохрівневої структури послуг.

№ п/п Рівень структури Стандартні виконання Продукт, що пропонується 1 Ядро (мета) послуги Бухгалтерські та маркетингові інформаційно- консультаційні послуги Задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у отриманні бухгалтерських та маркетингових інформаційно- консультаційних послуг 2 Товар в реальному виконанні

Консультації, семінари, тренінги, бізнес-конференції,

громадські заходи

Проведення всіх заходів як індивідуально, так і для будь-якої кількості людей, ексклюзивність інформації, система знижок для всіх категорій клієнтів 3 Продукт з оточенням Проведення всіх заходів у офіційних обставинах, навчання і консультації “по правилам”, за графіком Створення “Консалт-клубу” для спілкування клієнтів у неробочий час, кофе-брейк для клієнтів під час консультацій, гнучкий графік надання послуг… Постійне підвищення рівня надання послуг, розподілення по підготовчій базі клієнтів.

Таким чином,можна зробити висновок, що запропонована послуга буде надаватися з особливимінтересом, щоб підвисити зацікавленість клієнта. Але найголовніше те, щоботримані знання втілювалися у життя і не забувалися. Саме тому й необхідно створення “Консалт-клубу”, де можна буде підтримувати свій рівень іспілкуватися з однодумцями, навіть разом зі своїми рідними проводити дозвілля.Окрім того, для підтримування конкуретноздатності моїх послуг, плануєтьсяпостійна робота над собою, над якістю послуг, над свіжістю інформації тазацікавленістю клієнтів.

Детальний аналіз ринку єважливою умовою ефективності підприємницької діяльності. На основі проведеногоаналізу було виявлено, що потенційними споживачами моїх послуг можуть бути якфізичні, так і юридичні особи. Серед них можуть бути як наймані працівники, такі керівники підприємств. При цьому вік клієнта може бути різний – від 16 роківі до пенсійного віку, а також пенсіонери, які вирішили зайнятисяпідприємницькою діяльністю. Також аналз ринку дав можливість визначити, щопопит на даний вид послуг постійно збільшується. Вже зараз можна зробитивисновок, що попит задоволений не в повному обсязі. Це підтверджується унаступній таблиці.

Таблиця 2. Аналіз коньюнктуриринку (розрахунок на 1 рік).

/>

Таким чином, в результаті ретельного аналізу попиту та пропозиції наринку надання даних послуг, можна визначити, що існує реальний незадоволенийпопит на ринку, що складає 27% від загальної суми послуг, що надаютьсяспоживачам у Полтаві.

Надалі плануєтьсярозширювати діяльність і працювати в районних центрах Полтавської області та заїї межами, а також в Інтернеті. Впевнена, що відсоток буде набагато більший.Крім того, планується розширення асортименту полуг, що теж набагато підвищитьконкурентоздатність моєї підприємницької діяльності.

Але необхідно пам’ятати про те, що на ринку наданняданих послуг існує конкуренція, що заставляє обмірковувати кожен крок і “неспати”, а рухатись вперед. Деякі з моїх конкурентів – це мої знайомі, з якимими плануємо обмінюватись досвідом (в деякій мірі). А основні мої конкуренти – цетакі фірми, як “Бізнес-консалтінг” та “Ваш успіх”. Аналіз конкурентів наведеноу таблиці №3 (наступна сторінка).

Таблиця 3. Аналізконкурентних переваг.

/>

Головною перевагою конкурентів є досвід роботи, що означає:

-          знання коньюнктури ринку,

-          постійна клієнтура,

-          створена репутація,

-          налагоджена система організації праці.

Але у конкурентів є також і деякі недоліки:

-          надто високі ціни на надання послуг,

-          відсутність диференційності у відношенні доклієнта,

-          не завжди якість відповідає вартості послуг.

З таблиці можемо зробити висновок, що конкуренція існує, є

безперечні лідери в даній галузі, але я маю сильні сторони вже сьогодніі буду це вдосконалювати і покращувати надалі. Це дає можливість мені вийти влідери по наданню бухгалтерських та маркетингових консультаційних послуг, дочого я і буду прагнути.

         Які заходи треба провести дляпідвищення конкурентно- здатності мого підприємства:

-          постійнийконтроль ціноутворення,

-          підвищенняякості надання послуг,

-          підвищеннякваліфікації,

-          проведеннярекламної компанії,

-          безмежналюбов до клієнта, взаємоповага.


Розділ4. План маркетингу.

Основним завданням маркетингової політики є просування товарів чипослуг на ринку.Але перш за все необхідно визначитися з ціновою політикоюмайбутньої підприємницької діяльності. Зважаючи на те, що вартість послуг,нажаль, іноді впливає на вибір клієнта, та після аналізу переваг і недоліківмоїх конкурентів, я не вважаю за потрібне ставити надто високі ціни за послуги.Вартість послуг буде залежати від суми витрат (канцтовари, література,інтернет, законодавча база), від затраченого часу на підготовку та напроведення роботи, від приміщення, де буде проводитись консультація чи навчання(у клієнта чи орендована).

Планується гнучка система знижок (від 5 до 15 %):

-          для постійних клієнтів,

-          для корпоративних клієнтів,

-          для студентів та пенсіонерів,

-          інші соціальні знижки.

Таким чином, вартість послуг планується бути такою:

-          Індивідуальна консультація (1 година) – 20-30 грн.

-          Групова консультація (2 години) – по 15-20 грн.

-          Обробка первинної документації – 100-200грн.(залежно від об’єму.

-          Складання статистичної, податкової та іншоїзвітності, включаючи баланс підприємства – 400-600грн. (за домовленістю,залежно від об’єму).

-          Проведення тренінгового навчання (3-4 години) –300-400 грн. (група з 20 чоловік).

-          Тренінги двохденні – 600-900грн.(групові, 2 дні по8 годин з перервами на обід та кофе-брейки).

-          Програми для керівників підприємств – в залежностівід кількості учасників, витраченого часу, рівня важливості та конфіденційностінаданої інформації.

Прогноз продажу послуг на 2006 рік приведено у таблиці 4 (наступнасторінка).

Аналіз в таблиці 4 показує, що будуть відбуватися деякі зміни влітку, уперіод відпусток. Зменшується попит споживачів і є необхідність влаштувати собівідпустку на 10-12 днів. Але в цілому дохід планується в достатньому обсязі.Чистий дохід буде відображено у фінансовому результаті діяльності (розділ 8).

Для того, щоб вірно спланувати напрямок розвитку своєї діяльності,необхідно провести оцінку існуючого ринку збуту продукції. У розділі 3 Табл.2видно, що по даному виду послуг у м.Полтава ринок споживачів задоволений десьна 70%. А це говорить про те, що є можливість працювати навіть при умовахжорсткої конкуренції, тим більше, що я готова до цього.

Перш за все каналом збуту товару може бути и стане реклама. Для початкув мене вже є попередні замовники, але планую розмістити оголошення у газети тажурнали (“Жовта газета”, “Бізнес-афіша”, “Робота з понеділка”, “Прем’єр»та ін.). Також з самого початку планую замовити візитні картки,  рекламнілистівки. Розповсюджити рекламні проспекти через агентство «АНП», яке, до речі,доставляє інформацію і в інші міста України.

Дуже великуперевагу я надаю якості послуг, які надаватимуться. Тому просувати свої послугина ринок планую тільки якісно, щоб задовольнити потреби клієнта. В мене вже єрозроблена програма вдосконалення моєї кваліфікації та подальшого навчання уцій галузі.

Велике значеннямає і людський фактор. Добропорядність, чуйність, дружнє ставлення до клієнта,вміння вислухати і допомогти, вчасна інформаційна підтримка підвисять мійрейтинг на ринку консультаційних послуг.

Тож основну рольбуде грати імідж і реклама.


Розділ5. Управління і власність. Юридичний статут.

Для здійсненняпідприємницької діяльності я вирішила стати фізичною особою — підприємцем(скорочено ФОП) без створення юридичної особи. Така організаційно-правова формадіяльності для мене є найвигіднішою з наступних причин:

1-        непотребує великих капіталовкладень при реєстрації;

2-        єможливість спрощеної системи оподаткування, що значно заощаджує мій час такошти (транспорт, то що) на відвідування різних інстанцій;

3-        більшпросте ведення бухгалтерського обліку, що спрощує взаємовідносини зподатківцями та іншими держустановами;

4-        помірнасума фіксованого податку, яка майже не вплине на мій фінансовий стан,

5-        непланується залучення найманих працівників найближчим часом.

Ця формадіяльності має деякі переваги:

-           самостійнеуправління своїми справами,

-           самостійнеприйняття рішень,

-           відсутністьрегламенту в роботі,

-           можливістьобирати систему оподаткування,

-           немаєпотреби в ліцензуванні та патентуванні.

На початку свогобізнесу планується невеликий обсяг надання послуг, тому залучення найманихробітників зайве. Але для виконання деяких видів послуг в разових випадкахможливо залучення відповідних спеціалістів за договорами підряду. Це стосуєтьсяі спеціалістів з юриспруденції в разі виникнення спірних юридичних питань.

Планую орендуватиприміщення під офіс для більш зручного спілкування з клієнтами та заключенняугод.

Юридичний статутпідприємства:

-           Формавласності – приватна.

-           Організаційно-правоваформа діяльності –

фізична особа –підприємець Мазура Олена Сергіївна.

-           Ідентифікаційнийкод 2632012602.

-           Юридичната поштова адреса –36000, м.Полтава, вул.Куйбишева-13а, кв.8.

-           Контактнийтелефон – (0532) 56-12-57.

-           Розрахунокза надані послуги планується проводитись через розрахунковий рахунок у АКІБ“Укрсиббанк”.

-           Поточнекерівництво зазначеної підприємницької діяльності буду здійснювати самостійно.

-           Системаоподаткування – єдиний податок (за ставкою 200 грн.).


Розділ6. Організація підприємницької діяльності.

Ведення даної підприємницької діяльності планується так:

-           длянадання послуг юридичним особам заключаються угоди;

-           призаключенні угоди буде чітко вказуватись перелік наданих послуг та сума досплати, а також рахунок-фактура;

-           принаданні консультацій та інформаційної підтримки фізичних осіб також плануєтьсязаключення угоди для визначення переліку та вартості послуг, що надаватимуться;

-           плануєтьсярозробка системи знижок на надання послуг для постійних та оптових клієнтів(групи по 15-20 чоловік);

-           розробкагнучкого графіку надавання послуг з кожним клієнтом окремо;

-           індивідуальнийпідхід до кожного клієнта, як до особистості.

Для початкупідприємницької діяльності я маю зареєструвати підприємство, придбати деякутехніку, меблі, орендувати офіс, тощо. Необхідні виробничі ресурси плануюпридбати поступово за рахунок власних заощаджень та за майбутні доходи.

В наступнійтаблиці показано, які саме ресурси мені будуть необхідні для започаткуваннясвого бізнесу, де враховано і витрати на 1-й місяць діяльності:

/>

У зв'язку з незначними обсягами діяльностіна першому етапі роботи не планую залучати найманих працівників. Поточнекерівництво буду здійснювати як фізична особа – підприємець Мазура ОленаСергіївна.

Режим роботипланую зроботи таким, щоб було зручно в першу чергу клієнту, тобто в робочі дні(понеділок – п’ятниця):

09.00-13.00 — знаходження в офісі(консультації, відповіді по телефону, домовлення про зустрічі, кава-брейк дляпостійних клієнтів).

13.00-14.00 — обідня перерва (але можназв’язатися зі мною по стільниковомутелефону, або залишити про себе повідомлення на автовідповідачі.

14.00-17.00 — виїзд до клієнта(консультації, робота з документами, тренінгове навчання...)

Субота: 09.00-13.00 -  робота в офісі або на виїзді у клієнта.

Неділя: вихідний.

Іноді можуть бутидеякі зміни в графіку роботи, в залежності від потреби клієнта.


Розділ7. Фінансовий план.

Кожна людина, якапланує стати підприємцем, потребує в коштах на започаткування свого бізнесу.Спочатку народжується ідея, потім обмірковуються моливості, складаєтьсябізнес-план під цю ідею і можливості, і тільки тоді можна розпочинати своюдіяльність. У таблицях 5 і 6 (наступні сторінки) видно, що у першому кварталібуде становлення бізнесу. Потім іде розвиток, влітку (сезон відпусток) трішкиспад попиту, а у 4 кварталі – подальший розвиток. Чистий дохід за рікскладатиме 25 000 грн.

Враховуючивищевикладене та прагнення досягти своєї мети, цю бізнес-ідею вважаю вдалою, асвою діяльність перспективною і прибутковою.


Розділ8. Оцінка можливих ризиків.

Я провела докладний аналіз можливості виникнення тих чи інших критичнихситуацій, які можуть негативно вплинути на розвиток моєї підприємницької діяльності,що може привести до можливих непередбачених витрат та невдач в бізнесі. Прирозробці та складанні плану маркетингу та фінансового плану майбутньогопідприємства, а також при плануванні успіху у бізнесі, не можна не враховуватиті ризики, які можуть виникнути в майбутньому.

Ризикирозподіляються на декілька груп:

1) зовнішніризики, які не залежать від діяльності приватного підприємця:

-           політичнийризик,

-           економічнийризик,

-           форс-мажорніобставини,

-           зміни взаконодавстві,

-           зміни воподаткуванні,

-           появанових конкурентів.

2) внутрішніризики, які залежать безпосередньо від діяльності приватного підприємця:

-           втратамайна,

-           псуванняосновних засобів,

-           втратапопиту на даний вид послуг,

-           маркетинговийризик,

-           ризикневиконання зобов’язань.

Всі ці ризикимають можливі джерела виникнення:

-           недостатняінформація про коньюнктуру ринку,

-           недооцінкаконкурентів,

-           переоцінкавласних можливостей...

Непередбачливістьпідприємця може привести його бізнес до краху. Тому я виявила (про всяквипадок) такі організаційні заходи профілактики ризиків:

-           постійнепідвищення конкуретноздатності,

-           розробкаефективної та цікавої реклами,

-           підвищеннякваліфікації спеціаліста,

-           страхуваннямайна,

-           проведеннявчасного технічного обслуговування оргтехніки,

-           обов’язкове дотримання правил технікибезпеки в роботі,

-           поновленняпрограмного забезпечення,

-           створеннярезервної інформації на магнітних носіях (копії),

-           суворийконтроль руху грошових коштів,  ретельне ведення бухгалтерії (не зважаючи наспрощену систему),

-           створеннярезервного фонду для покриття непередбачуваних ризиків (хвороба, то що) врозмірі від 3% до 5% чистого прибутку.


Розділ9. Додатки.

Для підтвердження моєї освіти та кваліфікації спеціаліста надаю копіїдиплому, копії свідоцтв про навчання на тренінгах. Була неодноразово у Києві,Ужгороді, Харкові, Вінниці, Львові, а також у м.Будапешт (Угорщина), депроходила безліч семінарів, конференцій, де отримала знання і досвід. Прагнупримінити все це в роботі для повного задоволення попиту споживачів уконсультаційних та інформаційних послугах.

Представлений бізнес-план вже в дії, підприємницьку діяльністьрозпочато у кінці грудня 2005 року. Замовники задоволені і чекають на новіпропозиції, тому що є чимало нових цікавих та доцільних тем для тренінгів тасемінарів, які знаходяться у стані розробки.

Моя діяльність постійно потребує додаткових витрат на рекламу, нарозвиток і підвищення рівня обізнаності та кваліфікації. Необхідно закупитидодаткову оргтехніку для роботи з клієнтами. Дуже багато завдань поставлено длядосягнення мети.

Відверто кажучи, окрім надання послуг також проводиться благодійнадопомога дітям-сиротам. Силами підприємців, з якими я спілкуюся, надаєтьсядопомога талановитим митцям, в яких немає коштів для організації виставок тареклами своїх творів мистецтва (вишиванки, рушники, картини, оригамі,фріволіте, тощо). Планується поширення діяльності на майбутнє. Є дуже багатоцікавих ідей щодо організації навчання дітей мистецтву та красі. Взагалі, якщолюди прагнуть не лише заробляти гроші, а й отримувати від праці задоволення,приносити користь суспільству і відчувати при цьому позитивні емоції, я зтакими людьми об’єдную зусилля і ми разом відтворюємо у життя наші мрії.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу