Реферат: Відкриття піцерії швидкого обслуговування "Італія"

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийуніверситет водного господарства та природокористування

Кафедрафінансів і економіки

природокористування

 

Бізнес-план

Відкриттяпіцерії швидкого обслуговування “Італія”

Виконала:

студенткаФЕіП

групиЕП-24

ПилипчукК.В.

Перевірив:

ПодлевськийА.А.

Рівне 2007


Зміст

Резюме

1.  Характеристикапродукту підприємства

2. Характеристика конкурентів підприємства

3. План маркетингової діяльності підприємства

4. Виробничий план підприємства

5. План постачання

6. Організаційний план

7. Фінансовий план

8. Оцінка ризиків


Резюме

Проект має назву:Відкриття піцерії швидкого обслуговування “Італія”.

Метою даногопроекту є відкриття пункту громадського харчування – піцерії “Італія” у м.Рівне. Аналізуючи ринок збуту, можна сказати, що в місті при сьогоднішнійкількості пунктів громадського харчування попит перевищує пропозицію. Хоча насьогодні цю нішу ринку певною мірою зайнято, то буде відчуватись певнаконкурентна боротьба.

Миконкурентноздатність фірми забезпечимо: зручністю розташування, високимисмаковими якостями блюд, різноманітністю асортименту блюд, рівнем якостісервісу й обслуговування, затишною і приємною атмосферою у приміщенні, гарнимпідібраним інтер’єром, який дозволяє відчувати себе як в домашньому колі.

Персонал фірмикомплектується з висококваліфікованих працівників. Загальна кількість найманогоперсоналу 15 чоловік.

Для фінансуванняпроекту планується привернути пільговий кредит у сумі 150000 гривень терміномна 2 роки під 18 % річних.

Проект будереалізовуватись у місті Рівне, на вулиці Чорновола, в районі центральногоунівермагу. При цьому мають бути досягнуті наступні цілі:

ü  розвиток сфери середньогопідприємництва;

ü  створення нових робочихмісць;

ü  задоволення потреб громадян;

ü  вирішення проблеми насиченняринку високоякісною продукцією з низькою ціною відповідно до рівня доходівнаселення.


1.  Характеристикапродукту підприємства

Піцерія “Італія”відрізняється від інших піцерій:

·    відвідувачівобслуговують офіціанти;

·    невикористовуються напівфабрикати;

·    піца готуєтьсяв присутності клієнта.

Основнимпродуктом пі церії є піца, навколо неї створюється весь асортимент, вонаосновне джерело доходу.

Доля піци вУкраїні склалася вдало: прихильність до неї скорила усі віки і соціальніверстви населення Такий бізнес популярний, а, отже, і вигідний. В Україні першіпі церії почали з’являтись на початку дев’яностих. Піцу полюбили практично всі.Велика кількість її видів не дозволяє приїдатись. Завжди створюються нові видипіци за пропозицією відвідувачів.

Крім піциклієнтові нашої пі церії також буде запропоновано широкий вибір іншихпродуктів: салати, напої, десерти і т.д. Піцерія – дуже широке поняття, здатневмістити в собі блюда різних кухонь. Обов’язкові в меню пі-церії спирті напої.

Усі види піцирізні за смаком, а за розміром ми плануємо виробляти два види піци:

-     медіум-піцу(діаметр 25 см);

-     міні-піцу(діаметр 15 см).

Справжняіталійська піца повинна бути виконана на тонкому тісті, тому дуже важливо, щобтісто було правильно замішане і правильно розкатане.

Хороша піца маєвідповідати таким характеристикам:

o головне впіці – корж. З одного боку, він служить лише основою для різних наповнювачів ітому повинен бути досить тонким, з іншого – невдало приготовлений корж псує усевраження від піци;

o коржповинен бути хрустким, але м’яким, так, щоб можна було скласти, не розламавшискоринку;

o головне вкоржі – тісто. Воно повинне готуватись на натуральній маслиновій олії першогоступеня очищення, щоб доставити гостю піцерії максимальне задоволення;

o піца – цешедевр страв, а не харчова маса. ЇЇ смак не повинен бути монотонним, змінюючисьу міру споживання продукту. Смак одно- го компонента не повинен перебивати смакіншого.

o приприготуванні піци повинні використовуватись лише свіжі й натуральні компоненти– заморожені напівфабрикати вбивають смак цього блюда;

o піца маєвипікатись у спеціальній печі, що дозволяє підтримувати температуру на рівні ненижче 300 градусів.

Піца – сухийпродукт, який потрібно чим-небудь запивати. Отже, супроводжуючими товарамибудуть соки, води, пиво, вино. Так як піца – продукт швидкого приготування йспоживання, то значить важкі спиртні напої (наприклад, горілка) у піцеріїзайві, тому що вони руйнують концепцію закладу. Не слід забувати, що піца –продукт італійський, і супутні товари теж мають бути витримані в цьому стилі.

Створенепідприємство планується розмістити в центрі міста Рівне, у районі центральногоунівермагу. Саме у центрі міста є магазини, офіси, кінотеатр, автобусні зупинки,де зосереджується велика кількість людей.

Нашу піцу будутьспоживати працівники цих організацій, підприємств, установ, закладів, що підчас обідньої перерви можна одночасно і пообідати і поспілкуватися з колегами чиіз друзями, а також можуть замовити піцу на робоче місце чи додому; молодь, щоможе чудово провести свій вільний час з друзями і одночасно підкріпитися піцею;сім’ї, які вирішили пообідати не в дома, але разом.

Ми орієнтуємосяна споживачів середнього і високого рівнів доходу.

Асортимент піцеріїбуде включати близько 6 найменувань піци. Ціни приблизно будуть орієнтуватисяна суму 5-9 гривень (на міні-піцу) і 9-12 гривень (на медіум-піцу).

Зручнерозташування нашої піцерії забезпечить велику кількість клієнтури. Однак, усерівно існує ризик, що продукція нашої піцерії не буде користуватися бажанимпопитом. Оцінюючи місткість ринку і описуючи характер клієнтури, можна сказати,що майже всі учні і студенти підтримують відкриття піцерії в центрі міста,найбільше значення для них має доступна ціна, друге місце займає звичайноякість, а сервіс і час обслуговування займають однакове третє місце. Якщоговорити про споживачів віком від 20-30 років, тут аналогічно більша кількістьза відкриття, ніж проти відкриття пі церії, ціна на першому місці, якість – надругому, час обслуговування – на третьому, а сервіс – на четвертому, тому що убільшості громадян цього віку стає менше вільного часу.

Говорячи проспоживачів віком 30-40 років, то більшість підтримує відкриття пі церії, хоч їхкількість зменшується з кожною старшою віковою групою, багатьом споживачам всеодно, і невелика кількість не підтримує відкриття пі церії. Ціна і якістьзаймають однакове місце в значенні для споживачів, та сервіс починаєперевищувати час обслуговування.

Якщохарактеризувати вікову групу більше 40 років, можна сказати, що більшістьспоживачів нейтрально відносяться до відкриття пі церії, але більшість завідкриття – переважає перед тими хто проти відкриття.

В цілому, можнасказати, що населення підтримає відкриття ще однієї піцерії. Основноюклієнтурою буде молодь і населення молодого віку, які працюють в центрі.

Щоб привернутиувагу великої кількості клієнтів необхідно:

v забезпечити відмінну якістьпіци і інших продуктів нашої піцерії;

v організувати швидкеобслуговування клієнтів на високому рівні;

v забезпечити гарний сервісобслуговування клієнтів;

v створити гнучку ціновуполітику, яка передбачатиме систему знижок;

v створити послугу “піца зсобою”;

v дати “голосну” рекламу.


2.Характеристика конкурентів підприємства

Проаналізувавшиконкурентів, ми зможемо працювати ефективніше. Нам для цього потрібнаінформація про послуги, які вони надають, ціна, яка встановлена на ці послуги,коло клієнтів, що обслуговування.

В нашому місті єкілька подібних піцерій до нашої, які можна вважати потенційними конкурентами.Щоб переконатися в тому, чи дані піцерії не будуть нести реальної конкурентноїнебезпеки для нас, потрібно проаналізувати кожен з них.

Таблиця 1.

Порівняльнаоцінка основних конкурентних показників потенційних конкурентів нашої піцерії

 

Назва

Показники

Рівень цін

Наявність кухні

Якість продукту

Рівень сервісу

Рівень доходу клієнтури

Наша піцерія “Італія”

середній наявна висока високий середній і високий

Піцерія “Метро”

високий наявна висока високий високий

Піцерія “Челєнтано”

середній наявна середня високий середній і високий

Піцерія “Аміго”

середній відсутня - середній середній і високий

Піцерія “Калинка”

середній відсутня - високий середній і високий

Піцерія “Тет-а-тет”

високий наявна висока високий високий

З наведеноїтаблиці випливає висновок, що поблизу планового місця розташування нашої піцеріїє кілька закладів, які можна вважати гідними конкурентами. Тому, ми забезпечимосередній рівень попиту на нашу продукцію, але певні особливості надання послугнашою піцерією будуть його підвищувати.

 


3.План маркетингової діяльності підприємства

Метоюмаркетингової діяльності є цільова орієнтація і комплектність, тобто створенняумов для роботи піцерії, при яких може успішно виконувати свої задачі.

Маркетинг виконуєпевні заходи в наступних напрямках:

ü  Товарна політика.

ü  Ціноутворення.

ü  Стимулювання збуту.

ü  Реклама.

Організаціятоварної політики піцерії застосовує декілька стратегій:

1)  стратегія сегментування, яка дозволяєз’ясувати, яку кількість сегментів ринку необхідно охопити при реалізаціїпослуг;

2)  стратегія розвитку й просування зарахунок того продукту, який має найбільший попит;

3)  стратегія інновацій, що призводить достворення нових продуктів.

Аналізуючиціноутворення потрібно враховувати:

·    собівартістьпослуг;

·    ціниконкурентів;

·    цінустворену попитом на дану послугу.

Стратегіяціноутворення орієнтована на запобігання спаду у збуту та зменшення впливуконкурентного середовища і учасників сфери збуту. Тут застосовуватиметься методнацінок, тобто до собівартості кожної ціни додається торговельна націнка (ізметою отримання прибутку), що у свою чергу зменшується на суму ПДВ.

Реклама тіснопов’язана з процесом утворення іміджу піцерії. Метою проведення реклами єсповіщення споживачів про відкриття нової піцерії, створення у них позитивноговідношення до піцерії, забезпечення відвідуваності із перших днів роботизакладу. Так як наша піцерія є новою, то для залучення чим більше відвідувачів,в першу чергу потрібно випустити яскраві листівки і пороздавати жителям міста врайоні нашого закладу. На листівках необхідно позначити дату відкриття і місцезнаходження піцерії. Можна розіслати листівки і по сусідніх районах міста.Також будуть використані біг-борди, яскраві плакати з назвою нашої піцеріївідразу кидатимутьсяв очі споживачів і зацікавлюватимуть їх.Використовувати будемо ті біг-борди, які розташовані у людних місцях, щобпроїжджаючи або проходячи повз біг-борди з нашими плакатами споживачі знали, деможна гарно відпочити і посмакувати хорошої піци. Ми також використаємо послугирадіостанції РадіоТрек з розміщення реклами, тому що саме цюрадіостанцію найбільше слухають споживачі.

Таблиця 2.

Кошторисвитрат на рекламу

Джерела реклами

Ціна, грн

Кількість

Вартість у місяць, грн

Поширення рекламних листівок 0,15 1000 150 Реклама на біг-бордах 1300 2 2600

Поширення реклами радіостанцією “РадіоТрек

20 60 1200 Разом

-

-

3950

 

При стимулюваннізбуту об’єкт, на який ми будемо впливати найбільше – це наш споживач, поряд зцим другим об’єктом є персонал нашої піцерії. Праця на високому рівні, якапоказує нашу піцерію лише в кращому світлі, не лишиться без уваги керівництва.

Стимулюванняможна проводити і гарним оформленням вітрини закладу – це буде яскравафотографія, на якій зображено кілька людей різного віку, які прямують довеликої і смачної піци. Фотографія носитиме веселий і гарний настрій. Також те,що персонал працюватиме без обідньої перерви, великий асортимент піци, який зчасом збільшуватиметься, система знижок, приязність персоналу, швидкість обслуговуванняпризведе до збільшення клієнтури нашої піцерії.

Щоб покупецьприйшов ще раз необхідно створити дружню атмосферу спілкування, високу якістьпродукції, високий рівень сервісу, швидкість обслуговування. Чим більшрозширене спілкування з відвідувачами, тим більш ми дізнаємося про їхні смаки іпобажання.

 

4.Виробничий план підприємства

Приміщенняпіцерії буде знаходитись на першому поверсі 7-поверхового житлового будинку,загальна площа – 150 м2.

Приміщенняподіляються на:

-     длявідвідувачів: зал – 70 м2, убиральня – 6 м2;

-     длявиробництва: підсобно-складське приміщення – 9 м2, примі- щення для зберігання борошна – 10 м2, кухня – 17 м2, приміщення для охолодження – 8 м2, приміщення для розміщення овочів ім’яса – 6 м2, приміщення для миття – 8 м2;

-     адміністративніприміщення: кабінет бухгалтера і менеджера з постачання – 12 м2, гардероб для персоналу – 4 м2.

Таблиця 3.

Обладнаннянашої піцерії

Приміщення Назва обладнання

Кількість,

шт.

Ціна,

грн/шт

Сума,

грн

Виробнича

потужність

Зал

Прямокутні столи 8 400 3200 - Круглі столи 8 380 3040 - Стільці 80 70 5600 - Барна стійка 1 1600 1600 - Стільці до стійки 4 90 360 - Кондиціонер 2 2000 4000 - Музикальний центр 1 1300 1300 - Телевізор 1 1400 1400 - Картини 6 20 120 - Гардини 5 50 250 - Настінний годинник 1 1625 25 - Вази на столи 16 30 480 - Світильники 4 50 200 - Вішалки 8 70 560 - Дзеркало велике 2 150 300 -

Убира- льня

Унітаз 2 500 1000 - Раковина 1 350 350 - Сушка для рук 1 70 70 - Дзеркало 1 100 100 -

/>Кухня

Кухонний стіл 2 350 700 Стіл для розріз. піци 1 350 350 - Нержав. полички 6 100 600 - Газова плита 1 1000 1000 - Електрична плита 1 2500 2500 - Піч для приготував- ння піци 2 6500 13000 24 піци за год Система вентиляції 1 500 500 - Сковорода 5 200 1000 - Каструля (10 л) 2 50 100 - Каструля (4 л) 2 30 60 - Тарілки 100 10 1000 - Виделки 100 5 500 - Ножі 100 5 500 - Ложки столові 15 6 90 - Ложки чайні 50 4 200 - Кухонне начиння 2 40 80 - Дошки для різання 5 30 150 - Посуд для спецій 10 20 200 - Салатниці 70 15 1050 - Піали 50 10 500 - Стакани для соку 100 8 800 - Бокали для пива 60 12 720 - Чашки для чаю 70 10 700 - Чашки для кави 50 8 400 - Великі миски 5 15 75 - Міксер 2 200 400 - Тертки (набір) 1 20 20 - Тістоокруглювальна машина 1 2000 2000 170 коржів за год. Тістовідокремлювач 1 2000 2000 200 загот.по 0,5кг/год.

Для боршна цех

Тістомісильна машина 1 1500 1500 250 кг/год. Шафа для зберігання борошна 1 150 150 - Візок для борошна 2 130 260 - Лопатка для борошна 3 10 30 -

Холодний цех

Холодильні столи 2 3500 7000 - Холодильна камера для морозива 1 2000 2000 - Холодильна камера для інших продуктів 1 1600 1600 -

Мийний відділ

Шафи для посуду 1 700 700 - Мийна ванна 1 400 400 -

Овочевий, м’ясний цех

Лотки (набір) 5 40 200 - Кухонний стіл 2 350 700 -

Підсобно-складський цех

Охолоджувальні ка- мери для зберігання напівфабрикатів, молочних продуктів, жирів 1 2500 2500 - Стелажі для сухих продуктів 5 250 2250 -

Кабінет бухгалтера і менеджера

Персональний комп’ютер 1 6000 6000 - Принтер 1 450 450 - Стіл офісний 2 500 1000 - Стілець офісний 2 100 200 - Офісна шафа 2 400 800 - Радіотелефон 1 300 300 -

Гардероб для персоналу

Шафи для одягу 13 60 780 - Стільці 5 100 500 - Робоча уніформа 10 70 700 -

Разом

- -

85520

-

Меню піцерії будевключати крім 6 видів піци холодні закуски, молочні коктейлі, закуски у виглядісалатів, десерти, алкогольні напої (вино, пиво). В цілому меню не єіталійським, а частково і російським. Та це не є дуже негативним чинником.

Технологіяприготування усіх видів піци однакова: зважена і просіяна певна порція борошнанадходить із візка до тістомісильної машини. Туди надходить підігріта вода ідріжджі. Замішане тісто механічно передається в бункер тістовідокремлювача, тамтісто розподіляється на відповідної маси заготовки. Отримані заготовки тістапередаються в тістоокруглювач, а потім на кухонний стіл для начинання йвипікання, залишки відправляються на холодні столи.

Перш ніжпланувати обсяг продажу пі церії, потрібно визначити, які з 6 піц будутьнайсмачніші для споживачів, а, отже, матимуть найбільший попит. Ми можемоскласти таблицю переваги, в якій найсмачніші піци матимуть найвищий коефіцієнтпереваги.

Таблиця 4.

Коефіцієнтипереваг видів піци

Назва піци

Коефіцієнт переваг

Овочева поляна 0,2 Гурманська 0,25 Київська 0,05 Болгарка 0,2 Рибна 0,25 Смакота 0,05

Відповідно, повагових коефіцієнтах ми склали обсяг продажів піци по кварталах на 2008 рік.

Таблиця 5.

Розрахунокпоказників виробничої програми на перший рік роботи піцерії з розбивкою по кварталах

Назва

І квартал 2008 рік

ІІ квартал 2008 рік

Обсяг виробництва шт/день

Ціна

грн/

день

Виторг

грн/

день

Обсяг виробництва

шт/день

Ціна

грн/

день

Виторг

грн/

день

Піца

медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні

1.Овочева поляна (шампіньйони, помідори, солодкий перець, сир),320/180г

5 7 9 6 45 54 7 12 9 6 63 72

2.Гурманська (куряче філе, білі гриби, помідори, сир), 340/190г

10 15 11 8 110 120 14 20 11 8 154 160

3.Київська (помідори, ковбаса напівкопчена, шампіньйони, сир), 350/195г

2 4 11 7 22 28 3 8 11 7 33 56

4.Болгарка (перець, помідори, оливки, баклажани), 340/190г

5 7 9,5 7 47,5 49 9 14 9,5 7 85,5 98

5.Рибна

(філе минтая, помідори, сир),

300/170г

10 4 9 5,4 90 21,6 14 20 9 5,4 126 108

6.Смакота

(варена ковбаса, філе куряче, шинка, помідори, сир),

340/190г

2 4 12 9 24 36 3 5 12 9 36 45

Разом:

34

41

-

-

338,5

308,6

50

79

-

-

497,5

539

Холодні бдюда і закуски

1.Салат“Греція(помідори, огірки, болгарський перець, бринза, оливки), 150г

3 5,5 16,5 5 5,5 27,5

2.Салат“Український(шампінйони, солоні огірки, горошок, картопля, яйце, зелень, майонез), 150г

5 5,7 28,7 7 5,7 39,9

3.Салат“Мрія(варена ковбаса, солоні огірки, горошок, картопля, яйце, зелень, майонез), 150г

3 6 18 5 6 30

4.Салат“Козак(кури копчені, ананаси, паприка, помідори), 120г

2 8 16 4 8 32

5.Салат“Нептун(крабові палички, кукурудза, яйце, майонез), 120г

5 4,3 21,5 10 4,3 43

6.Салат“Нео(сьомга копчена, яблука, оливки, картопля), 120г

2 5,4 10,8 5 5,4 27

Разом:

20

-

111,3

36

-

199,4

Солодкі блюда

1.Молочний коктейль (апельсиновий, вишневий, полуничний, банановий),250г

25 3 75 35 3 105

2.Морозиво з наповнювачем (джем, горіхи, тертий шоколад)

15 5 75 25 5 125

3.Фірмовий десерт (бісквіт, шоколадна глазур, шарик ванільного мороженого мусу, кокосова стружка, ананас)

5 11 55 15 11 165

Разом:

45

-

205

75

-

395

Холодні напої

1.Натуральний сікJaffa(яблучний, апельсиновий, виноградний, томатний, ананасовий, мультивітамін, персиковий), 1,5л

30 6,8 204 40 6,8 272

2.Газовані напої, 1,5л

15 3 45 20 3 60

Разом:

45

-

249

60

-

332

Гарячі напої

1.Чай, пакетик

60 0,8 48 65 0,8 52

2.Чай розсипний, упаковка

10 8 80 13 8 104

3.Кава, упаков.

30 7,5 225 35 7,5 262,5

Разом:

-

-

353

-

-

418,5

Алкогольні напої

1.ПивоСангушко, 0,5л

20 3 60 30 3 90

2.ПивоБіла Ніч, 0,5л

20 2,5 50 25 2,5 62,5

3.ПивоЛьвівське, 0,5л

15 2,3 34,5 20 2,3 46

4.ПивоСлаву-тич, 0,5л

10 2,4 24 15 2,4 36

5.ВиноСонце в бокалі

7 11 77 10 11 110

6.ВиноТамянка

7 11,5 80,5 10 11,5 115

7.КагорУкраїнський

5 10 50 7 10 70

8.ВиноШар-доне

3 30 90 5 30 150

Разом:

87

-

466

122

-

679,5

Разом:

-

-

2031,4

-

-

3060,9

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Назва

ІІІквартал 2008 рік

ІVквартал 2008 рік

Обсяг виробництва

шт/день

Ціна

грн/

день

Виторг

грн/

день

Обсяг виробництва

шт/день

Ціна

грн/

день

Виторг

грн/

день

Піца

медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні медіум міні

1.Овочева поляна (шампіньйони, помідори, солодкий перець, сир),320/180г

10 15 9 6 90 90 6 12 9 6 54 72

2.Гурманська (куряче філе, білі гриби, помідори, сир), 340/190г

18 25 11 8 198 200 12 20 11 8 132 160

3.Київська (помідори, ковбаса напівкопчена, шампіньйони, сир), 350/195г

5 13 11 7 55 91 3 8 11 7 33 56

4.Болгарка (перець, помідори, оливки, баклажани), 340/190г

10 15 9,5 7 95 105 5 10 9,5 7 47,5 70

5.Рибна

(філе минтая, помідори, сир),

300/170г

20 25 9 5,4 180 135 12 18 9 5,4 108 97,2

6.Смакота

(варена ковбаса, філе куряче, шинка, помідори, сир), 340/190г

4 8 12 9 48 72 3 7 12 9 36 63

Разом:

67

101

-

-

666

693

41

75

-

-

410,5

518,2

Холодні бдюда і закуски

1.Салат“Греція(помідори, огірки, болгарський перець, бринза, оливки), 150г

10 5,5 55 5 5,5 27,5

2.Салат“Український(шампінйони, солоні огірки, горошок, картопля, яйце, зелень, майонез), 150г

12 5,7 68,4 6 5,7 34,2

3.Салат“Мрія(варена ковбаса, солоні огірки, горошок, картопля, яйце, зелень, майонез), 150г

10 6 60 5 6 30

4.Салат“Козак(кури копчені, ананаси, паприка, помідори), 120г

10 8 80 4 8 32

5.Салат“Неп-тун(крабові палички, кукурудза, яйце, майонез), 120г

20 4,3 86 9 4,3 38,7

6.Салат“Нео(сьомга копчена, яблука, оливки, картопля), 120г

7 5,4 37,8 4 5,4 21,6

Разом:

69

-

387,2

33

-

184

Солодкі блюда

1.Молочний коктейль (апельсиновий, вишневий, полуничний, банановий),250г

100 3 300 75 3 225

2.Морозиво з наповнювачем(джем, горіхи, тертий шоколад)

50 5 250 20 5 100

3.Фірмовий десерт (бісквіт, шоколадна глазур, шарик ванільного мороженого мусу, кокосова стружка, ананас)

20 11 220 15 11 165

Разом:

170

-

770

110

-

490

Холодні напої

1.Натуральний сікJaffa(яблучний, апельсиновий, виноградний, томатний, ананасовий, мультивітамін, персиковий), 1,5л

60 6,8 408 30 6,8 204

2.Газовані напої, 1,5л

15 3 45 10 3 30

Разом:

75

-

453

40

-

234

Гарячі напої

1.Чай, пакетик

20 0,8 16 40 0,8 32

2.Чай розсипний, упаковка

15 8 120 20 8 160

3.Кава, упаков.

15 7,5 112,5 30 7,5 225

Разом:

-

-

248,5

-

-

417

Алкогольні напої

1.ПивоСангушко, 0,5л

25 3 75 15 3 45

2.ПивоБіла Ніч, 0,5л

17 2,5 42,5 9 2,5 22,5

3.ПивоЛьвівське, 0,5л

14 2,3 32,2 10 2,3 23

4.ПивоСлавутич, 0,5л

15 2,4 36 10 2,4 24

5.ВиноСонце в бокалі

8 11 88 7 11 77

6.ВиноТамянка

8 11,5 92 7 11,5 80,5

7.КагорУкраїнський

6 10 60 6 10 60

8.ВиноШар-доне

5 30 150 4 30 120

Разом:

98

-

575,7

67

-

442

Разом:

-

-

3793,4

-

-

2695,7

Разом:

11581,4

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

5.План постачання

У здійсненнівідкриття піцерії головними труднощами є вибір постачальників якісної сировиниі готової продукції. Майже всі потрібні продукти будуть закуповуватись намісцевій рівненській оптовій базі. Транспортні витрати будуть мінімальні, такяк база знаходиться недалеко від нашої піцерії. Також укладеться договір із Сарнинським борошномельним заводом напостачання борошна. Овочі і продукти, які швидко псуються будуть закуповуватисячерез день, а інші продукти поповнюватимуться по мірі необхідності.

Таблиця 6

Потребапіцерії у продуктах харчування на добу

Ресурс

 

І квартал 2008 рік

ІІ квартал 2008 рік

Кільть

на день

Ціна, грн./од.

 

Сума за день, грн.

Кільть

на день

Ціна, грн./од

 

Сума за день, грн.

 

1.Апельсини, кг 1 5 5 2 5 10 2.Баклажани, кг 0,5 8 4 0,8 8 6,4 3.Банани, кг 0,5 5,7 2,85 1 5,7 5,7 4.Борошно, кг 12 4 48 18 4 72 5.Гриби(білі) 1,5 8 12 2 8 16 6.Гриби(шампінйони) 1 10 10 1,5 10 15 7.Горошок, банок 1 3 3 1 3 3 8.Дріжджі, кг 1,2 2,8 3,36 1,8 2,8 5,04 9.Джем, л 0,5 6 3 1 6 6 10.Зелень, пуч. 5 1 5 8 1 8 11.Кукурудза, бан. 1 3 3 1 3 1 12.Курка(філе), кг 1 16 16 1,5 16 24 13.Кури копчені, кг 0,2 23 4,6 0,4 23 9,2 14.Ковбаса варена, кг 0,4 6 2,4 0,6 6 3,6 15.Ковбаса напівкопчена, кг 0,6 17 10,2 0,9 17 15,3 16.Крабові палички, кг 0,4 8 3,2 0,6 8 4,8 17.Кокосова стружка, пакет 2 1 2 3 1 3 18.Консервований ананас, л 1 5 5 1,5 5 7,5 19.Картопля, кг 4 3 12 6 3 18 20.Грецький горіх, кг 0,4 2,5 1 0,6 2,5 1,5 21.Минтай, кг 0,7 10 7 1 10 10 22.Майонез, л 2 14 28 3 14 42 23.Молоко, л 5 2,7 13,5 7 2,7 18,9 24.Морозиво ванільне, кг 1 8 8 1,5 8 12 25.Оливки, банок 0,3 6 1,8 0,5 6 3 26.Оцет, л 0,01 1,40 0,014 0,015 1,4 0,021 27.Олія, л 0,5 5 2,5 0,7 5 3,5 28.Помідори, кг 3 15 45 5 10 50 29.Солодкий перець, кг 0,5 8 4 0,7 6 4,2 30.Сир бринза, кг 0,1 6 0,6 0,15 6 0,9 31.Сир твердий, кг 1 17 17 1,5 17 25,5 32.Сьомга копче-на, кг 0,1 24 2,4 0,15 24 3,6 33.Солоні огірки, л 0,6 8 4,8 0,9 8 7,2 34.Свіжі огірки, кг 0,6 13 7,8 0,9 6 5,4 35.Спеції, пакет 4 1 4 6 1 6 36.Сіль, кг 0,3 0,8 0,24 0,45 0,8 0,36 37.Чай, упаковок (100пак) 0,2 10 2 0,15 10 1,5 38.Чай розсипний, пачок (0,5кг) 0,3 14 4,2 0,2 14 2,8 39.Шинка, кг 0,1 15 1,5 0,15 15 2,25 40.Шоколад, кг 0,5 2,5 1,25 1 2,5 2,5 41.Цукор, кг 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 42.Яйця, десяток 1 2,7 2,7 1,5 2,7 4,05 43.Кава, упаковка (0,5 кг) 0,3 20 6 0,3 20 6 44.Сік натуральний “Jaffa”, л 20 4,5 90 35 4,5 157,5 45.Газовані напої, л 4 1,8 7,2 6 1,8 10,8 46.Пиво “Сангушко”, л 2 4,4 8,8 3 4,4 13,2 47.Пиво“Біла Ніч”, л 2 3,8 7,6 3 3,8 11,4 48.Пиво “Львівське”, л 1,5 3,6 5,4 2 3,6 7,2 49.Пиво “Славутич”, л 1 3,2 3,2 1,5 3,2 4,8 50.Вино “Сонце в бокалі”, л 0,5 9 4,5 1 9 9 51.Вино “Тамянка”, л 0,5 9,5 4,75 1 9,5 9,5 52.Кагор“Україн-ський”, л 0,3 8 2,4 0,5 8 4 53.Вино “Шардоне”, л 0,2 27 5,4 0,5 27 13,5

Разом:

- -

460,36

- -

688,82

 

Ресурс

ІІІквартал 2008 рік

ІVквартал 2008 рік

Кіль-ть

на день

Ціна, грн./од.

Сума за день, грн.

Кіль-ть

на день

Ціна, грн./од

Сума за день, грн.

1.Апельсини, кг 5 5 25 3 5 15 2.Баклажани, кг 1 8 8 0,5 8 4 3.Банани, кг 1 5,7 5,7 0,5 5,7 2,85 4.Борошно, кг 30 4 120 25 4 100 5.Гриби(білі) 3 8 24 1,7 8 13,6 6.Гриби(шампінйони) 1,8 10 18 1 10 10 7.Горошок, банок 2 3 8 1,5 3 4,5 8.Дріжджі, кг 3 2,8 8,4 2 2,8 5,6 9.Джем, л 1,5 6 9 1 6 6 10.Зелень, пуч. 10 0,6 6 5 0,6 3 11.Кукурудза, бан. 2 3 6 1,5 3 4,5 12.Курка(філе), кг 2 16 32 1,5 16 24 13.Кури копчені, кг 0,4 23 9,2 0,3 23 6,9 14.Ковбаса варена, кг 0,8 6 4,8 0,5 6 3 15.Ковбаса напівкопчена, кг 0,9 17 15,3 0,7 17 11,9 16.Крабові палички, кг 1 8 8 0,5 8 4 17.Кокосова стружка, пакет 12 1 12 10 1 10 18.Консервований ананас, л 15 5 75 10 5 50 19.Картопля, кг 10 1 10 5 1,4 7 20.Грецький горіх, кг 1,5 2,5 3,75 0,6 2,5 1,5 21.Минтай, кг 1 10 70 0,7 10 7 22.Майонез, л 5 14 70 1 14 14 23.Молоко, л 25 1,5 37,5 7 2 14 24.Морозиво ванільне, кг 10 8 80 2 8 16 25.Оливки, банок 1 6 6 0,7 6 4,2 26.Оцет, л 0,04 1,4 0,056 0,015 1,4 0,021 27.Олія, л 1 5 5 0,7 5 3,5 28.Помідори, кг 6 1,5 9 3 7 21 29.Солодкий перець, кг 1 1,5 1,5 0,8 6 4,8 30.Сир бринза, кг 0,3 6 1,8 0,15 6 0,9 31.Сир твердий, кг 2 17 34 1,5 17 25,5 32.Сьомга копче-на, кг 0,4 24 9,6 0,2 24 4,8 33.Солоні огірки, л 0,8 8 6,4 0,7 8 5,6 34.Свіжі огірки, кг 2 1,5 3 1 4 4 35.Спеції, пакет 10 1 10 6 1 6 36.Сіль, кг 0,6 0,8 0,48 0,45 0,8 0,36 37.Чай, упаковок (100пак) 0,1 10 1 0,15 10 1,5 38.Чай розсипний, пачок (0,5кг) 0,2 14 2,8 0,3 14 4,2 39.Шинка, кг 0,2 15 3 0,1 15 1,5 40.Шоколад, кг 2 2,5 5 1 2,5 2,5 41.Цукор, кг 0,2 4 0,8 0,8 4 3,2 42.Яйця, десяток 2 2 4 1,5 2,7 4,05 43.Кава, упаковка (0,5 кг) 0,5 20 10 0,3 20 6 44.Сік натуральний “Jaffa”, л 60 4,5 270 30 4,5 135 45.Газовані напої, л 10 1,8 18 6 1,8 10,8 46.Пиво “Сангушко”, л 4 4,4 17,6 2,5 4,4 11 47.Пиво“Біла Ніч”, л 4 3,8 15,2 2,5 3,8 9,5 48.Пиво “Львівське”, л 2,5 3,6 9 2 3,6 7,2 49.Пиво “Славутич”, л 1,5 3,2 4,8 1 3,2 3,2 50.Вино “Сонце в бокалі”, л 1 9 9 1 9 9 51.Вино “Тамянка”, л 1 9,5 9,5 1 9,5 9,5 52.Кагор“Український”, л 0,6 8 4,8 0,5 8 4 53.Вино “Шардоне”, л 0,8 27 21,6 0,8 27 21,6

Разом:

- -

1158,59

- -

662,78

Разом:

2970,55

Середньомісясні витрати на закупівлю матеріальнихресурсів для виробництва продукції в І кварталі в середньому складають 13810,8грн, в ІІ кварталі – 20664,6 грн, в ІІІ – 34757,7 грн, в ІV – 19883,4грн. Це пов’язане з тим, що в ІІ і ІІІ кварталах продукції буде вироблятисябільше, ніж в І і ІV (сезонні коливання ціни на деякі ресурси).

Таблиця 7.

Витрати назакупівлю матеріальних ресурсів для виробництва продукції в 2008 році

Місяці

Місячні витрати, грн

Квартальні витрати, грн

Річні витрати, грн

1 Січень 14271,16 41432,4 271681,06 2 Лютий 12890,08 3 Березень 14271,16 4 Квітень 20664,6 62682,62 5 Травень 21353,42 6 Червень 20664,6 7 Липень 35916,29 106590,28 8 Серпень 35916,29 9 Вересень 34757,7 10 Жовтень 20546,18 60975,76 11 Листопад 19883,4 12 Грудень 20546,18

 


6.Організаційний план

Щоб реалізуватиданий проект буде створена така організаційна структура:

/>


Таблиця 8.

Потреба утрудових ресурсах

Посада

Кількість робітників

Оклад одного робітника з податковими нарахуваннями, грн

Разом на місяць, грн

Бухгалтер 1 1195 1195 Менеджер із закупок 1 1075,5 1075,5 Кухар 2 1075,5 2151 Офіціант 3 717 2151 Охорона 2 956 1912 Посудомийка 1 597,5 597,5 Прибиральниця 1 358,5 358,5 Робітники на кухні 4 836,5 3346

Разом

15 -

12786,5

Посада

Кількість робітників

Оклад одного робіника без податкових нарахувань, грн

Разом на мі-сяць, грн

Бухгалтер 1 1000 100 Менеджер із закупок 1 900 900 Кухар 2 900 1800 Офіціант 3 600 1800 Охорона 2 800 1600 Посудомийка 1 500 500 Прибиральниця 1 300 300 Робітники на кухні 4 700 2800

Разом

15 -

10700

Піцеріяпрацюватиме з 9.00 до 23.00 години. Робочий день персоналу буде починатисящодня з 8.00. У цехах будуть працювати дві бригади позмінно, тобто через добу.Перша бригада складатиметься з 1 шеф-кухаря, 2 помічників, 1 посудомийка, 2офіціанта; друга – 1 шеф-кухаря, 2 помічника, 1 офіціант. Охоронціпрацюватимуть теж по зміні (через добу). Прибиральниця працюватиме зранку довідкриття і ввечері після закриття. Адміністративно-управлінський персоналпрацюватиме з 9.00 до 19.00 із обідньою перервою 5 днів у тиждень.

7. Фінансовийплан

В першу чергунеобхідно розрахувати валові витрати за плановий період.


Таблиця 9.

Розрахуноквитрат на виробничо-збутову діяльність підприємства

Статті затрат

Витрати, грн

Добові

Місячні

Квартальні

Річні

1

Сировина та компоненти 754,67 22640,1 67920,27 271681,06

2

Заробітна плата (змінна частина) 153 4600 13800 55200

3

Нарахування на зарплату (змінна частина) 30 897 2691 10764

4

Витрати на енергоносії 40,3 1208 3625 14500

Разом на змінні витрати

977,97

29345,1

88036,2

352145,06

5

Заробітна плата (постійна частина) 203 6100 18300 73200

6

Нарахування на зарплату (постійна частина) 39,65 1189,5 3568,5 14274

7

Транспортні витрати 11,11 333,3 1000 4000

8

Оренда приміщення 168,06 5041,67 15125 60500

9

Комунальні послуги 56,21 1686,25 5058,75 20235

10

Амортизація 550 550 550 550

11

Канцелярські товари 1,94 58,33 175 700

12

Телефон 1,94 58,33 175 700

Разом на постійні витрати

1031,92

15017,38

43952,25

174159

Валові витрати

2009,89

44362,48

131988,45

526304,06

Щоб розпочати будь-яку діяльністьнеобхідно мати первісні грошові вкладення в даний бізнес.

Таблиця 10.

Розрахунокпервісних витрат

Назва витрати

Сума, грн

Покупка обладнання 75040 Покупка сировини 14270 Ремонт будинку 25000 Реклама 3950 Юридичні послуги 300 Витрати на зв’язок 800

Разом:

119360

Отже, длявідкриття нашої піцерії необхідні грошові вкладення в розмірі 130000 гривень.

Ми плануємо взятикредит в банку під 18 % річних терміном на 2 роки і виплачувати його щомісяця,починаючи з другого кварталу. Підприємство за 2008 рік матиме прибуток 451747 гривень, а повернення кредиту – 65000гривень, тобто половина всієї позики. Ми через два роки зможемо погасити кредитв банку.

Таблиця 11.

Прогноз прибутківта збитків на 2008 рік

Стаття

І

ІІ

ІІ

IV

V

VI

Прибутки від продажів

1

Виторг від продажів

62973,4

56879,2

62973,4

91827

94887,9

91827

Витрати на виробництво та реалізацію продукції (змінні витрати)

2 Сировина, матеріали 14271,16 12890,08 14271,16 20664,6 21353,42 20664,6 3 Зарплата персоналу 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4 Нарахування на зарплату 897 897 897 897 897 897 5 Витрати на електроенергію 1208 1208 1208 1208 1208 1208 6

Разом перемінні витрати

20976,16

19595,08

20976,16

27369,6

28058,42

27369,6

7

Валовий прибуток

41997,24

37284,12

41997,24

64457,4

66829,48

64457,4

Постійні витрати

8 Реклама 3950 9 Транспортні витрати 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 10 Зарплата персоналу 6100 6100 6100 6100 6100 6100 11 Нарахування на зарплату 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 12 Оренда приміщення 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 13 Комунальні послуги 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 14 Амортизація 550 550 550 550 550 550 15 Канцелярські товари 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 16 Телефон 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 17 Юридичні послуги 300 18 Сигналізація 19 Страхування 20 Банківські послуги 21 Відсотки за кредит 3000 4000 4000 22

Разом на постійні витрати

19267,38

15017,4

 

15017,4

 

18017,4

 

19017,38

 

19017,38

23

Прибуток

22729,86

22266,72

26979,84

46440

47812,1

45440,02

Стаття

VIІ

VIІІ

ХІ

Х

ХІ

ХІI

Прибутки від продажів

1

Виторг від продажів

117595,4

117595,4

113802

83560,5

80865

83560,5

Витрати на виробництво та реалізацію продукції (змінні витрати)

2 Сировина, матеріали 35916,29 35916,29 34757,7 20546,18 19883,4 20546,18 3 Зарплата персоналу 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4 Нарахування на зарплату 897 897 897 897 897 897 5 Витрати на електроенергію 1208 1208 1208 1208 1208 1208 6

Разом перемінні витрати

42621,29

42621,29

41462,7

27251,18

26588,4

27251,18

7

Валовий прибуток

74974,11

74974,11

72339,3

56309,3

54276,6

56309,32

Постійні витрати

8 Реклама 9 Транспортні витрати 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 10 Зарплата персоналу 6100 6100 6100 6100 6100 6100 11 Нарахування на зарплату 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 1189,5 12 Оренда приміщення 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 5041,67 13 Комунальні послуги 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 1686,25 14 Амортизація 550 550 550 550 550 550 15 Канцелярські товари 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 16 Телефон 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 17 Юридичні послуги 18 Сигналізація 19 Страхування 20 Банківські послуги 21 Відсотки за кредит 11000 11000 11000 7000 7000 7000 22

Разом на постійні витрати

26017,38

26017,38

 

26017,38

 

22017,38

 

25017,38

 

25017,38

23

Прибуток

48956,73

48956,73

46321,92

34291,9

29259,22

31291,94

Стаття

Разом

Стаття

Разом

1

Виторг від продажів

1058347

13 Комун. послуги

20235

2 Сировина, матеріали

271681,1

14 Амортизація

6600

3 Зарплата персоналу

55200

15 Канц. товари

699,6

4 Нарахування на зарплату

10764

16 Телефон

699,6

5 Витрати на електроенергію

14496

17 Юридичні послуги

300

6

Разом перемінні витрати

352141,1

18 Сигналізація 7

Валовий прибуток

706205,6

19 Страхування 8 Реклама

3950

20 Банк. послуги 9 Транспортні витрати

3999,6

21 Відсотки за кредит

65000

10 Зарплата персоналу

73200

22

Разом на постійні витрати

255458,6

 

11 Нарахування на зарплату

14274

23

Прибуток

451747

12 Оренда приміщення

60500,04

 

 

8. Оцінка ризиків

Підприємство зметою отримати прибуток здійснює різні види операцій, кожна з якихсупроводжується певним ризиком.

При аналізіможливих ризиків, характерних для нашої пі церії, більше уваги ми приділимоціновим, економічним, податковим ризикам. Вона є найактуальнішими, тому що нашапіцерія може з ними стикнутися при відкритті.

Таблиця 12.

Ризики і їхнегативний вплив на прибуток

Ризики

Негативний вплив на прибуток

1 Нестійкість попиту Падіння попиту із зростанням цін 2 Поява схожого продукту Падіння попиту 3 Зниження цін конкурентів Зниження цін 4 Збільшення виробництва у конкурентів Падіння продажу, зниження цін 5 Зростання податків Зменшення чистого прибутку 6 Неплатоспроможність споживачів Падіння продажу, зниження цін 7 Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення Зниження прибутку 8 Залежність від постачальників Зниження прибутку 9 Нестача оборотних коштів Збільшення кредитів

Ризик якому треба приділитинайбільше уваги – це зростання цін на сировину і матеріали. Збільшення цін насировину й матеріали приведе до зростання собівартості нашої піци і суттєвоскоротить прибуток нашого підприємства. Щоб мінімізувати даний ризик, нампотрібно мати налагоджені відносини з великою кількістю постачальників, тобтомати альтернативу: при підвищенні цін в одного постачальника ми зможемо купити аналогічнупродукцію в іншого постачальника за більш помірною ціною.

Дуже важливимпитанням є вирішення такої проблеми як зменшення попиту й появи аналогічногопродукту. Щоб мінімізувати цей ризик можна стимулюванням різними способамипопиту на свою продукцію шляхом гнучкої цінової політики, забезпечення високоїякості продукції, високого рівня сервісу і так далі.

Ризик залежностівід постачальника є не високим, тому що в місті є кілька продовольчих баз, деможна замовити якісну продукцію, що стосується податкового ризику, то ми можемойого мінімізувати, перейшовши на сплату єдиного податку.


Списоквикористаної літератури

 

1.  ДолтинськийІ.З., Загорна Т.С. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. — К:Центр навчальної літератури – 2006р.

2.  КовальчукВ.В. Як розпочати власний бізнес. Навчальний посібник. — Львів. 2000р.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу