Реферат: Відкриття міні-пекарні ВАТ "Костопільхарчопром"

ВАТ “КОСТОПІЛЬХАРЧОПРОМ”

БІЗНЕС–ПЛАН

Навідкриття міні-пекарні ВАТ “Костопільхарчопром”

Виконавстудент

VI курсу

Факультету„Економіки і

підприємництва”

Спеціальності„Економіка

підприємства”

Групи№ 3

ОсипчукР.В.

Перевірила:


ЗМІСТ

Резюме

1. Опис галузі, підприємства та його продукції

2. Дослідження ринку

3. Маркетинговий план

4. Виробничий план

5. Організаційний план

6. Оцінка ризиків

7.Фінансовий план

Додатки


РЕЗЮМЕ

Суть проекту

Організаціяміні-пекарні при діючому підприємстві шляхом купівлі комплекту обладнання длявиробництва хлібобулочної продукції нових зразків.

Ефективністьпроекту

Дослідженняпоказали, що у більшості великих хлібозаводів таке обладнання вже є і це дастьзмогу забезпечити асортиментні вимоги торгівлі. Великі партії “мілкоштучного”товару значно закріплять позиції хлібозаводу на ринку, отже проект єефективним.

Об’єктомінвестування є підприємство, ВАТ “Костопільхарчопром”, створене на базіорганізації орендарів „Костопільський хлібозавод” згідно з рішенням зборів від28 вересня 1992р. та договору купівлі-продажу від 9 березня 1994 р. №77,зареєстрованого рішенням Костопільської міської Ради народних депутатів від 27березня 1994 р. №67, а також інші фізичні особи, які набули право власності наакції Товариства в процесі приватизації.

Юридичнаадреса: 35000, вул. Будівельників 38, м. Костопіль Рівненської області.

Середньосписковачисельність працівників на кінець 2005 р – 140 чол.

План дій:

Залученняінвестицій

Здійснення виробництва

Збут продукції

Отриманняприбутку

Поступовеповернення вкладених коштів

Реінвестуваннянаступних прибутків у нарощування обсягів виробництва

Вихід на ринокУкраїни

Фінансуванняздійснюватиметься на основі залучених інвестицій та власного капіталу, а вподальшому – за рахунок прибутків.

Термін окупностіінвестицій згідно проведених у бізнес-плані розрахунків – 4 роки.

Поверненняпозикових засобів у повному обсязі під гарантію. Можливі ризики передбачені убізнес-плані.


1. Опис галузі, підприємства тайого продукції

Опис галузі

У 1996-1997 рр.була проведена приватизація та реструктуризація хлібопекарської галузі України.Було створено 203 спеціалізованих підприємства, 201 із яких було акціоноване.Ці структури об’єднують 384 хлібозаводи загальною потужністю 18,1 тис.тхлібобулочних виробів на добу, 168 кондитерських цехів спроможні виробляти 74,8тис.т м’яких кондитерських виробів в рік, дільниці по виробництву макароннихвиробів мають потенціал 41,8 тис.т макаронних виробів у рік. Орган державногоуправління у цій галузі – Укрхлібпром.

Опис фірми

Засновникомвідкритого акціонерного товариства є товариство покупців (фізичні особи),створене на базі організації орендарів „Костопільський хлібозавод” згідно зрішенням зборів від 28 вересня 1992р. та договору купівлі-продажу від 9 березня1994 р. №77, зареєстрованого рішенням Костопільської міської Ради народнихдепутатів від 27 березня 1994 р. №67, а також інші фізичні особи, які набулиправо власності на акції Товариства в процесі приватизації.

Юридичнаадреса: 35000, вул. Будівельників 38, м. Костопіль Рівненської області.

Предметомдіяльності Товариства є:

виробництвохлібобулочних, кондитерських виробів;

закупівлясировини у державних, колективних, комерційних підприємств та населення в т.ч.за готівку;

оптова тароздрібна торгівля продукцією власного виробництва, продукцією підприємствУкраїни та зарубіжжя з відкриттям власних торгівельних засобів;

внутрішні таміжнародні перевезення пасажирів, вантажів автотранспортом (за ліцензією);

Асортиментпродукції об’єкта інвестування до впровадження бізнес плану наступний::

Хлібпереяславський;

Хліб козацький,формовий;

Хліб домашнійнарізний;

Хліб запашнийнарізний;

Хліб білийподовий;

Батонпідмосковський;

Булкаярославська;

Плетінка з маком;

Торт “Двакольори”

Торт “До чаю”;

Сушка “Човник”тощо.

Виробництвохлібобулочних виробів у 2005 році становило 1033,09 тонн, в той же часвиробничі потужності становлять 30 тонн за добу. Причинами такої ситуації напідприємстві вважають відсутність ринків збуту в районі.

Стратегічноюметою діяльності фірми є завоювання ринку Костопільського району та прилеглихдо нього районів Рівненської області.

Планова кількістьпрацівників на 2006 рік — 143 чоловік.

Персонал :

Загальначисельність, у тому числі:

адміністрація       9

ІТП   19

працівникиосновного виробництва, 86

у тому числі:

новоїміні-пекарні 19

4) працівникидопоміжних підрозділів 29

Опис продукту

ВАТ “Костопільхарчопром”буде здійснювати виробництво у міні-пекарні 3 видів продукції: хлібецьдієтичний з висівками, ріжок з повидлом “Круасан”, плетінка з маком. Даліпланується збільшувати асортимент “міні-продукції” до 40 найменувань. Розробкоюнових сортів продукції та дослідженням їх смакових властивостей буде займатисялабораторія підприємства.

Так плетінка з макомвиготовляється із борошна пшеничного вищого ґатунку. Маса плетінки з маком 0,4 кг, округлої форми, три частини, що переплітаються, поверхня посипана маком.

Тісто дляплетінки готують опарним способом, на великій густій опарі або ж прискоренимспособом. Тісто для плетінки можна також ділити на ділильних машинах або жручним способом.

Ріжок з повидлом“Круасан” вагою 0,3 кг виготовляється із борошна вищого ґатунку з додаваннямрізних видів повидла. Тісто виготовляють безопарним або ж опарним способом. Аготову продукцію після охолодження упаковують по 2, 3 або 4 шт.

Хлібець дієтичнийз висівками виготовляється із борошна пшеничного 1 ґатунку та із додаваннямпшеничних висівок. Хліб масою 0,4 кг.

Вся продукціяпідлягає упаковці в плівку поліетиленову, поліетиленову термоусадочну чи папіріз поліетиленовим покриттям.

Технологіївиробництва дрібноштучних хлібобулочних виробів — також загальновідомі,здійснюються відповідно з ГОСТ і включають такі операції:

готування тіставідповідно до рецептури;

випіканнявідповідно з технологією виробництва;

упаковка.

Такожпривабливість продукції визначається рецептурою, пропонованої для виробництвапродукції, що виготовляється за найкращими технологіями, але коштуватиме дещодешевше, ніж привізні дрібноштучні вироби, за рахунок зменшення транспортнихвитрат та посередницьких націнок. Тому продукція користуватиметься великимпопитом за гарну якість і помірну ціну. А в подальшому планується вихід наринок інших районів Рівненської області.

Характеризуючизагальну стратегію управління підприємством, яка охоплює усі напрямки йогодіяльності слід зазначити, що підприємство ВАТ “Костопільхарчопром” спрямовуєсвою діяльність на застосування та здійснення стратегії розвитку.

2.Дослідження ринку

 

Виробництвохлібобулочних виробів підприємством ВАТ “ Костопільхарчопром” у 2005 роцістановить 1033,09 тонн, в той же час виробничі потужності становлять 30 тонн надобу. Причинами такої ситуації на підприємстві вважають відсутність ринківзбуту в районі. Адже безпосередніми конкурентами у галузі хлібовипікання є:

ВАТ “Рівнехліб”;

ВАТ “Волиньхліб”

ЗАТ “Румянець”;

ТОВ “Березнівськийхлібозавод”

ТОВ“Поділляхліб”;

Важливістьсоціального чинника на ринку хлібобулочних виробів зумовлена специфікоюпродукції, яка не має замінників. Адже хліб є основою споживчого кошиканаселення України. Досить значний негативний вплив чинить купівельнаспроможність населення. Адже люди стали менше заробляти і як наслідок – меншеспоживати хлібобулочних виробів. Хоча на перший погляд – зниження купівельноїспроможності навпаки привело до збільшення споживання хліба, адже він єнайбільш доступною продукцією. У підтвердження вищесказаного: виробничіпоказники в порівняні з 2000 роком у 2005 році знизились близько в 2,5 рази. Ана споживчому ринку у 2003 році ціни на продовольчі товари загалом зросли на10,9%. Найбільше підвищення цін зафіксовано на борошно пшеничне (на 75,1%) тахліб і хлібобулочні вироби (на 36,0%).Динаміка обсягів виробництва у галузі єзростаючою (позитивною).

Фактором, щоздійснює негативний вплив є ціни на борошно та зерно, які невпинно зростають. Всередньому вони становлять від 1100-1200 грн. за 1 т зерна при “вході” напідприємство.

За рахуноквикористання нових технологій у виробництві в перспективі очікується значнезменшення собівартості продукції та виробництво нової, суттєво досконалішоїпродукції, що буде користуватися широким попитом у населення.

До основнихфакторів, які визначають успіх діяльності у галузі, відносяться: висока якістьпродукції, оновлення асортименту за рахунок більшої мобільності устаткування,привабливе оформлення та помірна ціна.

3.Маркетинговий план

Орієнтироммаркетингової діяльності ВАТ “ Костопільхарчопром” є створення початковогопопиту — на стадії виходу на ринок з новою продукцією.

Конкурентноздатність

Споживчий ринокВолодимирецькогокого району частково задовольняється привізною мілкоштучноюпродукцією “нового зразка”.

Виробництвамісцевої продукції належної якості та спроможної задовольнити найвибагливішісмаки практично не існує

Конкурентноздатністьмілкоштучної продукції, що виготовлятиметься міні-пекарнею ВАТ “Костопільхарчопром” у порівнянні з аналогами забезпечується:

більш високоюякістю

повноювідсутністю ненатуральних речовин;

можливістюреалізації протягом 12 год. з часу виготовлення продукції.

Аналіз стануринку Костопільського району мілкоштучних хлібобулочних виробів виявив, що впрактику нашого повсякденного життя тільки починає вводитися широко використовуванеза кордоном розмаїття хлібобулочної продукції на різні смаки. У магазинахз'явилися відділи з продажу свіжого хліба у прямому розумінні цього слова,належним чином упакованого, порізаного тощо, попит на який неухильно зростає. Іякщо у великих містах така різноманітність вже не новина, то районні центри, адалі і сільська місцевість обділені такою можливістю.

Ринок збуту

Хлібобулочнапродукція міні-пекарні ВАТ “ Костопільхарчопром” матиме необмежений стабільнийпопит на ринку Володимирецького району, тому що відносяться до групи якіснихтоварів нового покоління .

Їхнімиспоживачами можуть бути:

люди молодшого тасереднього віку, що швидко реагують на новинки;

споживачі, щоцінують якість продукції;

Стабільністьспоживання Хлібця дієтичного з висівками на ринку обумовлена необхідністювключення його у раціон навіть здорових людей, старших 45-ти років, дляпокращення травлення тощо.

Потенційнийобсяг ринку

Відповідно дорозрахунків річне виробництво хлібобулочних виробів міні-пекарнею будестановити на початковому етапі 10 % виробництва всіх хлібобулочних виробівпідприємства. Це близько 103,3 т/рік. Зокрема для постачання на ринки іншихрайонів – 25 т/рік.

Обґрунтуванняцін, цінова політика

Ринкова вартістьхлібобулочних виробів міні-пекарні:

1 шт. Хлібецьдієтичний з висівками        - 0,95;

1 шт. Ріжок зповидлом “Круасан”  — 1,25;

1 шт. Плетінка змаком — 1,60;

Роздрібна ціна наХлібець дієтичний з висівками на 15-22 копійок нижче цін на аналогічну продукціюВАТ “Рівнехліб” та на 10-12 копійок нижча ціни ТОВ “Поділляхліб”;

Ріжок з повидлом“Круасан” взагалі є нижчим за вартістю у 2-3 рази від імпортної продукції, щопоставляється на український ринок (наприклад “7 Days”)

ВАТ “Костопільхарчопром”планує здійснювати рекламу нової продукції у виді: рекламних листків і газетнихпублікацій.

З метою успішногопросування нової продукції на ринку передбачається збільшення засобів нарекламу.

4.Виробничий план

ВАТ “Костопільхарчопром” реально спроможний організувати виробництво нової“мілкоштучної” продукції, продуктувати необхідну кількість товарів належноїякості, а також має можливість придбати усі необхідні для цього ресурси.

Основнівиробничі операції

(схема виробництвапредставлена у Додатку 3)

Машини таустаткування

Таблиця 4.1.

Машини таустаткування необхідні для виробництва

Найменування ділянки Закуповуване устаткування Вартість, грн. Постачальники Ділянка для виробництва булочних виробів

Ділитель тіста С-500М (для формування рогаликів), ІР2-ХМ (для формування плетінок)

Шафа попередньої розстійки А2-ХLМ/2 Піч РХС-25М

Устаткування збірне. Загальна вартість – 190000.

Фірма “TechCare Sistems Inc. (Італія)

Представництво в Києві

Ділянка для виробництва хлібців

Транспортерна лєнта

Розстійно-пічний агрегат Р6-ХРМ

Піч РХС-25М

Устаткування збірне. Загальна вартість – 140000.

Фірма “TechCare Sistems Inc. (Італія)

Представництво в Києві


Сировина,матеріали:

Основоюсобівартості продукції є сировина (борошно), що складає 65 %. Підприємство длявиробництва продукції використовує такі види борошна:

Борошно пшеничневищого гатунку;

Борошно пшеничне1 гатунку;

Борошно пшеничнеобійне;

Борошно житнєтощо.

Представимотаблицю у якій наведена основна сировина для виробництва трьох видів“мілко-сортних” хлібобулочних виробів, що будуть виготовлятися підприємствомВАТ “ Костопільхарчопром” на початковій стадії запуску міні-пекарні.

Таблиця 4.2.

Основна сировинадля виробництва хлібобулочних виробів

Вид продукції, що випускає ться Найменування сировинних матеріалів

Ціна,.

Грн /кг

Постачальники

Хлібці дієтичні з висівками 0,4кг

Борошно пшеничне 1гат.

Висівки пшеничні

Сіль

Масло рослинне

дріжджі

1,704

0,15

0,21

3,08

2,5

ТОВ “Агропродінвест”

смт. Рафалівка

Володимирецька Реалбаза

ТОВ “Бакалія-дріжджі-Сервіс”

Ріжок з повидлом “Круасан”

Борошно пшеничне в/г

Дріжджі

Сіль

Цукор

Маргарин

Повидло

Масло вершкове

1,896

2,5

0,21

3,17

3,89

3,75

10,08

Дунаєвецький КХП

ТОВ “Бакалія-дріжджі-Сервіс”

Володимирецький маслоробний комбінат

Плетінка з маком

Борошно пшеничне в/г

Дріжджі

Сіль

Цукор

Маргарин

Мак

Молоко сухе знежирене

Яйця (шт)

1,896

2,5

0,21

3,17

3,89

8,9

9,33

0,34

Дунаєвецький КХП

ТОВ “Бакалія-дріжджі-Сервіс”

Володимирецький маслоробний комбінат

Здолбунівська птахофабрика

Виробничі іневиробничі приміщення

Приміщення дляміні-пекарні – це будівля складу, площею до 50 кв.м. Для забезпечення роботиміні-пекарні підприємство буде використовувати і діючі приміщення:адміністративну будівлю, 2 склади тощо. Всі приміщення (крім адміністративного)забезпечені майданчиками для навантажувально-розвантажувальних робіт. Також упідприємства наявні транспортні засоби.

 

5.Організаційний план

Організаційнаформа бізнесу — Відкрите акціонерне товариство “ Костопільхарчопром “. Такаформа власності є доцільною в даному випадку і сприяє залученню інвестицій.Статутний фонд товариства становить 14904,75 грн. Статутний фонд поділено на2839 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 грн. кожна. Товариствовипускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію впорядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери Товариства без обмеженьможуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чиномвідчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше невстановлено чинним законодавством.

ПрибутокТовариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриттяматеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Збалансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та пооблігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки таінші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначенихрозрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства. Порядок розподілучистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариствавідповідно до статуту та чинного законодавства України.

Даний бізнес-плансформовано для вже діючого підприємства, тому наведемо таблицю плановоїчисельності персоналу міні-пекарні.

Таблиця 5.1.

Орієнтованачисельність персоналу міні-пекарні

№ п/п Посада Кількість Заробітна плата, грн. 1. Пекар-майстер 2 600 2. Пекарі 4 550 3. Тістоводи 4 500 4. Укладальники 4 450 5. Формовники 5 450

Головою правлінняВАТ ” Костопільхарчопром” є Орденат М.С., Головний бухгалтер – Каращенко Т.І.

Всі відділи,підрозділи та служби підприємства на чолі зі своїми керівникамипідпорядковуються безпосередньо керівнику підприємства (голові правління ВАТ).

Щодоміні-пекарні, то планова чисельність працівників тут склала 19 чоловік. Даневиробництво буде підпорядковане начальнику хлібобулочного цеху і будескладатися із 19 працівників.

Міні-пекарня будемати дві бригади працівників, що підпорядковані пекарям-майстрам.

 

6.Оцінка ризиків

Оцінка чутливостіпроекту виконувалася шляхом визначення впливу на діяльність таких параметрів,як: обсяг додаткових капітальних вкладень, ціна продукції, операційні витрати,рівень обсягу виробництва.

Збільшеннякапітальних витрат

Проект неприпускає збільшення капітальних вкладень у порівнянні з розрахунковими.

Скороченняплатоспроможного попиту

Попит нахлібобулочні вироби, як показують проведені дослідження стабільний із загальноютенденцією до зростання. Хліб є найбільш доступним та необхідним продуктом,тому зважаючи на високу якість виробів досліджуваного підприємства вониреалізуються у м. Костопіль та Костопільському районі. А споживання продукціїздійснюється у тому ж обсязі, у якому і виробляється.

Підвищення цінна енергоносії й інші матеріали

Всі печііталійського обладнання міні-пекарні працюють від електроенергії, вартість наяку постійно зростає. Вартість електроенергії закладена у калькуляціюсобівартості кожного виробу підприємства і зростання вартості електроенергіїпризведе і до зростання ціни на хлібобулочні вироби, що у свою чергу можепризвести і до ряду інших проблем.

Шляхом вирішеннятакої проблеми може слугувати перехід роботи підприємства у нічний час, коливартість електроенергії за 1 кВт.год становить 15-16 копійок, що дасть змогузначно знизити витрати на електроенергію. Також підприємство повинно встановитиконтроль за витрачанням електроенергії на освітлення виробничих таадміністративних приміщень Тут також можна знизити витрати електроенергіїшляхом її економії.

Зрив графікавипуску продукції

Проектзалишається ефективним при максимальному зниженні рівня виробництва на ділянкахпо виготовленню продукції до 22% від проектного. Резерви спаду виробництва“Круасану” та дієтичного хліба – 10 % і 7 %, відповідно. Стійкість проектузабезпечує також висококваліфікований персонал, що має практику випускупродукції проекту на досвідченому виробництві і придбання високотехнологічногоустаткування.

Зміна процентноїставки

Окупність проектузберігається в межах заданого терміну реалізації проекту (3 роки) призбільшенні процентної ставки до 22 %. Отримані результати розрахунків можутьслужити підставою для виділення інвестиційного кредиту з метою реалізаціїдійсного проекту.

План мінімізаціїризиків проекту представлений в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

Ймовірні ризики йпрактичні заходи для зменшення їхнього впливу на діяльність міні-пекарні ВАТ «Костопільхарчопром »

Види ризиків Заходи для зменшення негативного впливу ризиків 1. Ризик появи нових прямих конкурентів, часткової втрати своєї ринкової ніші;

1.1. Пошук нової ринкової ніші в інших районах.

1.2Запровадження цінової конкуренції.

2. Затримки в постачанні необхідного устаткування, сировини і матеріалів; 2.2. Пошук альтернативних варіантів забезпечення проекту необхідним устаткуванням і сировинними матеріалами. 3. Невиконання графіка реалізації продукції;

3.1. Організація замовлень на “мілко штучну” продукцію міні-пекарні;

3.2.Прийнято рішення про організацію замовлень  на ріжок з повидлом “Круасан” з 3-го кварталу 2006р.;

4. Труднощі, що виникають при одержанні необхідних кредитних засобів;

4.1. У стадії розроблення знаходиться договір з банком “Приватбанк” на одержання кредиту;

4.2. Гарантія під заставу повернення кредиту у повному обсязі.

5. Затримка в завершенні капітального ремонту виробничого будинку

5.1.Готовність терміново скористатися послугами ремонтно — профілактичних фірм;

5.2. Використання дослідно-промислових ділянок по виробництву хлібобулочної продукції, у період капремонту будівлі міні-пекарні;

Для зниженнявпливу несприятливих моментів на хід реалізації проекту передбачені наступнізаходи:

підвищення якостіі ефективності управління підприємством;

самострахування.

7.Фінансовий план

Фінансуваннявідкриття міні-пекарні ВАТ « Костопільхарчопром » передбачено здійснити зарахунок банківського кредиту, скориставшись послугами банку “Приватбанк” вм.Костопіль. Загальну суму кредиту та умови кредитування наведено в таблиці7.1.

Таблиця 7.1.

Загальна сумакредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ВАТ «Костопільхарчопром »

Показник Значення показника Сума кредиту, грн. 330000 Процента ставка, % 20 Термін повернення кредиту, місяці 18

У таблиці 7.2. і7.3 подано результати прогнозних оцінок обсягів виробництва продукції за 2006 –2008 рр., тобто за перші три роки функціонування міні-пекарні.

Запровадженнявиробництва дрібноштучної продукції міні-пекарнею підприємства ВАТ «Костопільхарчопром » дозволить зокрема збільшити дохід від реалізаціїпродукції.

В цілому заперший рік роботи міні-пекарні ВАТ « Костопільхарчопром » обсяг продажу маєстановити 591047,43 грн., а за другий рік – 598350 грн., тобто збільшивсяпорівняно з 2006 роком на 1,2%. За розрахунками, за третій рік роботиміні-пекарні, обсяг продажу має становити 609511,8грн., що на 3,1% більше ніж у2006 році.

Дані прозагальний обсяг наданих послуг використані для складання планів доходів івитрат відкриття міні-пекарні ВАТ «Костопільхарчопром» за відповідні роки їїфункціонування. Рентні платежі не сплачуються, оскільки вони сплачуються самимпідприємством.

Як видно зтаблиці 7.4 в 2006 році валовий прибуток очікується у розмірі 441913,2 грн., ачистий прибуток – 98231,7 грн., або відповідно 296% і 65,9% від собівартостірічного обсягу послуг.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу