Реферат: Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

Тема

«Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу абоохоплення»


Розглянемоторговельну компанію, яка продає в одному зі своїх найбільших магазинів сукупність товарів,об'єднаних як X. Ця компанія вивчає можливість відкрити в цьому ж магазинівідділ по продажу іншої сукупності товарів, об'єднаної як У.

У таблиці наведені повні витрати, що змінюються залежно відкількості товарів Х та У.

Кількість У

(тис. од. в день)

Кількість X (тис. од. в день) 2 4 6 8 10 15 20 25 30 1 20 24 28 32 36 2 30 33 36 39 42 3 40 42 44 46 48 4 50 51 52 53 54

Визначити:

ü   Чи існує економія на масштабі у випадку продажу якоїсь однієїсукупності товару (окремо X та У)?

ü   Чи існує тут економія на об'єднанні?

ü    Чи не вигідніше було б продавати товари Х та У окремо в двохрізних магазинах?

ü   Чи існує багатопродуктова економія на масштабі, тобто скороченнявитрат, що виникає в результаті розширення масштабів бізнесу для обохпродуктів?

1)        Чи існує економія на масштабі у випадку продажу якоїсь однієїсукупності товару (окремо X та У)?

Нехай У = 0. Збільшимо Х з 2 до 4, до 6, до 8. Перевіримо, щовідбувається з повними витратами. Збільшення X в 8 раз, з 2 до 8 одиниць,тільки подвоює повні витрати (з 15 до 30 од. в день), тому кількість проданоготовару – у 8 раз збільшились, а повні витрати тільки у 2 рази. Таким чином економія на масштабі існує, у випадку продажу однієї сукупності товару дуже велика.

2)        Чи існує тут економія на охопленні?

Для перевірки цього порівняємо повні витрати продаж заданихкількостей X і У в окремих магазинах з витратами їх продажу в одному й тому жмагазині. Це включає перевірку того, чи будуть повні затрати продажу одягу іприладів без бакалійних товарів плюс повні витрати продажу бакалійних товарівбез одягу і приладів вищі, дорівнювати або менші, ніж повні витрати продажуодягу і приладів плюс бакалійних товарів в одному й тому ж магазині.

Таке порівняння повинно використовуватися для порівняннихкількостей, наприклад, коли продаються 8 од. У і 0 од. X, і коли продаються 8од. X і 0 од. У (кожний товар в окремих магазинах) в порівнянні з продажем 8од. Х і 8 од. У в одному магазині.

Економія на охопленні існує, якщо спільний продаж X і У в одномумагазині дешевший, ніж продаж тих же кількостей X і У окремо в різнихмагазинах. Збитки від охоплення мають місце, коли дешевше продавати їх окремо.

Так економія на охопленні є, у таблиці для Х = 0 і У = 4 (магазинпродає 4 од. бакалійних і гастрономічних продуктів, але не торгує одягом і приладами)повні затрати дорівнюють 50. Для У = 0 і Х= 8 (магазин продає 8 од. одягу іприладів, але не торгує бакалійними і гастрономічними товарами) повні затратидорівнюють 30. Для двох окремих магазинів, які пропонують 4 од. одягу іприладів та 8 од. бакалійних і гастрономічних товарів повні затрати становлять (50+30)=80грн. В одному магазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У = 8становлять 54 грн. Це значна економія порівняно з 80 грн.

Чи невигідніше було б продавати товари Х та У окремо в двох різних магазинах?

Ні невигідно тому, що для двох окремих магазинів,які пропонують 4 од. одягу і приладів та 8 од. бакалійних і гастрономічнихтоварів, повні затрати становлять (50+30)=80 грн., у той час як в одномумагазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У = 8 становлять 54грн. Економія 26 грн.

3)  Чи існує багатопродуктова економія на масштабі, тобто скороченнязатрат внаслідок розширення масштабів бізнесу для обох товарів X і У?

Вона визначається зміщеннями по головній діагоналі матриці. Багатопродуктоваекономія на масштабі — це чистий результат дії обох окремих сил:однопродуктової економії на масштабі та економії на охопленні.

Якщо повні затрати менші подвійного подвоєння при збільшеннівипуску в два рази, спостерігається багатопродуктова економія на масштабі. Якщоповні витрати більше, ніж подвоюються, коли подвоїться випуск всіх продуктів,спостерігається багатопродуктова негативна економія на масштабі.

У наведеному прикладі збільшення X і У в 2 рази – з Х = 4 У = 2 доХ = 8 У = 4 підвищує повні витрати з 36 грн лише до 54 грн. Інакше кажучи,обсяг продажу подвоївся, в той час як повні витрати зросли на 50 %. Причина втому, що існує індивідуальна економія на масштабі і у випадку збакалійно-гастрономічними товарами і у випадку з одягом та приладами і виникаєявище синергізму (спільного ефекту) при їх продажах разом.


Висновок

У даномуприкладі існує економія на масштабі у випадкупродажу однієї сукупності товару тому, що кількістьпроданого товару збільшилось у 8 раз, а повні витрати тільки у 2 рази, це дужезначна економія.

Також уцьому випадку існує економія на охопленні тому, що для двох окремих магазинів, які пропонують 4 од. одягу і приладівта 8 од. бакалійних і гастрономічних товарів, повні затрати становлять 80 грн.,у той час як в одному магазині, як видно з матриці, повні затрати для X = 4 і У= 8 становлять 54 грн., економія 26 грн.

Якщо повні затрати менші подвійного подвоєння при збільшеннівипуску в два рази, спостерігається багатопродуктова економія на масштабі. Якщоповні витрати більше, ніж подвоюються, коли подвоїться випуск всіх продуктів,спостерігається багатопродуктова негативна економія на масштабі. У цьомуприкладі збільшення X і У в 2 рази підвищує повні витрати з 36 грн лише до 54грн. Інакше кажучи, обсяг продажу подвоївся, в той час як повні витрати зрослина 50 % (18 грн.). Причина в тому, що існує індивідуальна економія на масштабіі у випадку з бакалійно-гастрономічними товарами і у випадку з одягом таприладами і виникає явище синергізму (спільного ефекту) при їх продажах разом.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу