Реферат: Бізнес-план на відкриття перукарні

Резюме

Гарна зачіска єневід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогоднідуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саметому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якіснихпослуг населенню.

Метою даногобізнес-плану є відкриття перукарні „Престиж” в с. Дермань Здолбунівськогорайону. Підприємство засноване на приватній формі власності і функціонує нановостворених потужностях. Воно має власника, який є одночасно перукарем ідиректором перукарні.

Перукарнею будутьнадаватися високоякісні послуги за помірними цінами, буде встановлено системузнижок на даний вид послуг.

При створенніперукарні було залучено 5113 грн., з яких 2113 грн. — власні кошти, 3000грн. — кредит, який надасть „Ощадний банк” м. Здолбунова під 21% річних на 1 рік.

Вже на початковомуетапі діяльність перукарні є ефективною і прибутковою. Проста нормаприбутковості становить 2,22 грн. Середній рівень рентабельності становить 78%.Розрахувавши термін окупності ми очікуємо повернути вкладений капітал за 5місяців.

Точкабеззбитковості становить 54%. Це означає, що така частка доходу, який будеотриманий перукарнею протягом року піде на покриття фіксованих витрат. Длятого, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльностінеобхідно отримувати прибуток у розмірі 14366,16 гривень.

Процедурадисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію, ризики та альтернативнувартість капіталу. Ставка дисконту становить 40,5%

Визначивши чистутеперішню вартість, яка становить 8797,61, робимо висновок, що проект є прибутковимі прийнятним.

Оцінюючи ризикиробимо висновок, що основну увагу необхідно приділити комерційним ризикам.

Відкриттяперукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційнопривабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесуобґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самимзабезпечується прибутковість інвестицій в галузі.

Маркетингова програма

Гарна зачіска єневід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогоднідуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саметому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якіснихпослуг населенню.

У с. Дерманьпроживає близько 3000 жителів. Однак, закладу, який би надавав такі послуги неіснує. Тому жителям доводиться доїжджати за декілька кілометрів до найближчоїперукарні.

Створенняперукарні дозволить одержувати постійно стабільний прибуток протягом всьогороку.

Слід врахувати ітой факт, що в селі є 2 школи, з яких щорічно випускається 50-60 учнів (вечірнізачіски). Також в селі проживає значна частина молоді, що дозволить отримуватисезонний прибуток в період весіль.

Таким чином,створення перукарні “Престиж” в с. Дермань є обґрунтованим і дозволитьотримувати прибутки.

Метою діяльностіпідприємства є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а такожнадання якісних послуг та задоволення потреб споживачів.

Відкриттяперукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційнопривабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесуобґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самимзабезпечується прибутковість інвестицій в галузі.

Для того, щоботримувати постійний прибуток перукарнею будуть надаватись такі послуги:

Жіночі, чоловічіта дитячі стрижки.

Весільні тасвяткові зачіски.

Фарбування,мелірування, колорування волосся за сучасними технологіями.

Підбір зачіски абострижки за журналом.

Для структурногоаналізу обраної галузі необхідно застосувати SWOT-аналіз, вивчити слабкі ісильні сторони нового бізнесу, а також невикористані можливості і загрози йогоіснування.

Таблиця 1. SWOT-аналізперукарні „Престиж”

Можливості Загрози

Можливість надання якісних послуг завдяки сучасним технологіям.

Розширення асортименту послуг в процесі діяльності.

Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості.

Даний вид діяльності має дещо сезонний характер.

Сильні сторони Слабкі сторони

Послуги, що будуть надаватись є високоякісними завдяки застосуванню засобів з натуральної сировини.

Відсутність на ринку конкурентів.

Вигідне розташування (в центрі села).

Ціни на послуги будуть помірними.

Надання перукарями консультацій клієнтам щодо вибору зачіски або стрижки.

Розташування перукарні в сільській місцевості.

Зменшення прибутковості взимку.

Віддаленість від постачальників.

З таблиці 1 можнапобачити, що в SWOT — аналізі перукарні переважають сильні сторони, що допоможеобґрунтувати відкриття перукарні в селі Дермань.

Для вибору та обґрунтуванняконкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації.Цей вибір можна обґрунтувати, здійснивши сегментацію ринку.

Таблиця 2. Сегментаціяринку

Потреби

Групи

клієнтів

Функціональні Комунікаційно-промоційні Фінансові Ціна Якість Знижка 10% на початку діяльності Послуги на дому Знижки за комплексні послуги (більше 2-х) Знижки постійним клієнтам

1. Жінки:

15-35 років

35-45 років

після 45 років

2. Чоловіки:

15-35 років

після 35 років

Х

О

X

X

X

X

-

Х

O

O

O

Х

Х

X

X

X

X

-

Х

X

О

-

Х

X

O

Х

Х

X

X

X

X

Х — реальноіснуючий сегмент

О — частковийсегмент

Дана стратегіядасть змогу створити певний імідж послуг, які будуть надаватись.

Недолікомстратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьомуможна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможутьвикористовувати власні засоби для фарбування, укладки волосся (фарба, гель, мустощо).

Ціни наперукарські послуги будуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватисьсистема знижок:

знижка 10% напослуги на початковому етапі діяльності перукарні;

знижка закомплексні послуги (якщо більше двох послуг) — 15%;

знижки постійнимклієнтам — 5%.

Таким чином, можнаобґрунтувати обсяги реалізації послуг, наданих перукарнею за два роки.

Таблиця 3. Розрахуноквиручки від реалізації послуг

№ п/п

Перелік

послуг

I квартал, грн. II квартал III квартал IV квартал

Всього за

1 рік, грн.

Всього за 2 рік, грн.

Кіль-

кість,

шт.

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

1.

Дитячі

стрижки

72 4 288 260 236 300 1084 1301 2.

Жіночі

стрижки

140 6 840 720 648 696 2904 3485 3.

Жіночі

зачіски

130 20 2600 2060 2500 2000 9160 10992 4. Укладка волосся 114 5 570 490 540 560 2160 2592 5. Фарбування та меліру-вання волосся 50 30 1500 1200 1230 1260 5190 6228 6. Хімічна завивка 46 27 1242 1242 972 1215 4671 5605 7.

Чоловічі

стрижки

65 5 325 410 300 400 1435 1722 Всього 7365 6382 6426 6431 26604 31925

Оскільки в селіДермань проживає близько 3000 чоловік населення, то як видно з таблиці попит наперукарські послуги є значним і в результаті реалізації послуг виручка також єзначною, але в деякій мірі на неї впливають сезонні коливання.

На початковомуетапі діяльності нами буде розроблена невелика рекламна компанія, яка будескладатись з:

оголошень надошках об’яв, на що буде витрачено 10 грн.;

вивіски, настворення якої буде виділено 180 грн.;

візиток клієнтам — на суму 20 грн.

Плануючидіяльність по відкриттю перукарні, ми використали метод аналогії. Для прикладуми дослідили діяльність перукарні, яка знаходиться в с. Будораж,Здолбунівського району. Перукарня має конкурентів, але отримує значні прибутки.Проаналізувавши діяльність даної перукарні, можна передбачити, що діяльністьнашої перукарні буде більш успішною, оскільки ми не маємо конкурентів, с. Дерманьрозташоване ближче до міста та кількість населення є більшою.

Виробнича програма

Перукарня“Престиж” буде розміщена у приміщені, яке розташоване в центрі села Дермань. Приміщеннябуде взято в оренду. Поблизу нього знаходиться школа, завдяки чому буде більшийпопит на перукарські послуги. Для створення перукарні буде залучено 2113грн. власнихкоштів, а також кошти, взяті в кредит. Перед відкриттям перукарні будепроведено ремонт приміщення і закуплено необхідне обладнання.

Будуть здійсненінаступні витрати на ремонт (таблиця 4):

Таблиця 4. Розрахуноквитрат на ремонт

п/п

Показник Кількість Вартість, грн. Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обої, рулони

Касатони, м2

Лінолеум, м2

Фарба біла, л

Жалюзі, м2

Лампи денного освітлення, шт.

Встановлення сигналізації

Вивіска, шт.

Оплата роботи

Відро для сміття, шт.

Щітка для прибирання, шт.

12

21

21

3

2

3

1

1

1

1

1

28

7

17

26

35

75

985

180

600

20

25

336

147

357

78

70

225

985

180

600

20

25

Всього 3023

Подамо перелікосновних засобів, необхідних для діяльності перукарні.

Таблиця 5. Перелікосновних засобів

п/п

Перелік основних засобів Кількість, шт. Ціна, грн. Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

Журнальний столик

Тумбочки

Стільці

М’який куточок

Дзеркала

Сушка

1

2

2

1

2

2

80

60

125

180

150

150

80

120

250

180

300

300

Всього 1230

В процесівикористання основних засобів їх вартість зменшується в результаті зношення. Томунеобхідно на основні засоби здійснити нарахування амортизації. В даному випадкунайкращим способом визначення амортизаційних відрахувань, на нашу думку, єпрямолінійний метод. Амортизація за цим методом визначається за формулою:

А = Ва/Тп, де

А — річна сумаамортизації;

Ва — вартість, щоамортизується;

Тп — термінкорисного використання основних засобів.

Розрахунок сумиамортизації за квартал визначається діленням річної суми амортизації на чотири.

Розрахункивеличини амортизаційних відрахувань подано у таблиці 6.


Таблиця 6. Визначенняамортизації

№ п/п Перелік основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Вартість, що амортизується, грн. Термін корисного використання, рік. Річна сума амортизації, грн. Сума амортизації за другий рік, грн. 1 Журнальний столик 80 20 60 12 5 5 2 Тумбочки 120 20 100 10 10 10 3 Стільці 250 50 200 9 22,22 22,22 4 М’який куточок 180 60 120 12 10 10 5 Дзеркала 300 - 300 12 25 25 6 Жалюзі 70 - 70 10 7 7 7 Лампи денного освітлення 225 - 225 8 28,14 28,14 8 Сушка 300 - 300 4 75 75 Всього 182,36 182,36

Виробнича програмавимагає розрахунку виробничих витрат, а саме ро вартості сировини, витрати назаробітну плату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.

Таблиця 7. Розрахунокоборотних фондів

№ п/п Показник Вартість, грн. /од.

Кількість,

шт.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Перукарські набори:

щіток для волосся

ножиць

бігудів

Плойка

Плойка “Гофре"

Машинка для стрижки

Фартушки

Накидки

Рушники

Пульверизатор

Мус

Лак для волосся

Гель для волосся

Шампунь

Чоловічий одеколон

Шапочки для мелірування

Фольга

Лезо

Прищепки для волосся

35

95

38

15

60

50

13

20

2

4,5

7

10

4,5

6

10

10

2

9

2

2

2

1

2

1

1

2

2

4

2

5

6

2

2

1

2

50

1

10

70

190

38

30

60

50

26

40

8

9

35

60

9

12

10

20

100

9

20

Всього 796

Для ефективноїдіяльності перукарні необхідно розрахувати потребу в оборотних фондах покварталах.

Таблиця 8. Розрахунокпотреби оборотних фондів

№ п/п Перелік оборотних фондів Сума, грн. За перший рік За другий рік

І квартал

05-07

ІІ квартал

08-10

ІІІ квартал

11-01

ІV квартал

02-04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Перукарські набори:

щіток для волосся

ножиць

бігудів

Плойка

Плойка “Гофре"

Машинка для стрижки

Фартушки

Накидки

Рушники

Пульверизатор

Мус

Лак для волосся

Гель для волосся

Шампунь

Чоловічий одеколон

Шапочки для мелірування

Фольга

Лезо

Прищепки для волосся

70

190

38

30

60

50

26

40

8

9

35

60

9

12

10

20

100

9

20

56

120

13,5

6

80

8

56

100

9

6

10

20

120

45

5

49

80

9

6

80

10

20

115

190

38

30

60

50

26

40

16

14

196

360

40,5

30

20

40

380

19

40

138

228

46

18

72

60

31

48

19

17

235

432

49

36

24

48

456

23

48

Всього 796 275,5 329 304 1704,5 2028

Витрати назаробітну плату будуть розраховуватись, виходячи із кількості працівників тасередньої заробітної плати. Оскільки підприємство сплачуватиме єдиний податок урозмірі 40 грн., то нарахування на заробітну плату будуть здійснюватись урозмірі 50 відсотків від єдиного податку на кожного найманого працівника, алебудуть сплачуватись разом з єдиним податком.

Розрахунок витратна заробітну плату подано у таблиці 9.

Таблиця 9. Витратина заробітну плату працівників

Назва категорій працюючих Потреба, чол. Витрати на заробітну плату, грн. Перукар 1 450 Директор (за сумісництвом перукар) 1 450 Всього 900

Виходячи з усіхвище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничупрограму.

Таблиця 10. Розрахунокпоточних витрат на виробничу програму

Статті витрат Сума витрат по кварталах, грн. Сума витрат за 1 рік, грн. Сума витрат за 2й рік, грн. І ІІ ІІІ ІV

Сировина і матеріали

Зарплата

Комунальні послуги

Реклама

Амортизація

Відсоток за кредит

Реєстрація

Оренда приміщення

Санстанція

796

2700

12

30

45,59

144,38

34

252

80

275,5

2700

12

45,59

105,01

252

80

329

2700

40

45,59

65,63

252

80

304

2700

40

45,59

26,26

252

80

1704,5

10800

104

30

182,36

341,28

34

1008

320

2028

11000

125

36

182,36

1210

384

Виробнича собівартість 4093,97 3470,1 3512,22 3447,85 14524,14 14965,36

Оскільки метоювиробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу таоцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то напідставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібнорозрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.

Розрахунокприбутку та рівня рентабельності подано у таблиці 11.

Таблиця 11. Розрахунокпоказників прибутку та рентабельності

Показник, грн. Сума по періодах, грн. За 1 рік За 2 рік І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал

Виручка

Виробнича собівартість

Валовий прибуток

Єдиний податок

Чистий прибуток

Рівень рентабельності

7365

4093,97

3271,03

180

3091,03

0,76

6382

3470,1

2911,9

180

2731,9

0,79

6426

3512,22

2913,78

180

2733,78

0,78

6431

3447,85

2983,15

180

2803,15

0,81

26604

14524,14

12079,86

720

11359,86

0,78

31925

14965,36

16959,64

720

16239,64

1,09

На основіпроведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибутокперукарні буде значним, оскільки рівень рентабельності знаходиться в середньомув межах 78%. Вже на початковому етапі діяльність перукарні є ефективноюнезважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдякизначному попиту на перукарські послуги та зацікавленості клієнтів.

Організаційний план

Перукарня“Престиж” буде створена у формі приватного підприємства. Перевагами виборуданої юридичної форми є спрощена система оподаткування, незначні витрати науправління тощо. Позитивним є також те, що підприємство сплачуватиме єдинийподаток. Недоліком цієї юридичної форми є те, що податкові пільги і державнісубсидії надаються, як правило, тільки юридичним особам та перевага надаєтьсякредитними установами у більшій мірі юридичним особам.

У перукарні будепрацювати два перукарі, що дасть змогу своєчасно надавати послуги клієнтам тане створювати черги. Один з перукарів є власником перукарні, а також виконуєобов’язки директора, що дасть змогу зменшити витрати на заробітну плату.

Організаційнуструктуру персоналу перукарні можна зобразити наступним чином:

Підбір працівниківбуде проводитись серед молодих осіб, що проживають в с. Дермань, які закінчилинавчальні заклади чи спеціалізовані курси перукарів і мають досвід роботи 1 рікта потребують роботу.

Працівники повиннібути висококваліфіковані, творчі особи, повинні мати відповідні вміння інавички стосовно надання перукарських послуг. Заробітна плата працівникам будевиплачуватись у розмірі 450 грн. кожному. В ході діяльності перукарні будездійснюватись стимулювання роботи працівників в залежності від отриманогоприбутку.

Перукарня будепрацювати 6 днів на тиждень з 9.00год. до 18.00 год. Обідня перерва буде з 13.00до 14.00 години. Вихідний день — понеділок. У неділю передбачається встановитискорочений робочий день з 9.00 до 14.00 години.

Для того, щобпередбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графікосвоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).


Таблиця12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції

Перелік заходів Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Переговори з постачальниками

Переговори із кредиторами

Ремонт приміщення

Купівля і установка обладнання

Підбір кадрів

Закупівля матеріалів

Реалізація послуг

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

*

Протягом березняпланується здійснити ремонт приміщення, провести переговори з постачальникамищодо купівлі обладнання, переговори з кредиторами. У квітні буде здійсненокупівлю і установку обладнання, підбір кадрів та буде закуплено матеріали. Вході проведення діяльності закупка матеріалів буде здійснюватись один раз наквартал. І вже починаючи з травня буде здійснюватись реалізація послуг.

Фінансовий план

Метою фінансовогоплану бізнес-проекту по відкриттю перукарні “Престиж” в селі Дермань єобгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а такождовести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляціїбудуть найбільш вигідними.

Отже, на основівище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів,необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерелфінансування (таблиця 13).


Таблиця13. Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування

Актив Пасив Потреба в інвестиціях Сума, грн. Джерела фінансування Сума, грн.

I. Основні засоби в т. ч.:

1.1 приміщення (ремонт)

1.2 обладнання

II. Оборотні кошти, в т. ч.:

2.1 запаси і затрати

2.2 грошові кошти

4256

3023

1230

860

796

64

I. Власні кошти

II. Залучені кошти, в т. ч.:

2.1 д/ст. кредити

2.2 к/ст. кредити

III. Інші джерела

2113

3000

3000

Всього потреба в інвестиціях 5113 Всього по джерелах фінансування 5113

Визначившизагальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування, бачимо, що загальнавартість проекту становить 5113 грн., з яких залучено власних коштів у сумі2113 грн., а також на відкриття перукарні “Престиж” буде залучено 3000 грн. увигляді кредиту. Кредит буде взято у Здолбунівському відділенні ВАТ “ДержавнийОщадний банк України" на 1 рік під ставку 21% річних. Кредит надається наумовах щомісячної сплати основної суми боргу, яка складає 250 грн. та відсотківза кредит. Графік погашення кредиту показано у таблиці 14.

Таблиця 14. Графікпогашення кредитних зобов’язань

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Основна сума боргу, грн. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Відсотки за кредит, грн. 52,5 48,13 43,75 39,38 35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38

Визначимо різницю міжгрошовими надходженнями перукарні і її витратами, тобто розрахуємо величинучистих грошових потоків.


Таблиця 15. Розрахунокчистих грошових потоків

Показники Періоди І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За 1-й рік За 2-й рік

І. Грошові надходження

ІІ. Грошові витрати, в т. ч.

2.1 Капітальні витрати

2.1.1 Ремонт приміщення

2.1.2 Обладнання

2.2 Поточні витрати, в т. ч.

2.2.1 Закупівля товарів

2.2.2 Заробітна плата працівників

2.2.3 Оренда приміщення

2.2.4 Комунальні послуги

2.2.5 Реєстрація

2.2.6 Реклама

2.3 Єдиний податок

2.4 Відсотки за кредит

III. Чистий грошовий потік

IV. Графік погашення кредиту

-5113

7365

3258,88

6382

3524,51

6426

3566,63

6431

3502,26

26604

18930,78

31925

15083

Здійснивширозрахунок чистих грошових потоків, можна зробити висновок, що грошові потоки єзначними і проект приймається. Для детальнішої оцінки бізнес-плану доцільнорозрахувати наступні показники:

1. Проста нормаприбутковості проекту. Даний показник обчислюється за формулою:

ПНП = прибуток зарік / загальна сума інвестиційних витрат

ПНП=11359,86/5113=2,22

Даний показниквказує на те, що на 1 гривню витрат припадає 2,22 гривні прибутку.

2. Простий стрококупності проекту:


Ток = загальнасума інвестиц. витрат /чистий прибуток+амортизація

Ток = 5113/ (11359,86+182,36)=0,44

Простий стрококупності проекту становить 5 місяців.

3. Точкабеззбитковості:

Тбз. = постійнівитрати/ (валовий доход — змінні витрати)

Тбз. = 13475,64/ (26604-1704,5)*100%=54%

Отже, 54% доходу,який буде отриманий перукарнею протягом року піде на покриття фіксованих витрат.Для того, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльностінеобхідно отримувати прибуток у розмірі 14366,16 гривень.

Процедурадисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію, ризики та альтернативнувартість капіталу.

Ставка дисконту (d)- облікова ставка — 9,5%

інфляція — 11%

ставка ризику — 20%

4. Чиста теперішнявартість:

NPV = — CF0+ΣCFt/ (1+d) t=

5113+7673,22/1,405+16842/1,405²= 8797,61

Оскільки NPV єбільшим 0, то проект приймається.

Оцінка ризиків

Під ризиком вбізнес-плані розуміють можливу небезпеку втрати інвестованих коштів внаслідокспецифічних явищ природи або тих чи інших видів діяльності людини.

Обрана нами галузьне є виключенням, а тому і їй притаманні певні ризики. Ефективність управлінняризиками в значній мірі обумовлюється їх класифікацією.

В залежності відможливого результату (наслідку) ризики можна поділити на дві великі групи: чистіта спекулятивні.

Чисті ризикиозначають отримання негативного або цільового результату. До них відносять:

природній — для місцевості,де буде розташована перукарня, даний ризик не є характерним, тому що природніризики виникають в результаті стихійних лих. А так як перукарня розташована вцентрі села, то рівень такого ризику є низьким;

екологічний — перукарні даний ризик непритаманний, адже її діяльність не викликає забрудненнянавколишнього середовища;

політичний — данийризик частково притаманний перукарні, оскільки збільшення величини єдиногоподатку чи його скасування призведе до збільшення витрат підприємства і якнаслідок збільшення цін і зменшення величини попиту.

Найкращим способомзахисту від чистих ризиків є зовнішнє страхування.

Спекулятивніризики можуть мати як позитивні результати, так і негативні. До даної групиризиків можна віднести комерційні. Вони значною мірою притаманні діяльностіперукарні. В свою чергу вони поділяються на:

майнові — можутьвиникати в результаті втрати майна через пожежу, крадіжку, але в історії селатаких не відбувалось;

виробничі — підвищення цін на сировину і матеріали; можливі в результаті інфляційнихпроцесів.

Ризик банкрутстває незначним, оскільки попит на перукарські послуги є постійним.

Отже, найбільшзначимими ризиками для даного виду бізнесу є комерційні.


Додаток

Розцінки наперукарські послуги

Стрижки

Довжина волосся до10 см до 20 см від 20 см Жіноча модельна 5,00 5,00 5,50-6,00 Чоловіча „Площадка”, „Бобрик” 5,00 - - Чоловіча модельна 4,50 - - Чоловіча під насадки №1-4 4,50 - - Чоловіча під одну насадку 4,00 - - Дитяча модельна (діти до 7 р) 4,00 4,00 - На лисо 2,00 - - Чуба 1,00 - -

Укладка волосся

до10 см до 20 см від 20 см Феном 2,50 3,00 4,00 Щипцями 2,50 3,00 4,00 Щипцями „Гофре” 4,50 9,50 12,50 На будь-який вид бігудів 2,50 4,50 6,00-9,50

Зачіска

до10 см до 20 см від 20 см Зачіски 5,50 6,50 7,50 Весільні 12,50-25,00 вечірня 12,50-19,00

Плетіння

„Колоски” по всій голові 6,50 „Колосок” 2,00 „Колосок" обручем 1,00 „Кошик” 3,00-4,00

Меліруванняволосся

Довжина волосся до10 см до 20 см від 20 см На шапочку 7,50+ціна фарби 9,00+ ціна фарби 11,00+ ціна фарби На фольгу 9,00+ ціна фарби 11,50+ ціна фарби 14,00-16,00+ ціна фарби Пасма 7,50+ ціна фарби Колорування 15,00 19,00 25,00 Бліки - 7,50 7,50 Балаяж (фарбування кінчиків) 7,50 7,50 7,50

Фарбування волосся

(фарбою клієнта) до10 см до 20 см від 20 см Фарбування волосся 4,50 5,00 5,50 В 2 кольори 7,50 7,50 8,00 Коренів 4,50

Хімічна завивка

Розчином „Локон” до10 см до 20 см від 20 см Хімічна завивка 14,00 17,00 20,00 На пів голови 12,50 На чуба 7,50

Хімічна завивка

Розчином нім. фірми „Londa” до10 см до 20 см від 20 см Хімічна завивка 17,00 20,00 23,00-25,00 На пів голови 16,00 На чуба 9,50

Миття голови

до10 см до 20 см від 20 см Миття голови 0,50 2,00 2,50 Начос 1,00 Косметичні препарати: бальзам, гель, пінка, віск 0,50 Лак 0,50-3,00
еще рефераты
Еще работы по маркетингу