Реферат: Бизнес-план кафе

Бізнес-план

Створення кафе «Victoria»

Виконала ст. гр.

Перевірив:

2008


ЗМІСТ

ВСТУП… 3

1. Резюме. 4

2. Характеристика галузі 5

3. Характеристика продукта. 6

4. Місцезнаходження кафе«VICTORIA». 7

5. Аналіз ринку. 7

6. Плановий обсяг і структура виробництва продукції 9

7. Забезпеченість виробництва основними факторами. 9

8. Стратегія маркетинга. 12

9. Управление реализацией инвестиционного проекта. 13

10. Оцінка ризиків і форми їх страхування. 14

11. Фінансовий план. 15

12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту. 3

Висновок… 5


ВСТУП

Планування інвестиційної діяльності будь-якогокомерційного підприємства направлене на рішення питання про те, чи вартовкладати гроші в даний проект, і чи принесе він очікуваний дохід, що окупає всівитрати.

Для того, щоб визначити кінцеві результатисправи, що починається, будь-якому підприємцю, інвестору, банкіру, керівникупідприємства необхідно мати грамотно складений бізнес-план. Без цього не можнабратися за комерційний або виробничий бізнес.

Бізнес-план є документом, що включає всіосновні аспекти створюваного комерційного підприємства. У ньому повинні битивідображені питання вивчення місткості і перспективи майбутнього ринку збуту; оціненівсі витрати, які порівняні з доходами від планованого продажу продукції з метоювизначення потенційної прибутковості справи, що починається.

Бізнес-план — документ, що розробляється наперспективу 3-5 років з розбиттям по роках, причому перший рік розбивається покварталах і місяцях.

Представлене в бізнес-плані рішеннявиробничих, комерційних і соціальних проблем виключає можливість помилкових дійв процесі реалізації задуманої справи. Бізнес-план, що складається, повиненбути не тільки переконливим для інвестора, банкіра, підприємця, але і достатньопривабливим, щоб одержати фінансову підтримку.

Добре аргументований, складений на достовірнійінформації, з глибоко продуманою перспективою бізнес-план — запорука успіхупідприємця, що починає справу і готового йти на розумний ризик.


/>1. Резюме

На теперішній час даний вид бізнесурозвивається достатньо високими темпами т. к. це не тільки заклад суспільногохарчування, але й місце для відпочинку з сім’єю, друзями і т.д.

Головною метою створення закладу є проникненняна ринок і подальше розширення ринкової долі. Головною стратегією закладуповинна стати комплексна стратегія з надання продукції більш високого рівняякості, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього стратегієюмаркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулюванняобсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкуренції, створенняпозитивного іміджу кафе.

Обраний вид діяльності пояснюється перш за всенаявністю досвіду у керівників закладу. Значну роль грає ситуація у галузі, яказабезпечує стійку норму прибутку за рахунок вірної орієнтації на потенційногоспоживача з середнім рівнем доходів.

Керівництво закладу у своїй діяльностіорієнтується на вивчення потреб і запитів споживачів і у якості однієї з головнихзадач підвищення якості продукції, що пропонується.

Для створення кафе планується придбанняспеціального обладнання, меблів, а виробничу будівлю взяти в оренду. Длявиробництва продукції необхідно найняти 8 робітників.

Кафе за своїм стилем буде поєднувати елементикухні європейських країн і буде розташоване у центрі міста. Акцент робиться наінтер’єрі та кухні, а також на використанні сучасних будівних технологіях. Перевагиперед іншими закладами суспільного харчування полягають у зацікавленості споживачівдо національних особливостей кухонь європейських країн.

Перевагою даною бізнес-ідеї є розташуваннябізнесу: Україна, Донецька область, м. Краматорськ вул… Паркова 45

Кафе «VICTORIA» — підприємствозасноване на приватній власності індивідуальної особи (генерального директора),яке має одного власника і розпорядника основних засобів, капіталу підприємства.

Необхідний начальний капітал планується отриматиу якості кредиту у установі, яка займається фінансуванням проектів ікредитуванням під 10% річних, але більша частина проекту буде фінансуватися зарахунок власних коштів.

Запланований строк реалізації проекту 25 років.Розрахований період окупності інвестицій склав 3,85 року. Залучення інвестицій плануєтьсяна 5 років. Обсяг необхідних інвестицій наведений у розділі 12.

2. Характеристика галузі

Даний вид бізнесу сьогодні користується уінвесторів великою популярністю. Галузь, в котрій буде працювати підприємство –продуктова у галузі суспільного харчування. Місцем реалізації даногобізнес-плана є місто Краматорськ на території якого спостерігається широкамережа об’єктів суспільного харчування. Галузь є достатньо прибутковою, так якрівень рентабельності складає 25%, що дозволяє отримувати великі доходи, авідповідно і прибутки. А у разі успіху рівень рентабельності може досягати 50–60%.

В традиційній класифікації кафе поділяються на3 класи: «люкс», вищий та перший, кожному з яких відповідає певнийперелік вимог. Сучасні спеціалісти використовують дещо іншу градацію: елітні,кафе для середнього класу або як їх ще називають «середньої руки» такофейні.

Елітні кафе відрізняються вишуканістюінтер’єру, високим рівнем комфорту, широким асортиментом оригінальних блюд танапоїв і, звичайно, високими цінами. Кафе середньої руки, як у нашому випадкуза більш помірну плату пропонують відвідувачам достатньо різноманітне меню. Найбільшвигідними з точки зору фінансової віддачі є десерти.

Щодо українських кафе, то головною їхособливістю є неперевершена кухня. Деякі відрізняються бездоганнимобслуговуванням та інтер’єрами. І лише для одиниць характерна наявність іпершого, і другого, і третього.

Необхідно відмітити, що основними конкурентамиу галузі є кафе «Соната», а також кафе «Сяйво».

3. Характеристика продукта

Сферою діяльності даного підприємства єсуспільне харчування, мета проекту – відкриття кафе у стилі поєднання елементівєвропейських кухонь. Основний наголос робиться на інтер’єр та кухню, а також навикористання сучасних будівельних технологій для створення атмосфери комфортута затишку. Продукцією, що пропонує кафе «VICTORIA» є блюда країнЄвропи. Переваги перед іншими закладами суспільного харчування полягають узацікавленості споживачів до національних особливостей кухонь європейських країн.

Основою продукції, що пропонується є блюдакраїн Європи, традиційні напої цих країн, а також комплексні обіди, якіскладаються з різних блюд.

Необхідні для приготування блюд та напоївпродуктів будуть поставлятися сільським господарством «Донбас» в пос.Андріївка з яким попередньо досягнуто домовленість, що дозволить мінімізувативитрати на транспортування.

Кількість місць – на 30 персон, кількістьстоликів 9 шт., також тут розташована маленька сцена для проведеннярізноманітних заходів. Внутрішній дизайн залу та його інтер’єр плануєтьсяоформити якомога затишніше, що робить незабутнім відвідування даного закладу. Простореприміщення кафе планується виконати в етнічному стилі. Тут будуть білі дивани,білі скатертини і вишукані меблі.

Площа у 110 кв. м., на території якогорозташоване кафе, взята в аренду, 100 кв. м. займає безпосередньо.

4. Місцезнаходження кафе «VICTORIA»

Юридична адреса Україна, Донецька область, м. Краматорськвул. Паркова 45.

Розташування кафе дуже вигідне, з географічноїточки зору:

Знаходиться у центрі міста;

Знаходиться в густо населеному районі;

Розташування транспортних вузлів достатньо близько,що дозволяє з мінімальними витратами поставляти сировину.

В даному районі відсутнє такого високого рівнязаклад суспільного харчування, що є великою перевагою для реалізації даногопроекту.

Місцем відпочинку від суєти і буде слугуватинаше кафе.

Кафе «VICTORIA» розташоване по вул. Паркова.Переваги цього місцезнаходження беззаперечні: у центрі міста проходять всісвята, тут розташовано більшість адміністративних установ, розташовані великіпідприємства. Саме сюди направляються люди ввечері зі своїми родинами, здрузями для того, щоб повечеряти і приємно провести час.

5. Аналіз ринку

Для визначення можливостей збуту продукціїпроведемо дослідження ринку. Аналіз попиту за попередні 3 роки представлена втаблиці 5.1.

Виходячи з отриманих даних, можна зробитивисновок, що на ринку кожен рік існує потреба у додатковому обсягу продажів. Отриманідані дають можливість скласти прогноз виробництва продукції на наступні 5 років.Даний прогноз представлений у таблиці 5.

Виробнича потужність розраховується на основікількості посадочних місць (30) і кількості основних блюд, які виробляються задень двома поварами (91).

Розрахунок показує, що протягом всьогоробочого дня, який складає 14 годин, на одне посадочне місце приходить 2,7основних блюда, що дає можливість за рахунок збільшення кількості поварівзбільшити у середньому виробничу потужність у 2 рази. Кількість безалкогольнихі алкогольних напоїв, які замовляються у день 2шт. на 1 столик і має тенденціюдо збільшення.

Запропонована продукція умовно поділена на двавиди: це основні блюда (як національної кухні, так и комплексні обіди) і салатиі напої (безалкогольні і алкогольні).

Таблиця 5.1. – Прогноз можливого обсягупродажу, шт.

Виробнича потужність 2009 2010 2011 2012 2013 Кількість поданих основних блюд за рік роботи 755552 77143 76430 77592 78869 Безалкогольні і алкогольні напої 8762 8804 8850 8912 8954 Всього 84314 85947 85280 86504 87823

Для визначення можливого рівня цін напродукцію, що випускається визначимо середній рівень цін на ринку України(таблиця 5.3).

Таблиця 5.2. – Характеристика сучасного іпрогнозного рівня цін на продукцію, що реалізується на внутрішньому ринку.

ВИД РИНКУ Сучасний рівень цін Прогнозний рівень цін в доларах США в грн. в дол США 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 1 2 3 4 5 6 7 8 Внутрішній (середній рівень цін на ринку України) 35 6,93 7,05 7,15 7,23 7,5 7,8

Можлива ціна на кожну в розрізі кожноїасортиментної групи представлена в таблиці 6.2.

6. Плановий обсяг і структуравиробництва продукції

Можлива кількість продукції, що реалізується втаблиці 5.2. Розподіл продукції, що виробляється за асортиментними групамирозглянемо в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Плановий обсяг і структуравиробництва

Продажі 2009 2010 2011 2012 2013 Блюда національної кухні і комплексні обіди, грн 2 606 561,5 2 707 720,3 2 751 508 2 824 368 2 997 014 Безалкогольні і алкогольні напої, грн 219 050 222 741,2 230 100 235 276,8 242 653,4 Всього 1 2825610 3430434.5 3481608 3559644,8 3739667,4

Можлива ціна на кожну в розрізі кожноїасортиментної групи представлена в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Прогнозний рівень цін (середній),виходячи із усіх блюд меню у розрізі асортиментних груп

Асортиментні групи продукції Одиниці виміру Прогнозний рівень цін 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 Блюда національної кухні і комплексні обіди грн. 34,5 35,1 36 36,4 38 Безалкогольні і алкогольні напої грн. 25 25,3 26 26,4 27,1

 


7. Забезпеченість виробництваосновними факторами

Найбільший інтерес представляє забезпеченістьвиробництва сировиною і енергоносіями. Проаналізуємо середньорічні потреби іобсяги надходжень. (таблиця 7.1).

Таблиця 7.1 – Забезпеченість виробництвасировиною і матеріалами на рік

Ресурси Одиниці виміру Середньорічні потреби Обсяг надходжень З регіону 1 2 3 4 Сировинні ресурси, матеріали грн 699 235 699 235 Енергетичні ресурси грн 5535 5535

Основні фонди, необхідні для виробництвапредставимо в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Кошторис витрат на придбанняосновних фондів, необхідних для виробництва.

Необхідне обладнання:

Найменування обладнання Кількість, шт. Всього, грн Приміщення 1 468 000 Електроплита 1 6 500 Електром’ясорубка 1 700 Кухонний комбайн 1 1500 Посуд 1 10 000 Холодильне обладнання 2 7 500 Мікроволнова піч 2 1350 Дизайн приміщення - 8 000 Меблі - 10 000 Освітлювальні пристрої - 2 000 Касовий апарат 1 700 Телефон 2 300 Музичне обладнання 1 5000 Інші витрати - 650 Всього 534 200

Вибір персоналу для даного бізнесу дужеважливий, тому що від кваліфікованої роботи офіціантів і поварів залежить успіхвсього підприємства. Керівник має 6 річний досвід роботи у сфері суспільногохарчування, має вищу економічну (бухгалтер) освіту, що дозволить вестибухгалтерію кафе.

Виробничий персонал складається з 2 поварів, 3офіціантів, кухонного робітника і прибиральниці. У зв’язку зі специфікоюпідприємства, до персоналу пред’являються високі вимоги.

На посаду повара обрано чоловіка з 10 річнимдосвідом роботи. Помічник повара досконало знає кухню країн Європи і має досвідроботи. вимоги до офіціанта будуть полягати у приємній зовнішності, знаннюкультурних традицій і мати досвід роботи не менше 3 років.

У зв’язку зі зростанням продажів на четвертийрік роботи планується найняти ще 1 помічника повара.

Забезпеченість трудовими ресурсами представимоу таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 – Забезпеченість виробництватрудовими ресурсами

Персонал 2007 2008 2009 2010 2011 Кількість 8 8 8 9 9

Заробітна плата за місяць обслуговуючого персоналаі керівника представлена в таблиці 7.4

Посада Оклад в месяць Оклад в рік Директор 2100 25200 Менеджер 1300 15600 Повар 1000 12000 Кухонний робітник 750 9000 Офіціант 800 9600 Прибиральниця 650 7800 Всього 5300 63600

Виходячи з розглянутого, можно зробити висновок,що для реалізації проекта необхідна закупівля сировини і матеріалів, основнихфондів, залучення трудових ресурсів.

8. Стратегія маркетинга

Перш за все при відкритті кафе необхідноприділити увагу його географічному місцезнаходженню. При виборі місця для кафе «VICTORIA»вивчалися такі параметри, як потік людей у безпосередній близькості відприміщення, конкурентне оточення, основні будівлі і споруди поблизу майбутньогокафе, зручність під’їзду, наявність парковки, можливості зовнішнього оформлення.

Основними клієнтами кафе є молодь і людисереднього віку. Цільовий сегмент населення м. Краматорська швидко зростаєпорівняно з іншою частиною населення. Привабливим фактором є розумний ціновийдіапазон, який задовольнить клієнта з середнім доходом – 600-800 гривень. Режимроботи кафе також є оптимальним для відвідувачів – с 10: 00 до 24: 00. курінняв приміщенні буде заборонене.

Продукція кафе «VICTORIA» призначенадля будь-якого клієнта, тим не менш, вона спеціально орієнтована на людей, яківживають тільки натуральні продукти і для яких практично відповідних блюд задоступною ціною в меню інших кафе та ресторанів.

В подальшому планується розширення охопленняцільового населення, кафе пропонує додаткову продукцію – комплексні обіди умежах 20-30 гривень. Планується, що ця послуга буде користуватися попитом уобідній час у співробітників установ і підприємств, які знаходяться убезпосередній близькості.

Важливим моментом є рівень сервісу. Офіціантповинен бути люб’язним, акуратним і розбиратися в тому, що замовляє клієнт. Передвідкриттям кафе планується провести рекламну компанію протягом місяця, а післявідкриття продовжити в залежності від відвідування.

Так як великою популярністю користуєтьсясувенірна продукція, то протягом першого місяцю відвідувачам на пам’ять будутьподаровані різні сувеніри. У майбутньому планується оформити фірмовим знакомкафе серветки, бокали, попільнички, серветниці.

 

9. Управление реализациейинвестиционного проекта

Кафе «VICTORIA» створено на основіприватної власності (генерального директора), який має одного власника –розпорядника основних засобів, капіталу підприємства – Ліскової ВікторіїВолодимирівни. У кафе виконує функції директора, адміністратора, бухгалтера. Основнимипомічниками буде менеджер та шеф-повар.

Слід відмітити, що організація даноговиробництва може бути реалізована самостійно, у випадку відповідної підтримкиінвестора. Менеджер – Переверзєва Оксана Петрівна. Має справу з цим видомбізнесу більше 7 років, пройшовши шлях від офіціантки до управляючої залом,тому ніхто точніше ніж вона не може знати всі тонкощі цієї справи. Увесь тягарвідповідальності на її плечах, під контролем директора.

Схема 9.1 — Структура управления

/>


Саме менеджер та повар допоможуть генеральномудиректору у вирішенні таких питань як складання меню, вибір та придбанняобладнання, розробка технологічного плану, а також у наймі персоналу.

10. Оцінка ризиків і форми їхстрахування

Вихід на ринок даного виду бізнес достатньообмежений і пов’язаний з високими ризиками. По-перше, тому що цей сегментдостатньо насичений. По-друге, у даній сфері успішно працюють професіонали,конкурувати з якими достатньо важко. Можливі комерційні ризики (пов’язані зреалізацією товару, доставкою продуктів і т.д.), політичні (пов’язані зполітичною ситуацією у країні). Джерелами виникнення цих ризиків може бути: недостатнєвивчення ринку збуту, недооцінка конкурентів, зниження відвідування кафе таінші.

Директор і менеджер кафе мають великий досвіду цьому бізнесі, а у разі виникнення проблем вони завжди можуть звернутися доконсалтингових фірм. Також для того, щоб реалізація проекту була успішна існуєбагато способів (прийомів та секретів). Основними з них є:

1. Стандартна націнка на продукти у кафеповинна складати 300%. При правильному підході до організації бізнесу іуправлінні фінансовими потоками, оборотними засобами і прибутком, який вониприносять, повинно вистачити на постійний розвиток кафе.

2. Необхідно регулярно оновлювати меню,вносити зміни у оформленні залу, постійно вдосконалювати систему обслуговування.

3. Ресторан, повинен мати привабливу вивіску. Непоганоює реклама в Інтернеті – може стати ефективним інструментом залучення новихклієнтів.

4. У залі можна розкласти буклети і листівки. Рекламно-поліграфічнупродукцію можна розповсюджувати з допомогою адресної розсилки чи розкладати попочтовим скринькам.

5. Великою популярністю користується сувенірнапродукція: фірмові сірники, запальнички бокали, оформлені у стилі ресторану таінше. На кожному предметі повинен бути розміщений фірмовий знак закладу.

Для страхування згаданих ризиків створюєтьсярезервний фонд у розмірі, вказаному у таблиці 11.1.

 

11. Фінансовий план

Фінансовий план є найважливішим розділомбізнес-плану, тому до його розробки слід підходити дуже ретельно.

При достатньому рівні його обгрунтованості вінє головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Відповіднопри недостатній розробці цього розділу бізнес-плану прийняття інвестиційногопроекту до реалізації є нереальним, так як запропонований бізнес-план невідповів на головне питання, яке цікавить інвестора – як швидко і в яких формахбуде забезпечено повернення капіталу, що інвестується.

Графік потоку інвестицій, пов’язаних збудівництвом і впровадженням об’єкта в експлуатацію представлено у таблиці 11.1.

План доходів і витрат, пов’язаних зексплуатацією об’єкта представлено у таблиці 11.2.

Таблиця 11.1. – Графік потоку інвестицій,пов’язаний з впровадженням підприємства експлуатацію, тис. грн.

Показники Перший рік за місяцями 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 69,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 67,52 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 3.82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 131,4 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Показники Другий ріг за кварталами 3-й рік 4-й рік 5-й рік 11-й 12-й Всього I II III IV Всього 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 8,6 8,6 163,92 34,8 34,8 34,8 34,8 139,2 139,8 139,2 139,2 1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 7,8 7,8 153,32 31,2 31,2 31,2 31,2 124,8 124,8 124,8 124,8 1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 9,6 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 15 15,2 15,5 1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 60 60 913,36 175.2 175.2 175.2 175.2 700.8 702 701 703 2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 2,06 2,06 32,323 7,944 7,952 7,944 7,952 25.2 25.25 25.21 25.27 3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 70.66 70.66 892.46 216.3 216.3 216.3 216.3 865.2 867.05 865.4 867.47 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
еще рефераты
Еще работы по маркетингу