Реферат: Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

Міністерство аграрної політики України

Державний агроекологічний університет

КафедраЗЕД підприємствКурсоваробота

з маркетингуна тему:

Аналіз цінової політики ВАТ “Фармак”

Житомир-2005


Вступ

Відкрите акціонернетовариство «Фармак» добре відоме наукраїнському фармацевтичному ринку. У фармацевтичній галузі Українипідприємство впевнено посідає одне з провідних місць і забезпечує 10%виробництва лікарських засобів. Понад 11% виготовленої на підприємствіпродукції відправляється на експорт у Росію, інші країни СНД, держави Балтії,Болгарію, Польщу. Номенклатурапродукції охоплює такі розділи медицини, як кардіологія, ендокринологія,рентгенологія, алергологія та ін., а також хімічні продукти і напівпродукти длясинтезу субстанцій.

Підприємство має75-ті річну історію.У серпні далекого 1925 року було засновано Київськийхіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова, а через три місяці вже вийшла першапродукція: хлороформ та саліцилова кислота. Персонал заводу на той час складався з 42 робітників та 13 службовців. На той період цебуло перше в Україні підприємство з виробництва синтетичних лікарських засобів.Потреба в ліках зростала, і завод постійно нарощував потужності, збільшувавасортимент продукції. У 30-х роках було розширено виробництво хлороформу, опанованосинтез хлоральгідрату, фармакопейного резорцину, розпочатовиробництво валідолу, трихлороцтової кислоти, уротропіну, хлориду і карбонатукальцію, ефіру для наркозу тощо. Першапромислова серія неочищеного хлороформу становила 790 кг, а технічної саліцилової кислоти — 205 кг.

Та менш як за рiк завод освоїв виробництво очищеногота наркозного хлороформу, фармакопейної саліцилової кислоти, салолу, метилсалiцилату, а у 1927-му — салiцилатнатрію.

На початкуВеликої Вітчизняної війни частину заводу було евакуйовано до Казані, де йогоколектив одразу налагодив випуск білого стрептоциду, хлоретилу в ампулах, рентгенівськихпросвічувальних екранів та ін. Після визволення Києва колектив заводу повернувся до рідного міста і уважких умовах військового часу енергійно взявся за відновлення підприємства. Івже до кінця 1943 року було розпочато виробництво уротропіну, білогострептоциду, ізофеніну. Ішли роки. Заводдекілька разів проводив реконструкції, постійно створював і розширював новівиробництва.

У 50-60-х роках булоналагоджено випуск ряду рентгеноконтрастних препаратів, якими забезпечувалисяпотреби всього колишнього СРСР. Відтоді підприємство стало базовим у колишньомуРадянському Союзі з виробництва рентгеноконтрастних засобів і залишається такимі досі — як в Україні, так і в країнах СНД. Завод спрямував свою діяльність наподальший розвиток і досяг у цьому значних результатів. Асортимент продукції іїї випуск постійно збільшувалися, значно зросла кількість працюючих і основнівиробничі фонди. Великим досягненням заводу було освоєння складнихвеликотоннажних синтезів синтоміцину, левоміцетину тощо.

Починаючи з 50-хроків, поряд із продовженням робіт із синтезу цілого ряду медичних препаратів,почалася активна робота з організації виробництв готових лікарських форм увигляді порошків, рідин, таблеток, ін'єкційних розчинів із використаннямсучасного устаткування. Впровадження в експлуатацію автоматичних лінійзарубіжного виробництва, кращих зразків вітчизняного виробництва з упаковуваннярідких препаратів цілком вирішило проблему забезпечення населення такимипрепаратами щоденного вжитку, як Корвалол(r), Корвалдин(r), а також Нафтизин(r) і Валидол(r). Коли Союз розпався, підприємствозалишилося біля «розбитого корита». Субстанції зробилися нерентабельними,екологічні вимоги зросли настільки, що завод був змушений закрити цілий рядвиробництв. Були втрачені ринки збуту колишнього Радянського Союзу. Потужностівиробництва субстанцій були набагато більші ніж потреби фармацевтичного ринкуУкраїни, тобто виробників готових лікарських засобів. Картину доповнювалискладні економічні та законодавчі вимоги цього періоду. Аби вижити, буловирішено демонтувати «хімію», попит на яку танув, і на вивільнених площахстворити цілком нове виробництво — готових лікарських засобів, при цьому — незвільняти робітників, які працювали на старому виробництві (їх було 1348), апоступово перекваліфіковувати їх. Більш того, у 1990-му підприємство перейшло на оренду, а зарік — стало акціонерним товариством та було перейменовано в ВАТ «Фармак».Незважаючи на радикальність зміни стратегії, радикальних покращень протягомперших чотирьох років не було. Один за одним на український ринок виходилиіноземні виробники зі своїми яскравими та гарно розрекламованими брендами.Вітчизняним заводам бракувало маркетингового досвіду та коштів на переоснащеннявиробництва. Згодом зміна форми власності збільшила їх конкурентоспроможність ікількість конкурентів для ВАТ «Фармак».

На 1995 рікбільше 20 вітчизняні підприємства змагалися за Український ринок. Попризростаючу конкуренцію, за чотири роки ВАТ «Фармак» майже не вдалосязначно збільшити кількість продукції для кінцевого продажу. Ситуаціяускладнювалася. Але три місяці тому, в серпні 1995 року, коли її було обраногенеральним директором та головою правління ВАТ «Фармак», Філя ІванівнаЖебровська була переконана, що все можна покращити. Вона чітко окреслила нову стратегію:повна переорієнтація виробництва на виготовлення готових лікарських засобів, дотого ж з урахуванням нагальної потреби — переходу до європейських стандартів.Перше технічне переоснащення на заводі відбулося у 60-ті роки за участіінженера Володимира Тимофійовича Жилеєва. Тоді обсяги виробництва відчутнозросли. В 1990-х Володимира Тимофійовича призначили технічним директором. Тримісяці до грудневої наради, він, Філя Іванівна та ще цілий ряд керівного складукомпанії детально обговорювали втіленням задуманого.

Переломним у діяльностіпідприємства став 1995 рік — почався період інноваційного розвитку. Відтоді ВАТ«Фармак» постійно проводить роботу з реконструкції і технічногопереоснащення діючих і створення нових виробничих потужностей відповідно довимог міжнародних стандартів ISO та правил належної практики виробництвалікарських засобів GMP. На підприємстві розроблено довгострокову програму технічногопереоснащення виробництв. Вона містить як заходи щодо модернізації існуючихвиробництв препаратів, що традиційно випускаються, так і створення новихвиробничих потужностей. Дляповного впровадження цієї програми необхідний обсяг фінансування — майже $60млн.

За сім минулих роківуспішно здійснений перший етап технічного переоснащення. У 1995 р. введена вексплуатацію дільниця з випуску очних та назальних крапель у сучаснійполіетиленовій упаковці, у 1997 — мазей, кремів, паст, гелів.

Важливим етапомрозвитку підприємства стала організація виробництва ендокринологічнихпрепаратів, початок якому покладено в 1998 р. відкриттям лінії з випуску L-тироксину-Фармак[TM] в таблетках — а нині вже у трьохдозуваннях. До речі, порівняльне дослідження з використання L-тироксину німецького та українськоговиробництва для супресивної гормонотерапії раку щитовидної залози довелоідентичну ефективність препаратів. До того ж український L-тироксин значно дешевший за імпортніаналоги. Враховуючи те, що лікування потребують щонайменше 50 тис. осіб вУкраїні, виробництво вітчизняного L-тироксину щороку економить державі $12млн.

Другим перспективнимнапрямом роботи ВАТ «Фармак» є виробництво протидіабетичнихпрепаратів. В Україні налічується близько 1 млн. хворих на цукровий діабет, якіпотребують соціального захисту і безкоштовного забезпечення їх цукропонижуючимипрепаратами, зокрема інсулінами. Першим продуктом в діабетологічному«пакеті» заводу став Ізодибут[R].

З метоюполіпшення забезпечення хворих на цукровий діабет високоякісними людськимиінсулінами і росту процентного співвідношення між людськими та твариннимиінсулінами в Україні до рівня 40/60 у найближчі роки, ВАТ «Фармак»спільно з американською фармацевтичною компанією «Елі Ліллі» від 1999 р. працюють надПроектом зі створення асортименту лікарських форм людського генно-інженерногоінсуліну у флаконах 40 ОД/мл за торгівельною назвою «Фармасулін». Насьогодні ВАТ «Фармак» може запропонувати лікарям та хворим нацукровий діабет такі інсуліни: Фармасулін Н[TM], Фармасулін Н 30/70[TM],Фармасулін H NP[TM], Фармасулін HL[TM]. Провадиться робота і для хворих з неінсулінозалежноюформою цукрового діабету. Уже присутній на ринку готовий препарат Діанормет[R](метформін), який є результатом плідної співпраці підприємства та компанії Polfa-Kutno.Надалі «Фармак» планує розширювати ендокринологічний «пакет”.

У 2000 р. введено в діюнову дільницю з виробництва препаратів в ампулах. У результаті асортиментпродукції готових лікарських форм збільшено впятеро, створено 150 нових робочихмісць, упроваджено у виробництво 93 найменування лікарських засобів. Ниніздійснюється другий етап вищезазначеної програми. Він передбачає створення неокремих — так званих „пілотних“ — виробництв, а комплексну системнуреконструкцію виробничих потужностей на основі європейських стандартів

Зараз ВАТ „Фармак“ належить доп'ятірки провідних підприємств фармацевтичної галузі України. Щоб утриматися наринку, компанія постійно працює над розширенням асортименту своєї продукції.

Якщо на початку1992 р. завод випускав тільки 5 найменувань готових лікарських засобів, тосьогодні асортимент продукції складається з більш як 100 найменувань і щорічнозбільшується на 15-20 нових лікарських засобів.

Керівництвом компаніївизначено три генеральних напрями, які розвиваються на підприємстві: випускпрепаратів ендокринної та кардіо-ревматологічної груп, крапель очних, назальнихта вушних. Але не забуті й інші, традиційні для „Фармака“ лікарськізасоби. Загалом ми зареєстрували в Україні 140 найменувань ліків.

Метоюданої курсової роботи з маркетингу є вивчення внутрішнього і зовнішньогомаркетингового середовища ВАТ “Фармак” яке знаходиться в м. Києві за адресоювул. Фрунзе, 63, його товарної і цінової політики, характеристика руху товаріві їх збуту даного підприємства, а також формування попиту і стимулювання збутупродукції.


1. Аналіззовнішнього маркетингового середовища підприємства

 

Маркетингове середовище підприємства — це сукупність активних суб'єктів ісил. які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингувстановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макро-середовшца.

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємствата його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто:

·         постачальники;

·         маркетинговіпосередники;

·         клієнти;

·         конкуренти;

·         контактніаудиторії;

Важливо також і в певний спосіб впливати на суб'єкти мікросередовища,регулюючи свої відносини з партнерами в ринку. Тому факторії мікросередовищатреба вважати відносно контрольованими.

Постачальники — юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємствота його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництваконкретних товарів.

Вибираючи постачальників, слід ураховувати якість запропонованого товару,надійність поставок, гарантії, ціни придбання та споживання, умови кредитутощо.

Маркетингові посередники — юридичні та фізичні особи, які допомагаютькомпанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку.

До них належать:

• торговельні посередники;

• фірми-спеціалісти з питань організації руху товарі»;

• агентства, які надають маркетингові послуги;

• кредитно-фінансові установи.

Підприємство може діяти на клієнтурних ринках таких типів:

—   Споживчийринок — окремі особи чи сім'ї, що купують товари для задоволення особистих потреб.

—   Риноквиробників — організації-споживачі, що купують товари для виробництва іншоїпродукції.

—   Ринокпосередників — організації, які купують товари для подальшого їх перепродажу,маючи на мсті отримання прибутку.

—   Ринокдержавних установ — урядові організації, які купують товари для їх подальшоговикористання у сфері комунальних послуг або для надання цих товарів тим, хто їхпотребує.

Орієнтація на той чи інший, тип ринку потребує урахування особливостей роботина кожному з них.

Конкуренти — невід'ємний елемент системи маркетингу. Конкурентне оточенняне можна зводити лише до між фірмової конкуренції, існує багато інших видійконкуренції.

·         Бажання-конкуренти- бажання, які споживач може прагнути задовольнити.

·         Товарно-родовіконкуренти — різноманітні шляхи задоволення конкретного бажання.

·         Товарно-видовіконкуренти — різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретнебажання покупця.

·         Марки-конкуренти- різноманітні марки одного і того самого товару, що їх виготовляютьпідприємства-конкуренти.

Підприємству не можна нехтувати жодним видом конкуренції і доцільнопостійно фіксувати зміни в конкурентному середовищі.

Контактні аудиторії будь-яка група яка проявляє реальний чи потенційнийінтерес до організації або може справити на неї певний вплив.

Підприємство функціонує на ринку в оточенні контактних аудиторій різнихтипів, котрі можуть як сприяти, так і перешкоджати діяльності підприємств наринку. До них належать:

—   Фінансовікола,

—   Контактніаудиторії

—   Контактніаудиторії

—   Громадськіорганізації

—   Місцевіконтактні аудиторії

—   Внутрішніконтактні аудитори,

Усі розглянуті елементи мікросередовища маркетингу формують так званемікрооточення підприємства, яке, своєю чергою, функціонує у межах значного заобсягом і впливом макросередовища. Можна виділити принаймні шість факторів, яків певний спосіб позитивно або негативно можуть впливати на управління системоюмаркетингу:

·          демографічні;

·          економічні;

·          природні;

·          науково-технічні;

·          політичніфактори;

·          факторикультурного оточення;

Проведемо аналіз внутрішнього маркетингового середовища ВАТ „Фармак”.

В першу чергу проаналізуємо ринок фармацевтичної продукції. Станом на 1 січня 2005 р. в Україні зареєстровано 9944 лікарськихзасоби (враховуючи 395 імунобіологічних препаратів). Серед них — 33,5%вітчизняних, решта — зарубіжного виробництва (переважно — індійського —15,6%).Це, як запевняють фахівці, ідеальне співвідношення. У Німеччині,приміром, таке саме. Всі розвинені країни світу частину необхідних лікарськихзасобів виробляють у себе, а більшу частину закуповують. Правда, те, щовиробляють самі, зазвичай експортують, чого не можемо ми. Сьогодні в Українізабули про дефіцит ліків, який гостро відчувався на початку дев’яностих років.Нині у нас є інша проблема — економічної доступності ЛЗ. Люди найчастіше неможуть дозволити собі купити необхідні ліки. Впродовж останнього десятиріччя вкраїні створено потужну фармацевтичну галузь, зокрема такі сучасні промисловігіганти, як ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Дарниця», ВАТ «Фармак», ЗАТ«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», фармацевтична компанія «Здоров’я»(Харків), горлівський «Стирол» тощо. Всього ЛЗ у нашій країні виробляють 56підприємств. Їм уже затісно на внутрішньому ринку, проте вирватися на зовнішнійу поодиноких випадках вдається лише тим, хто має сертифікат GMP.

Крім готових лікарських засобів (ГЛЗ), в Україні зареєстровано 1168субстанцій, із яких виробляються медпрепарати: 239 — вітчизняного виробництва і929 — виробництва інофірм.За кількістю зареєстрованих препаратів перше місценалежить фірмі «Дарниця» — 213. За нею йде «Фармак» — 164, «Здоров’я» — 141,«Борщагівський ХФЗ» — 139 тощо. З відомих зарубіжних компаній за цим показникомлідирує на українському ринку словенська KRKA (133), на другому місці — «GlaxoSmithKline» (Великобританія) — 116, натретьому — «Genom Biotech» (Індія) — 110.

За даними «Роздрібного аудиту ГЛЗ в Україні» («Аптека»), найбільшимивиробниками, за обсягом аптечних продажів, 2004 року є «Berlin-Chemiе», «Дарниця» й «Аventis».

Цікаві й такі дані. Найбільше зареєстрованих ЛЗ у споживчій упаковціприпадає на частку України — 2922 (37,8% від загальної кількості), потім ідуть:Індія — 1002 (12,9%), Німеччина — 686 (8,9%), країни СНД — 319 (4,1% ),Великобританія — 234 (3,0%) тощо.

Отже ми бачимо щона фармацевтичному ринку України існує досить висока конкуренція. І основнимиконкурентами ВАТ „Фармак” являються: фірмі «Дарниця», „Галичфарм“,»Альгодар", «Здоров’я»,«Борщагівський ХФЗ», словенська KRKA, «GlaxoSmithKline» (Великобританія), «Genom Biotech» (Індія), ВАТ «Вітаміни», «Berlin-Chemiе», «Дарниця» й «Аventis». Перевагою ВАТ „Фармак”порівняно з іншими вітчизняними підприємствами має у своєму портфелі найбільшукількість брендів (оригінальних препаратів, зі своєю торгівельною маркою). Це йКорвалол, Барбовал та Корвалдин, і Діазолін, і Нафтизин, Фармазолін тощо.

Що стосуєтьсяспоживачів, то підприємство випускає понад 200 найменувань лікарськихпрепаратів, асортимент яких щороку збільшується на 15-20 асортиментних позиційі посідає друге місце у фармацевтичній галузі та забезпечує 11% обсягувиробництва всіх лікарських засобів на українському ринку, а також понад 15%продукції виробництва компанії експортується в Росію, країни СНД, державиБалтії, Болгарію, Польщу.

Найбільшимипостачальниками імпортної сировини є: ТОВ«Хофі», Грузія; фірма«Флорес», Македонія; фірма «Анатол», Молдова; ЗАТ ТОВ"Івкон", Білорусь; підприємство«ЮГ-АГРО», Росія; фірма«Елліс ЛТД», Латвія.

Отже, ВАТ „Фармак” має надійні зв’язки з постачальниками і добре забезпечений сировиною, щодозволяє успішно просувати свою продукцію на ринок медпрепаратів. Це забезпечується тим, що ВАТ можевиконати замовлення без збоїв в роботі, так як сировина постачається своєчасно. ВАТ „Фармак” постійнорозширює асортимент продукції та впроваджує у виробництво нові досягнення наукиі техніки.


2. Аналізвнутрішньогомаркетингового середовища підприємства

 

Внутрішнє середовище, на відміну від зовнішнього, є контрольованим фірмою. Йогоскладові:

ü  місія;

ü  ціліфірми та засоби їх досягнення;

ü  організаційнаструктура і інформаційна система;

ü  кадрова імаркетингова політика.

Якщо контрольовані фірмою фактори вимагають вдалого планування івикористання можливостей фірми, слабоконтрольовані — пошуку засобів впливу, тонеконтрольовані вимагають адаптації маркетингової діяльності до несприятливих івикористання сприятливих для фірми умов.

Девізом ВАТ „Фармак” є— «Ми для Вас і Вашогоздоров'я»

Отже, місію ВАТ "Фармак" можна сформулювати наступним чином: «Забезпечення населення ефективними, безпечними тадоступними лікарськими засобами стабільного рівня якості, створення івиробництво продукції, конкурентоздатної на внутрішньому і зовнішньомуринках».

Цілі маркетингуяк ринкової концепції управління підприємством завжди ї відображеннямдовгострокових та короткострокових цілей підприємства. Цілі підприємства — це конкретнийкінцевий стан, до якого прямує підприємство. Вироблені на основі місії ціліорганізації є критерієм для наступного прийняття управлінських рішень. Тому неможливо допустити,щоб якісь цілі були неконкретними. Вони повинні відповідати таким вимогам: бутиконкретними; мати чітко визначений горизонт планування; повинні бути досяжними;повинні забезпечуватись ресурсами фірми і відповідати зовнішнім умовам.

Цілі ВАТ «Фармак» визначені наступні:

1.Економічні:збільшення обсягу прибутку; збільшення рівня рентабельності; завоювання новихринків; зниження собівартості продукції.

2.Організаційні:підвищення стратегічного рівня управління; впровадження більш ефективної системиуправління.

3.Технічні:підвищення рівня диверсифікації; підвищення якості продукції; розширення іполіпшення номенклатури продукції; розробка нової продукції; підвищенняконкурентоспроможності; розробка ефективної системи управління якістю.

4.Соціальні:досягнення оптимального рівня чисельності персоналу; підвищення рівняефективності праці.

Цілі маркетинга являютьсясвого роду інструментом для досягнення цілей підприємства. Основними цілямимаркетинга ВАТ „Фармак” являються:

—   забезпеченнязростання чисельності споживачів продукції;

—   зміна продукціїтаким чином, щоб забезпечити споживчий ефект;

—   завоювання новихринків шляхом проведення комплексу маркетингових заходів;

—   вдосконаленняорганізаційної структури служби маркетингу;

—   забезпеченнягнучкої системи цін;

—   створенняефективної системи товароруху і просування товарів;

—   забезпеченняефективної організації ЗЕД;

—   формуванняпозитивного іміджу фірми.

На основі вищенаведенихданих аналізу внутрішнього середовища, визначенихмісії та цілей підприємства та маркетингу формується стратегія маркетингу,тобто розробка стратегії — це приведення можливостей і цілей підприємства увідповідність з існуючою ситуацією на ринку. На сьогоднішній день маркетинговустратегію ВАТ «Фармак», якасформована на основі поставлених цілей, можна визначити так: випуск готових лікарськихзасобів, а також нових найменувань субстанцій для власного виробництва, а такожзайняти лідируючі позиції серед фармацевтичних підприємств України, бутивизнаними в багатьох країнах світу. Тобто маркетингова стратегія ВАТ«Фармак» направлена на комплексний підхід до процесу просуванняокремих груп препаратів, концентрацією зусиль на обмеженій кількостітерапевтичних направлень, найбільш важливими серед яких є ендокринологія, кардіологія,ревмотологія, онкологія, офтальмологія, протизастудні засоби.

Головою правліннята генеральним директором підприємства є Філя Іванівна Жебровська, директор змаркетингу Олег Сяркевич, Дмитро Михайловський заступник директора змаркетингу, заступник директора з маркетингу по продажу Юрій Комаров, консультант генерального директора зістратегії бізнесу та науки Віктор Маргітич, Ірина Шийко, начальник відділу бюджетування.

Організаційнаструктура ВАТ „Фармак” включає такі структурні підрозділи:

—   відділпродажу

—   відділекспортних поставок

—   секторпромоції

—   відділмаркетингу

—   відділреклами

—   відділ зконтролю якості

Що стосуєтьсяслужби маркетингу, то підходидо управління через маркетинг почали застосовуватися на підприємстві від 1994року, коли була організована служба маркетингу, до складу якої входило триособи. А сьогодні — це одна з основних служб підприємства, яка виконує такі функції:- здійснення маркетингових досліджень,що включають аналіз запитів та оцінку рівня задоволення потреб споживачів упродукції підприємства; — рекламування та стимулювання продаж; — просування нашої продукції до споживача.

Можна виділититакі основні етапи розвитку маркетингової діяльності: — 1997-1998 рр. — відкриттяконсигнаційних складів у кожному регіоні України; — 1999 р. — визначення групимедичних спіробітників для роботи з представниками аптек та лікувальнихзакладів; — 2000 р. — утворення оптової компанії «Фармація-2000» якосновної дистриб'юторської фірми; — 2000 р. — створення групипродакт-менеджерів та зовнішньої служби відділу реклами і стимулювання продажівдля промоцій брендових препаратів, а також роботи з лікарями і провізорамиаптек.

У 1999 році зметою підвищення ефективності роботи з дистриб'юції продукції нашогопідприємства шляхом координації підходів маркетингу і продаж нами булипроведені структурні зміни та запроваджено посаду директора з маркетингу, якийздійснював управління відділів маркетингу, реклами та стимулювання продаж.

На підприємствізастосовуються нові методи навчання працівників і оцінки його ефективності. Приміром, на «Фармаку»впроваджений такий метод навчання, як «бенчмаркінг» — «порівняйсебе з кращим». Це не просто промисловий туризм, а системний захід, щопланується, проводиться, аналізується та використовується в удосконаленні всіхпроцесів підприємства, за результатами якого визначаються наші сильні і слабкісторони, складаються коригувальні заходи. В минулому році зовнішній«бенчмаркінг» був проведений на фармацевтичних підприємствах України,Чехії та Німеччини.

Таким чином, стратегічнеуправління в ВАТ «Фармак» впливає на діяльність підприємства,забезпечуючи позитивні зрушення. Але для того, щоб стратегія управліннямаркетингом була ефективною, вона повинна відповідати сукупності такихкритеріїв: гнучкість, чіткість, своєчасність, узгодженість всіх складовихстратегії.


3. Розробка комплексу маркетингу підприємства

3.1 Аналіз товарної політики підприємства

Товар — це засіб задоволення певної потреби. Отже, товаром є все, що можезадовольнити потребу (матеріальні вироби, послуги, ідеї, технології).

Існує три рівні товару, або фактори, за якими споживач оцінює товар,обираючи його серед подібних, і які мають бути передбачені фірмою.

Перший рівень — товар за задумом виробника (потреба, задля задоволенняякої він створюється). Це рівень, на якому конкурують товари-замінники, щозадовольняють певну потребу.

Другий рівень — товар у реальному виконанні. Кожен товар має п'ять ознак:

ü  якість;

ü  властивості;

ü  дизайн;

ü  марочнаназва;

ü  упаковка.

Упаковка, що також є складовою продукції, включає тару, етикетку тавкладки. Важливістю упаковки пояснюються суттєві витрати на неї — у середньому10% від роздрібної ціни, а для косметичних виробів — до 40%. Крім того,упаковка сприяє створенню товарів, які задовольняють потреби не тільки кінцевихспоживачів, а й учасників каналів збуту.

Упаковка, що також є складовою продукції, включає тару,етикетку та вкладки. Етикетка містить назву продукту, товарний знак, штрих-код,вміст товару, рекламні матеріали, інструкції для зберігання і використання.Якщо є необхідність, то до упаковки додають вкладки — детальні інструкціїкористування складною продукцією, ліками тощо.

Розрізняють три види упаковок:

—   Внутрішняупаковка — безпосереднє вмістилище товару. Так, для лосьйону це буде пляшечка,в яку він налитий.

—   Зовнішня упаковка— конструкція, призначена для захисту внутрішньої упаковки, яку знищують при підготовцітовару до безпосереднього використання (приміром, картонна коробка).

—   Транспортнаупаковка — конструкція, призначена для пакування, зберігання, транспортування.

До упаковки належать також етикетки н укладки. Етикетка містить назвупродукту, товарний знак, штрих-код, вміст товару, рекламні матеріали,інструкції для зберігання і використання. Якщо є необхідність, до упаковкидодають укладки — детальні інструкції, як користуватися складною продукцією,ліками тощо.

Третій рівень – товар із підсиленням передбачає надання споживачевідодаткових послуг або отримання додаткової вигоди від придбання товару івимагає:

—   монтажу

—   гарантії

—   доставки

—   наданнякредиту

Перші три елементи товару із підсиленням є складовими сервісу.

Сервіс — це надання покупцям комплексу послуг для забезпеченняефективного використання купленого товару протягом усього періоду експлуатації.Він є одним із способів, що дають можливість фірмі виділитися середконкурентів. Виділяють такі види сервісу:

—   передпродажнийсервіс

—   післяпродажнийсервіс розподіляється на:

—         гарантійнийсервіс

—          післягарантійнийсервіс

Маркетингова товарна політика — комплекс заходів, у рамках якого один абокілька товарів використовуються як основні інструменти досягнення цілей фірми.

Оскільки переважна більшість фірм пропонує на ринку не один, а кількатоварів або трьох рівнях:

ü  рішенняпро створення нового товару (властивості, марочна, назва, упаковка);

ü  рішенняпро товарний асортимент (ширина, глибина асортименту);

ü  рішеннящодо товарної номенклатури (ширина, глибина, насиченість, гармонійність).

 Товарний асортимент — це сукупність асортиментних груп товарів, що їхпропонує підприємство.

Асортиментна група — сукупність асортиментних позицій товарів даногофункціонального призначення.

Якість товарів чи послуг є одним із найважливіших факторів успішноїкомерційної діяльності будь-якої організації.

Якість — це сукупність властивостей і характеристик товару, якізумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові чи виробничі потребивідповідно до свого призначення.

Сертифікація — це дія, яка за допомогою сертифіката відповідностістверджує, що даний товар чи послуга відповідає стандартам якості.

Сертифікація продукції може бути обов'язкова чи добровільна.

Конкурентоспроможність — це сукупність споживчих властивостей товару, яказабезпечує його здатність конкурувати з аналогами на і конкретному ринку їїпсиний період часу.

Алгоритм визначення конкурентоспроможності включає пять кроків.

КРОК 1 – визначення вимог до товару: вивчення ринку, вивченняконкурентів, вивчення потреб.

КРОК 2 – визначення параметрів, що підлягають оцінюванню:технічних, нормативних і економічних.

КРОК 3 – розрахунки інтегрального показника конкурентоспроможностітовару.

КРОК 4 – оцінка конкурентоспроможності.

КРОК 5 – розробка заходів щодо підвищенняконкурентоспроможності, прийняття рішення про виробництво товару.

Практично найважливішим, вирішальним кроком на шляхупідвищення конкурентоспроможності є КРОК 1. Лише добре обізнані з сучаснимитенденціями розвитку ринку, потребами споживачів, сильними та слабкимисторонами конкурентних товарів фахівці здатні запропонувати саме те, щопотрібно споживачам.

Поняття конкурентоспроможності безпосередньо пов’язане з позицією товару фірми щодотоварів конкурентів.

Визначення місця товару на ринку називається позиціюванням.

Чому так важливо уявляти собі місце товару серед конкурентниханалогів? Річ в тім, що клієнт завжди порівнює конкурентні товари під часкупівлі (а рішення про покупку товарів попереднього вибору та особливого попитуприймає набагато раніше).

Позиціювання товару чи послуги тісно пов’язане ізсегментацією, оскільки ті чи інші якості товару, необхідність тієї чи іншоїпослуги випливає з потреб певного сегмента споживачів.

Позиціювання можна проводити за:

—    певними перевагами;

—    специфічними потребамиспоживачів;

—    порівнянням зтоварами-конкурентів;

—    іміджем фірми.

Одним із важливих елементів товарної політики підприємства є рішення щодовикористання товарних марок. Пропозиція товару під псиною маркою сприяєзміцненню його ринкових позицій, але водночас потребує додаткових витрат івідповідно підвищує ціну цього товару.

Товарна марка — це ім'я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання,призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і диференціаціїїх від товарів конкурентів.

 Товарний знак — це товарна марка, що зареєстрована у встановленомупорядку і має юридичний захист.

Проведенняефективної товарної політики фірми позв'язано з двома великими проблемами.По-перше, фірма повинна раціонально організувати роботу в рамках наявноїноменклатури товарів з урахуванням стадій життєвого циклу; по-друге, — завчасноздійснювати розробку нових товарів для заміни товарів, що підлягають зняттю звиробництва і висновкові з ринку.

Таким чином, фірмі необхідно мати і постійно удосконалювати товарнустратегію, що дозволить їй забезпечити стійку структуру асортименту, постійнийзбут і стабільний прибуток.

Розглянемотоварну політику ВАТ “Фармак”.

ВАТ«Фармак» — один із провідних виробників лікарських препаратів вУкраїні, який впевнено посідає друге місце у фармацевтичній галузі тазабезпечує 11% обсягу виробництва всіх лікарських засобів. Понад 15% продукції виробництвакомпанії експортується в Росію, країни СНД, держави Балтії, Болгарію, Польщу.Останніми роками значно розширилася номенклатура продукції, і теперпідприємство випускає понад 200 найменувань лікарських препаратів, асортиментяких щороку збільшується на 15-20 асортиментних позицій. Крім того зараз «Фармак» — дійсно брендовакомпанія, оскільки значну частину (близько 65%) обсягів продажу його продукціїстановлять брендовані генерики. За обсягами продажу підприємство посідає 2-гемісце на українському ринку серед вітчизняних виробників фармацевтичноїпродукції. У 2003 р. найуспішнішими брендами ВАТ «Фармак» стали препаратиАМІЗОН® і ФАРМАЗОЛІН®.

Розглянемотоварний асортимент ВАТ „Фармак”.


Табл. 3

Продукція ВАТ„Фармак”

Найменування продукції Форма випуску, доза, упакування Ціна грн. Заводська упаковка Реєстраційний номер L-ТИРОКСИН-ФАРМАК ® таб. 25 мкг №50 2,50 100 UA/2551/01/01 L-ТИРОКСИН-ФАРМАК ® таб. 50 мкг №50 4,45 100 UA/2551/01/02 L-ТИРОКСИН-ФАРМАК ® таб. 100 мкг №50 5,55 100 UA/2551/01/03 АМІЗОН ® таб. 0,25 №10 3,79 216 П.05.02/04708 АМІНАЛОН-ФАРМАК ® капс. 0,25 №30 2,90 80 UA/2321/01/01 АМЛОДИПІН-ФАРМАК таб. 0.01 №10 7,90 300 Р.09.03/07333 АМПІОКС капс. 0,25 №20 4,25 100 UA/1690/01/01 АНТРАЛЬ ® таб. п/о 0,2 №30 14,00 130 Р.08.02/05212 АСПАРКАМ ФАРМАК ® р-н 5 мл №10 5,00 50 UA/0269/01/01 АСПАРКАМ ФАРМАК ® р-н 10 мл №10 7,90 30 UA/0269/01/01 АСПАРКАМ ФАРМАК ® р-н 20 мл №10 12,70 7 UA/0269/01/01 АТЕНОЛОЛ-ФАРМАК таб.0.05г №20 3,15 300 UA/1374/01/01 АЦИКЛОВІР-ФАРМАК крем 5% 5г 3,65 100 UA/1325/01/01 АЦИКЛОВІР-ФАРМАК таб. 0.2г №20 12,35 300 UA/1325/02/01 БАРБОВАЛ ® краплі 25 мл 1,97 60 UA/1196/01/01 БЕНЗИЛБЕНЗОАТ крем 25% туба 40 г 2,95 50 П.11.02/05524 БЕНЗИЛБЕНЗОАТ крем 25% туба 80 г 4,65 50 П.11.02/05524 БІСЕПТОЛ таб. 120 №20 2,85 120 П.05.02/04709 БІСЕПТОЛ таб. 480 №20 6,30 150 П.05.02/04709 БІСОПРОЛ (бісопролол) таб. 10мг №20 12,50 216 UA/3214/01/02 БОРНА КИСЛОТА р-н д/зовн.заст. 3% 25 мл 0,75 60 П.05.02/04710 ВАЛІДОЛ ® таб. 0,06 №6 0,28 300 UA/2713/02/01 ВАЛІДОЛ ® таб. 0,06 №10 0,46 200 UA/2713/02/01 ВАЛІДОЛ ® розч. 5 мл у фл.крапельн. 1,20 80 UA/2713/01/01 ВЕРАПАМІЛУ Г/Х р-н 0,25% 2мл №10 2,95 100 UA/0844/01/01 ВІНПОЦЕТИН-ФАРМАК р-н 0,5% 2мл №10 8,70 100 UA/0507/01/01 ВІС-НОЛ капс.120мг №30 8,80 80 Р.10.01/03720 ГЕНТАМІЦИН мазь 0,1% туба 15 г 1,95 110 UA/2315/01/01 ГЕНТАМІЦИН мазь 0,1% туба 40 г 2,90 50 UA/2315/01/01 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ сусп. 2,5% 2 мл №10 8,35 100 П.07.00/01971 ГЛЮКОЗА р-н д/і 40% 20 мл №10 9,30 7 П.05.02/04711 ГЛЮКОЗА р-н д/і 40% 10 мл №10 5,70 30 П.05.02/04711 ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ порошок у пакеті 75.75г №1 2,96 50 UA/0758/01/01 ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ р-н д/і 0,4% 1 мл №10 6,90 100 Р.03.03/06234 ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ р-н 2.5% 3 мл №5 2,05 90 Р.08.02/05153 ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ гель 1% 40г 3,55 50 Р.08.02/05154 ДИПРОФОЛ емульсія д/і 1% 20мл №5 95,00 24 UA/2800/01/01 ДІАГЛІЗИД (гліклазид) таб. 0.08 №30 12,00 100 Р.05.03/06678 ДІАЗОЛІН ® драже 0,1 №20 1,95 100 П.02.03/06028 ДІАЗОЛІН ® драже 0,1 №10 0,98 200 П.02.03/06028 ДІАЗОЛІН ® драже 0,05 №10 0,79 200 П.02.03/06028 ДІАЗОЛІН ® драже 0,05 №20 1,39 144 П.02.03/06028 ДІАЗОЛІН ® таб. 0,1 №10 0,85 216 UA/0270/01/01 ДІАЛІПОН ® капс. 300 мг №30 42,50 20 UA/0794/02/01 ДІАЛІПОН ® р-н д/і 3% 10мл №5 35,00 54 UA/0794/01/01 ДІАЛІПОН ® р-н д/і 3% 20мл №5 55,00 24 UA/0794/01/01 ДІАФОРМІН (метформін) таб. 500 мг №30 7,50 150 UA/2508/01/01 ДІАФОРМІН (метформін) таб. 850 мг №30 8,90 80 UA/2508/01/02 ДІОКСИДИН р-н 1% 10мл №10 12,50 30 П.08.02/05155 ДОМІДОН (домперидон) таб. 10 мг №10 5,00 216 UA/2467/01/01 ДОМІДОН (домперидон) таб. 10 мг №30 13,00 144 UA/2467/01/01 ЕВКАЗОЛІН спрей назальн., дозов. 1 мг/г 10мл 6,20 110 Р.05.02/04795 ЕВКАЗОЛІН краплі назальні 10 мл 3,85 100 Р.10.03/07488 ЕНАЛАПРИЛ-ФАРМАК таб. 5мг №20 1,70 300 UA/1091/01/01 ЕНАЛАПРИЛ-ФАРМАК таб. 10мг №20 3,30 300 UA/1091/01/02 ЕНАЛОЗИД 12.5 таб.10мг+12.5мг №20 4,40 300 UA/0702/01/01 ЕНАЛОЗИД 25 таб.0.01г+0.025г №20 4,50 300 Р.12.01/04089 ЕТОНІЙ ® гель 1% туба 15г 1,50 110 UA/3300/01/01 ЕТОНІЙ ® гель 1% туба 40г 4,45 50 UA/3300/01/01 ЕУФІЛІН-H 200 Д/І р-н д/і 2% 5 мл №10 2,60 50 UA/0629/01/01 ЕУФІЛІН-H 200 Д/І р-н д/і 2% 10 мл №10 5,10 30 UA/0629/01/01 ІЗОДИБУТ ® таб. 0,5 №30 11,00 40 П.05.02/04712 ІЗОДИНІТРАТ р-н д/і 0.1% 10мл №10 30,00 30 Р.04.02/04541 ІТРАКОН (ітраконазол) капс. 100 мг №5 22,00 210 UA/2959/01/01 ІТРАКОН (ітраконазол) капс. 100 мг №15 48,00 130 UA/2959/01/01 ЙОДДИЦEРИН ® р-н д/зовн.заст. 25 мл 2,50 60 П.05.03/06777 ЙОДДИЦЕРИН ® р-н д/зовн.заст. 100 мл 6,50 30 П.05.03/06777 ЙОДИД-ФАРМАК ® таб. 100мкг №50 2,90 100 Р.08.02/05158 ЙОДИД-ФАРМАК ® таб. 200мкг №50 3,90 100 Р.08.02/05158 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ р-н д/і 10% 10 мл №10 8,95 30 П.05.02/04713 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ р-н д/і 10% 5 мл №10 4,98 50 П.05.02/04713 КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таб. 0.5 № 20 1,50 210 Р.04.02/04542 КЕТАМІН р-н д/і 50 мг/мл 2 мл №10 14,00 100 UA/1934/01/01 КЛОФЕЛІН таб. 0,00015 г №50 0,79 100 П.02.03/05883 КОРВАЛДИН ® краплі 25 мл 1,31 60 UA/2553/01/01 КОРВАЛОЛ ® краплі 25 мл 0,99 60 UA/2554/01/01 КРОМОФАРМ краплі очні 2% 10 мл 5,10 100 UA/0885/01/01 КРОМОФАРМ спрей назальний 2% 15 мл 9,50 110 UA/0885/02/01 ЛАМІКОН (тербінафін) таб. 0.25 г №14 49,00 210 UA/2714/01/01 ЛАМІКОН (тербінафін) крем 1% 15 г 9,60 120 UA/2714/02/01 ЛАМІКОН (тербінафін) спрей 1% 25 г 19,50 80 UA/2714/03/01 ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40г 2,30 50 UA/1197/01/01 ЛЕВОМИЦЕТИН З БОРНОЮ КИСЛОТОЮ р-н д/зовн.заст. 25 мл 1,20 60 UA/1268/01/01 ЛОРАТАДИН таб. 0.01 №10 5,90 300 Р.12.01/04090 ЛОРАТАДИН таб. 0.01 №20 11,00 300 Р.12.01/04090 МАЗЬ «МЕФЕНАТ» мазь 5% туба 40 г 4,75 50 П.05.03/06866 МЕБІФОН р-н д/і 1.5% 20мл №10 800,00 12 Р.07.02/04973 МЕТИЛУРАЦИЛ мазь 10% туба 15 г 2,05 110 UA/1198/01/01 МЕТИЛУРАЦИЛ мазь 10% туба 40 г 3,10 50 UA/1198/01/01 МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таб. 0.05 №20 2,25 300 Р.07.02/05108 МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таб. 0.1 №20 3,65 210 Р.07.02/05108 НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ р-н д/і 20% 10 мл №10 14,00 30 П.08.02/05213 НАФТИЗИН ® 0,05% 10 мл (у скляному фл.) 0,89 80 UA/3332/01/01 НАФТИЗИН ® 0,05% 10 мл в п/е фл. 1,30 100 UA/0704/01/01 НАФТИЗИН ® 0,1% 10 мл (у скляному фл.) 0,97 80 UA/3332/01/02 НАФТИЗИН ® 0,1% 10 мл в п/е фл. 1,45 100 UA/0704/01/02 НАФТИЗИН ® НОВИЙ 0,05% 10 мл в п/е фл. 1,30 100 UA/0705/01/01 НАФТИЗИН ® НОВИЙ 0,1% 10 мл в п/е фл. 1,45 100 UA/0705/01/02 НО-СОЛЬ краплі назальні 0.65% 10 мл 1,50 216 UA/1877/01/01 ОКСИПРОГЕСТЕРОНУ КАПРОНАТ р-н д/і 12.5% 1 мл №5 12,00 180 Р.10.03/07455 ОМЕПРАЗОЛ капс. 0,02 №10 4,60 200 Р.03.01/02843 ОМЕПРАЗОЛ капс. 0,02 №30 13,60 130 Р.03.01/02843 ПЕКТОСОЛ екстракт рідкий 25мл 3,50 60 П.07.02/04974 ПЕНТОКСИФІЛІН-ФАРМАК р-н д/і 2% 5 мл № 5 2,25 90 Р.10.03/07486 ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3% 25 мл 0,47 60 П.02.03/05857 ПІКОЛАКС краплі 0.75% 15 мл 3,80 100 UA/1522/01/01 ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД краплі очні 1% 10 мл 4,65 216 П.08.02/05162 ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД краплі очні 1% 5 мл 3,10 150 П.08.02/05162 ПІНОВІТ ® аерозоль назальн., дозов. 10мл 6,50 110 Р.05.02/04745 ПІНОВІТ ® краплі назальні 10 мл 3,60 100 Р.10.03/07487 ПІРАЦЕТАМ капс. 0,4 №30 3,00 80 UA/1878/01/01 ПІРАЦЕТАМ р-н д/і 20% 5 мл №10 3,95 50 UA/1878/02/01 ПІРАЦЕТАМ капс. 0,4 №60 5,80 40 UA/1878/01/01 ПРОГЕСТЕРОН р-н д/і 1% 1 мл №5 3,50 180 Р.10.03/07456 ПРОГЕСТЕРОН р-н д/і 2.5% 1 мл №5 5,70 180 Р.10.03/07456 ПРОСТАПОЛ екстракт рідкий 25 мл 4,10 60 Р.01.01/02712 РЕВМОКСИКАМ ® (мелоксикам) таб. 7,5мг №20 14,25 300 UA/0759/01/02 РЕВМОКСИКАМ ® (мелоксикам) таб. 15 мг №10 12,90 300 UA/0759/01/01 РЕМЕСУЛІД ® (німесулід) таб. 100 мг №10 2,50 200 Р.05.03/06778 РЕМЕСУЛІД ® (німесулід) таб. 100 мг №30 5,50 130 Р.05.03/06778 РИБОКСИН-ФАРМАК ® р-н д/і 2% 5 мл №10 2,65 50 UA/0271/01/01 РИБОКСИН-ФАРМАК ® р-н д/і 2% 10 мл №10 5,20 30 UA/0271/01/01 РИБОКСИН-ФАРМАК ® таб. 0.2 г №30 1,85 216 Р.07.03/07116 РИНАЗОЛІН ® 0,01% крап. назальні 0,01% 10мл в п/е фл. 3,70 100 Р.02.03/05885 РИНАЗОЛІН ® 0,025% крап. назальні 0,025% 10мл в п/е фл. 3,70 100 Р.12.02/05603 РИНАЗОЛІН ® 0,05% крап. назальні 0,05% 10мл в п/е фл. 3,70 100 Р.12.02/05604 РИНАЗОЛІН ® 0,05% СПРЕЙ назальний 0,05% 15мл 4,85 80 Р.02.03/05951 РИЦИНОВА ОЛІЯ 25 мл 0,97 60 П.08.02/05163 САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА р-н д/зовн.заст.2% 25 мл 0,75 60 П.11.02/05525 СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ краплі очні 30% 10 мл 1,90 216 П.08.02/05165 СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ краплі очні 30% 5 мл 1,30 150 П.08.02/05165 СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЮ краплі очні 20% 10 мл 1,70 100 П.08.02/05164 СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЮ краплі очні 20% 5 мл 1,10 150 П.08.02/05164 ТАУФОН краплі очні 4% 5 мл 0,90 150 П.08.02/05166 ТАУФОН краплі очні 4% 10 мл 1,45 100 П.08.02/05166 ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ р-н д/і 1% 1 мл №5 3,90 180 Р.10.03/07457 ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ р-н д/і 5% 1 мл №5 7,45 180 Р.10.03/07457 ТЕТАЦИН-КАЛЬЦІЮ р-н д/і 10% 10 мл №10 15,00 40 UA/3366/01/01 ТИМОЛОЛУ МАЛЕАТ краплі очні 0,25% 5 мл 2,80 150 Р.03.01/02844 ТИМОЛОЛУ МАЛЕАТ краплі очні 0,5% 10 мл 4,10 100 Р.08.02/05167 ТИМОЛОЛУ МАЛЕАТ краплі очні 0,5% 5 мл 3,50 150 Р.08.02/05167 ТРАМАДОЛ капс. 0,05 №10 4,25 200 Р.07.01/03337 ТРАМАДОЛ капс. 0,05 №30 12,50 130 Р.07.01/03337 ТРАМАДОЛУ ГІДРОХЛОРИД р-н д/і 5% 2мл №10 9,35 100 UA/3408/01/01 ТРІОМБРАСТ ® р-н д/і 60% 20 мл №5 45,40 20 UA/3439/01/01 ТРІОМБРАСТ ® р-н д/і 76% 20 мл №5 53,50 20 UA/3439/01/02 ТРОПІКАМІД-ФАРМАК краплі очні 0.5% 5 мл 2,95 150 UA/1199/01/01 ТРОПІКАМІД-ФАРМАК краплі очні 1% 5 мл 3,75 180 UA/1199/01/02 ФАРМАДЕКС (дексаметазон) очні краплі 0,1% 5 мл 2,90 150 UA/1092/01/01 ФАРМАДЕКС (дексаметазон) очні краплі 0,1% 10 мл 3,95 100 UA/1092/01/01 ФАРМАДИПІН ® (ніфедіпін) краплі 2% 25 мл 3,55 60 UA/2356/01/01 ФАРМАДОЛ ® (таб. від головного болю) таб. №10 0,73 200 Р.05.03/06867 ФАРМАЗОЛІН ® 0,05% 10 мл в п/е фл. 1,97 100 UA/1880/01/01 ФАРМАЗОЛІН ® 0,1% 10 мл в п/е фл. 2,05 100 UA/1880/01/02 ФАРМАЗОЛІН ® НОВИЙ 0,05% 10 мл в п/е фл. 1,97 100 UA/1881/01/01 ФАРМАЗОЛІН ® Н СПРЕЙ назальний 0,1% 15 мл 3,10 80 Р.12.02/05605 ФАРМАЗОЛІН ® НОВИЙ 0,1% 10 мл в п/е фл. 2,05 100 UA/1881/01/02 ФАРМАСУЛІН ® H розчин д/і 40 МО/мл фл. 10 мл 34,00 100 UA/1911/01/02 ФАРМАСУЛІН ® H 30/70 суспензія д/і 40 МО/мл фл. 10 мл 34,00 100 UA/1912/01/02 ФАРМАСУЛІН ® H L суспензія д/і 40 МО/мл фл. 10 мл 34,00 100 UA/2013/01/01 ФАРМАСУЛІН ® H NP суспензія д/і 40 МО/мл фл. 10 мл 34,00 100 UA/1913/01/02 ФІТОЛІЗИН паста 100г, д/внутр.застосування 13,95 50 Р.06.02/04833 ФЛУТАФАРМ ® таб. 0.25 г №50 140,00 84 Р.12.02/05648 ЦИЗАМ (пірацетам+цинаризин) капс. 400 мг/25 мг №30 5,80 80 UA/2247/01/01 ЦИНАРИЗИН-ФАРМАК таб. 0.025 №10 0,25 300 Р.09.03/07373 ЦИПРОФАРМ ® (ципрофлоксацин) розчин д/інфуз. 10мг/мл 10мл №5 8,00 54 UA/3385/01/01 ЦИПРОФАРМ ® (ципрофлоксацин) краплі очні/вушні 0,3% 5мл 1,85 150 Р.05.02/04746 ЦИПРОФЛОКСАЦИН таб.п/о 500 мг №10 6,00 /> UA/2801/01/01 ЦИПРОФЛОКСАЦИН таб. 250 мг №10 4,40 200 Р.07.02/05053

Що стосуєтьсяякості продукції ВАТ „Фармак” то її якість дуже висока і визнана наміжнародному рівні.

ВАТ «Фармак» єучасником національних конкурсів з якості, бере участь у науково-практичнихконференціях, семінарах, а також надає свою базу для їх проведення, у томучислі з метою висвітлення свого досвіду в розробці та впровадженні міжнароднихстандартів. За останні роки підприємство одержало ряд нагород, сертифікатів, найбільшзначними серед яких є:

·          1996-1997р.— Міжнародний Приз «За краще торгове ім'я» та приз «Арка Європиякості і досконалості» (за досягнення в області впровадження напідприємстві системи якості).

·          1998р. —фіналіст 3-го Українського національного конкурсу з якості;

·          1999р. —переможець 4-го Українського національного конкурсу з якості;

·          1999р. —золотий приз «За технологію і якість» у Німеччині.

·          2000р. —«Вища проба» у загальнонаціональному рейтингу-конкурсі (за випусквисокоякісних серцево-судинних і ендокринних препаратів).

·          2000р. —Золота Нагорода за найвищу Якість і Ділові досягнення в категорії Platinum у США.

·          2001р. —нагорода EFQM «Визнаннядосконалості» (за результатами участі в європейському конкурсі з якості);Сертифікат на відповідність системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001-1995.

·          2002р. —Сертифікат на відповідність системи менеджменту якості згідно ISO 9001:2000 у двох системахсертифікації: TUV Rheinland EUROQUA (Німеччина) і Системисертифікації УкрСЕПРО.

·          30 квітня2003 року — Голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначенняМихайло Пасічник вручив генеральному директору ВАТ «Фармак» ФіліїЖебровській сертифікат GMP, який свідчить, що системазабезпечення якості і технічний стан виробництва L-Тироксину відповідають правилам Належної виробничоїпрактики.

·          2 червня2004 року — ВАТ «Фармак» отримало Сертифікат відповідності правилам GMP виробничої дільниці рідкихлікарських засобів — назальних крапель та спреїв, а також Свідоцтво проатестацію лабораторій відділу контролю якості.

Завдякидосягнутим успіхам підприємство гідно показало себе на міжнароднійфармацевтичній арені: ВАТ «Фармак» стало єдиним представникомфармацевтичної індустрії країн-учасників СНД на престижній Міжнародній виставціфармацевтичних інгрідієнтів та допоміжних продуктів «CPHI Worldwide»в 2003 р. в м. Франкфурт.

Велика увага напідприємстві приділяється питанням екології. ВАТ «Фармак» працює над впровадженнямсистеми екологічного менеджменту у відповідності зі стандартами ISO 14000.Впровадження системи управління навколишнім середовищем допоможе підприємствузміцнити впевненість усіх зацікавлених сторін у тому, що взяті на себе чіткізобов'язання задекларованих положень політики, цілей і завдань ВАТ«Фармак» будуть дотримуватися.

У 2002 — 2004 р.р.продовжується другий етап спільного українсько-німецького проекту«УНИКУМ», в межах якого розпочато роботу по розробці та інтеграціїсистеми екологічного менеджменту (СЕМ) в загальну систему менеджменту підприємства. В умовах насиченогоринку дедалі більшої вагомості набуває упаковка товару, яка є складовою іміджупідприємства і предметом новаторського пошуку. Розроблення принципово новихформ упаковок (аерозольних, вакуумних). З використанням упаковки пов'язані і певні проблеми. Дляідентифікації товарів і забезпечення достовірності інформації на упаковцівелике значення має штрихове кодування товарів. Все це розуміє керівництво ВАТ„Фармак” і тому багато приділяє уваги розробленню нових сучасних форм упаковкизокрема таких, як аерозольна, вакуумна.

Отже, придосліджені ВАТ “Фармак”, можна сказати, що підприємство постійно займаєтьсяпроблемою формування асортименту, його оновленням. Всі лікарські засоби, що випускаютьсязаводом зареєстровані і дозволені до застосування Міністерством охорониздоров'я України. Вся продукція, що реалізується, супроводжується сертифікатамиякості, виданими відділом технічного контролю заводу і аналітичними паспортамидержавної інспекції по контролю якості лікарських засобів, отже підприємство єконкурентноспроможне.

ВАТ має свою товарну марку, товарнийзнак, що дає підприємству відрізнятися від конкурентів. Також, упаковка товару,яка є складовою іміджу даного підприємства, має штрихове кодування товарів.

3.2 Аналізцінової політики підприємства

Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіхпідприємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: відвисоких для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, донизьких, розрахованих на масовий ринок.

Ціни тісно пов'язані з іншими складовими комплексу маркетингупідприємства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками,рівнем сервісу тощо. Рівень цін пов'язаний також з обраною системою розподілутовару і витратами на його просування. Групи товарів із різними рівнями цінзалучають різні сегменти ринку.

Зміст цінової політикипідприємства полягає в наступному:

1.        Принципиціноутворення

—   орієнтаціяна збут

—   орієнтаціяна прибуток

—   орієнтаціяна ринок

2.        Вибірцінової стратегії

—   активнастратегія ціноутворення

—   пасивнастратегія ціноутворення

3.        Вибірметоду ціноутворення

—   Об’єктивніметоди ціноутворення

—   Суб’єктивніметоди ціноутворення

4.        Визначенняумов диференціації та зміни

—   Територіальна

—   Часовадиференціація

5.        Визначеннябазового рівня ціни

6.        Обґрунтуваннярозмірів диференціації та зміни цін

Підприємство, враховуючиспецифіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратегії.

Розробленняцінової стратегії передбачає прийняття великої кількості різних рішеньвідповідно до цього існує класифікація цінових стратегій:

1.        Стратегічнірішення щодо цінового рівня

—   Стратегіявисоких чи низьких цін

—   Ціни напіонерні товари

—   Стратегіїщодо показників „ціна – якість”

—   Стратегіяне заокруглених цін

2.        Стратегіяєдиних чи перемінних цін

—   Єдиніціни

—   Перемінніціни

—   Ціновадискримінація

—   Ціни, встановленіза географічним принципом

3.        Ціновістратегії у межах товарного асортименту

—   Ціновілінії

—   Ціни надоповню вальні товари

—   Ціни на„обов’язкове приладдя”

Виходячи зпринципів, покладених в основу ціноутворення, розрізняють стратегії, які ґрунтуютьсяна:

— збуті, вониполягають у орієнтації на збільшення обсягів реалізації та максимізації своєїчастки ринку у боротьбі з конкурентами;

— прибутку, вониполягають в орієнтації на отримання підприємством цільової норми та масиприбутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються;

— ринковійситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні рівня ціни, виходячи зкон'юнктури ринку, що склалася.

З точки зоруактивності та ініціативи підприємства з питань ціноутворення прийняторозрізняти активну та пасивну стратегії ціноутворення. Активну стратегію цінздійснюють підприємства, які більш або менш автономно встановлюють ціни на своюпродукцію (товари), орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна стратегіяцін характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їхорієнтацією, перш за все, на дії конкурентів.

Застосовуючиактивну стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденціїщодо рівня цін та їх руху у часі.

Висока ціна навиди товарів (продукції), які просуваються на ринок (стратегія високих цін),обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, що реалізується, незалежить від ціни) і відсутня конкуренція.

Вонавикористовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах дефіцитногоринку, для споживчого ринку на іміджеві та модні товари. Стратегія високої ціниможе реалізовуватися досить довгий час за умови високої якості продукції, їївідповідності світовим стандартам, захисту прав підприємства на її випуск(патенти, ноу-хау).

Стратегіявилучення є продовженням стратегії високих цін у випадках небезпеки виникненняімітаторів і конкурентів. В цей час витрати на просування товарів (продукції)на ринок вже покриті, отримані високі початкові прибутки дозволяють розширитивиробничі потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва теперпідприємство може запропонувати за більш низькими цінами, розширюючи колопотенційних споживачів продукції.

Низька ціна натовар, який просувається на ринок (стратегія низьких цін), може бути доцільна утому разі, коли товар зустрічає дуже гнучкий (еластичний) попит, існуєбезпосередня небезпека конкурентів, наявні виробничі потужності дозволяютьзабезпечити високий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємстворобить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а намаксимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу збуту.

Стратегіяпроникнення полягає у встановленні низької ціни лише у разі впровадження товаруна ринок з подальшим підвищенням рівня цін. Це здається можливим завдяки тому,що споживачі вже звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентамиза рахунок його якості, іміджу, мережі збуту абощо.

Стратегіяпульсації характеризується систематичними змінами цін. Відчутне зниження цінистимулює покупця і розширює можливості збуту, після чого ціни починаютьпоступово зростати.

Визначеннястратегії ціноутворення — це складне завдання, бо необхідно враховувати:

— стадію тадинаміку життєвого циклу товару (продукції);

— можливостізбільшення попиту (орієнтація на попит);

— наявність іактивність конкурентів (орієнтація на стан ринку);

— повні та зміннівитрати на виробництво та реалізацію продукції (орієнтація на витрати), яківизначають мінімальний рівень ціни, який забезпечує беззбитковість діяльностіпідприємства.

Визначеннястратегії ціноутворення зумовлює і вибір методу ціноутворення.

Після визначення цінових стратегій можна переходити до вибору моделі йконкретного методу розрахунку ціни. У практиці ціноутворення використовуютьрізноманітні методи визначення вихідної ціни на товари, які можна об'єднатиутри базові моделі, відповідно до факторів, що визначають цінову політикуфірми:

1) модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва;

2) модель ціноутворення, що базується на попиті;

3) модель ціноутворення, що базується на конкуренції.

Використання будь-якої з цих моделей передбачає урахування факторів, якіпокладено в основу двох інших моделей. Так, якщо використано витратну модель,визначену ціну на товар доцільно скоригувати з урахуванням ринкового попиту нацей товар і цін на товари конкурентів.

Кожна модель містить конкретні методи ціноутворення. Розглянемо найбільш поширенішіз них.

— метод надбавок;

— метод забезпечення цільового прибутку на інвестованийкапітал;

— метод максимізації поточного прибутку;

— аукціон;

— метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін;

— метод визначення піни за рівнем конкурентоспроможностітовару;

—       методвстановлення ціни на основі торгів.

Для розрахункумінімального рівня ціни продукції (робіт, послуг) використовуються об'єктивніметоди ціноутворення, в основі яких лежить калькуляція ціни. Наприклад,розрахунок ціни на основі:

— змінних витратна виробництво та реалізацію одиниці продукції (робіт, послуг), які визначаютьмінімальний, демпінговий рівень цін;

— повних витратна виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг), які забезпечуютьбеззбитковість діяльності;

— середніх витратплюс прибуток, рівень якого може встановлюватися, виходячи з вимог державногорегулювання рівня рентабельності, або, виходячи з господарської доцільності вотриманні певної маси прибутку.

В будь-якому звипадків, які розглядалися, до складу ціни, крім витрат та прибуткупідприємства, включаються також податки та відрахування, встановлені державою.

Оптимальнеціноутворення не може орієнтуватися тільки на ринок або тільки на витрати.Найчастіше необхідно брати до уваги обидва аспекти і використовувати не один, адекілька методів ціноутворення.

Отримана ціна,яка покриває витрати, повинна бути перевірена на її ринкову життєздатність,тобто можливість збуту продукції (товарів) за такою ціною з урахуваннямринкової кон'юнктури. Якщо ця вимога не виконується, необхідно вишукуватирезерви зниження собівартості (витрат обігу) або зменшувати норму запланованогоприбутку.

Ціна, визначена зорієнтацією на ринок, повинна бути перевірена на те, чи покриває вона, бодай,змінні витрати на виробництво та реалізацію, чи утворюється маржинальний доход,достатній для відшкодування постійних витрат та отримання прибутку. Якщо цяумова не виконується, необхідно шукати інші можливості реалізації продукції(товарів).

Наступнимзавданням, яке необхідно вирішити у ході розробки цінової політикипідприємства, є визначення умов зміни та диференціації цін на товари (роботи,послуги).

В один і той жечас підприємство може використовувати різні ціни на один і той же товар(роботи, послуги). Диференціація цін може здійснюватися за:

— місцемреалізації товарів (робіт, послуг) — різні ціни в місті та в селі, приреалізації через власну мережу та через посередників, на зовнішньому тавнутрішньому ринках;

— часомреалізації — сезонні ціни, денний та нічний тариф;

— характеромспоживачів (покупців) — пов'язаним особам, дочірнім підприємствам, соціальненезахищеним верствам населення, дітям;

— умовамиреалізації продукції (товарів) — з попередньою оплатою, з відстрочкою платні, звласних матеріалів (давальної сировини) тощо.

З метою свідомоговпливу на реалізацію своєї продукції (товарів) підприємство можевикористовувати різні цінові знижки, які надаються покупцям залежно від умовпостачання продукції, обсягів купівлі, способів оплати, умов страхування тощо.

Розрізняютьнаступні види цінових знижок

1. Бонуснізнижки, які надаються постійним покупцям за обумовлений обсяг закупівліпродукції (товарів) підприємства за певний проміжок часу.

2. Кількіснізнижки, розмір яких залежить від обсягу та серійності замовлення продукції увартісному чи загальному вимірі.

3. Часові абосезонні знижки, які використовуються для стимулювання реалізації продукціїпідприємств з циклічним характером виробництва чи споживання.

4. Знижки«сконто», які надаються покупцям за термінову оплату готівкою.

5. Знижки«декорт» — за передчасну оплату порівняно з терміном, визначеним уконтракті, а також за товар зниженої якості. Загальновизнаною у світовійпрактиці є формула «2/10 нетто ЗО», тобто висунений до оплати рахунокможе бути зменшений на 2%, якщо оплата відбулася впродовж 10 днів.

6. Дисконтнізнижки, які являють собою різницю між цінами на один і той же виріб з різнимитермінами постачання: чим довшим є термін постачання, тим меншою є ціна одиниціпродукції.

7. Знижка приавансовій оплаті, яка виникає в зв'язку з необхідністю компенсувати покупцевінедоотриманий доход (у розмірі середнього депозитного проценту) за часкредитування підприємства-постачальника продукції.

8. Закритізнижки, які надаються на продукцію (товари), яка реалізується у замкнутихсистемах (внутрішньо фірмові, зустрічні поставки, поставки за кооперативнимизв'язками).

9. Спеціальнізнижки, які надаються покупцям, які мають особливі (довірчі) відносини зпостачальниками, підприємствами своєї фірмової торговельної мережі, приреалізації продукції (товарів) робітникам та співробітникам підприємства тощо.

Використаннясистеми цінових знижок дозволяє активно впливати на обсяги реалізації товарів(робіт, послуг), використовувати позитивні та лімітувати негативні наслідкиколивання попиту, управляти швидкістю надходження грошових коштів на рахунокпідприємства та обсягом формування кредиторської та дебіторськоїзаборгованості.

В процесіформування цінової політики торговельного підприємства поряд з наведеними вищезагальними підходами до її проведення, необхідно враховувати специфічні умови,притаманні торговельній діяльності.

Специфіка ціновоїполітики торговельного підприємства визначається наступними особливостями:

1. Об'єктомцінової політики торговельного підприємства виступає не ціна товару в цілому, алише один з її елементів — торговельна надбавка. Саме цей елемент характеризуєціну торговельної послуги, що пропонується покупцеві при реалізації товарів.

Переважнубільшість роздрібної ціни реалізації товарів складає виробнича складова, тобтоціна виробника. Хоча торговельне підприємство і може впливати на рівень цієїціни (в процесі управління закупівлею товарів та уторговування партій товарів,що закуповуються), рівень цього впливу незначний. Значною мірою рівень цінивиробника визначається факторами виробничого характеру та його маркетинговоюстратегією.

2. Виробничепідприємство повністю самостійне в питанні встановлення рівня ціни навироблювану продукцію. Торговельне підприємство самостійне тільки увстановленні розміру надбавки, який складає, як правило, 5-20% від цінироздрібної реалізації товару. Так, цінова політика торговельного підприємствазначною мірою орієнтується на цінову політику виробника.

Незважаючи нависокий рівень взаємозалежності, цінова політика виробника та торговельногопідприємства має незалежний характер. При низькому рівні ціни виробника можебути сформований високий рівень торговельної надбавки та навпаки.

3. На відміну відпідприємств-виробників торговельн6і підприємства обмежені в своїй ціновійповедінці більшою кількістю факторів.

Якщопідприємство-виробник встановлює ціну реалізації в діапазоні “собівартістьвиробництва – попит покупців “, то торговельне підприємство вимушеневраховувати не тільки рівень своїх витрат на реалізацію товарів (витрати обігу), але й цінову політику виробника, а також споживчий попит. розмір

4. Виробничапрограма підприємств-виробників охоплює обмежену кількість видів продукції, щовизначає можливість обґрунтування рівня ціни з кожного окремого виду продукції(моно-товарна цінова політика ).

Торговельніпідприємства здійснюють реалізацію, як правило, більшої кількості видів тарізновидів товарів. Широта та глибина товарного асортименту обумовлюєвикористання політоварної цінової політики, при якій рівень торгової надбавкидиференціюється не за товарами, а за асортиментними групами та комплексамитоварів.

5. Виробничепідприємство має можливість “уторговувати” ціни реалізації в процесіпереговорів з окремим покупцем. Це створює умови для максимально гнучкоїполітики, обліку всіх особливостей покупців при визначенні розміру ціновихзнижок, що надаються.

Ступінь гнучкостіцінової політики торговельного підприємства, особливо роздрібного, обмежена,носить більш стандартний характер щодо окремих груп покупців, часу –реалізації, цінової ситуації.

Встановлення цінивідбувається не в ході контакту з покупцем, а перед початком торгового дня.Продавець не має можливості гнучкої зміни встановленої ціни.

6. Торговельнепідприємство на відміну від виробничого може порівняно швидко змінювати профільсвоєї діяльності, перейти до реалізації інших товарів в разі несприятливих змінкон'юнктури окремих сегментів споживчого ринку.

Це визначає невикористання в звичайній практиці роботиторговельних підприємств стратегій ціноутворення, орієнтованих на виживання,збереження ринку збуту.

Проведемоаналіз цінової політики ВАТ „Фармак”. Можна зробити що принцип ціноутворення на ВАТ„Фармак” орієнтований на ринок про це свідчить те, що за кількістюзареєстрованих препаратів на українському ринку підприємство займає другемісце, а за обсягами продажу четверте місце після «Berlin-Chemiе», «Дарниця» й «Аventis».

ВАТ “Фармак”застосовує стратегію диференційованих цін, що означає продаж товару за різнимицінами для різних споживачів в залежності від їх характеристик (в нашомувипадку тим, які живуть в різних країнах). Ця стратегія прийнятна для товариства, оскільки ринки можначітко розбити на територіальні сегменти.

ВАТ “Фармак” застосовує таку цінову політику, як завоюваннялідерства за показниками якості продукції. Товариство використовує стратегіюглибокого проникнення на ринок, тобто висока якість і середня ціна. Привстановлені ціни велику роль відіграють затрати на виробництво продукції. Чимбільші затрати тим вища ціна.

Також велике значення має конкурентна ціна, на яку приутворення ціни підприємство звертає увагу. Вона повинна не сильно відрізнятисьвід цін конкурента. ВАТ “Фармак ” встановлює ціну таким способом: витрати на виробництво +ПДВ + % рентабельності.

Керівництво ВАТ „Фармак” на останньому засіданні прийнялорішення поетапно коригувати цінову політику на свою продукцію таким чином, щобтермін «ціна заводувиробника» набув істинного значення. Зазначалося, щоколектив ВАТ «Фармак» працюватиме над недопущенням фактів, коли внаслідокбартерних операцій на товари фірми встановлюються нераціональні ціни, щозаважає працювати дистриб’юторам системно і на перспективу.

Також ВАТ „Фармак” постійно слідкує за цінами конкурентів івідповідно реагує на їх зміну. Отже, цінова політика підприємства досить гнучкаі реагує на зміни ситуації на ринку в межах встановлених державою. Також напідприємстві діє система оптових цін, що дозволяє продавати великі обсягипродукції та дозволяє підприємству повністю використовувати свій виробничийпотенціал. Велику частку в реалізації продукції займають оптові закупки, яким вбільшій мірі сприяють гнучкі оптові ціни.

Таким чином завдяки проведенню зваженої ціновоїполітики і дотримання принципу, що їхня продукція продається за „цінами заводувиробника” ВАТ „Фармак” займає лідируючу позицію на українському ринку середфірм виробників лікарських препаратів.

3.3Аналіз формування попиту та стимулювання збуту.

Попит — це обсяг товарів, за якийпокупець готовий заплатити гроші при визначеній ціні.

Длязадоволення своєї потреби людина приймає рішення: стати покупцем, чивідмовитися від покупки, якщо потреба не занадто нагальна. Покупка продукції залежить від потреб людини, проінформованостіпро товари, які можутьзадовольнити даніпотреби, а також проякість такого задоволення.

На ринку є багато конкуруючих між собою товарів.Тому кожне підприємство, що пропонує свійтовар, прагне вплинути на вибір потенційнихпокупців на свою користь. Інструментом такоговпливу традиційно є реклама, тобто комерційна пропаганда споживчих властивостейтовару та заходи щодо стимулювання збуту, спрямовані на покупців і продавців(виробників, посередників і персонал, що безпосередньо спілкується з покупцями).

Дозаходів стимулювання збуту стосовно покупців відносять знижки, кредит, розстрочку для тих, хто купує товар повторно і великими партіями.

Стосовнопродавців стимулювання збуту має на метіспонукати їх запропонувати товар з максимальною інтенсивністю, знаходитинових покупців та розширювати ринок.

У сучасних умовахпри збуті товарів велику роль відіграє реклама, як необхідний елементвиробничо-збутової діяльності, спосіб створення ринку збуту, активний засібборотьби за ринок. Самев силу цих її функцій рекламу називають двигуном торгівлі.

Сферадіяльності реклами містить у собі:

—   вивченняспоживачів, товару або послуги, що має рекламуватися, і ринку, що має бути освоєний;

—   стратегічнепланування в постановці цілей, визначенні границь ринку, забезпечення асигнувань і розробки творчого підходу іпланів користування засобів реклами;

—   прийняттятактичних рішень за схемою витрат при виборі засобів реклами, розробка графіківпублікацій і трансляцій оголошень;

—     складанняоголошень, включаючи написання тексту, підготовку макета, художнього оформленняі їхнє виробництво; Кожний вид реклами,кожний канал і спосіб поширення рекламипрацює за визначеними правилами, розрахований на визначену психологіюсприйняття і впливу. Тому для практики прийнята наступна їхня класифікація:

1.         пряма реклама;

2.         реклама поштою;

3.         матеріали, щоособисто вручаються, інформаційні листи, листівки і т. д;

4.         реклама в пресу;

5.         проспекти,каталоги, буклети, плакати, листівки, календарі, інші види друкованих видань;

6.         екранна і радіореклама;

7.         зовнішня реклама;

8.         реклама натранспорті;

9.         реклама в місцях продажу (вітрини, вивіски, знаки, упакування зназвами, товарного знаку);

Зрозуміло,що кожний вид реклами має свої переваги і недоліки. Зокрема це обмеження в просторі ічасі, змісті, спрямованості, в етичних нормах.

Важливимвидом реклами є засіб масової комунікації — Інтернет, що володіє колосальнимрекламним потенціалом. Інтернет, як нова інформаційна технологія представляєдля малих підприємств можливість рекламування товару по всьому світу на всіх стадіях його створення, впровадження на ринок і їх завоювання в конкурентнійборотьбі. Інтернет дозволяє також проведення маркетингових досліджень,включаючи вивчення конкурентів, постачальників, потенційних споживачів,посередників.

Прикупівлі товарів перевага надається товарам того підприємства, фірмовий стильякого є відомим для споживачів.

 Усистему фірмового стилю включається: товарний знак, логотип, фірмовий колір, шрифт і салоган.

Однією з найбільш важливих частин рекламнихзаходів є планування реклами. Від того, наскільки правильно будуть обраніканали поширення реклами, її періодичність, націленість на визначені сегментиринку і багато чого іншого, залежить кінцевий результат заходу, окупністьвкладених у рекламу засобів, одержання того ефекту, на який розраховувалирекламодавці.

Длятого, щоб зусилля і витрати, витрачені на організацію рекламної кампанії,принесли бажаний ефект, кожен такий захід необхідно чітко спланувати. При цьомуне можна забувати, що система планування повинна охоплювати як стратегіюпідприємства, так і його тактику,тобто повинна будуватися, виходячи з довгострокових цілей підприємства, івирішувати поставлені на сучасний момент задачі.

Є однадуже важлива ділянка в системі керування підприємством — це широка, різнобічнадіяльність по налагодженню й удосконалюванню зв'язків із громадськістю, то, щов практиці іменується «паблік релейшнз». Це система заходів, здійснюванихпереважно на некомерційній основі і спрямованих на формування сприятливої суспільноїдумки стосовно продукції підприємства. Високий результат діяльностіпідприємства на ринку залежить, насамперед, від відношення до неї широкихсуспільних мас, що знаходяться на різних рівнях соціально- економічногостановища в суспільстві.

Основнамета «паблік рилейшнз» — переконати споживачів у тім, що підприємство робить іпродає свою продукцію в інтересах споживачів. Товар виступає як інструмент вирішення проблем покупця, а не якзасіб одержання підприємством прибутку.

Пристимулюванні збуту стосовно покупця використовують:

1.   надання всіляких знижок з ціни;

2.   бонусні знижки;

3.   прогресивні знижки;

4.   знижка “сконто”;

5.   повернення товару застарілої моделіяк перший внесок за новий товар (до 50 %);

6.   групові знижки;

7.   індивідуальні знижки;

8.   товарний кредит у різних його формах;

9.   безкоштовне поширення зразків товарув розрахунку на покупку великої партії товару;

10.безкоштовнапередача товару в тимчасове користування “на пробу”;

11.проведеннядегустацій;

12.проведенняпрезентацій;

13.проведенняпрес-конференцій;

14.екскурсії напідприємства-виготовлювачі;

15.комівояжери іторговельні агенти.

ВАТ “Фармак”рекламує свою продукцію:

— в пресі

— по радіо

— нателебаченні

— вінтеренті

— набігбордах

— в місцяхпродажу з допомогою постматеріалів

Зметою підвищення рівня інформованості провізорів та фармацевтів про препаративиробництва ВАТ «Фармак», проводить екскурсії на завод, а у ІІ кварталіпоточного року було опубліковано та розповсюджено серед працівників аптечноїмережі України спеціальний каталог власних лікарських засобів накладом 2000примірників. Також підприємство постійно проводить акції та конкурси.

Зокремапроводився конкурс, який тривав з 1 квітня до 30 червня 2001 р. Він бувпокликаний сприяти поширенню інформації серед фахівців та пацієнтів щодопрепаратів ВАТ «Фармак». ПредставникиВАТ «Фармак», а також фірм «Фармація-2000» та «ВВС-Лтд» здійснювали візити доаптек з метою з’ясування, наскільки активно використовується надана інформаціята допомагає в роботі.

1серпня 2001 року у приміщенні ВАТ «Фармак» у Києві відбулося засіданняконкурсної комісії на чолі з заступником директора з маркетингу ВАТ «Фармак»канд. мед. наук Д.О. Михайловським, де було визначено переможців щоквартальноїакції (ІІ квартал 2001 р.).

Вконкурсі брали участь фармацевти, провізори та трудові колективи з понад 700аптек з різних куточків України, які отримали інформаційні каталоги лікарськихзасобів ВАТ «Фармак». Переможців конкурсу було визначеношляхом жеребкування, яке було проведено за участю завідувачки аптеки «36, 6»(ТОВ «Лідер-2000») пані С.Ю. Дем’янцевої. Перший приз, телевізор «SamsungProgun II», дістався трудовому колективу аптеки ТОВ «Овена», що знаходиться у м.Дніпропетровську на вул. Петровського, 32. Другий приз, мікрохвильову піч«Samsung CE 2727R», отримала пані Г.М. Крап, яка працює в аптеці № 24 м. Львова, що знаходиться на вул. Коперніка, 1. Третій приз, відеомагнітофон «Samsung», буловручено пані Л.М. Тернавській, співробітниці аптеки № 1 фірми «Фармсервіс», щознаходиться на території обласного протитуберкульозного диспансеру в с. НадбузькеМиколаївської області.

Останняакція проводилась з 1 липня по 31 серпня її умови були такі:

1. З 1 липня по 31 серпня 2005 рокутреба закупити препарат ЙОДДИЦЕРИН® 25 мл у дистриб'юторів

2. До 5 вересня 2005 рокувідправити копії накладних, які підтверджують закупівлю, а також заповненуанкету учасника акції за адресою: 04080, м Київ, вул. Фрунзе, 63, к. 102 із поміткою «Акція ЙОДДИЦЕРИН»

3. Аптека, яка закупить 75 флаконів ЙОДДИЦЕРИНУ®,отримає приз — махровий рушник люкс (50х76) + дві махрові серветки зоздобленням (33х33)

4. Аптека, яка закупить 100 флаконів ЙОДДИЦЕРИНУ®,отримає два махрові рушники люкс (50х76)

Головнийприз — мікрохвильова піч LG!

Лотерейними білетами у розіграшіголовного призу були анкети учасників акції.

Отже як ми бачимо фопстиз на підприємстві розвиненийдосить потужно.

3.4 Аналіз логістики і збуту на підприємстві

Невід’ємноюскладовою логістики та збуту на підприємстві є рух товарів. Система рухутоварів — це не тільки транспортно-експедиторські операції, які забезпечуютьсвоєчасну поставку товарів в ті місця, де він потрібний, і такої якості, щоцілком задовольняє споживача, але й у залежності від товарів і ринку – цекороткий або розвинутий ланцюжок комерційних посередників аж до останньоїланки, який забезпечує контакт продавця із покупцем.

Усистему руху товарів входять елементи внутрішнього і зовнішнього середовища. Доелементів внутрішнього середовища відносяться:

•  обробка й оформлення замовлень покупців;

•  підбір оптимальних партій товару з позицій замовлень покупців і використання транспортнихзасобів;

•  упакування товарів відповідно довимог транспортування;

•  оформлення супровідних документів істраховок;

•  відвантаження, транспортування і контрольза рух вантажів;

•  установлення контактів, налагодженняі підтримка зв'язку з потенційними покупцями;

•  створення і поширення середпотенційних покупців кращого іміджу, образа підприємства, що викликав би довірудо підприємства і всій його продукції;

•  гідна винагорода учасників руховітоварів;

•збір іаналіз інформації з руху товарів,представлення пропозицій керівництву підприємства щодо зниження абозбільшення витрат на рух товарів.

Доелементів зовнішнього середовища системи руху товарів відносяться:

•  підприємство, що забезпечуєперевезення;

•  посередники і їхні склади;

•  збутова мережа (магазини).

Сукупнівитрати на організацію і роботусистеми руху товарів являють собою суму витрат на транспортування, зберігання (складування), підтримку оптимальногорівня запасів, вантажно-розвантажувальні роботи, упакування, обробку прийнятихзамовлень і на проведенняадміністративних заходів.

Кожен виробник має сформувати ефективний канал розподілусвоєї продукції. Це може бути канали прямого маркетингу, коли збутовудіяльність здійснює безпосередньо виробник через свої збутові підрозділи. Алебільшість виробників використовує непрямі канали розподілу, залучаючи торговихпосередників різних типів. Ці канали можуть бути різної довжини, тобто матиодин, два і більше рівнів посередників. Різні підходи використовують і привизначенні ширини каналу: це може бути ексклюзивний, селективний чи інтенсивнийрозподіл.

Поряд із традиційними каналами збуту останнім часом набулипопулярності вертикальні маркетингові системи (ВМС), як засіб контролю іоб'єднання інтересів окремих учасників збутової діяльності. Використовуютьтакож горизонтальні і багатоканальні маркетингові системи.

Оптові посередники поділяють на дві великі групи. До першоїналежать оптовики, які беруть на себе право власності на товари і відповідноризик його подальшої реалізації. Вони, своєю чергою, поділяються на оптовиківіз повним циклом обслуговування.

Залежні оптові посередники, на відміну відоптовиків-покупців, не беруть не себе право власності на товар, якийреалізують. Це брокери й агенти різних типів (агенти виробника, збутові агенти,комісіонери).

Доцільність використаннятих чи інших оптових посередників визначають тип ринку, характеристики товару,фінансові можливості фірми-виробника, її становище на ринку тощо. Використанняпосередників у сфері обігу вигіднонасамперед для виробників. У цьому випадку їм приходиться мати справа зобмеженим колом зацікавлених осіб по реалізації продукції. Крім того,забезпечується широка доступність товарупри його русі безпосередньо до ринку збуту. Задопомогою посередників можливо скоротити кількість прямих контактів виробниківзі споживачами продукції.

Посередники завдяки своїмконтактам, досвідові і спеціалізації дозволяють забезпечити широку доступність товару і виведення його на цільові ринки.

Якщо до складу каналу розподілу входять роздрібніпосередники, кількість рішень, що їх приймають при його формуванні,збільшується. Дороздрібних посередників належать: дилери, магазини роздрібної торгівлі,організації поза маркетингової торгівлі.

Магазини роздрібної торгівлі класифікують за різнимиознаками:

-          за шириною інасиченості товарного асортименту;

-          за формоювласності;

-          за характеромтоварного обслуговування;

-          за ціновоюполітикою.

Оптова торгівля охоплюєвласне кажучи всю сукупність товарних ресурсів, що є як засобами виробництва,так і предметами споживання. Як правило, при оптовій торгівлі товарзакуповується великими партіями. Закупівлі оптом здійснюють посередницькіорганізації з метою наступного перепродажу низовим оптовим організаціям,підприємствам роздрібної торгівлі. У більшість випадків оптова торгівля незв'язана з реалізацією продукції конкретним кінцевим споживачам, тобто вонадозволяє виробникам за допомогою посередників збувати товари з мінімальнимибезпосередніми контактами зі споживачами. На товарному ринку оптова торгівляявляє собою активну частину сфери обігу.

Основними задачамиоптової торгівлі є:

¨  маркетингове вивчення ринку, попитута пропозиції на продукцію виробничо — технічного призначення і народногоспоживання;

¨  своєчасне, повне і ритмічнезабезпечення товарами в різноманітному асортименті посередницьких, роздрібнихпідприємств, споживачів;

¨  організація збереження товарнихзапасів;

¨  організація планомірного і ритмічногозавезення і вивозу товарів;

¨  забезпечення пріоритету споживача,посилення його економічного впливу на постачальника в залежності від надійностігосподарських зв'язків, якості продукції, що поставляється;

¨  забезпечення стабільностіпартнерських відносин у господарських зв'язках;

¨  організація планомірного завезеннятоварів з регіонів виробництва в район споживання;

¨  широке застосування економічнихметодів регулювання всієї системи взаємин між постачальниками, посередниками, споживачами.

Важливі функції у системі розподілу товарів виконує збутовалогістика, яка охоплює процеси фінансового переміщення товарів та їхскладування.

Транспортування товарів може здійснюватись із використаннямавтомобільного, залізничного, морського, річного, повітряного, аботрубопровідного транспорту, кожен з яких має свої переваги й недоліки.Потребують уваги і проблеми підтримання товарних запасів, зокрема визначенняоптимального розміру замовлення та інтервалу між його виконанням.

ВАТ “Фармак” використовує непрямі канали збуту, залучаючи торговельних посередниківрізних видів, але підприємство має на меті швидше отримати готівку і створиливласну торговельну мережу. Безпосередньо, це дає можливість дещо заощадити наоплаті послуг посередників. Але світова практика свідчить, що професіоналізмпосередників гарантує ефективність проведення збутових операцій, що є присутнімна підприємстві.

Для реалізації продукції підприємство пропонуєдистриб’юторську форму співробітництва. Надання дистриб’юторських повноважень,які передбачають певні умови. Також існує і роздрібний продавець – особа чифірма, що здійснює продаж товарів безпосередньо кінцевим споживачам дляособливого комерційного використання.

Здійсненнязбутової політики суб’єктами ринку здійснюється в декілька етапів:

1. Постановказавдань збутової політики. Основним завданням ВАТ “Фармак” у встановленнізбутової політики є виявлення смаків і потреб споживачів; досягнення виграшу вконкурентній боротьбі за рахунок пристосування збутової мережі до вимогспоживачів.

2. Вибір каналівтовароруху. Проблема вибору найбільш підходящих каналів товарорухуускладнюється збільшенням країн, куди підприємство вирішить поставляти свійтовар. Тому підприємству необхідно орієнтуватись в лабіринті систем розподілу,які вже існують і можуть бути створені в тій чи іншій країні. ВАТ «Фармак» повинно комплекснорозглядати проблему доведення своєї продукції до споживачів, що воно і робить.

Оскільки ВАТ “Фармак” виробляє свій товар тільки в Україніі поставляє його на ряд ринків країн-споживачів, то управління процесом товароруху здійснюється централізовано і є підлеглим службі маркетингу. Основноюметою збутового підрозділу є забезпеченнятаких умов, щоб товари поставлялись на зовнішні ринки найбільш вигіднимспособом, а товарні запаси підтримувались на такому рівні, щоб не існувалозагрози їх вичерпання.

З. Вибір методів збуту. Вміжнародному маркетингу методи діляться на: прямий збут (без посередників),непрямий збут (використання послуг посередників), комбінований.

4. Вибір посередників.Маркетингові посередники на закордонних ринках можуть виступати в якостівнутрішніх торгівельних агентів та дистриб«ютерів. ВАТ “Фармак” дотримується такої форми роботи з посередникамияк екстенсивний збут, оскільки продукція підприємства є масового попиту.

5. Визначення системипереміщення вантажів, умов поставки товарів, системи управління запасами,встановлення системи обробки заказів, вибір способів транспортування. ВАТ “Фармак” використовує базиснихумовт поставки згідно правил»Інкотермс".

ВАТ „Фармак” реалізує свою продукцію через такі дистриб’юторські фірми:«Фармація-2000» (дочірня компанія ВАТ «Фармак»), «Фармак-Д», «ВВС-Лтд»,«Донфармхолдінг», «Аптека «Біокон», «Альба Україна», «Анід», «Артур-К»,«Фалбі», «Оптова компанія «Дарниця», «Борисфен», «НДК», ДАК «Ліки України»,«Ганза», АТ «Кримфармація», «Євроконтракт», АТ «Фармація» (Київ), «Бізнес ЦентрФармація», «МІКС», «БаДМ», «Фалвест-Фарм», «Вента», «Обласний аптечний склад»(Харків), „ІСА-ФАРМ”,„МІКС- НДК”, „Оптима-Фарм”, „Себ-Фармація”, „ЮНІФАРМ”.

Свої стосунки здистриб’юторами ВАТ „Фармак” будує на основах максимальної прозорості.Відкритість спілкування проявляється в тому, що «Фармак» висвітлює не тількисвої здобутки, а й визнає недоліки, які потрібно усунути на одному з етапівдоведення лікарського засобу (ЛЗ) до споживача — етапі виробник/дистриб’ютор.Також можна відзначити діловий та водночас дружній стиль спілкування рівнихпартнерів, який зводиться не до нарікань один на одного у разі виникненнясуперечливих моментів, а до прийняття виваженого взаємовигідного рішення.

У 2004 р.підприємство запровадило нову, ліберально-стимулювальну модель дистрибуціївласної продукції, суть якої полягає в диференційованому підході до наданнязнижок оптовим компаніям. У прайс-листі виділили групу «зростаючих» лікарських засобів, до якоїналежать бренди, стосовно яких проводиться активна промоція, а також нові,щойно виведені на ринок препарати. Знижки, що надаються дистриб’юторам на цюгрупу препаратів, прогресивно зростатимуть зі збільшенням обсягу закупівель. І керівництво ВАТ „Фармак”впевнене, що перехід донової форми діяльності ще більше зацікавить дистриб’юторів у співпраці з ВАТ«Фармак».

ВАТ „Фармак” маєсвої фірмові аптеки через які безпосередньо реалізує свою продукцію вонизнаходяться в таких містах: м. Київ вул. Фрунзе, 59; м. Київ вул.Саксаганського, 44-е; м. Дніпропетровськ аптека №1 вул. Харківська, 7, аптека№2 пр-т ім. газети „Правда”, 1, аптечний кіоск №1 пров. Калініна, 21, аптечнийкіоск №2 вул. Калинова, 1, аптечний кіоск №3 вул. Березинська, 19, аптечнийкіоск №4 вул. Свердлова, 29, аптечний кіоск №5 пр. Пушкіна, 6; м. Харків пр-т Правди, 13.

Також ВАТ„Фармак” має представництво в Росії: Росія, 125315, м. Москва, вул. Балтійська, 10/2-36.

 ВАТ «Фармак» при створенні системидистриб’юції керується принципом найбільш раціональної знижки, що не перевищує7% ціни виробника при відпуску продукції в роздрібну мережу.

Підприємствовибираючи постачальників в першу чергу враховує якість поставленої сировини,вчасність поставок без затримок, умови поставок, та звичайно дивиться на ціни.Найбільшими постачальниками імпортної сировини є: ТОВ«Хофі», Грузія;фірма «Флорес», Македонія; фірма «Анатол», Молдова; ЗАТ ТОВ"Івкон", Білорусь; підприємство«ЮГ-АГРО», Росія; фірма «ЕллісЛТД», Латвія.ВАТ

«Фармак»та представництво «Елі Ліллі» по Східній Європі уклали договір від12.07.2001 на поставку інсуліну «in bulk» (міжнародна назва Biosynthetic Human Insulin). Виробляє цей інсулін підприємство«Lilly FranceS.A.» (Франція). Згідно з умовами контракту компанія «Елі ЛілліВосток С.А.» гарантує, що якість інсуліну буде відповідати препаратуінсуліну виробництва «Елі Ліллі» (США).

Завод-виробник«Lilly FranceS.A.»(Франція) спеціальним автомобільним транспортом до ВАТ«Фармак» поставляє в контейнерах біосинтетичний інсулін — Хумулін вскляних флаконах по 10 мл, які закупорені гумовими пробками та алюмінієвимиковпачками. ВАТ «Фармак» лише здійснює укладання скляних флаконів (10мл) в меншу упаковку, оскільки препарати є готовою продукцією, готові довживання і не потребують жодної додаткової обробки. Таким чином, ВАТ «Фармак»виконує функцію дистриб'ютора фірми «Елі Ліллі» (США).

Отже ми бачимо,що ВАТ „Фармак” дуже серйозно ставиться до вибору постачальників сировини інамагається всіляко сприяти діяльності своїх дистриб’юторів організовуючи дляних різні акції і знижки.


Висновок

 

Сьогодні ВАТ«Фармак» — стабільне підприємство завтрашнього дня. Лікарські засобипід маркою підприємства — це приклад здатності вітчизняного виробника випускатипродукцію високої якості. Постійне вдосконалення всіх сфер діяльностіпідприємства (науково-дослідницької, виробничої, маркетингової, комерційної,фінансової, організаційної) і приведення виробництва до вимог міжнароднихстандартів якості — є запорукою того, що населення України буде забезпечуватисяефективними, безпечними, доступними лікарськими засобами стабільного рівняякості, конкурентоздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Зовнішнєсередовище підприємства підлягає ретельному вивченню збоку маркетинговоговідділу по чітко встановленій схемі. Даний підхід дозволяє встановлюватидоцільність і ефективність співпраці з оточуючим середовищем, та встановленнямвзаємозв’язків з державними структурами.

Внутрішнєсередовище включає в себе постачальників та дистриб’юторів і залежить від умовспівробітництва з даною структурою. Дане середовище є досить еластичним:постійно здійснюється пошук нових (більш вигідних) для ВАТ “Фармак” партнерів.

На підприємствізастосовуються нові методи навчання працівників і оцінки його ефективності. Приміром, на «Фармаку»впроваджений такий метод навчання, як «бенчмаркінг» — «порівняйсебе з кращим». Це не просто промисловий туризм, а системний захід, щопланується, проводиться, аналізується та використовується в удосконаленні всіхпроцесів підприємства, за результатами якого визначаються наші сильні і слабкісторони, складаються коригувальні заходи. В минулому році зовнішній«бенчмаркінг» був проведений на фармацевтичних підприємствах України,Чехії та Німеччини.

Значна увагаприділяється упаковці товару та її властивостям. В умовах ринку підприємствосамостійно приймає рішення про вибір стратегії і тактики проведення товарноїполітики. Підприємство також діє по чітко встановленій системі визначенняконкурентоспроможності свого товару; при цьому не завищуючи реальної оцінки.значну роль приділяютьдизайну упаковок, розробці сучасних упаковок(аерозольних, вакуумних).

Цінова політика підприємства доситьгнучка і реагує на зміни ситуації на ринку в межах встановлених державою. ВАТ “Фармак” реалізує своюпродукцію за цінами, „заводу виробника”. ВАТ “Фармак” рекламує свою продукцію в пресі, по радіо, на телебачені, на бігбордах, в місцях продажу з допомогоюпост матеріалівта в інтернеті.Підприємство постійно проводить акції та конкурсидля дистриб’юторів та аптек. Час від часу на підприємстві проводяться екскурсії.На підприємстві добре розвинутий фопстиз.

ВАТ„Фармак” реалізує свою продукцію через мережу власних фірмових аптек, а такожза допомогою дистриб’юторів.

Стратегічнезавдання підприємства полягає в тому, щоб до 2006 р. вся продукція ВАТ «Фармак»відповідала вимогам стандартів GMP, аодним з основних напрямів діяльності підприємства є вдосконалення системименеджменту, в основу якої покладено міжнародні стандарти ISO, модель досконалості Європейськогофонду управління якістю (EFQM)

Таким чином можназробити висновок, що ВАТ „Фармак” на сьогодні є одним з лідерів українського фармацевтичногоринку.


Списоквикористаної літератури

1.  Арметронг Г., Котлер Ф.Маркетинг. Загальний курс, 5-е видання: уч.посібник – М: видавничий дім“Вільянс”, 2001 – 608 с.

2.  Бутрин А. О службе логистики напредприятии // Логистика – 2003.-№3.-с.13-14

3.   Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник.– К.: Лібра, 1998. – 381 с.

4.   Герасемчук В.Г. Маркетинг:теорія і практика – К.: Вища школа,1994р.

5.   Герасимчук В.Г. Стратегічне управлінняпідприємством. – К.: КНЕУ,2000 – 360с.

6.   Котлер Ф. Основи маркетингу.– М.: Прогрес, 1990 р.

7.   Кириленко В. Теорія ціни таціноутворення в Україні. //Економіка України 2002 №8. 56-62с.

8.   Мозговой О.М. Товарнаполітика/ планування товару вміжнародному маркетингу.-К.: КНЕУ, 1995. -196с.

9.   Прауде В.О., Білий О.,Маркетинг. К.:1994. – 102 с.

10.     www.bigmir.net\referats\market

11.     www.yandex.ru\marketing

12.     www.rambler.ru

еще рефераты
Еще работы по маркетингу