Реферат: Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

 

 

 

 

 

Аналізтоварної інноваційної політики підприємства


Зміст

 

Вступ

1. Основні економічні показники підприємстваза останні роки

2. Аналіз ефективності товарноїінноваційної політики підприємства

3. Визначення та обґрунтування ідеї тазадуму нового товару

4. Укрупнена оцінка ринкових перспективнової продукції

5. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-інноватора

6. Розроблення заходів стимулюванняпопиту на інновацію

7. Економічне обґрунтування інноваційногопроекту

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

 

Темою цієїкурсової роботи є аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод«Салтівський», основна сфера діяльності якого – випуск хлібо-булочних тамакаронних виробів, а інноваційною продукцією є картопляні чіпси.

Метою цієї роботиє дослідження товарної номенклатури заводу, його товарної політики тарозроблення і обґрунтування заходів щодо підвищення її ефективності. Також єнеобхідним аналіз ефективності інноваційної політики, ступінь відповідностітоварів інтересам споживачів та інших суб’єктів ринку.

Виходячи з метиданої роботи необхідно виконати ряд завдань:

— визначити таобґрунтувати можливі напрямки модифікації товарної номенклатури;

— оцінити ринковіперспективи нової продукції;

— зробити оцінкурівня та достатності інноваційного та виробничо-збутового потенціалів ЗАТХлібозавод «Салтівський»;

— розробитизаходи стимулювання попиту на картопляні чіпси;

— дати економічнеобґрунтування заходів з удосконалення товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод«Салтівський».

Тема даної роботиє досить актуальною, оскільки кожне підприємство прагне збільшуватиефективність своєї діяльності за рахунок просування на ринокконкурентоспроможної продукції, що відповідає запитам споживачів, а сутністьтоварної інноваційної політики саме і полягає у формуванні ефективноготоварного асортименту. Тому необхідно постійно за нею слідкувати, визначати їїефективність, розробляти певні заходи щодо її покращення.


1. Основніекономічні показники ЗАТ Хлібозавод «Салтівський»

 

Підприємство ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский виконує найважливіше завдання забезпеченнянаселення хлібом у місті Харків та області.

Працівники заводу проявляють постійну турботу про те, аби на стілспоживачів потрапляли смачні хлібобулочні і кондитерські вироби з привабливимзовнішнім виглядом і вишуканим смаком. Продукція, що випускаєтьсяпідприємством, виробляється виключно з натуральних і екологічно чистих продуктів.

На підприємстві постійно працює лабораторія, фахівці якої контролюють всістадії виробництва: від вступу сировини до випуску готової продукції.

Зусилля, що додаються персоналом по підвищенню якості продукції ізбереженню перевірених століттями смакових традицій, по гідності оцінені навітьнайвимогливішими покупцями.

Головою правління ЗАТ «Хлібозавод «Салтівський» є А.Руденко.

Асортимент продукції заводу дуже великий пшенична продукція, булочна,здобна, житня, пряники, печиво, кекси, тістечка і торти, соломка, сушка,караваї, торти на замовлення; продукція в упаковці: кондитерська і хлібо-булочна;макаронні вироби; ТМ «Сьешка»: картопляні чіпси, картопля смажена, житнісухарики, горіхи та насіння, морепродукти.

Харківський хлібзавод «Салтівський», був введений в експлуатацію в 1995році. Це одне з наймолодших підприємств у хлібопекарській галузі України.Шляхом умілого з'єднання традиційних рецептів і сучасних технологійпідприємство виготовляє продукцію широкого асортименту і високої якості.

Хлібзавод був побудований по індивідуальному проекту звикористанням перспективних сучасних розробок, які засновані на автоматизації ікомп'ютеризації виробництва. Загальна проектная потужність заводу — 120 тоннхлібобулочних виробів в добу. Первинне підприємство було орієнтовано навиготовлення хлібобулочних виробів. Далі було введено в експлуатацію устаткуваннядля булочного виробництва: у 2001 році почала працювати ділянка по виробництвуздобних мілкоштучних виробів, в 2002 році запрацювала турецька лінія.

На підприємстві встановлено сім комплексно — механізованихліній з потужними печами. Механізація і автоматизація технологічного процесускладає 70% на всіх виробничих ділянках і здійснюється за допомогою новітніхсистем вітчизняного і імпортного виробництва.

У перебігу останніх трьох років на хлібзаводе «Салтівський»проведено ряд робіт, які були направлені на модернізацію виробництва, особливо,на впровадження енергозберігаючих технологій:

1.                З метоюзбільшення гнучкості виробництва, реконструйовано відділення для приготуваннятесту заквасок, відділення холодильних машин і компрессоров. Багато удосконаленьвведено в пічному відділенні.

2.                Напідприємстві введено друге автономне джерело водозабезпечення. Введенаустановка фільтрації, що сильно поліпшило якість води, яка подається навиробництво.

3.                Виробленареконструкція існуючих електричних систем. Тепер дані цієї системи виводяться іобробляються комп'ютером. При цьому економія електоенергії складає приблизно 20%.

4.                Упровадженіновітні системи гарячої води і пари.

Новий комплекс енергозберігаючих технологій вже дав можливість отриматизначну економію енергоресурсів.

За проведенням технологічного процесу, якості сировини іготової продукції проводиться цілодобовий контроль технологічною службоюпідприємства.

Сучасний підхіддо управління підприємством дає можливість оперативно реагувати на зростаючі потребиринку, оптимально використовувати людські, матеріальні та фінансові ресурси.Комплексна модернізація лінії, яка була проведена в 2004-2005 роках,забезпечила збільшення продуктивності на 30% та стабільність якісниххарактеристик продукції.

Підприємствопропонує розумні ціни, гнучку систему знижок, високий рівень обслуговування,індивідуальний підхід до кожного покупця й наявність широкого ассортименту.

Підприємствофункціонує досить ефективно. Щоб це показати проаналізуємо деякі економічніпоказники діяльності підприємства за останні кілька років (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 –Економічні показники ЗАТ Хлібозавод «Салтівський»

Рік Дохід, млн. грн. Витрати, млн. грн. Прибуток, млн. грн. Рентабельність 2007 153,2 121,5 31,7 1,26 2008 167,5 125,1 42,4 1,33 2009 179,1 131,7 47,4 1,35

Як бачимо зтаблиці, прибутки підприємства заводу ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» постійнозростають. За три роки вони збільшились на 15,7 млн. грн. Хоча витратизростають, але за рахунок відповідного зростання доходів рентабельністьпідприємства підвищується: у 2007 році вона складала 1,26, а у 2009 – вже 1,35.

2. Аналізефективності товарної інноваційної політики підприємства

 

Для обґрунтуваннязаходів щодо введення інновацій на підприємстві необхідно виконати аналіззовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Це відбувається на основікритерію максимізації відповідності внутрішніх умов розвитку зовнішнім, щоґрунтується на методиці SWOT-аналізу. Тобто особа, що ухвалює рішення про вибірможливих напрямків інноваційного розвитку, перевагу віддаватиме напрямкам, дляяки більш повно внутрішні умови розвитку відповідають зовнішнім. Отже визначимохарактеристики ЗАТ Хлібозавод «Салтівський».

Сильні сторони ЗАТХлібозавод «Салтівський»:

1) активна рольмаркетингу (гнучка цінова політика, система знижок, слідкування за діямиконкурентів, реагування на зміни запитів споживачів, пошук найефективнішихканалів збуту продукції, засобів стимулювання продажу — реклама на радіо,преса);

2) продукція підприємстваконкурентоспроможна, займає перші місця за якісними і кількісними показниками,користується високим попитом серед споживачів у Харкові і харківській області;

3) великакількість найменувань хлібо-булочної продукції на будь-який смак;

4) активна роль маркетингу;

5) широка збутова мережа по всій території харківської області у виглядіфіліалів і дистриб’юторів;

6) висока якість продукції, що випускається та її відповідністьміжнародним стандартам якості.

Слабкі сторони:

1) ЗАТ «Хлібзавод«Салтівський» є лідером лише у харківському регіоні;

2) постійно з`являються нові конкуренти увигляді приватних пекарень, неможливість миттєво випускати продукцію увідповідь на товари конкурентів;

3) Значназалежність від постачальників.

Ринкові загрози:

1) відсутність стабільності на ринку сировини, постійні коливання цін наосновну сировину;

2) велика кількість товарів-конкурентів;

3) конкурентні загрози (можливість появи нових вітчизняних конкурентів,активні дії існуючих конкурентів, високий конкурентний тиск як з бокупостачальників, так і посередників);

4) соціально-демографічні загрози (невисока купівельна спроможністьспоживачів, зниження кількості населення, виїзд населення за кордон);

5) політичні загрози (зміна влади, законодавства, податкової політики);

6) впровадження конкурентами більш ефективних технологій виробництва.

Ринковіможливості:

1) покращеннясоціально-економічної ситуації в Україні (сприятиме розширенню виробничоїлінії);

2) розвитоквласної мережі роздрібної торгівлі;

3) маркетинговізаходи (розширення ринку за рахунок реклами, РR та ін. засобів стимулюванняпродажу).

Таблиця 2.1 –SWOT-аналіз для підприємства ЗАТ Хлібозавод «Салтівський»

Ринкові можливості

Ринкові загрози

КУ1

1 2 3 1 2 3 4 5 6

Сильні сторони

1 0,8 0,7 0,9 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 0,5 0,2777 2 0,4 0,6 0,8 0,2 -0,4 0,1 0,3 0,2 -0,2 0,2222 3 0,7 0,9 0,8 -0,3 0,6 -0,4 0,5 -0,1 -0,3 0,2667 4 0,5 0,7 0,9 -0,4 0,5 0,6 -0,4 -0,1 -0,1 0,2444 5 0,6 0,9 0,7 -0,3 0,5 -0,1 0,4 -0,4 0,5 0,3111 6 0,6 0,8 0,9 -0,6 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 0,1556

Слабкі сторони

1 -0,5 -0,3 -0,1 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,1 -0,1 -0,5222 2 -0,1 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -0,6 -0,1 -0,2 -0,3889 3 -0,5 -0,3 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 -0,4 -0,5 -0,3 -0,5444

КУ2

0,2778 0,5556 0,4 -0,3889 -0,016 -0,2778 -0,0889 -0,0667 0,0111

К0=-0,5444+0,0111 = 0,4.

Підсумковийкоефіцієнт упевненості дорівнює 0,4, говорить про те, що більше свідчень «за»,ніж «проти» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку ЗАТ Хлібозавод«Салтівський» зовнішнім та реалізації напрямку. Таким чином, можназапропонувати компанії обрати такий напрямок товарної інновації, як виробництвонового товару – картопляних чіпсів.

Для аналізутоварної номенклатури підприємства використаємо матрицю «Мак Кінсі – ДженералЕлектрик».

Структура бізнес-портфеля заводу представленав табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

Вид продукції Обсяг реалізації продукції заводу ЗАТ Хлібозавод «Салтівський», млн.грн Місткість ринку, млн.грн Хліб 35,1 180 Торти 72,6 250 Макаронні вироби 27,9 100 «Cъешка» 7,8 23 Продукція в упаковці 21,3 50

Булочні вироби

37,1

98

Алгоритм дій:

1.               Необхідно визначитиперелік типових показників для оцінки фактора привабливість ринку та фактораконкурентоспроможність ЗАТ.

Типові показники, які характеризуютьпривабливість ринку збуту: місткість ринку, темпи зростання ринку,рентабельність, рівень конкуренції (індекс Херфіндаля-Хіршмана), розмірнеобхідних інвестицій, коефіцієнт ризику, державне регулювання ринку тощо.

Типові показники, які характеризуютьпривабливість ЗАТ: ринкова частка, відносна ринкова частка, коефіцієнт якостітовару, привабливість асортименту, відповідність товару запитам споживачів,ефективність каналів збуту, ефективність інструментів маркетинговихкомунікацій, рівень цін, фінансові ресурси, виробничі потужності, імідж фірмитощо.

2.               Методом експертнихоцінок визначаємо вагомість кожного показника (від 0 до 1), що відповідає йогозначенню при виборі стратегії. Сума вагомостей по кожному фактору маєдорівнювати одиниці.

3.               Для кожного показникаметодом експертних оцінок визначаємо його ранг за п’ятибальною. Вінхарактеризує реальне значення показника для досліджуваного підприємства (1 –найгірше, 5 – найкраще значення).

4.               Використовуючи вихіднідані розрахуємо узагальнену оцінку кожного показника шляхом визначення добуткувагомості показника та його рангу. Результати представимо в таблицях.

Таблиця 2.3 — Експертні оцінки фактора«Привабливість ринку»

Характеристики Результати експертних оцінок привабливості ринків (за п’ятибальною шкалою) Вага Торти Хліб Макаронні вироби «Съешка» Продукція в упаковці Булочні вироби Рівень конкуренції 0,25 2 2 4 4 4 3 Темп зростання ринку 0,15 4 4 5 3 5 4 Прибутковість галузі 0,25 5 3 5 3 3 4 Можливість нецінової конкуренції 0,25 4 4 4 3 3 3 Державне регулювання 0,10 4 4 3 2 2 5 Загальна оцінка 1 3,75 3,25 4,3 3,15 3,45 3,16

Таблиця 2.4 — Експертні оцінки фактора «Привабливість ЗАТ»

Характеристики Результати експертних оцінок привабливості ЗАТ (за п’ятибальною шкалою) Вага Торти Хліб Макаронні вироби «Съешка» Продукція в упаковці Булочні вироби Якість продукції 0,20 4 4 3 2 3 4 Кадрова забезпеченість 0,20 5 5 3 2 3 4 Ринкова частка 0,15 3 2 2 1 2 3 Рівень цін 0,25 3 3 3 3 3 2 Застосування нестандартних підходів 0,20 5 5 4 2 4 3 Загальна оцінка 4 3,85 3,05 2,1 3,05 3,15

5. Побудуємо поле матриці: по горизонтальнійвісі відкладаємо значення фактора конкурентоспроможності ЗАТ у межах від 1 до5, а по вертикальній вісі відкладаємо значення фактору привабливості ринку вмежах від 1 до 5.

6. Поле матриці ділимо на 9 рівних квадратів(рис. 2.1): поле 1, 2 та 3 – зона росту; поле 4, 5, та 6 – зона вибірковогорозвитку; поле 7,8 та 9 – зона збору урожаю.

7. Положення кожної ЗАТ відкладаємо виходячиз загальних оцінок фактора конкурентоспроможності ЗАТ та фактора привабливостіринку.

8. Положення кожного ЗАТ показуємо у виглядікола, діаметр якого відповідає розмірам ринку. Відповідним сегментом вказуєморинкову частку кожного ЗАТ.

5

  />

Торти

  />

3,66

  />1

3

 

Макарон.

вироби

 

6

 

2

 

2,33

  />

8

 

4

 

1

  />

7

 

9

 

Привабливість ЗАТ

 

2,33

 

1

 

3,66

 

5

   

Рис. 2.1 Матриця Мак Кінсі Дженерал Електрик

Підприємтва, які спеціалізуються на виготовленнітортів, хлібу та макаронних виробів знаходяться в зоні росту. Це поле включаєсередні за конкурентоспроможністю підприємства, які діють на привабливомуринку. Стратегії, що рекомендуються: стратегія росту, стратегія вкладенняінвестицій, стратегія розширення виробництва.

Підприємство, що займається виготовленням продукціїв упаковці та булочних виробів розташувалося у квадраті 5 – це зона вибірковогорозвитку. Квадрат 5 включає середні за рівнем конкурентоспроможності й зарівнем привабливості ринку підприємства. Рекомендується стратегія вибірковогорозвитку, що орієнтована на одержання максимального прибутку, а також напошук шляхів для переходу підприємства в зону росту. Необхідно інвестуватикошти в ті підприємства, які можуть бути найбільш прибутковими при мінімальнихризиках.

ТМ «Съешка»знаходитьсяв полі 8 – зоні збору урожаю.

Розглянемономенклатуру продукції підприємства та динаміку її зміни за 2007-2009 роки, яканаведена в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 –Номенклатура продукції, що випускається у 2007-2009р.

Номер по порядку

Вид продукції 2007 р. 2008 р. 2009 р. Сума, млн. грн. % Сума, млн. грн. % Сума, млн. грн. % 1. Торти 25,9 16,9 31,5 18,8 32,1 17,9 2. Хліб 64,1 41,8 68,8 41,1 70,6 39,4 3. Макаронні вироби 16,7 10,9 20,3 12,1 21,6 12,1 4. ТМ «Съешка» 10,6 6,9 9,1 5,4 7,4 4.1 5. Продукція в упаковці 12,5 8,2 13,5 8,1 19,3 10,8 6. Булочні вироби 23,4 15,3 24,3 14,5 28,1 15,7 УСЬОГО 153,2 100 167,5 100 179,1 100

Отже, з таблиці2.5 видно, що найбільшу частку у номенклатурі виробів підприємства заводу ЗАТ«Салтівський» займає хліб і ця частка поступово зростає разом із розширеннямасортименту. В той же час, найменшу частку займає виробництво ТМ «Съешка» (гор.

Проаналізуємочастки кожної товарної лінії у номенклатурі продукції у загальних обсягахпродажу у відсотках. Аналіз виконуємо за наступною діаграмою (рис. 2.2).

/>

Рис. 2.2 Часткаасортиментних груп обсягу продажу продукції, %

Аналіз показує,що провідну роль у номенклатурі відіграє хлібна продукція, яка забезпечує у 2009році 39,4% виторгу. Частка виготовлення продукції в упаковці в 2009 році зростає.Частка тортів на замовлення зростає також з 16,9% у 2007 році до 17,9% у 2009році. Повільно зменшується у номенклатурі виробництво ТМ «Съешка» (на 2,8% затри роки). Частка булочної та макаронної продукції з кожним роком зростає.

Наявні тенденціїсвідчать як про позитивні моменти – зростання частки основної асортиментноїгрупи, яка забезпечує основну частину виручки, так і про негативні – падіннячастки, або коливання її рівня на певний відсоток. Але ці зміни не є дужезначними. Загалом обсяги продажу у вартісному виразі за три роки зросли.

Щодо інноваційноїпродукції, то у загальній сумі вона займає невелику частку (близько 1%).

3. Визначеннята обґрунтування ідеї та задуму нового товару

Методомвикористання морфологічних карт згенеруємо ідею нового товару – картоплянихчіпсів для підприємства, яка б була конкурентоздатною в сучасних умовах тавраховувала в собі всі можливості компанії щодо якості та виготовлення.Визначимо основні функції, що були визначені за результатами досліджень таінтуїтивно:

— враховуватиможливості підприємства розвитку власної мережі роздрібної торгівлі;

— розробити новийтовар таким, щоб ним зацікавилася б більшість цільової аудиторії (індивідуальнеспоживання, націлене на населення України в цілому – роздрібна торгівля);

— мати високуякість картопляних чіпсів, щоб відповідала усім стандартам;

— зробити товарлегко впізнаваним, з яскравою упаковкою.

Побудуємоморфологічну карту, на якій зобразимо можливі варіанти рішень – засобівреалізації функцій.

Таблиця 3.1 –Морфологічна карта

Основні параметри Проміжні рішення 1 2 3 4 5 Масштаб поширення Регіональний

Всеукраїнський

Міжнародний Якість сировини не відповідає стандартам низької якості середньої якості

високої якості і відповідає стандартам

інша Види упаковки 50 г 75 г 100г

50г

75г

100г

інша Кількість смаків декілька різновидів Менше 6 Шість видів

Більше шести видів

інша Термін придатності 1 місяць 5 місяців 9 місяців

12 місяців

Більше 12 Ціна за одиницю грн. (20г) 0,45 0,45 0,65

0,75

Більше

Оберемо по одномуприйнятному рішенню для кожної функції.

Жирним шрифтомпоказано інноваційний варіант. Він передбачає заснування виробництво новоготовару – картопляних чіпсів. Перевагами даної інноваційної розробки є такі:

— незначнийрівень ціни, порівняно з конкурентами у цьому напрямку виробничої діяльності;

— сприянняпросуванню вітчизняного товару на українському ринку картопляних чіпсів;

— наявність напідприємстві висококваліфікованих та досвідчених кадрів, що будуть займатисярозробкою картопляних чіпсів, які б відповідали усім міжнародним стандартам;

— можливістьвикористання ресурсів найкращої в Україні якості;

— можливістьзалучення державної підтримки, бо товар сприятиме підвищенню іміджу країни(українське — найкраще).

Отже, ідеянового товару може бути визначена таким чином: якісні картопляні чіпси.Зробити, щоб чіпси ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» стали найбільш впізнаваними тажаданими серед споживачів, створити нові інноваційні смаки. Інноваційний товарбуде реалізовуватись на ринку України.

Задум товару:

1. Товар зазадумом.

Створити чіпси звеликим асортиментом смаків і високою якістю, використовуючи найкращу сировинуі нові технології виробництва.

Придбання чіпсівЗАТ «Хлібозаводу «Салтівський» буде вигідним для споживача, бо відношення «ціната якість» відповідають навіть найвибагливішим споживачам, за ціною будутьдешевше, ніж чіпси інших фірм.

2. Товар уреальному виконанні.

Чіпси будуть надійнозахищені від впливу зовнішнього середовища. Чипсові пластинки будуть герметичноупаковані в металізований поліпропіленовий пакет, який поміщений в картоннукоробку. Кожна коробка, у свою чергу, обтягнута плівкою. Така упаковка гарантуєзбереження споживчих властивостей продукту впродовж зазначеного термінузберігання.

Термінпридатності до вживання 12 місяців від дати виготовлення. Зберігати притемпературі не вище 20°с і відносній вологості повітря не більше 75 %.

До складупродукції будк входити сухе картопляне пюре, крохмал, мука пшенична, крупакукурудзяна, масло соняшникове, сіль, смакоароматична добавка.

Чіпси картопляні«Смак» будуть вироблятися масою нетто 50 г, 75г і 100г.

Нормативний документ,яким буде користуватися підприємство при виробництві чіпсів ДСТУ 4608:2006.

3. Товар зпідкріпленням.

Можливістьпридбання товару у кредит. Комплектація за вимогами клієнта. При великихзамовленнях доставка до необхідного місця безкоштовно. передплати зі знижкою убудь-якій країні, де він розповсюджується. Споживачі матимуть замовитинеобхідний товар через мережу Internet з доставкою. Також постійним клієнтамзнижки – 7%.


4. Укрупненаоцінка ринкових перспектив нової продукції

Аналіз картоплянихчіпсів «Смак» ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» проведемо у порівнянні зпідприємствами-конкурентами чіпси «Люкс» компанії Крафт Фудз Україна та ТМ«Жайвір» «Золотисті чіпси». Порівняльну оцінку будемо проводити за одиничнимита комплексними показниками, зокрема, органолептичними, естетичними,технологічними та економічними.

Основнимипоказниками якості чіпсів є: якість сировини, стійкість посипки та термін експлуатації.Для оцінки застосовується наступна шкала:

Якістьсировини:

дуже висока якість - 3 бала; висока якість - 2 бала; Низька якість - 1 бал; дуже низька якість - 0 балів.

 

Якість чіпсовихпластин:

дуже висока якість - 4 бала; висока якість - 3 бала; низька якість - 2 бал; дуже низька якість - 1 балів.

 

Термін придатності:

12 місяців і більше 4 бала; 12 місяців - 3 бала; 5 місяців - 2 бал; Менше 5 місяців - 1 балів.

Економічніпоказники – ціна:

нижче за середню з обраних товарів - 3 бала; середня - 2 бала; вище за середню з обраних товарів - 1 бал;

Для оцінкипоказників естетичності (кольорова гама та дизайн упаковки) застосовуємонаступну шкалу:

 

Різноманіттясмаків:

дуже широкий вибір смаків - 3 бала; багато яскравих смаків - 2 бала; середня кількість різновидів смаків - 1 бал; декілька різновидів смаків - 0 балів.

 

Дизайнупаковки:

дизайн розробляють спеціалісти - 3 бала; розробляють, але лише робітники заводу - 2 бала; розробляється для кількох виробів - 1 бал; дизайн не розробляється - 0 балів.

Технологічніпоказники оцінюються за такою шкалою:

Дизайн чіпсів:

Інноваційний дизайн з фігурною нарізкою - 3 бала; Хвилясті чіпси округлої форми - 2 бала; Чіпси традиційної форми і нарізки - 1 бал; Чіпси-пластини - 0 балів.

 

Харчовідобавки:

екологічно чисті і відповідають стандартам - 3 бала; з домішками - 2 бала; низької якості - 1 бал; не відповідає стандартам якості - 0 балів.

Результатианалізу якості виробу за системою показників, що описані вище, наведемо утаблиці 4.1.

Вагові оцінкигруп показників відповідно: 0,3; 0,3; 0,25; 0,15.


Таблиця 4.1 –Характеристика виробів товарів-конкурентів

Показник Назва товару

«Смак»

ЗАТ «Салтівський»

«Люкс» «Жайвір» Надійності: 1. Якість сировини 3 3 2 2. Якість чіпсових пластин 3 3 4 3. Термін придатності 4 2 3 Економічні: 1. Ціна 3 2 2 Естетичні: 1. Різноманіття смаків 3 3 3 2. Дизайн упаковки 3 1 2 3. Дизайн чіпсових пластин 3 3 3 Технологічні: 1. Харчові добавки 2 2 3

Для розрахункуінтегрального показника якості використовуємо формулу (4.1):

/> , (4.1)

де Ві– вагова оцінка групи показників;

Аj – показник надійності;

п – кількість показниківнадійності у групі.

Таким чиномінтегральні показники якості порівнюваних товарів у порядку зниження якостірозміщенні таким чином:

«Смак»: Псмак= 0,3 · (3 + 3 +4) / 3 + 0,3 · 3 / 1+ 0,25 · (3 + 3) / 2 +  +0,15 · (3 + 2) / 2 = 3,025;

«Люкс»: Плюкс= 0,3 · (2 + 4 +3) / 3 + 0,3 · 2 / 1 + 0,25 · (3 + 2) / 2 +  +0,15 · (3 + 3) /2 = 2,575;

«Жайвір»: Пжайвір= 0,3 · (3 + 3 +2) / 3 + 0,3 · 2 / 1 + 0,25 · (3 + 1) / 2 +  +0,15 · (3 + 2) /2 = 2,15.

Аналіз показує,що підприємство ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» займає найкраще положення, щосвідчить про те, що підприємство найбільше відповідає потребам ринку. Аленезважаючи на це, підприємству ще необхідно поліпшити показники якості гіпсовихпластин та використовувані у процесі харчові добавки. Інші підприємства тежмають переваги по деяким показникам, але все одно, є гіршими і не відповідаютьповністю потребам ринку. Їм ще необхідно покращити показники термінупридатності, якості сировини, дизайну упаковки та інші.

Таким чином, новийтовар можна віднести до групи товарів, що мають всі шанси бути сприйнятимиспоживачами, якщо їх переваги компенсують збільшення витрат споживання(купівлі).

 

5. Оцінкаінноваційного потенціалу підприємства – інноватора

 

Аналізінноваційного потенціалу заводу ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» буде проведений за2009 рік такими складовими:

1. Інтелектуальнаскладова.

2. Інформаційнаскладова.

3. Інтерфейснаскладова.

4.Науково-дослідна складова.

Визначимопоказники інтелектуальної складової та занесемо їх до таблиці. Дані отриманошляхом вибіркових обстежень та опитування фахівців.

Таблиця 5.1 –Показники оцінки інтелектуальної складової

Показник Значення Винахідницької активності 0,0598 Творчо мислячих фахівців 0,034 Технічного і наукового забезпечення 0,2231 Освітнього рівня 0,0843 Оновлення знань 0,28 Плинність кадрів високої кваліфікації 0,1973 Інтегральний показник 0,8785

Таким чином,порівнюючи з градацією значень цього показника, можна зробити висновок, щоінтелектуальна складова знаходиться на рівні вище середнього (>0,67).

Інформаційнускладову визначимо таким самим чином та занесемо дані до таблиці 5.2.

Таблиця 5.2–Показники оцінки інформаційної складової

Показник Значення Коефіцієнт повноти інформації 0,268 Коефіцієнт точності інформації 0,115 Коефіцієнт суперечливості інформації 0,187 Інтегральний показник 0,57

Отже,інформаційна складова відповідає середньому значенню. Тому підприємству вартовдосконалювати якість інформації, що надходить до нього.

Інтерфейснаскладова. Для аналізу відповідності нового товару інтересам суб’єктам ринку,візьмемо до уваги таких економічних контрагентів підприємства: споживачів,постачальників та посередників. Результати аналізу заводу подано у наступнихтаблицях. Вагомість характеристик визначена шляхом опитувань представниківекономічних контрагентів.


Таблиця 5.3 –Оцінка відповідності нового товару інтересам товаровиробника

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Якість товару 0,1 * Прибутковість 0,3 * Наявність споживачів 0,15 * Наявність каналів збуту 0,15 * Наявність ресурсів 0,3 *

Таблиця 5.4 –Оцінка відповідності нового товару інтересам споживачів

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Якість товару 0,4 * Сервіс 0,1 * Економічні параметри 0,2 * Технологічні характеристики 0,3 *

Таблиця 5.6 –Оцінка відповідності нового товару інтересам постачальників

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Прибутковість 0,3 * Стабільність замовлень 0,4 * Обсяги замовлень 0,3 *

Таблиця 5.7 –Оцінка відповідності нового товару інтересам посередників

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Стабільність постачання 0,2 * Попит на продукцію 0,5 * Прибутковість 0,3 *

Вагомостіекономічних контрагентів відповідно становлять 0,2; 0,4; 0,2; 0,2.

Розрахуємо оцінкивідповідності нового товару інтересам кожного з контрагентів для ЗАТ Хлібозавод«Салтівський»:

— виробника

Нв=4/4·0,1+4/4·0,3+4/4·0,15+¾·0,15+¾·0,3=0,888;

— споживачів

Нс=4/4·0,4+¾·0,1+4/4·0,2+¾·0,3=0,9;

-     постачальників

Нп=3/4·0,3+¾·0,4+4/4·0,3=0,825;

-     посередників

Нпс=4/4·0,2+¾·0,5+2/4·0,3=0,725;

Інтегральнаоцінка:

Ні=0,888·0,2+0,9·0,4+0,825·0,2+0,725·0,2=0,848.

За шкалою оцінкапідприємства має нормальну достатність та попадає у проміжок від 0,75 до 1.Тобто всі суб’єкти ринку, з якими має справу підприємство, зацікавлені в йогоінноваційній діяльності.

Науково-досліднаскладова характеризує наявність результатів науково-дослідних робот, достатніхдля вироблення нової продукції.

Таблиця 5.8 –Показники оцінки науково-дослідної складової

Показник Значення Систематичність виконання НДДКР 0,385 Частка витрат на НДДКР у загальному обсязі товарної продукції 0,013 Співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової техніки 0,521 Інтегральний показник 0,919

Отже,науково-дослідна складова підприємства знаходиться на рівні вище середнього.

Визначимоінтегральну оцінку інноваційного потенціалу підприємства.Для цьогоспочатку визначимо вагомості кожної складової у їх загальній сукупності задопомогою методу попарних порівнянь.

Таблиця 5.9 –Попарне порівняння складових інноваційного потенціалу

Інтелектуальна Інформаційна Інтерфейсна Науково-дослідна Сума балів Інтелектуальна 1 1 2 Інформаційна 1 1 Інтерфейсна 1 1 2 Науково-дослідна 1 1

Розрахуємовагомості:

Інтелектуальна: 2÷ 6 = 0,33;

Інформаційна: 1÷ 6 = 0,17;

Інтерфейсна: 2÷ 6 = 0,33;

Науково-дослідна:1 ÷ 6 = 0,17.

Отже, інтегральнаоцінка складає:

Iінт = 1/3 · 3 · 0,33 + 1/3 · 2 ·0,17 + ¼ · 4 · 0,33 + 1/3 · 3 · 0,17 = 0,94.

Таким чином,інтелектуальний потенціал ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» досить високий. Томуможна зробити висновок, що завод може ефективно займатися інноваційноюдіяльністю.

6. Розробленнязаходів стимулювання попиту на інновацію

 

Для того, щобновий товар ( картопляні чіпси «Смак» ) знайшов свого споживача та почаввиходити на стадію зростання необхідно провадити заходи щодо стимулюванняпопиту на інновацію для підприємства.

Мета ЗАТХлібозавод «Салтівський» щодо стимулювання попиту – ввести новий товар вторгівельну мережу та створити первинний попит на товар.

Розповсюдженняреклами про товар буде проводитися:

1. У розважальнихгазетах та журналах.

2. На біг-бордаху містах України.

3. На сіті-лайтахбіля зупинок та вокзалів.

4. Реклама вспеціалізованих магазинах.

5. ЧерезІnternet.

Буде проводитисястимулювання споживачів та торгових посередників (дилерів та представництв).

Стимулюванняторгових посередників (дилерів та представництв).

Надаєтьсядодаткова знижка на товар, а також діє система преміювання. На конкурснійоснові змагаються всі регіональні дилери та представництва.

Стимулюванняспоживачів.

Населення Україниза відношенням до розважально-пізнавальних журналів можна поділити на чотиригрупи:

1. Населення, щоне слідкує за новинками харчових продуктів та є традиційними і стабільними увиборі чіпсів.

2. Споживачі, щоне мають особливих переваг в бік конкретного виробника картопляних чіпсів іможуть придбати будь-які.

3. Споживачі, що припокупці орієнтуються на ціновий діапазон та якість продукції.

4. Споживачі, щоготові придбати новий товар, щоб його скуштувати (суперноватори).

Структуранаселення за згаданими ознаками графічно позначена на рис. 6.1


/>

Рисунок 6.1 –Структура потенційних споживачів картопляних чіпсів

Таким чином,потенційними споживачами можна вважати близько 49% населення, але варто зважатина те, що існує багато конкурентів як безпосередніх, так і заміщуючих.

Для стимулюванняспоживачів будуть застосовуватися такі заходи:

1. Будутьпроводитися промоакції у великих супермаркетах міст, де будуть пропонуватискуштувати нові чіпси.

2.Пропонуватиметься фірмова продукція у подарунок при придбанні чіпсів «Смак»(ручки та чашки з фірмовим логотипом)

3. Розіграшцінних призів для тих, хто надішле за адресою 10 обгорток від чіпсів «Смак».

Заходистимулювання будуть підкріплені інформаційною рекламною заводу. Бюджет будевизначений методом «у відсотках до суми продажу». Тобто від об’єму збуту, щопланує отримати підприємство, визначається частка на маркетингові комунікації.Вибір цього методу пояснюється стабільним становищем підприємства та обсягамизбуту.

Запланованийобсяг продажів на наступний рік – 180 млн. грн.

Відсоток намаркетинг – 6%.

Бюджетмаркетингової програми – 180 · 0,06 = 10,8 млн.

Тобтопідприємство виділяє 10,8 млн. грн. на впровадження маркетингової програмипросування картопляних чіпсів.


7. Економічнеобґрунтування інноваційного проекту

 

Для оцінкиефективності інноваційного товарного напрямку виробництво картопляних чіпсів«Смак» використаємо такі показники чистого зведеного прибутку (NPV), індексурентабельності (PI), періоду окупності (PP) і внутрішньої норми доходності(IRR). Визначимо їх значення для трьох ймовірних сценаріїв розвитку подій:песимістичного, нормального та оптимістичного. Вихідні дані подані у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 –Вихідні дані

Сценарій розвитку подій Імовірність (P) Грошовий потік за роками, тис. грн. 1 2 3 4 5 6 Песимістичний 0,23 -14500 5000 10500 9700 8300 6500 Нормальний 0,67 -18000 9500 13400 12800 12000 11500 Оптимістичний 0,1 -21000 11500 16700 15400 14200 13000

Для подальшихрозрахунків нам необхідно продисконтувати вказані доходи та витрати. Ставкадисконту складає 27%. Отримаємо табл. 7.2.

Таблиця 7.2 –Дисконтовані доходи та витрати, тис. грн.

Картопляні чіпси «Смак»

песимістичний

сценарій

нормальний

сценарій

оптимістичний

сценарій

1 -11417,3 -14173,2 -16535,4 2 3105,6 5900,6 7142,9 3 5121,9 6536,6 8146,3 4 3730,8 4923 5923 5 2515,1 3636,4 4303 6 1551,3 2744,6 3102,6

1) Розрахуємовище перелічені показники для нормального сценарію розвитку подій (див. табл.8.1).


NPV/> = /> + /> + /> + /> + /> - /> = 9568 (тис. грн.),

PP/> = /> + (3 — 1) = 3,3 (років),

PI/> = /> = 1,68 %,

Для розрахункузначення IRR методом підбору знайдемотаку ставку дисконтування, при якій показник NPV буде набувати від’ємного значення.Візьмемо ставку 60%.

NPV/> = 3710,9 + 3268,3 + 1954,2 + 1143,9 + 685,3 – 11250 =

= — 487,4 (тис.грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) = 58,4% .

2) Розрахуємовище перелічені показники для песимістичного сценарію розвитку подій (див.табл. 7.2):

NPV/> = 3106 + 5122 + 3730,8 + 2515,2 + 1551,3 – 11417,3 =

=4608 (тис.грн.),

PP/> = /> + (4 – 1) = 3,85 (років),

PI/> = /> = 1,4 %,

NPV/> = 1953,1 + 2563,5 + 1480,9 + 791,2 + 387,4 – 9062,5 =

= — 1886,4 (тис.грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) = 50,4% .


3) Розрахуємотакі самі показники для оптимістичного сценарію розвитку подій (див. табл. 7.2):

NPV/> = 7142,9 + 8146,3 + 5923,1 + 4303 + 3102,6 – 16535,4 =

=12082,5 (тис.грн.),

PP/> = /> + (4 – 1) = 3,21 (років),

PI/> = /> = 1,73 %,

NPV/> = 4492,2 + 4077,1 + 2351,1 + 1353,7 + 774,7 – 13125 =

= — 76,2 (тис.грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) = 59,8% .

Імовірністьрозвитку подій за різними сценаріями дорівнює:

1) песимістичнийсценарій передбачає глибокий і незначний спад (р=0,23);

2) нормальний –стабільний стан (р=0,67);

3) оптимістичний– незначний і потужний підйом (р=0,1).

Таблиця 7.3 –Середньозважені за ймовірностями різних сценаріїв розвитку подій показники NPV, PI, PP, IRR

Сценарій розвитку

подій

Імовірність

(Р)

NPV, тис. грн.

PI, %

PP, років

IRR, %

Песимістичний 0,23 4608 1,40 3,85 50,4 Нормальний 0,67 9568 1,68 3,3 58,4 Оптимістичний 0,1 12082,5 1,73 3,21 59,8

Середньозважені

значення за

ймовірностями

8678,65 1,62 3,42 56,7

Таким чином,обраний товарний напрямок виявився ефективним, бо середньозважений за ймовірностямирізних сценаріїв розвитку подій чистий зведений прибуток більше нуля,рентабельність більша одиниці. Період окупності досить великий і складає майжесім років. Внутрішня норма доходності склала 56,7%, це більше за ставкудисконту (27%), тому можна говорити про ефективність проекту.


Висновок

 

У даній роботі буларозглянута товарна інноваційна політика ЗАТ Хлібозаводу «Салтівський». Упроцесі роботи був детально проведений аналіз товарної номенклатурипідприємства, її ефективність та відповідність потребам ринку. Також булирозроблені і обґрунтовані заходи щодо впровадження у виробництво нового товару –картопляних чіпсів.

Під час роботибуло виявлено, що аналізоване підприємство працює ефективно, його обсягивиробництва і прибутки за останні роки постійно збільшуються. Але, незважаючина це, ЗАТ Хлібозаводу «Салтівський» можна рекомендувати обрати такий напрямоктоварної інноваційної політики як виробництво нового товару – картоплянихчіпсів. Перевагами даної інноваційної розробки є такі:

— незначнийрівень ціни, порівняно з конкурентами у цьому напрямку виробничої діяльності;

— сприянняпросуванню вітчизняного товару на українському ринку картопляних чіпсів;

— наявність напідприємстві висококваліфікованих та досвідчених кадрів, що будуть займатися розробкоюкартопляних чіпсів, які б відповідали усім міжнародним стандартам;

— можливістьвикористання ресурсів найкращої в Україні якості;

— можливістьзалучення державної підтримки, бо товар сприятиме підвищенню іміджу країни(українське — найкраще).

Оцінивши ринковіперспективи нової продукції – картопляних чіпсів, треба сказати, що новий товарможна віднести до групи товарів, що мають всі шанси бути сприйнятимиспоживачами, якщо їх переваги компенсують збільшення витрат споживання(купівлі). А після проведення оцінки інноваційного потенціалу ЗАТ Хлібозаводу«Салтівський» можна зробити висновки по кожній складовій: інтелектуальнаскладова знаходиться на рівні вище середнього; інформаційна складова відповідаєсередньому значенню (заводу варто вдосконалювати якість інформації, щонадходить до нього); проаналізувавши інтерфейсу складову можна сказати, що всісуб’єкти ринку, з якими має справу завод, зацікавлені в його інноваційнійдіяльності; науково-дослідна складова характеризує діяльність результатів науково-досліднихробіт, які є достатніми для виготовлення нової продукції. Таким чином,інтелектуальний потенціал підприємства досить високий, тому завод можеефективно займатися інноваційною діяльністю.

На впровадженнямаркетингової програми просування картопляних чіпсів підприємство виділяє 10,8 млн.грн. Після економічного обґрунтування інноваційного проекту можна сказати, щообраний товарний напрямок виявився ефективним.


Списоквикористаної літератури

 

1.Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підр. – Суми: ВТД«Університетська книга», 2007. – 281 с.2. Маркетинг:бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 835 с.3. Кардаш В.Я.Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с.4.Офіційний сайт ЗАТ Хлібозавод «Салтівський» www.saltov.com.ua/ 5.Неофіційний сайт ЗАТ Хлібозавод «Салтівський»http://www.saltovskiy.com/
еще рефераты
Еще работы по маркетингу