Реферат: Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

Зміст

Вступ

1. Стан виробництва,торгівлі та споживанняпилососів в Україні

2. Класифікація та характеристика асортиментупилососів

3. Класифікація і характеристика споживчихвластивостей

3.1 Характеристика принципів дії основних видів пилососів

3.2 Споживчівластивості пилососів

4. Аналіз асортиментупилососів в магазині «Лагрос»

Висновки та пропозиції

Перелік літератури

Додаток


Вступ

Побутові пилососив нашому житті мають велике значення, бо заощаджують наш час та значнополегшують прибирання приміщень, покращують санітарно-гігієнічний стан житла. Поділяютьсяна:

— побутові електропилососи «сухого»чищення призначені для прибирання приміщень, чищення одягу, килимів і м’якихмеблів, а також для інших робіт, пов’язаних з використанням розрядження і рухуповітря. Вони займають великий відсоток в продажі пилососів.

— пилососи «мокрого» прибираннямають значні переваги. Вологе прибирання кафельних і кам’яних полів, коврових іПВХ-покриттів будь-яких пластикових панелей, а також мотраців, м’яких меблів,гардин. Деякі моделі дозволяють зміною насадки помити вікна, сантехніку,облицьовані плиткою стіни і навіть прочистити забруднену раковину. Тобтогенеральне прибирання по повній програмі.

— парові пилососи — зручні, компактні, легкі увикористанні і відзначаються своєю універсальністю, почистять вікна, штучніматеріали, кераміку, хром, мрамор, душові кабіни, ванни, раковини, унітази,арматуру, зливні отвори і дзеркала. Потужний потік пара глибоко очищає тавидаляє плями з м’яких меблів, коврів, паласів і коврових покриттів. Обробляючимеблі з дерева і шкіри паром, значно покращуються їх зовнішній вигляд іпродляється сроки їх використання. Пароочисники в два рази скорочують часприбирання і дозволяють економити на синтетичних миючих засобах, якізастосовують у водних пилососах.

Заразвиготовляються і промислові пилососи які успішно прибирають: абразивний івсепромисловий пил, дрібне будівельне сміття, дрібну стружку, окалину, пролитірідини, бите скло і скляний пил, порошкові полімерні барвники і іншідрібнодисперсні порошки, шерсть тварин та інше.

Таким чиномпилососи з кожним днем все більше допомагають людям полегшуючи їхню працю істворюючи сприятливий мікроклімат в оселі.

Метою курсової роботи є поглиблення і розширення знань пророзвиток асортименту пилососів, зокрема факторів, які формують споживнівластивості цих виробів. Аналіз діяльності магазину «Лагрос»,організація торгівлі даною групою товарів у магазині,характеристика його асортименту.

Для досягнення цієї мети поставлені такі задачі:

1.        дослідити асортиментпилососів;

2.        визначити показникиякості виробів;

3.        аналіз асортиментупилососів магазину «Лагрос».

Необхідно провестианаліз стану виробництва, торгівлі та споживання пилососів в Україні, будерозглянуто основніспоживчі властивості та вимоги до якості, класифікацію та асортимент пилососів.Також проаналізувати асортимент та якість пилососів на прикладі магазину «Лагрос».


1. Станвиробництва, торгівлі та споживання пилососів в Україні.

Підприємства України виробляють побутовіпилососи з високими споживчими властивостями такі як «Ракета»виробництва Дніпровського агрегатного заводу, «Вітязь» Харківськогозаводу «Електроважмаш», та «Міні» ПР-02 Київської фірми«Рем-Маркетинг». Ринок пилососів також поповнюється за рахунок надходженнятоварів із Росії «Буран-5», «Циклон», «Вихрь»,«Спутнік».

Комерційніструктури для населення України закуповують пилососи в провідних фірмахНімеччини, Японії, США, Італії, Франції та інших.

Аналіз станувиробництва в Україні показує:

-             позитивнудинаміку за період 1970-1990 років – високі темпи зростання виробництва, випускпилососів збільшився в понад 3 рази;

-             негативнудинаміку за період 1990-2007 років – високі темпи зниження виробництва, обсягвипуску пилососів зменшився в понад 10 разів.

Різке зниженняобсягів виробництва в основному пояснюється низьким рівнем купівельноїспроможності населення, невисокою конкурентоспроможністю вітчизняної побутовоїтехніки порівняно з аналогічною імпортною продукцією.

Слід зазначити що з 2000 року виробництвопилососів почало збільшуватись, що позначилось і на структурі реалізації, боспоживчий ринок поповнився українськими товарами. Дані про виробництвопилососів наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Виробництво пилососів в Україні.

Виробництво, тис. шт., за роками 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 2000 2005 2007 329 831 686 789 1073 285 123 128 250 301

Основнимивиробниками побутових пилососів в Україні є Дніпропетровський агрегатний завод(модель «Ракета», біля 70% вітчизняного обсягу виробництва), а такожзаводи побутової техніки Києва, Запоріжжя, Донецька, Харкова. [7,8]

Важливимпоказником стану виробництва пилососів є їх випуск в розрахунку на 1000 осібнаселення (таблиця 1.2).

Таблиця 1.2 –Випуск пилососів в Україні на 1000 осіб населення.

На 1000 осіб населення, шт., за роками 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2007 15,5 20,9 5,5 2,6 2,3 2,2 2,3 2,4

Аналіз даних виробництва на 1000 осіб показуєрізке зниження виробництва в 1999 році, порівняно з 1990 у понад 9 разів, абона 99 %, та не значне підвищення в 2007 році, порівняно з 2000 роком. Відносноцього показника Україна значно поступається закордонним країнам – виробникампобутової техніки. Імпортом електропобутової техніки в Україні займаються понад150 великих і середніх фірм. Проте з урахуванням усіх малих фірм-імпортерів,які не проводять масштабних рекламних компаній і не беруть участі у виставках,загальна кількість імпортерів побутової електротехніки збільшиться як мінімумвтричі. Тобто майже 500 фірм в Україні ввозять побутову техніку. Доля імпортнихтоварів весь час росте (таблиця 1.3), звичайно, Український ринок дужепривабливий для зарубіжних компаній, через малі об’єми власного виробництва ніі привабливість рентабельності збиту. Так в нас продаються товари германських(ROWENTA, THOMAS), італійських (DELONGHI), голандських (PHILIPS), польських(ZELMEP), великобританських(VAX), російських (Vitek), корейських (LG) фірм.[10,11]

Таблиця 1.3 – Імпорт пилососів.

2001р. 2005р. 2007р. Кількість, шт. Вартість, тис.$ Кількість, шт. Вартість, тис.$ Кількість, шт. Вартість, тис.$ 255045 6853 299086 5928 217379 4611

Нині на ринку техніки представлено понад 300найменувань пилососів. Частка вітчизняних моделей складає близько 10%представленого на ринку модельного ряду. Товари для середнього класу в даниймомент представлені торгівельними марками «Тефаль», «Мулінекс»,«Ровента», «Бош», «Сіменс», «Браун» таіншими. Товари, що розраховані на менш заможного покупця, представленіторгівельними марками «Уніт» (Австрія), «Меліса» (Швеція),«Северин» (Німеччина).

Річний ріст продажів малої побутової технікипо оцінкам продавців складає 25%. Основний прибуток як і раніше забезпечують пилососи.Тенденція ринку на цей час розширення модельного ряду, в цьому році майжезакінчено на ринку миючих пилососів з водяним фільтром.

За минулі декілька років «середньостатистичні»ціни на них знизилися в 1,5-2 рази і зараз складають від 200 доларів до 80доларів відповідно. Високим попитом користуються також пилососи з тканинниммішком (покупець не хоче додатково витрачатися на одноразові мішки), алетак-як на нашому ринку ще не достатньо продається таких моделей то продаєтьсявелика кількість пилососів з одноразовим мішком [8,9].

Проаналізувавши дані можна сказати, що маліоб’єми власного виробництва в Україні і привабливість рентабельності збитупідвищують інтереси зарубіжних виробників до вітчизняного ринку. Ріст продажівв 2004 році не знизиться і складатиме не менше 15-20%. Стратегія просуваннятовару і цінова політика компаній будуть різними в залежності від позиції якувже вдалося завоювати на ринку. Активно стануть розвиватись всі ціновісегменти: дорогих пилососів – за рахунок імпорту, недорогих цінових категорій — за рахунок вітчизняних та виробників країн СНГ.[8]

 
2. Класифікаціята характеристика асортименту пилососів

Пилососи,призначені для вакуумного (сухого) очищення поверхонь класифікуються так:

1) запризначенням:

1.1 пилососи загальногопризначення,

1.2 спеціальногопризначення (для чищення паласів, одягу, автомобілів, тварин),

2) за способомексплуатації:

2.1 ПП — пилососипідлогові (масою від 6 кг);

2.2 ПР — пилососиручні (масою до 3 кг), які крім звичайного виконання, залежно відконструктивних особливостей та способу експлуатації бувають:

2.1.1 штангові(Ш),

2.1.2 ранцеві(Р),

2.1.3 щітки (Щ),

2.1.4 автомобільні(А);

2.3. підвісні ікомбіновані

3) заорганізацією потоку повітря:

3.1 прямоточні(П) (з горизонтально розміщеним агрегатом)

3.2 вихрові (В)(з вертикально розміщеним агрегатом);

4) за споживчоюпотужністю:

4.1 600 Вт

4.2 400 Вт

4.3 280 Вт

4.4 ін.

5) за оформленням:

5.1 в виглядіциліндру

5.2 сфери,

5.3 котла,

5.4 котушки,

5.5 ранця

6) за комфортністю:

6.1 звичайної,

6.2 підвищеної;

7) за марками імоделями.

Вихровіпилососи, як більш потужні, мають більший показник функціональних властивостей,чим прямоточні. Крім того в рамках одного типорозміру пилососи різних марокмають неоднакові показники пилеприбиральних властивостей [3, 6].

Пилососпідлоговий SIEMENS VS 54B20 має потужність 300 Вт, середню ефективну потужністьвсмоктування на щітці 330 Вт (максимальну до 390 Вт), 6 ступінчату гігієнічнусистему фільтрації, широку турбощітку (280 мм), електронне регулювання потужності, м’яку ергономічну рукоятку, додаткову комбіновану насадку на рукоятціпилососа, телескопічну трубку з спеціальним покриттям, 250 мм щітку палас/підлога, парковку трубки, автоматичне намотування шнура радіус дії якого 8,3 м.

Пилососпідлоговий SIEMENS VS 08G1850 має потужність 300 — 180 Вт, середню ефективнупотужність всмоктування на щітці 370 Вт (максимальну до 460 Вт), 7 ступінчатугігієнічну систему фільтрації, кутовий фільтр для видалення запахів, широкутурбощітку (280 мм), дистанційне регулювання потужності на рукоятці пилососа,телескопічну трубку з спеціальним покриттям, автоматичне намотування шнурарадіус дії якого 13 м, вага без насадок 6,1 кг. Пилосос підлоговий SAMSUNG VC- 8930E – має стандартну щітку, щітку для чистки щілин та для меблів, потужність2000Вт, потужність всмоктування 350 Вт, швидкість потоку повітря 44 л/с., ємністьпилозбірника 4 л, автоматичне змотування шнура, індикатор заповнення пилозбірника,поворот шланга на 360°, контроль потужності на корпусі, трубку телескопічну, 2 положеньщітки — палас, підлога, систему фільтрації 5 HEPA, подвійний пилозбірник,моторний фільтр.

Ручнийпилосос LG С4243HTV має максимальну потужність 1450 Вт, потужність всмоктування350 Вт, спеціальну насадку, яка видаляє пух, шерсть домашніх тварин,регулювання потужності на ручці, 7-ми ступеневу систему фільтрації, телескопічнутрубку, ніжний перемикач «палас – підлога».

Ручнийпилосос LG V-C4266HEU — максимальна потужність 1600 Вт, потужність всмоктування400 Вт, має спеціальну насадку, яка видаляє пух, шерсть домашніх тварин,регулювання потужності на ручці, згинаючу трубку, 7-ми ступеневу системуфільтрації, телескопічну трубку, ніжний перемикач «палас – підлога ».

Ручнийпилосос Rowenta RS542 — має потужність 1600 Вт, складні металеві трубки,індикатор заповнення пилозбірника, текстильний пилозбірник, насадку для підлоги,щілинну та для меблів, тип пилозбірника постійний, систему ароматизації повітряAmbia Parfum, пристрій для змотування шнура.

Умовнепозначення пилососів має таку структуру:

— тип пилососа,

— позначення конструкційних особливостей виконання за способом організаціїпотоку,

— позначення конструкційних особливостей виконання за способом експлуатації,

— номінальна споживана потужність,

— модель (торговельна марка),

— кліматичне виконання за ГОСТ 15150 ,

— позначення нормативного документа (ГОСТ, ТУ).

Класифікаційнимиознаками багатофункціональних приладів можуть бути об’єм місткості для бруду,кількість функцій, які виконуються, споживана потужність тощо [3].

 
3. Класифікаціяі характеристика споживчих властивостей3.1 Характеристика принципів діїосновних видів пилососів

Пилосос — повітровсмоктуючий пристрій для прибирання приміщень, очищення від пилу меблів,одягу й інших предметів. Втім, про призначення даного приладу можна здогадатисявиходячи з його назви. Річ, безсумнівна, потрібна в кожнім будинку, тому кожнийз нас рано або пізно зіштовхується з проблемою вибору даного агрегату.

/>

Принцип діїтакого пристрою заснований на пропущенні струменя забрудненого повітря черезсистему, що складається з декількох фільтрів, кожний з яких виконує строговідведену йому функцію. У більшості випадків, конструкція припускає триосновних фільтри. Перший з них — мішок-пилозбірник. Він дозволяє визволитиусмоктуване повітря від основного вантажу пилу і великих часток. Далі в роботувступає фільтр для захисту електродвигуна. Його функція — захист мотора, атакож продовження терміну його служби, тому що влучення навіть самого дрібногопилу на вал двигуна викликає його перегрівання, і, як наслідок, швидкий вихід зладу. Останньою фільтруючою ланкою, що робить фінальне очищення повітря від порошин,що залишилися, виступає фільтр тонкого очищення. У сучасних моделях усі частішепочинають використовувати так називані Нера-фільтри (Hіgh EffіcіencyPartіculate Absorbіng, що в перекладі з англійського звучить приблизно як«високоефективне утримання часток»). Загальний принцип роботи такихфільтрів залишається незмінним — в основі конструкції лежить щільнийволокнистий матеріал, що і затримує самі дрібні частки пилу, не дозволяючи їмзнову повернутися в навколишнє середовище. До слова, розмір волокон матеріалу,що використовується в Нера-фільрах, складає приблизно 0,65-6,5 мікрон, авідстань між ними коливається в межах 10-40 мікронів, що говорить про доситьвисоку ефективність у боротьбі навіть із самими дрібними частками пилу.

Як правило,основними представниками подібної конструкції є так звані балонні пилососи.Їхня вага звичайно не перевищує 7 кілограмів. Однак, є також апарати з великимипилозбірниками. Їхня вага може досягати 10 кілограмів. Плюс до усьому, зайвумасу може додати наявність усіляких додаткових функцій, приміром, механічноїщітки, що вибиває пил з килима, та ін.

Існую також і такназивані вертикальні пилососи, що використовують той же принцип сухого очищенняповітря.

/>

Найбільшепоширення вони одержали на заході. Хоча, останнім часом, великий інтерес доних з'являється і на просторах нашої держави. Такі моделі являють собоюоб'ємний циліндричний корпус, прикріплений до щітки для прибирання підлоги, аїхнє основне призначення — прибирання приміщень великої площі, з яким вони, усвою чергу, непогано справляються. Однак є й істотні недоліки. Це доситьвисокий рівень шуму, а також значні розміри і вага. Тому для багатоповерховогокотеджу варто доглянути що-небудь інше, тому як тягати вертикальний пилосос поповерхах — сумнівне задоволення.

Тепер, мабуть,перейдемо до розгляду більш складних і дорогих пилососів, конструкція якихдозволяє обійтися без постійної заміни курних мішків. Почнемо з миючих моделейі відразу перейдемо до їх основних відмінностей.

/>

У миючомупилососі паралельно усмоктувальному шлангові проходить додаткова трубка меншогодіаметра, по якій під тиском подається розчин, що чистить. У якості такогоможуть використовуватися різні суміші побутової хімії. Струмінь цього розчинурозприскується по поверхні, що очищається, перед щіткою (щодо її руху) і сприяєнайшвидшому розчиненню і видаленню бруду, а усмоктувальна трубка відповідаєбезпосередньо за переміщення сміття в аквафільтр.

Подібнимпилососом у миючому режимі можна чистити килимові покриття на тонкій латекснійоснові, статі і стіни, покриті кахлем або пофарбовані водостійкими складами, атакож багато інших матеріалів. Якщо в комплекті присутні спеціальні насадки, тотакож можна вимити вікна, зібрати пролиту рідину, прочистити раковину, щозасмітилася, або ванну. Але, не варто забувати про те, що якщо пилососвикористовується в миючому режимі, то він повинен працювати на повнупотужність, щоб поверхня, що піддається вологому прибиранню, не встигла намокнутивід вологи, що надходить від щітки. Адже навіть самі потужні моделі не в змозізалишити після себе ідеально суху поверхню. Тому при виборі миючого пилососаварто розраховувати на те, що чищені поверхні будуть залишатися злегка вологимиякийсь час після прибирання, що в деяких випадках не зовсім зручно.

Однак самоюголовною відмінною рисою миючих пилососів є наявність так званого аквафільтру.Принцип його роботи наступний — повітря з усмоктувальної трубки під великимтиском, надходячи усередину фільтра, змішується з водою. Пил осаджується уводу, а пухирці очищеного повітря піднімаються нагору, де знаходитьсядодатковий волокнистий фільтр, що забезпечує заключне очищення від не осілих уводу часток. У процесі проходження через аквафільтр, повітря не тількиочищається, але і воложиться, що досить корисно для органів подиху. Тому пропокупку миючого пилососа, у першу чергу, варто задуматися людям, що страждаютьвід захворювань дихальної системи. Подібного роду покупка зможе не тількизахистити від настирливого пилу, але і допоможе підтримати ваше здоров'я наналежному рівні.

Безсумнівно, зогляду на принцип дії аквафільтрів, їх використання припускає більш ефективнийі продуктивний результат роботи. Однак, є і свої нюанси. Миючі пилососи, черезсвою конструктивну особливість мають великі розміри і значна вага, як наслідок,низьку маневреність. До того ж, після кожного збирання пилосос потрібнорозбирати, мити і залишати розібраним до повної просушки. У противному випадку,уже при наступному використанні замість струменя чистого повітря пилосос будезрошувати всі навколо досить неприємним запахом мокрого пилу. До всього іншого,не виключена можливість появи цвілі через надмірно високий рівень вологостіусередині пилососа. Тому при збиранні невеликих приміщень процес постійногорозбирання і просушки може зіграти негативну сторону, тому що вимагає достатнякількість часу. До всього іншого, до вже споконвічно більш високої ціни наданий пилосос додаються постійні витрати на засоби, що чистять.

Пилососициклонного типу

В основу принципуроботи даного виду пилососів лягли закони фізики. Повітря і пил усередині такзваних циклонних пристроїв розділяються завдяки відцентровим силам. Більшнаочно принцип дії подібних пилососів зображений на ілюстрації трохи нижче.

/>

В зовнішньомуциклоні повітря, що рухається по спіралі, втрачає великий пил і бруд. Припереході у внутрішній циклон на розділовій пластині осаджується основна частинапилу, а у внутрішньому циклоні з повітря віддаляються дрібні частки, щозалишилися. Сам пилозбірник складається з двох камер — внутрішньої ізовнішньої. В внутрішній камері могутній потік повітря заважає проникненню пилуз зовнішнього відсіку, що запобігає передчасне засмічення моторного фільтра, щояк звичайно стає причиною різкого зменшення потужності усмоктування. Післятого, як збирання закінчене, усе сміття просто викидається з пилозбірника беззайвих замін фільтрів. Ця особливість може стати каменем спотикання для«ледачих» користувачів, що не люблять обтяжувати себе зайвимитурботами.

Звичайно,значення параметра потужності можна знайти на корпусі пилососа. Однак багатохто не бачать різниці між споживаною потужністю і потужністю усмоктування, колияк це дві зовсім різні характеристики.

Споживанапотужність вимірюється у ватах, отут всі аналогічно іншим побутовим приладам, іваріюється звичайно в межах від 1200 до 1800 Вт. Потужність усмоктуванняхарактеризує кількість усмоктуваного пилососом повітря за одиницю часу, тобто,простими словами, швидкість і ефективність його збирання. Значення даногопараметра не виходить за межі 440 аероватт (А Вт), причому в побуті, для доситьчистих приміщень досить і 250-330 А Вт. Ефективне видалення пилу забезпечуєтьсяпри потужності в 350-440 А Вт, хоча при максимальних значеннях даного параметрапилосос у стані потріпати тканина на меблях або ворс килима з натуральнихволокон. Тому наявність регулятора потужності буде досить для різного роду прибираньрізного роду засміченості.

Від того, скількитаких елементів встановлено в пилососі і якої вони якості, прямо залежитьчистота повітря у вашому приміщенні. Чим більше різних фільтрів, тим кращездійснюється фільтрація й очищення усмоктуваного повітря. Тому заощаджувати нанаявності фільтрів не коштує, тому що це невиправдано стосовно даної покупки.

Ефективністьфільтрації звичайно вказується в паспорті на пилосос і виражається у відсотках.Чим більше це число, тим краще здійснюється очищення повітря у вашому будинку.Однак наявність великої кількості різних фільтрів приводить до того, щопотрібно збільшувати потужність пилососа, що приводить до підвищення йоговартості. Так само додаються і витрати на постійні заміни деяких фільтрів.

Пилозбірник можебути як постійним, так і змінним, причому змінні пилозбірники можуть бути якпаперовими, так і матер'яними. Постійні роблять або з міцного матеріалу, або зпластику. У даному питанні вирішальну роль грає лише особистий смак. Змінніпилозбірники досить лише змінювати на нові, а от з постійними прийдетьсявозитися самому, тому що вони вимагають додаткового промивання і просушки.


3.2 Споживчі властивостіпилососів

Ефективністьроботи пилососів визначається такими параметрами, як витрата повітря,розрідження, пилоочисна спроможність, місткість пилозбірника, ефективністьпилоутримування. Екологічність приладів визначається ефективністюпилоутримування, рівнем шуму під час роботи та можливістю утилізації зібраногобруду.

Функціональні(споживчі) властивості пилососів залежать від аеродинамічних параметрівповітровсмоктувального агрегату і характеристики приладу в цілому. В таблиці 3.1вказані деякі рекомендації функціональні параметри для приладів з різнимизначеннями споживаної потужності.

Таблиця3.1 — Функціональні параметри для приладів з різними значеннями споживаноїпотужності.

Типороз-мір пилососів м3/с

Споживана потужність, Вт Пилоочисна спроможність, % Розрідження Кпа, (не менше) Місткість пилозбиральника, г (не менше)

Витрати повітря, 10-4м3/с (не менше)

На підлозі На килимі

ПР-70

ПР-100

ПР-140

ПР-280

ПР-400

ПП-400

ПП-600

ПП-800

ПП-1000

70

100

140

280

400

400

600

800

1000

-

75

80

84

95

95

95

95

95

-

60

67

65

83

83

83

85

85

2,00

4,00

7,50

9,40

11,4

11,4

13,5

15,0

15,5

-

70

70

125

275

275

400

500

500

50

90

100

140

190

190

250

320

340

Підчас прибирання пилозбиральник поступово заповнюється пилом, при цьому витратаповітря Q зменшується, а ступінь розрідження Н збільшується. Цей процес можнапромоделювати шляхом дроселювання (зменшення) площі вхідного отвору. Максимальнезначення Н має тоді, коли вхідний отвір пилососа (ПВА) повністю закритий. Уцьому випадку вентилятор ПВА обертається в дуже розрідженому повітрі щообумовлює зменшення навантаження і збільшення обертів ротора електродвигуна.Одночасно при цьому різко падає корисна потужність Р2 і ККД. Цілкомзрозуміло, що пилоочисна спроможність пилососа в режимі максимального значенняН, тобто тоді, коли пилозбиральник повністю заповнений, дорівнює нулю. Для відновлення функціональної спроможностіприладу необхідно очистити або замінити фільтр.

Приладиза умови зниження напруги живлення до 10% номінального значення, і повинні матирозрідження не меншим від 80% указаного в таблиці 3.1. Ця вимога не стосуєтьсяприладів III класу захисту від ураження електричним струмом.        

Ефективністьпилоутримання характеризується відношенням кількості пилу що був затриманийфільтром, до кількості пилу, що потрапив до тракту пилососа. ГОСТ 10280рекомендоване значення цього параметра, яке не повинно бути меншим за 98,5%.Разом з тим слід зазначити, що на практиці оцінити рівень ефективності пилоутриманняприладу дуже важко внаслідок того, що частки пилу осаджуються на поверхняхповітропроводу. Численні дослідження показали, що ефективність пилоутриманнятекстильних фільтрів набагато нижча, на відміну від паперових фільтріводноразового використання, що умовлено вторинною емісією пилу під час другоговвімкнення.

Якістьпилососів для «сухого» очищення визначається технічними вимогами, якімістяться в ГОСТ 10280, згідно з яким прилади повинні також відповідати вимогам ГОСТ 27570.6,технічним умовам на конкретні моделі і зразку-еталону за ГОСТ 15.009.

Пилоочиснаспроможність визначається як властивість пилососів очищати поверхню від пилупісля п'яти циклів очищення. Цикл очищення містить в собі подвійний рухнасадки, тобто вперед і назад. Пилоочисна спроможність пилососів залежить від аеродинамічнихпараметрів приладів, конструктивних особливостей насадок, структури поверхнішвидкості переміщення насадки та інших параметрів. Розрізняють пилоочиснуспроможність пилососів на підлозі та на килимі. Для перевірки пилоочисноїспроможності використовують поверхню, площа якої становить 0,7 м2. Випробування можна здійснювати на дерев'яній або ворсовій (килимовій) поверхні.[3]

Перед,випробуванням на поверхні рівномірно розподіляють за допомогою спеціальногопристрою мінеральний пил, який складається з кварцевого піску з визначеноюдисперсністю частинок. Загальна маса пилу становить 35 г.

Пилоочиснуспроможність на підлозі визначають так:

/>

деm — кількість пилу, який залишився на випробувальній поверхні після п'яти циклів очищення.

Пилоочиснуспроможність випробовують на килимі типу «Wilton» з визначеноюстандартом структурною характеристикою. Можливо проведення випробувань накилимах інших типів, але при цьому бажано, щоб його структура була максимальнонаближена до структури «Wilton», інакше отримані результати не будутьзбігатися.

Передвипробуванням килим ретельно очищають від залишків пилу. Розподіл пилу на поверхнітакий самий, як і на підлозі.

Післярозподілу пилу, з метою закріплення його у ворсовій структурі килима, наповерхні з визначеною швидкістю прокочують металевий валок маса якого становить 30 кг. Після цього очищають поверхню насадкою пилососа.

Пилоочиснуспроможність пилососів визначають так:


/>,

деm, m1 — маса пилу, яка відповідно нанесена на поверхню і зібрана пилососом.

Формулане враховує можливі втрати пилу, що виникають під час проходження його черезповітряний тракт пристрою для розподілу і через повітряний тракт пилососа. Цепризводить до суттєвих розбіжностей у визначенні рівня пилоочисної спроможностіпилососа, а також робить процес випробовувань досить трудомістким.

Крімозначених властивостей пилососів, стандарт обумовлює інші технічні параметри,які впливають на їх якість. Так, загальна довжина з’єднувальних трубок має бутине меншою від 1 м для пилососів потужністю 280, 400 Вт і 0,3 м для ручних автомобільних пилососів, споживча потужність яких100 Вт. Трубки виготовляють зпластмас або сплавів алюмінію. Складні трубки з’єднуються з допомогоюнормального конуса 1:30 за ГОСТ 8593 або фіксатором, який повинен забезпечуватинеобхідну щільність з’єднання і зручність з’єднання. Деформація подовжувальних(жорстких) трубок під навантаженням не повинна перевищувати 10%.

Довжинашлангів-повітропроводів має бути не меншою від 2 м для підлогових пилососів і 1 м для ручних приладів споживаною потужністю 280 і 400 Вт. Надійністьшлангів визначається кількістю циклів вигинання (не менше 40000) .

Незнімнийелектричний шнур пилососів з’єднується з приладом одним з типів – Х, У або М заГОСТ 27570.0. Довжина шнура має бути не меншою від 3088 м для пилососів типу ПРА – 100, 1,94 м – для ПР-70 та4,85 м – для інших типорозмірів. Якщоприлад має пристрій для автоматичного намотування шнура, то його довжина можедорівнювати 5+- 0,15.

Підлоговіпилососи мають пристрій для пересування їх по поверхні, при цьому вони повиннібути стійкими.

Стандартомрекомендовані значення параметрів надійності (таблиця 3.2).

Конструкціяпилососів підвищеної комфортності повинна передбачати наявність елементівкомфортності, кількість яких повинна бути не меншою від 4.

Таблиця3.2 — Рекомендовані стандартом значення параметрів надійності.

Параметр Типорозмір пилососів

ПР

70

ПР 100

ПР

140

ПР

280

ПП, ПР-400 ПП-600 ПП-800, ПП-1000 Середньорічне напрацювання, год 40 16 5 22 35 50 70 Середньорічне напрацювання на відказ, год (не менше) 250 400 450 500 650 650 650 Середній строк служби, років (не менше) 8 8 8 12 12 12 12

Стандартомрекомендований перелік таких елементів (таблиця 3.3), але пилососи можуть матиінші, не передбачені стандартом, елементи.

Таблиця3.3 – Рекомендований стандартом перелік елементів комфортності.

Пристрій Типорозмір пилососів

ПР

280

ПР

400

ПП

400

ПП

600

ПП 800, 1000 Покажчик заповнення пилом пило збиральника або пристрій для автоматичного вимикання двигуна після заповнення пило збиральника + + + + + Пристрій для регулювання потужністю електродвигуна - - - - + Пристрій для автоматичного замотування шнура - - + + + Змінні фільтри одноразового заповнення або фільтр грубого очищення + + + + + Додатковий фільтр - - - - - Пристрій для очищення фільтра від пилу - - - - - Пристрій для організованого зберігання приладдя + + + + + Пристрій для розсіювання або зміни напрямку повітряного потоку - - - - - Пристрій для дистанційного управління пилососом - - - - - Пристрій регулювання витратою повітря + + + + +

Примітка:знак "+" означає обов’язкову наявність елементів комфортності длябазових моделей пилососів.

Вимогищодо уніфікації поширюються на основні складові частини базових моделейпилососів, до яких належить ПВА, вимикач, пристрій для автоматичногонамотування шнура, комплекс насадок, шланг, подовжувач повітропроводу (заз’єднальними розмірами), шнур живлення з вилкою та ін. [3]

Доергономічних властивостей пилососів відносять зручність користування ігігієнічність. Зручність користування виявляється в процесі експлуатації пилососаі поділяється на зручність підготовки до роботи, зручність виконання окремихоперацій, очищення і зберігання пилососа.

Зручністьпідготовки до роботи залежить від способу укладення приналежностей, способукріплення шлангу і насадок. Найбільш зручним та надіцним являється кріпленняшланга за допомогою гвинтового фланца. Насадки та подовжуючі труби кріплятьсяпростим конусом 1:30, тому вони часто падають і погано знімаються.

Зручністьроботи залежить від багатьох умов, і перш за все від форми і положення вимикачаі від легкості переміщення пилососу по паласу чи полу. Наявність роликів чи колісзначно полегшує переміщення пилососу.

Легкістьпереміщення насадки по паласу також впливає на зручність роботи. Сучаснінасадки мають внутрішні ролики, які полегшують переміщення. Якщо пилосос має автоматичненамотування шнура, то рівень його комфортності ще вище.

Зручністьочищення погано доступних місць залежить від комплекту приналежностей. Дляочищення високо розміщених поверхонь потрібно мати прямокутний патрубок – перехідник,для очищення погано доступних місць — щільову насадку довжиною не менше 15 см, з йоршом, для чистки під низькими меблями – шарнірно приєднані насадки, а також телескопічніподовжуючі трубки, які автоматично змінюють свою довжину. Щоб не видирався ворспилососи мають в патрубці шланга регулятор всасування в вигляді невеликоїзасувки. Для недопущення перегріву дигуна і збереження еффективностіпилоочистки в пилососах поліпшеної комфортності установлюють сигналізаторизаповнення пилозбірника (лампочки).

Важливоюоперацією процесу експлуатації являється очистка пилозбірника. Без паперовихфільтрів разового використання цей процес ускладнений і пов’язаний ззасміченням повітря і рук оператора. Пилососи «Чайка-8», «Ракета-77»і деякі інші в комплекті мають такі фільтри.

Зручністьзберігання залежить від форми і габаритів пилососа, його конструкційногорішення. Пилососи «Уран» і «електросила» в неробочому станінакривають чохлом і можуть бути використані як пуф, що повністю вирішуєпроблему зберігання.

Доекологічних властивостей відносять рівень шуму, при роботі пилососа, високий(70дБА) і перевищує санітарні норми. Для зменшення шуму в деяких країнах,наприклад в Японії, внутрішні поверхні корпусу пилососа клеять тонким шаром поролону.

Естетичнівластивості визначаються інформативністю, пропорціональністю, лаконічністюформи корпусу і колористичним оформленням.[6]

Удосконаленняприбиральної техніки пов’язане з створенням нових приладів, які відрізняютьсяекономічністю, ефективністю роботи, підвищеним рівнем споживчих властивостей,поліпшення екологічної безпеки.

Дозаходів, спрямованих на створення конкурентоспроможної поліпшеної притиральноїтехніки, належать:

-    максимальнакомфортність під час експлуатації приладів та їх зберігання за рахуноквикористання значної кількості елементів комфортності;

-    удосконаленняелектронних систем управління і регулювання потужністю приладу;

-    максимальнезабезпечення низького рівня шуму та екологічної безпеки приладів;

-    високийрівень екологічної безпеки і відповідність міжнародним стандартам щодо безпекипобутових приладів;

-    удосконаленнятехнічного дизайну і поліпшення ергономічності приладів;

-    розширенняфункціональних можливостей приладів.

Підвищеннятехнологічного рівня прибиральної техніки прямує шляхом функціональниххарактеристик, що, у свою чергу, обумовлює підвищення ефективності очищення зарахунок:

-    створенняраціонально конструкції насадок;

-    використаннянасадок з пневмо- або електроприводом;

-    підвищенняспоживаної потужності (сучасні моделі мають споживану потужність 1600… 1800Вт);

-    використанняматеріалів для фільтрації з невеликим аеродинамічним опором, що дає змогу                                       використовуватибагатоступінчасту систему фільтрації.

Поліпшеннязручності користування, крім традиційних конструкторських рішень, можливевнаслідок використання:

-    електроннихсистем контролю за нормальним режимом роботи приладу;

-    автоматичногорегулювання споживаної потужності залежно від характеру поверхні, що підлягаєобробці, і ступеня забрудненості фільтрів.

Ергономічнийта естетичний рівні приладів підвищують за рахунок:

-    використанняширокого спектра кольорів;

-    високоїякості виробничих процесів;

-    надійногоз'єднання вузлів і деталей;

-    наявностізахисних бамперів на корпусі приладів, які перешкоджають псуванню меблів ікорпусу приладів;

-    використанняколес великого діаметра, що визначає високу рухомість і можливість подоланнябудь-яких перешкод приладом на підлозі;

-    використаннякорпусу приладу для зберігання приналежностей у неробочому стані;

-    спосібкріплення шланга, що дає змогу його обертання на кут 360° ;

-    зменшеннязусиль переміщення насадки на поверхні та ін.

Поліпшенняекологічних показників приладів досягається       за рахунок:

-    зменшенняшуму і вібрації шляхом використання спеціальних амортизаторів і методівкріплення ПВА;

-    виробництваприладів з подвійними стінками корпусу;       

-    використанняспеціальних шумопоглинаючих кожухів;      

-    виконаннядеталей двигуна з високим ступенем динамічного балансування.[3]


4. Аналіз асортименту пилососів вмагазині «Лагрос»

Формуванняасортименту товарів в магазині є одним з основних етапів комерційної роботиторгівельного персоналу і за технологією являє собою процес постійного підборутоварів за видами, фасонами, моделями розмірами та іншими характернимиознаками. Для прибуткової діяльності магазину він повинен відповідати вимогаммаксимального задоволення попиту населення з мінімально можливими витратамичасу на придбання товарів.

Стратегіяформування асортименту товарів залежить від маркетингових рішень, якіприймаються керівництвом роздрібного торгівельного підприємства на стадіїпланування його діяльності. До основних маркетингових рішень на рівні магазинів,крім формування асортименту, відносяться також вибір цільового ринку і комплексупослуг, рішення про ціни і стимулювання продажу товарів, про місце розташуванняторгівельного підприємства.

Визначаючидля себе цільові ринки, мають орієнтуватися, які саме покупці будуть їхцільовими клієнтами. Так, магазини, які торгують дорогою імпортною побутовоютехнікою повинні орієнтуватися на покупців з високим рівнем доходу. Багатомагазинів, фірм не мають чіткого уявлення про свої цільові ринки, або намагаютьсяорієнтуватися на всі категорії покупців, внаслідок чого не задовольняють жодної.

Фірма,яка має мережу магазинів і обслуговує різні категорії покупців, мусить виділитиосновні категорії, орієнтуючи на них формування асортименту товарів, установкуцін і націнок, плануючи місця розташування магазинів, технологію продажу,рівень обслуговування, характер і напрямки стимулювання реалізації товарів,розрахованих на ці цільові групи.

Формуватиасортимент товарів для конкретної категорії покупців, необхідно враховувати,щоб перелік груп, підгруп і різновидів товарів, які реалізуються в магазині,відповідав споживчим очікуванням цільового ринку. Керівництво магазину повинноприйняти рішення про широту асортименту, глибину, якість товарів, щопропонуються покупцям. Саме товарний асортимент стає ключовим фактором уконкретній боротьбі роздрібних торгівельних підприємств різних фірм, систем,спеціалізацій.

Роботащодо формування асортименту товарів повинна вестись безперервно з дотриманняпевних принципів, згідно з якими здійснюється розподіл товарів на підприємствахроздрібної торгівлі, встановлення для окремих магазинів оптимальної широти іглибини асортименту, підбір в магазинах товарів за різними асортиментнимиознаками. Такими принципами є:

-         забезпеченнявідповідності товарного асортименту характеру і особливостям попиту населення зметою найбільш повного його задоволення;

-         визначенняоптимальної широти і глибини асортименту товарів для кожного магазину зврахуванням їх товарної спеціалізації, типізації, зони діяльності та величиниторгівельної площі;

-         забезпеченняпостійної наявності у продажу стійкого товарного асортименту відповідно допопиту населення;

-         максимальненаближення до покупців товарів, концентрація товарів складного асортименту;

-         економічнаефективність роботи магазину.[2]

Аналізасортименту пилососів проведено на прикладі магазину побутової техніки «Лагрос».У зазначеному магазині асортимент представлений такими торгівельними маркамияк: Samsung, LG, Rowena, Siemens, Рhilips, Bosch, Rainford.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу