Реферат: Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Міністерство освіти України

УкраїнськаФінансово-банківська школа

залікова робота

Студента :        Вертелецького Дениса БорисовичаГрупа     :        2

Предмет :  Банківський маркетинг

Тема       :  « Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку  звекселями »

Викладач:

Нікітін А.В., доцент.

КИЇВ  УФБШ 1998

В наслідок фінансової кризи відділи комерційнихбанків які займалися торгівлею цінними паперами фактично залишилися без роботичерез те, що ані операції з ОВДП ані з корпоративними цінними паперами неможуть забезпечити відповідного рівня прибутку через надто низький попит. Отжеперед керівництвом банків постала задача переорієнтувати відділи цінних паперівна новий сегмент ринку який би забезпечив стабільні доходи банку.

Єдиними цінними паперами обсяг операцій з якимизалишається на достатньо високому рівні залишаються  боргові зобов’язання.

Якщо пов’язати діяльність з векселями то необхідновирішити наступні питання :

1.<span Times New Roman"">     

Емітент

2.<span Times New Roman"">     

Якщо підприємства, то якої галузі.

3.<span Times New Roman"">     

Які саме операції з векселями (спекулятивні чи посередницькі )

Для того щоб дати відповідь на ці питання проведемо дослідження ринкувекселів.

Основою для дослідження будуть взяті дані по операціям з борговимизобов’язаннями на площадці Інформаційно – аналітичного центру “911”, щопублікуються у щотижневому журналі “ Фондовий ринок України”.

Часовий лаг на якому буде проведено дослідження з 1.10.98 року по 1.12.98року. Незначний проміжок пояснюється тим, що даний ринок лише формується інавіть якщо взяти більший  лаг ми неотримаємо значних відмінностей.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Як можна побачити з Таблиці 1 та Малюнка 1 ціни навекселі основних емітентів коливаються в дуже незначних проміжках. Цей факт впоєднанні з тим, що в основному співвідношення попиту і пропозиції на ринкувекселів становить       1: 8  (з незначними відхиленнями) дає змогу зробитивисновки, що проводити спекулятивні операції з векселями недоцільно черезнезначні прибутки при значних витратах на прогнозування та ін.  Також не на користь спекулятивних операційсвідчить бажання більшості банків зменшити рівень ризику по всіх своїхопераціях. Отже залишаються посередницькі операції. Найбільш вигідною зпосередницьких операцій з цінними паперами ( за рівнем прибутковості )  на даному етапі є оплата векселями рахунківклієнтів за спожиті товари та послуги.

Дана операція базується на тому, що майже всівекселя, що знаходяться в обігу можна використати для сплати товарів та послугкуплених у емітентів, зекономивши при цьому значні кошти. Так векселя “Енергоатому”,НДЦУ, векселя атомних станцій, векселя обласних енергетичних компаній можнавикористати для оплати рахунків за спожиту електроенергію, при цьому дисконтскладе від 70 до 30 відсотків. Векселя Укртелекому можна використати для сплатирахунків за міжнародні телефонні переговори, надані Укртелекомом.

Схема даної операції наступна банк укладає зклієнтом угоду, за якою банк кожен місяць погашає заборгованість клієнта заенергоносії, телефонні розмови та ін. зі  знижкою яка дорівнює від 1/3до ½ від ставки дисконту на вексель. Після погашення заборгованостіукладається акт про погашення заборгованості і на підставі такого акту клієнтперераховує банку належну суму.

При цьому можливі різні схеми розрахунків: зрозбиттям суми на части, оплата з відстрочками та ін. дані схеми необхідні, щозаохотити клієнта до нових операцій. Векселя можна отримувати як при первинномурозміщенні у емітента, так і на вторинному ринку.

Вигоди для клієнта від даної операції:

1.<span Times New Roman"">     

економія коштів від 10 до 30 % і при цьомуклієнт не має жодного клопоту по оформленню документів з постачальником, всеце бере на себе банк.

2.<span Times New Roman"">     

можливість відстрочити платежі

Вигоди для банка:

1.<span Times New Roman"">     

різниця між дисконтом по векселю ідисконтом для клієнта дає можливість забезпечити рентабельність даної операціїна рівні 10 – 15 %,

2.<span Times New Roman"">     

залучення нових клієнтів до банку черезнадання нової послуги,

Сегментація клієнтів повинна проводитись занаступними параметрами

1.<span Times New Roman"">     

За споживаним продуктом ( електроенергія,газ, телефонні розмови та ін. )

2.<span Times New Roman"">     

За постачальниками цього продукту

3.<span Times New Roman"">     

За обсягами операцій

4.<span Times New Roman"">     

За термінами сплати

При цьому перші три критерії сегментаціївзаємопов’язані ( Малюнок 2 ) 4 критерій використовується для ранжуванняотриманих груп клієнтів у часі.

Задача такого сегментування визначити :

1.<span Times New Roman"">     

Які векселі треба купувати

2.<span Times New Roman"">     

В який час купувати

3.<span Times New Roman"">     

В яких обсягах купувати

Сегментувавши таким чином клієнтів  банк зможе найефективніше використатифінансові ресурси.

Також необхідно провести сегментування клієнтів закритерієм повернення коштів. Кожен сегмент це буде 1 робочий день, всі клієнтибудуть розподілені по датах повернення коштів. Дана сегментація потрібна длятого, що рівномірно розподілити повернення коштів від клієнтів.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Таблиця 1Динаміка вартості векселів основних емітентів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">18 сент

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1998

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">25 сент

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1998

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">12 окт

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1998

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">26 окт

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1998

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">31 окт

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1998

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">min

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Max

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">min

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Max

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">min

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Max

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">min

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">max

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">min

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">max

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Енергоатом

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">25%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">25%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">25%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">26%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">26%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Укргазпром

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">56%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">61%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">55%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">65%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">52%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">53%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">50%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">58%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">53%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">60%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">НДЦУ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">45%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">49%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">45%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">52%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">45%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">52%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">45%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">55%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">45%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">55%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Укртелеком

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">71%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">75%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">70%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">75%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">70%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">80%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">70%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">80%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">70%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">80%

<img src="/cache/referats/3671/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1136">

Малюнок 1Динаміка вартості векселів основних емітентів

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Малюнок 2Сегментація клієнтів

Постачальник 1 Постачальник 2

До 10 000 грн.

До 50 000 грн.

До 100000 грн.

Більше100 000 рн.

До 10 000 грн.

До 50 000 грн.

До 100000 грн.

Більше100 000 рн.

Постачальник 3 Постачальник 4

До 10 000 грн.

До 50 000 грн.

До 50 000 грн.

До 100000 грн.

До 100000 грн.

Більше100 000 рн.

Більше100 000 рн.

До 10 000 грн.

<div v:shape="_x0000_s1094">

ТОВАР 1

<div v:shape="_x0000_s1095">

ТОВАР 2

<img src="/cache/referats/3671/image003.gif" " v:shapes="_x0000_s1100" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image004.gif" " v:shapes="_x0000_s1101" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image005.gif" " v:shapes="_x0000_s1102" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image006.gif" " v:shapes="_x0000_s1103" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image007.gif" " v:shapes="_x0000_s1104" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image008.gif" " v:shapes="_x0000_s1106" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image009.gif" " v:shapes="_x0000_s1109" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image006.gif" " v:shapes="_x0000_s1112" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1096 _x0000_s1097 _x0000_s1116 _x0000_s1117 _x0000_s1118 _x0000_s1119 _x0000_s1120 _x0000_s1121 _x0000_s1122 _x0000_s1123 _x0000_s1132 _x0000_s1133"> <img src="/cache/referats/3671/image003.gif" " v:shapes="_x0000_s1105" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image011.gif" " v:shapes="_x0000_s1107" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image004.gif" " v:shapes="_x0000_s1108" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image012.gif" " v:shapes="_x0000_s1110" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image005.gif" " v:shapes="_x0000_s1111" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image013.gif" " v:shapes="_x0000_s1113" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image006.gif" " v:shapes="_x0000_s1114" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image003.gif" " v:shapes="_x0000_s1115" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3671/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1098 _x0000_s1099 _x0000_s1124 _x0000_s1125 _x0000_s1126 _x0000_s1127 _x0000_s1128 _x0000_s1129 _x0000_s1130 _x0000_s1131 _x0000_s1134 _x0000_s1135">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

План виходу наринок з даною послугою складається з 2 етапів ( Таблиці  2,3 ) і має наступний вигляд :

1 Етап

1.<span Times New Roman"">     

Проводиться сегментація всіх клієнтів якіє споживачами продукції основних емітентів векселів.

2.<span Times New Roman"">     

Проводиться вибір найбільш прибуткового звекселів. Цей вексель буде основою для початку операцій.

3.<span Times New Roman"">     

Вибирається 10 клієнтів зі найстабільнимнадходженнями. Ця група буде початковою.

4.<span Times New Roman"">     

На протязі 1 місяця проводитьсяроз’яснення серед цієї групи. Дане розїяснення вкючає в себе :

А) Письмове повідомлення керівництва підприємства про відкриття новоїпослуги

Б) Співбесіда з керівництвом клієнта.

В) Розробка основних умов угоди між банком і клієнтом

5.<span Times New Roman"">     

В цей же час складається План купівлівекселів, погашення заборгованості, та оплати клієнтами наданих банком послуг.

6.<span Times New Roman"">     

Через місяць у відповідності дорозробленого плану починаються операції за новою послугою, одночаснопроводиться рекламні та роз’яснювальні роботи серед наступних 5 підприємстві  розробляється новий План.

7.<span Times New Roman"">     

Таким чином проводиться додавання новихклієнтів по 5 одиниць кожного місяця на протязі 6 місяців. Через 6 місяців 1етап завершується.

2 Етап

1.<span Times New Roman"">     

Проводиться повторне повне сегментуванняклієнтів для врахування змін, що могли відбутися

2.<span Times New Roman"">     

На другому етапі ставиться задача досягтишвидкості обертання грошей 2 одиниці на місяць по векселях першого етапу.

3.<span Times New Roman"">     

За рахунок цього буде скорочено обсягинеобхідних оборотних  коштів

4.<span Times New Roman"">     

За рахунок даного скорочення будеформуватися фонд для залучення до операцій нових векселів.

5.<span Times New Roman"">     

Принцип відбору клієнтів та їх кількістьпо нових векселях на 2 Етапі подібний до принципу на 1 Етапі. Кількістьпідприємств по векселях 1 Етапу збільшується у відповідності з даними Таб. 3.

6.<span Times New Roman"">     

Тривалість 2 Етапу шість місяців.

Обмеження прогнозування терміном в 1 рікпояснюється тим, що даний ринок дуже динамічний і за 1 рік можуть статися дужезначні зміни.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Таблиця 2 Перший  етап виходу на ринок

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Первоначальный

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">капитал

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">200 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Рентабельность

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">11%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Ежемесячный

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">прирост оборота

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">20%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Период

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Прогнозный оборот

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">за месяц

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Доход

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">на конец месяца

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Оборотные средства

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Кол-во оборотов

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">капитала

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Кол-во

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">предприятий

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">1 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">350 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">38 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">238 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,8

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">10

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">2 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">525 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">57 750

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">296 250

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,8

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">15

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">3 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">700 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">77 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">373 250

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,9

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">20

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">4 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">875 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">96 250

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">469 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,9

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">25

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">5 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1 050 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">115 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">585 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,8

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">30

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">6 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1 225 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">134 750

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">719 750

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,7

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">35

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Итого

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">519 750

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Варианты платежей

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">по группам

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Доля

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">предприятий

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">10 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">0,5

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">5 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">50 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">0,4

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">20 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">100 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">0,1

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">10 000

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Средний платеж

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">1,0

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">35 000,0

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Таблиця 3 Другий етап виходу на ринок

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">Период

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Потребность в оборотных средствах

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Деньги которые банк может изъять из оборота включая прибыль

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">(комулятивно)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Прибыль

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">на конец месяца

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Оборотные средства, после ивестиций в новые векселя 200 000 в 7 месяце и изъятия первоначально инвестированного капитала в 9 месяце

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Кол-во оборотов

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">капитала

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">Кол-во

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">предприятий

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">7 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">647 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">14 700

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">142 450

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">662 200

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">2,0

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">37

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; layout-grid-mode:line">8 месяц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">682 500

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">144 550

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;layout-grid-mode:line">150 150

</td
еще рефераты
Еще работы по маркетингу, товароведению, рекламе